Sunteți pe pagina 1din 8

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate, aprobata cu Ordinul MAI nr. 130/2007. Scenariu de securitate la incendiu estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale securitatea la incendiu.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

1.1. Datele de identificare: A. Denumirea obiectivului: CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA PENTRU COMUNA SUGAG Amplasament: INTRAVILANUL LOC SUGAG, COMUNA SUGAG, JUD. ALBA Beneficiar: COM. SUGAG B. Profilul de activitate : baza sportive Programul de lucru: permanent specific bazelor sportive 1.2. Destinatia: Baza sportive compusa din constructie vestiar si constructie tribune. 1.3. Categoria si clasa de importanta: A. Categoria de importanta a constructiei conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat cu HGR nr. 766/1997 si metodologiei aprobata de MLPAT cu ardinul nr. 31/N/1995 este C B. Clasa de importanta a constructiilor potrivit Normativului P100/92, cap. 11 ( constructive de importanta normal ) este III 1.4. Particularitati specific constructiei Principalele caracteristici ale constructiei: a) Tipul cladirii: civila Regimul de inaltime: P Volumul cladirii: 310,30 mc b) Aria construita si desfasurata cu principalele destinatii ale incaperilor si spatiilor aferente constructiei Aria construita 765,50 mp Aria desfasurata 765,50 mp Principalele destinatii ale spatiilor: - champions club, vestiar, grup sanitar, sala dusuri, vestiar arbitri, grup sanitar, vestiar,grup sanitar, sala dusuri, terasa acces

c) Numarul compartimentelor de incendiu: Cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu cu aria construita de 765,50 mp, aria desfasurata de 765,50 mp si volumul de 310,30 mc d) Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: Persoanele ce se pot afla in cladire sunt sportivi si administratorul bazei sportive. Numarul maxim de sportivi este de 8, iar administratia este asigurata de o persoana. e) Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora In baza sportive se considera ca persoanele sunt prezente permanent. Utilizatorii sunt personae adulte, eventual insotite de copii. Personalul administrative este familiarizat cu cladirea si nu se impun masuri special pentru evacuare in caz de incendiu. Sportivii vor fi dirijati spre caile de evacuare de catre personalul administrative. Copiii vor fi supravegheati de adulti si vor fi ajutati de acestia la evacuare. Se va intocmi planul de evacuare care va fi afisat pe caile de evacuare. f) Capacitate de depozitare sau adapostire Nu s-au prevazut spatii de depozitare. Nu se depoziteaza material periculoase care fac obiectul HG nr. 804/2007. g) Caracteristicile proceselor tehnologice Cladirea este civila nu de productie. Nu este cazul. h) Numarul cailor de evacuare si dupa caz al refugiilor Din spatiile aflate in cladire s-a asigurat o cale de evacuare in exterior, prin usa care debuseaza pe terasa. Refugiul il constituiu suprafetele de teren liber din incinta bazei sportive.

1.5.

PRECIZARI PRIVIND INSTALATIILE UTILIZATE AFERENTE CLADIRII

Cladirea este prevazuta cu: - Instalatie electrica asigurata cu ajutorul panourilor radiante - Instalatie sanitara de apa-canalizare este asigurata cu ajutorul unui put forat si a unei microstatii - Instalatie de paratrasnet Instalatiile utilizate sunt existente si s-au executat cu respectarea normelor si normativelor tehnice in vigoare si ca atare acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructive sau obiectele din incaperile adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor.

2. RISCUL DE INCENDIU A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu: Pentru stabilirea nivelului de incendiu de risc s-au avut in vedere factorii determinant de risc precizati iin Normele generale de prevenire a incendiilor si anume:

Sarcina termica ( densitatea sarcinii termice) Clasele de combustibilitate ( de reactie la foc) a materialelor si elementelor de constructive - Sursele potentiale de aprindere - Conditiile (imprejurarile) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea - Masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinant Conform prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P 118-99 art. 2.1.1-2.1.3, la cladiri civile ( publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice ( q) stabilita prin calcul si de destinatia respective. a) Densitatea sarcinii termice Densitatea sarcinii termice a rezultat in baza cantitatilor maxime de material combustibile ce se pot afla in spatiile respective: Calculul sarcinii termice si a densitatii sarcinii termice s-a facut conform STAS 10903/279 Determinarea sarcinii termice in constructii, Ordinul IRS nr. 3384/1998 Masuri de protective contra incendiilor-determinarea sarcinii termice in constrcutii si conform Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Norma tivului P 118-99, siguranta la foc a constructiilor, indicative MP 008-2002. Notatii utilizate: Au= aria utila a spatiilor luate in considerare in mp Sq= sarcina termica exprimata in mc Qi= puterea calorifica inferioara a unui material, exprimata in MJ/kg, conform Anexa 4, table 5, din STAS 10903/2. Mi= masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatial considerat in kg b) Clasele de reactive la foc, conform Ordin comun MTCT si MAI 1822/394 din 2005 modificat cu Ordinul comun MDLPL si MIRA nr. 269/431 din 2008 Pereti din caramida, clasa de reactie la foc C Acoperis tip sarpanta, clasa de reactie la foc C Invelitoare din tigla presata, clasa de reactie la foc C Pardoseli gresie portelanata , clasa A1_FL Clasa de performanta privind reactia la foc exterior pentru acoperis este B_ ROOF (t1) nedeterminata c) Sursele potentiale de aprindere : - Flacara deschisa: chibrit, bricheta - De natura termica: radiatii de la aparate termice, tigara - De natura electrica: scurtcircuit, suprasolicitare, electricitate static, effect termic - De natura mecanica: scantei de soc - Naturale: traznet - Indirecte : radiatii de la un focar vecin Imprejurari preliminate care pot determina sau favoriza initierea, dezvoltarea sau propagarea unui eventual incendiu: - Instalatii, echipamente electrice defecte sau improvizate - Sisteme de mijloace de incalzire defecte

- Fumatul in locuri cu pericol - Defectiuni tehnice de exploatare si nereguli organizatorice - Actiune intentionata Timpul minim de aprindere 5 minute Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat 30 min. B. Nivelurile riscului de incendiu Cladirea are spatii de recreere, elementele de constructive structural sunt dificil inflamabile, iar sursele potentiale de aprindere sunt controlabile printr-o buna organizare. Nivelul riscului de incendiu este considerat mijlociu.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc a) Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructive Se indeplinesc urmatoarele conditii minime pentru elementele de constructive - pereti din caramida rezistenti la foc C2-C - acoperis tip sarpanta C2-C - invelitoare din tigla presata, C0-A1 b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu: in urma analizei comportarii la foc a principalelor elemente de constructive conform prevederilor Normativului P118-99, art. 2.1.8-2.1.14 si tabel 2.1.9, cladirea se incadreaza in gradul IV de rezistenta la foc, determinat de structura constructiva. 3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei a) Compartimentarea antifonic si elementele de protective a golurilor Nu s-au prevazut compartimentari antidonic deoarece cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu b) Masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de inicendiu si in afara lui Propagarea incendiului este limitata de peretii din caramida si de invelitoarea incombustibila. c) Sistemele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti din incaperi se realizeaza prin triaj natural organizat prin ochiurile mobile ale ferestrelor conform art. 2.512. din Normativul P 11899. d) Instalarea de bariere impotriva fumului, de exemplu usi etanse la fum Nu s-au prevazut. e) Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incediului Conform art. 4.2.1. din Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

indicative I 18/2-02 nu se impune dotarea cu instalatie de detectare si semnalizare la incendiu, deoarece cladirea are un singur nivel. f) Masuri de protective la foc pentru instalatii de ventilare-climatizare Nu s-au prevazut instalatii de ventilare-climatizare g) Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleeasi cladiri Alternanta dintre golurile si plinurile din fatade s-a proiectat astfel incat sa se impiedice propagarea incendiului la partile adiacente ale cladirii 3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati a) Distantele de siguranta asigurate Baza sportive este amplasata astfel incat sa respecte distanta normata intre cladiri de gradul IV-V de rezistenta la foc care este de 15 m, conf. table 2.2.2 din Normativul P 118-99. Nu sunt cladiri amplasate la distanta mai mica decat cea normata. b) Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade sip e acoperis Propagarea incendiului pe fatade este limitata de zonele pline ale fatadelor, iar pe acoperis este limitata de invelitoarea din tigle. c) Masuri de protective active Nu se impugn. 3.4. Evacuarea utilizatorilor A. Cai de evacuare a persoanelor in caz de incendiu a) Alcatuirea constructive a cailor de evacuare, separarea de alte funciuni prin elemente de separare la foc si fum si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza Persoanele aflate in baza sportive se evacueaza prin usi directe in exterior. b) Masuri pentru asigurarea controlului fumului Nu se impun c) Tipul scarilor, forma modul de dispuere a treptelor NU este cazul d) Geometria cailor de evacuare Inaltimea nivelului este de 2.80 m iar latimea holului de evacuare este de aproxativ 5 m e) Timpii / lungimile de evacuare Lungimea caii de evacuare este mai mica decat valoarea normata pentru evacuarea intr-o singura directive care este de 10 m pentru cladiri de gradul IV de rezistenta la foc conf. table 4.2.121 din P 118-99. Timpul de evacuare a persoanelor din intreaga cladire este de maxim 2 minute. f) Numarul fluxurilor de evacuare Se impune evacuarea a unui flux de evacuare. g) S-a prevazut iluminat de siguranta pentru evacuarea si interventia in caz de incendiu de tip 4 conf. prevederilor din Normativul NP I 7-02 h) Prevederea de dispozitive de siguranta la usi Nu se impugn. i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare si dupa caz a refugiilor

Timpul de siguranta a cailor de evacuare este perioada minima de supravietuire a persoanelor pe timpul folosirii cailor de evacuare. Factorii de evaluare: timpii scursi pentru pentru ca agentii care pot intervene ( caldura, fum, produse nocive)sa nu produca efecte negative excesive asupra utilizatorilor si rezistenta la foc a constructiei. Se poate aprecia ca timpul de siguranta a cailor de evacuare este de cel putin 5 min. j) Marcarea cailor de evacuare se realizeaza cu corpuri de iluminat special cu acumulatori incorporati. 3.5. Securitatea fortelor de interventie A. Se preconizeaza amenajarile pentru fortele de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu. Cladirea are asigurat accesul autospecalelor de interventie ale pompierilor la 2 fatade din drumul privat. Accesul fortelor de interventie in cladire este asigurat prin usi si holuri. B. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor a) Numarul de accese: un acces b) Dimensiuni: latimea accesului este de 4 m c) Trasee : drumuri d) Realizare si marcare: marcajul este conform standardelor pentru drumurile publice C. Ascensoare de pompieri Nu se impune prevederea ascensoarelor de pompieri. D. Precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei Nu se impugn masuri speciale. Bunurile vor fi evacuate in incinta bazei sportive.

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor S-au prevazut senzori de fun si stingatoare de incendiu conform prevederilor din Anexa 6 a OMI 163/2007. B. Sisteme, instalatii si dispositive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu Sau prevazut senzori de fum si intalatie automata de oprire a alimentarii cu energie electrica. Se va intocmi un proiect de specialitate pentru aceasta instalatie Timp de alarmare 1 min. sit imp de alertare 2 minute. Alertarea fortelor de interventie se va face telephonic prin apel la 112. C. Sisteme, instalatii si dispositive de limitare si stingere a incendiilor. Potrivit prevederilor art. 4.1. din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086-05 , nu este obligatory echiparea cu instalatie interioara de hidranti, deoarece compartimentul de incendiu are suprafata construita mai mica de 600 mp.

D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, uitlaje, unelte si mijloace de interventie specifica a) Tipul si caracteristicile de stingere asigurate : s-au prevazut stingatoare portative cu pulberi ABC de tip P6 b) Numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: baza sportive este dotata cu un stingator portative pentru incendii de materiale solide clasa de incendiu A.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU a) Sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor din exterior se poate face cu pompe mobile din put. b) Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica si alte utilitati Cladirea nu este racordata la retele publice de utilitati. c) Serviciul privat pentru situatii de urgenta Nu este necesara organizarea serviciului propriu de pompieri, deoarece capacitatea maxima simultana nu depaseste 500 persoane ( P 118-99, art. 3.10.5.) d) Zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizeaza inclusive cantitatile respective si starea in care se afla) precum si tipul echipamentului individual de protective a personalului Nu sunt zone, spatii sau incaperi in care sa se afle material periculoase, pentru care sa fie necesare produse de stingere si echipamente special.

6. MASURI TEHNICO- ORGANIZATORICE A. Se stabilesc conditiile si masurile necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in functie de situatia existenta. Nu se impun masuri speciale. B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice. Constructia se incadreaza in nivelele de performanta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare pentru securitatea la incendiu. Se poate aprecia ca sunt asigurate cerintele privind: - Evacuarea si salvarea utilizatorilor - Preintampinarea propagarii incendiului - Limitarea pierderilor de bunuri material

Protejarea fortelor de interventie in caz de incendiu.

C. Se preconizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei Prin grija administratorului se vor intocmi documentele de organizare a apararii impotriva incendiilor. Acesta va raspunde de: - Redactarea si afisarea planului de evacuare in caz de incendiu - Intocmirea planului de interventii - Apararea impotriva incendiilor, instruirea privind alarmarea si alertarea, precum si utilizarea stingatorului in caz de incendiu - Va lua masuri ca stingatorul de urgenta din dotare sa fie permanent in stare de functionare - Ca intocmi documente de organizare a P.S.I. confor art. 18 din normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul MAI nr. 163/2007/

Scenariul de securitate la incendiu se va include in documentatia tehnica si se va pastra de catre utilizatori ( investitori, proprietari, beneficiari administratori, etc) pe toata durata de existent a constructiei, actualizandu-se periodic in functie de modificarile survenite. Intocmit de Ing. Valentin Pasca