Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII A REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORTUL

privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate

„ Bucuria”

A Elaborat: Bogdan Igor

Grupa BA1701

Conducătorul practicii: Cosnicean Irina

Lector universitar

Chişinău 2019
Cuprins:

Introducere ……..……………………………………………………………………….........3

Capitolul I. Caracteristicile generale ale întreprinderii “Bucuria” …………........................4

1.1. Tipul de întreprindere și forma juridică .……………….……………………………........4

1.2. Evoluția istorică și anul înființării .………………………………………………………..4

1.3. Amplasarea întreprinderii………………………………………………………...............5-6

1.4. Proprietate și proprietarul …………………………………………………………………6

1.5. Viziune, misiune și obiective ale întreprinderii …………………………………………...6-7

1.6. Descrierea principalelor activități …………………………………………………………7

1.7. Ramura industrială a întreprinderii ……………………………………………………….7

1.8. Gama sortimentală ………………………………………………………………………6-7

Capitolul II,Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea “Bucuria”…...8

2.1. Analiza factorilor de impact direct…………………..……………………….….……..8-9

2.2. Analiza factorilor de impact indirect……………………………………………….......10-12

Concluzie……………………………………………………………………………..………..13

Bibliografie……………………………………………
Introducere

Creșterea globală a concurenței, internaționalizarea economiei, progresul


științific și tehnologic și schimbarea inevitabilă a naturii muncii reprezintă sarcina
unui răspuns modern, la timp, eficient și adaptabil la schimbările din mediul
extern, folosind întregul arsenal de instrumente de management .
Organizațiile trebuie, pe de o parte, să fie conștiente constant de noua natură a
schimbărilor de mediu și să le răspundă în mod eficient. Pe de altă parte, este
necesar să se țină cont de faptul că organizațiile însăși generează schimbări în
mediu, identificând noi tipuri, de bunuri și servicii, utilizând noi tipuri de materii
prime, materiale, energie, echipamente și tehnologii
CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE GENERALE ALE
ÎNTREPRINDERII VIORICA COSMETIC

1.1 Tipul întreprinderii și forma juridică:

În 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP „Bucuria” şi-a


schimbat forma de proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu
formă privată a capitalului. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de
producere, filiale cu volum propriu de producere, echipament special.

1.2 Evoluția istorică și anul înființării:

Bucuria SA este o companie producătoare


de patiserie și cofetărie (dulciuri, biscuiți, etc) care activează
în Chișinău, Republica Moldova. A fost fondată în septembrie1946.

În 1949 a fost dată în exploatare secția de macaroane (cu o capacitate de 10 tone


pe zi), iar în 1952 cea de biscuiți (cu o capacitate de 14 tone pe zi). În anul 1955
fabrica producea 7,5 tone de bomboane și 4,5 tone de ciocolată pe zi. Către anul
1986 capacitățile de producere au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie
pe an

La 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă și în conformitate cu


Legea Republicii Moldova „Privind societățile pe acțiuni”, întreprinderea de
arendă a devenit societate pe acțiuni de tip închis cu capital mixt de stat și
privatizat. Astfel întreprinderea a primit statutul de SACP „Bucuria”

În 1994, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, SACP „Bucuria” și-a


schimbat forma de proprietate – acum este o societate pe acțiuni de tip deschis
cu formă privată a capitalului. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secții
de producere, filiale cu volum propriu de producere, echipament special.
În prezent SA „Bucuria” este cea mai mare întreprindere specializată în fabricarea
producției de cofetărie. Volumul de producere constituie aproape 90 de procente
din volumul producției de bomboane din Republica Moldova.
1.3 Amplasarea întreprinderii:
Puncte comerciale Moldova

str. Crestiuc,12 Tel: 0-236-2-79-00


str. Puskin 12 Tel: 0-246-2-28-79
str. V. Lupu, 36 Tel: 0-235-2-17-09
str. 27 August, 2 Tel: 0-254-2-44-88
str. Eminescu, 55/84 Tel: 0-236-2-79-00
str. Pobeda,113 Tel: 0-298-2-21-32
str. 31 August, 49 Tel: 0-250-2-17-29
str. Boico, 9 Tel: 0-236-2-79-00
str. Alexandru Cel Bun, 43 Tel: 0-268-2-83-96
str. Ştefan cel Mare, 20 Tel: 0-268-2-83-96
str. I. Creangă, 82/1 Tel: 0-22-74-25-77
str. Independenţei 79/4 Tel: 0-230-92-029

Puncte comerciale Chisinau

Strada Independenței 12 Tel: 0-231-2-40-39


Strada Bulgară 21
Strada Columna 162 | Magazin angro Tel: 0-22-895-646, 0-22-895-645
str. Păcii, 27 Tel: 0-272-2-25-36
str. Prieteniei, 5 Tel: 0-272-2-25-36
bd. Stefan cel Mare si Sfint,126 Tel: 022-22-44-50
str. Mitropolitul Vaarlam 63,
str. Armeneasca 51A
str. Ion Creanga 6/4
str. Kiev 2/1
str. Aleco Russo 1
bd. Mircea cel Batrin, 10
str. Zelinski, 31
bd.Mircea cel Batrin 16
bd. Moscova 20
str. Albisoara 84/4
str. Petrikani 17
bd. Mircea cel Batrin 3

bd. Decebal 99,


bd. Decebal 63,
bd. Dacia,44
bd. Dacia, 16/1,
str. Burebista, 40
str. Hincesti 60/4
str. Zelinski, 7/1
str.Sarmizegetusa 53
str. Independentei, 20/1
str. 31 August, 7
str. Independentei, 130
FABRICA BUCURIA Tel: +373 (22) 895600 Fax: +373 (22) 295700
Strada Columna 162 Tel: 0-22-895-625, 0-22-895-662, 0-22-895-425

1.4 Proprietate și proprietarul:

Proprietar : Igor Trykin

Director general : Roman Trykin

1.5 Viziune, misiune și obiective ale întreprinderii:

*Viziunea S.A. ‘’Bucuria’’ este orietntata spre asigurarea satisfactiei clientilor


prin garantarea unor produse inoffensive si de calitate.

*Misiunea S.A. ‘’Bucuria’’ este de a produce si comercializa produse de


cofetarie la nivelul standardelor europene de performanta.

*Obiective
Misiunea principală a companiei rezidă în denumirea ei - «Bucuria»! Noi suntem
destinaţi să dăruim bucurie oamenilor! Însă aceasta nu e tot!
Mai detaliat despre obiectivele companiei:

• A propaganda produse sănătoase şi calitative

• A crea adevărate opere de ciocolată


• A anticipa aşteptărilor iubitorilor de dulciuri

• A lucra, a ne dezvolta şi a dărui oamenilor sărbătoare

• A propune un produs perfect şi o deservire comodă

• A fi alături în cele mai importante momente ale vieţii Dumneavoastră: la


nuntă, jubileu, petrecere corporativă

• A proslăvi ciocolata moldovenească nu numai în ţară, ci şi peste hotarele ei.

1.6 Descrierea principalelor activități:

Principalul gen de activitate este fabricarea produselor de cofetarie indeosebi a


bomboanelor,biscuitilor, napolitanelor, jeleurilor,drajeurilor si tot ce tine de
cofetarie .

1.7 Ramura industrială a întreprinderii:


Întreprinderea SA Bucuria face parte din ramura interprinderii produselor
alimentare
1.8 Gama sortimentală:

CAPITOLUL II. ANALIZA FACTORILOR DE MEDIU CARE


INFLUENȚEAZĂ ÎNTREPRINDEREA VIORICA COSMETIC

2.1 Analiza factorilor de impact direct:

Furnizori:
Pentru desfășurarea activității de producere S.A. Bucuria necesită o listă variată
de materii prime, dintre care cea mai importantă o reprezintă zaharul, furnizorul
caruia este Sudzuchker Moldova- cel mai important furnizor pentru companie.
Deasemenea drept meterie prime cum ar fi fructele(poama, vișina, căpșune,
prune etc) sunt utilizate din economia națională.
Concurenta:

S.A. Bucuria întîlniște în procesul de activitate mai mulți concurenți cărora


trebuie să le facă față prin îmbunătățirea calității produselor, diversificarea
sortimentului de produse ți elaborarea unor strategii bine stabilite de marketing.
Printre concurenții de bază putem menționa:

,,Ungar” SRL

,,Frigoral “ SA

,,Franzeluţa” SA

,,Malexim” SA

,,Nefis “ SRL

Piata concurentiala este rivalitatea, competitia dintre participantii la actul de


vinzare-cumparare. Anume ea dinamizeaza intreaga activitate economica.
Concurenta exprima relatia de opozitii dintre producatori pe de o parte, si
cumparatori pe de alta parte, in vederea asigurarii unor conditii mai favorabile de
ambele parti.

Concurenta poate creea si progress dar si efecte negative, contradictorii asupra


dezvoltarii societatii. Instrumentele de lupta impotriva concurentii sunt:

-reducerea costurilor si implicit a preturilor sub nivelul celor ale concurentii

-ridicarea calitatii produselor

-acordarea de facilitate clientilor

-diversificarea sortimentelor

-lansarea de noi modele care sa contribuie la cresterea notorietatii

-reclama si publicitate

-desingul

-ambalajul

-profesionalismul vinzatorilor.
Clientii: Urmând tendinta generală de frecventare a magazinelor de dulciuri,
cumpărătorii fideli ai Bucuria sunt în marea majoritate femei (aproximativ 83%).
Din perspectiva vârstei publicurilor-tintă, nu există o segmentare foarte clară, dat
fiind că, spre deosebire de producătorii internationali, care fac o comunicare ce
vizează un anumit segment de target si insistă mult spre o anumite mesaje si
tipuri de produse, Bucuria vizează un segment larg de populatie, cu venituri medii
spre mari. Astfel, marea majoritate a clientilor Bucuria au un venit net lunar care
variaza între 100 si 300 de euro si au vârste cuprinse între 16 si 60 de ani.
Conform statisticilor citate în presă, 2,5 milioane de clienti trec anual pragul
magazinelor Bucuria. Compania desfăşoară cu regularitate cercetări de piaţă
pentru a identifica nevoile şi dorinţele consumatorilor.

Organisme publice:

Bunurile de consum sunt dictionate, de obicei, catre un public extern. Acesta este
predominat consumatorul-de regula, femeia casnica,persoana care cumpara din
magazine. De aceea, publicitatea, istoric vorbind, a fost destul de importanta.
Publicurile externe devin din ce in ce mai complexe. Pina de curind, corporatiile
nu sau simtit constrinse sa se ocupe de reputatia lor intro maniera unitara si
sistematica fata de jurnalisti, de autoritati locale sau nationale,de potentiali
angajati si fata de toate celelalte publicuri cu care intra in contact. Diverse
publicuri isi fac o parere despre o organizatie pornind de la totalitatea impresiilor
lasate de aceasta. Cind impresiile sunt contradictorii- impresiile facute intrun loc
sunt diferite fata de cele dintr-un alt loc- impresia generala este negative sau cel
putin confuza. Intr-o lume din ce in ce mai deschisa si transparenta, o corporatie
nu se mai poate ascunde de nime. Mai mult, in ultimile decenii, evolutiile din
sfera brandingului de servicii a facut ca publicul intern- adica propriii angajati- sa
fie mult mai important decit inainte. Asta inseamna ca majoritatea companiilor
trebuie sa deruleze programe extinse de branding corporatist , care sa
influenteze atit mediul intern al organizatie ( departamentele de design,
marketing, vinzari,resurse umane, relatii cu clientii etc ) intro maniera coerenta.

Publicuri :

Comunitatea financiara
Consumatori

Grupuri de presiune

Angajati

Autoritati

Furnizori

Concurenti

Mass-media

2.2 Analiza factorilor de impact indirect:

Factori economici

Situația curentă în economie.

Rata șomajului, cererea la muncă, costul forței de muncă.

Inflația, rata de refinanțare și rata dobînzii influiențează indirect activitatea


zonelor economice libere, în primul rînd prin prețul la resursele economice
folosite. Cu cît rata inflației este mai mare cu atît prețul la resurse economice
crește, mai ales în cazul resurselor ce provin din import.

Odată cu semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea


Europeană la data de 27 august 2014, a fost deschis accesul agenților economici
pe piața Uniunii Europene.Acest fapt favorizează și mai mult activitatea zonelor
economice libere în Republica Moldova.

Factori sociali

O influiență importantă asupra activității zonelor economice libere o poate avea și


structura populației după mediul de trai (urban, rural).

Un aspect negativ este migrarea intensivă apopulației în afara țării, favorizată în


urma

Ratificării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană , de aceea numarul


consumatorilor respectiv scade.

O mare importanta o are si structura persoanelor pe virsta,care la rindul lor


alcatuiesc consumatorii.
,,Bucuria'' SA face livrare aproximativ in toate magazinele/marketele din tara,
astfel cuprinde intreaga piata a Republicii Moldova cu produsele sale.

Scopul intreprinderii constă în a reacţiona rapid şi flexibil la dorinţele şi


posibilităţile consumatorilor şi în a păstra, în acelaşi timp, cele mai înalte cerinţe
faţă de calitatea producţiei.

Factori tehnologici

Fabrica de cofetărie din Chişinău SA „Bucuria” este una dintre întreprinderile


industriei alimentare ale republicii ce se dezvoltă cel mai activ.

Interesul cumpărătorilor faţă de produsele SA „Bucuria” este întotdeauna înalt:


calitatea garantată; materia primă naturală şi inofensivă, producţia finită şi
materialele de ambalare; apropierea de pieţele de desfacere principale – toate
acestea îi permit fabricii să menţină marca şi statutul de lider pe piaţa produselor
de cofetărie.

Producţia SA „Bucuria” este elaborată conform tehnologiilor clasice cu luarea în


consideraţie a elaborărilor şi inovaţiilor moderne în ramura cofetăriei.

La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-automatizate, lunii de flux


mecanizate, inclusiv de la cei mai buni producători europeni.

La întreprindere sunt create noi sectoare de producere pentru producerea


bomboanelor „Lapte de pasăre”, „Chişinău de seară”, „Do-re-mi”, „Meteorit”. La
SA „Bucuria” funcţionează o secţie de fabricare a asortimentelor cadou exclusive
confecţionate manual – de exemplu, asortimentele de bomboane „Forastero” şi
altele.

Factori politici

Instabilitatea politică.

Stabilitatea legislativă.

O economie deschisă spre o cooperare și o guvernare democratică influiențează


pozitiv atragerea noilor investitori si respectiv dezvoltarea zonelor economice
libere.

Un impact negativ asupra activității zonelor economice libere îl poate avea


instabilitatea politică. Această problemă în prezent este foarte actuală pentru
Republica Moldova, deoarece vectorul politic încă nu este bine determinat.
Sunt foarte importante aspectele ce ţin de cooperarea internaţională şi politica de
vecinătate cu UE, a căror promovare implică apariţia de noi strategii şi
instrumente financiare.

Factorii naturali:
este constituit din ansamblul resurselor
naturale ale unei ţări. Mediul natural are în vedere
condiţiile legate de relief, climă, grad de poluare, pericol
de inundare etc., ceea ce creează situaţii specifice fiecărei
zone.
prezenţa sau criza materiilor prime
se disting trei categorii de resurse:
resurse infinite - aerul
resurse finite reproductibile – pădurile
resurse finite nereproductibile – petrol, cărbune
creşterea costului energiei
creşterea gradului de poluare
creşterea implicaţiilor guvernelor în asigurarea protecţiei
mediului înconjurător

ANALIZA SWOT
Concluzie

În general, Bucuria are o imagine pozitivă în rândul clientilor. Totusi, din motivul
că mai păstrează stilul conservator, brandul nu reuseste să se impună la
adevărata valoare pe piată.
-Produsele de cofetărie din Ukraina si Rusia sunt principalii competitori pentru
Bucuria. Desi acesti competitori se plasează mai jos fată de Bucuria în ceea ce
priveste notorietate, reusesc să fie la nivel egal sau în unele cazuri chiar deasupra
companiei Bucuria, mai ales la nivel de consum.
-Sigla si sloganul Bucuria reprezintă elemente care nu aduc un plus de imagine
companiei, deoarece păstreează linia comunistă din perioada anilor 70 – 80.
- Strategia actuală de comunicare a Bucuria nu are rezonantă în mintea
consumatorilor. Sursele de informare folosite de acestia sunt reprezentate în
principal de cunostinte sau de pliantele, brosurile din magazine.
BIBLIOGRAFIE

https://www.bucuria.md/rom/despre-companie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucuria_(companie)

https://ru.scribd.com/doc/256808934/Intreprinderea-Bucuria

https://www.bucuria.md/rom

S-ar putea să vă placă și