Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECTAREA TEHNOLOGIC A UNEI INSTALAII DE

ELIMINARE A H2S PRIN ABSORBIE N SOLUIE APOAS DE


DIETANOLAMIN
Coordonator: Student:
ef lucr.dr.ing. Mihaela Neagu Moldoveanu Marian
PROIECT
PURIFICAREA GAZELOR INDUSTRIALE
Universitatea Petrol Gaze Ploiesti
Facultatea: Tehnologia Prelucrarii Petrolului si Petrochimia
Specializarea: Ingineria Protectiei Mediului
PROIECTUL TEHNOLOGIC AL UNEI INSTALAII DE ELIMINARE A HIDROGENULUI SULFURAT DINTR-UN FLUX DE
ETAN PRIN ABSORBIE N SOLUIE APOAS DE MEA URMAT DE FRACIONARE
TEMA PROIECTULUI
S se ntocmeasc proiectul tehnologic al unei instalaii de eliminare a H2S prin absorbie n soluie apoas de DEA.
Date de intrare:
Gazul impurificat: metan
Debit de alimentare: 285.000 Nm3/zi
Concentraia H2S: intrare: 9% vol.
ieire/grad de absorbie: 98%
Concentraia soluiei apoase de DEA: 20% mas
Gradul de ncrcare al absorbantului srac: X0 = 0,03 kmol H2S/kmol DEA
Parametrii de lucru in coloana de absorbie:
Presiune: 58bar
Temperatura de intrare gaz impurificat: 24 C
Temperatura de intrare absorbant srac: 29 C
Parametrii de lucru n coloana de desorbie:
Presiune la vrf: 1,3 bar
Presiune la baz: 1,5 bar
Temperatura n refierbtor: 116 C
Temperatura refluxului: 60C
Raia de reflux: 2:1
Tipul de colon de absorbie: talere cu supape
Tipul de coloan de desorbie: talere cu supape
Se cere s se determine:
Bilanurile materiale pe cele dou coloane
Bilanurile termice pe cele dou coloane
nltimea i diametrul celor dou coloane
Necesarul de utiliti
Pierderile de amin i ap
Se va alctui schema tehnologic i de automatizare a instalaieiCUPRINS
1. Proiectarea tehnologica a procesului de absorbtie
1.1 Calculul debitelor si concentratiile fluxurilor
1.2 Determinarea temperaturii din baza coloanei
1.3 Determinarea numarului de talere teoretice din coloana de absorbtie
1.4 Dimensionarea coloanei de absorbtie si calculul pierderilor de amina
2. Proiectarea tehnologic a coloanei de desorbie
2.1 Calculul debitului de reflux, temperaturii din vrf i a concentraiei Y
f
2.2 Calculul sarcinii termice pe refierbtor, latentei vaporilor din baz,
debitului de vapori i debitului de abur la refierbtor
2.3 Determinarea numarului de talere teoretice din coloana de
desorbtie
2.4 Dimensionarea coloanei de desorbie
2.4.1 Calculul schimbului termic absorbant srac absorbant bogat
2.4.2 Determinarea necesarului de apa la racitorul suplimentar
2.5 Schema automatizata a instalaiei de eliminarea a
hidrogenului sulfurat


1. PROIECTAREA TEHNOLOGIC A PROCESULUI DE ABSORBIE
1.1 CALCULUL DEBITELOR SI CONCENTRAIILE FLUXURILOR

0 tan
530,13 0.91 482, 418 /
T me
G G y kmoli h = - = - =
1
1 1
1
0.09
0.0989 2 /
1 1 0.09
n
n n
n
y
Y Y kmoliH S kmoligp
y
+
+ +
+
= = =

1 1
1 1
1
1
100 (1 )
(1 0.97)0.0989 0.00296 2 /
n
n
n
Y Y
Y Y
Y
Y kmoliH S kmoligp
| |
+
+
+

= =
= =

=
+
0
1 1
0 0
X X
Y Y
G L
n
n
0
81,198 105,14 8537, 253 / L kmoli h kg hDEA = - =
Fig. 1.1 Fluxurile i
concentraiile din coloana
de absorbie
0
0.0989 0.00296
530,13
0.6 0.03
L

=

1.2 DETERMINAREA TEMPERATURII DIN BAZA COLOANEI


+ =
+
C T T
n n
0
1
30 .. 10
0
24 16 40
n
T C = + =
0
1 0 1
5...10 29 6 35 T T C T = + = + =
C
0

+ A
= =
+
0
0 0
0
1 1 0 0 0 H2S
) (
l
G l
p s
n p p s R
R
b n
c L
T T c G T c L H G
T T

( )
1410, 024 1190 49547, 25 3, 2 30 46998, 829 2, 24 36 24
39, 88 C
46998, 829 3, 2
n b
T T
+
= = =

1.3 DETERMINAREA NUMARULUI DE TALERE TEORETICE DIN COLOANA DE


ABSORBTIE
X, kmoli H2S
/kmol MEA
Y, kmoli H2S
/kmol gaz purtator
X
0
= 0.03 Y
1
= 0.00296
0.1 0.0124
0.2 0.0291
0.3 0.0479
0.4 0.0643
0.5 0.0816
X
n
= 0.6 Y
n+1
= 0.0989
X, kmoli H2S
/kmol MEA
Y, kmoli H2S /kmol
gaz purtator
X
0
= 0.03 3 *10
-5

0.1 5 * 10
-4

0.2 6 * 10
-4

0.3 10
-3

0.4 1,5* 10
-3

0.5 10
-2

X
n
= 0.6 10
-1

Tabelul 1.1 Calculul curbei de
operare pentru coloana de
absorbie
Tabelul 1.2 Calculul curbei
de echilibru

FIGURA 1.3 DETERMINAREA NUMARULUI DE TALERE TEORETICE DIN COLOANA DE ABSORBIE.
.

1.4 DIMENSIONAREA COLOANEI DE ABSORBTIE SI CALCULUL PIERDERILOR DE AMINA
Dimensionare:
Tipul coloanei: coloana prevazuta cu talere;

Diametrul: 1.29 m

Inaltimea coloanei: 8,5m

Pierderile de absorbant:

=
=
c
i
i i
c
i
i i
P
x K
x K
G L
1
1
1
1
2
1,3268 10 0,959 0, 0127
apa
y

= =
0, 0069910 0, 959 0, 000040486 0, 041
483,847 3, 265
1 (0, 0069910 0, 959 0, 000040486 0, 041)
p
kmol
L
h
+
= =
+
2. PROIECTAREA TEHNOLOGIC A COLOANEI DE DESORBIE
2.1 CALCULUL DEBITULUI DE REFLUX, TEMPERATURII DIN VRF I A
CONCENTRAIEI Y
F

3816.44
ln ln 659 18.3036 96.03
46.13
v
T
apa V
V V
B
P A T C
C T T
= = =
+ +
2
2 46, 283 92,566 / 92,566 18 1666,188 /
R
R H S R
L R G L kmoli h kg h = = = = =
2
2
46.183
0.5 /
92, 566
R
H S
f f
R
G
Y Y kmoliH S kmoli abur
L
= = =
Fig. 2.1 Fluxurile i concentraiile din
coloana de desorbie
2.2 CALCULUL SARCINII TERMICE PE REFIERBTOR, LATENTEI VAPORILOR
DIN BAZ, DEBITULUI DE VAPORI I DEBITULUI DE ABUR LA REFIERBTOR
A + + =
R
T
L
T
V f B p s B
H G h H V T T c L Q
R R
R
V
LOS
H2S 0 0
) ( ) (
0
+ = ) 1 (
min
y l y l l
B B B
B
T
a a
T
apa
T
v
2215, 06 0,998 892(1 0,998) 2212, / 4 14
B
B
T
v
k l J h = + =
46998,829 4 (116 80) 1730, 48 (2675, 21 251,12) 1190 1410, 024
B
Q = + +
12640599, 2
B
kJ
Q
h
=
12640599, 2 5714,169
5714,169 317.453
2212,15 18
B
kg kmol
V
h h
= = = =
12640599, 2
6079,841
2753, 3 674, 2
B
kg
G
h
= =

e i
T
apa
T
abur
B
B
h H
Q
G

=
2.3 DETERMINAREA NUMARULUI DE TALERE TEORETICE DIN COLOANA DE DESORBTIE
Tabelul 2.1. Calculul curbei de
echilibru pentru coloana de
desorbie

X, kmoli H
2
S
/kmol MEA
Y, kmoli H
2
S /kmol
abur
X
0
= 0,03 2.4410
-3

0,1 1.8910
-2

0,2 5,8410
-2

0,3 1,5710
-1

0,4 7.310
-1

0,5 1.3310
-0

X
n
=0,6 2.4910
0

Figura 2.2 Variaia debitului de abur de-a lungul
coloanei de desorbie
Figura 2.3 Determinarea numarului de talere
teoretice pentru coloana de desorbie
Tabelul 2.2. Calculul curbei de operare pentru
coloana de desorbie a H2S din solutie de DEA
20%

X,
kmoli H
2
S
/kmol
DEA

kmoli H
2
S /kmol
abur,

V
kmoli /h,
X
1
=0,040
3
Y
B
=2,4510
-3
317,453
0,1 910
-3
280
0,2 6,210
-2
240
0,3 3,610
-2
200
0,4 6,110
-1
165
0,5 2,12810
-1
130
X
n
=0,6 Y
f
=0,510
-1
92,138
2
1 0
0
317, 453
0, 00265 0, 03 0, 0403
81,198
B
B
V kmol H S
X Y X
L kmol DEA
= + = + =
2
1 0
0
317, 453
0, 00265 0, 03 0, 0403
81,198
B
B
V kmol H S
X Y X
L kmol DEA
= + = + =
2.4 DIMENSIONAREA COLOANEI DE DESORBIE
CALCULUL SCHIMBULUI TERMIC ABSORBANT SRAC ABSORBANT BOGAT

Dimensionarea coloanei:
Tipul coloanei: talere cu SUPAPE
Diametrul n zona superioar: 0.887 m
Diametrul n zona inferioar: 1.18 m
Inalimea coloanei: 20,5 m
Calculul schimbului termic:
0 0
0 0
( ) 83 ( )
l l
n
p f n S p b x x
L c T T L c T C T T = =
Calculul debitului de apa la rcitorul suplimentar:


=
I E
LOS
T
apa
T
apa
x p OS
apa
h h
T T c L
G
) (
0
32425, 785 3, 87(80 30)
125087, 079 /
167, 5 117, 34
apa
G kg h

= =

33597,167 3,87(80 43) 32425, 785 4,1(116 ) 80


x x
T C T = =
Schema tehnologic de eliminare a H
2
S

Figura 2.3 Schema automatizat a instalaiei de eliminare H
2
S
Va multumesc!