Sunteți pe pagina 1din 12

Test grila EIT (examen)

1) Agentii frigorifici trebuie: b) nu depinde de natura agentului


a) sa nu se dizolve in ulei frigorific
b) sa nu contina fluor c) se masoara in kW/kg
c) sa vaporizeze la tempereturi
ridicate, la presiuni coborate
7) Eficienta instalatiei frigorifice cu absorbtie:
2) Intr-o instalatie frigorifica cu compresie a) este mai mare ca a celei cu
mecanica de vapori prin subracirea compresei mecanica
condensatului dupa condensator: b) este mai mica ca a celei cu
a) regimul de comprise se compresei mecanica
imbunatateste c) in acest caz nu se poate defini o
b) creste puterea frigorifica eficienta a ciclului
specifica
c) se imbunatateste eficienta
instalatiei 8) Procesul de laminare are loc la:
a) entalpie constanta
3) In cazul instalatiilor cu compresie b) temperature constanta
mecanica de vapori in 2 trepte: ??????? c) presiune constanta
a) eficienta frigorifica este mai ica ca
cea a instalatiei intr-o singura treapta
b) intre treptele de compresie are loc 9) Pt a avea loc desorbtia agentului frigorific
supra incalzirea intermediara a in instalatia cu absorbtie, solutia trebuie:
agentului frigorific a) incalzita
c) intre treptele de compresie are b) racita
loc racirea intermediara a c) procesul este izoterm
agentului frigorific
10) Sarcina termica a condensatorului
4) Daca diferenta intre temperatura frigorific este: ??????
purtatorului de frig la iesirea din vaporizator a) intotdeauna mai mare ca
si temperatura de vaporizare a ag termic sarcina frigorifica
creste: b) intotdeauna mai mica ca sarcina
a) lucrul mechanic de compresie frigorifica
creste c) intotdeauna mai mica ca lucrul
b) suprafata de schimb de caldura a mechanic de compresie
vaporizatorului creste
c) investitia la vaporizator scade
11) Intr-o turbine cu abur, luncrul mechanic
5) Prezenta buteliei separatoare in circuitul se produce in: ??????
frigorific asigura alimentarea compresorului a) palete
cu vapori: b) ajutaje
a) saturati uscati c) atat in palete cat si in ajutaje
b) supraincalziti
c) umezi 12) Forma recomandata pt paletele unei
turbine cu abur este: ??????
6) Lucrul mechanic specific de compresie: a) parete plan
a) este invers proportional cu raportul b) placa concava
de compresie c) nu conteaza forma
19) O turbine de abur de mare putere,
13) La o treapta de turbine cu reactie, prevazuta cu supraincalzire intermediara se
destinderea aburului se produce in: va caracteriza prin:
a) palete a) existenta mai multor corpuri de
b) ajutaje turbina distincte
c) atat in palete cat si in ajutaje b) existenta mai multor corpuri de
joasa presiune in dublu flux
14) La o treapta de turbina cu actiune, c) dispunerea pe mai multe liniii de
energia cinetica a aburului creste in: arbori
a) palete
b) ajutaje 20) La un generator de abur pe combustibili
c) atat in palete cat si in ajutaje fosili, vaporizatorul este amplasat:
a) in focar
15) Patrunderea aburului in zona umeda are b) dupa economizer
ca efect: ?????? c) nu conteaza locul de amplasare
a) aparitia fenomenului de
coroziune al paletelor 21) Presiunea maxima a aburului vin pt un
b) scaderea lucrului mecanic posibil a generator de abur cu circulatie naturala este:
fi produs in turbine a) 140 bar
c) cresterea pierderilor mecanice ale b) 180 bar
turbinei c) 240 bar

16) Caracteristica energetica a unei turbine 22) In circuitul aer-gaze de ardere al uni
exprima legatura intre: generator de abur, ventilatorul de gaze de
a) debitul de abur intrat in turbine ardere se amplaseaza:
si puterea electrica produsa a) inainte de filtrul de cenusa
b) lucrul mecanic produs in palete si b) dupa filtrul de cenusa
debitele de abur extrase la prize c) nu conteaza locul de amplasare
c) debitul de abur intrat in turbina si
debitul de mers in gol 23) Arderea in pat fluidizat atmosferic este
recomandata pt:
17) Daca in turbina este introdus un debit de a) combustibili gazosi
abur egal cu debitul de mers in gol, atunci: b) combustibili solizi
a) puterea electrica produsa este c) orice tip de combustibil
nula
b) lucrul mecanic produs de abur 24) La generatoarele de abur cu circulatie
compenseaza pierderile mecanice naturala, ciculatia in sistemul vaporizator
ale turbinei si pierderile din este asigurata de:
generatorul electric a) o pompa de circulatie
c) turbina se gaseste in stare de b) pompa de alimentare
repaos c) diferenta de densitate intre
faza lichida, respective gazoasa a
18) Randamentul max al unui generator de agentului termic
abur se atinge in general
a) la o incarcare de 100% din sarcina 25) La generatoarele de abur cu circulatie
nominala fortata multipla, circulatia in sistemul
b) la o incarcare de (80-90)% din vaporizator este asigurata de:
sarcina nominala a) o pompa de circulatie
c) la o incarcare de (60-70)% din b) pompa de alimentare
sarcina nominala
c) diferenta de densitate intre diferenta medie de temperature:
faza lichida, respective gazoasa a a) este mai mica decat in cazul
agentului termic echicurentului
b) este mai mare decat in cazul
26) Factorii care influnteaza alegerea contracurentului
temperaturii gazelor de ardere la cosul unui c) este diferita daca fluidele sunt
generator de abur sunt: ?????? amestecate sau neamestecate
a) modul de dispersie al noxelor in
atmosfera 5. scimb de cald cu placi si garniture:
b) tipul circulatiei din circuitul a) nu se pot utilize la temperature mai
vaporizator al sistemului apa-abur mari de 180oC
c) necesitatea de a obtine un b) nu pot fi demontate
randament al generatorului cat c) au NTC mai mare decat schimb
mai ridicat tubulare

27) Pt un acelasi debit de abur produs, la 6. in cazul schimb de cald regenerative:


care din urmatoarele tipuri de generatoare a) fluxul termic prin suprafata isi
avem cel mai mare debit prin sistemul schimba sensul
vaporizator? b) furnizarea ag sec este intotdeauna
a) cu circulatie naturala intemitenta??
b) cu circulatie fortata multipla c) realizeazxa coef de transf de cald mai
c) cu circulatie fortata unica mari decat in cazul aparatelor
recuperative

(??????)- nu e sigura rezolvarea 7. unghiul de ondulare al placilor unui


schimb de cald:
1.Schimbatoarele de caldura recuperative: a) influenteaza pierderile de caldura in
a) pot fi de suprafata sau de contact direct aparat
b) au fluxul de caldura prin suprafata b) influenteaza coeficientul de schimb
unidirectionala de caldura
c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura c) mareste nr lui Re
mai mari decat in cazul celor regenerative
8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul
2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de care creeaza depuneri:
treceri: a) va circula in spatial dintre tevi
a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se b) va cicula prin tevi drepte
va micsora c) va circula prin tevi in forma de U
b) apartul devine mai scurt
c) pierderile de presiune la curgerea 9. schimb de caldura compacte:
prin tevi se maresc a) au indicele de compactitate mai mare
de 700
3. intr-un schimb de cald coeficientul global b) au in general coef global de schimb de
de schimb de caldura: cald mai mare decat schimb tubulare
a) este mai mare decat cel mai mic c) au NTC mai mare ca schimb tubulare
coefficient de convectie
b) este mai mic decat cel mai mic 10. coef de conv si pierderile de presiune
coefficient de conv intr-un SDC:
c) este cuprins intre cele doua valori ale coef a) sunt marimi direct proportoinale
de conv b) sunt marimi invers proportionale
c) nu exista o legtura intre ele
4. in cazul curgerii in current incrucisat pt
aceleasi temperaturi ale agentilor termici,
11. la un schimb tubular un fluid coroziv:
a) se introduce prin tevi daca acestea 18. factorul de corectie F pentru diferente
se pot proteja la interior medii de temperature
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb a) este in functie de tipul curgerii din
tubulare aparat
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre b) nu depinde de debitele agentilor termici
tevi c)nu depinde de viteza de curegere a
fluidelor
12. intr-un SCP in care ag primar este abur
care condenseaza, iar ag sec este apa care 19. eficienta unui schimbator de caldura:
se incalzeste: a) nu depinde niciodata de debitele ag
a) se va allege curgerea in CC pt a mari termici
dif medie de temp b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag
b) ag primar are un coef de conv mai mare termici
c) in acest caz nu se pot folosi SCP c) depinde de temperaturile ag termici

13. coef de retinere al caldurii: 20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:


a) este totdeauna supraunitar a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
b) caracterizeaza izolatia aparatului b) se utilizeaza in special pentru
c) este raportul intre fluxul cedat de ag calculul de verificare
primar si cel primit de ag secundar c) se utilizeaza pt studiul functionarii
schimb la sarcini nenominale
14. la recuperatoarele de caldura tip
clepsidra: 21. la un schimb tubular cu o singura
a) aerul circula pe doua drumuri treacere, prin marirea vitezei fluidului care
b)gazele de ardere circula pe doua drumuri curge prin tevi:
c) curgerea pe ambele drumuri este in a) cresc pirderile de presiune
echicurent b) creste coeficientul global de schimb
de caldura
15. la schimb de cald monofazice prin c) creste diametrul aparatului
micsorarea distantelor intre sicane:
a) se micsoreaza coef de caonv in spatial 22. schimbatoarele de caldura cu placi
dintre tevi si manta sudate:
b) cresc piederile de presiune in spatiul a) sunt mai compacte ca schimb cu placi
dintre tevi si manta si garniture
c) creste nr de sicane b) pot fi utilizate la temperaturi de
200oC
16. in cazul schimb de cald tubulare pentru c) se curate mai usor ca schimb cu placi si
preluarea dilatarilor: garniture
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap
mobil 23. intensificarea transferului de caldura
b) se utilizeaza tevile in forma de U monofazic se face prin:
c) fluidul mai fiebinte se introduce prin a) marirea vitezei de curgere a fluidului
nteriorul tevilor b) marirea lungimii canalelor
c) utilizarea unor suprafete rugoase
17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul
cu debit mai mic: 24. intensificarea transferului de caldura la
a) se introduce prin interiorul tevilor condensare se realizeaza prin:
b) se trece prin spatial dintre tevi a) acoperirea suprafetei de schimb de
c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize caldura cu substante hidrofobe
schimbatoarele tubulare b) ruperea peliculei de condensare
c) micsorarea vitezei vaporilor
a) cu circulatie naturala
25. agentii frigorifici trebuie sa: b) cu circulatie fortata multipla
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al c) cu circulatie fortata unica
compresorului
b) sa fie solubili in apa 30) Economizorul unui generator serveste pt:
c) sa vaporizeze la temp coborate la a) vaporizarea apei
presiuni peste cea atmosferica b) incalzirea apei de alimentare
pana la temperatura de saturatie
26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie c) separarii fazei gazoase fata de cea
mecanica de vapori prin subracirea lichida
condensatului dupa condensator:
a) creste raportul de compresie
b) creste puterea frigorifica specifica Grila parţial
c) se inrautateste eficienta instalatiei
1.In cazul unui boiler incalzit cu
27. in cazul instalatiilor frigorifice cu apa fierbinte: a)temp.apei
absorbtie: fierbinţi la ieşirea din boiler
a) eficienta frigorifica este mai mica ca creste in timp;
cea a instalatiei cu compresie mecanica c)temp.agentului seda un
b) se consuma caldura si nu energie moment dat este ct. in lungul
electrica supraf.
c) agentul frigorific e decat freonul
2.Schimb de cald recuperative:
28. procesul de laminare are loc la: b)au fluxul de cald prin supraf unidirecţional.
a) entalpie constanta
b) temp const 3.La schimb de cald
c) pres ct tubulare,prin mărirea
nr de treceri: a)coef
29. lucrul mechanic specific de compresie: de conv in ext ţevilor
a) este invers proportional cu raportul de se va micşora;
compresie c)pierd de preş la
b) depinde de natura agentului frigorific curgerea prin ţevi se
c) se masoara in kW/kg măresc

30. Instalatia frigorifica cu jet: .4.1ntr-un schimbător de


a) utilizeaza ca agent frigorific apa; cald coef global de
b) nu are piese in miscare; schimb de cald: b)este
c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu mai mic decât cel mai
compresie mecanica de vapori. mic coef de cnvectie.

28) Pierderile de caldura ale generatorului 5.1n cazul curgerii in curent încrucişat pt
datorate arderii incomplete dpdv chimic aceleaşi temp ale ag termice,dif medie
caracrerizeaza un generator care detemp:
functioneaza pe: c)este diferita daca fluid sunt amestecate
a) carbune sau neamest.
b) gaz natural
c) pacura 6.Schimb de cald cu placi si garniture:
a)nu se pot utilize la temp mai mari de 180;
c)au NTC mai mare decât schimb tubulare.

7.1n caz schimb de cald regenerative:


29) Tanburul poate fi intalnit la un generator:
a)flux termic prin supraf isi schimba periodic b) este mai mare decat in cazul
sensul. contracurentului
c) este diferita daca fluidele sunt
8.1n cazul schimb cu placi prin micşorarea amestecate sau neamestecate
dist dintre placi:
b)creste nr de placi; 5. scimb de cald cu placi si garniture:
c)creste supraf de schimb de cald. a) nu se pot utilize la temperature mai
mari de 180oC
9.Unghiul de ondulare b) nu pot fi demontate
al plăcilor unui c) au NTC mai mare decat schimb
schimb de cald: tubulare
b)influenteaza coef
de schimb de cald; 6. in cazul schimb de cald regenerative:
c)mareste nr Reyn. a) fluxul termic prin suprafata isi
• schimba sensul
b) furnizarea ag sec este intotdeauna
10.In cazul schimb de cald intemitenta
tubulare fluid care creează c) realizeaza coef de transf de cald mai mari
depuneri: b)va circula prin ţevi decat in cazul aparatelor recuperative
drepte.
7. unghiul de ondulare al placilor unui
schimb de cald:
1.Schimbatoarele de caldura recuperative: a) influenteaza pierderile de caldura in
a) pot fi de suprafata sau de contact direct aparat
b) au fluxul de caldura prin suprafata b) influenteaza coeficientul de schimb
unidirectionala de caldura
c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura c) mareste nr lui Re
mai mari decat in cazul celor regenerative
8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul
2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de care creeaza depuneri:
treceri: a) va circula in spatial dintre tevi
a) coeficientul de conv in exteriorul b) va cicula prin tevi drepte
tevilor se va micsora c) va circula prin tevi in forma de U
b) apartul devine mai scurt
c) pierderile de presiune la curgerea 9. schimb de caldura compacte:
prin tevi se maresc a) au indicele de compactitate mai mare
de 700
3. intr-un schimb de cald coeficientul global b) au in general coef global de schimb
de schimb de caldura: de cald mai mare decat schimb tubulare
a) este mai mare decat cel mai mic c) au NTC mai mare ca schimb tubulare
coefficient de convectie
b) este mai mic decat cel mai mic 10. coef de conv si pierderile de presiune
coefficient de conv intr-un SDC:
c) este cuprins intre cele doua valori ale coef a) sunt marimi direct proportoinale
de conv b) sunt marimi invers proportionale
c) nu exista o legtura intre ele
4. in cazul curgerii in current incrucisat pt
aceleasi temperaturi ale agentilor termici, 11. la un schimb tubular un fluid coroziv:
diferenta medie de temperature: a) se introduce prin tevi daca acestea
a) este mai mica decat in cazul se pot proteja la interior
echicurentului b) in acest caz nu se utilizeaza schimb
tubulare
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre 18. factorul de corectie F pentru diferente
tevi medii de temperature
a) este in functie de tipul curgerii din
12. intr-un SCP in care ag primar este abur aparat
care condenseaza, iar ag sec este apa care b) nu depinde de debitele agentilor termici
se incalzeste: c)nu depinde de viteza de curegere a
a) se va allege curgerea in CC pt a mari fluidelor
dif medie de temp
b) ag primar are un coef de conv mai mare 19. eficienta unui schimbator de caldura:
c) in acest caz nu se pot folosi SCP a) nu depinde niciodata de debitele ag
termici
13. coef de retinere al caldurii: b) in unele cazuri nu depinde de
a) este totdeauna supraunitar debitele ag termici
b) caracterizeaza izolatia aparatului c) depinde de temperaturile ag termici
c) este raportul intre fluxul cedat de ag
primar si cel primit de ag secundar
20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:
14. la recuperatoarele de caldura tip a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
clepsidra: b) se utilizeaza in special pentru
a) aerul circula pe doua drumuri calculul de verificare
b)……………………………………………….. c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb
c) curgerea pe ambele drumuri este in la sarcini nenominale
echicurent
21. la un schimb tubular cu o singura
treacere, prin marirea vitezei fluidului care
curge prin tevi:
a) cresc pierderile de presiune
15. la schimb de cald monofazice prin b) creste coeficientul global de schimb
micsorarea distantelor intre sicane: de caldura
a) se micsoreaza coef de caonv in c) creste diametrul aparatului
spatial dintre tevi si manta
b) cresc piederile de presiune in spatiul 22. schimbatoarele de caldura cu placi
dintre tevi si manta sudate:
c) creste nr de sicane a) sunt mai compacte ca schimb cu placi
si garniture
16. in cazul schimb de cald tubulare pentru b) pot fi utilizate la temperaturi de
preluarea dilatarilor: 200oC
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap c) se curate mai usor ca schimb cu placi si
mobil garniture
b) se utilizeaza tevile in forma de U
c) fluidul mai fiebinte se introduce prin 23. intensificarea transferului de caldura
nteriorul tevilor monofazic se face prin:
a) marirea vitezei de curgere a fluidului
17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul b) marirea lungimii canalelor
cu debit mai mic: c) utilizarea unor suprafete rugoase
a) se introduce prin interiorul tevilor
b) se trece prin spatial dintre tevi 24. intensificarea transferului de caldura la
c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize condensare se realizeaza prin:
schimbatoarele tubulare a) acoperirea suprafetei de schimb de
caldura cu substante hidrofobe
b) ruperea peliculei de condensare
c) micsorarea vitezei vaporilor
b) apartul devine mai scurt
25. agentii frigorifici trebuie sa: c) pierderile de presiune la curgerea
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al prin tevi se maresc
compresorului
b) sa fie solubili in apa 3. intr-un schimb de cald coeficientul global
c) sa vaporizeze la temp coborate la de schimb de caldura:
presiuni peste cea atmosferica a) este mai mare decat cel mai mic
coefficient de convectie
26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie b) este mai mic decat cel mai mic
mecanica de vapori prin subracirea coefficient de conv
condensatului dupa condensator: c) este cuprins intre cele doua valori ale coef
a) creste raportul de compresie de conv
b) creste puterea frigorifica specifica
c) se inrautateste eficienta instalatiei 4. in cazul curgerii in current incrucisat pt
aceleasi temperaturi ale agentilor termici,
27. in cazul instalatiilor frigorifice cu diferenta medie de temperature:
absorbtie: a) este mai mica decat in cazul
a) eficienta frigorifica este mai mica ca echicurentului
cea a instalatiei cu compresie mecanica b) este mai mare decat in cazul
b) se consuma caldura si nu energie electrica contracurentului
c) agentul frigorific e decat freonul c) este diferita daca fluidele sunt
amestecate sau neamestecate
28. procesul de laminare are loc la:
a) entalpie constanta 5. scimb de cald cu placi si garniture:
b) temp const a) nu se pot utilize la temperature mai
c) pres ct mari de 180oC
b) nu pot fi demontate
29. lucrul mecanic specific de compresie: c) au NTC mai mare decat schimb
a) este invers proportional cu raportul tubulare
de compresie
b) depinde de natura agentului frigorific 6. in cazul schimb de cald regenerative:
c) se masoara in kW/kg a) fluxul termic prin suprafata isi
schimba sensul
30. Instalatia frigorifica cu jet: b) furnizarea ag sec este intotdeauna
a) utilizeaza ca agent frigorific apa; intemitenta
b) nu are piese in miscare; c) realizeaza coef de transf de cald mai
c) are eficienta mai mare ca a instalatie mari decat in cazul aparatelor
cu compresie mecanica de vapori. recuperative

7. unghiul de ondulare al placilor unui


schimb de cald:
1.Schimbatoarele de caldura recuperative: a) influenteaza pierderile de caldura in
a) pot fi de suprafata sau de contact direct aparat
b) au fluxul de caldura prin suprafata b) influenteaza coeficientul de schimb
unidirectionala de caldura
c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura c) mareste nr lui Re
mai mari decat in cazul celor regenerative
8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul
2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de care creeaza depuneri:
treceri: a) va circula in spatial dintre tevi
a) coeficientul de conv in exteriorul b) va cicula prin tevi drepte
tevilor se va micsora c) va circula prin tevi in forma de U
16. in cazul schimb de cald tubulare pentru
9. schimb de caldura compacte: preluarea dilatarilor:
a) au indicele de compactitate mai mare a) se utilizeaza capacul de capat tip cap
de 700 mobil
b) au in general coef global de schimb de b) se utilizeaza tevile in forma de U
cald mai mare decat schimb tubulare c) fluidul mai fiebinte se introduce prin
c) au NTC mai mare ca schimb tubulare nteriorul tevilor

10. coef de conv si pierderile de presiune 17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul
intr-un SDC: cu debit mai mic:
a) sunt marimi direct proportoinale a) se introduce prin interiorul tevilor
b) sunt marimi invers proportionale b) se trece prin spatial dintre tevi
c) nu exista o legtura intre ele c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize
schimbatoarele tubulare
11. la un schimb tubular un fluid coroziv:
a) se introduce prin tevi daca acestea
se pot proteja la interior 18. factorul de corectie F pentru diferente
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb medii de temperature
tubulare a) este in functie de tipul curgerii din
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre aparat
tevi b) nu depinde de debitele agentilor termici
c)nu depinde de viteza de curegere a
12. intr-un SCP in care ag primar este abur fluidelor
care condenseaza, iar ag sec este apa care
se incalzeste: 19. eficienta unui schimbator de caldura:
a) se va allege curgerea in CC pt a mari a) nu depinde niciodata de debitele ag
dif medie de temp termici
b) ag primar are un coef de conv mai mare b) in unele cazuri nu depinde de
c) in acest caz nu se pot folosi SCP debitele ag termici
c) depinde de temperaturile ag termici
13. coef de retinere al caldurii:
a) este totdeauna supraunitar
b) caracterizeaza izolatia aparatului
c) este raportul intre fluxul cedat de ag 20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:
primar si cel primit de ag secundar a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
b) se utilizeaza in special pentru
14. la recuperatoarele de caldura tip calculul de verificare
clepsidra: c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb
a) aerul circula pe doua drumuri la sarcini nenominale
b)………………………………………………..
c) curgerea pe ambele drumuri este in 21. la un schimb tubular cu o singura
echicurent treacere, prin marirea vitezei fluidului care
curge prin tevi:
15. la schimb de cald monofazice prin a) cresc pierderile de presiune
micsorarea distantelor intre sicane: b) creste coeficientul global de schimb
a) se micsoreaza coef de caonv in de caldura
spatiul dintre tevi si manta c) creste diametrul aparatului
b) cresc piederile de presiune in spatiul
dintre tevi si manta 22. schimbatoarele de caldura cu placi
c) creste nr de sicane sudate:
a) sunt mai compacte ca schimb cu placi
si garniture
b) pot fi utilizate la temperaturi de b) nu are piese in miscare;
200oC c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu
c) se curate mai usor ca schimb cu placi si compresie mecanica de vapori.
garniture

23. intensificarea transferului de caldura


monofazic se face prin:
a) marirea vitezei de curgere a fluidului
b) marirea lungimii canalelor
c) utilizarea unor suprafete rugoase

24. intensificarea transferului de caldura la


condensare se realizeaza prin:
a) acoperirea suprafetei de schimb de
caldura cu substante hidrofobe
b) ruperea peliculei de condensare
c) micsorarea vitezei vaporilor

25. agentii frigorifici trebuie sa:


a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al 1.Schimbatoarele de caldura recuperative:
compresorului a) pot fi de suprafata sau de contact direct
b) sa fie solubili in apa b) au fluxul de caldura prin suprafata
c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni unidirectionala
peste cea atmosferica c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura
mai mari decat in cazul celor regenerative
26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie
mecanica de vapori prin subracirea 2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de
condensatului dupa condensator: treceri:
a) creste raportul de compresie a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se
b) creste puterea frigorifica specifica va micsora
c) se inrautateste eficienta instalatiei b) apartul devine mai scurt
c) pierderile de presiune la curgerea
27. in cazul instalatiilor frigorifice cu prin tevi se maresc
absorbtie:
a) eficienta frigorifica este mai mica ca 3. intr-un schimb de cald coeficientul global
cea a instalatiei cu compresie mecanica de schimb de caldura:
b) se consuma caldura si nu energie electrica a) este mai mare decat cel mai mic
c) agentul frigorific e decat freonul coefficient de convectie
b) este mai mic decat cel mai mic
28. procesul de laminare are loc la: coefficient de conv
a) entalpie constanta c) este cuprins intre cele doua valori ale coef
b) temp const de conv
c) pres ct
4. in cazul curgerii in current incrucisat pt
29. lucrul mecanic specific de compresie: aceleasi temperaturi ale agentilor termici,
a) este invers proportional cu raportul de diferenta medie de temperature:
compresie a) este mai mica decat in cazul
b) depinde de natura agentului frigorific echicurentului
c) se masoara in kW/kg b) este mai mare decat in cazul
contracurentului
30. Instalatia frigorifica cu jet: c) este diferita daca fluidele sunt
a) utilizeaza ca agent frigorific apa; amestecate sau neamestecate
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre
5. scimb de cald cu placi si garniture: tevi
a) nu se pot utilize la temperature mai
mari de 180oC 12. intr-un SCP in care ag primar este abur
b) nu pot fi demontate care condenseaza, iar ag sec este apa care
c) au NTC mai mare decat schimb se incalzeste:
tubulare a) se va allege curgerea in CC pt a mari
dif medie de temp
6. in cazul schimb de cald regenerative: b) ag primar are un coef de conv mai mare
a) fluxul termic prin suprafata isi c) in acest caz nu se pot folosi SCP
schimba sensul
b) furnizarea ag sec este intotdeauna 13. coef de retinere al caldurii:
intemitenta?? a) este totdeauna supraunitar
c) realizeazxa coef de transf de cald mai b) caracterizeaza izolatia aparatului
mari decat in cazul aparatelor c) este raportul intre fluxul cedat de ag
recuperative primar si cel primit de ag secundar

7. unghiul de ondulare al placilor unui 14. la recuperatoarele de caldura tip


schimb de cald: clepsidra:
a) influenteaza pierderile de caldura in a) aerul circula pe doua drumuri
aparat b)gazele de ardere circula pe doua drumuri
b) influenteaza coeficientul de schimb c) curgerea pe ambele drumuri este in
de caldura echicurent
c) mareste nr lui Re
15. la schimb de cald monofazice prin
8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul micsorarea distantelor intre sicane:
care creeaza depuneri: a) se micsoreaza coef de caonv in spatial
a) va circula in spatial dintre tevi dintre tevi si manta
b) va cicula prin tevi drepte b) cresc piederile de presiune in spatiul
c) va circula prin tevi in forma de U dintre tevi si manta
c) creste nr de sicane

16. in cazul schimb de cald tubulare pentru


9. schimb de caldura compacte: preluarea dilatarilor:
a) au indicele de compactitate mai mare a) se utilizeaza capacul de capat tip cap
de 700 mobil
b) au in general coef global de schimb de b) se utilizeaza tevile in forma de U
cald mai mare decat schimb tubulare c) fluidul mai fiebinte se introduce prin
c) au NTC mai mare ca schimb tubulare nteriorul tevilor 17. in cazul schimbatoarelor
tubulare fluidul cu debit mai mic:
10. coef de conv si pierderile de presiune a) se introduce prin interiorul tevilor
intr-un SDC: b) se trece prin spatial dintre tevi
a) sunt marimi direct proportoinale c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize
b) sunt marimi invers proportionale schimbatoarele tubulare
c) nu exista o legtura intre ele

11. la un schimb tubular un fluid coroziv: 18. factorul de corectie F pentru diferente
a) se introduce prin tevi daca acestea medii de temperature
se pot proteja la interior a) este in functie de tipul curgerii din
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb aparat
tubulare b) nu depinde de debitele agentilor termici
c)nu depinde de viteza de curegere a
fluidelor 26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie
mecanica de vapori prin subracirea
19. eficienta unui schimbator de caldura: condensatului dupa condensator:
a) nu depinde niciodata de debitele ag a) creste raportul de compresie
termici b) creste puterea frigorifica specifica
b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag c) se inrautateste eficienta instalatiei
termici
c) depinde de temperaturile ag termici 27. in cazul instalatiilor frigorifice cu
absorbtie:
20. metoda de calcul ε-NTC a SDC: a) eficienta frigorifica este mai mica ca
a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare cea a instalatiei cu compresie mecanica
b) se utilizeaza in special pentru b) se consuma caldura si nu energie
calculul de verificare electrica
c) se utilizeaza pt studiul functionarii c) agentul frigorific e decat freonul
schimb la sarcini nenominale
28. procesul de laminare are loc la:
21. la un schimb tubular cu o singura a) entalpie constanta
treacere, prin marirea vitezei fluidului care b) temp const
curge prin tevi: c) pres ct
a) cresc pirderile de presiune
b) creste coeficientul global de schimb 29. lucrul mechanic specific de compresie:
de caldura a) este invers proportional cu raportul de
c) creste diametrul aparatului compresie
b) depinde de natura agentului frigorific
22. schimbatoarele de caldura cu placi c) se masoara in kW/kg
sudate:
a) sunt mai compacte ca schimb cu placi 30. Instalatia frigorifica cu jet:
si garniture a) utilizeaza ca agent frigorific apa;
b) pot fi utilizate la temperaturi de b) nu are piese in miscare;
200oC c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu
c) se curate mai usor ca schimb cu placi si compresie mecanica de vapori.
garniture

23. intensificarea transferului de caldura


monofazic se face prin:
a) marirea vitezei de curgere a fluidului
b) marirea lungimii canalelor
c) utilizarea unor suprafete rugoase

24. intensificarea transferului de caldura la


condensare se realizeaza prin:
a) acoperirea suprafetei de schimb de
caldura cu substante hidrofobe
b) ruperea peliculei de condensare
c) micsorarea vitezei vaporilor
25. agentii frigorifici trebuie sa:
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al
compresorului
b) sa fie solubili in apa
c) sa vaporizeze la temp coborate la
presiuni peste cea atmosferica