Sunteți pe pagina 1din 11

AUDIT TERMOENERGETIC

TEMĂ DE CASĂ

NUME : Iorgoiu Vladut Marian


GRUPA : 2402 TE
N=19
AUDIT TERMOENERGETIC
Se realizează auditul energetic al unui cazan de abur aflat într-o centrală termică în incinta
unei platforme industriale . Parametrii utilizaţi sunt următorii:

- Presiune p=6 bar;


- Temperatură t= 240°C;
- Debitul nominal de abur al cazanului Dabur = 2+19*0,1 = 3,9 t/h;
- Puterea calorifică inferioară a combustibilului utilizat (gaz) PCI = 10 kWh/Nm3;
- Temperatură condens tcd = 80 °C;
- Pierderile masice de apă pe circuit sunt estimate la maxim 5 % din debitul de apă
vehiculat;
- Temperatura exterioară a aerului (zi de iarnă) text = -10°C;
- Excesul de aer de ardere λ = 1,18;

tur
abur

abur
Retur condens

adaos apă Tcd =80°C

Cz
(5%)

abur
DEGAZOR

Apă de alimentare a cazanului

100°C
Auditul energetic preliminar
1. Numele si adresa organizatiei:
SC Iorgu SRL ; Str. Lalelelor , nr.11, jud. Prahova , România;
2. Natura activităţii organizaţiei : industria materialelor de construcţii , producţie de BCA;
3. Statutul juridic şi comercial : societate comercială;
4. Numele , funcţia si coordonatele Managerului energetic : Iorgoiu, manager mecano-
energetic;
5. Numărul angajaţilor : 500;
6. Programul de lucru : Full-time – 8h/zi.

Aparatele de masura
Debitmetrul pentru gaze - este un instrument de masurare directa a debitului masic si
necesita o instalare simpla prin inserare intr-un singur punct al conductei.

Metoda clasica de masurare ultrasonica a debitului este cea care foloseste unda
transversala: Propagarea undei transversale poate fi descrisa similar cu propagarea luminii.
Cand un senzor sonic localizat pe peretele conductei emite un semnal in teava, o cantitate de
energie traverseaza interfata dintre peretele conductei si fluid, trecand in fluid, restul
reflectandu-se inapoi in teava.

Analizor de gaze de ardere - Aparat cu ajutorul căruia se determină presiunea parțială


sau procentajul unui anumit gaz dintr-un amestec respirator. Analizoarele de gaze cele mai des
folosite sunt analizoarele de oxigen și analizoarele de bioxid de carbon.

Camera de termoviziune – vizualizare a variațiilor și diferențelor de temperatură pe


suprafetele solide cum ar fi fațadele clădirilor si echipamentelor din industrie .
Bilanţul energetic

gda abur

Cazanabur
gn

aer apa

Qcb c Qabur
Qcb f
Cazanabur Qgda
Qapa
Qrdc
Qaer
Bilanţ APĂ-ABUR

APĂ

Dapă = Dabur + 0,05* Dabur =3,9+0,05*3,9=4,095 [t\h]

Cp apa = 4.186 kJ/Kg*K

tapa i = 100 °C

Qapa = Dapa * Cp apa * tapa i=4,095*4,186*1000/3600*100= [kWh]

Sarcina de functionare Debit [t/h] Qapa [kWh]


100% 4,095 476,157
50% 2,047 238,078
25% 1,023 119,039

ABUR

iabur =f(p,t) = 2936.5 kJ/Kg

Qabur = Dabur * iabur=3,9*1000/3600*2936,5=3181,2083 [kJ/Kg]

Sarcina de functionare Debit [t/h] Qabur [kWh]


100% 3,9 3181,2083
50% 1,95 1590,6041
25% 0,975 795,302
Bilant aer - gaz-natural - gaze de ardere

AER

Daer = B * λ * L =388,6*1,18*9,393=2740,84 [Nm3aer/h]

λ = 1.18

L = 9.393 [Nm3aer / Nm3gaz ]

Sarcina de functionare Debit combustibil [Nm3gaz/h] Daer [Nm3aer/h]


100% 233,7 2740,84
50% 129,8 1438,67
25% 73,0 809,11

Cpaer = 1.23 kJ/Nm3K

taer = 20 °C=20+273,15=293,15 [K]

Qaer = Daer * Cpaer * taer=2740,84/3600*1,23*293,15=274,52 [kWh]

Sarcina de functionare Debit [Nm3/h] Qaer [kWh]


100% 2740,84 274,52
50% 1438,67 144,1
25% 809,11 81,04

Gaz-natural

PCI = 10 kWh /Nm3

tgn = 20 °C

Cpg = 1.57 kJ/(Nm3K)

Qcb c = B * PCI =233,70*10=2337 [kWh]

Qcb f = B * Cpg * tgn = 233,70/3600*1,57*293,15=29,88


Sarcina de Debit [Nm3/h] Qcb c[kWh] Qcb f [kWh]
functinoare
100% 233,7 2337 29,88
50% 129,8 1298 16,59
25% 73,0 730 9,33

Gaze de ardere

Vg = 14,026 [Nm3/ Nm3] prin interpolare cu λ=1.4

Vgda = B * Vg [Nm3/h] =233,7*14,026=3277,88 [Nm3/h]

Cpgda = 0.344*4.187 = 1.4403 kJ/Nm3grad

tgda = 231°C (100%) , 261°C(50%) , 281°C(25%)

Qgda = Vgda * Cpgda * tgda =3277,88/3600*1,4403*231=302,94 [kWh]

Sarcina de functionare Debit [Nm3/h] Qgda[kWh]


100% 3277,88 302,94
50% 1820,57 190,11
25% 1023,90 115,11

Aer fals

Sarcina de Debit aer [Nm3/h] Debit gda [Nm3/h] Debit aer fals [Nm3/h]
functionare
100% 2740,84 3277,88 537,04
50% 1438,67 1820,57 381,90
25% 809,11 1023,90 214,79

Pierderile prin radiaţie- convecţie în mediul ambiant

Vom estima suprafeţele cazanului:

 6m2 - suprafeţele frontale;


 10m2 - suprafeţele laterale;
.
tm laterale = 60°C

tm frontal = 200°C

tm superioara si spate = 100°C

Avem de calculat fluxul termic pierdut prin radiaţie pentru 5 suprafeţe (cele expuse) ale
cazanului.

Qi = αi * Si * Δti

αi Si [m2] Δti [°C] Qi [kWh]


23,2 6 220-20=200 27,84
21,9 6 200-20=180 23,65
16,0 10 110-20=90 14,4
15,4 10 100-20=80 12,32
19,6 10 120-20=100 19,6
12,6 10 100-20=80 10,8

Qrdc = ∑ 𝑄𝑖 = 108,61 [kWh]

Calcul pierderi cazan


Sarcina de functionare 100%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 2337 Qabur 2610,22
Qcb f 29,88 Qgda 302,94
Qapa 390,69 Qrdc 108,61
Qaer 274,52
TOTAL 2922,39 TOTAL 2287,65

Q pierderi 634,74 kWh


Sarcina de funcţionare 50%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 1298 Qabur 1305,11
Qcb f 16,59 Qgda 190,11
Qapa 195,35 Qrdc 108,61
Qaer 144,1
TOTAL 1599,19 TOTAL 1236,77

Q pierderi 362,42 kWh

Sarcina de functionare 25%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 730 Qabur 652,56
Qcb f 9,33 Qgda 115,11
Qapa 97,67 Qrdc 108,61
Qaer 81,04
TOTAL 890,62 TOTAL 692,75

Q pierderi 197,87 kWh

Q intrari
2500

2000

1500
100%
kWh

50%
1000
25%

500

0
Qcb c Qcb f Qapa Qaer
Q iesiri + Q pierderi
2000
1800
1600
1400
1200
100%
kWh

1000
50%
800
25%
600
400
200
0
Qabur Qgda Qrdc Qpierderi

3500

3000

2500

2000 100%
kWh

50%
1500
25%

1000

500

0
Qintrari Qiesiri Qpierderi
Calcul randament cazan abur metoda indirecta
ɳcazan = 1 - (∑ 𝑄𝑝𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖/∑ 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖)

ɳcazan=1 – (634,74/2922,39)=0.78

Sarcina de functionare
ɳcazan
100% 0,78
50% 0,77
25% 0,78

Soluţii pentru creşterea randamentului cazanului:


- Înlocuirea arzătoarelor pentru scăderea pierderilor prin ardere chimică incompletă
datorită controlării debitului de combustibil si a celui de aer, dar şi prin scăderea
debitului de combustibil prin sarcini parţiale (când creşte temperatura exterioară)
- Etanşeizarea cazanului pentru o scădere a excesului de aer din infiltraţii
- Izolaţia termică a cazanului pentru scaderea pierderilor prin pereţii cazanului spre
mediul ambient
- Reglarea corectă a arzătorului
- Reducerea arderii incomplete
- O creştere a temperaturii apei la intrare în cazan (retur)