Sunteți pe pagina 1din 16

1

MODEL PROIECT
COFETĂRIE / PATISERIE

Model de Proiect distribuit în cadrul cursului Scrierea Proiectelor Europene de la


Începător la Expert

Date generale / Cerere de finanțare


2

Numele *DENUMIRE FIRMA*


firmei:
Codul unic de 12345678
înregistrare:
Forma SRL
juridica
de
constituire:
Data JXX/XXXX/XX.XX.XXXX
înființării/Nr
Registrul
Comerțului:
Adresa *Localitate*, *Strada*, *Număr*, *Județ*
solicitant:
Județul: *Județ*
Nr. Telefon: xxx.xxx.xxx
Nr. fax:
Adresa de e- x@x.ro
mail:
Activitatea Producție
codului
CAEN
pe care se
solicita AFN
este:

Codul CAEN 1071


al activității
pentru care se
solicita
finanțare:

Valoarea 200
capitalului
social:

Natura Natura capitalului social (%) Acționar persoana fizica (%)


capitalului Roman 100
social: Străin -
Persoana de *Nume Prenume*
contact:
Asociați, Nume si prenume / Domiciliu / Pondere in capital CNP
acționari: denumire sediul social %
societății
50
50

Menționați daca reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors in Romania din diaspora
pentru deschiderea unei afaceri prin intermediul ..............................
3

Administrator Nume si prenume / Domiciliu / sediul CNP / CUI


i: denumire societății CNP

Persoane de Denumir Adresa Email Telefon Numele Telefon


contact e persoanei persoana
responsabile desemnat desemnat
de elaborarea e a
și
implementare Societatea *Denumir *Adres *Email *Telefon *Nume *Telefon*
a proiectului: beneficiara e Firma a sediu * * prenume*
(obligatori SRL* social*
u)

Societatea *Denumir *Adres *Email *Telefon *Nume *Telefon*


care e Firma a sediu * * prenume*
asigura SRL* social*
consultanta
pentru
elaborarea
proiectului
(daca este
cazul)

Categorie Microîntreprindere
IMM:
Conform
Prevederilor
Legii nr
346/2004
privind
Stimularea
înființării si
dezvoltării
întreprinderil
or mici si
mijlocii.

Prezentarea societăților din grup: Daca societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru
fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informații: denumire, CUI, legături cu
societatea ce solicita AFN - Daca este cazul -

nu este cazul

Fișiere încărcate:

Anexa 3
Anexa 5
4

Anexa 2
Copie CI
Copie CUI

2. Viziune, strategie
În acest capitol de început încercați să răspundeți la următoarele întrebări:

A. Care este esența afacerii? Ce anume va genera bani și profit?

Întrebare Răspuns
Care este domeniul Solicitantul prezentului Plan de Afaceri, va activa in domeniul
pentru care solicitați fabricației produselor de patiserie conform COD CAEN 1071
finanțare? Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de
patiserie. Aceasta clasa include: -fabricarea produselor proaspete de
brutărie: -pâine si alte specialități de pâine (chifle) -produse de
patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjita etc.
Astfel ca beneficiarul dorește sa deschidă un laborator de patiserie -
cofetărie, in *Localitate*.

Care este locația *Localitate*, jud *Județ*.


(previzionată) unde va fi *Detalii despre locație, de ce am ales cofetărie/patiserii, concurenta
implementat proiectul? in zona, număr locuitori, prezinta interes locuitorii pentru astfel de
produse? s.a.m.d.

Care este esența Se întocmește o descriere prin care se răspunde la întrebări precum:
afacerii dumneavoastră? - De ce se dorește înființarea acestui tip de afaceri si ce aduce
in plus fata de alte afaceri de acest gen.
- Cum se poate realiza acest lucru?
- Necesitatea acestui business in zona.

Ce anume va genera Se întocmește o descriere prin care se răspunde la întrebări precum:


bani și profit? - Ce își propune firma sa realizeze prin intermediul acestei
afaceri
- Cum dorește solicitantul sa genereze venituri si profit?
- Cum se va poziționa afacerea?
- Ce atuuri are afacerea? Cu ce se deosebește de alte afaceri
asemănătoare?
- De ce clienții vor alege produsele noastre?
- Ce servicii oferim?
- Cum putem influenta in bine comunitatea in care vom
dezvolta afacerea?

Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Aici inseram o descriere care sa include informații despre:


- Costuri de producție si operare
- Satisfacerea clienților
5

- Materie prima de înalta calitate si produse pe măsura.


- Despre trenduri in piața de patiserie/cofetărie care sa justifice alegerea făcută pentru o astfel
de afacere.
- Personalul angajat, traininguri, si ce investiții sunt plănuite in personal

B. Unde vrei să ajungi in următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1

Cifra de afaceri: Lei 263300

Profit Lei 54600

Număr mediu anual de


Număr de salariați 3
angajați

*Nota - N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului
(exemplu: daca ultima
rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2020 - N+1 reprezintă exercițiul financiar care
începe la 01 ianuarie 2021 și se termină la 31 decembrie 2021).

C. Activități necesare implementării proiectului

Menționați unde și cum va fi asigurată Locația se afla la adresa sediului social


locația de desfășurare a proiectului (adresa), ce va dispune de toate autorizațiile
(prestarea activității la terți, asigurarea necesare si toate utilitățile pentru buna
spațiului de producție / comercial prin funcționare a activității, spațiu fiind deținut de
achiziție / închiriere, elaborare proiecte către administratorul companiei. Datorita
tehnice, obținere avize, acorduri, autorizații experienței in domeniul HoReCa, acesta
necesare dacă e cazul amenajare spațiu, etc.) cunoaște foarte bine standardele
si autorizațiile necesare unui astfel de laborator
de patiserie/cofetărie.
Precizați cum veți asigura recrutarea / Recrutarea personalului se va realiza prin
selecția și angajare personalului necesar - intermediul agențiilor de recrutare, prin
inclusiv instruirea acestuia. Agenția județeană de ocupare a forței de munca
sau prin intermediul site-urilor de joburi.
Instruirea personalului o vom realiza prin
sesiuni de traininguri pentru a învață prepararea
rețetelor proprii si cultura companiei/
principiile pe care aceasta se bazează.
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii Aprovizionarea cu materii prime se va realiza
prime, materiale, produse finite, mărfuri, prin intermediul furnizorilor de materie prima
asigurarea condițiilor tehnico-economice, de calitate superioara, in principiu beneficiarul
sanitare etc. cu precizarea surselor de știe deja furnizorii care ii satisfac cel mai bine
finanțare pentru acestea. doleanțele, având experiența vasta in
domeniu.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale
6

va avea un caracter intermitent datorata


volumului si diversității resurselor materiale
necesare desfășurării activității întreprinderii,
răspândirii teritoriale a furnizorilor, in timp ce
procesul de producție va avea un un caracter
continuu.
Finanțarea se va realiza din surse proprii sau
daca va fi nevoie prin diverse linii de credit.
Ce alte activități considerați relevante 1. Amenajare spațiu laborator conform
pentru normelor legale in domeniu;
implementarea proiectului dumneavoastră, 2. Achiziționarea echipamentelor necesare
care este calendarul de implementare, ce funcționarii laboratorului la un nivel optim;
costuri implică și cum le veți asigura 3. Instalarea aparatelor si echipamentelor într-
finanțarea? un mod cat mai eficient in vederea prevenirii
accidentarilor;
4. Obținere avize și certificate. Obținere
autorizație de funcționare;
5. Concepere meniu si stabilire rețete;
6. Sesiune degustat, pozat produse, filmat
laborator;
7. Concepere site, pliante;
8. Promovare produse la potențiali clienți prin
mostre din fiecare produs;
9. Campanie de lansare a laboratorului,
publicitate online prin Facebook Ads și Google
Ads, promovare site web, pagina de facebook,
promovare generica a laboratorului, si
specifica a produselor;
10. Semnarea de contracte de colaborare cu
viitorii clienți si furnizori
11. Onorarea comenzilor;
12.Testarea continua de noi produse si
ingrediente, pentru a îmbunătăți constant
produsele si serviciile oferite, pentru a
eficientiza modul de lucru si pentru a ne creste
numărul de clienți.
Bugentul pentru marketing va fi de aproximativ
0.5% din valoarea CA, insa in faza incipienta
se va finanta din surse proprii fiind un punct
cheie in succesul afacerii.

3. Resurse umane
3.1 Management

Nume și prenume și Funcţia în societate Experienţa în Studii/Specializări cu


vârsta și domeniu impact asupra
principalele afacerii
responsabilităţi pe propuse
scurt
7

Nume si prenume Administrator si peste 7 ani – superioare


asociat management
Nume si prenume Asociat peste 4 ani in superioare
domeniul
HoReCa

Reprezentant legal:

Nume și prenume
M/F M
Vârstă 29

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi


create după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

2020
Total 5

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
„Se va calcula automat de către aplicaţie: X ≥ 2 = 10 puncte”

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:


Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate* / absolvent după
anul 2012/șomer: DA (minim 1 loc)

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012 /
șomeri: 2

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create
ocupat de 1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri


se va prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta)
sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011”

4. Prezentarea proiectului
4.1. Descrierea proiectului de investiții

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea


portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) și care sunt principalele activităţi
necesare pentru realizarea acestuia.

Întrebare Răspuns
8

Investitiile ce se vor realiza in cadrul


proiectului include următoarele echipamente:
- cuptor convectie gaz 8 tavi - care are diverse
functii de la fierbere in aburi, memorare rețete,
coacere, varioaburire, programare lucru noapte.
Acest cuptor este practic piesa
principala dintr-un laborator.
- dospitor automat - este folosit pentru a ajuta
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate la procesul de dospire a produselor inainte de a
în fi bagate la cuptor.
cadrul proiectului si activităţile firmei - mixer - pentru a facilita amestecarea
pentru ingredientelor cat mai uniform, pentru creme,
care sunt necesare fiecare dintre acestea. blaturi.
- malaxor 40 kg - aparat profesional cu o
capacitate mare de amestec a aluaturilor fapt ce
ajuta la un volum de producție mare intr-un
timp scurt.
Aceste echipamente sunt doar o parte din
dotarea laboratorului, restul fiind asigurate de
către beneficiar cu aport propriu, insa
necesitatea acestora este mult mai importanta si
costisitoare.

Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru Materiile prime si materialele folosite in


care procesul de fabricatie vor fi proaspete sau
se solicită finanțare și principalele utilaje și foarte bine conservate, lipsite de germeni,
echipamente utilizate, precum și integrarea paraziti si produse toxice. Pentru imbunatatirea
echipamentelor achiziționate prin program starii lor de igiena, unele materii prime se vor
în supune proceselor de curatare (spalare, cernere,
fluxul activității. topire, filtrare, dizolvare) prin care se
indeparteaza impuritatile.
Pana la prelucrarea lor, vor fi depozitate in
conditii adecvate si vor fi introduse in procesul
de fabricatie in ordinea vechimii lor.
In procesul de fabricatie se va proceda la
cantarirea ingredientelor cu ajutorul cantarului
electronic, dupa care se vor pune ingredientele
rand pe rand pentru a produce aluatul ce se
amesteca in malaxor, iar ulterior se pun la
dospit in dospitor pregatind procesul de
coacere.
Cuptorul este unul profesional ce va asigura
parametrii optimi de coacere al produselor iar
datorita caldurii acestuia aluatul se transforma
in produs finit.
Dupa obtinerea produsului finit, acesta va fi
depozitat in conditii optime in dulapul de
congelare sau in dulapul frigorific.
Descrieți rolul si importanta elementelor de Necesitatea finantarii acestui proiect este
cost pentru care solicitati finanțare. esentiala, deoarece va da un start companiei in
conditiile in care administratorul a investit deja
9

in cladire, accelereaza implementarea strategiei


companiei pe termen mediu si creste
sustenabilitatea pe termen lung.
Prin proiectul de investiții solicitantul propune
achizitionarea unor echipamente, moderne, cu
nivel tehnic ridicat, necesara cresterii nivelului
calitativ si cantitativ al serviciilor prestate.
Randamentul superior al echipamentelor
achizitionate in urma implementării proiectului,
ii va permite solicitantului o independenta si
competitivitate sporita pe piața, iar rezultatele
economico – financiare obtinute ii vor asigura
viabilitatea pe termen lung.

Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte Prezentul proiect va avea ca resurse financiare
echipamente necesare fluxului tehnologic, necesare acoperirii investitiei fonduri asigurate
echipamente care nu fac obiectul achizitiei prin asistenta financiara nerambursabila
prin obtinuta in cadrul Programului Start-up Nation
proiect dar care sunt necesare pentru in ceea ce priveste investitia in parte de
obtinerea echipamente, insa completarea laboratorului si
produsului/serviciului descris in planul de in perioada de operare (dupa finalizarea
afaceri. proiectului) toate cheltuielile vor fi asigurate de
firma din resurse proprii (autofinantare) ori
diverse linii de creditare.

4.2. Locaţie proiect și modul de asigurare cu utilităţi

Sediu social: judet, localitate, strada, numar

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Urban

Locul implementării proiectului:

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Județ:

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în
care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr.
14 la procedura de implementare a programului. Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât
și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe
toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN)
sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut
punctaj.

4.3. Dimensionare valoare de investiție


10

Sumele se introduc fără virgule, puncte sau spatii! Pentru evidentierea zecimalelor se
foloseste punctul. (ex: 119999.99)

TIPUL SOCIETĂȚII

Neplatitor TVA

Nr. Element de Denumir Nr Valoare Valoarea Valoare T.V.A.


Cr investiție / e Bu unitara totală eligibila
t. Cheltuieli c fără fără
Operationale TVA -lei TVA - lei

ACTIVE CORPORALE 1
1. Echipamente 155213.83 184704.46
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT,
elevatoare,
incarcatoare
Cuptor 1 49206 49206 49206 9349.14
convetie
gaz cu 8
tavi
Suport 1 4382 4382 4382 832.25
cuptor cu
laterale
inchise
Malaxor 1 57585.24 57585.24 57585.24 10941.20
40kg
Mixer 1 4598.43 4598.43 4598.43 873.70
Dospitor 1 39442.16 39442.16 39442.16 7494.01
automat
cu 26 de
tavi
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările și
completările
ulterioare

3 Mobilier, aparatură
birotică și sisteme de
protecţie a valorilor
umane și materiale,
conform grupei nr. 3
din HG 2139/2004
11

3.3 Două plăci


informative
programul de
finanțare Start-up

4 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie

5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare

SUBTOTAL 155213.83 184704.46


ACTIVE
CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie și spaţii
pentru prestări servicii
și comerţ
7 Autoturisme,
autobuze,
microbuze, biciclete,
mopede, motociclete,
Kart, ATV, rulote cu
sau fără motor,
remorci și
semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor
SUBTOTAL
ACTIVE
CORPORALE 2
SUBTOTAL 155213.83 184704.46
ACTIVE
CORPORALE
ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 1
8 Salarii, utilități, chirii,
servicii de
contabilitate.
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
12

promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică.
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă 8000.00 8000.00
13 Software-uri necesare
desfăşurării activităţii,
inclusiv licenţe și
software pentru
comerţul on-line
SUBTOTAL 8000.00 8000.00
ACTIVE
NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI
1
ACTIVE
NECORPORALE
ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente creditelor
/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de investiții
acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care
utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.

SUBTOTAL
ACTIVE
NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI
2
SUBTOTAL 8000.00 8000.00
ACTIVE
NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI
TOTAL GENERAL 163213.83 192704.46
13

PROCENT ECHIPAMENTE 95.85%


TEHNOLOGICE SI SOFTWARE PENTRU
PUNCTAJ
PROCENT ACTIVE CORPORALE 1 95.85%
PROCENT ACTIVE NECORPORALE SI 4.15%
ALTE CHELTUIELI

Nota:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiții se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot atașa oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în cadrul
proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în
grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor
menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate
următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-
body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

Au fost încărcate următoarele oferte:

4.4. Plan de finanţare a proiectului

a) Structura de finanţare a proiectului de afaceri:

Sursa de finanțare RON %


Ajutor de minimis 192704.46 100
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0
Total 192704.46 100

Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din


valoarea planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul
13 (13.1+13.2) și se calculează procentul din total cheltuieli eligible.

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Da
Valoare solicitată avans

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea
eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:
mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri (Se va puncta 10 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015,
2016, 2017).

Nu

Se va puncta 25 puncte opţiunea NU


14

5. Analiza pietei
5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele


oferite de concurenţă). Conditiile economice actuale, incertitudinea locului de munca precum si
ingrunarea accesului la creditare au dus la o scadere a consumului ducand astfel spre un consum
mai calculate, orientat către produsele de baza.
Totusi industria cofetariilor a fost mai putin afectata caci, romanii nu vor renunta la a socializa in
diverse locatii din oras, savurand ceva dulce si astfel eliminand stresul cotidian.
Principalele avantaje ale serviciilor oferite de solicitant vor consta in calitatea excelanta a acestora,
calitate datorata folosirii tehnologiei folosite, precum:
- posibilitatea de a onora comenzii marii datorita utilajele folosite care vor asigura o
producție de calitate, rapida, eficienta si chiar economica
- in procesul de producție vor fi folosite numai ingrediente naturale;
- in raport cu produsele comercializate de către concurenta, produsele noastre vor face parte
dintr-o gama diversificata;

Prin investitia creata solicitantul va deveni o societate competitiva, performanta, pregatita sa acorde
servicii de o calitate corespunzatoare standardelor in vigoare.

Pretul, de obicei impus de piața, va fi determinat si pe baza costurilor, deoarece orientarea dupa
costuri este cea mai
elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa
permita obtinerea unui profit.

In stabilirea si modificarea nivelului preturilor solicitantul va lua in calcul o serie de factori, dintre
care cei mai important sunt:
- Costul de comercializare al materialelor folosite;
- Preturile practicate pe piața la servicii similare;
- Conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
- Legislatia in vigoare.

Estimativ preturile prăjiturilor comercializate se vor situa intre 7-25 lei/ buc in functie de
complexitatea tehnici folosite si ingredientele, cele ale toruturilor se vor situa intre 65-75 lei/kg, iar
candy-bar-urile pot varia de la cateva sute de lei la cateva mii de lei, deoarece se iau in calcul
prajiturile alese, cantitatea dorita in functie de nr persoanelor invitate, distanta pana la locatia dorita,
etc.

5.2. Piaţa și promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou

Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului


economic pentru care
se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un
exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Venituri totale
Cantitatea anuale
Domeniul de Produsul Pret unitar anuala estimate a fi
activitate estimata a fi
15

comercializata realizate
din activitatea
propusa
- în cazul Prajituri raw 7 lei 3600 25200
produselor finite pentru
prezentaţi pe copii
scurt o descriere
fizică,
caracteristici
tehnice,
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc
Tort - pentru 65-75 lei/ kg 2200 154000
diverse
evenimente
(nunti,
botezuri, zile de
nastere)
Candy bar 1500-2000 30 60000
lei/eveniment
Prajituri clasice 7 lei 1300 9100
(ecler, amandina,
sarvarina)
Maccarons 4-5 lei buc sau 30 3900
130 lei kg
- în cazul
serviciilor,
descrieţi
trăsăturile
caracteristice ale
acestora, în aşa
fel încât să se
înţeleagă la ce
servesc serviciile
prestate de dvs.

- în cazul
comerţului,
precizaţi grupele
de produse
ce le veţi vinde și
aria de
valorificare, dacă
vânzarea este cu
amănuntul sau cu
ridicata și dacă
veţi furniza
servicii specifice
(post vânzare,
16

transport,
garanţie, reparaţii
etc);

6.1. Proiecţiile financiare se vor completa în aplicație după modele prestabilite

Cheltuieli de producţie/exploatare Suma – Lei %


N+1
Materii prime și materiale consumabile 129200
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și 72000
protecție socială)
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, 7300
protecția mediului
înconjurător etc)
Total 208500 0

Nume produs Vânzări Pondere în vânzările


An N + 1 totale

Tort pentru diverse evenimente 154000 61


Prajituri raw pentru copii 25200 10
Candy-bar 60000 24
Prajituri clasice (ecler, amandina, savarina) 9100 4
Maccarons 3900 1
Total 252200 100

S-ar putea să vă placă și