Sunteți pe pagina 1din 36

Utilizarea unor organisme acvatice in epurarea apelor uzate

Universitatea OVIDIUS Constanta Facultatea de Stiinte ale Naturii

1. Utilizarea plantelor in epurarea apelor

   

Treapta ter iar de epurare a apelor uzate reziduale : re inerea produ ilor finali de degradare ( azota i, fosfa i ), Metode chimice fizice biologice ( iazuri biologice ). Iazurile biologice reprezint bazine pu in adnci n care are loc ndep rtarea din masa apei a substan elor organice, utilizndu-se microorganismele i existnd o anumit influen din partea omului [ Chiril E., 2000 ]. Rolul pe care-l poate ndeplini un iaz biologic este de : etap secundar sau ter iar de tratare a apelor uzate reziduale instala ie de epurarea a apelor uzate la scar redus rezervor de egalizare bazin de sedimentare [ Chiril E., 2000 ]. n cadrul acestor iazuri biologice se utilizeaz fie o macroflor algal , fie o microflor algal .


Fitoremedierea
- tehnologie care utilizeaz diferite plante care degradeaz , extrag sau imobilizeaz poluan ii din sol sau ap . - o alternativ mai economic comparativ cu alte metode de tratare deja cunoscute. Fitoremedierea este numele dat unui set de tehnologii care utilizeaz plantele pentru epurarea unor zone contaminate. ( phyto = plant i remediation = corectarea r ului, fiind un termen relativ nou - a ap rut n anul 1991) Aplica iile fitoremedierii pot fi clasificate - n func ie de soarta poluantului: degradare, extrac ie sau o combina ie a acestora. - n func ie de mecanismele pe care acestea le utiizeaz : extrac ia poluan ilor din sol sau din pnza freatic ; concentrarea poluan ilor n esutul plantelor; degradarea substan elor poluante prin diverse procese abiotice sau biotice; evaporarea sau transpira ia substan elor poluante volatile din plante n atmosfer ; imobilizarea poluan ilor n zona radiculara a plantelor, etc.

Tehnologiile fitoremedierii
FITOEXTRAC IA este o tehnologie care realizeaz extragerea poluan ilor de c tre sistemul radicular al plantelor i translocarea acestora n biomasa plantelor substan ele poluante sunt, n general, ndep rtate prin recoltarea plantelor. utilizeaz o biomas a plantelor mult redus comparativ cu alte tehnologii, utilizat predominant n tratarea solurilor contaminate cu metale i ntr-o m sur mai redus se folose te pentru tratarea n molurilor, a sedimentelor i a apelor contaminate. Avantajul : biomasa plantelor utilizate n cadrul acestei tehnologii poate fi utilizat ca nutrient esen ial ( de exemplu: continutul de seleniu - folosit ca hran pentru unele animale, conform studiilor realizate de Bauelos, 1997 ).

 

 

RHIZOFILTRA IA - adsorb ia sau precipitarea pe r d cinile plantelor, sau absorb ia n cadrul r d cinilor plantelor, a poluan ilor afla i n solu ia din jurul r d cinilor. Concentrarea sau filtrarea n cadrul plantelor au loc n func ie de tipul poluantului. Ini ial, plantele adecvate (cu un sistem radicular stabil) sunt crescute n cadrul unor ape contaminate n vederea aclimatiz rii lor. Apoi, plantele sunt transferate c tre zona contaminat n scopul colect rii poluan ilor, iar atunci cnd r d cinile plantelor sunt saturate are loc recoltarea lor. se utilizeaz n tratarea apei freatice, a apelor de suprafa i a apelor uzate. Avantajele : y se poate realiza fie in situ (exemplu: pe plute situate pe ele tee), fie ex situ . y un sistem ex situ poate fi plasat oriunde, deoarece nu necesita ca tratarea sa se faca la locul contaminarii.

FITOSTABILIZAREA - imobilizarea poluan ilor n sol prin absorb ie (acumularea acestora n cadrul r d cinilor plantelor), prin adsorb ie pe sistemul radicular al plantelor sau prin precipitare n interiorul zonei radiculare a plantelor - pH-ul solului poate fi modificat de c tre exudatele produse de r d cinile plantelor sau prin producerea de dioxid de carbon. - utilizat n modificarea solubilit ii i mobiliz rii metalelor sau poate cauza un impact n privin a disocierii compu ilor organici. - plantele au capacitatea de a converti metalele dintr-o form solubil ntr-una insolubil prin oxidare [Salt et.al., 1995]. - Se utilizeaz pentru tratarea solului, a sedimentelor n molurilor. i a

Avantaje: un cost redus i posibilitatea replant rii ca modalitate de intensificare a procesului de restaurare ecologic a zonei afectate.

35-50 

FITODEGADAREA(fitotransformarea)

ndep rtarea poluan ilor acumula i de c tre plante prin intermediul proceselor metabolice din cadrul acestora sau ndep rtarea substan elor poluante prin intermediul efectelor determinate de c tre compu ii produ i de c tre plante (compu i precum enzimele). degradarea poate ap rea la exteriorul plantei datorit elimin rii compu ilor care au cauzat transformarea. utilizat n tratarea solului, sedimentelor, n molurilor i apelor subterane, precum i a apelor de suprafa . Avantajele : plantele pot s creasc ntr-un sol steril sau chiar ntr-un sol n care exist concentra ii toxice asupra microorganismelor; de aceea fitodegradarea se poate desf ura pe terenuri n care biodegradarea nu poate.

RHIZODEGRADAREA distrugerea substan elor poluante de natur organic din sol sau prin intermediul activit ilor microbiologice desf urate n zona radicular a plantelor Biodegradarea zonei radiculare este mecanismul de implementare al procesului de rhizodegradare. Exudatele din r d cini reprezint substante produse de c tre plante i eliminate prin intermediul r d cinilor. Includ: glucide, aminoacizi, acizi organici, acizi gra i, steroli, enzime, etc. Efectele chimice i fizice ale exudatelor pot determina modificarea pH-ului solului. Avantajele : o distrugerea poluan ilor are loc in situ o poate avea loc o mineralizare a poluan ilor o costurile de instalare i de men inere a acestei tehnologii sunt sc zute comparativ cu alte op iuni.

  

FITOVOLATILIZAREA reprezint preluarea i eliminarea unei substan e poluante de c tre o plant , cu eliberarea sau modificarea formei poluantului. Se aplic , n general, pentru apa subteran , dar poate fi realizat i n cadrul trat rii solului, a sedimentelor i a n molurilor. CONTROLUL HIDRAULIC reprezint utilizarea plantelor n preluarea apei freatice prin consumarea acesteia, n vederea control rii migra iei substan elor poluante. Se mai nume te i fitohidraulic . Este utilizat n tratarea apei subterane, a apelor de suprafa i a apei intersti iale. Avantajul pe care-l prezint este acela c nu necesit instalarea unui sistem de pompare-tratare a apei, costurile fiind astfel implicit mai reduse. SISTEMUL DE ACOPERIRE CU VEGETA IE are loc pe o perioad lung , cu capacitate de autontre inere a sistemului de cre tere al plantelor n/pe materiale care reprezint un risc pentru mediu; un covor de vegeta ie ar putea determina reducerea acestui risc la un nivel acceptabil i, n general, necesit o ntre inere minim .

 

Utilizarea n epurarea apelor uzate a macrofitelor palustre ( stuf, papur , pipirig ) - Germania, de R. Kickuth i K. Seidel. S-au construit bazine de epurare in care erau introduse macrofite palustre autohtone care, prin sta ionarea apei n cadrul bazinului pe o anumit perioad de timp, determinau epurarea acestor ape uzate. Apele epurate erau ulterior scoase din bazin i se relua circuitul. Acest sistem de epurare exist n prezent i n Romnia. Un exemplu il poate reprezenta sistemul de microdelt realizat in cazul trat rii apelor reziduale epurate de la PetroMidia. Utilizarea n epurarea apelor reziduale a macrofitelor emerse ( zambila de ap , salata de Nil ) - Florida, de Wolwerton. - o instala ie de epurare a apelor uzate cu Eichhornia crassipes ( zambila de ap ) , originar din America Central i de Sud, specie considerat invaziv i d un toare n apele din Florida. S-a constatat c aceast plant , ce prezint o mas radicular bogat , are capacitatea de a epura apele uzate (n special pe acelea la care con inutul de substan e organice este mare).

Romnia - Sistemul de epurare utiliznd macrofitele emerse Eichhornia crassipes i Pistia stratiotes prof. dr. M rioara Godeanu, Inst. Ecologie Aplicat Bucure ti.


Experimentepe apele uzate or ene ti, ape uzate de la fermele zootehnice, de la micile gospodarii, etc.

 

- 2 cerin e majore pentru ca acest tip de epurare biologic s poat da rezultate favorabile : 1) s con in substan e organice 2) s nu con in prea multe substan e toxice (precum: metale grele, detergen i, pesticide, etc.) sau uleiuri (precum: i ei, produse petroliere) [Godeanu S., 1998]. - Aceste plante au capacitatea de a extrage substan ele organice din apa uzat , utilizndu-le pentru sporirea biomasei lor, biomas ce cre te continuu de-a lungul anului. - Ele prezint o perioad de vegeta ie cvasipermanent (mai lent n lunile ianuarie, februarie i martie). - Astfel de sisteme de epurare biologic a apelor uzate utiliznd plantele acvatice emerse sunt eficiente, economice, u or de construit i de ntre inut, fiind aplicabile tot timpul anului [ Godeanu S., 1998 ] .

 
 

Rezultate obtinute prin experimente ce utilizeaza sp Eichhornia crassipes si Pistia stratiotes

S-a constatat c introducerea macrofitelor Pistia stratiotes i Eichhornia crassipes ca treapta de epurare a apelor reziduale provenite de la rafin ria Petrobrazi Ploie ti a dus la schimbarea caracteristicilor fizico-chimice ale acestor ape

 

Utilizarea macrofitelor acvatice (speciile Eichhornia crassipes si Pistia stratiotes) in epurarea apelor reziduale petroliere

Modificarea parametrilor chimici ai mediului

 

n experiment s-a utilizat ap rezidual din diferite trepte ale sta iei de epurare din rafin ria de petrol PETROBRAZI Ploie ti. S-a avut ca obiectiv realizarea unei epur ri a acestui tip de ape uzate prin bioacumularea substan elor chimice cu ajutorul a celor dou specii de macrofite acvatice: Eichhornia crassipes i Pistia stratiotes. Analizele chimice ale apei au fost realizate n prealabil de c tre Institutul de Ecologie Aplicat Bucure ti, cu sprijinul doamnei profesor univ. dr. M.Godeanu. Aceste analize, executate nainte de pornirea propriu-zis a experimentului, au fost realizate pentru a se demonstra dac apele reziduale din sta ia de epurare a rafin riei Petrobrazi Ploie ti au parametrii fizico-chimici cuprin i n limitele de epurare ale speciei Eichhornia crassipes i a speciei Pistia stratiotes. Astfel, pe baza datelor din literatur , corelate cu informa iile ob inute n urma acestor analize fizico-chimice ale apei, s-a ajuns la concluzia c experimentul propus poate fi demarat f r nici o problem pentru urm toarele trei trepte de epurare: Intrare treapt biologic ( vas exp. 2) Bazin aerare /reactor ( vas exp. 3) Ie ire decantor secundar ( vas exp.4)

 

Descrierea sp. Eichhornia crassipes n 1834, C.Martius descrie aceast plant sub numele de Pontederia crassipes. Ulterior, H.Solms(1883) o include n genul Eichhornia. Denumirea de Eichhornia crassipes ( cunoscut i sub denumirea de zambila de ap ) provine de la cuvintele crassus = gros i pes = picior. Este o specie originar din America tropical i subtropical , fiind considerat o specie repede cresc toare i invaziv , gra ie nmul irii vegetative foarte intense pe care o prezint n apele cu nc rcare organic , n apele poluate [Godeanu M., 1980].
Subregnul CORMOBIONTA ncreng tura LILIFLORAE(ANGIOSPERMATOPHYTA) Clasa MONOCOTILEDONATAE Familia PONTEDERIACEAE Genul EICHHORNIA Specia CRASSIPES


  

Eichhornia crassipes este o plant natant , cu frunzele


n rozet , de un verde lucios, neprezentnd peri dect la nivelul inflorescen ei. O dezvoltare favorabil o nregistreaz atunci cnd n ap exist o cantitate crescut de substan e organice. n aceste condi ii, viteza lor de cre tere este att de mare nct invadeaz luciul apei.


R d cina este stufoas ,de culoare negru-violacee. R d cinile adventive se dispun n form de cercuri sub nodurile axului, care sunt foarte apropiate unele de altele. Frunza prezint un pe iol plin cu aer, bombat, permi nd plutirea (n condi ii normale de dezvoltare ale plantei) sau un pe iol sub ire, alungit (cnd planta se dezvolt pe un teren noroios).

Frunzele de la Eichhornia crassipes sunt lucioase i au form cordiform .
Floarea prezint o inflorescen culoare violet deschis.

spiciform , cu flori mari, de
Pistia stratiotes
( numit salata de Nil/l ptuca de ap /varza de ap ) structuria i adaptarea frunzelor la plutire.
ncreng tura SPERMATOPHYTA Clasa MONOCOTILEDONATAE Subclasa ARECIDAE Ordinul ARALES Familia ARACEAE Subfamilia PISTIOIDEAE R dacina este groas (circa 2 mm), fascicular , prezentnd numeroase ramuri laterale sub iri (0,2 mm) numite radicele. R d cinile se g sesc grupate sub locul de fixare al frunzelor de tulpin . Tulpina este format dintr-un ax scurt al rozetei i din numero i stoloni. Axul este scurt (4-5 cm) i este gros (1-2 cm). De la nivelul axului pornesc n jos r d cinile. Frunza este ntreag , simpl , oval , cu vrful rotunjit i u or emarginat. Jum tatea inferioar a frunzei este mai groas , servind ca modalitate de plutire. Lamina frunzei de Pistia stratiotes are culoare verde intens, cu coaste nalte i peri lungi pe fa a extern i cu coaste joase i peri scur i pe fa a inferioar . Inflorescen a este un spadix ce prezint spat . Inflorescen ele se grupeaz n rozet la sub ioara unor frunze pe ax; ele sunt scurte.


   

varianta 2 de experiment ( con innd ap uzat de la intrarea n treapta biologic ); determin ri ale urm torilor parametrii chimici: pH-ul, sulfati, fenolul, suspensiile, CCOCr, amoniu, fosfa i si azota i.
Concentratie fenol (mg/l)
Concentratie amoniu (mg/l)

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 5 10 15 20 28 Timpul de te rminarii (zile )

fenoli

amoniu

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 5 10 15 20 28
Timpul determinarii (zile)

Concentratie suspensii (mg/l)

40 30 20 10 0 5 10 15 20 28
Timpul determinarii (zile)

Concentratie fosfati (mg/l)

fosfati

05

suspensii

15 1

50

25 2

0 5 10 15 20 28
Timpul determinarii (zile)

n cazul variantei 4 de experiment, con innd ap de la ie irea din sta ia de epurare a rafin riei Petrobrazi:

ncentratia fenolului (mg/l)

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 5 10 15 20


fenoli

amoniu
28

oncentratie amoniu (mg/l)

0.6

8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 10 15 20

oncentratie suspensii (mg/l)

oncentratie fosfati (mg/l)

suspensii

10

15

20

28

Timpul determinarii ( ile)

Timpul determinarii ( ile)

28

Timpul determinarii ( ile)

Timpul determinarii ( ile)

70 60 50 40 30 20 10 0

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 5 10 15 20 28

fosfati

La sfr itul experimentului, situa ia plantelor din vasele experimentale era urm toarea:


n vasul 1 ( martor) plantele s-au dezvoltat relativ normal

n varianta 2 specia Eichhornia crassipes a prezentat fenomenul de cloroz la nivelul frunzelor, iar in cazul speciei Pistia stratiotes s-a inregistrat fenomenul de desprindere a frunzelor. n vasul experimental 3 specia Pistia stratiotes a fost mai rezistent dect specia Eichhornia crassipes, aceasta din urm uscndu-se aproape n ntregime. n vasul experimental 4 s-a observat c gradul de afectare al ambelor specii a fost relativ redus, existnd o cloroz u oar la specia Eichhornia crassipes i cteva frunze rupte la specia Pistia stratiotes.

Concluzii
Comparnd valorile nregistrate de noi n varianta con innd apa epurat nainte de deversarea acesteia n rul Prahova, cu cele prev zute n STAS-ul 4706/88 privind limitele admise pentru ace ti indicatori n apele uzate , s-au constatat urm toarele:
    Concentra Concentra Concentra Concentra Concentra Concentra Concentra ia ia ia ia ia ia ia suspensiilor a sc zut cu 47,5% CCOCr a sc zut cu 55,8% azota iilor a sc zut cu 75,8% sulfului a sc zut cu 32% fenolului a sc zut cu 74% amoniului a sc zut cu 39% fosfa ilor a sc zut cu 150%

   

Toate aceste date demonstreaz eficien a celor dou specii de macrofite in epurarea apelor reziduale petroliere de la PetroBrazi, acestea putnd fii utilizate in treapta ter iar ( biologic ) de epurare.

Epurarea apelor utilizand organisme animale acvatice


Utilizarea midiilor ( specia Mytilus galloprovincialis Lam.) ca biofiltre in zonele marine costiere


La nivelul platoului continental romnesc, midiile formeaza trei centuri situate la adncimi diferite, ocupnd toate etajele bentale, ncepnd cu mediolitoralul i sfr ind cu etajul periazoic. Prin modul lor particular de hr nire molu tele filtreaz cantit i imense de ap , determinnd una dintre caracteristicile de baz ale acestui bazin acvatic i anume larga manifestare a fenomenului de biofiltru, asigurnd astfel men inerea purit ii apelor, de o importan major mai ales pentru zona litoral de interes turistic i/sau balnear.

Numeroase studii de teren i laborator au demonstrat capacitatea organismelor marine de a acumula hidrocarburi petroliere i de a le transforma n cursul proceselor metabolice. Cele dou procese au o importan deosebit pentru evolu ia petrolului n mediul marin, ele f cnd parte intrinsec din procesul de autoepurare a mediului.

Bioacumularea compu ilor chimici din ap se realizeaz printr-o serie de procese chimice, fizice i biologice complexe, care ncep, de exemplu, cu difuzia pasiv din ap , la nivelul branhiilor, n sistemul circulator, spre a fi depuse n esutul gras. Cele mai rapid bioacumulate sunt clorohidrocarburile i PAH, care au KOW cuprins ntre 2-6,5. Bioconcentrarea poate fi caracterizat prin factorul de bioconcentrare, respectiv Concentra ia n organism/Concentra ia n ap , pn la echilibru. Preluarea i eliminarea compu ilor lipofilici la organismele acvatice are loc pe calea de preluare a oxigenului, deci branhiile sunt structurile primare implicate n aceste procese, apoi sistemul circulator ce ajut la transportul compu ilor spre esuturile grase, unde sunt re inu i. Ulterior, compu ii pot fi metaboliza i, n general n compu i mai oxigena i i solubili n ap , apoi excreta i.

Rezultate privind bioconcentrarea si epurarea apelor con innd motorina i reziduul combustibil greu provenite de la nave din Portul Constan a de c tre midii

Experimentele demonstreaz capacitatea midiilor de a se adapta la cre terea con inutului de produ i petrolieri reziduali n apa marin , produ i comun ntlni i ca urmare a exploat rii portuare n zona costier a litoralului romnesc al M rii Negre. Au fost testate dou tipuri de astfel de produ i de la nave : - reziduuri de motorin ; - reziduuri de combustibil greu.
 

Testele fiziologice i ecotoxicologice pe midii au urm rit stabilirea urm torilor parametri: supravie uirea pe durat scurt de expunere (120 h) i la o lun dup transferul midiilor pe apa de mare necontaminat ; modific rile metabolismului energetic global ca urmare a expunerii (120 h i 336h) la contaminare i la o lun dup transferul midiilor pe ap de mare curat ; determinarea factorului de bioconcentrare/eliminare a compu ilor petrolieri n esuturi.

vo

ari

2 3

A g ig e a

S ta ie d e p r e le v a r e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P o r t M id ia 3 P o r t M id ia 1 P o r t M id ia 2 H o te l P a r c - D ig P e s c r ie P o r t T o m is 2 P o r t T o m is 1 A g ig e a - D ig P la j E f o r ie N o r d - M e d u z a E f o r ie S u d I E f o r ie S u d I I E f o r ie S u d I I I - T a b r M a n g a lia - D ig P la j

Locatio s i the so th of Black Sea Coast (bioi icators of hi rocarbo s poll tio )

M a

g a lia
13

E f o r ie S

E f o r ie N o r

C o sta

M a m a ia
4 5 6

8 9

10 11 12

L ege

n cazul speciei Mytilus galloprovincialis, indiferent de talia organismelor testate, dup o durat scurt de expunere (120h) la mediul contaminat cu diferite concentra ii ale celor dou tipuri de ape reziduale petroliere provenite de la nave s-a ob inut un procent de supravie uire de 100%. La toate concentra iile testate, indiferent de natura rezidurilor petroliere, la scurt timp (1h) de la expunerea la contaminare s-au nregistrat fenomene de recluziune a valvelor. Dup 120h de expunere, att n cazul motorinei ct i al compusului rezidual greu, s-a observat desprinderea midiilor de pe substrat, deci apari ia unor efecte asupra secre iei de bissus de c tre glandele bissogene din picior . Dup transferul organismelor pe ap de mare necontaminat , n decurs de o lun , midiile i-au revenit, astfel c la finalul experimentului procentul de ata are de substrat era de 100% pentru toate variantele de concentra ie, pentru ambii produ i testa i .

Modific rile metabolismului energetic total au fost examinate cu ajutorul determin rilor consumului de oxigen. Testele au fost efectuate dup 120 i 336 ore de expunere. Pentru determinarea capacit ii de recuperare a midiilor dup expunerea la ac iunea produ ilor petrolieri, consumul de oxigen a fost determinat i la 30 zile dup transferul organismelor expuse n ap necontaminat . n cazul celor doi compu i reziduali testa i, preleva i de la nave, metabolismul energetic al organismelor contaminate a suferit modific ri n raport cu martorul, la toate variantele de concentra ie ale celor doi compu i n apa de mare att la expunerea organismelor pe termen scurt (120 h), ct i la o durat mai lung de expunere (336 h); Revenindu-se la condi ii normale de mediu, prin transferul repetat al midiilor timp de 1 lun pe ap de mare curat , att func ia respiratorie ct i comportamentul de ata are de substrat au revenit la parametrii normali, fiind comparabili cu cei nregistra i la martor, ceea ce demonstreaz o mare capacitate de recuperare a midiilor dup expunerea la ac iunea produ ilor reziduali de la nave.

Concomitent cu modific rile metabolismului energetic total a fost examinat i acumularea hidrocarburilor petroliere totale n organisme. Analizele de spectrometrie n IR au pus n eviden existen a n cantit i extrem de reduse (0,485 g/g esut uscat), a hidrocarburilor petroliere n esuturile midiilor prelevate din zona costier de mic adncime de la Pesc rie-Hotel Parc. Dup expunerea 120 ore la contaminarea cu produ i reziduali de la nave, analizele de spectrometrie n IR au demonstrat acumularea acestor produ i n esuturile midiilor, n general propor ional cu cre terea concentra iei de produ i reziduali n apa de mare experimentat . Acumularea este rapid , dup numai 120 ore de expunere la cea mai sc zut concentra ie a produ ilor reziduali testa i (0,5 mg/l) concentra iile hidrocarburilor totale n organismele expuse dep ind de 30-35 ori pe cele ale compu ilor respectivi n organismele martor. Avnd n vedere rapiditatea cu care cre te concentra ia se poate presupune c acumularea hidrocarburilor n organisme este rezultatul unui proces complex, combinnd absorb ia din hran , difuzia la nivelul epiteliilor i/sau adsorb ia pe acestea.

In ambele cazuri cantitatea de hidrocarburi totale din organism cre te logaritmic cu concentra ia de expunere. n cazul test rii reziduului greu petrolier (Figura 1) la concentra ia de 2,5 mg/l midiile au acumulat o cantitate mai mic de produs comparativ cu midiile expuse la o concentra ie de numai 0,5 mg/l. n rest, acumularea compusului n esuturi respect cre terea propor ional n func ie de concentra ia de expunere.
35 Hid/ s.u]


30 25 20 15 10 5 0

y = 14,119Ln(x) + 1,45 8 R2 = 0,921

otal hidrocarburi, [

0


0,5
 

Fig. 1. cumularea hidrocarburilor totale n esuturile midiilor expuse 120 ore la ac iunea reziduului petrolier greu de la naveCo bus ibil reu re idual,

 

2,5

7,5 Hid/l apa de a re

10

i n cazul midiilor expuse la ac iunea motorinei (Figura 2) avem dou situa ii de excep ie: la concentra ia de 2,5 mg/l acumularea este u or mai sc zut fa de cea nregistrat la midiile expuse la concentra ia de 0,5mg/l; la concentra ia de 20 mg/l acumularea este mai mic dec t la midiile expuse la o concentra ie de dou ori mai redus . Explicatia: la anumite concentra ii, timpul de nchidere a valvelor a fost prelungit, limitnd astfel acumularea de produ i reziduali din mediu i ca urmare au putut apare aceste diferen e ntre nivelele de acumulare n esuturi.
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 0,5 2,5 5 10 20 Motorina reziduala, mg Hid/l apa de mare Total hidrocarburi, g Hid/g s. u.
y = 9,0777Ln(x) + 2,0409 R 2 = 0,9177

Fig. 2. cumularea hidrocarburilor totale n esuturile midiilor expuse 120 ore la ac iunea motorinei

Dup 336 ore de expunere (14 zile), n cazul reziduului greu acumularea n esuturile midiilor este propor ional cu concentra ia reziduului n apa de mare (Figura 3); In cazul motorinei se remarc acelea i diferen e n acumularea la nivelul esuturilor, ca i dup 120 ore de expunere (Figura 4).

35
TH = 1.4838R + 16.261

25 20

30

R2 = 0.9064

TH, g Hid/g s. u.

25 20 15 10 5 0 0 0.5 2.5 5 7.5 10

TH, g Hid/g s. u.

15 10 5 0 0 0,5 2,5 5 10 20

Reziduu greu, mg/l

Motorina, mg/l

Fig. 3. on inutul total de hidrocarburi n midiile expuse 336 ore la ac iunea reziduului greu de la nave

Fig. 4. on inutul total de hidrocarburi n midiile expuse 336 ore la ac iunea motorinei

Pentru a se putea aprecia rata acumul rii/elimin rii hidrocarburilor din esuturi s-au calculat factorii de biotransformare, care caracterizeaz cele dou procese: sorb ia i desorb ia hidrocarburilor petroliere, procese care au loc atunci cnd midiile sunt transferate din apa de mare contaminat n apa de mare necontaminat . Midiile au fost transferate timp de 1 luna pe apa marine curata In calculul acestor factori s-a inut cont de concentra ia hidrocarburilor totale n organismele martor, care a fost sc zut din concentra iile determinate n organismele expuse. Cinetica biotransform rii poate fi reprezentat prin curbele de varia ie n timp a factorului de biotransformare (Figurile 5 - 6).

4,5
- acumulare - eliminare

Factor de biotransformare [log Cm/Cw; log Cm/Co ]

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1


120 320 520 720 920 1120

Interv 0,5 mg/l 2,5 mg/l

e timp (ziua/luna/an) 5 mg /l 7,5 mg/l 10 mg/l

Fig. 5. Factorul de biotransformare la midiile expuse contamin rii cu reziduu petrolier greu de la nave

4,5

Fact r e transf r are [ C Cw ; C C

4 3,5 3 2,5 2 1,5

acumulare

eliminare

1 120

320

520 Interva et 5

20

920

1120

0,5

2,5

10

20

Fig. 6. Factorul de biotransformare la midiile expuse contamin rii cu motorin

Toate curbele sunt caracterizate de prezen a unei ramuri ascendente, marcnd procesul de acumulare n perioada de expunere i o ramur descendent , corespunz toare procesului de eliminare, dup transferul midiilor expuse n ap de mare necontaminat , dup care urmeaz o stabilizare a concentra iei n esuturi. Chiar dac midiile au fost transferate pe ap de mare necontaminat , de dou ori n decursul unei luni, eliminarea produ ilor reziduali din esuturi nu este total , ei persistnd la un nivel relativ sc zut. Persisten a hidrocarburilor n esuturi, observat n aceste experimente, este n concordan cu rezultatele experimentelor efectuate de Stegeman pe stridii [134]. El a demostrat c motorina se acumuleaz rapid n esuturi, n situa ia unei scurgeri n mediu. Dup ncetarea expunerii stridiile au eliminat motorina din esuturi, dar nu complet, nivelul de acumulare men inndu-se stabil la valoarea de 30g/g esut umed timp de 3 luni. Blumer, Souza i Saaz [54] au determinat n esuturile bivalvelor concentra ii similare de motorin care s-au men inut pe o perioad de 8 luni dup contaminarea ini ial .


 

CONCLUZII Numeroasele experimente realizate pe midii au ar tat marea lor capacitate de acomodare la conditiile de contaminare a apelor marine cu produsi petrolieri.


 

 Si experimentele realizate cu cele doua tipuri de ape reziduale prelevate de la nave, arat marea capacitate a bivalvelor de a supravietui acestor contaminari dar si capacitatea de filtrare a apelor, de bioconcentrare a produsilor in organismul lor. Mentinerea midiilor in conditii foarte bune la litoralul romanesc ar contribui la sustinerea fenomenului de autoepurare, pentru o calitate foarte buna a apelor marine liotorale.

Thank you