Sunteți pe pagina 1din 7

CALCULUL SARCINII SI DENSITATII TERMICE DE INCENDIU Introducere Sarcina termica de incendiu constituie cel mai important parametru al pericolului

(riscului) de incendiu. In prezent se utilizeaza doua notiuni privind sarcina termica: sarcina termica SQ calculata conform STAS 10903/2-79, care este o sarcina potentiala cu putere termica maxima data de puterea calorifica inferioara Qi, in cazul arderii complete; din aceasta se calculeaza densitatea sarcinii termice q scare este tot maxima; sarcina termica caracteristica Q fi,k care este o sarcina termica corectata, calculata potrivit standardului de referinta SR EN 1991-1-2;2004, prin folosirea puterii calorifice inferioare Hui tinand seama de umiditatea materialelor si corectarea cu coeficientul facultativ i care permite evaluarea sarcinii termice protejate; din aceasta se determina : - densitatea sarcinii termice caracteristice q f,k ; - valoarea de calcul a densitatii sarcini termice q f,d ; Concepte cheie: sarcina termica de incendiu; densitatea sarcinii termice de incendiu; densitatea sarcinii termice caracteristice si valoarea de calcul a acesteia; REZUMAT Sarcina termica si densitatea acesteia se pot determina prin doua cai stabilite prin reglementari: standardul STAS 10903/2-79; standardul de referinta SR EN 1991/1-2 ( Eurocodul 1 ); 1. Calculul sarcinii termice potrivit STAS 10903/2-79 Sarcina termica SQ se determina cu relatia: n SQ = Qi Mi in [ MJ ] in care: i=1 Mi - masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare ; n numarul materialelor de acelasi fel; Qi puterea calorifica inferioara PCI a unui material, solid sau lichid [ MJ/kg] ori gazos [ MJ/m N] ;
3

(1)

[ kg ]

PCI se determina conform STAS 8790-71, care este inlocuit cu SR EN 1716/2002.

Densitatea sarcinii termice qs se calculeaza cu relatia:

qs = SQ/As

in [ MJ/m2 ] in care :

(2) [ m2 ]

As suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare 2. Calculul sarcinii termice si densitatii acesteia conform SR EN 1991-1-2 Sarcina termica caracteristica Qfi,k este definita prin relatia:

Qfi,k = Mk,i Hu i = Qfi, k, i

in [ MJ ] in care :

(3)

Mk,i - cantitatea de material combustibil [ kg ], Hui - puterea calorifica inferioara in relatia: Hui =Hu0 ( 1- 0,01 u) 0,025 u in [MJ/kg] in care: (4) [ MJ/kg ] determinata conform SR EN ISO 1716 prin

u - umiditatea exprimata in procente din masa uscata, Hu0 puterea calorifica inferioara a materialelor uscate; - coeficient facultativ care permite evaluarea sarcinii termice protejate. Exemple de valori ale Hu sunt in Tabelul 4. Sarcinile termice sunt: permanente, care nu variaza pe durata de viata a cladirii;

variabile, care sunt susceptibile sa se modifice pe durata de viata a cladirii, fara a depasi 80 % din timp; specifice destinatiei; aferente constructiei ( elemente de constructie, acoperiri, finisaje etc);

Sarcinile termice amplasate in incinte incombustibile proiectate pentru a rezista la expunerea la foc nu se iau in calcul, fiind considerate sarcini termice protejate.

Densitatea sarcinii termice caracteristice qf,k pe unitatea de suprafata se calculeaza prin relatia: qf,k = Qfi,k / A in [ MJ/m2 ] in care: (5)

A suprafata planseului ( Af ) a compartimentului sau a spatiului de referinta, ori aria suprafetei interioare ( Ai ) a compartimentului, rezultand , dupa caz, qf,k sau qi,k. Valoarea de calcul a densitatii sarcinii termice qf,d se calculeaza conform Eurocodului 1 pe baza densitatii sarcinii termice caracteristice qf,k prin urmatoarea relatie: qf,d = qf,k m q1 q2 q n in [ MJ/m2 ] in care: (6)

q fk - sarcina termica caracteristica vezi Tabelul 1 m - coeficientul de ardere pentru materiale preponderent celulozice m = 0,8 q1 coeficient care tine seama de riscul de initiere a incendiului datorat marimii compartimetului vezi Tabelul 2 q2 coeficient care tine seama de riscul de initiere a incendiului functie de destinatia spatiului vezi Tabelul 2
10

n = ni - coeficient care ia in considerare unele masuri active de aparare impotriva incendiului i .Aceste
i=1

masuri active sunt in general impuse din motive de securitate a vietii utilizatorilor. Vezi Tabelul 3. Determinarea densitatii sarcinii termice se face luand tinand seama de toate materialele combustibile din cladire sau din compartimentul de incendiu si din partile combustibile ale constructiei, inclusiv acoperirile si finisajele. Evaluarea densitatii sarcinii termice se face, de regula, pe baza clasificarii sarcinilor termice specifice cuantificate dupa tipuri de destinatii ale cladirilor luind in calcul, dupa caz, si sarcinile termice aferente constructiei, care nefiind clasificate in tabele trebuie determinate conform relatiilor generale. In cazul incintelor speciale, care nu sunt clasificate in tabele, densitatea sarcinii termice se calculeaza intrun mod particular, ca proiect individualizat. In prealabil se poate face un studiu de caz privind sarcina termica corespunzatoare destinatiei incintei.

Tabelul 1.Densitatea sarcinii termice caracteristice q f,k [ MJ/] pentru unele destinatii Destinatia Locuinte Medie 780 Fractila 80% 948

Spitale ( camere) Hoteluri ( camere) Biblioteci Birouri Clase de scoala Centre comerciale Teatre, cinema Transport ( spatiu public)

230 310 1500 420 285 600 300 100

280 377 1824 511 347 730 365 122

Nota: - Distributia de tip Gumbel este aplicabila pentru fractila 80% - Valorile de mai sus ale q f,k se aplica pentru q2 egal cu 1. Tabelul 2. Coeficienti privind riscul de initiere a incendiului q1 ( pt.suprafata) si q2 ( pt.destinatie) Suprafata planseului compartimentului Af [ m ]
2

Riscul de initiere a incendiului q1 (pentru suprafata)

Riscul de initiere a incendiului q2 (pentru destinatie)

Exemple de destinatii

25 250

1,10 1,50

0,78 1,00

galerii de arta, muzee, piscine birouri, locuinte, hoteluri, industria de papetarie industria constructiilor de masini si motoare laboratoare de chimie, ateliere de vopsitorie fabrica de artificii sau de vopsele

2500

1,90

1,22

5000

2, 00

1.44

10000

2,13

1,66

Tabelul 3. Coeficienti pentru masuri active de lupta impotriva incendiilor ni ( notati in tabel n1-10 )

Stingere automata a incendiului

Sistem automat de stingere cu apa Fara sursa independenta de apa Are o sursa independenta de apa Are 2 surse independente de apa

n1 n2 n2 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

0,61 1,00 0,87 0,7 0,87 sau 0,73

Detectie automata a incendiului

Detectie si alarma automate prin caldura Detectie si alarma automata prin fum Alarmare automata pompieri

0,87 0,61 sau o,78

Stingere manuala a incendiului

Serviciu propriu de pompieri Serviciu privat cu contract Cai de acces libere

0,9 sau 1,0 sau 1,5 1,0 sau 1,5

Echipamente de lupta impotriva incendiului Sisteme de desfumare

n9

n10 1,0 sau 1,5

Nota: - In situatia in care masurile din Tabelul 3 sunt prevazute conform normelor se recomanda sa se considere valorile ni ca fiind egale cu 1,0. Daca nu au fost prevazute, se recomanda ca valorile coeficientilor ni corespunzatoare celor lipsa sa fie egale cu 1,5. - In cazul cand scarile se pun in suprapresiune in momentul alertarii de incendiu, coeficientul n8 se poate lua egal cu 0,9. - Consideratiile de mai sus se bazeaza pe ipoteza ca cerintele standardelor europene privind sprinklerele, alarmarea si sistemele de desfumare sunt respectate.

Tabelul 4. Puterea calorifica inferioara Hu [ MJ/kg ] a unor materiale combustibile, determinata conform SR EN ISO 1716 si utilizata la calculul sarcinii termice Nr.crt. 1 2 Materiale Lemn Bumbac, hartie, carton, matase, paie, lana, imbracaminte, pluta si alte materiale solide celulozice Hu 17,5 20

Antracit, carbune de lemn, carbune si alte produse solide pe baza de carbon Butan, etan, metan, propan si alte parafine Butena, etilena, propilena si alte olefine Benzen, toluen si alte aromate Alcool etilic, etanol, metanol si alti alcooli Benzina, petrol ( gaz lampant), motorina (Diesel) Polietilena, polistiren, polipropilena si alti hidrocarbonati plastici puri Alchilbenzensulfonat ABS ( material plastic solid) Poliester (plastic solid) Poliuretan, poliizocianurat (plastice solide) Policlorura de vinil PVC (material plastic) Anvelope de cauciuc Piele

30

50

5 6

45 40

7 8

30 54

9 10

40 35

11

30

12

25

13

20

14

30

15

20

3. Algoritm de calcul comparativ a densitatii sarcinii termice de incendiu : a ) Potrivit STAS 10903/-79: - se identifica materialele combustibile si masa acestora in kg sau m3 N - se extrage din baza de date (tabele) valoarea puterii calorifice inferioare Qi in [MJ/kg] pentru fiecare material solid ori lichid sau in [ MJ/m3 N ] pentru gaze; - se calculeaza sarcina termica QiMi in [ MJ] pentru fiecare material ; - se calculeaza sarcina termica totala SQ folosind relatia ( 1 ). - se calculeaza densitatea sarcinii termice de incendiu folosind relatia ( 2 ).

b ) Potrivit SR EN 1991-1-2: - se identifica materialele combustibile si masa acestora in kg sau m3N, - se extrage din baza de date valoarea puterii calorifice inferioare Hui in [ MJ/kg] folosind Tabelul 4 ori relatia ( 4 ); - se stabileste valoarea coeficientului facultativ ; - se determina sarcina termica caracteristica Qfi,k prin aplicarea relatiei ( 3): - se determina densitatea sarcinii termice caracteristice q f,k din Tabela 1 sau cu relatia ( 5); - se stabilesc coeficientii care intra in relatia ( 6 ) utilizand Tabelele 2 si 3 - se determina valoarea de calcul a densitatii sarcinii termice de incendiu q f,d cu relatia ( 6 ); In urma efectuarii unor determinari pe situatii ( obiective) concrete se pare ca : - exista diferente semnificative intre valorile puterii calorifice inferioare Qi si Hui ale aceluiasi material, reflectate in sarcina termica si densitatea acesteia calculate prin cele doua cai; - intre densitatea sarcinii termice caracteristice q f,k data de relatia ( 5 ) si densitatea sarcinii termice q s data de relatia ( 2 ) diferentele se datoresc umiditatii si coeficientului facultativ ; - valoarea de calcul a densitatii termice de incendiu qf,d determinata prin relatia ( 6) este, in conditii de respectare a cerintelor normative, cu mult mai mica decat q s si qf,k ,datorita unor coeficienti ni subunitari; ca urmare si riscul de incendiu calculat astfel este mai mic; - valoarea de calcul a densitatii sarcinii termice q f,d , prin continutul relatiei (6 ) de determinare, seamana partial cu intelesul de pericol sau de risc de incendiu.