Sunteți pe pagina 1din 1

Tema PEET 2013

n 105 :=
date de intrare
P
bg
135000 := kW
p
0
115 := bar
t
0
544 := C
t
SII
551 := C
t
rau
13.4 := C
t
IR
20.9 := C
c
rau
0.71 :=
H
i
6975 :=
kJ
kg
Pr
1
Sr := Sr
P
r2
A := A
1.1 Realizarea schemei de principiu
nota : se copie schema
1.2 Determinarea presiunii la condenastor
nota: se copie ce este scris
nota : se copie relatiile
nota se copie ce este scris
am ales
tcin 9 := C
tca! 12 := C
tcin 3 := C
tca! 5 := C
t
R1
c
rau
t
rau
1 c
rau

( )
t
IR
+ 15.575 = := C
t
Cin
t
R1
tcin + tcin + 27.575 = := C
p
cin
0.0426 := bar
t
Ca!
t
R1
tca! + tca! + 32.575 = := C
p
ca!
0.0566 := bar
valori determinate cu ajutorul progarmului de calcul !R"# DE $T!R#T%E
p
c
p
cin
p
ca!
0.049 = := bar
scoate noua temperatura de saturatie din acelas program acum temp &unctie de saturatie
t
c
32.5152 := C "#i$ic
tca%&' 10 := C
t
R2
t
R1
tca%&' + 25.575 = := C
tc t
c
t
R2
6.94 = := C
se copiaza schema
se copiaza diagrama
1.3 Determinarea temperaturii apei de alimentare si a entalpiilor pe partea de condens principal si secundar
putetii copia ce scrie
p
0
115 = bar
p
SIIin
0.22 p
0
25.3 = := bar
p
SIIa!
0.2( p
0
32.2 = := bar
p
aparatin
0.95 p
SIIin
24.035 = := bar
p
aparata!
0.95 p
SIIa!
30.59 = := bar
de aici scoatem temperaturile de saturatie ma'ime si minime( tinand cont ca am scos presiunile pe aparat
ma'ime si minime cu piederi de )* aceste valori le an scos cu acelas program
t
SA)in
227.5(1 := C "#i$ic
C "#i$ic
t
SA)a!
241.031 241.031 = :=
temepraturi de alimentare minime+ma'ime
*
a!
7 :=
*
in
6 :=
t
a%a!
t
c
*
a!
*
a!
1 +
t
SA)a!
t
c

( )
0.7( + 174.(27 = := C
C
t
a%in
t
c
*
in
*
in
1 +
t
SA)in
t
c

( )
0.72 + 152.(99 = :=
p
SII
0.26 p
0
29.9 = := bar
p
'c+ibat"r
p
SII
0.9 26.91 = := bar
p
SII1
p
'c+ibat"r
0.95
2(.326 = := bar
calculul parametrilor termodinamici
t
SA)
t
SA)in
t
SA)a!
+
2
234.306 = := C
din program scoatem entalipiile si entropiile la parametrii initiali adica la po la t0
p
0
115 = bar
t
0
544 = C
+
0
347( :=
kJ
kg
'
0
6.624 :=
kJ
kg
in punctul 1
h1t este in &untie ,psi si s0-
p
SII1
2(.326 = bar pr"gra
+
1t
2(23 :=
kJ
kg

CIP
0.( :=
+
1
+
0

CIP
+
0
+
1t

( )
2954 = :=
kJ
,g
din program scoatem temp si entrop
t
1
236 := C
'
1
6.16 :=
kJ
kg ,
in punctul 2
p
SII1
2(.326 = bar
+
2
+
1
2954 = :=
kJ
kg
t
2
t
1
236 = := C
'
2
'
1
6.16 = :=
kJ
kg ,
in punctul 3
p
SII1
2(.326 = bar
t
3
t
SII
551 = := C
kJ
kg
+
3
357(.62 :=
kJ
kg k
'
3
7.377 :=
entalipa teoretica in punctul .
p
SA)
p
c
0.049 = := bar
'
4t
'
3
7.377 = :=
kJ
kg
t
4t
32.512 := C
+
4t
2560 :=
kJ
kg

C-JP
0.9 :=
kJ
kg
+
4
+
3

C-JP
+
3
+
4t

( )
2661.(62 = :=
in punctul )
c
apa
4.19( :=
+
5
c
apa
t
c
136.499 = :=
kJ
kg
+
p
+
3
+
4
+
2
3120.241 = :=
kJ
kg
con&orm ipotezelor simpli&icatoare
in punctul /
+
6
+
5
136.499 = :=
kJ
kg
p
6
p
c
0.049 = := bar
t
6
t
c
32.515 = := C
in punctul 0
t
a%
260 := C
+
9
c
apa
t
a%
1091.4( = :=
kJ
kg
+
7
0.( +
9
0.2 +
6
+ 900.4(4 = :=
kJ
kg
in punctul 1
+
(
+
7
900.4(4 = :=
kJ
kg
in punctul 2
+
9
1091.4( =
kJ
kg
in punctul 10
+
10
+
1
2954 = :=
in punctul11
kJ
kg
+
11
+
p
3120.241 = :=
nota :diagrama de sus este un e'emplu asa va arata la &inal indi&rent de valori( ea tre3uie &acuta la scara
1.) calcul de3itelor raportate de a3ur e'trase din tur3ina
puteti copia relatiile de calcul dar si te't ca poate ajuta la un punctaj mai mare
la &el si &aceti si desenele acelea alea 2
"E pe Pr1
a
1
+
9
+
(

+
10
+
(

0.093 = :=
"E pe Pr2
din demonstratriile ulterioare rezulta
a
2
+
7
+
6
a
1
+
6
+
7

( )
+
+
11
+
6

0.232 = :=
nota: ce este in chenarul rosu reprezinta varianta &inala la care sa ajuns in urma demontratiei din imagine
va rog sa o copiati
1./ alculul indicilor speci&ici si a de3itului de a3ur viu
din lucru mecanic speci&ic dezvoltat de tur3ina de a3ur rezulta
+
CIP
+
0
+
1

( )
524 = :=
kJ
kg
+
C-JP
1 a
1

( )
+
3
+
11

( )
1 a
1
a
2

( )
+
11
+
4

( )
+ 725.04 = :=
kJ
kg
%
)A'p
+
CIP
+
C-JP
+ 1249.04 = :=
kJ
kg
energia speci&ica dezoltata de tur3ina cu a3ur

0.9(3 :=
&
'p
%
)A'p

1227.(06 = :=
kJ
kg
de3itul de a3ur viu
.
0
P
bg
&
'p
109.952 = :=
kg
'
consumul speci&ic de caldura al grupului
tur3ogenerator si al circtului termic
/
'p
.
0
+
0
+
9

( )
.
0
a
1

( )
+
3
+
2

( )
+
P
bg
2.452 = :=
kW
kW&
#
'p
3600
.
0
P
bg
2.932 = :=
kgc"b
kW+&
consumul speci&ic 3rut de caldura al 3locului cazan tur3ina

ca*an
0.(9 :=
/
'pbrut
/
'p
1

ca*an
2.755 = :=
kW
kW&
consumul spec&ic al centralei
b
'p
/
'pbrut
H
i
3.95 10
4
= :=
kg
kW+&
1.1 alculu de3itului de com3usti3il

p1
a
1
.
0
10.227 = :=
kg
'
+
ca*an
+
0
+
9

( )
23(6.52 = :=
kJ
kg
+
SII
+
3
+
10

( )
624.62 = :=
kJ
kg
0
.
0
+
ca*an
.
0

p1

( )
+
SII
+

ca*an
H
i

52.305 = :=
kg
'
1.0 Determinarea puterilor si a pierderilor de putere din diagrama &lu'urilor energetice
pentru TE analizata
puterea teremica a com3usti3ilului
P
)C
0 H
i
364(24.523 = := kW
puterea termica intrata in ciclu
P
)1
P
)C

ca*an
324693.(26 = := kW
puterea termica evacuata din cicl4 la sursa rece

p2
a
2
.
0
25.535 = :=
kg
'
P
)2
.
0

p1

p2

( )
+
4
+
5

( )
1(7359.136 = := kW
puterea interna dezvoltata de tur3ina cu a3ur
P
i)A
P
bg

137334.69 = := kW
cosnumul speci&ic de caldura al %P

CIP
0.( =
/
'pCIP
+
CIP

CIP
655 = :=
kJ
kg
cosnumul speci&ic de caldura al 56P

C-JP
0.9 =
/
'pC-JP
+
C-JP

CIP
906.3 = :=
kJ
kg

pCIP
+
CIP
1
CIP

( )
.
0
11522.994 = := kW

pC-JP
+
C-JP
1
C-JP

( )
.
0
7971.972 = := kW
P
ca*an
P
)1
:=
p
ca*an
P
)C
P
ca*an
40130.69( = := kW
p
)2
P
)1

pCIP

pC-JP
P
i)A
167(64.17 = := kW
p
g
P
i)A
P
bg
2334.69 = := kW
Diagrama $an7e4
P
bg
1.35 10
5
=
P
)C
3.64( 10
5
=
P
)1
3.247 10
5
=
P
)2
1.(74 10
5
=
P
i)A
1.373 10
5
=