Sunteți pe pagina 1din 1

Koszalin, 3.03.

2016

Declaratie de conformitate CE
Nr. 33/2016
PPE2
Prezenta Declaratie de Conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului
mentionat mai jos:
KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin, POLONIA
Prin prezenta, declara cu toata responsabilitatea ca produsele:

Preparator instantaneu de apa calda menajera, electric, inchis


PPE2 - 9/12/15; PPE2 - 18/21/24; PPE2 - 27

Obiectul declaratiei descrise mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta de armonizare
a Uniunii:
2014/35/UE Directiva Joasa Tensiune
2014/30/UE Directiva Compatibilitate Electromagnetica
Directiva privind restrictiile de utilizare a anumitor substante
2011/65/UE periculoase
(UE) 812/2013 Reglementarea Comisiei UE cu privire la etichetarea energetica

Trimiterile la standardele armonizate relevante utilizate in legatura cu care se declara


conformitatea:
IEC 60335-1:05.2010 (ed. 5.0) IEC 61000-3-11:2000 (ed. 1.0)
IEC 60335-2-35:2002+A1:2006+A2:2009 (ed. 4.2) IEC 61000-3-12:2011 (ed. 2.0)
IEC 62233:2005 PN EN 55014-1:2012
IEC 61000-3-2:2014 (ed. 3.2) PN EN 55014-2:2015
IEC 61000-3-3:2013 (ec. 3.0)

Ultimele doua cifre din anul marcajului CE: 11

Descrierea obiectului declaratiei de mai sus este in conformitate cu Directiva 2011/65 / UE a


Parlamentului European si a Consiliului din 8.06.2011 privind restrictiile de utilizare a
substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice.
Semnatura indescifrabila
Koszalin, 3.03.2016 Bartłomiej Piotrowski
(locul si data emiterii) Specialist Certificare

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in


limba engleza anexata in copie.
SC Romstal Imex SRL