Sunteți pe pagina 1din 12

TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

CURS 10 - SCHIMB GLOBAL DE CALDURA

3.6 Procese complexe de caldura


Desi transferul de caldura este structurat in cele trei moduri fundamentale de schimb de
caldura, in majoritatea cazurilor practice, caldura este transmisa intre corpuri prin doua sau chiar prin
toate cele trei procese combinate simultan.
Prin schimb global de caldura se intelege transferul termic intre doua fluide de temperaturi
diferite, despartite printr-un perete omogen sau compus din mai multe straturi, de diferite forme. In
acest schimb termic sunt prezente simultan conductia, convectia si radiatia termica in proportii
diferite.
Schimbul global de caldura se caracterizeaza printr-un coeficient de transfer termic global,
k [W/m2. K], avand aceeasi unitate de masura ca si coeficientul de convectie, astfel ca fluxul termic
transferat se calculeaza cu o relatie analoaga celei folosite la schimbul de caldura convectiv

3.6.1. Schimb global de caldura la temperaturi constante ale fluidelor

A) prin pereti plani


Se considera un perete plan, scaldat pe cele doua fete de doua fluide cu temperaturi diferite.
Fluxul termic schimbat intre cele doua fluide se transmite prin :
- convectie + radiatie intre fluidul 1 si perete (α1) ;
- conductie prin perete (λ) ;
- convectie + radiatie intre fluidul 2 si perete (α1).

Fig.1. Schimb global de caldura prin pereti plani

 in regim stationar fluxul termic unitar transmis de la fluidul 1 la perete este :


.
W
q   1  ( t 1  t p1 )  2  (1)
m 
 fluxul termic unitar transmis prin perete :

UNGURESAN PAULA 1
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018
. ( t p1  t p 2 )  W 
q  m 2  (2)


 fluxul termic unitar transmis de la perete la fluidul 2:
.
W
q   2  (t p2  t 2 )  2  (3)
m 
Daca din relatiile de mai sus se elimina temperaturile peretilor se obtine :
. 1  1 . t1  t 2 W
t 1  t 2  q (   ) ; q  m 2  (4)
1   2 1  1
 
1   2
sau
.
W
q  k  (t1  t 2 ) 2  (5)
m 
unde k se numeste coeficient global de transfer termic, [W/m2K]
1  W 
k -. (6)
1  1  m 2  K 
 
1   2
Fluxul termic unitar si fluxul termic transferat intre cele doua fluide, separate de suprafata S
se calculeaza cu relatiile :
. .
W W
q  k  (t 1  t 2 ) 2  ; Q  k  S  (t1  t 2 ) 2  (7)
m  m 
Obs2. Daca peretele este format din « n » straturi se mareste rezistenta la transmiterea caldurii prin
conductie, astfel incat expresia lui k devine :
1  W 
k n – numarul de straturi. (8)
1 n
i 1  m 2  K 
 
1 i1  i  2

DATE SUPLIMENTARE : Consideratii privind incalzirea locuintelor

Temperatura exterioara conventionala de calcul

UNGURESAN PAULA 2
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018
Temperatura interioara conventionala de calcul
Destinatia incaperii Temperatura interioara conventionala
de calcul
Camera de locuit 200C
Bucatarie 18 0C
Baie 220C
Birouri 20
Sali de sport 18 0C
Hale de productie 18 0C
Săli şi hale pentru bazine de înot 22…280C

Valori conventionale ale coeficientilor de convectie


Coeficienti de convectie,
α [W/m2K]
Aer interior-pereti 8
Aer exterior-pereti 21
Valori ale coeficientului global de transfer termic pentru ferestre
Tip fereastra Coeficient global
de transfer termic,
k [W/m2K]
Fereastra cu geam simplu 2.5
Fereastra cu geam dublu 2
Fereastra cu geam termopan lowE 1.1
Fereastra cu geam termopan -profil cu 6 camere 0.85

APLICATIA 1
O hala de productie cu peretii din beton are inaltimea de 8m, lungimea de 25 si latimea de 14m.
Date suplimentare:
- grosime pereti: 30cm;
- pe toata suprafata laterala se afla suprafata vitrata, fereastra cu geam termopan lowE cu
inaltimea de 1.5 m
- hala este situata in zona V.
- pentru acoperis se considera un coeficient global de transfer termic de 2W/m2K.
Sa se determine numarul de panouri radiante necesare in hala, daca caracteristicile acestora sunt:
 temperatura medie 3750C;
 factorul de emisie 0.89;
 suprafata: 0.7m2
Cat este consumul orar de gaz metan pentru intreaga hala?

B) prin pereti cilindrici


.
W
In cazul peretilor cilindrici se lucreaza cu flux termic liniar Q l   .
m

Fig.2. Schimb global de caldura prin pereti cilindrici

UNGURESAN PAULA 3
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

 fluxul termic liniar schimbat prin convectie si radiatie intre fluidul 1 si peretele interior al
tevii :
.
W
Q l    d1  1  ( t 1  t p1 )   (9)
m
 fluxul termic liniar schimbat prin conductie prin peretele tevii :
. ( t p1  t p1 )  W 
Ql  (10)
1 d 2  m 
 ln
2 d1
 fluxul termic liniar schimbat prin convectie si radiatie intre peretele exterior al tevii si perete :
.
W
Ql    d 2   2  (t p2  t 2 )   (11)
m
Eliminand temperaturile peretelui din aceste ecuatii rezulta :
. 1 1 d 1
t1  t 2  Q l  (   ln 2  ) (12)
  d 1  1 2     d1   d 2   2
Fluxul termic liniar schimbat intre cele doua fluide se determina cu relatia :
. t1  t 2 W
Ql   k l  (t 1  t 2 )  (13)
1 1 d2 1  m
(   ln  )
  d1  1 2     d1   d 2   2

unde termenul :
1  W 
kl   m  K  (14)
1 1 d 1
(   ln 2  )
  d1  1 2     d1   d 2   2
se numeste coeficient global longitudinal de transfer termic.
Fluxul termic total schimbat intre cele doua fluide:
. .
Q  Q l  L  k l  L  (t 1  t 2 ) [W] (15)
L – este lungimea peretelui cilindric, [m].

3.6.2. Schimb global de caldura la temperaturi varabile ale fluidelor

Schimbatoarele de caldura sunt aparate termice care realizeaza transferul de caldura intre
doua fluide numite agenti termici. Fluidul care cedeaza caldura se numeste agent primar iar cel
care ce care primeste caldura se numeste agent secundar.
Cei mai utilizati agenti termici sunt: apa, aburul, aerul, agentii frigorifici si gazele de ardere.
Clasificarea schimbatoarelor de caldura
a. Dupa forma constructiva :
 tubulare: de tip teava in teava si fascicul de tevi in manta

UNGURESAN PAULA 4
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

Fig.3. Constructia unui schimbator de caldura Fig.4. Schimbator de caldura de tip teava in
cu tevi si manta teava

Circulatia fluidelor in schimbatoarele de caldura cu tevi si manta se poate observa in figura 3.

UNGURESAN PAULA 5
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

Fig.5. Circulatia fluidelor in schimbatoare de caldura cu tevi si manta

 cu placi

Fig.6. Constructia unui schimbator de caldura cu placi

 cu suprafete extinse (nervuri)

Fig.7. Schimbator de caldura cu suprafete extinse


b. Dupa principiul de functionare :

UNGURESAN PAULA 6
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018
 Recuperatoare- in schimbatoarele de caldura recuperatoare agentii termici
circula simultan iar transferul de caldura se realizeaza prin peretele care
separa cele doua fluide (radiatoare, vaporizatoare, condensatoare).
 Regeneratoare – agentii termici circula alternativ si periodic, caldura cedata
de agentul primar este acumulata intr-un material inert si preluata apoi de
agentul secundar (ex. Schimbatoarele de caldura cu umplutura ceramica si
metalica)

Fig.8. Schimbator de caldura regenerativ

 De amestec – transferul de caldura se realizeaza prin contact direct si prin


amestecul celor doi agenti termici. (ex. Turnuri de racire).

Fig.9. Turn de racire

c. Dupa modul in care cei doi agenti strabat schimbatorul de caldura :


 echicurent (in acelasi sens);(eng. Cocurrent flow heat exchanger)
 contracurent (sensuri contrare);(counterflow heat exchanger)
 curent incrucisat .

UNGURESAN PAULA 7
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

a)echicurent b)contracurent c) current incrucisat


Fig.10. Moduri de circulatie a agentilor termici intr-un schimbator de caldura

Ecuatii de baza ale schimbatoarelor de caldura

Se considera un schimbator de caldura de tip recuperator care functioneaza in regim


stationar, in care cei doi agenti circula in echicurent fara a-si modifica starea de agregare. Marimile
caracteristice ale agentului primar se noteaza cu indicele 1 iar cele ale agentului secundar cu
indicele 2.

Fig.11. Elemente utilizate in exprimarea ecuatiei de


bilant a unui schimbator de caldura

A. Ecuatia de bilant termic


Ecuatia de bilant termic pentru un schimbator de caldura este de forma:

UNGURESAN PAULA 8
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018
. . .
Q1  Q 2  Q ma [kW ] (16)
. . .
unde Q1 , Q 2 , Q ma sunt fluxurile termice: cedat de agentul primar, primit de agentul secundar
respectiv pierdut in mediul ambiant [kW].
Fluxul termic cedat de agentul primar se determina cu relatia:
. .  .
Q1  m1  c1  ( t 11  t 12 )  m1  (h 11  h 12 )[kW ] (17)
Fluxul termic primit de agentul secundar se determina cu relatia:
. .  .
Q 2  m 2  c 2  ( t 22  t 21 )  m 2  (h 22  h 21 )[kW ] (18)
unde:
. .
 m1 , m 2 sunt debitele masice ale agentului primar, respectiv agentului secundar [kg/s];
 
 c1 , c 2 reprezinta caldurile specifice medii ale agentului primar, respectiv ale agentului
secundar [kJ/kg .K];
 t11, t12, t21,t22 sunt temperaturile celor doi agenti de lucru la intrarea respectiv iesirea din
schimbator [0C];
 h11, h12, h21,h22 reprezinta entalpiile agentilor termodinamici la intrarea respectiv iesirea din
schimbator [kJ/kg].

Fluxul de caldura pierdut in mediul ambiant prin radiatie si convectie:


.
Q pma    S  ( t ms  t ma )[kW ] (19)
S - aria suprafetei exterioare a schimbatorului de caldura; α - coeficient de transfer termic prin
convectie si radiatie [kW/m2 . K]

B. Ecuatia de transfer termic


Ecuatia transferului de caldura in aparat:
.
Q  k  S  Tmed  k l  L  Tmed [kW ] (20)
unde: ΔTmed este diferenta medie logaritmica de temperatura in lungul suprafetei de schimb de
caldura; k reprezinta coeficientul global de transfer termic [W/m2.K] iar kl coeficientul global liniar de
transfer de caldura [W/m.K].
In cazul suprafetelor plane coeficientul global de transfer termic se determina cu relatia:
1  W 
k (21)
1 p 1  m 2  K 
 
1  p  2
Pentru perete tubular se utilizeaza de obicei coeficientul global liniar de transfer de caldura:
1  W 
kl   m  K  (22)
1 1 de 1
  ln 
  d i  1 2     p di   de  2
Diferenta medie logaritmica de temperatura pentru schimbatoare de caldura cu circulatia in
echicurent si contracurent se determina cu relatia:
T  Tmin 0
Tmed  max [ C] (23)
Tmax
ln
Tmin

UNGURESAN PAULA 9
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018
unde ΔTmax si ΔTmin sunt diferentele de temperatura maxima si minima intre agentii termici la
intrarea respectiv iesirea din aparat. (Fig12).

t
t
t11
t11

Tmax
Tmax t12
t12
Tmin
t22
Tmin

t22
t21
t21
L
L
a) b)
Fig.12. Diagrama temperaturilor pentru circulatie
in echicurent (a) si contracurent (b)

- Pentru circulatie in current incrucisat se utilizeaza urmatoarele relatii:


.
Q  k  S  F  Tmed [kW ]

Se definesc:
t t t t
P  22 21 ; R  11 12
t11  t 21 t 22  t 21

Factorul de corectie, F, se determina din nomograme, in functie de valorile coeficientilor P si R,


dupa cum urmeaza:

UNGURESAN PAULA 10
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

UNGURESAN PAULA 11
TERMOTEHNICA II - NOTE DE CURS-2017-2018

APLICATIA 2
Intr-un schimbator de caldura in contracurent se incalzeste un debit de 1kg/s de apa, de la
temperatura de 10 0C pana la 60 0C cu ajutorul gazelor de ardere care intra in aparat cu 3500C si ies
cu 1500C. Daca randamentul schimbatorului este de 0.92 iar coeficientul global de transfer termic
este 130W/m2K sa se determine:
a. Debitul de gaze de ardere;
b. Suprafata de schimb de caldura

APLICATIA 3
Se considera un racitor de aer cu nervuri al unui compresor;
Se cunosc:
 debitul compresorului: 50m3/min, temperatura la intrare in racitor: 140 0C si la iesire 400C.
 apa are la intrare 250C si la iesire 400C.
Daca coeficientul global de transfer termic este de 80 W/m2K si stiind ca circulatia fluidelor se face
in curent incrucisat sa se determine debitul de apa necesar racirii si suprafata de schimb de caldura
necesara.

1. Badea, A., Necula, H., Schimbatoare de căldură, Editura AGIR, Bucuresti, 2000, ISBN 973-
99295-9-1.
2. Lavric Elena Daniela, Schimbatoare de căldură de mare eficacitate, Editura Matrix Rom, Bucuresti,
2000, ISBN 973-685-108-7.
3. Nagi, M., Laza, I., Mihon, L., Schimbatoare de căldură, Vol. 2- Calculul constructia şi încercarea,
Editura Mirton, Timisoara 2007, ISBN 973-52-0000-7 general 978-973-52-0075-6 vol II
4. Popa, B., Theill, H., Madarasan, T., Schimbatoare de căldură industriale, Editura Tehnica
Bucuresti, 1977.
5. Haslego, P. (Alfa laval), Polley, G., Compact heat exchangers Part1: Plate and Frame Heat
Exchangers Designing, CEP Magazine, Septembrie 2002, pg.32-37.

UNGURESAN PAULA 12