Sunteți pe pagina 1din 18

Cercetare de

marketing

Bălţi, 2018

1
Cuprins
1. Titlul cercetării .............................................................................................................3
2. Problema decizională ...................................................................................................3
3. Obiectivele cercetării ...................................................................................................3
4. Metoda cercetării .........................................................................................................3
5. Operaționalizarea .........................................................................................................4
6. Rezultatele cercetării ...................................................................................................7
7. Bugetul ........................................................................................................................16
Concluzii
Anexe

2
1. Titlul cercetarii
Cercetare de marketing pe baza produselor de panificație S.A. „Franzeluța” cu tema:
“Importanța conținutului produselor și menținerea unor prețuri rezonabile”

2. Problema decizională
Problema se referă la stabilitatea pe piața țintă și utilizarea în procesul de producție a
produselor autohtone, fără adaosuri sintetice și aditivi, pentru păstrarea imaginii întreprinderii
”Franzeluța” pe piețele pe care deja este cunoscută, în condițiile crescătoare ale sortimentelor,
ale concurenței și a creșterii de calitate a produselor noastre.

3. Obiectivele cercetării
În acest proiect vom cerceta preferinţele consumatorilor faţă de produsele
întreprinderii ”Franzeluța”, precum şi îmbunătăţirea activităţii de marketing a acestei
întreprinderi în baza chestionarului întocmit, găsirea unor soluții pentru creșterea nivelului
vânzarilor și pentru a-și menține statutul de lider pe piața produselor de patiserie din
Republica Moldova.
Obiectivelor cercetării:
- Identificarea tipului de produs preferat în funcție de sortiment,
- Determinarea preferințelor consumatorilor în funcție de urmatoarele atribute:
diversitatea produselor, calitate, gust, ambalaj si preț,
- Identificarea frecvenței de consumare a produselor,
- Stabilirea motivelor care stau la baza cumpărării produselor ”Franzeluța”,
- Identificarea gradului de importanță a caracteristicilor căutate/dorite;
- Aflarea locurilor de unde se cumpără produsul (sau unde se aşteaptă să se găsească
produsul);
- Descoperirea disponibilităţii cumpărătorilor de a plăti un anumit nivel de preţ pentru
branza camembert;
- Aflarea intervalelor de venit în care se încadrează cumpăratorii şi corelarea acestora cu
disponibilitatea de a plăti un anumit preţ şi cu locurile de cump[rare.

4. Metoda cercetarii
În proiectul nostru noi am folosit ancheta selectivă sau sondajul - o metodă de
culegere a datelor primare, pe baza unui chestionar, administrat unui eşantion reprezentativ de
respondent. Am ales tipul de sondaj – sondaj față în față. Avantajul cel mai mare a sondajului

3
este claritatea răspunsurilor și mai puține erori. Persoanele chestionate vor trebui sa aleagă
varianta de răspuns care corespunde cel mai bine situației lor, fără a fi nevoie să formuleze un
răspuns cu propriile cuvinte.
Culegerea datelor fiind structurata cu ajutorul chestionarelor distribuite "pe teren" la
nivelul a 30 de persoane. Caracterul acesteia este unul local, desfășurându-se pe teritoriul
municipiului Balti.
Ca instrument de cercetare am ales chestionarul. Acesta constă din întrebări
referitoare la subiectul vizat în cercetare. În cele 10 întrebări s-au regăsit detalii în ceea ce
priveşte comportamentul de consum şi cumpărare, preferinţele în ceea ce priveşte sortimentul
şi alte detalii privind S.A. ”Franzeluța”. Am ales această metodă deoarece este una relativ
simplă, există o şansă mai mică de obţinere a datelor neveridice decât în cazul celei prin poştă
sau prin telefon, nu le putem influența decizia de alegere a răspunsului potrivit, este accesibilă
tuturor.
În chestionarul nostru se găsesc întrebări închise- care conţin o alternativă simplă,
răspunsul fiind de tipul da sau nu si întrebări cu răspunsuri (alegeri) multiple sau semi-
închise.
Ca şi tipuri de scale am folosit următoarele:
1. Scale nominale :
 cu variantă neutră sau incertă;
 cu un răspuns posibil dintr-o listă dată;
2. Scale ordinale :
 cu ierarhizarea (ordonarea) preferinţelor;
 cu diferenţiere după importanţă;

5. Operaționalizarea
Numă rul persoanelor care fac parte din eşantion 30
Timpul necesar pentru administrarea unui 5 minute
chestionar
Numă r de chestionare administrate într-o oră 10
Numă rul de ore necesare 4 ore
Timpul alocat cercetă rii Două zile cu timp de lucru de 2 ore pe zi
Numă rul de operatori de interviu 2

Chestionarul propriu-zis:

4
Realizăm o cercetare de piață, scopul chestionarului este de a determina “Importanța
conținutului produselor și menținerea unor prețuri rezonabile” a S.A”Franzeluța”.
Dorim să cunoaștem importanța criteriilor dvs. în urma căruia efectuați cumpărături a
produselor date.
1) Cunoașteți produsele de patiserie ale S. A. ”Franzeluța”?
a. Da;
b. Nu;
2) Cărui indicator îi oferiți o mai mare importanță în alegerea produsului de cofetărie?

Indicatorul Foarte Important Puțin Deloc


important important important
Preț
Calitate
Ambalaj
Accesibilitate
Gustul
Varietatea

3) Cît de frecvent procurați produse ale mărcii date?


a. De mai multe ori pe săptămînă;
b. O data pe săptămînă;
c. Cîteva ori pe lună ;
d. Mai rar de o lună;

4) Care sunt adaosurile preferate în compoziția produselor de cofetărie ?


a. Alune;
b. Migdale;
c. Prune;
d. Stafide;
e. Lichior ;

5) Ce tip de produse ale ”Franzeluța” preferați?


a. produse de panificație (pâine, chifle, foitaje, pesmeți)
b. produse de cofetărie (torturi, prăjituri)
c. produse de patiserie (checuri, turte dulci, biscuiți, fursecuri)
d. produse de covrigărie
e. paste făinoase

6) Cum preferați să procurați produsele noastre?


a. La kilogram;
b. În ambalaje cu gramaj;

7) Ați recomandat cuiva vreodată produsele ”Franzeluța”?


a. Da;
b. Nu;

5
8) Cum calificați prețurile produselor per ansamblu?
a. Foarte mari;
b. Mari;
c. Rezonabile;
d. Mici;

9) De unde cumparati produsele de patisserie Franeluța?

Mereu Deseori Uneori Nici o dată


Supermarket
Piața/bazar
Magazine de fabrică
Magazine (alimentare)

10. Care mijloc de promovare influențează cel mai mult alegerea produselor?
a. Presa;
b. Radio;
c. Panouri publicitare;
d. Prieteni;
e. Experiența proprie;

DATE PERSONALE

Sex:

Masculin Femini
n

Virsta:

14-25
26-45
46-60
peste 60

Venitul:

venit mic(500-1500)
venit mediu(1500-4500)
venit mare(peste 4500)
nu am venit

6
6. Rezultatele cercetării

În urma cercetării efectuate am obţinut următoarele date:

1. Cunoașteți produsele de patiserie ale S. A. ”Franzeluța”?


a. Da- 30
b. Nu-0

Cunoașteți produsele Franzeluța

Da Nu

Conform datelor am identificat notorietatea produselor ”Franzeluța” care se manifestă în proporții


de 100%.

2. Cărui indicator îi oferiți o mai mare importanță în alegerea produsului de cofetărie?

La intrebarea dată respondenții trebuie sa scrie în ce masura (de la 1 pina la 4) contează


pentru ei urmatoarele caracteristici ale produselor – varietatea produselor, calitate, gust,
accesibilitate, ambalaj si pret. Răspunsurile sunt centralizate în tabelul:

Indicatorul Foarte Important( Puțin Deloc


important( 3) important important(1)
4) (2)
Preț 9 15 4 2
Calitate 22 8 - -
Ambalaj 3 14 6 7
Accesibilitate 3 14 5 8
Gustul 23 7 - -
Varietatea 7 12 8 3

După formulă obținem următoarele punctaje medii:


7
9∗4+ 15∗3+ 4∗2+2∗1
Ppret = = 4,03
30
22∗4+8∗3+0∗2+0∗1
Pcalitate = = 4,73
30
3∗4+14∗3+ 6∗2+7∗1
Pambalaj = = 3,43
30
3∗4+14∗3+ 5∗2+8∗1
Paccesibilitate = = 3,40
30
23∗5+7∗4+ 0∗3+ 0∗2+0∗1
Pgust = = 4,76
30
7∗4+12∗3+8∗2+3∗1
Pvarietate = = 3,7
30

4.03 4.73
5 4.76
4 3.43 3.4
3 3.7
2
1
0

a
Pr

j
te

te
la

l
ita

ta

tu
ba

e
at
al

ili

us
m

iet
ib
C

G
A

es

ar
cc

V
A

25

20
Foarte important
15
Important
10

5 Putin important

0 Deloc important
Pret Calitate AmbalajAccesibilitate Gustul Varietatea

Pentru respondentii intervievați principalul motiv după care se conduc când cumpără
produselor ”Franzeluța” este gustul produsului (4,76 puncte),un al doilea motiv ar fi calitatea,(4,73
puncte), pretul fiind deasemeni important (4,03 puncte), însă are o ponderea medie în ceea ce
8
privește produsele Bucuria.Pe ultim plan ar fi ambalajul (3,43 puncte),varietatea (3,7 puncte) și
accesibilitatea produselor (3,40 puncte).
3. Cît de frecvent procurați produse ale mărcii date?
a. De mai multe ori pe săptămînă-8
b. O data pe săptămînă-7
c. Cîteva ori pe lună -8
d. Mai rar de o lună-7

Din totalul de 30 de respondenti 7 persone consumă produse de panificație ale mărcii date
mai multe ori pe săptămână, 7 persoane o data pe săptamână, 8 persoane cîteva ori pe lună și 7
persoane consumă bomboane mai rar de o dată pe lună.

Frecvența de cumpărare

7
Mai rar de o dată pe lună

8
Cîteva ori pe lună

7
O dată pe săptămînă

8
De mai multe ori pe săptămînă

4. Care sunt adaosurile preferate în compoziția produselor de cofetărie ?


a. Alune-18
b. Migdale-7
c. Prune-7
d. Stafide-7
e. Lichior- 6

9
Adaosuri preferate în compoziția produsului

Alune
13% Migdale
40% Prune
16%
Stafide
16% Lichior
16%

Observăm că consumatorii noștri dau preferință în mare majoritatea adaosului de alune și mai
puțin celui de lichior. În cadrul studiului am identificat și o persoană care nu preferă nici un adaos.

5. Ce tip de produse ale ”Franzeluța” preferați?

f. produse de panificație (pâine, chifle, foitaje, pesmeți) - 8


g. produse de cofetărie (torturi, prăjituri) -17
h. produse de patiserie (checuri, turte dulci, biscuiți, fursecuri) -10
i. produse de covrigărie -4
j. paste făinoase -1

Tipul de produse preferat

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
produse de produse de produse de produse de paste fainoase
panificatie cofetarie patiserie covrigarie

Tipul de produse preferat

10
În urma aceste întrebări concluzionăm că majoritatea respondenților dau preferință produselor de
cofetărie și cel mai puțin pastelor făinoase.

6. Cum preferați să procurați produsele noastre?


a. La kilogram-6
b. În ambalaje cu gramaj-24

Modul preferat de procurare a produselor


La kilogram În ambalaje cu gramaj

20%

80%

7. Ați recomandat cuiva vreodată produsele ”Franzeluța”?


a. Da-23
b. Nu-7

Sunt recomandate produsele noastre?

Nu
23%

Da
77%

Din răspunsurile respondeților putem afirma că produsele ”Franzeluța” se bucură de o


imagine bună, dar din păcate sunt și consumatori care fie nu au fost mulțumiți de produse fie nu au
avut timp să recomande produsele noastre. În acest scop trebuie să țintim spre satisfacerea maximă a
clienților noștri pentru a ne bucura de recomandările aduse de clienți.

11
8.Cum calificați prețurile produselor per ansamblu?
a. Foarte mari -0
b. Mari -7
c. Rezonabile -23
d. Mici -0

Nivelul prețurilor

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Foarte mari Mari Rezonabile Mici

Respondeții consider în marea majoritatea prețurile produselor ”Franzeluța” ca fiind


rezonabile, această ne bucură prin faptul că majoritatea consumatorilor pot să-și permit
achiziționarea produselor noastre, dar totodata această poate să inducă în eroare perceperea calității
produselor ca fiind mică o data cu prețurile relative medii.

9. De unde cumpărați produsele de patisserie Franzeluța?

La întrebarea dată respondentii trebuie sa scrie unde anume procură ei produsele Franzeluța
(de la 1 pina la 5) ,pentru următoarele variante –Supermarket , Piață/bazar, magazine de fabrică,
magazine (alimentare). Răspunsurile sunt centralizate în tabelul de mai jos.

Mereu Deseori Uneori Niciodată


Supermarket 4 15 11 -
Piața/bazar - 12 10 8
Magazine de fabrică 6 10 10 4
Magazine (alimentare) 6 13 11 -

Dupa formulă obtinem urmatoarele punctaje medii:


12
4∗4+15∗3+11∗2+1∗0
Psupermarket = = 2,76
30
0∗4+12∗3+10∗2+8∗1
Ppiata/bazar = = 2,13
30
6∗4+ 10∗3+10∗2+ 4∗1
Pmagazine de fabrică = = 2,6
30
6∗4+ 13∗3+11∗2+0∗1
Pmagazine(alimentare)= = 2,83
30
După evaluarea spațiilor unde anume se produsele Franzeluța, cele mai importante locuri de
cumpărare sunt: magazinele ( alimentare) (2.83 puncte), supermarketurile (2,76 puncte), magazinele
de fabrică 2,60 puncte) piața/ bazar (2,13 puncte).

Locuri de cumpărare a produselor ”Franzeluța”

28% 27% Supermarket


Piața
Magazine de fabrică

25% 21% Magazine (alimentare)

16
14
12
10
8 Mereu Deseori
6
4
2 Uneori Niciodata
0

Cel mai des consumatorii cumpară bomboane din smagazinele alimentare cu o pondere de
28%,ceea ce presupune 2,83 puncte , supermarketurile dețin locul doi în urma datelor prezentate,

13
2,76 puncte, magazinele de fabrică și piața
Principalii cumpărători având un procent de 20%, respectiv 2,13
13% puncte.

Femei
10. Care mijloc de promovare influențează
87% Barbati cel mai mult alegerea produselor?
a. Presa- 0
b. Radio- 0
c. Panouri publicitare- 3
d. Prieteni- 6
e. Experiența proprie-24

Mijlocul de promovare cel mai potrivit

Presa
9%
Radio
18% Panouri publicitare
Prieteni
Experiența proprie
73%

În urma datelor din chestionare ,observăm că experiența proprie a fiecărui consumator este
primordială în alegerea produselor.

DATE PERSONALE
Sex:

Masculin Femini
n
4 26

14
Venitul lunar al consumatorilor
Vîrsta consumatorilor
nu14-25
am venit
ani 26-45 ani
45-60
venit mare(peste ani
4500) peste 60
venit mediu(1500-4500)
venit mic(500-1500)

0 2 4 6 8 10 12
Principalii cumpăratori de produse
Franzeluța sunt femei (26 de persoane din 30).

Venitul:

venit mic(500-1500) 10
venit mediu(1500-4500) 4
venit mare(peste 4500) 0
nu am venit 16

Concluzie

15
Specialiştii în domeniu spun că modul în care este prezentat poate contribui în proporţie de
20% la succesul produsului. Conform rezultatelor sondajului efectuat putem afirma cert că
compoziția este unul dintre principalele calificative de atragere a unui număr relativ mare de
cumpărători către produsele Franzeluța.
În urma anchetării am determinat că compoziția produselor de patiserie joacă un rol
primordial în alegerea produselor noastre, întrucât ne axăm pe o promovare a produselor autohtone
și de calitate superioară.Totodată prețurile influențează în mare parte decizia de cumpărare, astfel
axândune pe prețuri rezonabile și accesibile veniturilor medii obținute în Republica Moldova.

7.Bugetul

Pentru realizarea studiului au fost necesare 2 zile de culegere a datelor și un număr de 2


operatori de interviu, fiecaruia revenindu-i 15 chestionare de efectuat. Elaborarea și printarea
chestionarelor au fost făcute de pe laptop și printer propriu.

Resurse necesare Preț (lei) Cantitate Suma (lei)


Pix 5 2 10
Foi A4 0,5 30 15
Total 25

16
Anexe
17
18