Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL

CALCUL TERMIC

Să se efectueze calculul termic și fluido-dinamic al unei caldarine cu arzător cu


următorii parametrii:
- Debitul căldurii: D = 3100 kg/h
- Presiunea căldurii: P = 7.2 bar
- Temperatura aburului saturat: t = 142oC
- Temperatură apă alimentare: ta = 35oC
- Randamentul căldării:   0.7

- Coeficientul de exces de aer:   1 .2


- Compoziția procentuală a combustibilului:
a) Carbon: C = 81.5% - 87.5% Ci = 84.5%
b) Hidrogen: H = 10.5% - 11.8% Hi = 11.15%
c) Sulf: S = 0.4% - 0.6% Si = 0.5%
d) Azot: N = 0.48% - 0.58% Ni = 0.52%
e) Oxigen: O = 0.58% - 0.7% Oi = 0.68%
f) Apa: W = 1.1% - 1.8% W = 1.43%

C + H + S + N + O + W = 100%

1.1 Calculul cantităților de aer de ardere și gaze de ardere


Puterea calorică inferioară a combustibilului:
Qi  339 C  1030 H  109 O  S   25.12 W  kJ / kg 
Qi  40074.76  kJ / kg 

Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii:

Va' 
1 
1.867
0.21 
C
100
 5.6
H
100
 0.7
S O
100 
3

 m N / kg comb 

Va'  10.480 m 3 N / kg comb 
Masa teoretică de aer uscat necesar arderii:

Ga' 
1 
 2.667
0.232 
C
100
8
H

S

o  3

 m N / kg comb
100 100 100 


Ga'  13.551 m 3 N / kg comb 
Volumul teoretic de aer umed:
'
Vaum  1  0.00161X Va' m 3 N / kg comb  
V '
aum  10.649 m N / kg comb 3

Volumul necesar de aer uscat arderii:

Va  Va' m 3 N / kg comb 

Va  12.576 m 3 N / kg comb 
Volumul real de aer umed necesar arderii:
Vaum  Vaum
'

m 3 N / kg comb 
Vaum  12.778 m N / kg comb  3

Volumul teoretic de gaze biatomice:
VR' O 2  VS'O 2  VC' O 2
C  0.375 S
VR' O 2  1.867
100
 m N / kg comb3

VR' O 2  1.581  m N / kg comb


3

Volumul teoretic de gaze:


Vgu'  Vro' 2  VN' 2

Vgu'  8.283 m3 N / kg comb 
Volumul teoretic al vaporilor de apă din gazele de ardere:

VH' 2O  1.224
9H  W
100
 0.00161 Va m 3 N / kg comb  
VH' 2O 
 1.435 m 3 N / kg comb 
Volumul teoretic de gaze umede:
'
Vga  Vgu
'
 VH' 2O m 3 N / kg comb  

Vga'  11 .299 m 3 N / kg comb 

Volumul real de gaze de ardere uscate:


Vgu  Vgu'     1Va' m 3 N / kg comb 

Vgu  11 .960 m 3 N / kg comb 
Volumul real al gazelor de ardere:


Vga  Vga'     1V ' aum m 3 N / kg comb
'


Vga  13.429 m 3 N / kg comb 
Masa reală a gazelor în urma arderii:
M ga  1  1.306 V'ga
'

kg / kg comb 

M ga  1.137 kg / kg comb 

Densitatea conținutului de gaze umede:


M ga
Vga
kg / m N 
3

  0.0847

Compoziția procentuală a gazelor de ardere anhidre:


C
2  1.867
'
VCO
100
'
VCO 2  1.578 %
'
VCO
CO2  2
100
Vgu
CO2  13.19 %

0.375 S
2  1.867
'
VSO
100
'
VSO 2  0.004 % 
'
VSO
SO2  2
100
Vgu
SO2  0.03 %

0.21   1Va'
O2  100
Vgu
O2  3.68 %

VN' 2  0.79   1Va'


N2  100
Vgu
N 2  83.10 %

N 2  CO2  SO2  O2  100 %

Compoziția procentuală a gazelor de ardere umede:


'
VCO
CO2 um  2
100 %  11.75 %
Vga
'
VSO
SO2um  2
100 %  0.03 %
Vga

0.21   1Va'
O2um  100 %  3.28 %
Vga

VN' 2  0.79   1Vga'


N 2um  100 %  74.01 %
Vga

VH' 2O  0.00161    1Va'


H 2O  100 %  10.94 %
Vga

H 2O  N 2um  O2um  SO2um  CO2um  100 %

1.2 Calculul entalpiei gazelor de ardere cu trasarea diagramei LG-T


Entalpia gazelor de ardere:
I ga   ; t   I ga
'
 t      1 I aum
'
 t   kJ / kg 
I ga - entalpia gazelor de ardere rezultate din arderea teoretică
'
I aum - entalpia excesului de aer

'
I gai  I RO 2iVro' 2  I N 2iVN' 2  I H 2OiVH' 2O  kJ / kg 
I RO 2i , I N 2i , I H 2Oi - entalpiile specifice gazelor triatomice, azotului și vapori de apă

2 i  C RO 2VRO 2  t   kJ / kg 
' '
I RO

I N' 2i  C N 2VN' 2  t   kJ / kg 

I H' 2Oi  C H 2 OVH' 2O  t   kJ / kg 

C RO 2 , C N 2 , C H 2 O - călduriile medii specifice ale gazelor triatomice și vaporilor de apă

27
I RO 2 i  C RO 2  t   kJ / kg 
22.41
28
I N 2i  C N 2  t   kJ / kg 
22.41
18
I H 2Oi  C H 2O  t   kJ / kg 
22.41

Tabelul 2.1 Valori din anexe în funcție de temperatură


ti Ti CRO2 CN2 CH2O Caum
o o
C K kJ/m3NK kJ/m3NK kJ/m3NK kJ/m3NK
0 273 1.6 1.295 1.494 1.32
100 373 1.7 1.296 1.505 1.325
200 473 1.787 1.3 1.522 1.343
300 573 1.863 1.307 1.542 1.343
400 673 1.93 1.316 1.565 1.35
500 773 1.989 1.328 1.59 1.365
600 873 2.041 1.34 1.615 1.38
700 973 2.088 1.356 1.641 1.39
800 1073 2.131 1.38 1.696 1.41
900 1173 2.169 1.38 1.696 1.425
1000 1273 2.204 1.392 1.723 1.435
1100 1373 2.235 1.403 1.75 1.458
1200 1473 2.264 1.414 1.777 1.465
1300 1573 2.29 1.425 1.803 1.473
1400 1673 2.314 1.435 1.828 1.482
1500 1773 2.335 1.444 1.853 1.494
1600 1873 2.356 1.453 1.876 1.503
1700 1973 2.374 1.461 1.9 1.51
1800 2073 2.391 1.469 1.921 1.52
1900 2173 2.412 1.478 1.935 1.528
2000 2273 2.429 1.487 1.941 1.536

Tabelul 2.2 Calculul entalpiilor specifice a gazelor triatomice, azotului și vaporilor de apă
Temperatura RO2 N2 H2O
'
ti IRO2i I RO 2i IN2i I N' 2i IH2Oi I H' 2Oi
o
C kJ/m3NK kJ/kg kJ/m3NK kJ/m3NK kJ/m3NK kJ/kg
0 0 0 0 0 0 0
100 204.850 272.000 161.870 1078.790 120.852 215.215
200 430.667 571.840 324.74 2164.240 244.433 435.292
300 673.475 894.240 489.733 3263. 840 371.468 661.518
400 930.260 1235.200 657.474 4381.754 502.678 895.180
500 1198.373 1591.200 829.336 5527.136 638.385 1136.850
600 1475.643 1959.360 1004.196 6692.496 778.107 1385.670
700 1761.228 2338.560 1185.551 7901.141 922.406 1642.641
800 2054.284 2727.680 1378.896 9189.696 1089.510 1940.224
900 2352.281 3123.360 1551.258 10338.408 1225.699 2182.752
1000 2655.820 3526.400 1738.608 11587.008 1383.569 2463.890
1100 2962.493 3933.600 1927.582 12846.429 1545.775 2752.750
1200 3273.744 4346.880 2119.303 14124.163 1712.317 3049.332
1300 3587.285 4763.200 2313.773 15420.210 1882.152 3351.777
1400 3903.718 5183.360 2509.241 16722.916 2055.038 3659.656
1500 4220.513 5604.000 2705.334 18029.784 2231.939 3974.685
1600 4542.368 6031.360 2903.675 19351.635 2410.285 4292.288
1700 4863.139 6457.280 3102.141 20674.319 2593.690 4618.900
1800 5186.079 6886.080 3302.606 22010.321 2776.613 4944.654
1900 5522.274 7332.48 3507.441 23375.456 2952.229 5257.395
2000 5853.89 772.8 3714.526 24755.576 3117.246 5551.26

În tabelul 2.3 sunt prezentate valorile de calculul a entalpiei gazelor de ardere


Temperatura '
I gai   Ii iaum Iaum
ti I '
gai iaumi '
I aumi
0 0 0 0
100 1847.987 106.398 1417.883
200 3741.742 215.686 2874.289
300 5685.295 323.529 4311.433
400 7680.056 433.620 5778.540
500 9733.679 548.048 7303.433
600 11832.649 664.884 8860.428
700 14005.530 781.319 10412.073
800 16322.785 905.784 12070.728
900 78429.070 1029.848 13724.033
1000 20699.989 1152.305 15355.935
1100 2295.636 1287.851 17162.264
1200 25327.684 1411.674 18812.358
1300 27690.975 1537.665 20491.345
1400 30071.575 1666.064 22202.435
1500 32463.692 1799.523 23980.941
1600 34884.688 1931.054 25733.765
1700 37312.223 2061.301 27469.467
1800 39759.174 2197.008 29277.936
1900 42253.272 2331.269 31067.143
2000 44743.600 2466.816 32873.472

1.3 Calculul randamentului și consumului de combustibil


1.3.1 Variația coeficientului de exces de aer în lungul canalelor de gaze:
  0.02  0.03  Adoptam   0.02

 ev        1.22

I gali  I gai
'
    1 I aumi
'
 kJ / kg 
I ga 2 i  I gai
'
   ev  1 I aumi
'
 kJ / kg 

Tabelul 1.3 În funcție de temperatură rezultă următoarele valori


' '
ti iaumi I aumi I aumi Igali Iga2i
0 0 0 0 0 0
100 106.398 1847.987 1417.883 2131.563 2159.921
200 215.686 3741.742 2874.289 4316.600 4374.086
300 323.529 5685.295 4311.433 6547.581 6633.810
400 433.620 7680.056 5778.540 8835.764 8951.335
500 548.048 9733.679 7303.433 11194.366 11340.435
600 664.884 11832.649 8860.428 13604.735 13781.943
700 781.319 14005.530 10412.073 16087.945 16296.186
800 905.784 16322.7885 12070.728 18736.930 18978.345
900 1029.848 18429.070 13724.033 21173.877 21448.357
1000 1152.305 20699.989 15355.935 23771.176 24078.294
1100 1287.851 22995.636 17162.264 26428.089 26771.334
1200 1411.674 25327.684 18812.358 29090.155 29466.403
1300 1537.665 27690.975 20491.345 31789.244 32199.071
1400 1666.064 30071.575 22202.435 34512.062 34956.110
1500 1799.523 32463.692 23980.941 37259.880 37739.499
1600 1931.054 34884.688 25733.765 40031.441 40546.117
1700 2061.301 37312.223 27469.467 42806.117 43355.506
1800 2197.008 39759.174 29277.936 45614.761 46200.320
1900 2331.269 42253.272 31067.143 48466.700 49088.043
2000 2466.816 44743.600 32873.472 51318.294 51975.764

1.3.2 Randamentul căldării:


1  100   qev  qch  qex   82.934 %

I gali  I gai
'
    1 I aumi
'
 kJ / kg 
tev=340 oC
t0=20 oC
I ga 340  I ga 20
qev  100 %  15.166 %
Qi

qch  0.9 %

qex  1.0 %

I ga 20  360.482 kJ / kg 

I ga 340  6438.193 kJ / kg 

Unde:
qev – pierderea de căldură cu gazele de ardere evacuate
qch – pierderea de căldură prin arderea chimică incompletă
qex – pierderea de căldură prin pereții căldării în exterior
Iga20 – entalpia gazelor de ardere la temperatură și coeficientul de exces de aer la evacuare
Iga340 – entalpia gazelor de ardere după ultimul schimbător de căldură

1.3.3 Căldura utilă transmisă apei în căldare


D
m   kg / s   0.861  kg / s 
3600

i '  673  kJ / kg 

iaa  27  kJ / kg 

Qu  m i '  iaa   kg / s   556.206  kg / s 

Unde:
D – debitul de abur al căldării
i ' – entalpia aburului saturat
iaa – entalpia apei de alimentare

1.3.4 Consumul de combustibil


Qu
B  kg / s   0.016  kg / s
 1 
 Q1 
 100 
Unde:
Qu – căldura utilă transmisă apei din căldare
Qi – puterea calorică inferioară a combustibilului
1 – randamentul căldării

1.4 Calculul focarului


1.4.1 Temperatura teoretică din focar:
100  qch
I gatt  Qi   I a'  kJ / kg   40052.41  kJ / kg 
100
I a'  caVaum
'
t o  kJ / kg   282.186  kJ / kg 

Unde:
Igatt – entalpia gazelor de ardere corespunzătoare temperaturii teoretice coeficientului de
exces de aer
Qi – puterea calorică inferioară a combustibilului
 – coeficientul de exces de aer din focar
ca – căldura specifică medie la presiune constantă a aerului
I a' – entalpia aerului teoretic necesar arderii unității de combustibil la temperatura

mediului ambiant
'
Vaum – volumul teoretic de aer umed
t0 – temperatura mediului ambiant
tt – se determină din diagrama I – t

1.4.2 Temperatura gazelor de ardere la ieșirea din focar


qexf  0.4qex  0.4 %

 q 40 
I gatf  I gatt   ex Qi  kJ / kg   30605.38 kJ / kg 
 100 
Considerăm tf = 1720 oC
Unde:
qexf – pierderea procentuală de căldură prin pereții focarului
Igatf – entalpia gazelor de arderecorespunzătoare temperaturii de ieșire din focar și
coeficientul de exces de aer din focar.

1.4.3 Cantitatea de căldură realizată prin răcirea gazului de la tf la tt

Q1  B  I gatt  I gatf   ex
 q 0.4 
Qi   kJ / s   148.587  kJ / s 
 100 

 qex  qexf 
Q2  B I gatf  I ga 340  Qi   kJ / s   382.827  kJ / s 
 100 

Este îndeplinită condiția:


Qu=Q1+Q2
Diferența procentuală fiind:
Qu   Q1  Q2 
100  4.45 %
Qu

1.4.5 Grosimea stratului radiant al flăcării


- raza mare: R=0.400 m
- raza mică: r=0.150 m
- generatoarea aproximativă: G=0.300 m
- înălțimea focarului: H=0.1750 m
- înălțimea arzătorului: h=0.450 m
Unde:
Vf – volumul focarului: - Vf = 0.114 m2
Af – suprafața de radiație a focarului: Af = 0.518
S1 – grosimea stratului radiant al flăcării
Vf
S1  3.6  m  0.792 m
Af

1.4.6 Coeficientul de atenuare a intensității radiației datorită particulelor de


funingine
 C
t
K f  0.03 2    1.6 f  0.5  l / bar m  0.410 l / bar m
 100 H
1.4.7 Coeficientul de atenuare a intensității radiației datorită gazelor de ardere
triatomice
 0.76  1.6r  t 
Kg  
  P  P 3
H 2O
  
 0.11  0.37 f  rRO 2  rH 2O  l / bar m  0.373 l / bar m
 1000 

 RO 2 H 2O 
PRO2 – presiunea parțială a vaporilor de apă
PH2O – presiunea parțială a gazelor de ardere triatomice

1.4.8 Factorul de emisie a părții luminoase a flăcării


 k  p S
 f 12  1  e g 1 1  0.25617

1.4.9 Factorul din emisie a părții neluminoase a flăcării


 k g k f  p1S1
 f 11  1  e   0.4626

1.4.10 Factorul de emisie a flăcării


 f 1   f 11  1     f 12  0.3759

 – facțiunea din volumul focarului ocupat de partea luminoasa = 0.58

1.4.11 Coeficientul de poziția maximului de temperatură din focar


a1  0.54
b  0 .2
h  0.095
1
X1  ha1  0.210
Hf
M  a1  bX 1  0.498

Unde:
a1 – coeficienți ce depind de natura combustibililor lichizi
x – amplasarea relativă a maximului de temperatură din focar în raport cu înălțimea
focarului
Hf – înălțimea focarului
h – înălțimea de amplasare a arzătorului

1.4.12 Coeficientul de murdărire cu masa refractară a focarului


- pentru păcură:   0.550

1.4.13 Coeficientul ce ține cont de schimbul de căldură dintre focar și gazele de ardere
   0.6  1.0   0.6

1.4.14 Coeficientul de eliciență tehnică al focarului


    0.33

1.4.15 Factorul de emisie al focarului


 f1
f   0.6460
 f 1  1   f 1 

1.4.16 Cantitatea de căldură prin răcirea gazelor de la temperatura teoretică până la


temperatura de ieșire din focar
A f 5.76  10 8  f t f tt3 M  10 3
Qlcal   kJ / s   198.081  kJ / s 
 tt 
3   1 1
t M2
 f 

1.4.17 Eroarea de calcul


Q1  Qlcal
 100  3%  0.91%
Q1

1.5 Calculul vaporizatorului


1.5.1 Căldura schimbată prin convecție
 q  qexf 
Q2  B  I gatf  I ga 340  ex Qi   kJ / s   382.827  kJ / s 
 100 

1.5.2 Diferența medie logaritmică de temperatură. Curgerea fluidului în echicurent


taa = 35 oC
Tf = 1427 oC  Tf = tf + 273 = 1426.85 oC
Tev = tev + 273 = 339.85 oC
Ta = taa + 273 = 36.85 oC
Tmax  T f  1426.85o C
Tmin  Tev  339.85o C

Tmax  Tmin
Tm   544.49o C
 T 
ln max 
 Tmin 

1.5.3 Coeficient de transfer termic prin convecție de la gazele de ardere la pereții țevii
de la curgerea longitudinală
w  11 m / s 

D1  0.031 m
d e  1.619 m

 
u   D1  Nd e  2.688 m 2  
4S t
d ech   0.856 m
u

St 
4
 D1  Nd e2   0.575m 2 
 2

ct = 1
cd = 1
ce = 0.652
T f  Tev
Tm   1156 o C
2

m 
Tm
1000
 1.15 o mC  
  1.163 0.01964  0.7261 m  0.00149 m2   1.213 W / m 2C  

 0.122  0.743 m  1.124 m2  0.404 m3  0.082 m4   0.001m / s
2

10 4
   
Pr   0.94  0.56rH 2O   0.67  m   4.199
  10 
0.8
 wd ech 
 c  0.023   
 73.643 W / m 2 K 
  
 go  11 .1904 m 3 N / kg 

 gc  B go 10  0.235 m 3 / s 

Unde:
 – coeficient de condicție a gazelor
W – viteza medie a gazelor de ardere
 – vâscozitatea cinematică a gazelor
dech – diametrul echivalent
Pr – criteriul lui Prandtl pentru gaze
ct, cd, ce – coeficienți de corecție ce depind de temperatura fluidului de forma canalului de
lungimea relativă
St – aria secțiunii libere
u – perimetrul spălat de gaze
B – consumul de combustibil
 gc – debitul gazelor de ardere în fascicul

 go – volumul teoretic de gaze umede

Vm – temperatura medie redusă

1.5.4 Coeficient de transfer termic prin radiație de la gazele de ardere la peretele țevii
cy = 0.95
 f 1  0.952

 n  2.65

 r  c y f 1 n  2.396W / m 2 K 

 f 1 – gradul de negreală al gazelor

1.5.5 Coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic


 
1  1   c   r  W / m 2 K  68.435
 c – coeficient de transfer prin convecție de la gaze la țevi

 r – coeficient de transfer prin radiație de la gaze la țevi

1.5.6 Coeficientul global de transfer de căldură

K
1
1
1
 
W / m 2 K  68.435

1  2
1 – coeficient de transfer termic de la gazele de ardere la pereții țevilor
 2 – coeficient de transfer termic de la pereții de ardere la pereții țevilor
La suprafața de schimb de căldură realizată din țevi prin interiorul cărora circulă

1 1
emulsie de apă-abur, rezistența termică de la perete la fluidul rece se neglijează    .
2 1

1.5.7 Suprafața de schimb de căldură

A
Q2103
 K10 Tm
 
m 2  0.684  Adoptam A  1

K – coeficient global de transfer termic


Tm – diferența medie logaritmică de temperatura

1.5.8 Numărul de țevi


d = 0.032 m
A1 = 1 m2
l = 0.785 m
A` dl  0.078
A
Nt   12.79 țevi
A`
d – diametrul țevii
l – lengimea țevii

1.6 Calculul fluido-dinamic


1.6.1 Căderea de presiune datorată rezistenței de frecare
d i  0.02 m


 m  0.6 kg / m 3 
wm  3 m / s 

wd ech
Re   2431.58

0.316
f   0.119
4 R
e

Pf   f
1 wm2
di

2
  
 m N / m 2  12.637 N / m 2 
di – diametrul interior al țevii
wm – viteza medie
 m – presiunea medie a fluidului
 f – coeficientul de frecare

1.6.2 Căderea de presiune datorată rezistențelor locale


 loc  1

Ploc   loc
wm2
2
 
 m N / m 2  36.300 N / m 2  
 loc – coeficientul de rezistență locală

1.6.3 Căderea de presiune datorată diferenței de nivel


H1 = 0.6 [m]
g = 9.8 [m/s]

 m  0.6 kg / m 3 
 sh  H1  m g  3.532 N / m 2  
H 1 – înălțimea porțiunii considerate
 m – densitatea medie a fluidului
g – accelerația gravitațională

1.6.4 Calculul gazo-dinamic


1.6.4.1 Căderea de presiune datorată rezistențelor de frecare
dech = 0.856 [m]
l = 0.785 [m]
T f  Tev
T 
2
 882.85 o C  
T p  T  60  952.85 o C  

  0.0847 kg / m 3 
 
 
e w 2
  
2
h  
d ech  2 Tp   12.356 bar 

 1 

 T 