Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN AFACERI

Realizat pe baza:
- Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare
- REGIO- Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

SECTIUNI:

1 DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE


2 VIZIUNE, STRATEGIE

3 RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

4 PREZENTAREA PROIECTULUI

5 ANALIZA PIEŢEI

6 PROIECŢII FINANCIARE/ FLUXUL DE NUMERAR

7 JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII

1
1. DATE GENERALE
1
21. Numele firmei: ArtHome
32. Data începerii efective a activităţii: 01.06.2019
43. Activitatea principală a societăţii (codul CAEN):
7410
5 Activitatea (codul CAEN) al activităţii
6 pentru care se solicită sprijin/finanțare: 7410
7
84. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100%
Străin -

5. Valoarea capitalului: 500 lei

6. Adresa, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Doja nr. 49A, Oradea , arthome.design@gmail.com

7. Persoană de contact: Administrator: Radu Andrei Alexandru, 0793 55 555

8. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania, BCR-Banca Comercială Română

9. Asociaţi, acţionari principali :

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %


Munteanu Daniela Str. Gheorghe Doja nr. 49A, Oradea 100%

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ?
Esența afacerii este reprezentată de procesul de producţie și prestare a serviciilor de design interior, cu
propriile sale metodologii de creație și transformare având ca principal scop realizarea unei vieţi mai
funcţionale, mai fericite şi mai frumoase, prin intermediul proiectării tehnico-artistice.
Viziunea firmei ArtHome este de a găsi echilibrul între confort și utilitate, între rafinamentul clasic și
ultimele tendințe cotemporane.
Strategia adoptată de noi este de a oferi seriozitate, promptitudine, profesionalism, experiență și
garanția lucrărilor de consultanța în amenajare și designul spațiului.
Misiunea firmei este de a se afirma ca partener loial, capabil să satisfacă nevoile specifice ale clienţilor
şi de a-şi îmbunătăți constant poziţia pe piață

2
Obiectivule firmei sunt:
 să identifice potențialii clienți de pe piață, fară ca aceștia să aibă inițiativă și să le prezinte o
ofertă extrem de competitivă cu care sa îi atragă în concretizarea unui contract.
 să pătrundă pe piaţa amenajărilor interioare şi să se menţină apoi să se extindă, formând noi
echipe de execuţie,designeri, şi să își lărgească gama de servicii prestate.
 Ce anume va genera bani şi profit ?
Profitul va fi generat de procesul de prestare a serviciilor de design.
Gama de servicii prestate este destul de vastă și anume:
 Stabilirea bugetului
 Proiectare și vizualizare 3D
 Consiliere și ofertare
În acest domeniu concurenţa este destul de acerbă, dar firma noastră se evidenţiază prin urmatoarele
avantaje: varietatea şi calitatea serviciilor, garanţia lucrării, expertiza tehnică a programatorilor,
creativitatea designerilor, condiţii de plată avantajoase şi discount-uri.
Ca o evoluție firească în dezvoltarea afacerii, se dorește o diversificare a activității, și astfel
satisfacerea creșterii cererii înregistrate în cadrul pieței de consum, precum și dorinţă de a deveni prima
opţiune a clienţilor.

B1.
 Cine vor fi clienţii ?
Firma intenționează să își atragă clienții prin oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine și
prețuri accesibile. Clienții noștri sunt atât persoane fizice cu venituri peste medie, cât si persoane juridice.
 Persoane fizice cu vârstă între 25-60 ani cu venituri mai mari de 5.000 lei, care doresc să-şi
amenajeze locuinţele personale (locatarii blocurilor sau proprietarii de case, vile).
 Persoane juridice,firme mici şi mijlocii care doresc să-şi amenajeze birourile pentru a crea o
ambianţă plăcută care să le transpună personalitatea(asociatii familiale, profesionale, cabinete
medicale, cabinete de avocatura, societati comerciale private si de stat).
Firma noastră va crea oferte distincte pentru fiecare categorie de clienți, dar și pentru fiecare client în
parte, pe baza discuțiilor purtate cu aceștia în prealabil.
Clienții vor fi contactați la sediul lor, în cazul persoanelor juridice, și se va fixa, pe cât posibil, o
întrevedere pentru a li se explica oferta firmei și pentru a li se pune la dispoziție materiale informative.

Clienţi/ 2019 2020 2021 2022


grupe de clienţi LEI % LEI % LEI % LEI %
Persoane fizice 69 259 75% 131 713 66% 237 656 61% 360 877 53%
Persoane juridice 23 086 25% 67 852 34% 151 944 39% 320 023 47%
Total cifră de afaceri 92 345 100% 199 565 100% 389 600 100% 680 900 100%

3
B2.
 Unde dorești să ajungi într-un interval de 5 ani. Obiective cuantificabile!
 La ce cifră de afaceri/profit?
 La ce număr de angajaţi?
Pe parcursul a 5 ani ArtHome dorește ca numărul de angajați să crească la 10 persoane.

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2019 2020 2021 2022


Cifra de afaceri, din care: LEI 92 345 199 565 389 600 580 900
- Export (daca este cazul) LEI - - - -
Profit LEI 20 711 68 369 255 604 464 491
Număr de salariaţi persoane 4 4 5 6

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes?).În această secţiune se va face
o analiza SWOT a afacerii dvs.
„Punctele forte” „Punctele slabe”
 Specialiști cu experiență de peste 5 ani – În  În oferta firmei se află produse care sunt
compania noastră lucrează specialiști cu disponibile deja pe piață
experiența de peste 5 ani. Vă garantăm  Firma este nou înființată și nu este bine
calitatea serviciilor. cunoscut pe piață
 Nu sunt costuri suplimentare – Cu noi nu
trebuie să plătiți mai mult decât este scris în
estimare. Noi prețuim onestitate în relațiile cu
clienții noștri.

„Oportunități” „Amenințări”
 Atragerea de clienți fideli, care vor reveni  Competitori mai cunoscuți și cu o
la serviciile noastre experiență mai mare pe piața muncii
 Posibilitatea de dezvoltare și diversificare
a firmei
 Cererea în creștere de pe piața
amenajărilor interioare

4
D1.
 Activităţi necesare implementării proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin
achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje,
echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a
produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc);
Nr. Crt. Denumire activitate Valoare ( RON)
Achiziție mobilier: 2 birouri, 2 scaune birou, 3 scaune, 1
1. 3 000
canapea, 2 dulapuri vestiar
Achiziție materiale consumabile: facturiere, chitanţiere,
2. pixuri, hârtie xerox şi foto markere, dosare plic, tuş 500
imprimantă, etc.
3. Cheltuieli cu publicitatea și promovarea serviciilor 2 000
Cheltuieli cu întreținerea condițiilor sanitare: curent
4. electric, apă caldă / rece, agent termic pt. încălzire, 700
abonament tel. fix / internet / tv / fax etc
5. Achiziție utilaj pentru efectuarea serviciilor de design

Nu sunt necesare cheltuieli cu închirierea sau procurarea spațiului în care se va desfășura


activitatea, deoarece acționarul fiemei pune la dispoziția societății un spațiu locativ personal pentru a
putea deschide un sediu a firmei.

D2.
 Durata de implementare a proiectului (calculată între data aproximativa a primirii sprijinului financiar
data estimativă de începere a activităţii).

Durata de implimentare a proectului este estimată la 4 luni după acordarea sprijinului financiar.
Timp în care se vor efectua lucrările de amenajare a spațiului, obţinerea autorizaţii necesare
implementării proiectului, precum și acţiuni de promovare serviciilor prestate pentru atragerea
primilor clienți.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

1 Istoric
În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

 Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?


Domeniul amenajărilor interioare este un domeniu de piață care a crescut în ultimii ani.
Datorită numărului mare de solicitări din partea persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice, și a
diversificării solicitărilor era nevoie de o nouă abordare a acestui domeniu, o abordare tânăra și energică.
Astfel, s-a luat hotarârea înființării unei noi companii acum denumita ArtHome.
 Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?

5
Până în prezent sau efectuat următoarele etape de implimentare a proectului:
 Conceperea proiectului de înființare a fimei de design interior
 Cercetarea și analiza pieții amenajărilor interioare
 Estimarea rentabilității firmei de design
 Definirea activităților majore și estimarea costurilor, a resurselor necesare și a celor disponibile
 Estimarea buget și costul final al proiectului
 Estimarea resurselor necesare activității
 Intreprinderea are angajați la momentul prezentării proiectului/ planului de afaceri?
Deși proiectul este în stadiu de derulare , firma are deja proprii angajați , care la momentul actual
activează la o altă societate , însă o dată cu deschiderea afacerii aceștia își vor începe activitatea în
firma noastră.
2 3.1 Management, Resurse umane
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Facultatea de Știinte
Radu Andrei Alexandru Manager 10 ani Economice/Administrarea
Afacerilor
Facultatea de Știinte
Munteanu Daniela Administrator 2 ani Economice/Finanțe și
Bănci
Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană
relevantă. (daca este cazul). Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi
experienţa (daca este cazul).

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.


Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va
influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.
În cadrul firmei, la ora actuală există doi angajați cu experiență în domeniu economic.
Astfel cunoștințele acestora se vor completa reciproc și astfel vor putea dezvolta afacerea în mod
echilibrat din punct de vedere tehnologic, economic și tehnic.

Care sunt/vor fi responsabilitățile conducătorilor (responsabilitățile fiecărui


conducător pentru noua activitate/noul produs)?
Managerul este un individul care asigură desfăşurarea procesului de management indeplinind funcţii
manageriale şi de execuţie. Managerul diferă de leader prin poziţia şi autoritatea oficială de care dispune.
Managerul prezintă cateva trăsături şi anume:
 are o dublă profesionalizare;
 dispune de autoritate şi răspundere;
 influenţează comportamentul salariaţilor;
 dispune de cunoştinţe necesare eficientizării relaţiei cu salariaţii;

6
 suportă solicitările şi stresul funcţiei de conducere, etc.

Funcţiile managerilor se identifică cu acelea ale procesului managerial şi anume: planificarea,


organizarea, comanda, coordonarea şi controlul.În cadrul firmei ArtHome responsabilitățile managerului
se limitează la:
Radu Andrei Alexandru –Manager
Resposabilități:
-Stabilerea obiectivelor și cele mai adecvate căi (strategii) pentru atingerea lor
-Atragerea de noi clienți, showroom, programarea, evidența și încasarea clienților
-Activități de management administrativ al societății
-Activități de management de proiect
-Participarea la tratative, negocieri, încheierea contractelor, reprezentarea intereselor subdiviziunii sale.

Munteanu Daniela – Administrator


-Activități de supervizare a operațiunilor financiar-contabile
-Să îndeplinească şi să monitorizeze operaţiunile juridice legate de înfiinţarea firmei
-Să administreze procedurile juridice legate de realizarea obiectului de activitate ai societăţii
-Să stabilească şi să verifice programul de lucru

Personal:
Detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Contabil 1 Studii superioare/Specialitate contabilitate
Designer 2 Studii superioare/Specialitate arte și design
TOTAL 3
(Organigrama, dacă e cazul)

In cadrul firmei exista urmatoarele departamente :


1. Contabilitatea: - 1 contabil, angajat cu contract de colaborare, se va ocupa de întocmirea documentelor
financiar-contabile
3. Design: - 2 designeri cu studii superioare - se vor ocupa de proiectarea spațiului amenajat , discuții cu
clienții în pentru a identifica cerințele și dorințele clientului și realizarea proiectului 3D la cele mai înalte
standarde europene.

Organigrama firmei
Administrator -Manager

Designer Contabil

Exista un angajat ‘’cheie’’, adică o persoană care, prin cunoştinţele pe care le deţine, poate influenţa noul
mers al afacerii (dacă este cazul)?

7
La momentul actual persoana „cheie” în cadrul companiei ArtHome SRL este domnul Radu
Andrei Alexandru care va adopta toate deciziile referitoare la activitatea societăţii şi se va ocupa de
toate problemele operaţionale, comerciale şi manageriale ale firmei, precum se va ocupa și de
atragerea de noi clienți.
Prin studiile și cursurile efectuate este persoana care influențează constant dezvoltarea companiei.

Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere,


penalizare)

Modul de plată al salariaților va respecta legea de salarizare naționala în vigoare. Avansul se


va face la data de 15 ale lunii cu plata pe 30.
Salariul se va negocia în funcție de experiența angajatului.
Modul de premiere se va face pe baza depașirii normei saptămânale iar cel de penalizare pe baza
neexecutării normei convenite.
Programul de lucru este următorul:
• 8:30-17:00/ luni-vineri
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Nr.crt. Post ocupat Nr.angajati Salarii brute (lei) Total (lei)


1. Manager 1 2 500 2 500
2. Contabil 1 2 000 2 000
3. Designer 2 2 800 5 600
Total 10 100

3 4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Prin înființarea ArtHome ne propunem să oferim servicii de calitate și cât mai moderne pentru aceasta
urmează să achiziționăm un utilaj modern care ne va simplifica lucrările dar și vor contribui la obținerea
unui rezultat cât mai bun.
Primul lucru de la care trebuie să înceapă un proiect de design interior este releveul – masurarea spațiului
și a tuturor detaliilor, care ulterior te vor ajuta să calculezi suprafețe pentru finisaje sau montarea pieselor
de mobilier, pentru aceasta este necesar să achiziționăm mai multe materiale.
Un releveu corect începe cu schițarea planului teoretic pentru fiecare încăpere în parte pe o foaie de
hartie și cu instrumente necesare pentru masurare.
Ca si instrumente necesare, sunt:

 Clipboard sau un suport pe care se prind foile

8
 Foi de hartie sau foi milimetrice, pentru a ușura munca și ceva de scris (creioane,
pixuri – pixurile colorate va pot ajuta la accentuarea cotelor sau a liniilor)

 Ruleta, cu lungimea de minim 5-7 m. Pentru spatii mari o ruleta-laser ar ajuta și mai mult.

 Compasul – pentru a identifica orientarea încăperilor

9
 Aparatul foto, pentru poze de ansamblu și detaliu.

4 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul:

Str. Gheorghe Doja nr. 49A, Oradea

Acces la drumurile naţionale/județene şi mijloacele de transport:

ArtHome SRL este situat în orașul Oradea, acesta pe lângă faptul că este printre primele 10
orașe din România, are acces la mai multe drumuri naționale care unesc sudul și nord- vestul
României, dar are acces și la drumurile internaționele datorită faptului că prin Oradea trece un
traseu internațional ce unește România și Ungaria.

Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

10
Ne așteptăm la un număr mare de clienți, datorită faptului că suntem amplasați în nord-vestul țării,
o zone care a evoluat constant dea lungul anilor și în prezent deține o poziție de lider în ceea ce
privește nivelul economic și de trai , precum și faptul că aici este un grad mai ridicat de înființare a
propriilor afaceri.

Asigurarea utilităţilor necesare (existente, necesare şi estimarea costurilor aferente):

Nr. crt. Cheltuieli cu utilităţile necesare Valoare (RON)


1. Curent electric 300
2. Apă caldă / rece 100
3. Agent termic pt. incălzire 200
4. Abonament internet + telefon 100
Total 700

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare
chirie, etc).

Nu este cazul
5 Dimensionare valoare de investiţie

4.3 Dimensionare valoare de investiție

Numă Valoarea Document de Durata de


Element de investiţie Furnizor r totală fara Valoare eligibila fundamentare amortizare
Bucăţi TVA - lei valoare (ani)
BenQ BL2420PT-
monitor QHD pentru 995 lei *2= 1 184 lei *2=
CEL.RO 2 Factură 5 ani
proiectare, grafică și 1 990 lei 2 368 lei
design
Multifunctional laser
monocrom Canon i- CEL.RO 1 1 512 lei 1 799 lei Factură 5 ani
Sensys MF421DW
Laptop 2 in 1 Kiano 1 303 lei *3= 1 550 lei * 3=
eMAG 3 Factură 5 ani
Elegance 13.3 360 3 909 lei 4 650 lei
Televizor LED Smart
Samsung Dedeman 1 1 394 lei 1 659 lei Chitanță 5 ani
UE43NU7122KXXH
Mobilier pentru Dedeman 8 503 lei *2 598 lei *2 Chitanță 10 ani
amenajarea oficiului: 50 lei *2 60 lei *2

11
2 birouri+scaune
587 lei 699 lei
birou, 3 scaune, 1
226 lei *2 269 lei *2
canapea, 2 dulapuri
= 1 642 lei = 2 553 lei
vestiar
Materiale pentru 15 lei *2
releveu: Clipboard, 70 lei *2
eMAG 6 250 lei Chitanță 1 an
ruleta-laser, Compas 20 lei *2
= 210 lei
Aparat foto DSLR
Canon EOS
4000D,18.0 MP,
Negru + Obiectiv eMAG 2 932 lei 1 150 lei Chitanță 5 ani
EF-S 18-55mm
F/3.5-5.6 III Negru
TOTAL 11 589 lei 14 429lei

Nota: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile
Nota: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

6 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Sursa de finanţare Fara TVA


RON %
Sprijin solicitat 9 000 77,66%
Alte surse (aport propriu) 2 589 22,34%
TOTAL valoare de investiţie 11 589 100%

Utilizarea tehnologiilor noi


Explicați cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii si care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

7
8 5. ANALIZA PIETEI

9 5.1. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


9.1
9.2 5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
DESIGN INTERIOR
Serviciul de design interior este un serviciu oferit de o echipă de profesioniști, cu competențe complexe și
complementare pentru a asigura un proiect reușit din toate punctele de vedere: design, funcțional și tehnic.
Oferim servicii de design interior și proiectare 3D de cea mai înaltă calitate pentru spații rezidențiale și
publice, spații de birouri, restaurante, hoteluri, cafenele etc.

Amenajări interioare în 7 pași( etape ) simpli:

12
Simplu, rapid, efficient:
ETAPE
Etapele prezentate mai jos se încadrează într-o schemă standard de colaborare, prin care ne
dorim să explicăm cât mai clar complexitatea și derularea acestui serviciu.
Bineînțeles, în funcție de amploarea proiectului, de stadiul în care se află spațiul, dar și de
colaborarea cu beneficiarul, aceste etape pot fi diferite. În mare paete însa, se identifică clar dorințele,
nevoile și gusturile beneficiarului, iar echipa noastră propune cea mai bună soluție care evoluează și se
transformă până ajunge la forma finală: unică și perfectă!

Aceste etape sunt:

1. Discuția inițială cu beneficiarul: se prezintă acestuia modul de lucru, exemple de proiecte, gama de
produse și stiluri pentru a identifica împreună ce anume își dorește și cum crede că ar trebui să arate
amenajarea.

2. Deplasare la spațiul beneficiarului: se realizează deplasarea la spațiul care trebuie amenajat de către
reprezentanți ai studioului. Aceasta etapă este importantă pentru cunoașterea spațiului, a caracteristicilor
acestuia, pentru mai bună înțelegere a nevoilor și dorințelor beneficiarului, a stilului de viață și a
preferințelor.

3. Realizarea releveului: realizarea de masurători și prelucrarea acestora în softuri de specialitate.

4. Discuția cu clientul: pe baza releveului se conturează și mai mult împărțirea spațiului, stabilirea
funcționalităților, a condițiilor și a cerințelor beneficiarului legate de stil de viață, obiceiuri, preferințe,
necesități. Este etapa în care se identifica clar stilul de decorare, soluțiile de amenajare, gama de produse,
buget, preferințe în materie de finisaje și alte materiale etc.

5. Prezentarea proiectului 3D, cu imagini foto realiste, ceea ce permite beneficiarului să aibă o imagine
vizuală cât mai clară asupra amenajării spațiului. În cadrul acestei etape se discută proiectul, beneficiarul
întelege mai bine conceptul de amenajare propus de echipa studioului în concordanță cu tema proiectului.
Se prezintă produsele propuse, mostre de finisaje, textile etc. Se identifică modificarile agreate de comun
acord între specialiștii studioului și beneficiar.

6. Prezentarea varianției finale de proiectare este etapa în care i se prezintă beneficiarului o imagine 3D cât
mai realistă a spațiului amenajat, descrierea produselor necesare pentru realizarea proiectului cu
dimensiuni, caracteristici, specificații tehnice. Se prezintă oferta financiară pentru implementarea
proiectului și se discută ultimele modificări.

7. Definitivarea proiectului. Se prezintă soluția finală pentru design, oferta financiară de produse, schițele
tehnice, planurile de instalații etc. Se predă beneficiarului proiectul cu întreaga documentație. Acesta îl
poate implementa singur sau poate face apel la o companie ce prestează servicii de reparații care are
încheiat un contract de colaborare cu firma noastră.
9.3
9.4 5.2.2. Segmentul de piaţă

Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de


piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

13
Firma ArtHome se adresează nevoilor segmentului de piață de amenajări interioare.
Design-ul interior augmentează funcţionalitatea şi calitatea spaţiilor interioare, furnizând servicii ce
înglobează dezvoltarea şi implementarea unor planuri şi concepte cu scopul de a îmbunătăţi confortul, de a
proteja sănătatea, siguranţa şi bunăstarea. Pentru realizarea într-o manieră profesionistă a procesului de
design este nevoie să:
 analizeazăm nevoile, cerinţele şi viziunea beneficiarului, să formulăm concepte preliminare
specifice - funcţionale, estetice şi de performanţă
 dezvoltăm şi prezintăm recomandările finale prin comunicări grafice
 realizeazăm proiectul de execuţie
 revizuim, pe parcursul amenajării propriu zise, dacă este cazul, soluţiile propuse în proiect.
Arhitectura de interior sau (în engleza Interior Design) larg înteles în Romania ca „Decorare de interior” ,
este sucesiunea a doua activitati ce se întelege prin:
1. PLAN (proiectare de interior,releveu,concept) – schița planului de interior, redactarea acesteia.
2. AMENAJARE – acțiunea de realizare a planului prin umplerea spațiilor sau reînpărțirea acestora
pe funcții și funcționalitate.

Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

Firma noastră va presta servicii de design interior la nivelul pieții naționale, bazânduse mai mult pe
regiunea de nord – vest a țării din cauza amplasării sediului firmei în această regiune, cu toate că
distanța pentru noi nu este o problemă , ne adresăm nevoilor clienților prestând sevicii în orice
regiune a țării. Ca clienți potențiali avem atât persoane fizice cât și juridice , ponerea acestora fiind
una echilibrată.

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în
ultimii ani şi cea previzibilă)
Piaţa produselor pentru amenajări interioare prezintă o anume sezonalitate şi o diferenţiere specifică pe
zone geografice ale ţării.
Aceasta a evoluat în ultimii ani și își continuă evoluția, în mare parte acest fapt se datorează :
Creșterii economice, respectiv a veniturilor populației
Creșterea nevoile specifice a clienților de a avea o locuință cât mai confortabilă

9.5 5.2.3. Riscuri majore

14
Riscuri majore identificate:

5.2.3.1. riscuri de piaţă


Riscul de piață mediu în domeniul amenajărilor interioare îl reprezintă piața magazinelor de design
interior din Romania, faptul că aceasta este încă tânără.

5.2.3.2. riscuri financiare


În domeniul financiar riscul constă în întrarea multor firme în incidență de plată, neavând disponibile
lichidități pentru plățile necesare.

5.2.3.3. riscuri legislative


Foarte multe firme mici sau microîntreprinderi sunt afectate la ora actuală de impozitul forfetar.
Un risc scăzut îl reprezintă emiterea de legi care pot afecta aspectul financiar al firmelor.

9.6
9.7 5.2.4. Clienţi potenţiali

Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi
extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc.)
Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu amănuntul, societăţi
comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) şi numărul pe fiecare grupa de clienţi

Strategia pe care urmează să o abordăm poate fi impărțită în trei direcții astfel:


Strategii defensive de tipul:
1. Îmbunătățirea imaginii firmei prin crearea și dezvoltarea website-ului;
2. Îmbunătățirea performanțelor serviciilor;
Strategiile ofensive (de atac)
1. Vom folosi mai multe canale de distribuție, prin reclame televizare și pliante, prin încheierea unor acorduri cu
firmele de construcții cât și cu magazinele de mobilă/construcții astfel încât aceștia să propună clienților săi
serviciilie noastre;
2. Vom intra pe noi piețe geografice și vom căuta clienți în toată România, cu previziunea de a ne lărgi sfera
geografică și peste hotarele țării în următorii 5-7 ani;

Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să
cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

La momentul actual suntem în căutarea unor parteneriate convenabile cu firmele de construcții astfel
încât clienții potențiali a acestora să devină și clienții noștri. Sperăm să atragem clienții prin faptul că
acordăm seriozitate la orice detaliu , credem în creativitate și originalitate, iar orice interior pe care îl
decorăm trebuie să fie impecabil. Indiferent daca este vorba de locuințe, restaurante, hoteluri sau
cafenele, echipa noastră va găsi cele mai bune și creative soluții pentru a transforma spațiul într-o creație
unică, pe care beneficiarul nostru să o iubească cu adevarat!

15
9.8 5.2.5. Concurenţi potenţiali
Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii și caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora
(mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia,
modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc):

Grupă Denumirea firmei/ Informații relevante despre aceasta (Vechime pe piaţă, Ponderea pe piaţă
produse/servicii firmelor şi localitatea CA, Profit, salariaţi, clienţi, grad de tehnologizare, nivel (estimare)
oferite pieţei preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje, etc) ( %)
DM-Interiors pune la dispoziție proiecte de
DM-Interiors-
design de interior personalizate,dar și
Amenajări Strada C. A. Rosetti
monitorizează procesul de desfășurarea a 22%
interioare 17, Municipiul
acestuia, ca și avantaj – activiează pe plan
București, România
internațional
Studio Insign oferă servicii specializate în
design interior pentru spații HoReCa, office,
publice sau rezidențiale,are o experiență destul
STUDIO INSIGN-
de vastă pe piață de aproximativ 10 ani și o
str. Sfintilor, nr. 7, 35%
echipă de 7 persoane, bazânduse mai mult pe
sector 2
persoanele juridice ca și potețiali clienți, dispun
de tehnologii moderne ce le permit să ofere
servicii de calitate.
Produse și servicii:design și decorare interioară
MM Design Studio
(proiectare 3d), lucrări de artă, o vechime de
- Str. Ariesului, 70, 10%
muncă de 12 ani cu un num. De angajați de 5
Cluj-Napoca
persoane

9.9 5.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite


1 Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu concurenţa (de ex.
preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):

16
Alte avantaje:
1. Termen minim de zile – executăm toate lucrările în timp rapid
2. Proiecte și servicii de design interior în toate stilurile

9.10 5.2.7. Desfacerea produselor


Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)
afaceri( % )
Amenajări interioare 100%

(La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor
dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, daca veţi face
export, etc.).

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al
greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu
sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

Pentru creșterea poziției pe piață, întreprinderea va adopta o strategie orientată spre ridicarea calității
produsului și lărgirea gamei de servicii .

5.3.2. Politica de preţuri


Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de
preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

Managementul firmei a stabilit utilizarea stategiei costului de referință, astfel tarifele serviciilor au
fost stabilite în funcție de prețurile practicate pe piață de firmele competitoare, de nivelul costurilor și de
obținerea unui anumit profit. Tarifele sunt stabilite prin negocire cu clienții în funcție de gradul de
complexitate al lucrarilor având la baza costurile specifice.
Contractarea efectivă a serviciilor se face pe baza de contract. Prin contract se stabilesc modalitățile de
achitare și eșalonarea în timp a tranșelor de plăți. Plata integrală a serviciilor se face în momentul
finalizării lucrării și verificării acestuia de către client.
Serviciul ajunge la client direct, prin intermediul propriilor angajati.

PREȚURI ȘI SERVICII:

17
,, Plan mobilier’’ ,,Plan optim’’ ,,Plan vizual’’
37 83 56
Ron/m2 Ron/m2 Ron/m2
Serviciul dat include în sine doar Serviciu comlex care include Serviciu dat include planurile de
planurile de amplasare mobilier și planurile de amplasare mobilier, amplasare mobilier/ obiecte
obiecte sanitare. Perfect atunci stimulare foto-realiste, desenele sanitare și stimulare foto-realiste
când nu știți cum să amplasați tehnice finale și informația despre în baza planului aprobat.
mobilierul în casă. materialele folosite în proiect.

! Aici intră doar prețul pentru servicui de design( proiectare/ plan amenajare) nu și cheltuielile de achiziție
a materialelor și mobilierului precum și cheltuielile de implimentare.

5.3.3. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica
costurile aferente:
Datorita tipului de serviciu si a caracteristicilor acestuia, distributia va fi una directa. Avantajele acestei
abordari reieșind din urmatoarele:
- experienta fortei de vanzare a companiei
- viteza si libertatea de miscare optima (piata pentru servicile distribuite este o piata dinamica cu un
grad de deschidere foarte ridicat)
- soliditatea echipei

5.3.4. Modalităţi de vânzare


Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu
amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja
vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc):
Se vor prezenta elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate
(forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora, spaţii de depozitare
necesare) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

Modalitatea de prestare a serviciiului este una directă care se va efectua la domiciliul clientului.

5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri,
plata în rate):

DescrieţiFirma
care este strategia
noastră de promovare
își propune pentru lansarea
să își promoveze produselor/serviciilor,
serviciile estimaţidecosturile anuale
prin intermediul : firmelor
de promovaremagazinenelor
construcții, şi prezentaţi ipotezele
de mobilăcare au stat la baza
și construcție estimărilor.
și alte întreprinderi de genul dat cu care dorim să
incheiem parteneriate.
Pe lângă aceasta dorim să creem un sait web al fiemei ArtHome unde vom posta detalii
despre serviciile și proiectele noastre cu scopul de a atrage clienți, și tot odată să creem pagini
oficiale ale firmei pe mai multe rețele de socializare.
Estimăm ca cheltuielile cu publicitatea să nu18depășească 2 000 lei în prima jumătate de an a
activitătții, plus cheltuielile cu înființarea saitului de 1500 lei
6. PROIECŢII FINANCIARE
Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.
10 6.1. Proiecţia fluxului de numerar

PROIECTII
Nr. crt. Explicaţii
AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)


500 21 210 .55 89 579.9 345 184
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 106 934 200 565 389 600 680 900
1 din vânzări 92 345 199 565 389 600 680 900
2 din credite primite

3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)


5 589 1 000
4. Sprijin financiar (nerambursabil)
9 000
Total disponibil (I+A) 107 434 221 775.55 467 536.84 1 026 084
B Utilizari numerar din exploatare 65 300 125 200 125 100 204 600
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1
consumabile aferente activităţii desfaşurate 500 1 000 1 000 1 500
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 60 600 121 200 121 200 200 000
3 Chirii
4 Utilităţi
5 Cheltuieli de marketing 2 000 2 000 3 000 2 000
6 Asigurări
7 Reparaţii/Întreţinere 700 1 000 800 1 100
8 Servicii cu terţii 1 500
9 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
10 Alte cheltuieli

C Cheltuieli pentru investiţii


20 000 5 000 5 000 5 000
D Credite (1+2) 0 0 0 0
1 Creditul solicitat
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
2 Alte credite (inclusiv leasing) 0 0 0 0
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane

E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)


923.45 1 995.65 3 896 6 809

19
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 923.45 1 995.65 3 896 6 809
F Dividende 0
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
86 223.45 132 195.65 133 996 216 409
H Flux net de lichidităţi (A-G) 20 710 .55 68 369.35 255 604 464 491
II Sold final disponibil (I+H) 21 210 .55 89 579.9 345 184 809 675

11 . Bilanţul simplificat previzionat

Indicator Valoare (in Lei)


AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022
A. TOTAL ACTIV 20 500 27 211 95 580 351 684
1. Active imobilizate
1.1 Imobilizari necorporale
1.2 Imobilizari corporale
1.3 Imobilizari financiare
2. Active circulante 20 500 27 211 95 580 351 684
2.1 Stocuri 500 1 000 1 000 1 500
2.2 Creanţe
2.3 Investiţii financiare pe termen scurt 20 000 5 000 5 000 5 000
2.4 Casa şi conturi în Bănci 500 21 211 89 580 345 184
3. Cheltuieli în avans
B. TOTAL PASIV 20 500 27 211 95 580 351 684
1. Datorii pe Termen Scurt
2. Datorii pe Termen Lung
3. Capital propriu 20 500 27 211 95 580 351 684
a. Capital social 500 500 500 500
b. Rezerve 20 000
c. Profit nerepartizat ca dividende
d. Profit nerepartizat din anii 26 711 95 080 351 184
precedenţi

12 Indicatorii financiari ai investiţiei

20
Indicator Valoare (in Lei)
AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ Vânzări0, 22 0,34 0,65 0,68
Serviciul datoriei 0 0 0 0
Punctul critic al vânzărilor (PCV)
Rentabilitatea netă a capitalului propriu 1,03 2,51 2,67 1,32
Rate de lichiditate:
Lichiditatea generală 0 0 0 0
Lichiditatea redusă 0 0 0 0
Rata imediată 0 0 0 0
Indicatori de creditare:
Rata de solvabilitate - - - -
Indicatori investiţie:
Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)
Rata internă de rentabilitate financiară %
Valoarea netă actualizată lei
Rata actualizare 9%

7. CONCLUZII FINALE
În afaceri se aplică aceleași reguli ca în orice alt tip de activitate: pentru a avea succes trebuie să știi
elementele de baza.Există câteva principii de bază pe care trebuie să le cunoaștem și să le stăpânim pentru
a ne crește și dezvolta afacerea.
Principiul 1
Trebuie sa știi unde vrei să ajungi cu afacerea ta, și mai ales, de ce vrei să ajungi acolo.
Principiul 2
O afacere nu poate supraviețui fără venituri, așa că învață să vinzi.
Principiul 3
Vinde-le oamenilor ceea ce doresc să cumpere.
Principiul 4
Asigura-ți mai întâi fluxul de numerar, și după aceea profiturile.

Rolul planului de afaceri este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanțată, ci și de a


ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii.
Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe care
afacerea le va avea asupra competitorilor, precum și resursele și aptitudinile de care dispun proprietarii
afacerii, este un instrument de lucru ce îl folosim pentru a începe și derula o afacere care necesită resurse
materiale, financiare și umane. Prin intermediul său este valorificată experiența și realizările din trecut, cu
scopul de a proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode de estimare și aproximare.

21

S-ar putea să vă placă și