Sunteți pe pagina 1din 29

PLAN DE AFACERI

SC. MIANBAO.SRL

Ramura economică: Alimentația publică

Student/grup de studenţi:

Algeorge Cosmina Daniela

Boca Sanda

Cira Flaviu Daniel

Podea Andreea

Tauscher Teodora
Rezumat

Obiective
Când ai văzut ultima dată o coadă la ceva?
Mai mult ca sigur când ai trecut pe lângă o gogoşerie, o covrigărie sau o patiserie. Nici nu
e de mirare: gogoşile, cornurile, covrigii, cozonacii şi pateurile aburinde, abia scoase din cuptor,
sunt irezistibile şi mirosul lor îmbietor îl determină pe orice trecător, mai mult sau mai puţin
înfometat, să se oprească şi să ducă mâna la buzunar.
Prezentul plan de afaceri este realizat în vederea înfiinţării în orașul Bistrița, judeţul
Bistrița – Năsăud, a unuei brutării, care să vină în întâmpinarea populaţiei orașului cu produse
naturale, tradiţionale şi cu un grad superior al calităţii, la prețuti cât mai mici. Acest ghid îşi
propune să asigure producerea unor sortimente diversificate de pâine, cornuri, covrigi și
cozonaci” ca la mama acasă” atât pentru consumul personal, cât şi livrarea lor, pe bază de
comandă.
VIZIUNE
Dorim să devenim cunoscuţi pentru calitatea, originalitatea și prețul cat mai scăzut al
produselor pe care le oferim precum şi extinderea cu alte produse bio. Ne propunem ca în primul
an să ne facem cunoscuţi pe piaţă şi să acumulăm un portofoliu constant de clienţi, urmând ca
după doi ani de activitate să ne mărim numărul clienţilor şi prin lansarea altor produse naturale,
precum prăjituri, torturi, etc.
MISIUNE
Atelierul nostru oferă o gamă diversificată de pâine, cornuri, covrigi și cozonac, utilizând
preponderent ingrediente naturale, destinate tuturor categoriilor de vârstă, având la bază esenţa
alimentaţiei sănătoase.
Planul afacerii
1. DESCRIEREA AFACERII

1.1. Descrierea ramurii economice

1.2. Produsul (bunul sau serviciul oferit)

1.3. Operaţiile

2. PLANUL DE MARKETING

2.1. Piaţa ţintă

2.2. Concurenţa

2.3. Distribuţia

2.4. Preţul

2.5. Promovarea produsului

3. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA AFACERII

3.1. Forma juridică de organizare şi proprietatea

3.2. Structura organizatorică

3.3. Echipa managerială

3.4. Forţa de muncă

4. PLANUL DE FINANŢARE

4.1. Bugetul de lansare a afacerii

4.2. Bugetul de operare

4.3. Finanţarea

5. DATE FINANCIARE

5.1. Date financiare istorice

5.2. Previziuni financiare

6. ANEXE
1. DESCRIEREA AFACERII

1.1. Descrierea ramurii economice

1.2. Produsul (bunul sau serviciul oferit)

1.3. Operaţiile

1. DESCRIEREA AFACERII
Numele afacerii: SC. MIANBAO. SRL
Adresa: Bulevardul Independentei, nr. 14, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Slogan: “ Direct din cuptorul bunicii!”
Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

1.1. Descrierea ramurii economice

Fiind o ramură distinctă, alimentaţia publică vizează organizarea preparării alimentelor şi


produselor culinare şi de cofetărie-patiserie, precum şi vânzarea acestora populaţiei în vederea
consumului, atât imediat (scopul de bază al activităţii), cât şi la domiciliu (activitate de servicii
suplimentară). Pe fondul dezvoltarii de ansamblu a activitații de comerț și turism, sectorul
alimentației publice a cunoscut și cunoaște în continuare o creștere accentuata, iar în ultima
perioadă, transformări și mutații semnificative, acest lucru punând și mai mult în evidența
importanța economică și socială a acestuia. Prin activitatea sa şi prin locul pe care îl deţine în
circuitul economic al bunurilor, alimentaţia publică înglobează şi parcurge cele trei etape bine
cunoscute ale circuitului economic: Aprovizionare - Producţie – Desfacere.

Afirmaţia ce ţine de circuitul economic este confirmată de regulile de organizare a preparării


şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică conform cărora
unitatea de alimentaţie publică trebuie să fie în stare să organizeze ,,activitatea de pregătire,
preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în
unităţile specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorului.” Toate aceste
caracteristici determină o serie de particularităţi de care trebuie să se ţină cont în dimensionarea
şi organizarea activităţii unităţilor respective.

În conformitate cu funcţiile sale de producţie alimentaţia publică este înrudită cu industria


alimentară. De remarcat că pe lângă asemănări evidente există şi o mulţime de deosebiri.
Principalele funcţii comune acestor două ramuri sunt:

 prelucrarea primară a produselor alimentare;


 producerea semifabricatelor în întreprinderile industriale/a semipreparatelor în cele de
alimentaţie publică;
 producerea/prepararea produselor alimentare.

Alimentaţia publică are însă unele particularităţi prin care se deosebeşte de industria
alimentară, şi anume:

 în unităţile de alimentaţie publică se eliberează seturi speciale pentru consum


(feluri) care asigură prin complexitatea lor o raţie deplină de alimentare zilnică
(dejun, prânz, cină) şi sunt destinate fiecărui consumator în parte;
 în alimentaţia publică se înregistrează o pondere neînsemnată a cheltuielilor de
combustibil, energie, uzură a mijloacelor fixe. Totodată, este impunătoare ponderea
altor cheltuieli (de exemplu, plata serviciilor prestate unităţilor de alimentaţie publică de
către alte ramuri, cheltuieli de transport, arendă, de întreţinere a încăperilor), cheltuieli de
utilizare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Pe lângă acestea, este caracteristică
o înaltă capacitate materială şi, deci, o pondere însemnată o ocupă cheltuielile ce ţin de
remunerarea personalului, care de regulă depăşesc mărimea celor din industria
alimentară.

Comparativ cu funcţiile de producţie din alte ramuri economice, cea din alimentaţia
publică are următoarele trăsături specifice:

 Destinaţia alimentaţiei publice ca ramură a economiei naţionale constă, în primul rând, în


repartizarea şi comercializarea resurselor alimentare. Iată de ce funcţia primară o
constituie comercializarea, iar conţinutul economic – produsele alimentaţiei publice, care
sunt vândute consumatorilor, asemenea mărfurilor în unităţile de comerţ.
 Funcţia alimentaţiei publice privind comercializarea mărfurilor procurate care nu au
suportat prelucrare, economic este analogică funcţiilor unităţilor de comerţ.
 Concomitent cu funcţiile de producţie şi comercializare, unităţile de alimentaţie
publică au şi nişte funcţii specifice în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de consum
individual. Toate acestea, în fond, sunt strâns legate între ele în dependenţă de timpul şi
locul de exercitare, ceea ce deosebeşte alimentaţia publică atât de ramurile industriei,
cât şi de comerţ.

O caracteristică definitorie a alimentaţiei publice constă în faptul că produsele culinare,


preparate în unităţile respective, nu pot fi păstrate un timp îndelungat, deci nu pot fi stocate în
depozite, ci se vând şi se consumă, de regulă, în locurile de pregătire şi finisare.

Pe fondul dezvoltării de ansamblu a activității de comerț, sectorul de alimentație publică


acunoscut și cunoaște în continuare o creștere accentuată, iar în ultima perioadă, transformări și
mutații semnificative, acest lucru punînd și mai mult în evidență importanța economică și socială
a acestuia. Alimentația publică se circumscrie organic ramurilor circulației mărfurilor, câștigînd
un loc deosebit în cadrul comerțului și turismului, încadrîndu-se structural, pe de o parte, în
categoria serviciilor de bază în economie, pe de altă parte, în formele de organizare a activității
comerciale. Ca activitate economică, alimentația publică este deosebit de complexă, ea
nerezumîndu-se doar la satisfacerea în exclusivitate a nevoii consumatorului.

Desigur, dinamica sectorului de alimentație publică este influențat de mai mulți factori, dar
mai ales de evoluția circulației turistice, acest lucru justificînd de fapt, asocierea ei și activităților
de turism, putînd fi considerată drept o componentă importantă a prestației turistice. Pe de alta parte,
așa cum am menționat, alimentația publică este o importantă ramură a circulației mărfurilor, avînd
rolul de bază în organizarea producției de preparate culinare șide cofetărie și în desfacerea
acestora către populație, atît pentru consumul lor pe loc, în unitatea de alimentație publică, cît și la
domiciliu (ca activitate complementară de servicii).
Prin modul de organizare în profil macro și microteritorial, generat de mecanismele economiei
de piață, alimentația publică capătă o deosebită importanță în transformarea modului de viață a
oamenilor, participînd direct la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse și preparate
culinare, într-o gamă sortimentală corespunzătoare și variată, din punctde vedere cantitativ și
calitativ, răspunzînd celor mai exigente cerințe. Pe de altă parte,alimenta
ția publică oferă multiple condiții de folosire a timpului liber, cu atît mai mult în condițiile creșterii
dimensiunilor acestuia, pe lîngă funcția fiziologică propriu-zisă, ea îndeplinînd o serie funcții de
agrement, odihnă, recreere, în general, de petrecere agreabilă a timpului liber.

Riscurile acestei ramuri existente la nivelul unei unitati pot fi reprezentate prin:

-dotare tehnico-materiala necorespunzatoare;


-existenta unui personal necalificat;
-existenta unui management defectuos;
-o pozitionare gresita fata de piata, a unitatii, etc.
Reieşind din funcţiile specifice ale alimentaţiei publice, determinate, în primul rând de
caracterul producţiei şi, în al doilea rând de condiţiile de vânzare şi de consum, pot fi definite
următoarele particularităţi distincte ale ramurii, cu implicaţii asupra contabilităţii:

1. îmbinarea funcţiilor de producţie, comercializare şi desfacere a produselor proprii şi a


mărfurilor procurate;
2. prepararea alimentelor şi a preparatelor culinare în cantităţi mici, dictată de doi factori
definitorii: cererea ce afectează modificarea zilnică a sortimentului şi termenul limitat de
comercializare;
3. planificarea cu o mare probabilitate a volumului produselor preparate efectuată în
exclusivitate de către unităţile de alimentaţie publică ce deservesc un număr stabil de
consumatori;
4. ponderea însemnată în volumul total al produselor preparate şi corespunzător
comercializate, a semipreparatelor cu un grad înalt de finisare şi a preparatelor gata
pentru consum;
5. sortimentul produselor preparate şi al mărfurilor procurate, în mare măsură, depinde de
evoluţia cererii şi de clienţii deserviţi, inclusiv de componenţa profesională, naţională, de
vârstă, puterea de cumpărare, condiţii de muncă şi trai;
6. cererea la produsele şi serviciile alimentaţiei publice e dependentă, în mare măsură, de o
serie de factori ca: ora exactă, zilele săptămânii, anotimpuri etc ;
7. regimul de lucru al unităţilor de alimentaţie publică care deservesc un contingent stabil de
consumatori depinde de regimul de lucru al întreprinderilor de producţie, organizaţiilor,
instituţiilor de învăţământ, pe lângă care funcţionează.

Un primordial în asigurarea gestionării eficiente a tuturor resurselor de care dispune


entitatea revine contabilităţii, aceasta furnizând informaţii relevante şi necesare în scopul
fundamentării deciziilor, şi controlului rezultatelor activităţii. Modificarea conţinutului funcţiilor
îndeplinite de unităţile de alimentaţie publică au condus la organizarea contabilităţii în aceste
întreprinderi în mod specific. De menţionat că, contabilitatea are menirea de a asigura controlul
asupra exercitării funcţiilor comerciale, de producţie şi sociale, având ca obiective:
 asigurarea în comun cu alte servicii a organizării unei bune gestionări;

Examinarea detaliată a acestor obiective, precum şi trasarea unor căi concrete de


soluţionare a problemelor nominalizate, va fi efectuată în următoarele subiecte ce ţin de
organizarea contabilităţii operaţiilor generate de circulaţia materiilor prime, preparatelor
culinare şi mărfurilor în unităţile de alimentaţie publică.

Importanța sectorului de alimentație publică este accentuată de celelalte oportunitați ale


sale, cele mai cunoscute fiind :

asigura posibilitați multiple pentru o mai bună folosire și valorificare a


resurselor materiale, în principal a celor agroalimentare ;
orientează și dezvoltă gustul consumatorilor, stabilind formarea unor
obiceiuri de consum alimentar al oamenilor, atât ca rezultat al dezvoltarii și
punerii în valoare a știintelor legate de arta gastronomică, cât și datorită
posibilitaților de aplicare a tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime și
folosirii celor mai moderne utilaje și instalații ;
in condițiile folosirii celor mai performante utilaje și instalații de prelucrare și
producție a preparatelor alimentare, în alimentația publica se asigură concomitent
ușurarea muncii lucrătorilor și creșterea productivității muncii și, implicit,
reducerea costurilor de producție, deci realizarea unor cote înalte de profit ;
ușurează în mod evident munca femeii în gospodaria proprie, eliberând-o de
o activitate ce presupune mult timp, respectiv pregătirea hranei în familie.

În ramura, cheltuielile tipice sunt pe materiile prime, utilaje si forta de munca.

În prezent, firmele care domină ramura de panificație din alimntația publică sunt firme
mici, pe plan local, deoarece în vânzarea produselor de panificație contează foarte mult timpul
dintre momentul producerii produsului și moemntul in care acesta ajunge pe raft. Astfel, o firma
mare nu reușește sa își mențină cota de piață, pierzând în fața firmelor mici, care sunt mai
aproape de cumpărător.

În România există în prezent peste 10000 de firme care produc produse de panificație, in
orasul Bistrița fiind peste 40.

Concurența este mare, brutăriile concurente pentru brutăria MIANBAO fiind: Valybia,
Alces, Dabro, Cuptorul cu Noroc, Pan Aroma, La Casa, etc
1.2. Produsul (bunul sau serviciul oferit)

Oferta brutăriei este centrată pe produse de panificatie traditionale: paine, cozonaci, cornuri
și covrigi. Clienţii pot degusta produsele de panificatie, acestea fiind adresate toturor categoriilor
de vârste.
În tabelul de mai jos se va găsi oferta completă oferita de brutăria MIANBAO:
Denumire Preţ [lei] Gramaj
Pâine albă 2 500 g
Pâine albă 3,2 800 g
Pâine albă 4 1 kg
Pâine albă 6 1,5 kg
Pâine multicereale 3 600 g
Pâine integrală 3,5 700 g
Pâine cu secară 4 600 g
Cozonac cu nucă 10 800 g
Cozonac cu cacao şi nucă 11 800 g
Cozonac cu mac 10 800 g
Cozonac cu rahat 8 800 g
Cozonac cu rahat si cacao 9 800 g
Cozonac cu nucă, stafide şi cacao 13 800 g
Covrig cu stafide 0,5 45 g
Covrig cu nucă 0,5 45 g
Covrig cu mac 0,5 45 g
Corn cu gem de vişine 1 90 g
Corn cu gem de prune 1 90 g
Corn cu gem de mere 1 90 g
Corn cu brânză dulce 2 130 g
Corn cu brânză sărată 2 130 g
Avantajele produselor brutăriei MIANBAO sunt: calitatea, designul ambalajului,
culoarea, marca şi nu in ultimul rand tehnologia de ultimă genraţie.

Calitatea înaltă a produselor este determinată de materiile prime (făină de cea mai bună
calitate) și auxiliare folosite (produse lactate,ouă-din producție proprie). Calitatea reiese din
aspectul produselor (formă neturtită, fără crestături, coajă netedă, lucioasă și nearsă), din textura
produselor (să fie moi, bine coapte şi săţioase), din miros (proprietăţile olfactive ale mărfurilor
alimentare au o mare importanţă în reglarea echilibrului psiho-fiziologic al omului, influenţîndu-i
comportamentul prin stimularea sau respingerea consumului anumitor produse.) şi din gust
(raportul dintre dulce, sărat, acru şi amar trebuie să fie perfect).

Grupul MIANBAO a investit în linii tehnologice de ultimă generație, complet


automatizate, de la operația de mixare până la procesul de ambalare. Produsele realizate pe
aceste linii sunt de calitate superioară (prospețime îndelungată, culoare și formă constante),
productivitatea este mărită, iar costurile sunt mult scăzute.

Deasemenea, produsele isi vor păstra prospeţimea timp de 48 de ore, putând fi consumate
in termen de 5 zile de la momentul producerii.

Produsele vor fi amblate în pungi de plastic, transparente, pentru ca cumpăratorii să poata


vedea produsele ce le cumpără.
Se va lucra în mod exclusiv cu anumiţi furnizori de ingrediente pentru produse astfel
încât să se asigure un înalt standard de calitate.
Considerăm că putem oferi produse la un preţ mediu fără a sacrifica astfel calitatea
acestora sau calitatea servirii.

Extinderea gamei de produse


Pe viitor se doreşte, pe lângă procesarea de produse după reţetele bunicii, cât mai
autentice cu putinţă şi procesarea de dulceţuri şi siropuri atât pentru a le folosi ca materii prime
cât şi date pe piaţă spre vânzarea lor.
1.3. Operaţiile

Folosirea tehnologiilor moderne


Aparatura necesară (pentru prepararea painilor şi pentru păstrarea produselor) va fi
obtinuţă direct de la furnizori, pe baza unui contract gratuit de comodat (una dintre părţi, numită
comodant, transmite în folosinţă temporară şi gratuită unei alte părţi).
In felul acesta, firma va deţine aparatura modernă, fără costuri suplimentare. In plus,
furnizorii vor asigura şi training-ul salariaţilor privind utilizarea aparatelor dar şi modalitatea de
servire a produselor.

Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt cuprinse în


următorul tabel:

ANUL I

Operațiuni 1 2 3 4 5 6

Proiecte, aprobări, avize X X

Amenajare spațiu X X

Incheiere contracte cu furnizori X

Achiziție mobilier şi aparate de bucătărie. X

Transportul, montarea și proba aparatelor X

Recrutare și angajare personal X X

Instruire și verificare personal X

Achiziţia unui stoc iniţial de materii prime X

Inaugurarea cofetăriei X
Procesul de producţie presupune achiziţionarea materiilor prime, coacerea produselor,
decorarea şi ambalarea acestora. Pentru aceasta avem nevoie de:
 achiziţionare materii prime (făină albă şi integral, fulgi de ovăz, zahăr, sare grunjoasa
neiodata, miere, unt, ouă, cacao,rahat, mac, lapte, nuci, gem de fructe, branza etc.);
 preparare aluaturi;
 umplere şi decorare;
 coacere;
 ambalare şi livrare.
Utilajul necesar producţiei este format din: 3 cuptoare electrice, mese inox, cântare,
cărucioare, rafturi inox, banda rulanta, cernator făină, mașină de modelat, malaxor aluat cu brat
rabatabil .
Brutăria îşi va începe activitatea cu o locaţie de 500 mp, din care 15 mp vor fi alocaţi
unui birou administrativ, 40 mp unui magazin de desfacere, 50 mp pentru depozitul de materii
prime, 50 mp pentru depozitul de produse finite, 10 mp pentru unitatile sanitare, 10 mp pentru
vestiare, 20 mp pentru zona de împachetare, iar restul de 300 mp pentru zona de producţie.
Brutăria MIANBAO va susţine produsele româneşti şi va colabora cu micii fermieri
pentru obţinerea meteriilor prime care nu sunt producţie proprie.
Pentru transport va fi nevoie de o masina Mercedes-Benz Sprinter, care dimineata se va
ocupa de transportul produselor de panificaţie şi după-masă de aducerea materiilor prime.
Pentru a evita accidentarile personalului, se vor face instruiri speciale, periodice de
utilizare a echipamentelor, unde este posibil se vor pune sisteme de siguranţă (capac pe malaxor,
care nu poate fi deschis decat cand malaxorul este oprit), pentru asigurarea pastrarii reţetei se va
afişa pe un ecran mare reţeta selectata, iar recipientele pentru masurarea ingredientelor vor avea
culori diferite, in functie de reţetă (pentru pâine recipientele vor fi albastre, pentru cornuri
recipientele vor fi galbene iar pentru covrigi recipientele vor fi portocalii), astfel se reduce riscul
greşirii cantităţilor.
2. PLANUL DE MARKETING
2.1. Piaţa ţintă

2.2. Concurenţa

2.3. Strategia de distribuţie

2.4. Preţul

2.5. Strategii de promovare a produsului

2.1 Piața țintă

Piaţa românească a brutăriilor tinde să transforme consumatorul într-un client tot mai
pretenţios. Gusturile şi preferinţele românilor au evoluat. Designul interior şi serviciile conexe au
început să conteze de asemenea în algerea unei brutării.
Piața firmei MIANBAO are un caracter local, pe de-o parte, și tradițional, pe de alta
parte. Geografic, această piață este localizată în orașul Bistrița, iar din punct de vedere al
componenței este o piață tradițional-universală.
În cazul produselor de panificație este greu de delimitat o piață țintă. Orice persoană care
este consumator de pâine, reprezintă un posibil client. Totuși, pentru anumite specialități
(covrigi, cornuri, cozonaci) principalii clienți sunt copiii și adolescenții ( magazinele fiind
amplasate în drumul spre grădinițe, licee, locuri de muncă).
În urma cercetării, am putut ajunge la concluzia că, clienții brutăriei noastre sunt
persoane de toate vârstele , consumatorii în vârstă apreciind modul tradițional după care se
realizează produsele , firma noastra fiind printre puținele care nu folosesc nici un ameliorator.
Societatea iși propune să răspundă eficace în continuare acestor cerințe ale persoanelor ce
doresc produse sănătoase.

Segmentul de piață urmărit


Serviciile actuale ale firmei se adresează persoanelor de toate varstele, atât cu venituri
modeste , cât și ridicate , produsele de panificație fiind, până în acest moment în Romania, cele
mai solicitate

Analiza stadiului actual al pieţei


Există o nevoie în continuă creştere a serviciilor în domeniul alimentar deoarece piaţa este
invadată de produse provenite din import. Tendinţa noastră este de a aduce pe piaţă produse cât
mai naturale, de a dezvolta domeniul serviciilor şi de a adapta producţia din punct de vedere
calitativ şi cantitativ în funcţie de cerinţele consumatorilor

2.2. Concurenţa

Concurența poate fi apreciată ca fiind intensă în acest domeniu la nivelul orașului


Bistrița, activând peste 40 de unități. Din acest motiv, firma MIANBAO încearcă să se
diferențieze și vine cu o ofertă cât mai variată, la prețuri accesibile .
Brutăriile care sunt percepute în mod direct ca fiind concurenți pentru MIANBAO sunt
următoarele :
 Brutăria VALYBIA
 Brutăria ALCES
 Brutăria DABRO
 Brutăria CUPTORUL CU NOROC
 Brutăria PAN AROMA

Competitorul principal este brutăria ”Cuptorul cu noroc” , care, deși are produse similare
ca și calitate , își permite să practice prețuri inferioare datorită capacității mari de producție și al
volumului mare al acesteia , precum și datorită faptului că are moara proprie, în care își
realizează materia primă de bază – făina .

Competitorii secundari ai societății:


 Brutăriile situate în apropierea societății noastre care au produse inferioare din punct de
vedere calitativ , dar practică prețuri inferioare ;
 Brutăriile care se situează în vecinătatea societății cu produse de aceiași calitate și prețuri
superioare ;
 Brutăriile care practică prețuri similare , la produse similare din punct de vedere calitativ;
 Magazinele mixte , rețeaua de magazine Dabro care practică prețuri mai ridicate .

Avantaje față de competitori

Atributele tuturor produselor, recunoscute, de altfel, și de către consumatori, sunt:


calitatea, designul ambalajului, culoarea, marca. Aceste atribute contribuie la diferențierea
produselor MAINBAO față de cele oferite de concurență. Un alt element care trebuie menționat
este tehnologia utilizată de companie, caracterizată prin noutate și inovație, ceea ce confirma
faptul că firma MAINBAO investește mult pentru a menține și îmbunătăți calitatea produselor
sale.
Calitatea înaltă a produselor este determinată de materiile prime și auxiliare folosite
(produse lactate,ouă-din producție proprie). Calitatea reiese din aspectul produselor, având formă
neturtită, fără crestături, coajă netedă, lucioasă și nearsă. În ceea ce privește calitatea produselor
de patiserie, calitatea este redată de aceleași elemente (aspect,culoare,consistență,gust și miros).

Grupul MIANBAO a investit în linii tehnologice de ultimă generație, complet


automatizate, de la operația de mixare până la procesul de ambalare. Produsele realizate pe
aceste linii sunt de calitate superioară (prospețime îndelungată, culoare și formă constante),
productivitatea este mărită, iar costurile sunt mult scăzute.

De asemenea, unitățile de morărit din cadrul Grupului MIANBAO au beneficiat de


investiții majore, dispunând de utilaje și silozuri de produse finite performante. Gama de făinuri
este obținută din procesarea materiilor prime de cea mai bună calitate, în condițiile stabilite de
normele in vigoare.

2.3 Strategia de distribuție

Brutăria îşi va începe activitatea cu o locaţie de 500 mp. Se va urmări închirierea unui
spaţiu într-o zonă cu trafic pietonal ridicat. Două aspecte de urmărit vor fi posibilitatea
deschiderii unui magazin cu produse proaspete şi locuri de parcare in apropiere.
Programul de lucru al zonei de producție va fi de 24 de ore, în 3 schimburi, iar programul
de lucru al angajaților TESA va fi de 8 ore pe zi (de la ora 08.00 – 16.00).

Programul de lucru al magazinului va fi:

 Luni-Vineri 6.30 – 20.00


 Sâmbătă 8.00 – 16.00
 Duminică 8.00 – 14.00

Vom acorda o importanță deosebită satisfacerii cu promtitudine a cererilor de livrare la


sediul firmelor.

Se dorește ca , durata maximă de distribuție a comenzii către clienti să fie de 30 -40


minute din momentul în care autoturismul pleacă de la brutărie , precum și punerea la dispoziția
acestora a produselor comandate inaintea orei de deschidere a magazinelor.

Comenzile mari vor beneficia de transport gratuit, iar comenzilor sub valoarea de 100 de
lei li se vor adauga o taxă de transport stabilită în funcţie de distanţa dorită.
2.4 Prețul

Preţurile practicate vor încadra brutăria în categoria medie. In funcţie de produs, brutăria va
practica un ados comercial de la 30% pana la 200%.
Astfel, o pâine va costa între 2 si 6 lei, un cozonac între 8 si 13 lei (în funcție de umplutură),
cornurile și covrigii vor avea prețuri cuprinse între 0,5 si 2 lei (în funcție de gramaj și
umplutură).
In cursul săptămânii, între orele 19.00 şi 20.00, magazinul brutăriei va practica preţuri
reduse cu 20% pentru a atrage clientela. De asemenea, sâmbăta de la ora 15.00 și duminica, de la
ora 13.00 până la sfârșitul programului de lucru, toate produsele vor putea fi achiziționate la
jumătate de preț.

2.5 Strategii de promovarea a produsului


Mecanismul cel mai puternic de promovare al brutăriei este recomandarea clienţilor
mulţumiţi.
Pentru promovare vom utiliza şi următoarele metode:
 site de prezentare;
 radio;
 fluturaşi ce vor fi distribuiţi în puncte cheie;
 panouri/postere de prezentare;
 participare la târguri cu produse naturale.
Se doreşte ca baza promovării brutăriei să fie recomandările clienţilor multumiţi,
alocându-se un buget mic (nu mai mult de 5% din vânzări) pentru promovare.
3. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA AFACERII
3.1. Forma juridică de organizare şi proprietatea

3.2. Structura organizatorică

3.3. Echipa managerială

3.4. Forţa de muncă

3.1. Forma juridică de organizare şi proprietatea

Ca şi formă de proprietate am ales SRL. Societatea cu răspundere limitată este o persoană


juridică independentă, în cadrul căreia asociaţii răspund în limita capitalului subscris şi vărsat de
fiecare în parte; administrarea se face fie de consiliu de administraţie, fie de un administrator
unic desemnat de asociaţi. Capitalul SRL este format din aportul (în bani sau în bunuri) al
asociaţilor, iar participarea la profit şi pierderi este proporţională cu acest aport.
Localizare
Un punct cheie în demararea acestei afaceri este găsirea unei locaţii potrivite, care să
asigure vizibilitate, traficul necesar de clienți si posibilitatea de a livra, într-un timp cat mai scurt,
produsele către clienți.
Brutăria,magazinul și birourile, vor fi localizate într-o zonă centrală a orașului Bistrița,
având un spaţiu de 500 mp şi o deschidere de minim 15 metri. Brutăria, birourile și magazinul
sunt amplasate în apropierea sediilor multiplelor magazine, a primăriei, și de asemenea
intersectează, în același timp, traseele muncitorilor și a elevilor către locul de muncă și a școlilor
aflate în apropiere.
Spaţiul va fi renovat şi amenajat, astfel încât să inspire o atmosferă caldă și primitoare, să
asigure prestarea muncii în cele mai bune condiții. O atenţie specială va fi acordată utilităților,
finisajelor superioare, elementelor de decor (din magazin), protecției sanitare, instalației de
climatizare, etc.
Brutăria dispune de o cameră pentru prepararea produselor (cameră de producție) fiind
dotată cu utilaje, precum: malaxor, mașină de modelat, cernător făină, cuptor, bandă rulantă,
mese, cântare,etc. De asemenea, dispune de 2 grupuri sanitare, un vestiar pentru salariaţi, un
birou şi o cameră care va servi drept depozit.
Birourile vor dispune de mobilier de bună calitate (mese, birouri, rafturi, dupaluri,
scaune), aparatură birotică (laptopuri, imprimante profi, aparate de înfoliere/perforare,
telefon/fax, calculatoare,etc) și consumabile (hârtie, pixuri, dosare,etc)
Magazinul brutăriei va dispune de rafturi, vitrină pentru produsele de patiserie (cornuri,
cozonaci,covrigi), o tejghea și un feliator.

3.2. Structura organizatorică

Manager
ing.Podea Andreea

Administrator
ing. Cira Flaviu

Producție Dep. Vânzări Contabilitate


ing. Algeorge Cosmina Dir.com. Boca Sanda Dir. ec. Tausher Teodora

Brutar Vânzător

Brutar Șofer

Brutar

Patiser

Patiser
Managerul are următoarele atribuții:
- Stabilește anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare;
- Comunică fiecărui director obiectivele generale sș specifice pentru fiecare departament și
urmarește ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărui departament
- Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri și cheltuieli, analizează propunerile
înaintate, operează corecțiile necesare și aprobă bugetul final;
- Monitorizează piața și identifică tendințele de dezvoltare
- Identifică modalitățile de dezvoltare a serviciilor oferite de firma în concordanță cu tendințele
pieței;
- Reprezintă firma în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte organizații
- Asigură o bună imagine a firmei pe piață;
- Asigură managementul firmei:
- Negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, supervizează
elaborarea și implementarea Regulamentului intern al firmei;
- Efectuarea de investigații periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul organizației
(avizarea evaluărilor individuale anuale);
- Controlul și supervizarea activității departamentelor de producție, de vânzări și marketing,
economic, tehnic, resurse umane;
- Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită și modalitățile de măsurare a
gradului de realizare a obiectivelor;
- Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzâre, distribuție, financiare,
resurse umane);
- Identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea managementului
firmei;
- Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
- Negociază și conciliază situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale;
- Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din subordine;
- Elaborează planul de afaceri anual și monitorizează încadrarea în parametrii acestuia;
- Dezvoltă relații pozitive cu personalul firmei în vederea motivării și a creșterii gradului de
implicare în activitatea firmei;
- Semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă;
- Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații firmei - actele adiționale;
- Semnează organigrama și statutul de funcțiuni al firmei;
- Semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici;

Aministratorul are următoarele atribuții:


- Să preia și să păstreze actele oficiale privind inființarea firmei
- Să administreze operaţiunile legale de încadrare în muncă a tuturor angajaţilor (fişa de protecţie
şi PSI, medicină muncii etc.);
- Să asigure aprovizionarea, instalarea și întreținerea echipametnelor, instalațiilor, mobilierului
clădirii,etc.
- Să asigure întreținerea și organizarea parcului auto al firmei ( întreținere mașini, urmărie costuri
cu transportul și întreținerea mașinilor, organizarea transportului intern)
- Să mențină legatura cu furnizorii de materiale
- Să preia şi să păstreze toate actele oficiale privind înfiinţarea firmei;
- Să administreze procedurile juridice legate de realizarea obiectului de activitate ai societăţii
comerciale;
- Să stabilească şi să verifice programul de lucru;
- Să gestioneze bunurile societăţii comerciale şi să verifica stocurile firmei;
- Să ţină şi să verifice registrele solicitate de autorităţile competente conform legislaţiei
contabile;

Directorul de producție are următoarele atribuții:


- Planifică activitatea de producție în funcție de planul de producție stabilit
- Elaborează și supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce privește producția.
- Coordonează și asigură desfășrarea ritmică a procesului de producție, urmărind realizarea
producției în conformitate cu planul cerut de vânzări.
- Aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază de producție
- Asigură resursele materiale și informaționale necesare pentru implementarea politicii în
domeniul calității.
- Conduce procesul de asigurare a calității în activitatea de producție, conform procedurilor și
standardelor existente.
- Organizează și conduce ședințele în ceea ce privește sincronizarea activităților în vederea
realizării în condiții optime a obiectivelor de producție.
- Elaborează proiectul planului de investiții în scopul imbunătățirii gradului de ocupare a
capacităților de producție existente și creării de noi capacități.
- Coordoneaza realizarea si punerea in funcțiune la termen a noilor capacități de producție.
- Stabilește, conform structurii organizatorice, responsabilitățile personalului din subordine, în
baza fișelor de post.

Directorul de vânzări (comercial) are următoarele atribuții:

- Elaborează și propune spre aprobarea conducerii firmei planul de vânzări însoțit de o politică
dinamică de creștere continuă a volumului de vânzări.
- Urmărește realizarea planului de vânzări.
- Stabilește obiective clare pentru orientarea și organizarea activității de vânzări în firmă.
- Analizează săptămânal și ia decizii privind comenzile transmise de clienți pentru produse /
servicii.
- Participă la elaborarea de strategii și la organizarea campaniilor de promovare pentru
produsele/ serviciile noi.
- Contacteaza noi clienți și le prezintă propuneri concrete de colaborare.
- Urmarește încasarea la termenele stabilite prin contracte a sumelor datorate de clienți.
- Coordonează, îndrumă și controlează modul de organizare și desfășurare a activității Agenților
de Vânzări, astfel încât să asigure utilizarea eficientă a timpului de lucru.
- Urmărește permanent activitatea concurenței.
- Menține permanent legătura cu Agenții de Vânzări din punctele de vânzare, solicitând
informații despre stadiul activităților programate, activitățile în curs de desfășurare, situațiile nou
create etc.
- Întocmește și prezintă Directorului General rapoarte cu propuneri și studii privind folosirea
celor mai eficiente metode de îmbunătățire a programului de vânzări și de promovare a
produselor / serviciilor noi, în funcție de cerințele pieței.
- Propune și implementează metode de reducere a costurilor.
- Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile personalului
din subordine, în baza fișelor de post.
- Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine.

Directorul economic are următoarele atribuții:


- Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfașurarea în mod eficient a
activității financiar-contabile a societății;
- Asigură aplicarea sistemului de management al calității în cadrul activităților de care răspunde;
- Raportează rezultatele economice ale companiei
- Asigură întocmirea lunară a balanței de verificare;
- Asigură realizarea situațiilor financiare anuale ale companiei (bilanțul contabil, contul de profit
și pierdere, anexele);
- Prezintă Directorului general informări sau rapoarte privind situația economico-financiară a
organizației și propuneri de măsuri;
- Repezintă compania in relațiile cu terții, cu organele de control fiscal, cu auditorii, cu băncile;
- Participă la analiza documentelor contractuale care se încheie cu terții (clienți, furnizori etc.) și
semnează alături de directorul general documente care angajează organizația (ex.: contracte
comerciale)
- Asigură gestionarea patrimoniul companiei
- Asigură respectarea dispozițiilor privind operațiunile cu numerar;
- Organizează operațiunile de inventariere periodică sau ocazionale a patrimoniului companiei; -
Asigura respectarea legislației fiscale
- Urmărește întocmirea statelor de salarii și plata drepturilor salariale;
- Răspunde de asigurarea gestiunii și securității mijloacelor bănești deținute de organizație; -
Elaborează previziuni și analize
- Întocmește proiectul de buget de venituri și cheltuieli;
- Efectuează analiza activității economico-financiare;
Brutarul se ocupă în principal de :
- acceptă, verifică și depozitează ingredientele pentru prepararea produselor și calculează
consumul acestora în funcție de gramaj ;
- tratează și procesează materiile prime și ingredientele (făina, grăsimile, zahărul, drojdia, apa,
etc)
- coace, ambalează, etichetează și depozitează produsele finite
- face aluaturi si mixturi pentru diferite tipuri de pâine, după rețeta de producție;
- proiectează și execută pâini de diferite forme si rețete mai elaborate;
- verifică calitatea produselor și preleveaza eșantioane pentru analiza de laborator ;
- depozitează, prezintă și asigură prepararea și păstrarea produselor în conditii igienice.
- intocmește, după caz, fișe de recepție, note de transfer, note de cântar, procese verbale de
predare-primire, rapoarte de producție etc.

Patiserul se ocupă în principal de :


- acceptă, verifică și depozitează ingredientele pentru prepararea produselor și calculează
consumul acestora în funcție de gramaj ;
- tratează și procesează materiile prime și ingredientele (făina, grăsimile, zahărul, drojdia, apa,
etc)
- coace, ambalează, etichetează și depozitează produsele finite
- face aluaturi, mixturi, creme, umpluturi, pentru diferite tipuri de produse de patiserie
(cozonaci,cornuri,covrigi).
- proiectează și execută produse de patisere, diferite forme, gramaje si rețete;
- verifică calitatea produselor și preleveaza eșantioane pentru analiza de laborator ;
- depozitează, prezintă și asigură prepararea și păstrarea produselor în conditii igienice.
- intocmește, după caz, fișe de recepție, note de transfer, note de cântar, procese verbale de
predare-primire, rapoarte de producție etc.
Vânzătorul are următoarele atribuții:
- Pregătește mărfurile pentru expedierea către client
- Aranjează produsele pe rafturi, fără deteriorarea acestora.
- Marchează cu prețuri produsele din magazin
- Confirmă cantitativ comanda clientului pentru facturare.
- Verifică periodic stocurile din magazin
- Conoaște toate produsele și ingredientele acestora, fiind în stare să ofere clientului toate
informațiile necesare, referitoare la produse.
- Împacheteză produsele pe care le vinde clienților.
- Manipulează marfa.
- Prezintă oferta firmei la potențialii clienți
- Vinde produsele firmei atât clienților existenti, cât și posibililor noi clienți.
- Eliberează tuturor clienților bonuri de casă.
- Propune clienților existenți noi comenzi .

Șoferul are următoarele atribuții:


- Transportă marfa în baza documentelor însoțitoare (factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii,
proces verbal de predare- primire);
- Livrează comenzile conform programului de distribuție;
- Preia comenzile din depozit pe bază de semnătură;
- La preluarea comenzilor, verifică corespondența dintre numărul de colete, tipul coletului
(pungă , cutie, coș) , numerele facturilor (avizelor de însoțire ,etc.) existente cu cele trecute pe
borderoul de livrări sau procesele verbale de predare-primire și aduce imediat la cunoștință
sefului ierarhic despre orice neregulă privind pregătirea acestora;
- Livreaza comenzile clienților.
- Efectuează încasările și depune banii la casieria societății în termenele stabilite
- Incarcă/descarcă marfa în/din autoutilitară ;
- Menține în mod obligatoriu aspectul îngrijit al autoutilitarei, atat exterior, cât și interior;
- Respectă programul de aprovizionare cu marfă de la furnizori interni si externi (puncte vamale
etc.) stabilit de șeful ierarhic;
- Completează foaia de parcurs la fiecare rubrică și o predă șefului ierarhic direct.

3.3. Echipa managerială

Managerul general va fi Podea Andreea şi va avea în subordine ierarhică întreg


personalul brutariei, împreună cu Administratorul brutăriei Cira Flaviu. Producția va fi sub
stricta supraveghere a directorului de producție Algeorge Cosmina Daniela.Aceasta va avea în
subordine ierarhică şi funcţională brutarii şi patiserul. Departamentul de vânzari va fi condus de
directorul comercial Boca Sanda, care va avea în subordine ierarhică și funcțională vânzatoarea
și șoferii. Întreaga activitate economico-financiară este condusă de directorul economic Tauscher
Teodora.
Managerul brutăriei va fi responsabil de activitatea curentă a brutăriei. El va avea în
subordine toţi angajaţii, va menţine legătura cu furnizorii şi partenerii întreprinderii.
Responsabilul brutăriei va răspunde direct în faţa acţionarilor (unul în momentul de faţă).
Acţionarii societăţii vor menţine legătura cu un avocat care să le ofere sfaturi juridice
atunci cand au nevoie.
Managementul a hotărât încheierea unei poliţe de asigurare împotriva incendiilor, precum
şi instalarea unui sistem de alarmă şi a unor camere de supraveghere.
Managementul doreşte un control strict al costurilor şi asigurarea unui cash-flow stabil,
astfel încât să poată reacţiona la evenimente neprevăzute care ar putea afecta activitatea firmei.
Contractul de închiriere este realizat pe un an, cu clauză de reînnoire automată. Pe
parcursul acestui an, proprietarul nu poate mări chiria. S-a dorit stipularea acestei clauze în
contract, pentru ca o eventuală mărire de chirie să aibă loc începând cu al doilea an, când brutăria
va avea un flux de clienţi constant şi o afacere mai stabilă. Incepând cu al doilea an, societatea
doreşte încheierea contractului de închiriere pe mai mulţi ani.
Apariţia unor noi concurenţi în zona brutăriei ar putea diminua traficul de clienţi.
Managementul doreşte să se pregătească pentru această posibilitate prin fidelizarea clienţilor,
prin programe speciale.
3.4. Forţa de muncă

Programul de recrutare şi verificare a personalului se va derula conform precizărilor din


planul operaţional. Recrutarea personalului se va efectua direct de către societate. Prima
persoană angajată va fi administratorul de brutariei care se va implica ulterior în angajarea
personalului operaţional.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, pe durata nedeterminată. Remunerarea
se va face prin salariu fix . Salariul net lunar va fi 3500 lei pentru administratorul firmei, 3000 lei
pentru directorul de producție, 2700 lei pentru directorul comercial și directorul economic, 1400
lei pentru brutari/patiseri/șoferi, 1200 lei pentru vânzători.
Responsabilul brutăriei va avea şi un telefon mobil cu abonament platit de societate.
Managementul nu doreşte o rotaţie mare a personalului. Pe lângă salariile fixe, salariaţii
vor beneficia şi de bonusuri în funcţie de performanţă sau de evenimente speciale.
Administratorul firmei va crea programe de motivare (implicarea tuturor salariaţilor în activitatea
firmei, responsabilizarea lor, bonusarea lor). Responsabilul brutăriei va beneficia trimestrial de
un bonus format dintr-un procentaj din vânzările realizate peste un anumit target.
4. PLANUL DE FINANŢARE

4.1. Bugetul de lansare a afacerii

4.2. Bugetul de operare

4.3. Finanţarea

4.1. Bugetul de lansare a afacerii

Deoarece spațiul va fi renovat și amenajat, firma COM-STURCT o sa se ocupe de acestea,


conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri.
 instalaţia electrică : pentru iluminat şi funcţionarea unor utilaje :…………… 1500 EUR ;
 instalaţiile sanitare, care cuprind alimentarea cu apă calda, rece şi canalizarea pentru
evacuarea apei menajere :……………………………………………………...1800 EUR ;
 instalaţia de încălzire / răcire : asigură confortul prin temperatura, umiditate constant şi
aer purificat :…………………………………………………………………..2500 EUR;
 instalaţia pentru curenţii slabi : telefon, calculator,camere supraveghere, alarmă, casă de
marcat, sonorizare etc. :……………………………………………………… 2000 EUR ;
 amenajări interioare :
 plafon și pereţi rigips :……………………………………………….. 1000 EUR ;
 îndreptat pereţi şi zugrăvit cu vopsea lavabilă :……………………... 1000 EUR ;
 parchet mp: 12*150mp=1800 EUR( 10€/mp parchet+ 2 €/mp manoperă);
 gresie mp : 18*350mp=6300 EUR (8€/mp gresie + 3 €/mp manoperă) .
 camera de producție:
 Malaxor aluat cu braț rabatabil 38kg:……….....1300 EUR;
 Mașina de modelat:…………………………...2300 EUR;
 Cernator faină:………………………………..2500 EUR;
 Cuptor capacitate de producție 150-200kg/h:...20.000 EUR;
 Bandă rulantă:………………………………...1200 EUR;
 Mese inox……………………………………..2200 EUR;
 Cântare:……………………………………….1800 EUR;
 Cărucioare:……………………………………1500 EUR;
 Rafturi inox:…………………………………..1100 EUR.
 organizarea interioară a magazinului :
 rafturi:……………………………………………………500 EUR;
 vitrină-pentru expunerea la vânzare a produselor: ………500 EUR;
 tejghea:…………………………………………………….200 EUR;
 feliator pânie:………………………………………………250 EUR;
 sistem video de supraveghere, monitorizare şi înregistrare: 800 EUR;
 decoraţiuni interioare (vaze flori, plante de interior, tablouri, perdele,
decoraţiuni, suporturi, etc.):………………………………..700 EUR.
o Vestiarul pentru salariaţi – 3 mp: mobilier:………………………...380 EUR.
o Camera pentru depozitare: rafturi:………………………………… 500 EUR.
o Birouri
 un calculator:………………………………………………..500 EUR;
 5 laptop-uri:……………………………………………….2750 EUR;
 2 imprimante / copiatoare / faxuri / scanere:………………………600
EUR;
 aparat de infoliere/perforare:………………………………...70 EUR;
 un telefon:…………………………………………………...50 EUR;
 diverse – birotică (dosare, hârtie, pixuri, etc.):……………...100 EUR.
Total cheltuieli de investiţii : 59 700 EUR

S-ar putea să vă placă și