Sunteți pe pagina 1din 2

[9] Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate

orasenesti – Partea I: Treapta mecanica- Anteproiect- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-


Facultatea de hidrotehnica, Bucuresti, 1998;
[10] Robescu Dan, Robescu Diana, Lanyi S., Ionel C. – Tehnologii, instalaţii şi echipamente
pentru epurarea apei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000;

[11] Robesen D. – Tehnologii, instalaţii şi echipamente pentru epurarea apei, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000;
[12] Rojanschi V ,T. Ognean, Cartea operatorului din statii de tratare si epurare a apelor,
Editura Tehnica, Bucuresti 1989;
[13] Safta V.V. , Toma Laura-Magdalena, Elemente de proiectare a echipamentelor si
instalatiilor din treapta mecanica a statiilor de epurare a apelor uzate, Editura Printech 2007;
[14] Safta V.V. Note de curs la disciplina Sisteme de depoluare - studii de licenţă-ingineri zi-
anul IV - Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti,
an universitar 2016-2017;
[15] http://www.scribd.com/doc/36845957/calitatea-apelor-naturale;
[16]https://www.google.ro/search?q=clasificarea+starii+ecologice&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjnnaX9tLvUAhWLNxQKHdAuBnAQ_AUICigB&biw=1366&bih=623#tb
m=isch&q=clasificarea+calitatii+apelor&imgrc=IFEP4OL8xrcK-M;
[17] http://www.topfiltreapa.ro/ape-naturale-%E2%80%93-proprietati;
[18] http://bioclima.ro/ECO.pdf;
[19]http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/ecologie/AUTOEPURAREA-APEI-Apa-
in-natur87.php;
[20] https://prezi.com/ikmchiwrdnbz/epurarea-mecanica-a-apelor-uzate/;
[21] https://www.scribd.com/document/348508714/decantor-primar-cu-pod-raclor-docx;
[22]https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bie_de_epurare#/media/File:Schema_unei_stat
ii_de_epurare.jpg;
[23]https://www.google.ro/search?q=decantor+orizontal+radial+cu+pod+raclor&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpud-
pocDUAhVI1RQKHYD7DQcQ_AUICigB&biw=1366&bih=672#tbm=isch&q=decantor++radial+
cu+pod+raclor&imgrc=fwE_Cp-mVN6KcM;
[24]http://sibiu100.ro/eveniment/24296-aproape-7-milioane-de-lei-pentru-o-noua-statie-de-
epurare-la-ocna-sibiului/;
[25]https://www.google.ro/search?q=clasificarea+starii+ecologice&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjnnaX9tLvUAhWLNxQKHdAuBnAQ_AUICigB&biw=1366&bih=623#tb
m=isch&q=clasificarea+calitatii+apelor&imgrc=IFEP4OL8xrcK-M;
[26]https://ro.scribd.com/doc/114104703/METODE–DE–EPURARE–A–APELOR–
INDUSTRIALE–UZATE;

45
[27]https://www.google.ro/search?q=statie+epurare+glina&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwi94by_v9LUAhWBQBQKHXe6C2MQ_AUICygC&biw=1366&bih=672#imgrc=
Ubh2or5aX2LHIM;
[28]M. Giurconiu, I. Mirel, A. Carabeț, D. Chivereanu, C. Florescu, C. Stăniloiu - Construcții
și instalații hidroedilitare, Editura de Vest, Timișoara, 2002;
[29] Terence G. McGhee - Water Supply and Sewerage, Mc Graw-Hill International Editions,
6th Edition, 1991;
[30] Ion Pîslărașu, N. Rotaru, Mihai Teodorescu - Alimentări cu apă, Ediția a III-a, Editura
Tehnică, 1981;
[31] Dumitru Ceaușescu, Analiza chimică a apei, Editura Facla, Timișoara, 1978;
[32] Vl. Constantin Munteanu, Mioara Dumitreșcu, Alexandru Iliuța – ECOLOGIA ȘI
PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI, Suport curs: Tehnician ecolog și prtecția calității mediului,
Editura Balneara 2011.

46