Sunteți pe pagina 1din 1

DISTANŢE MINIME REŢELE conform STAS 8591/1-91

În plan
vertical(1)
Cota Cabluri electrice
Nr. Conducte(7)
Crt. Denumirea reţelelor terenului(2)
Şină de
Arbori
Fundaţie (5)
Bordură (80
Canalizare (
de Canale Canalizaţie
Cabluri de Nemontate Conducte
sau suprafaţa (axul tracţiune Montate în
tramvai de clădire rigolă şanţ 7)
alimentare termice telefonică în tuburi de gaze
îmbrăcăminţii acestora) electrică tuburi de
cu apă de
protecţie
străzii protecţie
de presiune joasă şi
1
intermediară (6)
1,5 1,5 1,5 1,5
Conducte (3)
2
de gaze
de presiune redusă 2,0 1,5 0,5 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,4
de presiune medie 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3
(9) (9) (11)
4 Cabluri electrice 0,7 2,0 1,0 0,6 0,5 1,5 0,4
(9) (9)
5 Cabluri de tracţiune electrice 0,7 2,0 1,0 0,6 0,5 1,5(1) 0,75
Canalizaţie telefonică (4) (9) (9) (9)
6 2,0 1,0 0,6 0,5
- (9) (9)
7 Canale termice 2,0 1,5 0,6 0,5 - - -
potabilă (10) -
8 Conducte de (3) 3,0 -
9 alimentare cu apă industrială
2,0 1,5 3,0(7) 0,5 (9)
(9)
-
(5) (2)
10 Canalizare pluvială şi menajeră 1,5 2,0(7) 0,5 (9)
-
(1)La încrucişări, distanţa minimă este (această distanţă se poate micşora, dacă se iau măsuri speciale de protecţie; distanţa se stabileşte conform STAS 6290, între reţelele de energie electrică şi cele de telecomunicaţii:
- min. 0,30m, între conducte în săpături nesprijinite;
- min. 0,10m, între conducte în săpături sprijinite;
- min. 0,50m, între cabluri electrice şi canale termice;
(2)Adâncimea de pozare trebuie să asigure pentru orice reţea amplasată în zona carosabilă , rezistenţa la efectul mecanic al circulaţiei sau al compactării;
(3)Adâncimea de pozare trebuie să fie egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ – STAS 6054, cu următoarele precizări:
- la conductele de gaze este de min. 1,00m;
- la conductele de alimentare cu apă şi canalizare, adâncimea de îngheţ se consideră la nivelul superior al apei în conductă;
(4)Distanţa minimă este conform STAS 6290;
(5)Distanţa minimă trebuie să asigure stabilitatea construcţiilor, dar nu va fi mai mică decât cea prevăzută în acest tabel;
(6)Distanţa minimă este:
- 2,00m faţă de construcţiile fără subsol;
- 3,00m faţă de construcţiile cu subsol;
(7)În cazul amplasării conductelor care transportă lichide în terenuri sensibile la umezire, trebuie să se respecte prescripţiile tehnice în vigoare; În cazul rigolelor cu guri de scurgere distanţa minimă este de 0,70m;
(8)Distanţa se măsoară de la faţa dinspre cale a bordurii sau de la limita exterioară a rigolei sau a şanţului; În cazul rigolelor cu guri de scurgere distanţa minimă este de 0,70m;
(9)Distanţa minimă este:
- 0,50m pentru conductele îngropate până la 1,50 m adâncime;
- 0,60m pentru conductele îngropate peste 1,50 m adâncime;
(10)Distanţa minimă se stabileşte conform reglementărilor în vigoare, ţinând seama şi de STAS 832.