Sunteți pe pagina 1din 18

DOCUMENTATIE TEHNICA

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


Pentru: Pasere Ioan Andrei Denumirea lucrarii: Beneficiar: Amplasament: CONSTRUIRE SI DOTARE PENSIUNE TURISTICA Pasere Ioan Andrei Localitatea Stramtura, judetul Maramures

Faza: Baza legala:

AVIZ PSI

Metodologia pentru elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin :Ordinul Ministrului de Interne nr.130 din 25.01.2007 Dispunerea in plan a constructiei se va efectua corespunzator prevederilor Certificatului de urbanism nr.66 din data de 28.10.2009. Hotarirea Guvernului nr.1739/2006

Scenariile de securitate la incendiu se include in documentatiile tehnice si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori, etc) pe toata durata de existenta a constructiei, actualizindu-se periodic in functie de modificarile survenite.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII 1

In conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, se elaboreaza Scenariul de securitate la incendiu in vederea analizei si evaluarii interdependentei nivelurilor de performanta, inclusiv a timpilor de siguranta la foc si, dupa caz, a timpilor operativi de interventie, cu masurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, necesare indeplinirii exigentei de securititate la incendiu a utilizatorilor. Cerinta de calitate a constructiilor privind securitatea la incendiu, in cazul spatiilor de cazare, impune ca solutiile adoptate prin proiectare si mentinute in exploatare , sa asigure, in caz de incendiu, urmaroarele: protectia turistilor si a personalului angajat; limitarea pierderilor de vieti omenesti si a bunurilor materiale; evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

1.1

Datele de identificare

Denumirea lucrarii:

CONSTRUIRE SI DOTARE PENSIUNE TURISTICA

Beneficiar: Amplasament:

Pasere Ioan Andrei Localitatea Stramtura, judetul Maramures

Personal: Capacitate:

Format din 6 persoane Max.18 turisti

1.2

Destinatie - Pensiune turistica

Descrierea functionala- Functiunea principala este de cazare a turistilor in 8 camere amenajate in acest scop.Se va construi o cladire D+P+2E in acest scop. 1.3 Categoria de importanta: - Categoria de importanta C constructii de importanta normala. - Constructia are clasa de importanta III, conform Normativului P100/92 respectiv clasa de importanta normala conform HG 766/1997 1.3 Particularitati specifice constructiei/amenajarii:

A. Principalele caracteristici ale constructiei: a) Tipul cladirii: Obiectivul analizat - Solicitantul i propune construirea unei cldiri D+P+2E cu spaii de cazare, pensiune, avind un spatiu de servire a mesei pentru 18 persoane, sala de mese, bucatarie, centrala termica, filtru sanitar, camera frig, depozit de alimente, magazie, grup sanitar, 9 camere cu baie proprie, toate proiectate la standardele unei pensiuni de 3 stele. b) Aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor, spatiilor aferente constructiilor. Pensiune: Sc=211 m2 Su totala= 578.67 m2 Obiectivul este astfel conceput incit sa corespunda tuturor cerintelor sanitar-veterinare in vigoare. Clasa de periculozitate a materialelor depozitate :P.3 Categoria de risc de incendiu este MIJLOCIU conform 2.1.1 si 2.1.2 din N.P 118-99

c) Numarul compartimentelor de incendiu

In conformitate cu tabelul 3.2.4 din N.P 118-99, obiectivul analizat, adica pensiunea propriu-zisa constituie un compartiment de incendiu. Aria construita admisa pentru cladiri civile la un compartiment de incendiu pentru: G.R.F I-II - 2500 m2 conform N.P.118/1999 tabel 3.2.4 d) Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori:persoane, animale In cadrul pensiunii vor lucra 6 persoane pentru deservirea turistilor si vor putea fi cazati max. 18 turisti. e) Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de evacuare a acestora Permanent se pot afla in incinta pensiunii un numar de maxim 26 persoane. Caile de evacuare din cladirea pensiunii permit autoevacuarea persoanelor la o distanta sigura, fata de locul unui eventual incendiu. Capacitatea de evacuare(C) a unui flux(F) de evacuare este de maxim 20 de persoane conf.art.4.2.26 din P118/1999 la cladiri administrative. Caile de evacuare din interiorul constructiilor vor fi amenajate si marcate corespunzator. f) Capacitati de depozitare sau adapostire In interiorul obiectivului se pot afla maxim 26 persoane. In interiorul obiectivului se poate depozita maxim 400 kg de alimente. g) Caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substante periculoase Nu este cazul. Nu se vor manipula sau depozita materiale periculoase care sa faca obiectul HG 804/2007. h) Numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor. Pentru parter se vor asigura cate 4 cai de evacuare. B) Instalatii utilitare aferente cladirilor. Incalzirea se va realiza prin intermediul corpurilor radiante- calorifere, racordate la o centrala termica proprie, amplasata in cladire, alimentata cu combustibil solid- lemn. Centrala termica va fi echipata cu un cazan pentru prepararea agentului termic cu functionare pe lemne, cu gazeificare si evacuare fortata a gazelor de ardere avind capacitatea de incalzire Q=100 kw ; 4

un boiler de 200 l; un vas de expansiune inchis cu membrana de 40 l si doua pompe pentru circulatia agentului termic. Instalatiile interioare de incalzire s-au proiectat in vederea asigurarii temperaturilor interioare prevazute in SR 1907/2/1997 si se vor executa conform specificatiilor din piesele desenate . Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua existenta in zona. Reteaua electrica este una de joasa tensiune (220 V), iar distanta pana la cladirea propusa este de 30ml. Se va monta contor de curent pentru noua constructie. Montajul se va realiza prin cablu subteran. Pentru protectia cladirii se va prevedea un captator cu dispozitiv de amorsare tip INGESCO si conductor din cupru. Instalatia electrica interioara se va realiza cu conductoare din cupru FY, pozate astfel: in tub COPEX din PVC montat ingropat pentru circuitele de prize. Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu cablu CYY-F 3*1.5 rezistent la foc, pozat in tub COPEX din PVC. Alimentarea cu apa potabila se va face prin racordarea la reteaua existenta in zona la o distanta de 35 m de cladirea propusa. Aceasta retea asigura alimentarea cu apa a localitatii Stramtura. Retele exterioare: -alimentarea cu apa se va realiza prin teava PP-R Dn 32mm izolata cu MIRELON 32,9mm de la o distanta de 50m. -apele uzate menajere se vor evacua prin conducte din teava de PVC Dn 160mm, pana la bazinul vidanjabil, care este la o distanta de 425 fata de cladire. -conductele se vor poza in pamant intr-un strat de nisip de 30cm, la o adancime de 1.20m. -pentru hidrantii subterani exteriori cu Dn 65mm bransamentul se va realiza cu teava PEHD Dn 110mm. Retele interioare -instalatia de alimentare cu apa rece si calda se va executa din teava PP-presiune izolata Dn 20mm montata in sapa M100 sau in tencuiala. -in centrala termica se vor monta numai tevi din olet OL Canalizarea menajera si pluviala se va racorda la un bazin vidanjabil cu V=18mc. Realizarea lucrarilor se va fece conform Muncii. 2. Riscul de incendiu A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu 5 proiectul tehnic si detaliilor de executiei, cu respectarea Ord. MSF 933, Ord. MMSS508, art. 224 i art. 226 din Normele Generale de Protecie a

a) Densitatea sarcinii termice Densitatea sarcinii termice in constructii se determina in conformitate cu STAS 10903/2. In functie de valoarea sarcinii termice si a densitatii termice se stabilesc masurile de prevenire si stingere a incendiilor. Corespunzator prevederilor art. 2.1.1 din N.P. 118/1999, la cladiri civile, riscul de incendiu este determinat, in principal de densitatea sarcinii termice si de destinatia respectiva. Conform art. 12.2.46 riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii; In cele cu functiuni civile (publice) se exprima prin riscuri de incendiu. qs=Sq/A Sq=(PcxM) qs = densitatea sarcinii termice Sq = sarcina termica A = aria construita(Sc), desfasurata(Sd) Pc = puterea calorica a materialelor M = greutatea estimata a material

Cladirea pensiunii: Denumirea spatiului luat in considerare Terasa Restaurant As (mp) 43.94 38.65 Denumirea materialelor combustibile Mobilier lemn Plastic Mobilier Plastic Textile Hartie Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier Plastic Textile Hartie 6 Qi (MJ/kg) 19.25 40.00 19.25 40.00 20.95 20.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 40.00 19.25 40.00 19.25 40.00 20.95 20.00 Mi (kg) 2.5 1.5 80 10 20 5 20 5 4 4 3 1 4 2 4 2 80 10 20 5 Sq (MJ) 38.50 60.00 1540 400 419 100 385 104.75 160 80 62.85 40 77.00 80.00 77 80 1540 400 419 100 Q (MJ/mp) 0.87 1.36 39.84 10.35 10.84 2.58 20 3.32 5.07 2.54 2.21 1.40 3.85 4.00 5.62 5.81 60.41 15.70 16.43 3.92

Bucatarie

31.50

Filtru sanitar 2xDepozit Hol Receptie

28.40 20 13.77 25.49

Receptie marfa

16.02

Mobilier Plastic Textile Hartie Mobilier Plastic Textile Mobilier Plastic Textile Mobilier Plastic Textile Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier lemn Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic 7

19.25 40.00 20.95 20.00 19.25 40.00 20.95 19.25 40.00 20.95 19.25 40.00 20.95 40.00 19.25 40.00 19.25 40.00 19.25 40.00 19.25 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00

80 10 20 5 80 10 20 80 10 20 80 10 20 2 4 2 4 2 4 2 4 2 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1

1540 400 419 100 1540 400 419 1540 400 419 1540 400 419 80 77 80 77 80 77 80 77 80 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40

96.13 24.97 26.15 6.24 142.60 6.30 6.60 24.23 6.30 6.60 63.63 16.52 17.31 3.85 4.15 4.31 14.67 15.24 4.32 4.49 44 45.71 79.49 24.70 18.87 2.36 15.03 9.56 79.49 24.70 18.87 2.36 15.03 9.56 79.49 24.70 18.87 2.36 15.03 9.56

Spalatorie

10.80

Calcatorie

10.40

2xMagazie rufe curate/murdare Centrala termica Hol Debara Hol Debara Camera 1

24.20

20.80 18.55 5.25 17.80 1.75 16.96

Baie Camera 2

4.18 16.96

Baie Camera 3

4.18 16.96

Baie

4.18

Camera 4

16.96

Baie Camera 5

4.18 16.40

Baie Camera 6

4.18 16.40

Baie Camera 7

4.18 16.40

Baie Camera 8

4.18 16.40

Baie Camera 9

4.18 11.14

Baie

4.18

Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic Mobilier lemn Textile Plastic Hirtie Textile Plastic

19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00 19.25 20.95 40.00 20.00 20.95 40.00

701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1 701 20 8 2 3 1

1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40 1347.5 419 320 40 62.85 40

79.49 24.70 18.87 2.36 15.03 9.56 82.16 25.55 19.51 2.43 15.03 9.56 82.16 25.55 19.51 2.43 15.03 9.56 82.16 25.55 19.51 2.43 15.03 9.56 82.16 25.55 19.51 2.43 15.03 9.56 120.63 36.75 28.72 3.59 15.03 9.56

In conformitate cu art. 2.1.2 din N.P 118/1999 , avind in vedere densitatile de sarcina termica rezultate se poate stabili RISC DE INCENDIU MIC In bucatarie conform 2.1.3 din N.P 118/1999 este RISC MIJLOCIU DE INCENDIU.

Cerinta de securitate la incendiu implica realizarea constructiilor si instalatiilor aferente astfel incit, in cazul unui incendiu produs in faza de utilizare a acestora, sa se asigure: protectia si evacuarea intregului personal si al turistilor limitarea pierderilor de vieti omenesti preintimpinarea propagarii incendiilor protectia echipelor de interventiecare actioneaza pentru limitarea si stingerea incendiului, precum si pentru inlaturarea unor efecte negative ale acestora. b)Clasele de reactie la foc Se aplica Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului Administratiei si internelor nr.1822/394 din 07.10.2004, pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc , modificat cu Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului Administratiei si internelor nr.133/1234/2006 si cu Ordinul Minsitrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr.269/431/2008. Clasele de combustibilitate definite in Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/1999, publicat in Buletinul Constructiilor nr.7/1999, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Bucuresti din coordonarea Minsterului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, se inlocuiesc cu clasele de reactie le foc, in functie de utilizarea finala sau preconizata a materialului sau a elementului de constructie. Pentru a satisface cerinta esentiala Securitate la incendiu, constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incit, in cazul izbucnirii unui incendiu: o Stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi estimata pentru o perioada determinata de timp; o Aparitia si propagarea focului si a fumului in interiorul constructiei sa fie limitate; o Propagarea incendiului la cosntructiile invecinate sa fie limitata; o Utilizatorii sa poata parasi constructia, sau sa poata fi salvati prin alte mijloace; o Asigurarea securitatii echipelor de interventie.

Produsele ce se vor folosi pentru pensiune se vor incadra in euroclasele de performanta privind reactia la foc: Clasa A1 elemente de constructie care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului: - fundatia de beton - pereti din zidarie din caramida - planseul beton armat Clasa C3 elemente de constructie combustibile: - Sarpanta din lemn C3(CA2C) C3; Co(CA1) Co(CA1) Co(CA1) A1; A1; A1;

c)Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile preliminare care pot favoriza aprinderea - surse de aprindere cu flacara (chibrituri, bricheta, aparate de taiere); - surse de aprindere de natura termica (tigara, becuri incandescente); - surse de aprindere de natura electrica (arcuri si scintei electrice, scurtcircuit); Cunoasterea cauzelor care pot genera sau propaga un incendiu permite prevederea si adoptarea unor masuri adecvate de securitate la foc, referitoare atit la protectia persoanelor cit si de protejare a bunurilor materiale. Cauzele generatoare de incendii pot fi: Cauze naturale:- produse de fenomene naturale, care pot conduce la aprinderi spontane; Cauze accidentale: - care sunt urmare a erorilor umane, rezultate din necunoastere, neglijenta, imprudenta ori nesupraveghere corespunzatoare. Conditiile care pot favoriza dezvoltarea si propagarea unui incendiu: instalatii si echipamente defecte ori improvizate; fumatul in locuri nepermise; necunoasterea persoanelor cu privire la riscul de incendiu; arson (actiune intentionata); extraordinare (trasnet, cutremur).

10

Nivelurile riscului de incendiu Masuri in vederea reducerii riscului de incendiu: asigurarea protectiei utilizatorilor prin stabilirea intervalelor de timp care sa permita corelarea actiunilor de interventie si salvare, cu dezvoltarea incendiului. eliminarea surselor potentiale de aprindere:focul deschis, instalatii electrice defecte; instruirea periodica a personalului propriu si a personalului ce executa lucrari pe baza de contract in interiorul obiectivului; constientizarea personalului asupra pericolului existent in anumite situatii; protectie impotriva trasnetelor. Masurile de aparare impotriva incendiilor avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent sunt cele destinate reducerii, neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc cum ar fi: factori care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu; nivelul de echipare, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor, starea de functionare si performantele acestora; factorul uman. Timpii de siguranta la foc pentru pensiune -Timpul de aprindere - Timpul normal de evacuare - Timpul de supravietuire - Timpul de siguranta a cailor de evacuare - Timpul de dezvoltare libera a incendiului - Timpul de incendiere totala 5 min; 15 min; 15 min; 10 min; 20 min; 2 ore.

11

3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu 3.1 Stabilitatea la foc a) Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie Cladire pensiune - Pereti de inchidere din zidarie caramida Co(CA1) - Planseul beton armat - Sarpanta din lemn C2(CA2b) RF minim 2ore 30 min Co(CA1) RF minim 60 min RF minim 15 min

b) Gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc (G.R.F.) este determinat de elementul sau elementele de rezistenta la foc cea mai scazuta. Avand in vedere dispozitiile art.2.1.12 din NP 118/1999, intru-cit conform calculului justificativ prezentat, densitatea sarcinii termice de incendiu in cladirea pensiunii nu depaseste 420 MJ/mp si se vor asigura masuri de distantare a materialelor combustibile fata de elementele de constructie structurale, pentru evitarea incalzirii locale a acestora in eventualitatea producerii unui incendiu si eliminarea posibilitatii periclitarii stabilitatii constructiei datorate actiunii focului, de rezistenta la foc. Nr.crt 1 2 3 4 Denumire element de constructie Stalpi sau montanti structura beton Pereti din zidarie caramida Grinzi din beton armat Sarpanta din lemn Combustibiulitate si grupa Incombustibil Co Incombustibil Co Incombustibil Co Combustibil C3 Limita de rezistenta la foc 15 min Minim 15 min 15 min G.R.F. Gr.II Gr.II Gr.II Gr.IV se considera ca structura de rezistenta a cladirii indeplineste conditiile de incadrare in gradul IV

Gradul de rezistenta la foc al constructiei Conditii de combustibilitate Combustibil 12

Gr.IV C3 conform NP 118/1999

Clasa de reactie la foc D in conformitate cu Ordinul 268/2008 al Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor.

Probabilitatea producerii incendiilor a) improbabile b) extrem de rare c) rare d) probabile , dar nu frecvente 3.2 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei a) Compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de compartimentare - constructia analizata constituie un compartiment de incendiu b) Masuri constructive - nu este cazul c) Sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti Fumul, gazele fierbinti se evacueaza prin golurile existente in treimea superioara a peretilor exteriori, in conditiile impuse de prevederile art.2.5.12 din N.P. 118/1999 d) Instalarea de bariere contra fumului - nu este cazul Pensiunea se incadreaza in categoria turism. Conform art. 4.2.1 din Normativul I18/2 din 2002 constructia nu trebuie echipata cu instalatie de semnalizare a incendiilor. In incinta obiectivului este recomandat beneficiarului a amplasa un hidrant exterior la o distanta de peste 5 m fata de cladire. f)Masuri constructive pentru fatade, pentru preintimpinarea focului - toate materialele lemnoase se vor trata si ignifuga cu substante recomandate si avizate de organele de specialitate.

3.3 Limitarea propagarii incendiului la vecinatati a) Distante de siguranta 13

Distantele de siguranta intre constructiile analizate, conform tabelului 2.2.2 din N.P.118/1999 sunt respectate:vezi planul de situatie. Proprietarii terenurilor vecine nu au constructii executate. Se vor aplica precizarile tabelului 3.2.4 si 5.2.5 din NP 118/1999 care spune ca aria maxima construita a unui a uni compartiment de incendiu, pentru cladiri cu mai multe niveluri, care se incadreaza la Gr.I-II este de 2500 m2 si respectiv nelimitata. Distanta dintre constructiile analizate si limita de proprietate respecta codul civil privind delimitarea constructiilor. Aceste distantari limiteaza posibilitatile de transmitere a unui incendiu, prin radiatie sau convectie, atit de la posibilele constructii invecinate, cit si spre acestea.

b) Timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine: Timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine reprezinta intervalul de timp dintre momentul alarmarii si momentul in care incendiul s-a propagat la constructiile invecinate, reprezentat in functie de radiatia termica a cladirii incendiate, de rezistenta la foc a fatadelor si a acoperisurilor cladirilor invecinate, precum si de distanta de siguranta dintre aceste constructii. Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametrii: distante de siguranta normate intre constructii; marimea zonelor vitrate neprotejate; performanta de rezistenta la foc din interior si din exterior a produselor pentru fatade; comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor; masuri de protectie activa.

d) Separarea incaperilor si instalatiilor utilitare. Incalzirea cladirii pensiunii se va realioza cu o centrala termica proprie, cu gazeificare, pe combustibil solid , care se va amplasa intr-o camera special amenajata. Accesul la aceasta se face atit din interior cit si din exterior.

3.4 Evacuarea persoanelor Caile de evacuare trebuie sa respecte prescriptiile NP 119/1999 art 5.6.2 14

nu se admite utilizarea usilor care se pot bloca datorita functionarii defectuase. Se vor asigura 1 cale de evacuare la parter in zona filtrului sanitar pentru personal, 1 cale de evacuare in zona receptiei marfa, si 1 cale de evacuare a turistilor la parter in zona receptiei. La etaj se va asigura cate 1 cale de evacuare, iar la demisol 1 cale de evacuare in zona centralei termice.

Pentru evacuarea in conditii de siguranta a persoanelor in caz de incendiu, caile de evacuare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: conformare la foc si amplasare corespunzatoare; separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum; asigurarea controlului fumului; limitarea producerii incendiului si fumului.

Lungimi si timpi de evacuare Evacuarea persoanelor se face direct in exterior Interventia poppierilor la stingere se va face pe usi cu jeturi de apa de la nivelul solului. Cladirea respecta prescriptiile NP 118/1999 lungimea conf.art 4.2.27 latimea conf.art.2.6.60 inaltimea conf.art. 2.6.11

Numarul de persoane pentru care se calculeaza calea de evacuiare este considerat in varianta cea mai nefavorabila. Considerind ca simultan in interiorul cladirii se pot afla 15 persoane. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) este de maxim 80 de persoane conform art.4.2.26 din NP 118/1999 la cladiri administrative. F=N/C=13/80=0.16 fluxuri, adica 1 flux. Pentru constructia analizata trebuie asigurat minim 1 flux pentru evacuarea oamenilor, acest lucru este realizat. Numarul si amplasarea cailor de evacuare permite evacuarea persoanelor.

3.5 Securitatea fortelor de interventie

15

Accesul fortelor de interventie in incinta se realizeaza din drumul de acces iar in cladire prin usile amenajate. Este asigurat accesul autospecialelor pentru interventie in caz de incendiu, la cel putin doua fatade. Se estimeaza ca prin masurile active si pasive luate, se vor asigura conditiile pentru: alarmarea personalului si a turistilor se poate realiza in 2 minute; alarmarea fortelor specializate ale serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare ale comunei si profesioniste se poate realiza in 2 minute; alertarea personalului care asigura prima interventie se poate realiza in maxim 2 minute

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor In incinta obiectivului este recomandat beneficiarului a amplasa un hidrant exterior la o distanta de peste 5m fata de cladire, care sa poata fi folosit la nevoie. Trebuie amenajat un pichet de incendiu echipat corespunzator, conform planului de interventie. Debitul de apa necesar pentru stingerea incendiilor(q(ie), la cladiri civile, izolate: 10l/s, conform anexei 9 din NP 086/2005. Apa necesara stingerii este asigurata atit cu ajutorul retelei esistente . Pentru evacuarea persoanelor din cladire, in directiile stabilite se vor intocmi planuri de evacuare in care vor fi precizate sarcini si responsabilitati pentru angajati. Inainte de a incepe stingerea cu apa, se va decupla alimentarea cu energie electrica de la tabloul general. Normativul privind protectia constructiilor impotriva trasnetului I20-2000 nu obliga proiectantul a preciza in documentatia tehnica protectie la trasnet pentru constructia analizata, dar este recomandat beneficiarului fiind constructie izolata. Nivelul protectiei impotriva trasnetului:normala sau intarita, la cererea beneficiarului. La evaluarea riscului de trasnet se tine seama de urmatorii factori: mediul inconjurator al constructiei tipul constructiei continutul constructiei gradul de ocupare al constructiei consecintele trasnetului

Instalatia de protectie impotriva trasnetului poate fi o instalatie exterioara (IEPT) compusa din: 16

Dispozitive de captare conductor orizontal de captare din platbanda de otel zincat 20x2,5mm, montat direct pe elementul de constructie si tije de captare de 0,3m Priza de pamant formata din elemente metalice ce au rol de a disipa sarcinile electrice rezultate din descarcarea loviturii de trasnet, fara a provoca supratensiuni periculoase de pas

Cladirea poate fi prevazuta cu instalatii de paratrasnet, ce se pot executa din platbanda de OLZn 25x4mm pe coama acoperisului si poate avea coboriri la priza de pamint cu platbanda de OLZn 25x4 mm montata pe acoperis si pe zid. Priza de pamint exterioara se poate executa cu platbanda OLZn 40x4 mm si electrozii din teava Zn 11/2, care sa aiba lungimea de 1,5m, montati in pamint. Rezistenta de dispersie a prizei de pamint nu va depasi valoarea de 1 Iluminat de siguranta Trebuie prevazut iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare in caz de incendiu, conform tabelului 7.13, pcd.d) din Normativul 17-2002 de tipul 4, la care alimentarea este asigurata din coloana tabloului general, racordarea facindu-se inaintea intrerupatorului general. Iluminatul de siguranta de evacuare se va realiza prin montajul deasupra usilor de pe traseul cailor de evacuare. Lampile pentru iluminatul de siguranta se vor prevedea cu panouri opale rezistente la foc, cu pictograme, grad de protectie corespunzator locului de montaj, cu acumulator inclus. Dotarea spatiului cu mijloace PSI In conformitate cu articolul 5.10 din NP 118/1999 si cu Ordinul 163/2007 dotarea cu stingatoare portabile cu pulbere CO2 de 6 kg se realizeaza astfel: -6 stingatoare P6, portabile cu pulberi si CO2 Stingatoarele vor fi inscriptionate corespunzator si vor avea instructiuni de folosire. Ele vor fi verificate periodic si mentinute in stare de functionare conform normativelor. 4. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu Pentru respectarea conditiilor impuse de normativele PSI in vigoare beneficiarul trebuie sa desemneze un responsabil instruit in domeniul PSI pentru a raspunde de masurile de prevenire. Responsabilul se va instrui periodic asupra masurilor immediate privind alarmarea si prima interventie in caz de incendiu. 17

In caz de incendiu se vor evacua mai intii persoanele si apoi bunurile materiale. La intocmirea unui plan de masuri se vor avea in vedere: lucrari cu foc deschis fumatul asigurarea cailor de acces, evacuare si interventie

5. Masuri tehnico-organizatorice Se interzice utilizatorilor spatiului folosirea de resouri, radiatoare electrice sau alte aparate si mijloace electrice de incalzit si iluminat defecte, improvizate sau nesupravegheate; Stingatoarele de incendiu se vor feri de inghet. Satisfactia cerintei esentiale securitate la incendiu pe intrega durata de viata a constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, prin masuri interdependente, privind: mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora; stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente

Reglementari specifice aplicabile: La intocmirea prezentei documentatii au fost avute in vedere urmatoarele acte normative: Metodologia pentru elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.130 din 25.01.2007 Normativ de siguranta la foc P 118-99 MP 008-2000 Ordinul 163/2007 Normativul I 20/2000 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor NP 086-05

18