Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA «GH.

ASACHI » IAŞI

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ

SECŢIA ELECTROENERGETICĂ

PROIECT
STAŢII ŞI POSTURI DE TRANSFORMARE
ETAPA I
Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post
de transformare urban şi un post de transformare rural în vederea alimentării unei zone din
Sistemul Energetic. Staţia se va racorda la sistem prin două LEA de lungime L=15 + n,
tensiunea nodului de racord fiind 220kV. S=2,n=5

Staţia cuprinde o bară de 20kV pentru racordul urban şi una de 6 kV pt. racordul
N 20 kV = 8
rural, la care se racordează un număr N gen = 1 + int(n /10) .
N PTR = 12

De la bara de 6 kV se alimentează şi postul industrial ce alimentează o hală cu un


număr de motoare N motoare = 10 + n .

Puterea unui generator  Pgen = 3 + 3 �


int(n /10) .Gama de puteri a motoarelor se
alege din : 10.000,5.000,1.000,600,500,400,250,150,100,60,25,15,10,5,3,1[kW].Motoarele
cu o putere mai mare sau egală cu cea de 400 kW se vor alimenta de pe bara de 6 kV,
celelalte alimentându-se de pe bara de 0,4 kV.Motoarele se aleg în ordine descrescătoare.

Posturile de transformare se racordează la bara de 20kV respectiv 6 kV,puterea


unui PT rural fiind de 100 kVA iar pentru un PT urban de 250 kVA.

Puterea de scc. în nodul de record va fi: Sk = 3000 + 150 �


n[ MVA]

 De pe bara de 6 kV vom avea un nr. de plecări către PT rurale şi industriale:


N 6 kV = 1 + int(n / 3)

 De pe bara de 20kV vom avea un nr. de plecări către PT urbane:


N 20 kV = 5 + int(n /10)

 Lungimea distribuitorului urban: L=2+n/10 [km]


 Lungimea distribuitorului rural: L=10+n [km]

 Nr. de posturi de transf. rurale N PTR = 10 + int(n / 2)

urbane N PTU = 6 + int(n / 2)

 Factorul de putere: φ=0,75


 Randamentul motoarelor: η=0,8
2
 Coeficient de încărcare a motoarelor : Ki=n/10=0.5
 Coeficient de simultaneitate : Ks=1-Ki=0.5
Se aleg motoarele în funcţie de puterea indicată şi se va calcula puterea
aparentă absorbită de fiecare în p arte,curentul absorbit total de pe bara de 0,4 kV
respectiv 6 kV.
L=20 km Pg=3 MW Lr=15 km
Ng=1
l = 25 �
L� 15 = 375m2 N 20 kV = 5 N PTR = 12

Nm=15 Sk = 3750MVA Lu=2,5 km N PTU = 8

Un Putere Putere Putere In


[kV] mecanică electrică aparentă [A] SS6 kV
I= �
ki �
ks
[kW] 3�Un
[kW] [kVA]
10000 12500 16666,67 1603,75 701,64
5000 6250 8333,33 801,875
1000 1250 1666,66 160,37
6 600 750 1000 96,22
500 625 833,33 80,187
400 500 666,67 64,15
250 312,5 415 601,4 370,18
150 187,5 249 360,84
100 125 166 240,56
60 75 99,6 144,34
25 31,25 41,5 60,14
0,4 15 18,75 24,9 36,08
10 12,5 16,6 24,056
5 6,25 8,3 12,03

3
3 3,75 4,98 7,216
1 1,25 1,66 4,15

ETAPA II
Alegerea generatoarelor, transformatoarelor şi LEC

I. Generatoarele se vor alege în funcţie de Un şi de puterea debitată :


- puterea aparentă debitată – S = 4,3 MVA ;
- tipul generatorului T 2-3, 5-2
- tensiunea de la borne este U = 6,3 kV;
- factorul de putere cos φ = 0,8 ;

- reactanţa supratranzitorie X d'' , X d'' = 0,117W

II. Transformatoarele se aleg în funcţie de :


- tipul transformatorului ;
- puterea aparentă a transformatorului ;
- tensiunea primară şi secundară ;
- reglajul tenşiunii în % ;
- pierderile de putere activă în gol ;
- pierderile de putere active în scurtcircuit;
- tensiunea de scurtcircuit ;
- curentul de mers în gol;

4
a). Alegerea transformatorului T1:

ST1 > �S Mot .0,4 kV �


ki �
ks
�S Mot .0,4 kV = 1025,88kVA

Se alege un transformator cu următoarele caracteristici :


- tipul transformatorului - TTU – NL ;
- puterea aparentă a transformatorului S = 1,6 MVA;
- tensiunea primară şi secundară 6/0,4 kV;

- reglajul tenşiunii în primar �5 % ;

- pierderile de putere activă în gol DP0 = 2, 6kW ;

- pierderile de putere activă în scurtcircuit DPsc = 18kW ;

- tensiunea de scurtcircuit uk = 6% ;

- curentul de mers în gol i0 = 1, 7% ;


b). Alegerea transformatorului T2:

ST2 > max( SG ; S Mot .6 kV + ST1 + S PTrural )


PPTrural = 2 � 100 = 2400kVA
12 �
PPTrural = 2 � 100 = 2400kVA la 6 kV.
12 �

ST2 > max(4,3MVA;33,16 MVA)

Se alege un transformator cu următoarele caracteristici :


- tipul transformatorului - TPAH – 63 ;
- puterea aparentă a transformatorului S = 63 MVA;
- tensiunea primară şi secundară 230/6,3 kV;
- pierderile de putere activă în gol DP0 = 82kW ;

- pierderile de putere activă în scurtcircuit DPsc = 300kW ;


5
- tensiunea de scurtcircuit uk = 12% ;

- curentul de mers în gol i0 = 2% ;


b). Alegerea transformatorului T3:

ST3 > SS PTurban


PPTurban = 5 ��
8 250 = 10000kVA la 20 kV.

S PTurban = 10 MVA

Se alege un transformator cu următoarele caracteristici :


- tipul transformatorului - TPAH – 32 ;
- puterea aparentă a transformatorului S = 32 MVA;
- tensiunea primară şi secundară 230/20 kV;
- pierderile de putere activă în gol DP0 = 125kW ;

- pierderile de putere activă în scurtcircuit DPsc = 215kW ;

- tensiunea de scurtcircuit uk = 12% ;

- curentul de mers în gol i0 = 2% ;

III. Calculul secţiunii LEC

I abs �A �
S LEC = jec. = 1,8 � 2 �
jec. mm �

0, 4
701, 64 + 370,18 �
S LEC = 6 = 403,51mm2 S LEC = 400mm 2
1,8

6
IV. Alegerea transformatoarelor PT urbane
Se alege un transformator cu următoarele caracteristici :
- tipul transformatorului - TTU – NL ;
- puterea aparentă a transformatorului S = 250 kVA;
- tensiunea primară şi secundară 20/0,4 kV;

- reglajul tensiunii în primar �5 % ;


- pierderile de putere activă în gol DP0 = 0, 68kW ;

- pierderile de putere activă în scurtcircuit DPsc = 4, 4kW ;

- tensiunea de scurtcircuit uk = 6% ;

- curentul de mers în gol i0 = 2,9% ;

V. Alegerea transformatoarelor PT rurale


Se alege un transformator cu următoarele caracteristici :
- tipul transformatorului - TTU – NL ;
- puterea aparentă a transformatorului S = 100 kVA;
- tensiunea primară şi secundară 6/0,4 kV;

- reglajul tensiunii în primar �5 % ;

- pierderile de putere activă în gol DP0 = 0,35kW ;

- pierderile de putere activă în scurtcircuit DPsc = 2,3kW ;

- tensiunea de scurtcircuit uk = 4% ;

- curentul de mers în gol i0 = 3% ;

7
ETAPA III

Stabilirea modului de exploatare al transformatoarelor


1. Pierderi de putere activă ;
2
�S M �
DP = P0 + Psc �
� �
�S nT �

2. Pierderi de putere reactivă ;


2
�S M �
DQ = i0 �
S nT + uk �
S nT �
� �
�S nT �

3. Pierderile totale în transformator ;


2
�S �
SP = P0nT + PscnT � � = DP + k e �
� DQ
�Sn �

III.1. Pierderile în transformatorul T1 :


1. Pierderile prin exploatarea unui transformatoar T1 :
2 2
�S M � �1026 �
a). DP = P0 + Psc �
� �= 2, 6 + 18 �
� �= 10kW ;
S
� �nT �1600 �
2 2
�S M � 1, 7 6 �1026 �
b). DQ = i0 �
SnT + uk � � �=
SnT � 1600 +
� �
1600 �
� �= 66, 67kVAr ;
�SnT � 100 100 �1600 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 10 + 0,1�
66, 67 = 16, 67kW ;

8
2. Pierderile prin exploatarea în paralel a două transformatoare identice T1 :
2 2
1 �S M � 1 �1026 �
a). DP = k �
P0 + � � �= 2 �
Psc � 2, 6 + �18 �
� �= 8,9kW ;
k �S nT � 2 �1600 �

2 2
1 �S M � 1, 7 1 6 �1026 �
b). DQ = k ��
i0 S nT + �uk � � �= 2 � �
S nT � 1600 + � � 1600 �
� �= 74,13kVAr ;
k �SnT � 100 2 100 �1600 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 8,9 + 0,1 �
74,13 = 16,31kW ;

Pentru a avea pierderi mai mici este mai economic să funcţionăm cu


transformatoarele T1 în paralel.
III.2. Pierderile în transformatorul T2 :
1.Pierderile prin exploatarea unui transformatoar T2 :
2 2
�S M � �33160 �
a). DP = P0 + Psc �
� �= 82 + 300 �
� �= 165,11kW ;
�S nT � �63000 �
2 2
�S M � 2 12 �33160 �
b). DQ = i0 �
SnT + uk � � �=
S nT � 63000 +
� �
63000 �
� �= 3354, 44kVAr ;
�S nT � 100 100 �63000 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 165,11 + 0,1 �
3554, 44 = 500,55kW ;

2. Pierderile prin exploatarea în paralel a două transformatoare identice T2 :


2 2
1 �S M � 1 �33160 �
a). DP = k �
P0 + � � �= 2 �
Psc � 82 + �300 �
� �= 205,55kW ;
k �S nT � 2 �63000 �
2 2
1 �S M � 2 1 12 �33160 �
b). DQ = k ��
i0 S nT + �uk � � �= 2 � �
SnT � 63000 + � � 63000 �
� �= 3567, 22kVAr ;
k �SnT � 100 2 100 �63000 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 205,55 + 0,1 �
3567, 22 = 562, 27 kW ;

Pentru pierderi mai mici este economic să funcţionăm cu un singur transformator.

9
III.3. Pierderile în transformatorul T3 :
1. Pierderile prin exploatarea unui transformatoar T3 :
2 2
�S M � �10000 �
a). DP = P0 + Psc �
� �= 125 + 215 �
� �= 146kW ;
�S nT � �32000 �
2 2
�S M � 2 12 �10000 �
b). DQ = i0 �
SnT + uk � � �=
S nT � 32000 +
� �
32000 �
� �= 1015kVAr ;
�S nT � 100 100 �32000 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 146 + 0,1�
1015 = 247,5kW ;

2. Pierderile prin exploatarea în paralel a două transformatoare identice T3 :


2 2
1 �S M � 1 �10000 �
a). DP = k �
P0 + � � �= 2 �
Psc � 125 + �215 �
� �= 260,5kW ;
k �S nT � 2 �32000 �
2 2
1 �S M � 2 1 12 �10000 �
b). DQ = k ��
i0 S nT + �uk � � �= 2 � �
S nT � 32000 + � � 32000 �
� �= 1467,5kVAr
k �SnT � 100 2 100 �32000 �

c). SP = DP + ke �
DQ = 260,5 + 0,1 �
1467,5 = 407, 25kW ;

Pentru pierderi mai mici este economic să funcţionăm cu un singur transformator.

10
ETAPA IV
Calculul curenţilor de scurtcircuit
Întocmirea schemei echivalente de scurtcircuit şi calculul
coeficienţilor de repartiţie a curentului de defect

Date de intrare :
- generatorul G1 : Sn = 4,3MVA , U nb = 6,3kV , cos j = 0,8 , X d" = 0,117W ;
- transformatoarele
T1 - Sn = 1, 6MVA , U1 = 6,3kV , U 2 = 0, 4kV , uk % = 6 ;

T2- Sn = 63MVA , U1 = 230kV , U 2 = 6,3kV , uk % = 12 ;

T3- Sn = 32MVA , U1 = 230kV , U 2 = 0, 4kV , uk % = 12 ;

Turban - Sn = 0, 250 MVA , U1 = 20kV , U 2 = 0, 4kV , uk % = 6 ;

Trural - Sn = 0,100MVA , U1 = 6kV , U 2 = 0, 4kV , uk % = 4 ;


- linia electrică aeriană LEA 220 kv :
�W �
L = 20km , x0 = 0, 4 � �;
�km �

- linia electrică în cablu LEC 6 kV :


�W �
L = 1km , x0 = 0, 08 � �;
�km �

- linia electrică în cablu pentru alimentarea PT urbane :


L 2,5 W�
Ltotala = 2,5km , N PTU = 8 posturi , l = = = 0,3125km , ; x0 = 0, 08 �

N PTU 8 km �
� �

- linia electrică aeriană pentru alimentarea PT rurale :


L 15 W�
Ltotala = 15km , N PTR = 12 posturi , l = = = 1, 25km , x0 = 0, 4 �
� ;
N PTR 12 km �
� �

11
- Puterea de scurtcircuit a sistemului pe barele U1 este Sk = 3750MVA ;
- În vederea întocmirii schemei electrice echivalente în valori relative se alege
puterea de bază : Sb = 100 MVA ;

- U b1 = U1 = 220kV , U b 2 = 20kV , U b 3 = 6kV rezultă :


Sb 100 U 2 2202
I b1 = = = 0, 262kA ; X b1 = 1 = = 484 [ W ] ;
3�U1 3�220 Sb 100

Sb 100 U 2 202
Ib 2 = = = 2,89kA ; X b 2 = 2 = = 4 [ W] ;
3�
U2 3�20 Sb 100

Sb 100 U 2 62
I b3 = = = 9, 62kA ; X b3 = 3 = = 0,36 [ W ] ;
3�U3 3�6 Sb 100

Reactanţele echivalente exprimate în valori relative de bază vor fi :


Sb 100
'
X SE = = = 0, 0266 [ W ] ;
Sk 3750

S 100
'
X LEA = x0 � 20 � 2 = 0, 0165 [ W] ;
l � b2 = 0, 4 �
Un 220

S 100
X G' = X d" � b = 0,117 � = 2, 72 [ W ] ;
SnG 4,3

uk % Sb 6 100
X T'1 = � = � = 3,75 [ W] ;
100 S nT1 100 1, 6

uk % S b 12 100
X T' 2 = � = � = 0,19 [ W ] ;
100 S nT2 100 63

uk % Sb 12 100
X T' 3 = � = � = 0,375 [ W ] ;
100 S nT3 100 32

S 100
'
X LEC = x0 � 1� 2 = 0, 22 [ W] ;
l � b2 = 0, 08 �
Un 6

u k % Sb 4 100
'
X PTR = � = � = 40 [ W ] ;
100 S nTrural 100 0,1

S 100
X dr' = x0 � 1, 25 � 2 = 1,39 [ W ] ;
l � b2 = 0, 4 �
Un 6

12
u k % Sb 6 100
'
X PTU = � = � = 24 [ W ] ;
100 S nTurban 100 0, 250

S 100
X du' = x0 � 0,3125 � 2 = 0, 00625 [ W ] ;
l � b2 = 0, 08 �
Un 20

Pentru determinarea curentilor de scurtcircuit se va folosi metoda curbelor de


calcul :
a). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K1

=0,0165
=0,027 K1

=0,0165

=0,19
=2,72

=0,19

=0,027 =0,008
K1

=2,72 =0,095

13
=0,034
=0,035 K1
K1

C =1
C2

=2,815

C1

C1 + C2 = 1

2,815
C2 � 0, 035 C1 =
2,815 = C1 � C2 = 80, 42 �
� C2 C2 + C2 = 1
80, 42 �
0, 035

1
C2 = = 0, 0122
81, 42

C1 = 1 - C2 = 1 - 0,0122 = 0,988

X S' S = X S' + X LEA


'
= 0, 027 + 0, 008 = 0, 035[W]

X G' S = X G' + X T' 2 = 2,72 + 0, 095 = 2,815[W]

XcalcS' = X S' S = 0.035[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 2,815 �4,3 = 0,121
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

14
Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.29 0.076 0.243 0.063 0.225 0.059 0.218 0.057

G 8.5 0.096 5.75 0.065 5.1 0.057 2.8 0.031

∑ 0.172 0.128 0.116 0.088

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 220 �
0,116 �3 = 44, 2[ MVA]

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 0,172 = 0, 46[ kA]
1,9 �

b). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K2

=0,0165 =0,19
=0,027 K2

=0,0165 =0,19

=2,72

15
K2
=0,027 =0,008 =0,095

=2,72

=0,13
=0,124
K2 K2

C2
=2,72 C =1

C1

C1 + C2 = 1

2, 72
C2 � 0,13 C1 =
2, 72 = C1 � C2 = 20,92 �
� C2 C2 + C 2 = 1
20,92 �
0,13

1
C2 = = 0, 045
21,92

C1 = 1 - C2 = 1 - 0, 045 = 0,955

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 2 = 0, 027 + 0, 008 + 0, 095 = 0,13[W]

X G' S = X G' = 2, 72[W]

XcalcS* = X S*S = 0.13[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 2, 72 �4,3 = 0,12
Sb 100
16
* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.226 2.17 0.193 1.86 0.182 1.75 0.193 1.86

G 8.5 3.51 5.75 2.38 5.1 2.11 2.8 1.16

∑ 5.68 4.24 3.86 3.02

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 6 �
3,86 �3 = 40,11[ MVA] ;

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 5, 68 = 15, 26[ kA]
1,9 �

c). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K3

=0,027 =0,008 =0,095


K3
=0,11

=2,72

17
=0,13 K3

=0,11

C1
=2,72

C2

K3
K3
X S' =0,234
=0,124 =0,11

C1 + C2 = 1

2, 72
C2 � 0,13 C1 =
2, 72 = C1 � C2 = 20,92 �
� C2 C2 + C 2 = 1
20,92 �
0,13

1
C2 = = 0, 045
21,92

C1 = 1 - C2 = 1 - 0, 045 = 0,955

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 2 + X LEC
'
= 0, 027 + 0, 008 + 0, 095 + 0,11 = 0, 24[W]

X G' S = X G' + X LEC


'
= 2, 72 + 0,11 = 2,83[W]

XcalcS* = X S*S = 0.24[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 2,83 �4,3 = 0,121
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

18
*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 4.1 39.45 3.4 32.71 3 28.86 2.46 23.67

G 8.5 3.51 5.75 2.38 5.1 2.11 2.8 1.16

∑ 42.96 35.09 30.97 24.83

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 6 �
30,97 �3 = 321,85[ MVA] ;

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 42,96 = 115, 43[ kA]
1,9 �

d). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K4

=0,027 =0,008 =0,095


K4

=0,11 =1,875

=2,72

19
=0,13 K4

X'SLEC+T1 =1,875

C1
=2,72

C2

C1 + C2 = 1

2, 72
C2 � 0,13 C1 =
2, 72 = C1 � C2 = 20,92 �
� C2 C2 + C 2 = 1
20,92 �
0,13

1
C2 = = 0, 045
21,92

C1 = 1 - C2 = 1 - 0, 045 = 0,955

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 2 + X LEC
'
+ X T' 1 = 0, 027 + 0, 008 + 0,095 + 0,11 + 1,875 = 2,115[W]

X G' S = X G' + X LEC


'
+ X T' 1 = 2,72 + 0,11 + 1,875 = 4, 705[W]

XcalcS* = X S*S = 2,115[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 4, 705 �4,3 = 0, 202
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

20
Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.475 68.56 0.455 65.67 0.451 65.09 0.5 72.17

G 5 31.03 4 24.82 3.5 21.72 2.57 15.95

∑ 100.02 90.49 86.81 88.12

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 0, 4 �
86,81 �3 = 60,14[ MVA] ;

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 100, 02 = 268, 75[ kA]
1, 9 �

e). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K5

=0,027 =0,008
K5

=0,1875

=2,72 =0,095

21
=0,221
=0,035 K5

K5
=0,1875
C =1
C2

=2,815

C1

C1 + C2 = 1

2,815
C2 � 0, 035 C1 =
2,815 = C1 � C2 = 80, 42 �
� C2 C2 + C2 = 1
80, 42 �
0, 035

1
C2 = = 0, 0122
81, 42

C1 = 1 - C2 = 1 - 0,0122 = 0,988

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 3 = 0, 027 + 0, 008 + 0,1875 = 0, 2225[W]

X G' S = X G' + X T' 2 + X T' 3 = 2,72 + 0, 095 + 0,1875 = 3, 0025[W]

XcalcS' = X S' S = 0.2225[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 3, 0025 �4,3 = 0,129
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

22
t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.332 0.95 0.332 0.95 0.321 0.926 0.35 1.01

G 8 0.99 5.5 0.68 4.8 0.59 2.79 0.34

∑ 1.94 1.63 1.516 1.35

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 20 �
1,516 �3 = 52,51[ MVA]

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 1,94 = 5, 21[ kA]
1,9 �

f). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K6

=0,027 =0,008 =0,095


K6

=1,39 =40

=2,72

23
=0,13 K6

=41,39

C1
=2,72

C2

C1 + C2 = 1

2, 72
C2 � 0,13 C1 =
2, 72 = C1 � C2 = 20,92 �
� C2 C2 + C 2 = 1
20,92 �
0,13

1
C2 = = 0, 045
21,92

C1 = 1 - C2 = 1 - 0, 045 = 0,955

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 2 + X dr' + X PTR
'
= 0, 027 + 0, 008 + 0, 095 + 1,39 + 40 = 41,52[W]

X G' S = X G' + X dr' + X PTR


'
= 2, 72 + 1,39 + 40 = 44,11[W]

XcalcS* = X S*S = 41,52[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 44,11�4,3 = 1,86
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

24
Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.024 3.46 0.024 3.46 0.024 3.46 0.024 3.46

G 0.532 3.3 0.503 3.12 0.5 3.1 0.565 3.5

∑ 6.76 6.58 6.56 6.96

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 0, 4 �
6,56 �3 = 4,54[ MVA] ;

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 6, 76 = 18,16[ kA]
1,9 �

g). Reducerea schemei în raport cu scurtcircuitul din punctul K7

=0,027 =0,008 K7

=0,1875 =0,006 =24

=2,72 =0,095

=0,035
K7

=24,19

C1
=2,815

C2

C1 + C2 = 1

2,815
C2 � 0, 035 C1 =
2,815 = C1 � C2 = 80, 42 �
� C2 C2 + C2 = 1
80, 42 �
0, 035
25
1
C2 = = 0, 0122
81, 42

C1 = 1 - C2 = 1 - 0,0122 = 0,988

X S' S = X S' + X LEA


'
+ X T' 3 + X du' + X PTU
'
= 0, 027 + 0, 008 + 0,1875 + 0, 006 + 24 = 24,54[W]

X G' S = X G' + X T' 2 + X T' 3 + X du' + X PTU


'
= 2, 72 + 0, 095 + 0,1875 + 0, 006 + 24 = 27, 005[W]

XcalcS* = X S*S = 24,54[W]

XcalcG' = X G' S �
�Sg = 27,005 �4,3 = 1,16
Sb 100

* Sb
I knS (t) = I kn (t) 
U scc * 3

*
I knG (t) = I kn (t) 
 Sg
U scc * 3

t=0 t=0,1 t=0,2 t=∞

Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) Ikn*(t) Ikn(t) [kA] Ikn*(t) Ikn(t) [kA]
[kA]

S 0.041 5.91 0.041 5.91 0.041 5.91 0.041 5.91

G 0.86 5.33 0.806 5 0.802 4.97 0.97 6.02

∑ 11.24 10.11 10.88 11.93

Sk (t = 0,2) = U scc �
I knS (t = 0, 2) �3 = 0, 4 �
10,88 �3 = 7,53[ MVA] ;

curentul de şoc :işoc, isocşoc= k2 � i S (t = 0) = 2 �


k � 11, 24 = 30, 2[ kA]
1,9 �

26

S-ar putea să vă placă și