Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE AFACERI

- Brutărie -
CUPRINS:
1. DESCRIEREA AFACERII..........................................................................................................3

1.1 Descrierea ideii de afaceri.....................................................................................................3


1.2 Descrierea societăţii...............................................................................................................3
1.3 Descrierea produselor şi serviciilor.......................................................................................4
1.4 Descrierea mediului în care evoluează afacerea....................................................................5

2 . PLANUL DE MARKETING.....................................................................................................5

2.1 Descrierea pietei....................................................................................................................5


2.2 Segmentul de piaţă urmarit....................................................................................................6
2.3 Trendul pieţei.........................................................................................................................6
2.4 Concurenţa şi alte influenţe...................................................................................................6
2.5 Strategia de marketing...........................................................................................................7
2.5.1 Politica de preţ................................................................................................................7
2.5.2 Politica de distribuţie......................................................................................................7
2.5.3 Promovarea.....................................................................................................................8
2.6 Identificarea şi analiza riscurilor...........................................................................................8
2.7 Analiza SWOT.......................................................................................................................8

3. MANAGEMENTUL AFACERII................................................................................................9

3.1 Proprietarii afacerii................................................................................................................9


3.2 Descrierea echipei manageriale...........................................................................................10
3.3 Consultanţii cheie................................................................................................................10
3.4 Organizarea afacerii.............................................................................................................11
3.5 Politica de management a resurselor umane........................................................................11

4. NECESARUL DE FINANŢARE..............................................................................................12

4.1 Destinaţia fondurilor............................................................................................................12


4.2 Modul de finantare...............................................................................................................12
4.3 Momentul finantarii.............................................................................................................13
4.4 Beneficiul finantatorului......................................................................................................13

5 . PLANUL FINANCIAR............................................................................................................13

Ipotezele previziunilor...............................................................................................................13

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................13

2
1. DESCRIEREA AFACERII
1.1 Descrierea ideii de afaceri

Societatea realizează produse de panificaţie sub această denumire de aproximativ 5 ani, dar
calitatea ireproşabilă a produselor sale a fidelizat clientela, societatea câştigându-şi renumele de-a lungul
acestei perioade, reuşind să îmbine calitatea produselor oferite şi a serviciilor de livrare, oferind în acelaşi
timp garanţia unor produse sănătoase, fără aditivi alimentari, la preţuri accesibile. Calitatea ofertei
prezentate atrage clienţi din tot municipiul Bucureşti.

1.2 Descrierea societăţii

S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. s-a înfiinţat ca şi societate comercială în anul 2006.
Societatea a fost înfiinţată în baza legii nr. 31/1990 cu un capital de 200 RON, capital subscris şi varsat de
unicul asociat al firmei. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/12/1199/2006, având
codul fiscal R 12241401.
În prezent, societatea dispune de un capital social de 200 lei, şi un profit anual de aproximativ
420.000 lei. Finanţarea activităţii sale se face predominant din surse proprii, la data întocmirii planului de
afaceri structura de finanţare a activităţii cuprinzând în proporţie de 80% capitaluri proprii şi 20% datorii
curente către furnizori şi instituţii ale statului.
Brutăria Cuptorul de Aur este situată în Piaţa Victoriei, dispunând de un vad comercial bun,
fiind amplasată în apropierea sediilor unor firme importante, intersectând în acelaşi timp traseele
bucureştenilor spre locurile de muncă.
Amplasamentul viitorului punct de vânzare va fi situat pe bulevardul Regina Elisabeta, în
apropierea parcului Cişmigiu, aproape de Primăria Generală a Capitalei, de Facultatea de Drept şi de
liceul „Gheorghe Lazar”.

1.3 Descrierea produselor şi serviciilor

Brutăria ofera produse de panificaţie de cea mai bună calitate, îmbinând tradiţia cu noua
tehnologie. Distribuţia produselor se realizează cu maşinile din dotarea firmei, iar comercializarea
produselor în magazinul situat în Piaţa Victoriei.
Obiectivul unităţii este de a satisface pe deplin exigenţele clienţilor, având în vedere că pâinea
reprezintă un bun de subzistenţă, preocuparea firmei este de a oferi în acest sens produse sănătoase,
fabricate după reţete tradiţionale, şi evitarea folosirii amelioratorilor.

3
Brutăria a reuşit să atragă şi să satisfacă pretenţiile unor noi clienţi prin calitatea acestora şi prin
varietatea produselor de patiserie. Actuala structură a ofertei poate fi urmărită în tabelul următor:

TIP Nr. aprox. de sortimente Pondere în CA totală


Produse de panificaţie 10 75%
Produse tradiţionale, de
8 25%
patiserie

Se constată o cerere crescută a consumatorilor faţă de produsele de panificaţie, care de altfel,


reprezintă majoritatea şi în procesul de fabricaţie. Produsele tradiţionale se referă la cozonaci, prescură,
japoneze (produse pentru pomeni, parastase). Dintre produsele de patiserie amintim: cuib de viespe
simplu, cu rahat, corn cu ciocolată, corn cu vanilie, brânzoaice, ştrudele, etc.
Există două moduri de deservire a consumatorilor:
- vânzarea produselor la magazinul firmei;
- prin livrarea la domiciliu sau la sediul firmelor, prin preluarea telefonică a comenzilor.

1.4 Descrierea mediului în care evoluează afacerea

Serviciile de alimentaţie publică au fost şi vor fi întotdeauna o afacere permisivă şi permeabilă,


deschisă competiţiei susţinute şi uşor de imitat. Prin urmare, şi riscul de faliment este destul de mare.
În acest gen de activitate, influenţele generate de sistemul politic, politicile macroeconomice şi
sistemul juridic nu au o importanţă majoră. În ceea ce priveste integrarea în UE, activitatea unităţilor de
profil este dictată de standardele impuse de integrare, în sensul modernizării şi retehnologizării, ceea ce
reprezintă un impediment pentru firmele care nu deţin suficiente surse de finanţare. Acest fapt a
determinat închiderea a 30% din unităţile de morărit şi panificaţie din Bucureşti, din motivul nealinierii la
standardele UE, ceea ce a generat o cerere mai mare către unităţile rămase pe piaţă.

2 . PLANUL DE MARKETING

4
2.1 Descrierea pietei

În concordanţă cu rezultatele cercetării de piaţă efectuate, clienţii firmei sunt persoane de toate
vârstele. Astfel, consumatorii în vârstă apreciază în special reţetele tradiţionale după care se realizează
produsele, firma noastră fiind printre putinele care nu folosesc nici un ameliorator. Pe de altă parte, copiii
şi tinerii pot să aleagă dintr-o gamă diversificată de produse de patiserie, acestea satisfăcând şi cele mai
rafinate gusturi.
Societatea CUPTORUL DE AUR îşi propune să răspundă eficace în continuare acestor cerinţe
ale persoanelor ce doresc produse sănătoase, diversificate şi cu preţuri accesibile.

2.2 Segmentul de piaţă urmarit

Servicile actuale ale firmei se adresează persoanelor de toate vârstele, atât cu venituri modeste,
cât şi ridicate, produsele de panificaţie fiind până în acest moment cele mai solicitate în România.

2.3 Trendul pieţei

Atât previziunile pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung indică un trend descrescător al acestei
activităţi, în directă corelaţie cu micşorarea numărului unităţilor de profil necorespunzătoare, şi
impunerea pe piaţă a celor mai competitive din punct de vedere al tehnologiei şi a călităţii oferite. Studiul
publicat de o agenţie de profil estimează reducerea de pe piaţă a tuturor unităţilor care nu desfăşoară o
activitate corespunzătoare şi pun în pericol sănătatea consumatorului.

2.4 Concurenţa şi alte influenţe

Concurenţa poate fi apreciată ca fiind intensă în acest domeniu, la nivelul municipiului Bucureşti
activând peste 60 unităţi. Din acest motiv, S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. încearcă să se diferenţieze
şi vine cu o ofertă cât mai variată la preţuri accesibile, păstrând standardele de calitate cu care şi-a câştigat
un numar semnificativ de clienţi.
Brutăriile care sunt percepute în mod direct drept concurenţi pentru firma noastră sunt prezentate
în tabelul de mai jos:

5
CA lunară Calitatea Vad Distanţa faţă de
Concurent estimată (mii produselor Preţuri comercial firma noastră in
lei) km
Brutăria Vel Pitar 10.000 Similară Similare Inferior 1.5
Brutăria Ana Pan 8.000 Similară Similare Inferior 3
Brutăria Titan 12.000 Inferioara Superioare Superior 2.5
Brutăria Pajură 25.000 Similara Inferioare Similar 0.5

Competitorul principal este brutăria Vel Pitar care, deşi are produse aproximativ similare ca şi
calitate, îşi permite să practice preţuri inferioare datorită capacităţii mari de producţie, precum şi datorita
faptului că are moara proprie, în care îşi realizează materia primă de bază - făina.
Competitorii secundari ai societăţii:
- brutăriile situate în apropierea societăţii noastre care au produse inferioare din punct de vedere
calitativ şi care practică preţuri inferioare;
- brutăriile care se situează în vecinătatea societăţii, cu produse de aceeaşi calitate şi preţuri
superioare;
- brutăriile care practică preţuri similare la produse de aceeaşi calitate.

2.5 Strategia de marketing

S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. îşi propune o acoperire mai bună a pieţei, prin deschiderea
unui nou punct de vânzare, fidelizarea consumatorilor, atragerea de consumatori potenţiali, precum şi
majorarea cotei de piaţă deţinute, care în prezent este de 4%.
Dacă acest proiect va avea succesul scontat, se va lua în calcul deschiderea unui lanţ de magazine
şi în afara municipiului Bucureşti, şi livrarea de produse de panificaţie pe raza judeţului Ilfov.

2.5.1 Politica de preţ

Politica de preţ nu se va modifica până la sfârşitul anului 2010, acest lucru fiind anunţat clientilor
cu 15 zile înaintea prezentării noii oferte de preţuri. O nouă scumpire a produselor va avea loc în a doua
jumătate a lunii ianuarie 2011 cu aproximativ 15% a preţului pâinii, şi o majorare a preţului produselor de
patiserie cu 20%, acoperind astfel creşterea preţului materiilor prime şi majorarea cheltuielilor cu gazele
naturale şi energia electrică.

6
2.5.2 Politica de distribuţie

Se va menţine strategia adoptată până în prezent, ce şi-a dovedit eficienţa. În continuare se va


acorda o importanţă deosebită satisfacerii cu promptitudine a cererilor de livrare la sediul firmelor.
Se doreşte ca durata maximă de distribuţie a comenzii către clienţi (magazine mixte) să fie de 20
minute din momentul în care autoturismul pleacă de la brutarie, precum şi punerea la dispoziţia clienţilor
a produselor comandate, înaintea orei deschiderii magazinului lor.

2.5.3 Promovarea

Campania de promovare şi programul de relaţii publice vor fi conduse în mod direct de firma
Colorama din Bucureşti.
Cheia păstrării pe termen lung a clienţilor constă în asigurarea că noi, producătorii, suntem
conştienţi de percepţiile şi aşteptările lor, şi în particular, de schimbările ce au loc în acestea. De aceea,
încercăm să cunoaştem cât mai bine nevoile clienţilor, încercând să le înţelegem doleanţele, şi lucrând
împreună pentru a le satisface aceste nevoi.
Pentru a rămâne în fruntea competiţiei acţiunile de vânzare şi promovare necesită revizie şi
monitorizare continuă. Prin urmare, spoturile publicitare pentru Cuptorul de Aur sunt înlocuite la fiecare 6
luni. În prezent specialiştii noştri în Marketing lucrează la un nou spot publicitar care va apărea odată cu
deschiderea unui nou magazin.
Deschiderea noului magazin va fi promovată prin anunţuri radio locale, spoturi publicitare,
fluturaşi de ofertă de preţuri, pliante cu numere de telefon unde doritorii pot face comenzi.

2.6 Identificarea şi analiza riscurilor

Elementele de risc ce ar putea afecta evoluţia activităţii societăţii sunt:


a) Calitatea managementului:
Pentru aceasta se estimează un risc scăzut. Justificarea acestui nivel de risc este dată de
respectarea angajamentelor asumate.
Până în prezent, preocuparea permanentă pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri şi a
portofoliului de clienţi a demonstrat o experienţă profesională şi o structură organizatorică bună.
b) Dinamica pietei:
Prezintă un risc mediu în urma previziunilor favorabile la nivel macroeconomic, poziţiei
concurenţiale avantajoase, strategiei realiste corect dimensionate şi direcţionate. Un element de risc

7
important îl constituie schimbarea continuă a legislaţiei privind acest domeniu de activitate, cerinţele
exigente impuse de integrarea europeană, creşterea preţului grâului importat, care determină creşterea
preţului făinii, care afectează în mod direct politica de preţ a societăţii.

2.7 Analiza SWOT


Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses)
- suprasolicitarea personalului care lucrează
în producţie;
- experienţă vastă în domeniu;
- imposibilitatea de a onora comenzi fără
- imagine foarte bună pe piaţă;
preluarea acestora cu cel putin 12 ore înainte;
- muncitori experimentaţi;
- traficul aglomerat al zonelor de amplasare
- produse de calitate superioară şi
al principalilor clienti întârzie onorarea
competitive pe piaţă;
comenzilor la orele de vârf;
- amplasament favorabil;
- îngreunarea activităţii de amenajare a
- strategie de marketing eficientă;
noului magazin, datorită finalizării în paralel
- raport preţ/calitate favorabil.
a activităţilor de modernizare a halei de
producţie.
Oportunităţi (Opportunities) Ameninţări (Threats)
- posibilitatea de creştere a cotei pe piaţă - creşterea preţurilor materiilor prime
prin cucerirea segmentului de consumatori - legislaţia foarte schimbătoare în acest
din zona centrală a Bucureştiului; domeniu;
- creşterea notorietăţii datorită amplasării - exigenţa autorităţilor abilitate cu privire la
noului punct de vânzare într-o locaţie cu un normele de aliniere la standardele
vad comercial foarte bun. internaţionale de funcţionare a unităţilor de
morărit şi panificaţie.

3. MANAGEMENTUL AFACERII

3.1 Proprietarii afacerii

8
Bazele acestei afaceri au fost puse în anul 2006; conform articolului 8 al Statutului societăţii,
“administrarea societăţii este asigurată de către asociatul unic Ardelean Cristian, care are puteri depline în
ceea ce priveşte adoptarea oricărei decizii privitoare la societate”.

3.2 Descrierea echipei manageriale

Conducerea operativă a societăţii este asigurată de o echipă formată din administratorul societăţii
Ardelean Cristian şi fiul acestuia, Ardelean Bogdan în calitate de manager; activitatea de producţie este
supravegheată de şefa de producţie, Tatar Mariana.
Evidenţa financiar-contabilă a societăţii CUPTORUL DE AUR este realizată de departamentul
financiar–contabil, din care fac parte d-na Munteanu Melinda şi d-soara Dumitrache Eliza.

3.3 Consultanţii cheie

Ideea potrivit căreia „Omul este cheia unei afaceri de succes” se aplică şi în cazul nostru,
deoarece consultantul în management identifică “simptomele”, adică punctele tari şi punctele
slabe din modul de desfăşurare activităţii firmei, analizează cauzele şi recomandă mai multe
soluţii de ameliorare, explicând modul de implementare.
Însă decizia asupra alegerii unei soluţii de management şi alegerea modului de
implementare este a managerului! Dacă managerul şi consultantul cooperează şi se implică în
toate fazele derulării unui proiect, atunci şansele de reuşită pentru atingerea obiectivelor
manageriale sunt maxime!
De-a lungul timpului S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. şi-a consolidat o serie de relaţii
de consultanţă cu persoane fizice care, prin experienţa şi specificul activităţii lor, contribuie la
buna desfăşurare a afacerii. Printre cele mai importante persoane ce fac parte din această
categorie se numără:
C. Popescu – expert contabil şi inspector al Administraţiei financiare – consiliază firma
în interpretarea corectă a legilor financiar-contabile şi în calcularea corectă a taxelor şi
impozitelor datorate institutiilor statului;
P. Caraiman – expert în Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei Publice – colaborează cu
societatea pe domeniul obţinerii/menţinerii licenţelor pentru preparatele din ofertă

9
D. Florescu – avocat, membru al Baroului Bucuretti şi component al Consiliului Uniunii
Avocatilor din Romania. Are o experientă de peste 15 ani în consilierea juridică a activităţilor
comerciale şi colaborează cu societatea în rezolvarea tuturor problemelor juridice, întocmirea
contractelor şi reprezentarea eventuală în justitie.

3.4 Organizarea afacerii

Organizarea şi coordonarea afacerii se realizează de administratorul şi managerul societăţii.


Supravegherea şi coordonarea activităţii de producţie se realizează de către şefa de producţie.

MANAGER

DEP. PRODUCŢIE DEP. VÂNZĂRI DEP. FIN-CONTABIL

Şef Producţie

Brutari Lucrător comercial Şoferi Economist Contabil

3.5 Politica de management a resurselor umane

Programul de recrutare şi verificare a personalului se va derula conform precizărilor din planul


operaţional. Recrutarea personalului se va executa prin colaborare cu firma de recrutare şi plasare a forţei
de muncă pe piaţa bucureşteană, Dynamic Human Resources.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix şi se vor
acorda prime cu ocazia anumitor unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu
rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

10
Politica societăţii de management a resurselor umane presupune programe de pregătire comună a
angajaţilor celor două magazine, mai ales în perioada de acomodare şi verificare a persoanelor nou
angajate.

4. NECESARUL DE FINANŢARE

4.1 Destinaţia fondurilor

Pentru realizarea proiectului de investiţii specificat, societatea indentifică un necesar de finanţare


de 40.000 €, sumă care se argumentează astfel:

Alocări fonduri Suma


Achiziţie imobil cu destinaţia spatiu comercial, zona
50.000 €
centrala, spatiu 16 m 2

Amenajări spatiu comercial 3.000 €

Total necesar 53.000 €


Acoperit de surse proprii 13.000 €
Necesar de finanţare 40.000 €

Pentru imobilul în care se va amenaja magazinul, S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. a plătit
deja un avans de 10.000 €.
Valoarea amenajărilor rezultă dintr-un deviz antecalculat de societatea ce va efectua aceste
lucrări.

4.2 Modul de finantare

Se intenţionează ca necesarul de finanţare astfel obţinut să fie acoperit prin obţinerea unui credit
contractat Băncii Comerciale Române. Previziunile financiare s-au făcut sub incidenta obţinerii unui
împrumut pe termen lung de 40.000 €, a cărui rambursare se va face în 3 ani prin rate egale şi dobândă
calculată la sold. Rata dobânzii creditului în valută ce a fost utilizată în proiecţiile financiare este de 11.5
%.

11
4.3 Momentul finantarii

Datorită timpului scurt în care se va efectua investitia, creditul se va trage într-un singur
an, mai exact în primul trimestru al anului N+l, după cum urmează;

a. 100.000 mii lei – în luna ianuarie


b. 40.000 mii lei - în luna februarie
c. 28.000 mii lei – în luna martie

4.4 Beneficiul finantatorului

Pentru suma împrumutată (40.000 euro), instituţia creditoare va primi o dobândă la sold de 11.5%
pe an. Conform programului de rambursare a împrumutului, până la momentul recuperării totale a
sumelor avansate, finanţatorul va încasa o dobândă totală de 57.960 RON (pentru un curs euro de 4.2
RON/€).
În plus, S.C. CUPTORUL DE AUR S.R.L. va garanta împrumutul primit printr-un contract de
gaj şi ipotecă asupra activelor societăţii. Evaluarea acestor active dovedeşte că garanţia constituită va fi
suficient de acoperitoare.

5 . PLANUL FINANCIAR

Ipotezele previziunilor

Pentru anul N+1 se estimeaza o crestere a veniturilor din vanzari cu 25% fata de anul
N, ca urmare a deschiderii unui nou punct de lucru, iar pentru anul N+2 se estimeaza o crestere cu
75% fata de anul N.
Pentru urmatorii doi ani, N+3 si N+4, s-a previzionat sporirea volumului activitatii, anticipare
bazata pe : exploatarea vadului comercial foarte bun, alocarea de sume suplimentare pentru publicitate si
reclama, introducerea de noi produse de panificatie pe piata etc.

12
BIBLIOGRAFIE

1. Butler, David – „Dezvoltarea afacerii”, Ed. ALL, Bucuresti, 2006

13
14

S-ar putea să vă placă și