Sunteți pe pagina 1din 31

MAS

Pe 40

Putere efectiva:

Numarul de cilindri:

kw

i 4 in linie
rot

n 5000

min

Evaluarea rapiditatii motorului


Din intervalul de valori ale lui pe pentru MAS [0.7...1.4] am ales valoarea:
pe 1.2
Pe baza alegerii facute si a datelor din tema:
Vs

120 Pe

0.2

pe i n

n 5000
dm

Alegem pentru o valoare pentru MAS din intervalul [0.6...1.7]

0.9

Din formula Vs=D3/4* il scoatem pe D ca fiind


3

4 Vs

0.656

deci

dm

S D 0.591

dm

Viteza medie a pistonului este


Wpm

Sn
30 10

9.847

Deci Wpm este cuprins intre [6.5...10] rezulta motor semirapid

CAP. 1. CALCULUL TERMIC


1. Calculul proceselor de schimbare a gazelor
I-Motor aspirat - A (adimisie normala)
1.1.Coeficientul de umplere

si presiunea la sfarsitul admisiei

0.83
k 1.4
p 0 0.1

MPa

T0 298 K

8.5

T 15

T [K] = [10...45]

p a 0.85 p 0 0.085

MPa

pa

T0' T0 T 313

p g 1.1 p 0 0.11

MPa

pg/p0= 1,03...1,1

p a [ ( k 1) ( 1) ] p g
p 0 ( 1) k

0.787

T0'

= 0,75...0,85

T0

1.2 Coeficientul de gaze de ardere reziduale :


Tg 900 K

Tg= 900...1000 K

pg

1
1 T0

0.062

p 0 v 1 Tg

= 0,06...0,18

1.3 Temperatura la sfarsitul admisie

Ta

pa

1 1 T 343.735

0

p 0 v 1 1

Ta

Ta

[K] = 320...370

2. Calculul procesului de comprimare


2.1. Presiunea la sfarsitul comprimarii
mc = 1,28...1,37

mc 1.35
p c p a

mc

1.528

pc [Mpa] = 0,9...2,5

MPa

2.2 Temperatura la sfarsitul comprimarii

Tc Ta

mc 1

726.976

Tc [K] = 600...800

3. Calculul procesului de ardere


Date initiale:
Compozitia chimica a amestecului 1kg=c+h+o
c 0.854
h 0.142

o 0.004

kj

Hi 43529

Alegem

puterea calorica inferioara

kg

z 0.9

= 0,80...0,95

3.1 Compozitia chimica a amestecului


La arderea unui kg de combustibil rezulta [kmol/kg]:
cantitatea teoretica de aer:
Lt

c h o 0.507
12 4 32

0.21

- cantitatea reala de aer:


L Lt 0.421

- cantitatile de gaze de ardere:


MAS:
NCO 0.42 ( 1 ) Lt 0.036
NCO2

N 0.035
CO

12

NH2O

h
2.

0.071

NN2 0.79 L 0.333

- cantitatea totala de gaze de ardere:


Nf NCO NCO2 NH2O NN2 0.475

- participatiile molare (volumice) ale gazelor de ardere in amestec:

n j

n CO
n CO2

Nj
Nf

NCO
Nf

0.076

NCO2
Nf

0.074

NH2O

n H2O
n N2

Nf

NN2
Nf

- coeficientul chimic (teoretic) de variatie molara:


1
N0 L
0.43
114

0.15

0.701

Nf

N0

1.105

- coeficientul total (real) de variatie molara:


Ng N0 0.027

Nf Ng

1.099

N0 Ng

3.2. Parametrii de stare la sfarsitul arderii:


MAS
Energia interna molara la sfarsitul arderii:
T 726.976
-prin interpolare obtinem (pentru c
K):
Tc 700
4
UTCaer 14886
( 17209 14886) 1.551 10
800 700

- analog obtinem prin interpolare


UTCco 15185.31
UTCco2 21917.54
UTCh2o 18774.79
UTCn2 15102.86

kj
kmol
kj
kmol
kj
kmol
kj
kmol

UTCgar n CO UTCco n CO2 UTCco2 n H2O UTCh2o n N2 UTCn2 1.616 10


4

Q Hi 119538 ( 1 ) Lt 3.322 10

Q U

TCaer UTCgar
z
Uz

N0

(1 )

Prin incercari alegem:


Tz1 2600

Tz2 2700

Din tabel avem valorile:

kj
kg

7.379 104

kj
U2600co 65700

U2700co 68563

kmol
kj

U2600co2 116142

U2700co2 121536

kmol

U2700h2o 97657

kj
U2600h2o 93020

kmol

U2600n2 64997

U2700n2 67839

kj
kmol

Uz1 n CO U2600co n CO2 U2600co2 n H2O U2600h2o n N2 U2600n2 7.3 10

Uz2 n CO U2700co n CO2 U2700co2 n H2O U2700h2o n N2 U2700n2 7.63 10

Uz Uz2

Tz Tz1 Tz2 Tz1

Tz

p z p c
pz

pc

Tc

Uz2 Uz1

5.827

2.524 10

Tz [K] = 1800...2800

MPa

3.814

4. Calculul procesului de destindere


Alegem valoarea exponentului politropic mediu
Valori uzuale:
MAS
1.25 ... 1.35
md
pd

0.3 ... 0.6

Td

1200 ... 1700

MPa
K

md 1.26

Alegem

Presiunea la finalul destinderii:

p d p z

md

0.393

MPa

Temperatura la finalul destinderii:

Td Tz

md 1

1.447 10

md

5.1 Presiunea medie indicata


p

p i' p a
p ( 1)
1
1
md 1

mc

d 0.96

md 1

1
mc 1

0.968
mc 1

= 0,92...0,96 - coeficient de planitudine a diagramei

p i'' p i' d 0.93

MPa

Din intervalul 0.75 ... 1.0 alegem:

p 0.8

p i d p i' p p g p a 0.91

MPa

pi

[Mpa] = 0,70...1,40

5.2. Presiunea medie efectiva


m

- randamentul mecanic
m

m 0.9

= 0,7...0,9

p e m p i 0.819

pe

MPa

[Mpa] = 0,70...1,40

6. Calculul dimensiunilor fundamentale ale motorului (D, S)


Cilindreea totala:
- numarul de timpi ai ciclului motor

Vt

30 Pe
pe n

1.173

dm3

Cilindreea unitara:
Vs

Vt
i

0.293

dm3

Diametrul cilindrului (alezajul):


Alegem din intervalul 0.6 ... 1.30 raportul

0.9

MPa

4 Vs

D 100

mm

74.575

D 75

Rotunjim la numere intregi


Cursa pistonului:
6

4 Vs 10

66.358

mm

Rotunjim valoarea la numere intregi


Recalculam

S 67

mm

0.893

Viteza pistonului medie:


3

W pm

S 10

11.167

30

Viteza este >10 rezulta ca motorul este rapid.

md 1.26

mc 1.35

0.118

7. INDICI TEHNICO-ECONOMICI
7.1 Parametri indicati

Randamentul indicat
kJ

RM 8.315
i RM

pi
p0

kmol K
1

N0 T0
Hi

0.283

Consumul specific indicat de combustibil


6

ci

3.6 10

i Hi

ci 292.267

g/kWh

= 0,28...0,34

7.2 Parametri efectivi


Consumul specific efectiv de combustibil
ce

ci

324.741

Randamentul efectiv

ce

= 270...330

e m i 0.255

= 0,25...0,32

Consumul orar de combustibil


3

Ch 10

kg/h

ce Pe 12.99

Puterea litrica
Pe

PL

kW/dm3

34.111

Vt

Puterea specifica
4 Pe

Ps

22.635

kW/dm2

10
Puterea pe cilindru
Pcil

Pe

kW/cil

Pcil 10

8. Bilantul energetic al motorului (pentru arderea a 1kg de combustibil)


Q =Qe+Qr+Qg+Qin+Qrez

Kj/Kgcomb

Q 43529 4.353 10

caldura transf. in lucru mecanic efectiv

Qe e Q 1.109 10
qe

Qe
Q

100 25.468

Qr - caldura pierduta prin sistemul de racire


1.73

Qrprim 0.3972 i D

0.575

0.71

( 1 1.5 )
( 1)

Qr

Qrprim
Ch

1.338 10

Kj
Kg

qr

0.286

Qr
Q

1.738 10

100 3.074 10

Qg - caldura primita prin gazele de evacuare


md 1

Tev Td

1.091 10

p
d
4 5043

ITevCO2

27131 2.733 10

100

ITevCO

4 3155
100

ITevH2O
ITevN2

md

p0

20670 2.08 10

4 3816
100

4 3106
100

24165 2.432 10
4

20594 2.072 10

ITevga n CO2 ITevCO2 n H2O ITevH2O n N2 ITevN2 n CO ITevCO 2.175 10

ITsCO2
ITsCO

9492 9.57 10

100

2 2921
100

ITsH2O
ITsN2

2 3917

8717 8.775 10

2 3393
100

2 2909
100

10036 1.01 10
3

8717 8.775 10

ITsga n CO2 ITsCO2 n H2O ITsH2O n N2 ITsN2 n CO ITsCO 9.032 10


ITsaer

2 3309
100

ITsprimaer

T
100

8317 8.383 10

3309 ITsaer 8.88 10

Deci
3

Qg Nf ( ITevga ITsga) N0 ( ITsprimaer ITsaer ) 5.825 10


qg

Qg
Q

100 13.382

Qin - caldura pierduta prin ardere incompleta

qin 0

Qin 0
6

Qrez Q ( Qe Qr Qg Qin) 1.312 10 termenul rezidual

qrez

Qrez
Q

100 3.013 10

CAP.2. CALCULUL DINAMIC


1. Alegerea tipului de mecanism biela manivela
Mecanismul biela-manivela cu piston portant, de tip normal, solutie prezenta la
dispunerea cilindrilor in linie sau in V normal cu biele alaturate.
Se alege mecanismul de tip axat care este cel mai simplu si la care seria Fourier a
fortelor de inertie a maselor cu miscare de translatie aferente echipajului mobil al unui
cilindru (Fitr) nu contine armonice de ordin impar, p>1 (p=3,5,7...)

2. Calculul dimensiunilor principale ale mecanismului motor


Mecanismele cu bilele lungi (<1/4) conduc la o reducere a valorii maxime a
fortei normale N, care se utilizeaza in general la MAC.Astfel se recomanda: =1/3...1/4
MAS
R

L

S
2

33.5 mm -raza manivelei

0.25

4
R

mm -lungimea bielei

134

3. Stabilirea maselor pieselor in miscare ale mecanismului motor


Se realizeaza prin dimensionarea acestora, calculul aproximativ al volumelor si
alegerea materialelor pentru cunosterea densitatii.Valorile obtinute se compara cu
datele statistice.
Densitatea aparenta a pistonului
p 0.7 Aliaj de aluminiu

p = 0,5...0,8

mp

p D
1000

295.313

masa pistonului

Astfel se poate aproxima


mgp 1.5 mp 442.969

-masa grupului piston

Masa bielei:
r
mbales 0.1
2

mb mbales

D
4

441.786

mgp

= (1,2...1,5) mp

Masa aflata in miscare de translatie , mtr, va fi:


mtr mgp 0.275 mb 564.46

4 Calculul fortelor si momentului care actionaeaza asupra echipajului


mobil al unui cilindru:
Pe baza diagramei idicate a ciclului teoretic corectat in coordonate p-V se determina cu
ajutorul unei constructii grafice bazata pe expresia aproximativa a deplasarii pistonului,
variatia presiunii gazelor din cilindru p in functie de unghiul de rotatie al arborelui cotit din
10 in 10 grade pe toata durata ciclului.
Astfel:
- se construieste semicercul de diametru AB si centru O
-se construieste O" de raza oarecare si se imparte imparte in parti egale din 10 in 10 grade
-se prelungesc razele celui de al doilea semicerc pe primul si il pmparte in tot atatea parti, insa
inegale
-din aceste puncte de intersectie se ridica verticale ce intersecteaza diagrama indicata in patru
puncte corespunzatoare celor 4 curse ale pistonului ( cu exceptia pmi si pme unde sunt
tangente) si se citeste pe axa ordonatelor p().
Calculul fortelor si momentului motor indicat al unui cilindru M se face tabelar.
F - forta in lungul axei cilindrului
F = Fp + Ft
Fp - forta de presiune a gazelor
Fp = (p-pc)*D2 /4 p[bar] , pc[bar] - presiunea din carter
pc = 0,1 Mpa = 1 bar
Ft - forta de inertie a maselor cu miscare de translatie
Ft = - mt(jb / R2) * 10-1 = -mtr*R*2 (cos + cos)
jb - acceleratia pistonului
jb / R2 = cos +2
mtr[kg] , R[m] , = n / 30 [rad/s]
k- forta in lungul bielei
k = F/ cos
N- forta normala
N = F* tg
Z- forta in lungul manivelei
Z = F * cos(+) / cos
T - forta tangentiala
T = F * sin (+) / cos
M-momentul motor
M = T*R [Nm]
Fa- forta de inertie a partii din biela in miscare de rotatie
Fa = ma R 2 unde ma =0,725mb [kg]

5. Calculul momentului motor rezultant (indicat) Mrez


Aprinderile fiind uniform repartizate in perioada functionala a motorului, momentele M j
aferente celor i cilindrii sunt decalate unghiular cu
= /i care este si perioada
Momentul motor rezultant
Mrez = Mj
m 0.9

4
n

30

523.599

i 4

3.142

Mmed 20.893643

Nm
3

Pcalculata Mmed m 10
Pcalculata Pe

3.063

Pcalculata

9.846

eroarea trebuie sa fie mai mica de 5%

CAP.3. CALCULUL SI CONSTRUCTIA SEGMENTILOR DE


COMPRESIE
1. Materialul
Materialul ales este F11:
r

MPa

r 320

E 10.5 10

s 11.5 10

MPa
MPa

[MPa] = 300...350
E [MPa] = (7...11,5) * 104
s

[MPa] = (11,1...12,5) * 10-6

2. Calculul segmentilor de compresie


2.1.Stabilirea dimensiunilor sectiunii
Grosimea radiala "a" se determina din conditia ca erfortul unitar la montaj
m sa nu depaseasca rezistenta admisibila a = 200...300 N/mm2 , iar cel
din timpul functionarii f sa fie cat mai mic.

h 2

mm

s 0.25

s = 0,15...0,30

mm

a = 1,25...3,3

a 3.2 mm
h 1 0.2

mm

h 2 0.2

mm

Ft 13 N

Ft

= 5,2...14,3

m 0.5
k 1.742
2 Ft
h D

p E

2 Ft

D h h 1

2 m E
2

0.193

3
3 pE D D

1 132.604
4 E
a a

D 1
a

pE k
D
f
3
1
2
a

N / mm2

N / mm2

1 253.186

2.2 Rostul de dilatare


a) in stare libera
k 1.742
C 0.196
S0

3 ( 3 C)
4

pE
E

D 1
a

D 5.053

b) in functioare:
S' 0.00275 D 0.206

S' = (0,0023...0,0040) D

mm
5

c) la montaj:

s 1.15 10

Ts 520

T.s = 500...545 K

Tcil 390

T.cil = 385...395 K

cil 11.5 10
S

S' D s Ts T0 cil Tcil T0


1 s Ts T0

0.557

2.3 Jocurile segmentului in canal:


h' 0.04

mm

a' 0.8

mm

axial

h' = 0,03...0,05 mm

radial

a' = 0,5...1,0 mm

H h h' 2.04

Dimensiuni canal:

A a a'

Dpm Dpc
2

se va calcula in capitolul viitor

CAP.4. CONSTRUCTIA SI CALCULUL


BOLTULUI
1. Material
Otel aliat din STAS 1791-80
r 1200

N/mm2

cu .r cuprins intre [1000...1350]


13CrNi30 materialul ales

.r [N/mm2] = 1000...1350

2.Predimensionare

Raportul D/d=0.26D 75

d/D = 0,24...0,28

d 0.26 D 19.5

mm

Raportul =di/d=0.68
=di/d = 0,64...0,72

0.68
d i d 13.26

Raportul B/D=0.28

mm

(ales pentru bolt fix)

B 0.28 D 21

Raportul L/D=0.91

b/D = 0,26...0,30

mm

(ales pentru bolt flotant)


l/D = 0,8...8,87

Lb 0.91 D 68.25

mm

J 1.2

Jocul

J = 1...2

mm

Presiuni admisibile [N/mm2]:


p.a = [20...40] ptr pistoane din aliaj
p.b = [25...60] mas tractoare si automobile

3. Verificarea presiunii in piciorul bielei p.b si in umerii pistonului p.a


p max p z 5.827

Forta de calcul:
2

D
4

p max mp 10
3

Fmin 10

Lb B

mp 10

R 10
3

R 10

( 1 ) 2.235 10

( 1 ) 3.39

23.625

mm

lungimea de sprijin in umerii pistonului

b B 2 J 18.6

mm

lungimea de sprijin in piciorul pistonului

p acalculata

p bcalculata

F
2 a d

F
b d

24.261

61.631

mai mic decat p.a max [MPa]

mai mic decat p.b max [MPa]

4 Verificarea de rezistenta
a) Verificarea la incovoiere - se face static si la oboseala. Sarcina se considera distribuie liniar
in lungul boltului in umerii si uniform in piciorul bielei

imax

F 3 Lb 4 a 1.5 b
1.2 d

263.148

4
1

max imax 263.148

La boltul flotant se considera ca ciclul de incarcare este alternant simetric. Coeficientu de siguranta la
oboseala
minus1 0.4 r 480
0.6

r 1.2 10

ales din Fig 3

otel aliat cu concentratriputernici

bolt cementat

2
1

minus1

inclus in intervalul 2...4 pentru bolt fix

2.189

max

b) Verificarea la forfecare - forta taietoare maxima se realizeaza in zona jocului dintre piciorul bielei si
umerii pistonului, iar efortul unitar maxim la periferia boltului in plan nominal la axa pistonuli

Dupa formula lui Juravsky


max

2
4
d 1

0.85 F 1

136.167

inclus in interv = [100...220] ptr oteluri aliate

La verificarea sumara:
2 F

max
d

2
1

mai mic decat = [100...220]

69.614

c) Verificarea la ovalizare - sarcina se considera sinusoidala distribuita pe jumatate din periferia boltului
in plan transversal.Efortul unitar maxim se realizeaza in fibra interioara.
3

k 1.5 15 ( 0.4) 1.171

maxo

F k
L D

0.19

(1 2 ) (1 )

1 2

10.11

1
1

modul de maxo este mai mica

decat m1

5. Verificarea deformatiilor
Deformatia maxima de ovalizare se produce in planul normal la axa pistonului
p 0.003 D 0.225
4

0.09 F k
EL

jocul din umerii pistonului in functionare

modul de elasticitate a materialului

E 11.5 10
f

mm

1
1

Jocul la montaj:

0.022

b 11 10

p 24 10
Tb 425

temperatura boltului

Tp 475

temperatura umerilor pistonului

T0 300

temperatura mediului la montaj

p d b Tb T0 p Tp T0

Tpm T0

1 p Tp T0

( D ) p

394.214

0.169

mm

Temperatura minima la care trebuie incalzit


pistonul pentru a realiza montajul (interval
recomandat T.pm=[355...395])

CAP.5. PISTONUL
1. Stabilirea dimensiunilor

D 75

D = 65...100
mm

L/D = 0,8...1,1

mm

H.c / D = 0,5...0,7

L 0.8 D 60
Hc 0.6 D 45

L.m / D = 0,5...0,8

Tp 550
6

c 11.5 10

T0 300

Lm 0.55 D 41.25

mm

0.09 D 6.75

mm

H1 0.1 D 7.5

mm

H2 0.04 D 3

mm

H 2

mm

B 0.3 D 22.5

mm
mm

s 0.065 D 4.875

/ D = 0,08...0,10
H.1 / D = 0,06...0,12
H.2 / D = 0,035...0,045
H = 1,5...2
B / D = 0,30...0,40
.s / D = 0,05...0,08

m 0.021 D 1.575

mm

.m / D = 0,02...0,04

d 0.26 D 19.5

mm

d / D = 0,24...0,28

d u 1.6 d 31.2

mm

d.u / D = 1,3...1,6

MAS rapid

2. Calculul pistonului
2.1. Calculul capului pistonului:
a) Diametrul capului pistonului
D'c 0.003 D 0.225

mm

A 0.05 d 0.975

Dcp

D 1 c Tcil T0 D'c
1 p Tp T0

74.406

mm

.c - coeficientul de dilatare al materialului cilindrului


.p - coeficientul de dilatare al materialului pistonului
T.cil - temperatura cilindrului
D'.c - jocul la cald in functionare D'.c / D = 0,002...0,004
T.p - temperatura pistonului la cap
T.0 - temperatura mediu montaj

b)Verificarea la rezistenta:
Se face stati la solicitari termo-mecanice, considerand capul o placa plana de grosime
constanta si diametru exterior Di , incastrata pe contur in regiunea port-segmenti
1. solicitari mecanice: - capul pistonului se considera incastrat, cu o sarcina uniform distribuita
egala cu presiunea maxima a gazelor
Di D 2 A 2 s 63.3

Eforturile unitare iau valori extreme


p max 5.827

La margine

mm

rmar

3 p max Di

96.086

MPa

adm ( 170)

MPa

pentru MAS

16

coef lui poisson pentru Al

0.34

= 0,32...0,36

tmar rmar 32.669

In centru:
c

rmar tmar
2

rc 3( 1 )

64.378

p max Di
2

64.378

32

2 2 Calculul regiunii port segmenti


Se verifica static la comprimare sub actiunea fortei maxime de presiune a gazelor, notata
Fc
2

Fc

p max 2.574 10

mp 295.313

R 33.5

si la intindere sub actiunea fortei maxime de inertie a partii din piston de masa m p corespunzatoare
capului, regiunii port-segmenti, segmenti situata deasupra sectiunii de calcul
6

Fi mp R 10

( 1 ) 3.39 10

Sectiunea periculoasa, de calcul, este cea slabita de canalizatia de evacuare a uleiului raclat de
segmentul de ungere

A 0.05 d 0.975

mm

Du D 2 A 73.05
u 3

mm

su u

nr de gauri de ungere

Di Du 2 s 63.3

cmax
imax

Du Di
2

Fc

Fi

mm

Du Di
2

956.368

26.918

mai mici decat .adm


3.545

2 3 Calculul mantalei
Tm 130 273 403

' m 0.002 D 0.15


5

m p 2.4 10
Dm

D 1 c Tcil T0 ' m
1 m Tm T0

74.743

mm

mm Jocul de montaj

m D Dm 0.257
u 3

b) verificarea presiunii maxime pe manta


a

D
2

1.29

mm

A ev 0
2

Nmax

p mmax

1.1 4.86 10
Nmax

D Lm A ev

1.571

2 4 Calculul umerilor pistonului


Se verifica sumar, static la forfecare sub actiunea fortei maxime de presiune a gazelor
2

max

D p max
2
2
2 d u d

27.629

<=

adm 25....40
25....40MPa

CAP.6. CONSTRUCTIA SI CALCULUL


BIELEI
1. Material
Materialul ales :50VCr11
r 1200 N/mm2
c 900 N/mm2
A 9

cu

.r [N/mm2] = 1100...1300

2. Calculul piciorului bielei


2.1 Predimensionare
d 24.375 mm diam ext al boltului
h b 0.08 d 1.95

intre 1...4 mm ptr bucsa turnata

mm

d pe 1.55 d 37.781

diam exterior

mm

d pi d 2 h b 28.275

diam interior

mm

grosimea minima a peretelui:


h min

d pe d pi
2

mm

4.753

grosimea radiala a piciorului:


0.19 d 4.631

30

mm

raza de racordare cu corpul bielei

mm

40

d pe

xp

rad

0.698

180

sin ( ) 31.426

mm pozitia sectiunii minime a corpului bielei

Lp 0.54 d pe 20.402
p

unghi de incastrare ales

calculat

mm

2.269

rad

calculat

2.2 Verificarea la rezistenta


a) efortul unitar maxim produs de forta care intinde biela
6

Fi mgp R 10
20

180

0.349

p 2.618
rm

d pe d pi
2

( 1 ) 5.085 10

33.028

rad

rad

mm

raza fibrei medii

re 0.5 d pe 18.891

mm

ri 0.5 d pi 14.137

mm
N

bronz

Eb 11.5 10
4

E 21 10

mm

otel

h re cos ( ) ri re ( sin ( ) ) 6.897


2

k
1

mm

fractiunea din forta normala N fi preluata de piston

0.866

Eb h b

Eh

Forta normala:

N0 0.43
Fi

N N0 cos ( )

( sin ( ) cos ( ) ) 3.473 10

Momentul incovoietor:
70

M0

1.222

180

rad

Fi rm

( sin ( ) cos ( ) ) 2.79 10

4
M M0 rm N0 N 8.679 10

imax

1
6 h

2 M

6 rm h

h 2 rm h

Nmm

k N 1.637 10

r iadm imax

b) Efortul unitar maxim produs de forta care comprima biela


2

Fc

D
4

' p 2.269

rad

N'0 8.5 10

M'0 3 10

N' N'0 cos

p max Fi 2.066 10

Fc 175.597
3

Fc rm 2.047 10

Nmm

alese din figura 7.29

Fc
180
180
3

p sin

cos 1.194 10

2

180

M' M'0 rm N'0 N' 4.317 10

imax

1
6 h

2 M'

6 rm h

h 2 rm h

Nmm

2N

mm

k N' 825.384

c) Eforturile unitare produse de bucsa presata in picior


T0 300

T 410

K
5

b 1.8 10

10

d 24.375

fe 125
1

d pe d pi

1
2

d pi d
d pi d

mm

Eb

s t b d pi T T0 p d pi T T0 0.019

1.851 10

5.606 10

mm

coef poisson

0.3

E 2.1 10

Presiunea de fretaj

Eb 1.15 10
s0 st

p f

dpe2 dpi2

d pi

mm

s 0 6 10

d pe d pi

d pe d pi

d pi d
d pi d

11.672

MPa

Eb

Efortul de fretaj din fibra exterioara este:


2 d pi

f p f

d pe d pi

29.721

Coef de siguranta la oboseala:


N
minus1 370
2
mm
m

imax c
2

fadm 100...150

mm

pentru otel aliat

N
862.692

mm

imax c
2

N
37.308

mm

max imax f 855.105


cmax 27.103

min cmax f 56.824

mm

max min
2

mm

399.141

max min

0.12
minus1

0.955

2 3 Verificarea deformatiei

fp

9.6 Fi rm

10 E b 2 rm d pi
5

0.5 0.085

180

90

fp 0.5

3.006 10

adevarat

3. Calculul capului bielei


3

a ) Forta unui surub


nr de suruburi
z 2

n 5 10

n max 1.05 n 5.25 10


max

n max
30

549.779
3

mB 0.275 mb 10

0.121

rad
s
kg

mtr 564.46

mA mb 10

mB 0.563

kg

mc 0.25 mA 0.141
Fic mtr 10

kg

( 1 ) mA mc R 10

max 1.142 10

R 33.5
0.25

Fs

Fic
z

5.711 10

F0 2.5 Fs 1.428 10

forta de prestrangere

F's 0.2 Fs 1.142 10

F F0 F's 1.542 10

Forta suplimentara in exploatare

Forta maxima in exploatare

b) Predimensionarea suruburi
coef de siguranta la curgere

c 3.5
d s

4 c F
1.15 c

8.148

mm

se alege metric M10

c) verificarea la oboseala:
max

min

ds

295.714

d s 8.148

ds

273.81

mm

max min
2
max min

mm

F0

10.952
284.762

0.8

0.2

minus1 500

minus1

0.556

mai mare decat

0.321
N

0.853

d0 ds

1.8

F0
2

mm

284.042

d0

11.362

max min
2

295.404

d 0 8

306.765

max min

mm

d s 8.148

d0

min

0.038

mm

Ptr portiunea nefiletata:

2.5...4

max

1.771

mm

3.1 Predimensionarea capului bielei


dm 0.58 D 43.5

MAS in linie

mm

Lm 0.57 dm 24.795

1) presiunea maxima
Rmmax 23149.54
Rmmed 8062.284

mm

diametrul manetonului

MAS in linie

lungimea manetonului

Lmprim Lm

Lmprim - lungimea portanta a fusului maneton


pmmax

Rmmax
dm Lmprim

21.463

MPa

m -raza de racordare a fusului cu bratul


m 0.08 dm 3.48

mm

2) presiunea medie

pmmed

Rmmed
dm Lmprim

7.475

MPa

3) coeficientul de uzura
Wm

dm n
60

6.327 10

m
s

viteza periferica a fusului maneton

Kf pmmed Wm 1.376 10

Diametrul interior al capului


grosimea cuzinetului

hcu 0.03 dm 1.305


dc dm 2 hcu 46.11

mm

Grosimea capului
dce d hcu 2 d s 7 48.976

hc

dce dc
2

1.433

Lc 1.25 Lp 25.502

mm

mm

diametrul exterior al capului

grosimea capului

latimea corpului bielei in partea capului

3.2 Verificarea de rezistenta a capului bielei


Se face la intindere sub actiunea fortei Fic , sinusoidal distribuita pe jumatatea inferioara a
capului.Folosind relatiile pentru grinzi drepte efortul unitar in sectiunea de racordare este:

lc

dce dc
2

Km
1

Kn

47.543

hcu
hc

0.523

hcu

hc

0.57

bc Lm 80
2

Ac bc hc 35.534
3

M0 10

N0 10
Wc

Fic lc
2

( 0.83 62) 1.195 10


3

Fic ( 792 3 ) 6.305 10

bc hc

M0
Wc

8.487

ic Km

mm

Kn N0

Ac

mm

173.07

Mpa

adm =100...300 MPa


3.3. Verificarea deformatiei capului
Ic

Icu

bc hc

bc hcu
12

6.082

12

momentul de inertie al sectiunii capului

mm

4.592

momentul de inertie al cuzinetului

mm

Cu 0.002 dm 0.087

4 Calculul corpului bielei

4.1. Dimensiunile corpului bielei


Hp 0.60 dc 27.666

mm

Hc 1.25 Hp 34.583
HM

Hc Hp
2

mm

31.124

Bp 0.75 Hp 20.75

Bc 0.75 Hc 25.937
BM 0.75 HM 23.343

mm

mm
mm

ap 0.167 Hp 4.62

mm

ac 0.167 Hc 5.775

mm

aM 0.167 HM 5.198

mm

hp 0.666 Hp 18.426

mm

hc 0.666 Hc 23.032

mm

hM 0.666 HM 20.729

mm

latime corp in zona medie

ep 0.583 Hp 16.129

mm

ec 0.583 Hc 20.162

mm

eM 0.583 HM 18.145

mm

134

Se verifica la oboseala prin intindere - compresiune in sectiunea minima si medie ( in care se considera
si flambajul ce insoteste comprimarea , in planul de miscare si cel de incastrare)

- in sectiunea minima

mmax

223500
Am

Am

Fi
Am

10

24.33

9.186 10

mmax a

a =[200...400]
mmin

2 Bp ap ap Lp 2 ap

N
209.015

mm

0.15

m

mmax mmin
2
mmax mmin
2

4.698 10

4.489 10

minus1

0.084

- in sectiunea medie (M) - in planul de miscare


c 0.0003

AM 2 BM aM aM ( HM 2 aM ) 350.407
3

Iz

BM HM ( BM aM ) ( HM 2 aM )
12
2

Kz 1 c
7.85

L AM
Iz
kg
3

dm

1.042

densitate otel

4.518 10

mm

V1

d pe d

4
b 1.217 10

volumul piciorului

xc 70
Lprim L xp xc 32.574

V2 AM xp

x2 1.5 xp

Lprim d pe

2
Lprim d pe
4

4
1.01 10

45.838

Vt V1 V2 2.227 10

FiBM Vt R ( 1 ) V2 x2
2

Fc FiBM

Mmax Kz
Mmin

Am
Fi FiBM
Am

10

12
1.945 10

a =[200...400]

8.328 10
10

7.994 10

minus1

c2

volum corp intre sectiunea medie

<= 2 ...3

0.084

Mmax Mmin

10

8.161 10

2
Mmax Mmin

1.67 10

- in planul de incastrare

Li L

d dm
2

100.063

Iy

2 aM BM ( HM 2aM ) aM

12

Ky 1

c Li AM

1
4 Iy
Fc FiBM
10
Mmax Ky
7.996 10
Am

m

1.126 10

( Mmax Mmin )
2
Mmax Mmin
2

10

7.995 10

10

7.995 10

MPa

Mmin calculat in sectiunea medie (M) in planul de miscare


Se determina

cy

minus1

4.905 10

S-ar putea să vă placă și