Sunteți pe pagina 1din 11

Test grila EIT (examen)

1) Agentii frigorifici trebuie: b) este mai mica ca a celei cu compresei


a) sa nu se dizolve in ulei mecanica
b) sa nu contina fluor c) in acest caz nu se poate defini o eficienta a
c) sa vaporizeze la tempereturi ridicate, la ciclului
presiuni coborate

2) Intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de 8) Procesul de laminare are loc la:
vapori prin subracirea condensatului dupa condensator: a) entalpie constanta
a) regimul de comprise se imbunatateste b) temperature constanta
b) creste puterea frigorifica specifica c) presiune constanta
c) se imbunatateste eficienta instalatiei

3) In cazul instalatiilor cu compresie mecanica de vapori 9) Pt a avea loc desorbtia agentului frigorific in instalatia
in 2 trepte: ??????? cu absorbtie, solutia trebuie:
a) eficienta frigorifica este mai ica ca cea a a) incalzita
instalatiei intr-o singura treapta b) racita
b) intre treptele de compresie are loc supra c) procesul este izoterm
incalzirea intermediara a agentului frigorific
c) intre treptele de compresie are loc racirea 10) Sarcina termica a condensatorului frigorific este:
intermediara a agentului frigorific ??????
a) intotdeauna mai mare ca sarcina frigorifica
4) Daca diferenta intre temperatura purtatorului de frig b) intotdeauna mai mica ca sarcina frigorifica
la iesirea din vaporizator si temperatura de vaporizare a c) intotdeauna mai mica ca lucrul mechanic de
ag termic creste: compresie
a) lucrul mechanic de compresie creste
b) suprafata de schimb de caldura a
vaporizatorului creste 11) Intr-o turbine cu abur, luncrul mechanic se produce
c) investitia la vaporizator scade in: ??????
a) palete
5) Prezenta buteliei separatoare in circuitul frigorific b) ajutaje
asigura alimentarea compresorului cu vapori: c) atat in palete cat si in ajutaje
a) saturati uscati
b) supraincalziti 12) Forma recomandata pt paletele unei turbine cu abur
c) umezi este: ??????
a) parete plan
6) Lucrul mechanic specific de compresie: b) placa concava
a) este invers proportional cu raportul de c) nu conteaza forma
compresie
b) nu depinde de natura agentului frigorific
c) se masoara in kW/kg
13) La o treapta de turbine cu reactie, destinderea
aburului se produce in:
7) Eficienta instalatiei frigorifice cu absorbtie: a) palete
a) este mai mare ca a celei cu compresei b) ajutaje
mecanica c) atat in palete cat si in ajutaje
14) La o treapta de turbina cu actiune, energia cinetica a a) in focar
aburului creste in: b) dupa economizer
a) palete c) nu conteaza locul de amplasare
b) ajutaje
c) atat in palete cat si in ajutaje 21) Presiunea maxima a aburului vin pt un generator de
abur cu circulatie naturala este:
15) Patrunderea aburului in zona umeda are ca efect: a) 140 bar
?????? b) 180 bar
a) aparitia fenomenului de coroziune al c) 240 bar
paletelor
b) scaderea lucrului mecanic posibil a fi produs 22) In circuitul aer-gaze de ardere al uni generator de
in turbine abur, ventilatorul de gaze de ardere se amplaseaza:
c) cresterea pierderilor mecanice ale turbinei a) inainte de filtrul de cenusa
b) dupa filtrul de cenusa
16) Caracteristica energetica a unei turbine exprima c) nu conteaza locul de amplasare
legatura intre:
a) debitul de abur intrat in turbine si puterea 23) Arderea in pat fluidizat atmosferic este
electrica produsa recomandata pt:
b) lucrul mecanic produs in palete si debitele de a) combustibili gazosi
abur extrase la prize b) combustibili solizi
c) debitul de abur intrat in turbina si debitul de c) orice tip de combustibil
mers in gol
24) La generatoarele de abur cu circulatie naturala,
17) Daca in turbina este introdus un debit de abur egal ciculatia in sistemul vaporizator este asigurata de:
cu debitul de mers in gol, atunci: a) o pompa de circulatie
a) puterea electrica produsa este nula b) pompa de alimentare
b) lucrul mecanic produs de abur compenseaza c) diferenta de densitate intre faza lichida,
pierderile mecanice ale turbinei si pierderile respective gazoasa a agentului termic
din generatorul electric
c) turbina se gaseste in stare de repaos 25) La generatoarele de abur cu circulatie fortata
multipla, circulatia in sistemul vaporizator este asigurata
18) Randamentul max al unui generator de abur se de:
atinge in general a) o pompa de circulatie
a) la o incarcare de 100% din sarcina nominala b) pompa de alimentare
b) la o incarcare de (80-90)% din sarcina c) diferenta de densitate intre faza lichida,
nominala respective gazoasa a agentului termic
c) la o incarcare de (60-70)% din sarcina
nominala 26) Factorii care influnteaza alegerea temperaturii
gazelor de ardere la cosul unui generator de abur sunt:
??????
19) O turbine de abur de mare putere, prevazuta cu a) modul de dispersie al noxelor in atmosfera
supraincalzire intermediara se va caracteriza prin: b) tipul circulatiei din circuitul vaporizator al
a) existenta mai multor corpuri de turbina sistemului apa-abur
distincte c) necesitatea de a obtine un randament al
b) existenta mai multor corpuri de joasa generatorului cat mai ridicat
presiune in dublu flux
c) dispunerea pe mai multe liniii de arbori 27) Pt un acelasi debit de abur produs, la care din
urmatoarele tipuri de generatoare avem cel mai mare
20) La un generator de abur pe combustibili fosili, debit prin sistemul vaporizator?
vaporizatorul este amplasat: a) cu circulatie naturala
b) cu circulatie fortata multipla 8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul care creeaza
c) cu circulatie fortata unica depuneri:
a) va circula in spatial dintre tevi
b) va cicula prin tevi drepte
(??????)- nu e sigura rezolvarea c) va circula prin tevi in forma de U

1.Schimbatoarele de caldura recuperative: 9. schimb de caldura compacte:


a) pot fi de suprafata sau de contact direct a) au indicele de compactitate mai mare de 700
b) au fluxul de caldura prin suprafata unidirectionala b) au in general coef global de schimb de cald mai mare
c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura mai mari decat schimb tubulare
decat in cazul celor regenerative c) au NTC mai mare ca schimb tubulare

2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de treceri: 10. coef de conv si pierderile de presiune intr-un SDC:
a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se va micsora a) sunt marimi direct proportoinale
b) apartul devine mai scurt b) sunt marimi invers proportionale
c) pierderile de presiune la curgerea prin tevi se c) nu exista o legtura intre ele
maresc
11. la un schimb tubular un fluid coroziv:
3. intr-un schimb de cald coeficientul global de schimb a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la
de caldura: interior
a) este mai mare decat cel mai mic coefficient de b) in acest caz nu se utilizeaza schimb tubulare
convectie c) se introduce intotdeauna in spatial dintre tevi
b) este mai mic decat cel mai mic coefficient de conv
c) este cuprins intre cele doua valori ale coef de conv 12. intr-un SCP in care ag primar este abur care
condenseaza, iar ag sec este apa care se incalzeste:
4. in cazul curgerii in current incrucisat pt aceleasi a) se va allege curgerea in CC pt a mari dif medie de
temperaturi ale agentilor termici, diferenta medie de temp
temperature: b) ag primar are un coef de conv mai mare
a) este mai mica decat in cazul echicurentului c) in acest caz nu se pot folosi SCP
b) este mai mare decat in cazul contracurentului
c) este diferita daca fluidele sunt amestecate sau 13. coef de retinere al caldurii:
neamestecate a) este totdeauna supraunitar
b) caracterizeaza izolatia aparatului
5. scimb de cald cu placi si garniture: c) este raportul intre fluxul cedat de ag primar si cel
a) nu se pot utilize la temperature mai mari de 180oC primit de ag secundar
b) nu pot fi demontate
c) au NTC mai mare decat schimb tubulare 14. la recuperatoarele de caldura tip clepsidra:
a) aerul circula pe doua drumuri
6. in cazul schimb de cald regenerative: b)gazele de ardere circula pe doua drumuri
a) fluxul termic prin suprafata isi schimba sensul c) curgerea pe ambele drumuri este in echicurent
b) furnizarea ag sec este intotdeauna intemitenta??
c) realizeazxa coef de transf de cald mai mari decat in 15. la schimb de cald monofazice prin micsorarea
cazul aparatelor recuperative distantelor intre sicane:
a) se micsoreaza coef de caonv in spatial dintre tevi si
7. unghiul de ondulare al placilor unui schimb de cald: manta
a) influenteaza pierderile de caldura in aparat b) cresc piederile de presiune in spatiul dintre tevi si
b) influenteaza coeficientul de schimb de caldura manta
c) mareste nr lui Re c) creste nr de sicane
16. in cazul schimb de cald tubulare pentru preluarea a) acoperirea suprafetei de schimb de caldura cu
dilatarilor: substante hidrofobe
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap mobil b) ruperea peliculei de condensare
b) se utilizeaza tevile in forma de U c) micsorarea vitezei vaporilor
c) fluidul mai fiebinte se introduce prin nteriorul tevilor
25. agentii frigorifici trebuie sa:
17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al
mai mic: compresorului
a) se introduce prin interiorul tevilor b) sa fie solubili in apa
b) se trece prin spatial dintre tevi c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni peste cea
c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize atmosferica
schimbatoarele tubulare
26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de
vapori prin subracirea condensatului dupa condensator:
18. factorul de corectie F pentru diferente medii de a) creste raportul de compresie
temperature b) creste puterea frigorifica specifica
a) este in functie de tipul curgerii din aparat c) se inrautateste eficienta instalatiei
b) nu depinde de debitele agentilor termici
c)nu depinde de viteza de curegere a fluidelor 27. in cazul instalatiilor frigorifice cu absorbtie:
a) eficienta frigorifica este mai mica ca cea a instalatiei
19. eficienta unui schimbator de caldura: cu compresie mecanica
a) nu depinde niciodata de debitele ag termici b) se consuma caldura si nu energie electrica
b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag termici c) agentul frigorific e decat freonul
c) depinde de temperaturile ag termici
28. procesul de laminare are loc la:
20. metoda de calcul ε-NTC a SDC: a) entalpie constanta
a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare b) temp const
b) se utilizeaza in special pentru calculul de verificare c) pres ct
c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb la sarcini
nenominale 29. lucrul mechanic specific de compresie:
a) este invers proportional cu raportul de compresie
21. la un schimb tubular cu o singura treacere, prin b) depinde de natura agentului frigorific
marirea vitezei fluidului care curge prin tevi: c) se masoara in kW/kg
a) cresc pirderile de presiune
b) creste coeficientul global de schimb de caldura 30. Instalatia frigorifica cu jet:
c) creste diametrul aparatului a) utilizeaza ca agent frigorific apa;
b) nu are piese in miscare;
22. schimbatoarele de caldura cu placi sudate: c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu compresie
a) sunt mai compacte ca schimb cu placi si garniture mecanica de vapori.
b) pot fi utilizate la temperaturi de 200oC
c) se curate mai usor ca schimb cu placi si garniture 28) Pierderile de caldura ale generatorului datorate
arderii incomplete dpdv chimic caracrerizeaza un
23. intensificarea transferului de caldura monofazic se generator care functioneaza pe:
face prin: a) carbune
a) marirea vitezei de curgere a fluidului b) gaz natural
b) marirea lungimii canalelor c) pacura
c) utilizarea unor suprafete rugoase

24. intensificarea transferului de caldura la condensare


se realizeaza prin:
29) Tanburul poate fi intalnit la un generator: 9.Unghiul de ondulare al
a) cu circulatie naturala plăcilor unui schimb de
b) cu circulatie fortata multipla cald: b)influenteaza coef
c) cu circulatie fortata unica de schimb de cald;
c)mareste nr Reyn. •
30) Economizorul unui generator serveste pt:
10.In cazul schimb de cald tubulare fluid
a) vaporizarea apei
care creează depuneri: b)va circula prin
b) incalzirea apei de alimentare pana la
ţevi drepte.
temperatura de saturatie
c) separarii fazei gazoase fata de cea lichida
1.Schimbatoarele de caldura recuperative:
a) pot fi de suprafata sau de contact direct
Grila parţial b) au fluxul de caldura prin suprafata unidirectionala
c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura mai mari
1.In cazul unui boiler incalzit cu apa decat in cazul celor regenerative
fierbinte: a)temp.apei fierbinţi la
ieşirea din boiler creste in timp;
2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de treceri:
c)temp.agentului seda un moment dat
este ct. in lungul supraf. a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se va
micsora
2.Schimb de cald recuperative: b) apartul devine mai scurt
b)au fluxul de cald prin supraf unidirecţional. c) pierderile de presiune la curgerea prin tevi se
maresc
3.La schimb de cald
tubulare,prin mărirea nr de 3. intr-un schimb de cald coeficientul global de schimb
treceri: a)coef de conv in de caldura:
ext ţevilor se va micşora; a) este mai mare decat cel mai mic coefficient de
c)pierd de preş la curgerea convectie
prin ţevi se măresc b) este mai mic decat cel mai mic coefficient de conv
c) este cuprins intre cele doua valori ale coef de conv
.4.1ntr-un schimbător de cald
coef global de schimb de cald: 4. in cazul curgerii in current incrucisat pt aceleasi
b)este mai mic decât cel mai temperaturi ale agentilor termici, diferenta medie de
mic coef de cnvectie. temperature:
a) este mai mica decat in cazul echicurentului
5.1n cazul curgerii in curent încrucişat pt aceleaşi temp b) este mai mare decat in cazul contracurentului
ale ag termice,dif medie detemp: c) este diferita daca fluidele sunt amestecate sau
c)este diferita daca fluid sunt amestecate sau neamest. neamestecate
6.Schimb de cald cu placi si garniture: 5. scimb de cald cu placi si garniture:
a)nu se pot utilize la temp mai mari de 180;
a) nu se pot utilize la temperature mai mari de 180oC
c)au NTC mai mare decât schimb tubulare.
b) nu pot fi demontate
c) au NTC mai mare decat schimb tubulare
7.1n caz schimb de cald regenerative:
a)flux termic prin supraf isi schimba periodic sensul.
6. in cazul schimb de cald regenerative:
8.1n cazul schimb cu placi prin micşorarea dist dintre a) fluxul termic prin suprafata isi schimba sensul
placi: b) furnizarea ag sec este intotdeauna intemitenta
b)creste nr de placi; c) realizeaza coef de transf de cald mai mari decat in
c)creste supraf de schimb de cald. cazul aparatelor recuperative
7. unghiul de ondulare al placilor unui schimb de cald: 15. la schimb de cald monofazice prin micsorarea
a) influenteaza pierderile de caldura in aparat distantelor intre sicane:
b) influenteaza coeficientul de schimb de caldura a) se micsoreaza coef de caonv in spatial dintre tevi si
c) mareste nr lui Re manta
b) cresc piederile de presiune in spatiul dintre tevi si
8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul care creeaza manta
depuneri: c) creste nr de sicane
a) va circula in spatial dintre tevi
b) va cicula prin tevi drepte 16. in cazul schimb de cald tubulare pentru preluarea
c) va circula prin tevi in forma de U dilatarilor:
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap mobil
9. schimb de caldura compacte: b) se utilizeaza tevile in forma de U
a) au indicele de compactitate mai mare de 700 c) fluidul mai fiebinte se introduce prin nteriorul tevilor
b) au in general coef global de schimb de cald mai
mare decat schimb tubulare 17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit
c) au NTC mai mare ca schimb tubulare mai mic:
a) se introduce prin interiorul tevilor
10. coef de conv si pierderile de presiune intr-un SDC: b) se trece prin spatial dintre tevi
a) sunt marimi direct proportoinale c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize
b) sunt marimi invers proportionale schimbatoarele tubulare
c) nu exista o legtura intre ele

11. la un schimb tubular un fluid coroziv: 18. factorul de corectie F pentru diferente medii de
a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la temperature
interior a) este in functie de tipul curgerii din aparat
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb tubulare b) nu depinde de debitele agentilor termici
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre tevi c)nu depinde de viteza de curegere a fluidelor

12. intr-un SCP in care ag primar este abur care 19. eficienta unui schimbator de caldura:
condenseaza, iar ag sec este apa care se incalzeste: a) nu depinde niciodata de debitele ag termici
a) se va allege curgerea in CC pt a mari dif medie de b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag termici
temp c) depinde de temperaturile ag termici
b) ag primar are un coef de conv mai mare
c) in acest caz nu se pot folosi SCP
20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:
13. coef de retinere al caldurii: a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
a) este totdeauna supraunitar b) se utilizeaza in special pentru calculul de verificare
b) caracterizeaza izolatia aparatului c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb la sarcini
c) este raportul intre fluxul cedat de ag primar si cel nenominale
primit de ag secundar
21. la un schimb tubular cu o singura treacere, prin
14. la recuperatoarele de caldura tip clepsidra: marirea vitezei fluidului care curge prin tevi:
a) aerul circula pe doua drumuri a) cresc pierderile de presiune
b)……………………………………………….. b) creste coeficientul global de schimb de caldura
c) curgerea pe ambele drumuri este in echicurent c) creste diametrul aparatului

22. schimbatoarele de caldura cu placi sudate:


a) sunt mai compacte ca schimb cu placi si garniture
b) pot fi utilizate la temperaturi de 200oC
c) se curate mai usor ca schimb cu placi si garniture
23. intensificarea transferului de caldura monofazic se 1.Schimbatoarele de caldura recuperative:
face prin: a) pot fi de suprafata sau de contact direct
a) marirea vitezei de curgere a fluidului b) au fluxul de caldura prin suprafata unidirectionala
b) marirea lungimii canalelor c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura mai mari
c) utilizarea unor suprafete rugoase decat in cazul celor regenerative

24. intensificarea transferului de caldura la condensare 2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de treceri:
se realizeaza prin: a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se va
a) acoperirea suprafetei de schimb de caldura cu micsora
substante hidrofobe b) apartul devine mai scurt
b) ruperea peliculei de condensare c) pierderile de presiune la curgerea prin tevi se
c) micsorarea vitezei vaporilor maresc

25. agentii frigorifici trebuie sa: 3. intr-un schimb de cald coeficientul global de schimb
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al de caldura:
compresorului a) este mai mare decat cel mai mic coefficient de
b) sa fie solubili in apa convectie
c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni peste cea b) este mai mic decat cel mai mic coefficient de conv
atmosferica c) este cuprins intre cele doua valori ale coef de conv

26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de 4. in cazul curgerii in current incrucisat pt aceleasi
vapori prin subracirea condensatului dupa condensator: temperaturi ale agentilor termici, diferenta medie de
a) creste raportul de compresie temperature:
b) creste puterea frigorifica specifica a) este mai mica decat in cazul echicurentului
c) se inrautateste eficienta instalatiei b) este mai mare decat in cazul contracurentului
c) este diferita daca fluidele sunt amestecate sau
27. in cazul instalatiilor frigorifice cu absorbtie: neamestecate
a) eficienta frigorifica este mai mica ca cea a instalatiei
cu compresie mecanica 5. scimb de cald cu placi si garniture:
b) se consuma caldura si nu energie electrica a) nu se pot utilize la temperature mai mari de 180oC
c) agentul frigorific e decat freonul b) nu pot fi demontate
c) au NTC mai mare decat schimb tubulare
28. procesul de laminare are loc la:
a) entalpie constanta 6. in cazul schimb de cald regenerative:
b) temp const a) fluxul termic prin suprafata isi schimba sensul
c) pres ct b) furnizarea ag sec este intotdeauna intemitenta
c) realizeaza coef de transf de cald mai mari decat in
29. lucrul mecanic specific de compresie: cazul aparatelor recuperative
a) este invers proportional cu raportul de compresie
b) depinde de natura agentului frigorific 7. unghiul de ondulare al placilor unui schimb de cald:
c) se masoara in kW/kg a) influenteaza pierderile de caldura in aparat
b) influenteaza coeficientul de schimb de caldura
30. Instalatia frigorifica cu jet: c) mareste nr lui Re
a) utilizeaza ca agent frigorific apa;
b) nu are piese in miscare; 8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul care creeaza
c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu compresie depuneri:
mecanica de vapori. a) va circula in spatial dintre tevi
b) va cicula prin tevi drepte
c) va circula prin tevi in forma de U
17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit
9. schimb de caldura compacte: mai mic:
a) au indicele de compactitate mai mare de 700 a) se introduce prin interiorul tevilor
b) au in general coef global de schimb de cald mai mare b) se trece prin spatial dintre tevi
decat schimb tubulare c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize
c) au NTC mai mare ca schimb tubulare schimbatoarele tubulare

10. coef de conv si pierderile de presiune intr-un SDC:


a) sunt marimi direct proportoinale 18. factorul de corectie F pentru diferente medii de
b) sunt marimi invers proportionale temperature
c) nu exista o legtura intre ele a) este in functie de tipul curgerii din aparat
b) nu depinde de debitele agentilor termici
11. la un schimb tubular un fluid coroziv: c)nu depinde de viteza de curegere a fluidelor
a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la
interior 19. eficienta unui schimbator de caldura:
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb tubulare a) nu depinde niciodata de debitele ag termici
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre tevi b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag termici
c) depinde de temperaturile ag termici
12. intr-un SCP in care ag primar este abur care
condenseaza, iar ag sec este apa care se incalzeste:
a) se va allege curgerea in CC pt a mari dif medie de
temp 20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:
b) ag primar are un coef de conv mai mare a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
c) in acest caz nu se pot folosi SCP b) se utilizeaza in special pentru calculul de verificare
c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb la sarcini
13. coef de retinere al caldurii: nenominale
a) este totdeauna supraunitar
b) caracterizeaza izolatia aparatului 21. la un schimb tubular cu o singura treacere, prin
c) este raportul intre fluxul cedat de ag primar si cel marirea vitezei fluidului care curge prin tevi:
primit de ag secundar a) cresc pierderile de presiune
b) creste coeficientul global de schimb de caldura
14. la recuperatoarele de caldura tip clepsidra: c) creste diametrul aparatului
a) aerul circula pe doua drumuri
b)……………………………………………….. 22. schimbatoarele de caldura cu placi sudate:
c) curgerea pe ambele drumuri este in echicurent a) sunt mai compacte ca schimb cu placi si garniture
b) pot fi utilizate la temperaturi de 200oC
15. la schimb de cald monofazice prin micsorarea c) se curate mai usor ca schimb cu placi si garniture
distantelor intre sicane:
a) se micsoreaza coef de caonv in spatiul dintre tevi si 23. intensificarea transferului de caldura monofazic se
manta face prin:
b) cresc piederile de presiune in spatiul dintre tevi si a) marirea vitezei de curgere a fluidului
manta b) marirea lungimii canalelor
c) creste nr de sicane c) utilizarea unor suprafete rugoase

16. in cazul schimb de cald tubulare pentru preluarea 24. intensificarea transferului de caldura la condensare
dilatarilor: se realizeaza prin:
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap mobil a) acoperirea suprafetei de schimb de caldura cu
b) se utilizeaza tevile in forma de U substante hidrofobe
c) fluidul mai fiebinte se introduce prin nteriorul tevilor b) ruperea peliculei de condensare
c) micsorarea vitezei vaporilor
25. agentii frigorifici trebuie sa: 1.Schimbatoarele de caldura recuperative:
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al a) pot fi de suprafata sau de contact direct
compresorului b) au fluxul de caldura prin suprafata unidirectionala
b) sa fie solubili in apa c) realizeaza coeficinti de transfer de caldura mai mari
c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni peste cea decat in cazul celor regenerative
atmosferica
2.schimb de cald tubulare prin marirea nr de treceri:
26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de a) coeficientul de conv in exteriorul tevilor se va micsora
vapori prin subracirea condensatului dupa condensator: b) apartul devine mai scurt
a) creste raportul de compresie c) pierderile de presiune la curgerea prin tevi se
b) creste puterea frigorifica specifica maresc
c) se inrautateste eficienta instalatiei
3. intr-un schimb de cald coeficientul global de schimb
27. in cazul instalatiilor frigorifice cu absorbtie: de caldura:
a) eficienta frigorifica este mai mica ca cea a instalatiei a) este mai mare decat cel mai mic coefficient de
cu compresie mecanica convectie
b) se consuma caldura si nu energie electrica b) este mai mic decat cel mai mic coefficient de conv
c) agentul frigorific e decat freonul c) este cuprins intre cele doua valori ale coef de conv

28. procesul de laminare are loc la: 4. in cazul curgerii in current incrucisat pt aceleasi
a) entalpie constanta temperaturi ale agentilor termici, diferenta medie de
b) temp const temperature:
c) pres ct a) este mai mica decat in cazul echicurentului
b) este mai mare decat in cazul contracurentului
29. lucrul mecanic specific de compresie: c) este diferita daca fluidele sunt amestecate sau
a) este invers proportional cu raportul de compresie neamestecate
b) depinde de natura agentului frigorific
c) se masoara in kW/kg 5. scimb de cald cu placi si garniture:
a) nu se pot utilize la temperature mai mari de 180oC
30. Instalatia frigorifica cu jet: b) nu pot fi demontate
a) utilizeaza ca agent frigorific apa; c) au NTC mai mare decat schimb tubulare
b) nu are piese in miscare;
c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu compresie 6. in cazul schimb de cald regenerative:
mecanica de vapori. a) fluxul termic prin suprafata isi schimba sensul
b) furnizarea ag sec este intotdeauna intemitenta??
c) realizeazxa coef de transf de cald mai mari decat in
cazul aparatelor recuperative

7. unghiul de ondulare al placilor unui schimb de cald:


a) influenteaza pierderile de caldura in aparat
b) influenteaza coeficientul de schimb de caldura
c) mareste nr lui Re

8. in cazul schimb de cald tubulare fluidul care creeaza


depuneri:
a) va circula in spatial dintre tevi
b) va cicula prin tevi drepte
c) va circula prin tevi in forma de U
17. in cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit
mai mic:
9. schimb de caldura compacte: a) se introduce prin interiorul tevilor
a) au indicele de compactitate mai mare de 700 b) se trece prin spatial dintre tevi
b) au in general coef global de schimb de cald mai mare c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize
decat schimb tubulare schimbatoarele tubulare
c) au NTC mai mare ca schimb tubulare

10. coef de conv si pierderile de presiune intr-un SDC: 18. factorul de corectie F pentru diferente medii de
a) sunt marimi direct proportoinale temperature
b) sunt marimi invers proportionale a) este in functie de tipul curgerii din aparat
c) nu exista o legtura intre ele b) nu depinde de debitele agentilor termici
c)nu depinde de viteza de curegere a fluidelor
11. la un schimb tubular un fluid coroziv:
a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la 19. eficienta unui schimbator de caldura:
interior a) nu depinde niciodata de debitele ag termici
b) in acest caz nu se utilizeaza schimb tubulare b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag termici
c) se introduce intotdeauna in spatial dintre tevi c) depinde de temperaturile ag termici

12. intr-un SCP in care ag primar este abur care 20. metoda de calcul ε-NTC a SDC:
condenseaza, iar ag sec este apa care se incalzeste: a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare
a) se va allege curgerea in CC pt a mari dif medie de b) se utilizeaza in special pentru calculul de verificare
temp c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb la sarcini
b) ag primar are un coef de conv mai mare nenominale
c) in acest caz nu se pot folosi SCP
21. la un schimb tubular cu o singura treacere, prin
13. coef de retinere al caldurii: marirea vitezei fluidului care curge prin tevi:
a) este totdeauna supraunitar a) cresc pirderile de presiune
b) caracterizeaza izolatia aparatului b) creste coeficientul global de schimb de caldura
c) este raportul intre fluxul cedat de ag primar si cel c) creste diametrul aparatului
primit de ag secundar
22. schimbatoarele de caldura cu placi sudate:
14. la recuperatoarele de caldura tip clepsidra: a) sunt mai compacte ca schimb cu placi si garniture
a) aerul circula pe doua drumuri b) pot fi utilizate la temperaturi de 200oC
b)gazele de ardere circula pe doua drumuri c) se curate mai usor ca schimb cu placi si garniture
c) curgerea pe ambele drumuri este in echicurent
23. intensificarea transferului de caldura monofazic se
15. la schimb de cald monofazice prin micsorarea face prin:
distantelor intre sicane: a) marirea vitezei de curgere a fluidului
a) se micsoreaza coef de caonv in spatial dintre tevi si b) marirea lungimii canalelor
manta c) utilizarea unor suprafete rugoase
b) cresc piederile de presiune in spatiul dintre tevi si
manta 24. intensificarea transferului de caldura la condensare
c) creste nr de sicane se realizeaza prin:
a) acoperirea suprafetei de schimb de caldura cu
16. in cazul schimb de cald tubulare pentru preluarea substante hidrofobe
dilatarilor: b) ruperea peliculei de condensare
a) se utilizeaza capacul de capat tip cap mobil c) micsorarea vitezei vaporilor
b) se utilizeaza tevile in forma de U
c) fluidul mai fiebinte se introduce prin nteriorul tevilor
25. agentii frigorifici trebuie sa:
a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al
compresorului
b) sa fie solubili in apa
c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni peste cea
atmosferica

26. intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de


vapori prin subracirea condensatului dupa condensator:
a) creste raportul de compresie
b) creste puterea frigorifica specifica
c) se inrautateste eficienta instalatiei

27. in cazul instalatiilor frigorifice cu absorbtie:


a) eficienta frigorifica este mai mica ca cea a instalatiei
cu compresie mecanica
b) se consuma caldura si nu energie electrica
c) agentul frigorific e decat freonul

28. procesul de laminare are loc la:


a) entalpie constanta
b) temp const
c) pres ct

29. lucrul mechanic specific de compresie:


a) este invers proportional cu raportul de compresie
b) depinde de natura agentului frigorific
c) se masoara in kW/kg

30. Instalatia frigorifica cu jet:


a) utilizeaza ca agent frigorific apa;
b) nu are piese in miscare;
c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu compresie
mecanica de vapori.