Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică

Supermarket „Fourchette”

A efectuat: Cristina Corjan, gr.CON1703

A verificat: Grumeza Tatiana, lector univ.

Chişinău, 2018
CUPRINS

Subiecte:
Introducere.....................................................................................................................
I. Caracteristici generale ale Supermarket-ului “Fourchette”
1. Prezentarea istoriei supermarket-ului.........................................................................
2. Istoria ramurii din care face parte..............................................................................
3. Caracteristica necesităților pe care le satisface..........................................................
II. Analiza Supermarket-ului “Fourchette” în viziunea de marketing
4. Tipurile de marketing utilizate……………………………………………...............
5. Implicarea supermarket-ului în marketingul social-etic…………………………….
III. Mediul de marketing al Supermarket-ului “Fourchette”
6. Analiza factorilor de micromediu și macromediu………………………………….
7. Analiza SWOT……………………………………………………………………..
8. Caracteristica concurenților………………………………………………………...
IV. Analiza evoluției mediului de afaceri al Supermarket-ului “Fourchette”
9. Chestionar privind evoluția dezvoltării afacerii supermarket-ului............................
10. Specificul sloganului față de concurenți.................................................................
V. Mixul de marketing al Supermarket-ului “Fourchette”
11. Structura gamei de servicii prestate………………………………………………
12. Analiza politică de ambalaj al produselor………………………………………...
13. Caracteristica brandului…………………………………………………………..
14. Analiza comparativă a politicii de preț cu cea a concurenților…………………...
15. Analiza prețurilor în diferite puncte de prestare e serviciilor.................................
16. Politica de distribuție..............................................................................................
17. Politica de promovare.............................................................................................
18. Analiza critică a site-ului oficial al firmei..............................................................
VI. Comportamentul pe piața internațională și strategii de dezvoltare
19. Compararea cu o companie străină apreciată la nivel internațional.......................
20. Strategiilor de marketing pentru dezvoltarea companiei........................................
Concluzii.........................................................................................................................
Bibliografie.....................................................................................................................
Introducere

„Fourchette” este o reţea de magazine de cumpărături pentru întreaga familie, care a venit în
slujba clientului din Moldova din 2006. Compania introduce permanent cele mai înalte standarde
de deservire, tinzînd mereu spre comfortul maxim la efectuarea cumpărăturii.
Astăzi reţeaua constă din mai multe supermarketuri pe întregul teritoriu al republicii
Moldova, fiind una dintre cele mai cunoscute mărci.
Misiunea principală a reţelei de supermarketuri „Fourchette” este de a satisface necesităţile
populaţiei privind produsele alimentare şi mărfurile conexe, odată cu creşterea constantă a
nivelului de deservire.
Compania „Fourchette” reprezintă una dintre cele mai cunoscute şi populare reţele de
supermarket din Chişinău şi chiar din întreaga republică. Comercializarea cu cele mai proaspete
produse, cu o gamă de mărfuri de calitate, precum şi asigurarea unui nivel sporit de deservire.
Obiectivul principal al muncii de zi cu zi a echipei este de a oferi clienţilor produse de calitate
la preţuri atractive.
Personalul calificat, amabil şi prietenos, vă poate oferi cu bucurie consultaţii, ajutându-vă să
faceţi alegerea optimă. Toate acestea, îmbinate cu o atmosfera caldă, având la dispoziţie preţuri
accesibile şi condiţii de garanţie a calităţii, vă oferă momente deosebite de a simţiţi ce este
PLĂCEREA DE A FACE CUMPĂRĂTURI!
I. Caracteristici generale ale Supermarket-ului “Fourchette”
1. Prezentarea istoriei supermarket-ului
Compania ucraineană „Fourchette-M” S.R.L. cu o istorie de mai bine de 10 ani pe piața din
Ucraina a reușit să devină una din cele mai cunoscute și de succes rețele de magazine. În Kiev
notorietatea mărcii o constituie 99%, în timp ce capitala Moldovei cifra este de 88%. La început
rețeaua era constituită de cîteva magazine de tip „bufet” ca în 1998 la Kiev să se deschidă primul
supermarket „Fourchette”.

Primul supermarket din rețeaua „Fourchette” a fost deschis în anul 1998 în Kiev. În Moldova,
în toamna anului 2006, a fost deschis primul magazin „Fourchette” în municipiul Bălți cu o
suprafață de 2000 m2. În aprilie 2007 este deschis deja primul magazin în Chișinău cu o suprafață
de 1500 m2.

Treptat, compania şi-a lărgit reţeaua de magazine în capitala Moldovei cu o secţie în centru
comercial „Shopping MallDova” cu o suprafață de 3000 m2 şi planifică şă-şi intensifice prezenţa
în ţara noastră continuînd să comercializeze diverse produse: de la celebre branduri
internaţionale, la mărfuri de producţie autohtonă.

Figura 1. Fourchette-ul de la Rîșcani (Anexa 1)

Astăzi „Fourchette” este un celebru lanț de magazine cu amănuntul și ridicata cu o largă gamă
sortimentală de circa 25000 de produce. În prezent compania dispune de propriile săli de
prelucrare a cărnii, brutării și alte secții care au dus la crearea „private label” adică a propriei
mărci.

Oficial, magazinele „Fourchette” din R. Moldova sunt administrate de Adrian Lazarenco.


„Fourchette-M” S.R.L. este, la rîndu-i fondată de către un off-shorre, „Plimsoll Investments
Limited” din insulele Virgine Britanice. Firma are un capital social de 1 milion USD. Si în
Ucraina, rețeaua de magazine „Fourchette” este deținută de o companie străină, „Anthousa
Limited” din Marea Britanie.
2. Istoria ramurii din care face parte

Forma organizatorico-juridică a Fourchette-ului este societate cu răspundere limitată (SRL).


Aceasta este o societate în care părține nu sunt reprezentate prin titluri negociabile și care nu pot
fi cedate altor persoane decît dacă acestea din urmă sunt agreate de majoritatea celorlalti asociați.
Legea definește acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărui obligațiuni
sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociații sunt obligați numai la plata părților sociale.
În acest caz, capitalul societății este divizat în părți sociale care, potrivit contractului de societate
și prevederilor stipulate în statut, nu se negociază la bursele de valori. Membrii acestui tip de
societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părți sociale,
precum și de patrimoniul societății, astfel asociații răspund numai în limita aportului lor la
existența societății, astfel asociații răspund numai în limita aportului lor la existența societății,
astfel fiecare asociat va fi obligat pentru datoriile societății numai în limita capitalului subscris.
SRL se constituie prin contract iar capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 6000 lei și
el se constituie din aportul asociaților.
Genul de activitate a magazinului Fourchette este de a cumpăra mărfuri alimentare și
nealimentare de la diverși furnizori și producători și a reuși să le vîndă aprovizionînd.

3.Caracteristica necesităților pe care le satisface

Prosperitatea unei întreprinderi depinde în mare măsură de activitatea desfășurată și


necesitățile pe care le satisface în cadrul funcțiunii comerciale.

Oportunitățile/necesitățile supermarket-ului:
 Dispune de o parcare;
 Este amplasată într-o zonă avantajoasă cu un număr de consumatori mare;
 Dispune de o serie de tehnologii și echipamente performante;
 Oferă consumatorilor o gamă abundentă de produse calitative, ce asigură longevitatea
acestora;
 Oferă consumatorilor un spațiu liniștit și relaxant pe parcursul selectării produselor
necesare;
 Antrenează un număr ridicat de salariați ce îndeplinesc cu profesionalism obligațiile ce le
aparțin;
 Dispune de un renume național, datorită oferirii produselor calitative;
 Deține tendința de a avea zilnic un element nou în cadrul fiecărei categorii de produse,
pentru a atinge și a intriga consumatorul final.
Figura 2. Piramida lui Maslow
II. Analiza Supermarket-ului “Fourchette” în viziunea de marketing
4. Tipurile de marketing utilizate

Mediul de marketing intern al întreprinderii reflectă totalitatea activităților și condițiilor în


care compartimentul de marketing îți desfășoară activitatea, precum și raporturile pe care el le
întreține cu celelalte compartimente ale întreprinderii.
Este influențat de o serie de factori:
a) Resursele magazinului alimentar “Fourchette” sunt:
 Resurse materiale : reprezintă componentele fizice ale capitalului unei
întreprinderi, care cuprind la rîndul lor clădirile, utilajele și echipamentele de
producție, materiile prime și materialele;
 Resursele financiare: înglobează potențialul întreprinderii sub formă mijloacelor
bănești;
 Resurse umane: reprezintă salariații întreprindrerii, resursele active, creatoare ale
unei întreprinderi;
 Resursele informaționale: constituie o veritabilă unealtă a managerilor prin care
aceștia profită de oportunitățile apărute pe piață sau evită situații care ar putea
periclita afacerea;
b) Programele de activitate ale magazinului:
 Programul de aprovizionare, în cadrul căreia se culeg și se prelucrează toate datele
necesare întocmirii programului. Se ține cont de necesarul total de resurse
materiale, pentru o bună desfășurare a activității financiare a întreprinderii;
 Programul de finanțare, atît din exterior (utilizînd creditele pe termen lung), cît și
din interior (utilizînd creditele pe termen scurt);
 Programul de vînzare, ce permite obținerea unui profit;
 Programul de gestiune a stocurilor, cepermite raționalizarea costurilor legate de
aprovizionare;
c) Relațiile cu personalul sunt armonioase, permițăndu-se, astfel, crearea unui mediu de
lucru echilibrat și plăcut. În cazul unei incertitudini a sariatului, toți sunt binevoitori
pentru a ajuta persoana dată să iasă din impas.

Mixul de marketing
 Produs – sortimentul de mărfuri, oferite de “Fourchette” permit o bună corelare la
nevoile utilizatorului final;
 Preț - la magazinul alimentar “Fourchette” există un proces rațional de stabilire a
prețului pentru produse;
 Promovare – reclamă, relații publice, publicitate;
 Plasament – teritoriu foarte avantajos, magazinul fiind destinat unui segment larg
al populației: tineri, oameni de afaceri, femei, bărbați.

5. Implicarea supermarket-ului în marketingul social-etic

Marketingul este filosofia unui parteneriat între firmă și clientela sa. Pentru aceasta,
supermarket-ul respectă cîteva asumări în sensul comportamentului etic și responsabil social:
 Respect între angajați;
 Responsabilitate pentru mediu, sănătate și siguranță;
 Agenți, consultanți și servicii profesionale;
 Responsabilitate socială;
 Siguranța produselor;
 Legi de import și de export;
 Protecția informațiilor, ideilor și proprietățile intelectuale;
 Acuratețea rapoartelor și arhivelor;
 Protejarea bunurilor și înregistrărilor;
 Resurse de informație și calcul:
 Protecția informațiilor personale;
 Fraudă și furt;
 Conflict de interese;
 Cadouri, atenții și alte plăți;
 Schimb de informații;
 Respectarea legilor:
 Legea concurenței;
 Activitate politică.
III.Mediul de marketing al Supermarket-ului “Fourchette”
6.Analiza factorilor de micromediu și macromediu

Micromediul de marketing
1. Cienții – în cadrul magazinului alimentar “Fourchette” clienții sunt reprezentați de
consumatorii finali, care achiziționează produsele necesare consumului propriu. Segmentul de
clienți i se adresează magazinul alimentar “Fourchette” este foarte larg: copii, tineri, oameni de
afaceri, femei, bărbați.

Figura 3.
2. Furnizorii
a) de utilaje: S.A. “Alimentarmash” este unul din pricipalii producători de utilaj tehnologic
pentru industria alimentară din Moldova. În anul 2005 S.A. “Alimentarmash” a implementat
sistemul de management al calității în conformitate cu standardele internaționale ale calității ISO
9001:2000.
b) de materie primă: fructe și legume (bursa agricolă AgraVista), lactate (S.R.L. “JLC”, S.A.
“Incomlac”), produse de panificație (S.A. ”Franzeluța”), produse de cofetărie (S.R.L. “Creavita”,
S.R.L. “Daron-lux”, S.R.L. “Dalexi-Pro”), carne și mezeluri (S.A. „Basarabia Nord”, S.R.L.
„Pegas”, S.R.L. „Pasqua”, S.R.L. „Cardiax-Plus”) hărtie igienică (S.R.L. „BioGlobal”, S.R.L.
„Anavit Stil”).

3. Intermediarii – agențiile prestatoare de servicii de marketing (KMPG Moldova, Ernst&Young)


Figura 4.
4. Concurenții – sunt din aceeași ramură (Green Hills, Fidesco, supermarket Nr 1)

Figura 5.
Macromediul de marketing
Mediul economic – este influențat de o serie de factori ca:
 Cîștigul salarial mediu al unui salariat din economia națională în iunie 2016 a
constituit 3556 lei, cu 20,0% mai mult față de luna iunie 2015;
 Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă, la 1 iulie 2016 a fost de 41 mii persoane;
 Indicele volumui producției industriale în raport cu ianuarie-iunie 2015 a constituit
109,1%. În luna iunie în raport cu iunie 2015 acest indice a marcat 111,6%;
 Investiții în active materiale pe termen lung, s-a majorat cu 31,8% (în prețuri
comparabile);
 Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial și aerian, au transportat mărfuri în
volum de 4039,8 mii tone, cu 26,6% mai mult față de perioada similară din anul 2015.
 Indicele inflației s-a majorat rapid și a atins nivelul 7,4 la sută și de 16,9 la sută față de
luna similară a anului 2012. Creșterea prețurilor în perioada dată a fost determinată de:
scumpirea semnificativă a produselor alimentare (în special, a cărnii și preparatelor
din carne, a orezului, produselor de panificație, uleiului vegetal) drept consecințe
secundare ale condițiilor climaterice în Republica Moldova și în regiune, majorarea
tarifelor la servicii condiționată, în mare parte, de creșterea prețurilor mondiale la
resursele energetice;

Mediul tehnologic – satisface într-un grad mai mare nevoile consumatorilor, modifică
modelele creșterii și stilul de viață amplificată eficiența activității de marketing

Mediul social-etic – determină gradul de intervenție a statutului în problemele cu care se


confruntă societatea. De exemplu: Legea cu privire la ajutorul social reglementează cadrul legal
privind garantarea posibilităților egale pentru familiie defavorizate prin acordarea unui ajutor
social la un nivel garantat de stat.
Mediul instituțional – este reprezentat de anumite reglementări, ce legiferează ,îsuri
protecționiste. De exemplu: Legea privind protecția consumatorilor stabilește norme,
reglementări specifice pentru protecția vieții, sănătății, eredității și securității consumatorilor. Un
alt punct de reper este Legea cu privire la protecția concurenței stabilește bazele organizatorice și
juridice ale protecției concurenței, măsurile de prevenire, limitare și reprimare a activității
monopoliste și a concurenței neloiale, este orientată spre dezvoltarea relațiilor de concurență pe
piețele de mărfuri ale Republicii Moldova.

7. Analiza SWOT

Punctele Forte Puctele Slabe

 Numele de marcă;  Frustrarea cumpărătorilor în legătură cu


 Experiența companiei pe piață; personalul de deservire (așteptarea la
 Locația: magazinele sunt situate lîngă caserii);
traficul de persoane, intersecții și  Prezența concurenților în nemijlocită
clădiri rezidențiale; apropiere a magazinelor “Fourchette”
 Varietatea de mărfuri; (ex.: la Botanica “Crin”);
 Prețurile sunt mai mici decît cele ale  Lipsa magazinelor “Fourchette” în
concurenților; unele sectoare ale Chișinăului.
 Atractiv pentru furnizori.
Oportunități Amenințări

 Îmbunătățirea serviciilor și reducerea  Scăderea puterii de cumpărare a


timpului de deservire a clienților; consumatorului;
 Dezvoltarea relațiilor dintre clienții  Impactul negativ al crizei economico-
corporativi și clienții noi; financiare mondiale;
 Creșterea profitabilității.  Schimbarea politicii de lucru cu
frunizorii.

8. Caracteristica concurenților

Pe piața rețelei comerciale în Republica Moldova există o permanentă concurență.


Relațiile dintre agenții economici pe poață, în funcție de interesele lor, cinstituie un sistem
economic de concurență, în care fiecare are libertatea să producă și să vîndă ce-i convine, în
condițiile pe care le consideră cele mai favorabile.
Ca orișicare magazin, magazinul „Fourchette” are concurenți. Concurenții – sunt din aceeași
ramură (Green Hills, Fidesco, supermarket Nr 1). Ei se întrec între ei privind calitatea
produselor, prețul lor, gama de servicii oferite, partenerii de colaborare, existența unui discount
cart sau a posibilității de a face comandă online, calitatea site-ului, etc.
IV. Analiza evoluției mediului de afaceri al Supermarket-ului “Fourchette”
9. Chestionar privind evoluția dezvoltării afacerii supermarket-ului
1. Ai vizitat supermarket-ul „Fourchette”?
a) da
b) nu
2. Cu ce scop vizitați supermarket-ul?
a) pentru a mă informa asupra produselor;
b) pentru a face cumpărături;
c) pentru a căuta un anumit produs X.
3. Ați mai efectuat cumpărături din acest supermarket?
a) da;
b) nu;
c) acum este prima oară cînd vizitez acest supermarket;
4. Cat timp petreceti in market?
a) 10-30 min;
b) 30-60 min;
c) 60-90 min.
5. Cat de des vi s-a intamplat sa nu gasiti produsul dorit la locul obisnuit?
a) nicioadata;
b) foarte rar;
c) rar;
d) de mai multe ori.
6. Ati cumparat vreodata produse fiind atrasi doar de miros?
a) da;
b) nu.
7. Din ce motive nu ați mai cumpăra produse din acest supermarket?
a) din cauza prețurilor;
b) în cazul în care servirea ar lăsa de dorit;
c) calitatea mărfurilor ar scade considerabil;
d) nu aș mai găsi produsele căutate;
e) din alte motive.
8. Ați dori să găsiți și alte produse în acest supermarket?
a) da;
b) nu.
9. Cît de frecvent ați efectuat cumpărături din acest magazin?
a) foarte des, aproape zilnic;
b) frecvent la 4-5 zile;
c) rar;
d) foarte rar;
e) pentru prima oară, acum.
10. Cum credeți că este aprovizionarea acestui magazin?
a) foarte bună;
b) bună;
c) satisfăcătoare;
d) nesatisfăcătoare.
10. Specificul sloganului față de concurenți

Sloganul supremarket-ului „Fourchette” - „Cumpărături pentru toată familia”

Fiind un magazin pentru întreaga familie, sortimentul este foarte variat. De la produse cu
cerere zilnica (lactate), produse cu cerere periodică (produse pentru uz casnic), cît și pentru
fiecare membru al familiei (jucării pentru copii).

Supermarket-ul „Green Hills” utilizează sloganul – „Plăcerea de a face cumpărături”


Supermarket-ul „Nr 1” nu utilizează nici un slogan.
V. Mixul de marketing al Supermarket-ului “Fourchette”
11. Structura gamei de servicii prestate

În rețeaua de magazine “Fourchette” se întîlnesc următoarele categorii de produse:


1. Băuturi;
2. Produse de tutun;
3. Grupa locală;
4. Băcănie;
5. Produse de patiserie;
6. Non-food;

Din băuturi deosebim:


1. Băuturi alcoolice:
 Băuturi în bază de struguri (vin, cognac, etc.);
 Băuturi în bază de semințe (whisky, vodka, bere, etc.);
 Băuturi în bază de fructe și pomușoare (lichior, sirop, etc.);
 Băuturi în bază de ierburi (rom, balizam, etc.);
2. Băuturi slab alcoolice: sunt băuturi cu volumul spirtului clinic de 1,5 la 9%, preparat din
sucuri, sau concentrate, zahăr, coloranți, apă și alți componenți;
3. Sucuri și băuturi din fructe;
4. Băuturi gazate și minerale.

Din grupa locală deosebim: produse din carne, din pește, produse lactate, produse făinoase,
pâinea, ș.a.

Din băcărie și produse de patiserie deosebim următoarele produse:


1. Crupe: hrișcă, orez, ș.a.;
2. Boboase cu conținut de proteine vegetale;
3. Paste făinoase;
4. Ulei vegetal;
5. Ketchup;
6. Sosuri;
7. Condimente: zahăr, sare, bicarbonat de sodiu, piper, frunză de dafin, ș.a.;
8. Ciai, cafea, cacao, ș.a.;
9. Fructe uscate, nucușoare, semințe de floarea soarelui, legume uscate;
10. Terciuri, supe, hrean, ș.a.

Din grupa non-food face parte produsele nealimentare cu termen lung de păstrare.

Prețul produselor diferă în funcție de adaosul comercial adăugat la procurarea acestora.


Adaosul comercial diferă în funcție de destinația produselor.Spre exemplu pentru produsele cu
destinație socială așa ca:
 Unt;
 Zahăr;
 Făină;
 Săpun de rufe;
 Detergenți;
 Materiale de construcție;
 Pâine și produse de panificație;
 Ulei vegetal de floarea soarelui;
 Conserve din carne, legume și fructe pentru alimentația copiilor;
 Produse lactate, lapte, chefir, brînză de vacă, ș.a.

Pentru aceste produse adaosul comercial e obligatoriu limitat în mărime de 20% unde se
include și cheltuielile de transport și cele vamale în caz de import. Pentru pâine și produsele de
panificație în mărime de 10%. În acest adaos se includ toți intermediarii la prețul stabilit de
producător, tot aici se include și TVA-ul la cumpărare. Pentru celelalte produse neincluse în lista
celor cu aplicarea unui adaos comercial limitat, prețul, este liber să respecte specificațiile
producătorilor din contractul cu aceștia.
Spre exemplu la zahăr care e un produs cu destinație socială importantă adaosul magazinului
este de 8%, iar pentru cafea și maioneză de 20%.

Figura 6.
12. Analiza politică de ambalaj al produselor

Bunurile farbicate sub mărci comerciale proprii reprezintă una dintre componentele care
caracterizează imaginea rețelei „Fourchette” – numele companiei este indicat pe ambalajul
acestor produse. Prin urmare, se face totul pentru a se asigura că clienții sunt mulțumiți de
produse, atît din punct de vedere al prețului și al calității, cît și din punct de vedere al
sortimentului.

13. Caracteristica brandului

Cuvîntul „Fourchette” în traducere din limba franceză, înseamnă furculiță, care desigur
reprezintă brandul.
Private label „Fourchette” este propria sa marcă comercială (STM) a lanțului de supermarket-
uri „Fourchette”. Astăzi compania produce produse sub două mărci – „Fourchette” și
„Народная”. Aceste bunuri pot fi achiziționate în supermarket - urile „Fourchette” pe întreg
teritoriul Ucraine și Republicii Moldova.
Mărfurile STM „Fourchette” se diferă în mod stabil, fiind de înaltă calitate și preț rezonabil.

În conformitate cu STM „Народная” produce produse cu un preț scăzut, a cărui calitate


îndeplinește cerințele documentelor de reglementare.

Rețeaua „Fourchette” comandă produse sub propria marcă direct de la producători, care sunt
aleși cu grijă și responsabilitate.
14. Analiza comparativă a politicii de preț cu cea a concurenților

Produs Supermarket Supermarket


„Fourchette” „GreenHils”
Preț Preț

4,72 lei 4,50

1.

26,20 lei 26,50

2.

8,45 lei 8,75

3.

15. Analiza prețurilor în diferite puncte de prestare e serviciilor

Compania ”Fourchette” dispune de o rețea largă de magazine specializate, localizate pe întreg


teritoriul Republicii Moldova, în special Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul, Comrat etc. În marea
majoritate a cazurilor, prețurile produselor nu diferă semnificativ în diferite puncte de
comercializare.
16. Politica de distribuție
Politica de distribuție reprezintă procesul prin care bunurile și serviciile sunt puse la
dispoziția consumatorilor.
Pentru „Fourchette” este specific distribuția selectivă, adică care este specifică mărfurilor care
au nevoie de anumite condiții de păstrare, expunere și vînzare. O asemenea distribuție are în
vedere produsele alimentare perisabile, produsele electronice și electrocasnice, etc.

Figura 7.
Lista amplasării magazinului pe teritoriul Republicii Moldova:

Adresa: Moldova. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 20


Program de lucru: 8: 00-23: 00
Telefon: +373 299 32 101
Parcare disponibilă: 30 locuri
Programe de loialitate: Program de reducere

Adresa: Moldova. Chișinău, str. Cheukari, 2/7


Program de lucru: 08: 00-23: 00
Telefon: (+ 373-22) 60-82-33
Parcare disponibilă: 50 parc. locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Soroca, Blvd. Ștefan Chel Mare, 110


Program de lucru: 8: 30-21: 30
Telefon: (+ 373-230) 3-07-3
Parcare disponibilă: 150 locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Comrat, Victoriei, 58


Program de lucru: 8: 00-22: 00
Telefon: (+ 373-298) 2-37-51
Parcare disponibilă: 20 locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri
Adresa: Moldova. Chișinău, str. Arborilor, 21 (Shopping MallDova Shopping Center)
Program de lucru: 10: 00-22: 00
Telefon: (+ 373-22) 60-33-35
Posibilitate de parcare: 1000 de locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Chișinău, Prospect Moskovsky, 19, SEC "TOTAL"


Program de lucru: 8: 00-23: 00
Telefon: (+ 373-22) 43-89-08
Parcare disponibilă: 150 locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Chișinău, str. Каля Ешилор, 10 (Centru comercial SOLARIS)


Program de lucru: 8: 00-23: 00
Telefon: (+ 373-22) 74-05-50
Posibilitate de parcare: 50 de locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Edineț, st. Independiente, 90


Program de lucru: 8: 00-23: 00
Telefon: (+ 373-246) 2-53-14
Parcare disponibilă: 20 locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Bălți, st. Khotynska, 17


Program de lucru: 9: 00-22: 00
Telefon: (+ 373-231) 6-13-10
Posibilitate de parcare: 50 de locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri

Adresa: Moldova. Bălți, st. Alexandru cel Bun, 5


Program de lucru: 9: 00-22: 00
Telefon: (+ 373-231) 7-36-55
Parcare disponibilă: 70 locuri
Programe de loialitate: Program de reduceri
17. Politica de promovare
Printre materiale promoționale a magazinului „Fourchette” pot fi menționate: postere,
stickere, separatoarele de raft, display-uri și wobblere.
Magazinul „Fourchette” utilizează metoda de promovare pe pagina de facebook, unde desigur
poți adresa întrebări care vă interesează expediind un mesaj către personal, care este foarte
operativ și receptiv care în citeva minute dă un răspuns concret.

Figura 8.1. Site-ul facebook al magazinului în R. Moldova.


Figura 8.2. Comunicarea directă cu clienții/consumatorii prin mesaje pe rețeaua facebook.

Pe lîngă acestea, o dată în lună apare revista „Fourchette” prin intermediul căreia, îmrepună
cu furnizorii, oferă unele reduceri. Mai sunt organizate acțiuni speciale de promovare, tombole,
extrageri de premii. De asemenea stimularea cererii consumatorilor și studierea acesteia se
efectuează prin intermediul organizării de:
1. Consultații – lucrează un promoter consultant;
2. Acții cu premii;
3. Degustații.

Figura 9. Reclama unui produs.

În figura 7, este reprezentată o reclamă cu privire la reducerea unui produs, și anume la a unui
tip de bomboane. În reclamă este specificat prețul redus de 94 99 lei/1kg unui kilogram de
bomboane. Și de asemenea este indicată perioada promoției „din 14.11.2017-30.11.2017”.
Figura 10. Reclama reducerilor la detergenți.

18. Analiza critică a site-ului oficial al firmei

Site-ul oficial de prezentare a magazinului „Fourchette” este destul de funcțional, el oferă


informații legate de amplasarea magazinelor pe întreb teritoriului țării noastre, precum și a
Ucrainei. Oferă informații despre supermarket în care se include: istoria, ideologia corporativă,
stocurile. Mărcile de proprietate, controlul calității, producții proprii, responsabilitatea socială,
cariera și contacte. De asemenea informații despre clienți, cooperare, centrul de presă, magazinul
de internet.

Figura 11. Site-ul oficial al companiei.


VI. Comportamentul pe piața internațională și strategii de dezvoltare
19. Compararea cu o companie străină apreciată la nivel internațional

Supermarket „Fourchette” Criterii de comparare Supermarket „Green Hills”

1992 Anul fondării 1995

Băuturi; Băuturi;
Produse de tutun; Produse de panificaţie;
Grupa locală; Produse de cofetărie;
Băcănie; Asortimentul produselor Produse culinare;
Produse de patiserie; Etc.
Non-food;
Etc.
Prețuri accesibile Nivelul prețurilor (după venitul Prețuri medii
mediu al populației)
Da Consultare online Da

Nu Comanda online Da

20. Strategii de marketing pentru dezvoltarea companiei

Pentru ca compania să meargă spre o dezvoltare, propun următoarele strategii:

 La organizarea comerțului să se apropie de cele mai moderne metode de achitare la casă


pentru produsele procurate;
 Să fie instalate case unde cumpărătorii singuri să-și achite marfa;
 Satisfacerea cerințelor și așteptărilor cumpărătorilor;
 Să se deschidă laboratoare unde să se verifice dacă calitatea produselor corespunde
cerințelor standardelor în vigoare sau a altor documente normativ tehnice. Prin aceste
verificări se schimbă atitudinea furnizorului, asigură securitatea produselor pe piață și nu
în ultimul rînd securitatea consumatorilor.
Concluzii

Însăși activitatea magazinelor „Fourchette” în ansamblu are un efect pozitiv pentru piața
Republicii Moldova din cauză că concurența puternică duce la modernizarea organizării
comerțului și la modernizarea deservirii cumpărătorilor, asta se manifestă prin investirea în
utilaje moderne, punîndu-se accent pe calitate. De asemenea posibilitatea de a crea noi locuri de
muncă, reducînd rata șomajului nu numai în capitală, unde de obicei se deschit toate unitățile
comerciale mari, dar și în raioane, așa cum a făcut și rețeaua de magazine „Fourchette”.
La nivel de unitate comercială cu amănuntul la organizarea comerțului ar trebui să se apropie
de cele mai moderne metode de achitare la casă pentru produsele procurate. Astfel, să fie
instalate case unde cumpărătorii singuri și-ar putea achita marfa fără casier. În special pentru
„Fourchette” să asigure cumpărătorii cu pachete gratis pentru produse, acestea influențează
decizia cumpărătorului privind locul de efectuare a cumpărăturilor, și vorbesc mult despre
imaginea magazinului. Deși la moment nu sunt încercări sau măcar planuri în timpul apropiat de
a rezolva această problemă.
Unul din obiectivele magazinului pe viitor este și cel de a organiza vînzarea mărfurilor prin
intermediul internetului. La moment nu este un termen limită de a pune în practică acest proiect,
dar se analizează riscurile și nevoile pieței în acest sens. După mine acest proiect nu se va pune
curînd în practică din simplu motiv că tranzacțiile bănești se fac preponderent în numerar, dar nu
utilizînd cardurile de credit cum este necesar pentru comerțul prin internet.
Compania „Fourchette” este una de tip închis referitor la împrăștierea informației. În special
datele referitoare la rezultatele economice și financiare sunt strict interzise de a se divulga.
Se pune puțin accent pe sectorul de producere, ceea ce influențează negativ economia R.
Moldova din cauză că importurile sunt ridicare, dar aici nu vine vorba despre potențialul și
posibilitățile antreprenorilor. Deci în această direcție ar trebuie ca statul să ofere subvenții mai
mari pentru a stimula agenții economici de a intra și în sfera de producere. Căci așa am
economisi din achitarea taxelor vamale, respective și prețul produselor ar fi mai mic din cauza
reducerilor cheltuielilor. Ca spre exemplu sortimentul „Fourchette” unde predomină produsele
importate din Ucraina, (țara de origine a companiei), din produsele autohtone este un sortiment
mai redus. Produsele autohtone predomină în grupa locală unde sunt incluse produse cu termen
de valabilitate redus. Dar eu cred că dacă am produce și din cele cu termen lung de valabilitate,
de calitate înaltă, atunci orice magazin din comerț n-ar ezita să se aprovizioneze cu produsele
noastre în mare măsură, și să importe doar o cantitate mai redusă de produse străine pentru a
menține varietatea de sortiment.
Bibliografie:

http://furshet.ua/company/geography/?SECTION_ID=1779
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/raport-de-practica-fourchette-152803.html
https://dokumen.tips/documents/practica-fourchette-2.html
http://www.ghm.md/index.php?page=partners

S-ar putea să vă placă și