Sunteți pe pagina 1din 21
UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA, PROIECT G.A.T.A.G. II Student: Dinu Daniel anul IV electromecanica IFR Tema proiectului, Sa se efectueze calculul termic si fluido-dinamic al unei caldarine recuperatoare cu urmatorii parametri: Debitul caldarinei Q= 1150 kg/h Presiunea caldarinei. 8 bar Temperatura aburului saturat........ 177 grade C Temperature apei de alimentare.......33 grade C Randamentul caldarin: .89 Coeficientul de exces de aer..........0= 0.22 Compozitia procentuala a combustibilului: Carbon Ci Hidrogen Hi= 11.: Apa Wiz 1.5% Azot Ni Oxigen Oi= 0.8% Sulf i CAPITOLUL | CONSIDERATII CU PRIVIRE LA CALDARINELE RECUPERATOARE Generalitati Caldarina recuperatoare este tipul de caldare cu circulatie fortata dar care foloseste pentru vaporizarea apei caldura din gazele de evacuare ale motorului principal, a caror temperature este in general de 300-400 grade. Este mult mai economica decat caidarina cu combustibil. In principiu caldarina recuperatoare este formata dintr-un evaporator in care se produce vaporizarea apei datorita caldurii cedate de gazele de evacuare ale motorului principal, dintr-un separator de abur, in acesta aburul este colectat pentru nevoile de la bordul navei, iar apa este din nou reciclata. Evaporatorul este format din doua pana la patru serpentine similare, cu tevi in spirala care sunt legate independent cu o valvula. Serpentinele sunt pozitionate concentric pe un colector cilindric, cuplate cu galeria de evacuare a motorului principal. Se poate permite trecerea gazelor de evacuare fie direct in cot , fie direct din serpentinele vaporizatorului. Cand ventilul este complet deschis gazele arse de la motor trec direct cot. _Evaporatorul este montat la partea superioara a compartimentului masini, pe o parte special amenajata aproape de cosul de suflare al funinginii de pe serpentinele si izolatia termica corespunzatoare. Pentru verificare si intretinere, evaporatorul este prevazut cu gura de aerisire in spatiile de fum ale serpentinei. Separatorul de abur are 0 forma cilindrica, fiind prevazut cu armaturile si aparatele de masura si contro! caracteristice colectorului superior al caldarinei cu combustibil. Circulatia fortata a apei este realizata cu o pompa de presiune prevazuta cu © valvula de trecere pentru reglarea debitului pompei. Pompa de circulatie asigura din separator apa pe care o refuleaza prin tubulatura din serpentinele evaporatorului unde, primind caldura gazelor de evacuare prin contact indirect, produce vaporizarea apei intr-un procent corespunzator vitezei de circulatie a apei si a caldurii primite in functie de cantitatea de gaze ce circula prin tuburile de vaporizare. In separatorul de abur, amestecul de apa si vapori se separa gravitational. Aburul este colectat si repartizat spre diferiti consumatori principaii si auxiliari prin tubulaturile special amenajate si unde se unesc cu tubulaturile de abur aferente caldarinei cu combustibil. Apa din separator este din nou aspirata si reintrodusa in system pentru vaporizare. Alimentarea cu apa a caldarinei se face prin capetele de alimentare din Separator cu ajutorul unor pompe de alimentare, mentinand un nivel constant al apei in interiorul separatorului. Separatorul este prevazut si cu instalatie de pompare de suprafata side fund. Reglarea debitului de abur al caldarinei se realizeaza prin reglarea cantitatii de gaze care trec prin serpentine cu ajutorul ventilutui, prin introducerea treptata in circulatie a doua sau mai multe serpentine de vaporizare si prin reglarea debitului de circulatie, ceea ce mareste sau micsoreaza viteza de circulatie a apei prin serpentine. De regula navele sunt dotate cu caldarina recuperatoare si cu caldarina de combustibil care functioneaza in perioadele de stationare ale navei. In acest scop navele sunt prevazute cu instalatia de caldarine si au Posibilitatea functionarii in paralel a celor doua caldarine atunci cand necesarul de abur depaseste debitul normal al caldarinei recuperatoare. Pompele de alimentare sunt pentru ambele caldarine, schimbarea pe una din ele facandu-se prin manevrarea vaivulelor corespunzatoare, pentru fiecare caldarina, apa de alimentare provenind din surse comune. Schema de principiu, Schema de principiu a caldarinei recuperatoare . Vaporizator . Separator de abur . Serpentine |. Ventil cu clapet Tur . Retur . Pompa de presiune . Galerie evacuare . Cos de fum 40. Pompe de circulatie 41. Spre supraincalzitor 42. Difuzor OCPNOAhONA Capitolul 2 Calculul arderii combustibilului in motorul principal - Ecuatile arderi ‘Arderea 0 consideram completa. a. Arderea carbonului ©+02->co2 1 kmol +1 kmol©2-> 1 kmol CO2 t2kgC + 32kgO2 > 44kg COZ 1ZkgC + 22.41 m3N O2-> 22.41 m3NCO2 TkgC + 32N2kgO2 > 441Zkg CO2 Tkg® + 2241/12m3NO2 > 22.41/12m3NCO2 b, Arderea hidrogenului H2+1/202-> H20 tkmolH2 + 1/2kmolO2 -> 1 kmol H20 2kgH2 + 16kgO2 > 18kgH20 2kgH2 + 22.44/2m3NO2 -> 22.41/2m3NH20 TkgH2 + 16/2kgO2 -> 18/2kg H20 TkgH2 + 22.41/2m3NO2 > 22.41/2m3NH20 6. Arderea sulfului S + 02 > soz TkmolS + 1 kmolO2 -> 1 kmol SO2 32kgS + 82kgO2 > 64kg S02 32kgS + 2241m3NO2 -> 22.41 m3N S02 1kgS + 92/82kgO2 > 64/32 kg SoZ 1kgS + 22.41/32m3NO2 > 22.41/32 S02 Calculul cantitati teoretice de oxogen necesar arderii perfecte. 22.41 22.41 22.41 os yet Sy hs Sys) Qo = 1.798 po = 0.865 Calculul cantitati teoretice de aer necesar arderii perfecte. t Lo = gygq Oo Lo =7.783 Calculul cantitati teoretice de gaze de ardere, Vue = 241 ny 079-L9 Pro = 0.904 28 Ve = 6.154 22.41 Vso. = 24 Vso2 = 5603 x 10-2 22.41 V coz 72 Voo2 = 1.587 22.41, 22.41 a-po-Lo-d Wr20 = 38 Se * 0050 Viz20 = 2.915 reale de gaze rezultate, Vog = Veo2+ Vso2+ V2 = 7.747 Vgu ‘= Vog+ (a - 1)-Lo = 17.087 N= Vgu+ Vizo = 20.002 Date pentru calculul termic, Entalpia teoretica a gazelor la intrarea in caldarina, Vro2 = Vco2 + Vso2 Vro2 = 1.593 Pentru temperatura gazelor evacuate din motor tg = 397 avem iRozi = 187.524 in201 621.09 ini 254.206 pentr tye = 182 iroze := 660.150 inaoe = 276.196 inze = 19.545 Entalpia teoretica a gazelor la intrarea in caldarina igi = Vroziro2i+ Vi20-iH20; + Vu2inai igi = 3626 x 10° ta = 44 — temperatura aerului la iesirea din CM Ca:= 1.03 ito = Lo-Ca:(ta + 273.15) = 2.55 10° Entalpia teoretica a gazelor la iesirea din caldarina: igee == Vro2-iRoze + VH20 -in20e + VNe2 -inze igee = 1977 x 10° Entalpia reala la intrarea in caldarina: ig + [Co = t-te] Entalpia reala la iesirea din caldarina: 6.686 x 10° ‘91 ige == igee + (a — 1)+ipg = 5.037 x 10° Calculul debitelor de caldura la intrare respectiv la lesirea din caldarina. Gu= 126 grlcp*h p= 105 Qg = ig-p-c = 8845 x 10° Qye := ige-P-¢ = 6.664x 10° Calculul debitului de caldura preluat de apa pe traseul caldaril(caldura disponibila) Qa = Qg + Qge = 1.551 x 107 Calculul debitului util de caldura, Qn.o == 1 -Qg = 1.349% 107 a = 0.87 Caloulul debitului de apa si a debitului de gaze care circula prin caldarina Calculul debitului de abur ce circula prin caldarina, 3052.2 entalpia aburului la iesirea din supraincalzitor 185.02 _entalpia apei la intrare in economizor Qap = —*?— ~ 4.706. 103 Calculul debitului de gaze care circula prin caldarina, Pom := 0.903 — densitatea medie a gazelor viteza medie a gazelor de ardere —# _ - 1.481 x 10° = —8 - 4.146% 10% = 4.247 x 104 Calculul termic al supraincalzitorului Caloulul termic pretiminar al suprafetei de schimb de caldura Alegerea coeficientului global de transfer termic, k= 36 Calculut diferentei medii de temperatura tai tgsi = 251 temperatura dupa incalzitor 397 temperatura de intrare a gazelor in supraincalzitor tag) = 302 temperatura aburului la iesirea din supraincalzitor tsaqj = 175.355 temperatura abur la intrarea in supraincalzitor ta - tay = 95 At max:= tgsi~ 18; = 75.645 At min 2 tempreatura medie logaritmica este: Mt max At mit 84.955 ( at n=) In| ‘at min sealege din diagrama y := 0.85 at m= diferenta medie de temperatura reala At mr2= At mew = 72.212 Calculul debitului de caldura: Qa-(i Qs { Qi = 1.551 x 107 Calculul suprafetei de transfer termic: ap 1 it mr 3601 0.517 Calculul suprafetei de transfer termic penru fasciculul de patru tevi serpentine: Calculul numarului de nervuri Ls 38 lungimea serpentir n= 0.01 pasul dintre nervuri ts) 4 254332 n={—]41- 2 Ph Se adopta n.=255 nervuri Calculul propriu-zis al suprafetei ‘Suprafata totala de schimb de caldura se compune din suprafata nervurata si suprafata parti libere. Calculu! suprafetet nervurilor A.n se face adoptand urmatoarele conditi 2 A= oo #) An = 575 ‘Suprafata totala de schimb de caldura pentru un fascicul de patru tevi: Ag = 2N(2n + Bq) + 2Ay + Aix de(Py ~ rn) Calculam numarul de tevi Aad n= y= 1831 se adopta: n= 14 tevi Calculul coeficientului real de transfer termic: Calculul vitezei de circulatie a aburului Osim = 1.5 Qap 88 TT gge S800 wag = 1.685 Calculul vitezei de circutatie a gazelor Aggy := Le-3- 6.82 4.58 3600 WQgi = 1.717 Determinarea coeficientului real de transfer termic: 2 = 14316.6563 —_coeficient termic de la peretelede tevilafluidul rece ae = 10410.758 Coetcient transfer termic de la gaze la peretele tevil a,= 2 coeficient de transfer termic de la gazele de ardere m 0.001 © = 095 ky = 34,202 Verificarea coeficientului global de transfertermic: ot) 100= 2.28 Catculul termic al Vaporizatorului. ‘Vaporizatorul este construit dintr-unn sistem de serpentine grupate in paralel, legate la unul sau ‘mai multe colectoare de intrare si iesire a aburului, Se va considere un supraincalzitor aluit din fascioule de serpentine grupate cate patru, legate in acelasi plan vertical la un colector. Rentru marirea suprafetei de schimb de caldura, serpentinele sunt nervurate. Se va utiliza dispunerea in echicurent, Calculul termic preliminar al suprafetei de schimb de caldura Alegerea coeficientului global de transfer termic: k=35 Calculul diferentei medi logaritmice de temperatura atmin := 6.64 atmax := 28.64 atm := 15.05 Calculul debitului de caldura: Qy = Q;-5.036~ 4 = 2411 x 104 Calcul numarului de nervuri pentru un fascicul de tev Qik ~ Ieatm -36007 12.709 Ag 14.27 pn:= 0.01 pasul dintre tevi ly = 4 Wy nus 5 = 266.667 seadopta nv := 270 caiculul numarului de tevi: A = 5 =3.56 we Calculul suprafetei de transfer termic: Ay Q k-atm’ 45.754 Calculul coeficientului de transfer termic Parametrifizici ai aburului din vaporizator: tay = 204 Posy := 4.80 Cam 3= 2.38 6 Van = 1.91917 Pray := 1.246 way = 0.208 wo y = 1.783 Determinarea coeficientului de transfer termic: 0.01 coeficient de murdarie 1 ky: 7 a & @2n = 3751.475 cn == 37.256 se poate alege din monograma functie de wa a = 1.041x 104 coeficient de conversie termica de la gaze la perele ag = 117.063 Verificarea coeficientului de transfer termic: cy = 1641 % Calculul propriu-zis al suprafetei totale de transfer: Au: A Suprafata totala de schimb de caldura A= 587 Calculul termic al economizorului Preincaizitorul de apa este construit dintr-un sistem de tevi asemanatoare cu cele ale ‘supraincalzitorului in care apa de alimentare se incalzeste pe seama gazelor de ardere ce sunt recuperate. Pentru simpiificarea calculului se considera ca in economizor apa se aduce la temperatura de fierbere. ‘Se va considera dispunerea in contracurent. Calculul termic pretiminar al suprafetei de schimb de caldura Alegerea coeficientului global de transfer termic k=35 Calculul diferentei medi logaritmice At max~ At min ' At max’ in At min (‘si = t82) p= 0.57 tag — tag, 0.341 4 tme ve = 1.33 sealege din diagrama Calculul debitului de caldura: 719.2 entalpia aburului la iesirea din economizor 185.02 _entalpia aburului la intrarea in economizor Qab-(iaece - leq) = 2514 x 10 Calculul suprafetei de transfer termic pentru un fascicul Qee 10% ec = at, 3600 = 234,836 Calculul numarului de nervuri pentru un fascicul de tevi: Ph = 0.015. pasul tevi Lec:= 4 _lungimea serpentinei ft a= (=) = 266.667 Calculul numarului de tevi: ec x = Calculul coeficientului de transfer termic: Nec 16.446 Parametrifizci ai aburului tam == 109.677 Pa ec = 943.574 CA ec = 4.229 Acc = 68.485 107? Praec = 1606 Va ec = 0.208 Parametrifizici ai gazelor de ardere: tom = 193 PO ec = 0.762 dec = 1.1004 2G ec := 3.950.107 2 Vec := 32.0017 © Pigec:= 0.067 Calculul vitezei de circulatie a aburului Calculul Vivtezei de circulatie a gazelor Q,g-13 WO ec = A pg eq 3600 = 144.84

S-ar putea să vă placă și