Sunteți pe pagina 1din 36

Proiect de Marketing

„Franzeluţa” S.A.

Proiect realizat de Dodu Cristina


Profesor: Șerban A.
Cuprins:
1.Planul de marketing al 2.8.Piața internă 7.Evaluare și control
firmei-Expunere 2.9.Piața externă 8.Bibliografie
introductivă
3.Auditul intern
1.1. Misiunea
3.1.Variabilele mixului de
1.2. Scurt istoric marketing
1.3.Obiective 3.2.Analiza SWOT
1.4.Prezentarea echipei 4.Strategii de marketing
de conducere
4.1.Strategia de piață
2.Auditul extern
4.2.Strategia de produs
2.1.Mediul politico-
legislativ 4.3.Strategia de preț
2.2.Mediul economic 4.4.Strategia de
distribuție
2.3.Mediul cultural
1.Planul de marketing al firmei-Expunere introductivă

Scopul acestui plan de marketing constă în analiza mediului de marketing în care activează
“Franzeluța SA”, în vederea lansării unor noi produse de tip snack, pe piața internă și
externă, și extinderea rețelei de magazine specializate pe teritoriul Republicii Moldova.
Prin lansarea pe piaţă a acestor noi produs, Franzeluța SA urmărește să ofere clienţilor
existenţi o gamă mai largă de produse care nu îi va dezamăgi şi îi va permite companiei să-și
păstreze clienții fideli.
Totodată, compania dorește, ca prin intermediul strategiei date de marketing, să-și păstreze
poziția de lider de piață în industria de panificație pe teritoriul Republicii Moldova.
1.1.Misiunea
Conform Directorului general al S. A. „Franzeluţa”, Boris
Andros:
„Franzeluţa are misiunea de a le dezvolta clienţilor săi gustul
pentru tradiţii şi pentru un mod sănătos de viață, creând
pentru ei o ambianță de încredere, inspiraţie şi căldură
sufletească. Tehnologii Societății pe Acțiuni „Franzeluţa”
aplică toată măiestria şi experienţa ca să ofere oamenilor
produse gustoase de o calitate ireproșabilă. Produsele noastre
sunt fabricate conform tehnologiilor clasice de preparare a
aluatului, al căror conținut se bazează doar pe adaosuri
naturale. Oferim tot ce e mai bun, mai divers, mai sănătos şi
accesibil.”
1.2.Scurt istoric
• Temelia industriei de panificaţie a fost pusă în primii ani după cel de-al doilea război
mondial. Pînă la începerea procesului de mecanizare a industriei de panificaţie din republică,
în cele 42 de brutării existente, procesele tehnologice erau executate manual.
• Anul 1947 marchează începutul campaniei de construcţie a unor noi întreprinderi şi de
modernizare a celor existente, la Chișinău fiind construita prima fabrică de pâine.
• În 1956 a fost înfiinţată fabrica de pâine nr.4, iar după reconstrucţia din 1971 - 1972 şi o serie
de îmbunătăţiri de ordin tehnic.
• La 24 februarie 1960, prin asocierea organizaţiilor de profil din capitală, a fost creat
Combinatul de panificaţie.
• În 1973 au fost dată în exploatare fabrica nr.2, cu o capacitate de 135 tone pe zi, și fabrica
nr.3.
• La 1 iulie 1991, combinatul devine întreprindere de arendă, iar de la 15 august 1995,
“Franzeluţa” este transformată în societate pe acţiuni cu proprietate mixtă, 56 % din
capitalul statutar constituind aportul statului.
„Franzeluţa” S.A. este cel mai mare
şi de încredere producător din
industria de panificaţie din
Republica Moldova, cu o experienţă
bogată de peste 70 de ani.
În prezent, reţeaua de magazine
specializate „Franzeluţa” sunt peste
23 la număr, deținând o vastă gama
de produse-aproximativ 500 de
produse.
1.3.Obiective
• Penetrarea pieţelor noi şi valorificarea mai eficientă a pieţelor existente.
• Perfecţionarea sistemului de distribuţie în municipiu Chișinău şi țară.
• Crearea şi lansarea pe piaţă a produselor noi şi implementarea tehnologiilor moderne și
inovative.
• Implementarea tehnologiei de congelare a produselor de panificaţie în scopul lărgirii pieţelor
de desfacere.
• Modernizarea continuă a liniilor tehnologice.
• Eficientizarea activităţilor de producere.
• Optimizarea activităților logistice în cadrul companiei.
• Efectuarea acțiunilor de Marketing și PR.
• Realizarea studiilor de piață cu scopul cunoașterii și adaptării la preferințele consumatorilor.
• Deschiderea magazinelor specializate noi „Franzeluţa” pe piața autohtonă şi modernizarea
magazinelor existente
1.4.Prezentarea echipei de conducere
Sursă: Raportul semestrial al
Combinatului de Panificație din
Chișinău Franzelufa" S.A,
material disponibil la adresa
http://
web.franzeluta.info/files/raport
ul-financiar-anul-2019-1.pdf
, accesat la 23.04.20
2.Auditul extern
2.1.Mediul politico-legislativ
Legislația care supraveghează afacerile urmărește, în general, 3 obiective:
a.protejarea consumatorilor:
• asigurarea cu produse și servicii;
• controlarea modalităților de vânzare;
• controlarea informațiilor oferite cumpărătorului d/e produsele achiziționate;
b.protejarea concurenței:
• sub forma patentelor;
• înregistrarea mărcilor;
c.protejarea societății:
• protejează de substanțe narcotice, aditivi sintetici și alte substanțe toxice.
2.2.Mediul economic
Fiind o societate ce activează în industria de panificație, Franzeluța SA este afectată de rigiditate
cu care preţurile produsului final se ajustează la fluctuaţia costurilor. Iar astfel de fluctuaţii se
produc sistematic, fie din cauza scumpirii materiei prime, fie din cauza scumpirii agenţilor
energetici, fie din cauza deprecierii valutei naţionale (produsă cu sau fără concursul
autorităţilor) în cazul importului unor materii prime.

2.3.Mediul cultural
Republica Moldova este bogată în obiceiuri și traditii. Mesele de sărbătoare nu sunt lipsite de
dulciuri, torturi și prăjituri. Un obicei important este datul colacilor la nunți, cumătrii,
înmormântări. Când vin copiii cu colindatul, Sorcova și Semănatul, Plugușorul trebuie să le dai
bomboane, covrigi, biscuiți, bani în semn de mulțumire. Nelipsite, de Paște, sunt pasca,
cozonacul, “hulubul” iar de Crăciun - crăciunelul, “sfintișorul” și altele.
2.4.Mediul tehnologic
În baza introducerii tehnologiilor progresiste au fost mecanizate procesele de depozitare,
transportare și dozare a materiilor prime, modul de preparare și dospire a aluatului, coacerea
pâinii. În urma înlocuirii vechilor cuptoare cu alte noi de tip tunel, cu încălzire electrică, a
devenit posibilă și crearea unui mediu de muncă adecvat din punct de vedere ecologic.

2.5.Mediul natural
Acest mediu influențează foarte mult activitatea companiei date, deoarece în cazul ploilor
prea dese se poate produce o umeditate foarte mare ceea ce nu permite creșterea grîului în
canțități destul de mari, ceea ce ar însemna ca întreprinderea va avea insuficiență de materie
primă de bază, totodată acest factor poate duce la modificarea calității materiei prime din
cauza unor ploi prea mari care ar defecta grîul.
2.6.Mediul demografic
În prezent Moldova se află în topul țărilor afectate de procesele migraționale. În ultimii ani a
scăzut creșterea naturală a populației, s-a majorat emigrarea peste hotare a oamenilor
profesional-educați în vârsta lucrătoare, ceea ce înseamnă că și numărul potențialilor clienți
Franzeluța scade.
2.7.Concurența
Concurenţa dintre producătorii de pâine şi produse de panificaţie pe parcursul anilor s-a înteţit
şi are loc la nivel local, deoarece aceste produse sunt uşor alterabile, iar calitatea este o cerinţă
primordială a pieţei contemporane. Numărul întreprinderilor de panificaţie pe perioada anilor
2000-2012 s-a majorat iesenţial ajungînd de la 48 în 2000 până la 274 în 2012, fapt ce ne
vorbeşte despre creşterea pieţei produselor de panificaţie. Creşterea atât de impunătoare se
datorează în primul rând ciclului scurt de fabricaţie al acestor produse şi în al doilea rând cererii
relativ stabile, dat fiind faptul că este un produs de primă necesitate, de altfel aceste condiţii au
fost decisive pentru investitorii privaţi.
Printre competitorii organizației se numără:
• Beltologrup S.A
• Camerton S.A (pâine şi produse de panificaţie)
• Cahul Pan S.A
• Combinatul de panificaţie Soroca S.A
• Orhei S.A
• Brutarie Cojuhari I.I (pâine şi produse de panificaţie)
• Cristal Optima S.R.L
• Cereale-Vulcăneşti (pâine şi produse de panificaţie)
• COLOMBOS S.R.L (covrigi)
• Cooperativa de consum mun.Chişinău (pâine şi produse de panificaţie)
• Etolaur S.R.L (pâine şi produse de panificaţie), etc.

În ciuda concureței, Franzeluța își menține poziția de lider de piață în sectorul de panificație.
2.8.Piața internă
Nu există un studiu public al pieţei pâinii, astfel că experţii operează cu estimări, mai mult sau
mai puţin aproximative. Este greu de estimat fără un studiu de piaţă cota deţinută de SA
“Franzeluţa”. Se consideră că 70% din producţia acestei întreprinderi se comercializează prin
reţeaua proprie în Chişinău şi 30% în regiuni. Totuşi, conform unor estimări, aceasta deţine
controlul în Chişinău a circa 50-70% la sută, iar pe totalul pieţei din Moldova pînă la 40%. Potrivit
legislaţiei în vigoare, se consideră că o companie are poziţie dominantă în cazul în care
controlează peste 35% din piaţă.
Principalii clienți ai produselor de panificație fabricate sunt: Cota de piață a Franzeluța S.A. în RM
-cumpărătorii individuali;
-magazine, baruri, cafenele și restaurante; 40%
-cantinele de lângă spitale; 60%

-întreprinderi, gospodării agricole, instituții de învățământ, grădinițe;


-comenzi individuale pentru diferite
Franzeluța S.A. Concurenți
festivale.
2.9.Piața externă
Activitatea de export a companiei „Franzeluţa” a început în anul 1997, prima livrare fiind în
Germania.
Combinatul de panificaţie Franzeluţa comercializează produsele în circa 20 de ţări ale lumii:
Germania, Franţa, Austria, Luxemburg, Belgia, Spania, Grecia, Cipru, Cehia, Italia, Irlanda,
Norvegia, Olanda, România, SUA, Canada, Australia, Israel, Coreea de Sud.
Sortimentul vast de produse exportate sunt: covrigeii, biscuiţii, turte dulci, napolitane, pesmeţi,
torturi şi pâine congelată.
Produsele se comercializeaza atât în magazinele specializate etnice, precum şi în reţelele mari
internaţionale de super şi hipermarket-uri.
Compania deţine prestigioasele certificate internaţionale: ISO 22000, Kosher, HALAL – fapt ce
permite fabricarea produselor la nivelul standardelor internaţionale.
Asortimentul produselor S.A. „Franzeluța” în diferite țări pot fi
găsite după cum urmează:
• Italia – Magazinele etnice
• România – Auchan, Carrefour, Mega Image, Penny, Profi,
Cora, Benzinăriile Lukoil, MOL.
• Izrael – Rețelele Tifftan & Manea; Rețelele locale izraeliene
• Canada – Magazinele etnice și locale canadiene.
• Germania prin firma Dovgan, în rețelele: Rewe, Kaufland,
Lidl discount, Real, Metro, Edeka, Neukauf, Globus, Norma,
Teegot (din Germania și Austria); Fillips N, Tedox, Todawoll;
• Magazinele etnicilor ruși;
• Magazinele etnice (Germania, Franta, Belgia, Spania,
Cehia);
• Magazinele etnice din Luksemburg, Irlanda, Anglia; etc.
3.Audit intern
Venituri din vânzări ale SA Franzeluța în MDL (în perioada
2015-2018)
670000000
660000000
659855954
654247641
650000000
640000000
630000000 632325729
620000000
610000000
604156268
600000000
590000000
580000000
570000000
2015 2016 2017 2018
Venituri din vânzări

Sursă: Rapoarte Franzeluța SA, material disponibil la adresa http://


web.franzeluta.info/despre-noi/rapoartee.html, accesat la 24.04.20
3.1.Variabilele mixului de marketing
 În prezent, gama produselor fabricate la „Franzeluţa” S.A. este una vastă - aproximativ 500 de
produse. E vorba de sortimentele de panificaţie, de covrigărie, cofetărie, patiserie şi paste
făinoase. În fiecare an Franzeluța elaborează produse noi, iar acest fapt vorbeşte despre efortul
permanent depus în vederea perfecţionării sortimentului. Ingredientele naturale se înscriu în
direcţia strategică a companiei „Franzeluţa” S.A. de promovare a alimentaţiei sănătoase.

Prețurile pe care le practică agenția sunt accesibile pentru toate clasele sociale, dar înainte de
toate producătorul se axează pe calitatea produselor. Prețul produselor Franzeluța constituie un
factor important în atragerea de noi consumatori.

În ceea ce priveşte distribuţia, aceasta se realizează atât prin utilizarea intermediarilor, cât şi
prin vânzare directă în rețeaua de magazine specializate.
Promovarea se efectuează cu ajutorul broşurilor, pliantelor, panouri publicitare, şi nu în ultimul
rând prin prezenţa la expoziții și târgurile internaționale.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Imagine favorabilă a organizației; -Materia primă nu întotdeauna este de calitate și în cantități suficiente pentru a
putea produce;
-Produsele Franzeluța sunt prezente în 20 de țări ale lumii (Germania, Franţa, Austria,
Luxemburg, Belgia, Spania, Grecia, Cipru, Cehia, Italia, Irlanda, Norvegia, Olanda, -Lipsa materiei prime proprii duce la necesitatea de achiziționare de la furnizori,
România, SUA, Canada, Australia, Israel, Coreea de Sud); ceea ce în unele situații poate duce la stoparea procesului de producție;
-O gamă vastă de produse- aproximativ 500 ; -Acțiuni publicitare insuficiente.
-Datorită sortimentului mare al produselor sale și prețurilor accesibile întreprinderea
își are numărul său de clienți fideli;
-Toate produsele sunt îmbogățite cu iod, ceea ce permite micșorarea riscului apariției
bolilor provocate din cauza lipsei iodului în produsele de origine vegetală;
-Organizația deține 4 fabrici mari de pâine și o rețea de
magazine specializate de 23 la număr; Analiza
SWOT
-Utilizarea tehnologiilor performante.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-Costul materiei prime este în creștere;
-Pătrunderea pe noi piețe de desfacere;
-Apariția unor noi rivali pe piață;
-Extinderea rețelei de magazine specializate;
-Modificarea legislației cu privire la impozitele pe venit;
-Găsirea unei noi surse de materii prime calitative și ieftine;
-Lipsa furnizorilor sau refuzul acestora de a livra materia primă;
-Posibilități de încheiere a unor alianțe, acorduri avantajoase cu companiile din
străinătate; -Schimbări demografice nefavorabile;
-Existența cererii produselor companiei pe noi piețe de desfacere; -Modificări ale nevoilor, gusturilor și preferințelor clienților.
-Extinderea nomenclatorului de produse oferite. Intrarea într-o perioadă de recesiune economică.
4.Strategii de marketing
4.1.Strategia de piață
Dintotdeauna, provocările apar mereu în calea succesului, iar Franzeluța SA nu este o
excepţie în acest sens. Cerinţele consumatorului, care sunt tot mai exigente, sunt pentru
companie o provocare continuă. În ultimul timp, oamenii pun accent sporit pe alimentaţia
sănătoasă, funcţională şi echilibrată din punct de vedere caloric, dar şi pe materiile prime
folosite la prepararea produselor. Este de menţionat că piaţa autohtonă întâmpină dificultăţi
în privinţa acestei cerinţe, cauza fiind lipsa de ingrediente sută la sută naturale (arome,
margarină, cereale integrale, fructe şi legume deshidratate ş.a). Franzeluța SA, în pofida
acestor impedimente, încearcă la maxim să-și respecte consumatorii, ţinând cont de
doleanţele lor şi oferindu-le produse calitative la preţuri accesibile. Totuşi, cea mai mare
provocare cu care ne confruntăm în ultimii ani este concurenţa – factorul care trebuie mereu
ţinut sub control şi diminuat prin păstrarea fidelităţii consumatorilor.
Din acest motiv, direcția strategică a companiei Franzeluța SA este lansarea unor noi produse
naturale ce vor fi în pas cu tendințele noi de consum. Astfel, companie speră să satisfacă
nevoile consumatorilor, totodată educând printre oameni un mod sănătos de viață.
4.2.Strategia de produs
Analizând în permanență cerințele consumatorilor dar și urmărind
tendințele de alimentație sănătoasă, „Franzeluţa” a
lansat/îmbunătățit în ultimii ani o serie de produse cu ingrediente
naturale, perfecte pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată;
printre acestea se numără sortimentele de panificaţie, de covrigărie,
cofetărie, patiserie şi paste făinoase.
Luând în considerație că pâinea este un produs esențial în consumul
zilnic, Franzeluța oferă pentru consumatorii care optează pentru
pâinea de secară, un sortiment destul de variat. În prezent, producem
10 feluri de pâine de secară: Riga, Borodinskii, Tallinn, Praga, Krakow,
Livadia, Nucuşor, Dacia, Columna, Nistru.
În așa mod au decis continuarea strategiei de diversificare și/sau
perfecționare a gamei de produse, utilizând ingrediente naturale
pentru noile produse Franzeluța.
În luna februarie, marcată de Ziua Îndrăgostiţilor, "Franzeluţa" S.A. a pus la
dispoziţie un sortiment de torturi şi prăjituri cu ornare specifică acestei
sărbători deose ce puteau fi achiziționate în rețeaua de magazine
Franzeluța.
Cu ocazia Revelionului 2020 și sărbătorilor de Paști, compania a lansat o
serie de produse clasice (torturi și panettone) ale cărui gust și design a fost
perfecționat. Acestea puteau fi achiziționate doar la comandă.
Conform Directorului general al S. A. „Franzeluţa”, Boris Andros:
“În cel mai scurt timp, mai exact în prima jumătate a anului 2020, Franzeluța
SA pregătește darea în exploatare a unei linii noi de producere a
urechiuşelor, chiflelor de tip „Ciabatta”, precum şi a diverselor produse de
tip snack, solicitate atât pe piaţa internă, cât şi cea externă. Totodată,
tendinţa întreprinderii este de a automatiza unele etape tehnologice pentru
excluderea lucrului manual şi mai planificăm renovarea unor linii de
producere a turtelor dulci şi biscuiţilor zaharoşi.”
4.3.Strategia de preț
Deși calitatea produsului este pe primul loc, prețul produsului este și el un instrument deosebit
de folositor pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de marketing. Astfel, compania abordează
strategia de prețuri competitive: prețurile produselor Franzeluța fiind mai accesibile decât ale
competitorilor săi. Totodată, prin intermediul acestei strategii, Franzeluța dorește să sublinieze
că produsele companiei Franzeluța sunt accesibile tuturor păturilor sociale.

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al
Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a afirmat: “....în acest an (2019) am avut şi
situaţii când, din motive obiective, preţul la unele materii prime a crescut. Ne-am străduit ca
aceasta să nu afecteze consumatorul, şi am identificat resurse interne care ne-au permis să
menţinem constante preţurile la produsele noastre, chiar dacă la materia primă au crescut.”

Astfel, prețurile competitive este unul dintre pilonii de bază datorită căruia compania Franzeluța
păstrează clienții fideli și își menține poziția de lider de piață în industria de panificație.
4.4.Strategia de distribuție
Compania Franzeluaț SA își comercializează produsele atât pe piața autohtonă( în rețeaua
proprie de magazine specializate și în super- și hipermarkete), precum și în alte 20 de țări
ale lumii. Pentru a ajunge la câți mai multi consumatori compania folosește distribuția
intensivă și rețeaua de distribuție mixtă, realizându-se atât prin utilizarea intermediarilor,
cât şi prin vânzare directă.
Distribuitori în Republica Moldova:
• SRL ”Voltaj COM”;
• SRL ”Mindis GRUP”;
• SA ”Incomlac”;
• SRL ”RAMAIANA”;
Distribuitori peste hotare:
• "RUSSISCHER MARKT”: Germania, Italia, Grecia, Irlanda;
• "GRINBERG”: SUA, Canada, Iordania, Australia;
• ”FAST PLUS”: România, București; etc.
În cadrul unui interviu acordat portalului
www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general
al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a
declarat la sfârșitul anului 2019: “Din dorinţa de a fi
tot mai aproape de consumator, extindem reţeaua
de magazine specializate „Franzeluţa” şi în regiunile
republicii. Un prim pas în această direcţie este
deschiderea magazinului din or. Hânceşti şi tindem
ca pe viitor să ne dezvoltăm şi mai mult în direcţia
respectivă.”
În concluzie, Franzeluța SA dorește pe viitor să-și
extindă rețeaua de magazine specializate înafara
or. Chișinău unde sunt situate majoritatea dintre
acestea.
4.5.Strategia de promovare
Printre tehnicile de promovare utilizate anterior de Franzeluța se numără: publicitate la TV, la
radio, în presa tipărită şi online, prin panotaj stradal şi în broşuri, prin participări la expoziţii şi la
târguri, la conferinţe de presă şi la seminare. Totuși, în ultimii câțiva ani eforturile de promovare
a brandului au fost reduse, fiind utilizat panotajul stradal, broșurile, cataloagele și participarea l
a expoziții și târguri.

Astfel, sfârșitul anului 2019 a fost marcat de lansarea Catalogului de produse de Revelion 2020.
Acesta includea 41 de produse în 7 pagini, oferea informații de contact și includea poze și
descrieri ale produselor ce pot fi comandate.
De Ziua Îndrăgostiţilor, "Franzeluţa" S.A. a
comunicat prin intermediul contului de
facebook și site-ului oficial despre
oportunitatea de a achiziționa un sortiment
de torturi şi prăjituri cu ornare specifică
acestei sărbători deosebite.
Cu ocazia sărbătorii de Paști a fost lansat un catalog cu produse destinate acestei sărbători, ce
includea 39 de produse în 11 pagini. Catalogul oferea informații referitor la adresa magazinelor
Franzeluța, informații de contact și includea poze și descrieri ale produselor ce pot fi
comandate. Cataloagele cu produse de Revelion și de Paști pot fi găsite și în format digital la
adresa http://web.franzeluta.info/produsele-la-comanda/componenta-torturilor/.
Luând în considerare că urechiuşele, chiflele de tip
„Ciabatta” și produsele de tip snack se află în etapa
de concepere, nu ne putem afirma cu siguranță
asupra tehnicii de comunicare ce va utilizate.
Totuși, pentru promovarea noilor produse
Franzeluța de obicei utilizează:
• panourile publicitare;
• știri și articole de presă;
• comunicarea pe contul de facebook și site-ul
oficial;
• un aspect important ar fi prezentarea noilor
produse la expoziții și târguri.
5.Programul de marketing
Programul de marketing cuprinde un plan concret de activități proiectate și desfășurate, în
optica și cu instrumentele marketingului în scopul atingerii unor obiective de piață.

6.Bugetul de marketing
Stabilirea bugetului necesar presupune analiza cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru diferite
operațiuni incluse în planul de marketing. Printre acestea se numără:
• Cheltuielile de bază pentru lansarea produselor noi
• Cheltuieli accesorii
7.Evaluare și control
În această etapă a planului de marketing este necesară supravegherea reacţiilor pieţei faţă
de noul produs. Este necesar să se analizeze eficacitatea acestuia şi gradul de satisfacere a
nevoilor cărora le este destinat. Trebuie analizat comportamentul consumatorului şi este nevoie
să se obţină informaţii legate de determinarea nivelului de acceptare a noului produs de către
piaţă, de cuantificarea succesului acestuia în rândul consumatorilor. Cei care trebuie să se ocupe
de controlul şi evaluarea programului de marketing sunt angajaţii din cadrul departamentului
de marketing, care au nevoie de informaţiile prezentate mai sus pentru a putea întreprinde
ajustări tactice necesare. Pentru a vedea dacă programul de marketing a obţinut rezultatele
dorite, se pot folosi criterii de evaluare precum: analiza vânzărilor, analiza raportului costuri –
beneficii, analiza efectelor datorate acţiunilor promoţionale.
8.Bibliografie:
• http://www.franzeluta.info/despre-noi/acasa.html
• http://web.franzeluta.info/files/raportul-financiar-anul-2019-1.pdf
• http://web.franzeluta.info/despre-noi/rapoartee.html
• http://
curentul.md/stiri/partenerii-externi-la-combinatul-de-panificatie-franzeluta-s-a-ce-s-a-discuta
t.html
• http://vipmagazin.md/editii-speciale/top-100-branduri/top-100-branduri-2016-franzeluta-pr
oduse-de-panificatie
/
• https://moldovainprogres.com/?p=6583
• https://prezi.com/hl60hlnlgves/tema-studiul-imaginii-de-piata-a-sa-franzeluta-in-scopul/
• https://prezi.com/onaici0ocw9n/mediul-de-marketing-safranzeluta/
• https://www.facebook.com/Franzelu%C5%A3a-SA-921336824699029/
• https://www.timpul.md/articol/boris-andros-franzeluta-s-a--activeaza-strict-in-baza-regulilor-
economiei-de-piata-si-asa-va-fi-si-in-continuare-150264.html