Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN MOLDOVA Facultatea Urbanism i Arhitectur Catedra: Alimentri cu Cldur i Gaze,Ventilare

PROIECT DE AN
La disciplina: Alimentri cu gaze
Tema: Alimentarea cu gaze a unei localiti

A efectuat: A verificat:

st.gr. ACGV-082FR lector asistent Popovici Mariana

Chiinu 2011

1. Date iniiale pentru proiectare.


1.1 Componena gazelor cu care e alimentat localitate
CH4 = 93,1% C2H6 = 4,2 % C3H8=0,6% C4H10 = 0,3% C5H12=0,4% CO2 = 0,1% N2 =1,1%

1.2 Continutul de umiditate d (in Kg/m3, gaze uscate la 00C si 101.3 KPa)
d= 0,012 kg/m3

1.3. Date pentru proiectare


1. Presiunea iniial a gazelor la ieire din SP = 4,5105 Pa; 2. Distana de la SP pn la reeaua urban = 4 km 3. Amplasarea SP fa de localitate Est; 4. Numarul planului general si numarul planului casei locative: planul nr.48. 5. Nr de etaje ale raionului I =2 etaje II=5 etaje 6.Aparamente cu nclzire de ap instantanee= 65% 7. Bi obteti =60% 8. Splarea rufelor n condiii casnice =45% 9. ntreprinderi de panificaie, tone/d la 1000 de locuitori =0,8; 10.Uniti spitaliere paturi la 1000 de locuitori =11; 11. Instalaii de nclzire local=60% 12.Consumul ntreprinderilor industriale, n mii m3/h: N1=1,5; N2=4,5; 13. Nr de schimburi = 1; 14 Nr de centrale termice = 4; 15. Localitatea propus spre aprovizionare cu gaze naturale or.Perm.

2. Proiectarea reelelor de gaze


2.1 Determinare densitii i puterii calorice de ardere
Combustibilul gazos reprezinta un amestec de gaze combustibile. 1.Puterea caloric inferioar a gazului n stare uscat n kj/m3 N cu formula:
anh Qianh = 0.01 ( Qij n j ) j =1 m

nj- cota volumetrica a componentei j a combustibilului gazos in % m- numarul ordinar al componentei carburantei in cimbustibilul gazos Qj- puterea calorica de ardere la conditii normale

Qianh = 0, 01 (35840 93,1 + 63730 4, 2 + 93370 0, 6 + 123770 0,3 + 146340 0, 4) = 37560,59 2. Densitatea combustibilului gazos n stare uscat(anhidra), n kj/m3N se determin cu formula

kj m3 N

ianh = 0.01 ( anh n j ) j


j =1

anh j

= densitatea componentului j , raportat la starea normal n kg/m3N.

kg anh = 0, 01 (0, 717 93,1 + 356 4, 2 + 02 0, 6 2, 7 0, 3 1, 97,10 1, 251 1,1 3, 221 0, 4) 0, 773314 3 1, 2, + + + + = m N

Deoarece combustibilul gazos conine vapori de ap e necesar de recalculat valorile i ianh a amestecului cu evidenta continutului de umeditate, cu formula:
K= 0,804 0,804 = = 0,985 0,804 + d 0,804 + 0, 012 kj m3 N kg m3 N

Qianh

Qiu = Qianh K = 37560,59 0,985 = 37008, 224

i u = ( i anh + d ) k = (0, 773314 + 0, 012) 0,985 = 0, 7735

2.2.1 Consumul anual de gaze pentru necesiti casnice i publice.


Consumul anual de gaze depinde de nr de lociutori, amenajarea localitii urbane sau ruarale i norma specific anual de consum. Nr de locuitori se determin reieind din densitatea populaiei (P) (nr de locuitori raportat la 1 ha) i suprafaa (F) a localitii sau cartierului : P = 160 1 densitatea populatiei s-a ales funcie de nr de etaje a cldirii din raionul I i II tab 2.2 pag 20 P2 = 250 F1=153,41 ha F2=310,65 ha Nr de locuitori N=FP; Nr de locuitori din I raion N1 =24546 , nr de locuitori din al II-lea raion N2 =77662.

1. Determinarea necesarului anual de gaze pentru cladiri de locuit, cu formula:


kj QcI.l = yc.l N I ( z1q1 + z 2 q2 + z3 q3 ) an Q . m3 N V c.Il= cul = Qi an

y c.l = gradul de dotare a caselor locative din localitate cu cu instalaii de alimentare cu gaze = 0,8

z1, z2, z3 - coeficientul consumurilor pe categorii de folosin

q1 ,q2 ,q3 - norma specific de consum corespunztoare categoriilor de folosin. q1=4100 Mj q2=10000 Mj q3=6000 Mj QcI.l = 0,8 24546 (0,35 4100 103 + 0,35 10000 103 + 0,3 6000 103 ) = kj = 132, 254 109 an V
I c .l

m3 N 132, 254 109 = 3,574 106 37008, 224 an

QcIIl = 0,8 77662 (0,35 4100 103 + 0,35 10000 103 + 0,3 6000 103 ) = . kj = 418, 443 109 ; an V
II c .l

m3 N 337,3319 109 = 11,307 106 ; 37008, 224 an

Necesarul anual de gaze pentru intreprinderile comunale mici se adopta in pondere de 5% din necesarul de gaze al necesitatilor casnice. m3 N I V icm = 0, 05 3,574 106 = 0,1787 106 ; an V
II icm

m3 N = 0, 05 11,307 10 = 0,56535 10 an
6 6

2.Calculul necesarului anual de gaze pentru uniti socio-comunale Spltorii


Necesarul de gaze pentru spalatul rufelor se determina in raport cu tipul spalatorii, cu relatia: ys. p N s. p N ( I , II ) ( z1 q1 + z2 q2 + z3 q3 ) Kj an 1000 3 Q m N Vs. p = s.up Qi an ys= ponderea spltoriilor prevzute n ntreaga zon de a fi echipate cu instalaii de alimentare cu gaze. N= nr total de locuitori afereni zonei . qs=norma specific de consum n uniti calorice , aferente categorii de spltorii. Qs. p = 100 q1=8800 Mj q2=12600Mj q3=18800Mj Nsp=100-45=55% I raion

0,8 0,55 24546 (0, 25 8,8 106 + 0,35 12, 6 106 + 0, 4 18,8 106 ) kj = 15, 267 109 1000 an I 9 3 Qsp 15, 267 10 m N I Vsp = u = = 0, 4125 106 37008, 224 an Qi
I Qsp = 100

II raion
II Qsp = 100

II Vsp

0,8 0,55 77662 (0, 25 8,8 106 + 0,35 12, 6 106 + 0, 4 18,8 106 ) kj = 48,305 109 1000 an II Qsp 48,305 109 m3 N = u = = 1,3053 106 ; 37008, 224 an Qi

3.Etuve Camere de dezinfecie


Qet = 100 yet N sp N ( I ,II ) ( z1q1 + z2 q2 ) kj an 1000

q1=2240 Mj q2=1260 Mj
I I raion Qet = 100

0,8 0,55 24546 (0, 45 2, 24 106 + 0,55 1, 26 106 ) kj = 1,836 109 ; 1000 an I 3 Qet 1,836 109 I 6 m N Vet = u = = 0, 04961 10 37008, 224 an Qi
;
6 0, 8 0, 55 77662 (0, 45 2,24 10 Q = 100 1000 II et
II 3 Qet 5,82465 109 6 m N = u = = 0,15738 10 ; 37008, 224 an Qi

II raion
6 0, 55 1, 26 10 ) +

kj 5,9 82465= 10 an

II et

4. Bi obteti
Stabilirea necesarului anual de gaze aferent bilor obteti de o anumit categorie funcional se face prin aplicare relaiei. Qb = yb N ( I , II ) ( z1 q1 + z2 q2 ) mb kb , kj Qb , Qiu m3 N ; an

an

Vb =

yb= ponderea bilor obteti prevzute n zon cu instalaii de alimentare cu gaze.


N= nr de locuitori din zon din localitatea deservit kb= nr anual de utilizri de ctre o persoan . kb=52. mb=100-60=40% Pentru I raion. Qb = 0,8 24546 ( 0, 6 40000 + 0, 4 50000 ) 0, 4 52 = 17,967 109 , kj
3 Qb 17,967 109 6 m N V = u = = 0, 4855 10 ; 37008, 224 an Qi b

an

Pentru raionul II QbII = 0,8 77662 ( 0, 6 40000 + 0, 4 50000 ) 0, 4 52 = 56,849 109 , kj V


II b

an

QbII 56,849 109 m3 N = u = = 1,54 106 ; 37008, 224 an Qi

5.Calculul necesarului de gaze pentruintreprinderi de alimentare public


Se utilizeaz relaia Qap = 0.25 yap N (I ,II ) ( q1 + q2 + q3 ) 365 , kj Va = I raion .
Qap = 0, 25 0,8 24546 ( 2100 + 4200 + 2100 ) 365 = 15, 047 109 kj

an

Qap Qiu

m3 N ; an an ;

ap

Qap

Qiu

15, 047 109 = 0, 406 106 m3 N / an; 37008, 224

II raion .
II Qap = 0, 25 0,8 77662 ( 2100 + 4200 + 2100 ) 365 = 47, 606 109 kj

an

II ap

Qap

Qiu

47, 606 109 = 1, 287 106 m3 N / an; 37008, 224

6.Uniti spitaliere
Qusp = yusp kusp N ( I ,II ) ( q1 + q2 ) kj , an ; 1000

Vusp = q1=3200 Mj; q2= 9200 Mj;


Qus =

Qusp Qiu

m3 N ;; an

0, 8 11 24546 3200000 9200000 + ) ( 9 kj 2, 7 10 , =an ; 1000


Qusp

Vusp =

Qiu

2, 7 109 m3 N = 0, 072963 106 , ;; 37008, 224 an

II Qusp =

0, 8 1 1 7 7 6 6 2 (

3200000

1000

9) 2 0 + 0 0 0 9 kj 0 8, 4 7 4 4 1 ,0 an ;

II Vus =

II Qus 8, 4744 109 m3 N = = 0, 29 106 , ;; 37008, 224 Qiu an

7 ntreprinderi de panificaie
Qp = n yp N ( I ,II ) ( z1 q1 + z2 q2 + z3 q3 ) 365 kj , an 1000 3 Q mN Vp = p , ; u Qi an

Unde: q1= 2500 Mj


Qp =

0, 8 0, 8 24546 (0, 35 2500000 0, 25 5450000 0,0000) 365 + 4+ 775 9 30, 604 10 kj = ; , an 1000
Qp

q2= 5450 MJ q3=7750 MJ

V =

Qiu

30, 604 109 m3 N = 0,827 106 , ; 37008, 224 an

II Qp =

0, 8 0, 8 77662 (0, 35 2500000 1000


II Qp

0, 25+ 54500000000) 365 + 0, 4 775 9 96, 832 10kj, an

II p

Qiu

96,832 109 m3 N = 2, 616 106 , ; 37008, 224 an

2.2.2 Calculul necesarului anual de gaze pentru nclzire, ventilare prepararea apei calde de consum
t tm t t m q F nz kj Qv = 24 ( 1 + k ) i e + z k k1 i e , c c an ti te ti tev K K1= coef. ce in cont de necesarul de cldur pentru nclzire i ventilare in lipsa datelor exacte se adopta cu valorile 0,25 si 0,4 corespunzator nz= durata perioadei de nclzire, 229 zile/an F = suprafaa util a cldirilor deservite n m2 =randamentul sistemului de nclzire (0.80.85 centrala termica ; 0.70.75--sobe) q = indice global pentru necesarul maxim orar de cldur pentru nclzirea cldirilor in Kj. h=suprafata utila conform tab. 2.5. ti=temperatura interioara de calcul pentru sistemul de incalzire, in 0C.(ti=200C). m te =temperatura medie a aerului exterior pe durata sezonului de incalzire,0C.
c te =temperatura exterioara de calcul pentru sistemul de incalzire, 0C. q=649 kj/(m2om) ; z=16 ore. N=NI+NII F=10N=1022080 m2. 20 (4,9) 20 ( 4,9) 649 1022080 229 Qv = 24 ( 1 + 0, 25 ) + 16 0, 25 0, 4 = 2, 65 10 12 / an; kJ 20 (35) 20 ( 35) 0,82

2, 650 1012 Vv = = 71, 6 106 , 37008.224

m3 N an

Necesarul anual de gaze pentru prepararea centralizat a apei de consum n centrale termice (kj/an) se determin cu formula : 1 kj 60 t av Qac = 24 qac N ac n z + ( 350 n z ) , an 60 t ai ac qac= este norma global de consum mediu orar de cldur pentru prepararea apei calde de consum conform tabelului 2.6.(qac=1470 kj/(ora om)) N = nr de locuitori afereni zonei. N=(NI+NII)z1=36197,38 nz= durata perioadei de nclzire. tav= temperatura apei din apeduct n perioada de var +15 tai= idem , pentru perioada de iarn , +5 =coeficient de corectie a consumului de apa calda in perioada de vara, in lipsa datelor precise se adopta=1,in cazul dat =0.8 ; ac =randamentul instalaiei pentru prepararea apei calde se adopt 0.8..0.85

60 15 1 Qac = 24 1470 36197,38 229 + ( 350 229 ) 0,8 = 479,98 109 kJ / an; 60 5 0,82 Vac = 479,98 109 = 12,97 106 , 37008.224 m3 N ; an

2.2.3Variaia consumului de gaze.Necesarul de gaze de calcul.


Toti consumatorii (casnici, comunali, obstesti, industriali) consuma gaze neuniform. In functie de perioada de timp in care consumul se considera constant, se definesc urmatoarele tipuri de varietati sau neuniformitati: anuala, lunara, saptaminala, zilnica, orara. Variatia consumului de gaze in localitati depinde de neuniformitatea consumului diferitelor categorii de consumatori, de marimea si ponderea acestora in consumul global. Neunuformitataea consumului individuale ale consumatorilor este determinata de o serie de factori cum sunt: - conditii climaterice; - particularitatile socio-economice si modul de viata specific; - regimul de functionare a consumatorilor; - performantele functionale ale aparatelor de utilizare.

2.2.3.1Variaia consumului lunar i neuniformitatea sezonier.


Graficele anuale ale consumului de gaze pentru localiti servesc ca baz pentru programarea extraciei precum i pentru alegerea i fundamentarea msurilor necesare compensrii neuniforme a consumului de gaze . Neuniformitatea lunar a consumului de gaze depinde n mare msur de necesarul de gaze pentru nclzire i ventilare. Consumul lunar de gaze al oricrui consumator poate fi determinat ca o cot aparte din consumul anual , n mln (m3N/lun)
i i i Vlun = lun Van i i lun =cota-aparte a consumului lunar de gaze a consumatorului din categoria i n bilanul anual , lun = se modific corespunztor temperaturii medii ale aerului exterior i duratei lunare de nclzire.

Consumul lunar de gaze la nclzire i ventilare

Lunar de calculTemperatura medie

Luna

de ncalzireNr zile

(t

m t lun nlun

;.v lun = ( t1 t1 ) 100 nlun m t i t lun

Consumul de gaze

Vlun

i .v i lun Van.v 100

Ianuarie Februari e Martie Aprilie Mai Octombr ie Noiembri e Decemb rie

31 28 31 30 28 2 0 30 31

-15,3 -13,4 -6,9 2,6 10,2 1,4 -6,3 -12,7

1094,3 935,2 833,9 522 274,4 372 789 1013,7

18,75 16,03 14,29 8,95 4,7 6,37 13,52 17,37

13,425106 11,477106 10,232106 6,408106 3,365106 4,561106 9,68106 12,437106

Consumul lunar de gaze pentru necesiti casnice i comunale


Luna
c. lunc

% din consumul anual

pentru cldiri (ntreprinderi)

Consumul de gaze c .c V c .c Vlun = lun an ; [m3N/an] 100 Raionul

71,585106

Total

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10,11 9,1285 9,557 8,814 7,92 7,31 6,2 6,21 7,41 8,52 8,87 10,05

I 0,518764106 0,468402106 0,490388106 0,452264106 0,406391106 0,375090106 0,318134106 0,318647106 0,380222106 0,437178106 0,455137106 0,515686106

II 2,054109106 1,854692106 1,941753106 1,790793106 1,609154106 1,485216106 1,259691106 1,261723106 1,505534106 1,731056106 1,802171106 2,041918106

Total: 2,572873106 2,323094106 2,432141106 2,243057106 2,015545106 1,860306106 1,577825106 1,580370106 1,885756106 2,168234106 2,257308106 2,557604106

s .c .( I , II ) lun

s .c s lun . Van.c.( I , II ) m3 N = ; 100 lun

s , Van.c.( I , II ) = (VcI.l, II + VbI , II + VsI , II + Vi .Ic,.II + VsI. pII + VeI.t, II + Vi .Ia,.II + VuI.s, IIp + Vi .Ip, II ); m p . s Van.c.I = 3,574 106 + 0, 4855 106 + 0,1787 106 + 0, 4125 106 + 0, 0496 106 +

m3 N an

m3 N +0, 4855 10 + 0, 406 10 + 0,827 10 = 5,1312 10 ; an


6 6 6 6 s Van.c.II = 11,307 106 + 1,54 106 + 0,5653 106 + 0,3053 106 + 0,157 106 +

+1,54 106 + 1, 287 106 + 2, 616 106 = 20,3176 106

m3 N ; an

Consumul sptmnal de gaze la necesiti casnice i comuale


Zilele Cota n % din sptmnii Consumul sptmnal Consumul de gaze max zi Vs Vzi = 100 Raionul I 0,015931106 0,016048106 0,016165106 0,016639106 0,017337106 0,019914106 II 0,063081106 0,063544106 0,064008106 0,064936106 0,068646106 0,078851106 Total

Luni Mari Miercuri Joi Vineri Smbta

13,6 13,7 13,8 14,0 14,8 17,0

0,079012106 0,079592106 0,080173106 0,081575106 0,085983106 0,098765106

Duminic

14,2

0,016633106 =0,118667106

0,065864106 =0,46893106

0,082497106 =0,587597106

s. Vsapc.II =

(I 7 Vlun, II )max max nlun

m3 N ; ; lun

I max Vsap =

m3 N 7 0,518764 106 = 0,117140 106 ; 31 lun m3 N 7 2, 054109 106 = 0, 463831 106 ; 31 lun

IImax Vsap =

Consumul orar de gaze pentru necesiti casnice i comunale


% din consumul zilnic

Orele

Consumul de gaze V max Vlun = h zi 100 Raionul I m3N/h 123,4668 73,6818 34,05294 33,8538 33,8538 99.57 428,151 1003,6656 1244,625 1389,9972 1429,8252 1674.7674 1593.12 1409.9112 1216,7820 1099,2528 1093,2786 1155,012 II m3N/h 488,8762 291,7487 134,8352 134,0467 134,0467 394,255 1695,2965 3974,0904 4928.1875 5503,7998 5661,5018 6631,3691 6308,08 5582,6508 4817,7961 4352,5752 4328,9199 4573,358

Total m3N/h

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

0,62 0,37 0,171 0,17 0,17 0,5 2,15 5,04 6,25 6,98 7,18 8,41 8,0 7,08 6,11 5,52 5,49 5,8

612,343 365,4305 168,88814 167,9005 167,9005 493,795 2123,4475 4977,756 6172,8125 6893,797 7091,327 8306,1365 7901,2 6992,562 6034,5781 5451,828 5422,1985 5728,37

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

5,87 5,64 4,95 3,41 2,68 1,44 =100,00

1168,9518 1123,1496 985,743 679,0674 533,6952 286,7616 =19914

4628,5537 4447,1964 3903,1245 2688,8191 2113,2068 1135,4544 =78851

5797,5055 5570,346 4888,8675 3367,8865 2646,902 1422,216 =98765

0, 019914 106 h m3 N V = ; ; 100 h


I h

VhII =

0, 078851 106 h m3 N ; ; 100 h

Variaia consumului de gaze n industrie


Luna Anului K Vdn = Vh nh mlun Vdn = k Vh nh

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

1,05 1,05 1 1 1 0,95 0,95 0,95 1 1 1 1,05

48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000

20 20 22 20 21 22 21 22 22 20 22 22

1,008106 1,008106 1,056106 0,96106 1,008106 1,003106 0,957106 1,003106 1,056106 0,96106 1,056106 1,108106

Vh = ( N I + N II ) = 1,5 + 4,5 = 6miim3 N / h = 6000 Vdn = Vh nh nsch m3 N = 6000 8 1 = 48000 ; h

m3 N ; h

2.3.1 Construirea graficelor consumului de gaze.


In construirea graficului anual pe axa abciselor se depune liniile anului(ianuarie, februarie, etc in scara 1cm=1luna), iar pe axa ordonatelor consumul de gaze in scara 1 cm= 1106m3N. Datele necesare se iau di tabele. In partea inferioara a graficului se indica consumurile totale lunare. La construirea graficului diurn pe axa abciselor se depun orele zilei,iar pe axa ordonatelor - consumul orar de gaze al localitatii in scara 1 cm=2000m3N; In graficul nr.2: Vai.v i .v = 1) Vh = 24 nz 2) Vh
ind

71, 6 106 = 13027, 656m3 N / h; 24 229

= ( N I + N II ) = (1,5 + 4,5) 1000 = 6000m3 N / h;

3)plasam rezultatele din tabelul 2.16.

2.3.2 Consumul de gaze de calcul


V.cmax = .i V ani mi
i Van = necesarul anual de gaze pentru categoria i de consumatori. m= nr de ore de utilizare maxim a puterii consumatorilor.

max 3 Volumul V.c.i ( mN / h ), la t=00C si P=0.1 Mpa la cerintele menajere si de productie trebuie determinate ca cota parte din consumul anual dupa formula: i V.cmax = K max Van .i Kmax- coeficientul orar maximal(coeficientul de trecere de la consumul anual la consumul orar maximal de gaze). i 3 Van -consumul anual de gaze pentru diferite categorii ( mN / h ). Valorile coeficientului orar amximal al consumului de gaze pentru cerinte menajere in dependenta de numarul populatiei alimentate cu gaz sunt aduse in tabelul 2 din CPG.05.01-2008 sau din ghidul de proiectare, Anexa 2. Pentru bai, spalatorii, intreprinderi de alimentatie publica si intreprinderi de producere a piinii se iau din tabelul 3, CPG.05.01-2008. Numarul de ore de utilizare maxim a puterii sistemelor de nclzire i ventilare e funcie de factori climaterici i durat de funcionare a instalaiilor de nclzire i ventilare i se determin cu formula: t tm t tm n m .v = 24(1 + k ) i e. + Zkk1 i ec. c 1 + k + kk1 ti te. ti te . n0= durata perioadei de nclzire. ti= temperatura interioar de calcul. t ec. = temperaturile exterioare de calcul pentru priectarea pentru proiectarea instalaiilor de nclzire i t ec.v ventilare k=0.25 ,k1=0.4, coeficieni ce in cont de consumul de cldur la nclzire i ventilare cldirilor publice. Z = durata de funcionare a instalaiilor de ventilare din cldiri publice 229 20 (4,9) 20 (4,9) m .v = 24 (1 + 0, 25) + 16 0, 25 0, 4 = 2426, 62 1 + 0, 25 + 0, 4 0, 25 20 (35) 20 ( 35) Valoarea ma.c= pentru prepararea apei calde de consum . 24 ma .c = [ n0 + (350 n0 )1 2 ] ; k2 k2= coeficientul de neuniformitate la alimentare cu ap cald menajer =2,4

1 =coeficient care ine cont de micorarea debitului de cldur la prepararea apei calde din reea, n perioada de var a anului. 2 =0,8, coeficient ce ine cont de micorarea consumului de ap cald n perioada de var.
ma.c = 24 [ 229 + (350 229) 0,8 0,8] = 2444, 4 2, 4

Consumul de gaze de calcul

Nr Consumatori

Consumatorii

Consumul anual de gaze Van n m3/an 3 15,62106 21,379910 1,924106 1,783106 0,3629106 1,69106 3,44106 12,97106 22,052106 6

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Case locative i intreprinderi mici. Instalaii de nclzire individual Spltorii, Etuve Bi obteti Uniti spitaliceti ntreprinderi de alimentare public ntreprinderi de panificaie Centrale Termice ntreprinderi industriale

Nr de ore cu utilizarea maxim a sarcinii m , ore 4 1 2800 1 1930 1 2900 1 2700 1 2800 1 2000 1 6000 1/2850 1/1930 -

Consumul orar de calcul Vc n m3/h 5 5580,378 11077,7 1041,975 663,72 129,60 846,5 573,833 4550,877

Nr consumat orilor i puterea lor n m3/h 6 -----

Metoda de racordare a consumatorilor

7 Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune joasa sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata Presiune medie sarcina concentrata

2/521 6/111 --4/212 2/287

4/3994 11425,929 3500 1/1500 1/2000

Modul de racordare aconsumatorilor


Consumatori care solicita un consum de gaze pina la 50 m3/h se racordeaza la retele de gaze cu presiune joasa ca sarcina uniforma ; Consumatori care solicita un consum de la 50 pina la 150 m3/h se racordeaza la retele de presiune joasa ca sarcina concentrata ; Consumatori care solicita un consum de gaze mai mare de 150 m3/h se racordeaza la retele de presiune medie, sarcina concentrata .

2.3

Sistemul de alimentare cu gaze

La alegerea sistemului de alimentare cu gaze e necesar s se in cont de urmtorii factori : determinarea nr optimal de surse de alimentare a reelelor de nalt i joas presiune : structura reelei de gaze (ramificat, inelar, mixt): determinarea presiunilor n conducte de distribuie a gazelor i nr de treptelor de presiune a sistemului . Criteriile de baz pentru aprecierea sistemului de alimentare cu gaze sunt: eficiena economic , fiabilitatea, capacitatea de trecere , explozivitatea etc. 2.3.1

Determinarea nr. staiilor de reglare a presiunii gazelor

Numarul de SRM-uri a sectorului localitatii se determina folosind valoarea sarcinii repartizate uniform pe reteaua de presiune joasa si puterea unui SRM. - Conform SNIP-ului, puetrea unui SRM este: m3 N ; VSRM = 2000 5000 h Numrul de SRM-uri se va determina cu formula: V pj 5580, 378 + 11077, 7 + 129, 6 nSRM = c = = 6, 7150 7buc. VSRM 2500 Volumul de gaze pentru un SRM VSRM Vcp. j 16787,978 m3 N = = = 2797,996 ; n 6 h

Alegerea regulatorului de presiune a SRM-ului.


Vom folosi regulator de presiune de tip RDUC-2. Debitul maxumal de trecere n m3/h a reglatorului de presiune tip RDUC-2 se determin cu formula . 1 1 m3 N SRM Vmax = 1,595 f c P = 1 595 86,5 0, 45 250 0, 412 = 9327, 765 1 0, 47 h 2 f= suprafaa clapetei , n cm c= coeficient de debit. P1= presiunea absolut a gazelor la ieire din regulator de presiune n kPa; P1=250kPa, P2=103kPa; = coef adimensional , se determin n funcie de P2/P1; Regulatorul de presiune determinat prin calcul este RDUC 2-200 cu diametrul clapetei 105. corectat Vnom = 0,8 Vmax VSRM ; Vnom m3 N corectat = 0,8 9327, 765 = 7462, 212 VSRM . h

S-ar putea să vă placă și