Sunteți pe pagina 1din 3

Memoriu tehnico-justificativ

1. Date generale despre constructie :

- Amplasament : Structura care se va proiecta este amplasata in Timisoara ;

- Conditii de amplasament : In general , amplasamentul este alcatuit din pamanturi


nisipoase , in zone cu grad redus de indesare si nivel ridicat al apei subterane .
Conditiile de fundare sunt corect ilustrate de harta geotehnica ( atasata la sfarsitul
prezentului memoriu ) ;

- Zona seismica de calcul : Acceleratia de varf a terenului este 0,20g , conform codului
de proiectare seismica P100-1/2013;

- Functiunea : Spatii comerciale ;

- Regimul de inaltime : P+4 ;

- Modul de asigurare al utilitatilor : Din retele publice existente in zona ;

- Constructia proiectata se incadreaza in categoria C de importanta expunere III ,


conform P100-1/2013.

2. Solutii constructive si de finisaj (descrierea lucrarii) :

2.1. Generalitati : In acest subcapitol al prezentului memoriu sunt descrise suprafetele


constructiei, dar si parametrii de ocupare ai terenului astfel :

- suprafata terenului: 1000 m2 ;


- suprafata construita: 328.13 m2;
- suprafata desfasurata:2386.8 m2;
- suprafata utila: 303.02 m2;
- procent de ocupare a terenului(P.O.T.): 32.81% ;
- coeficient de utilizare al terenului(C.U.T): 2.39
2.2. Materialele utilizate la prezenta constructie sunt :

- Beton C20/25, cu caracteristicile : fck= 20 N/mm2, fcd= 13.33 N/mm2;


- Armatura longitudinala: otel BST500 (fyk= 500 N/mm2, fyd= 435 N/mm2 ) ;
- Armatura transversala: otel OB37 ( fyk= 360 N/mm2 fyd= 300N/mm2 ) .

2.3. Suprastructura poate fi descrisa :

- Plansee din beton armat avand hpl= 13cm ;


- Stalpi din beton armat cu dimensiunile : stalpi centrali 50x50 cm, stalpi marginali
si respectiv stalpi de colt 45x45 cm ;
- Grinzi din beton armat: grinzi transversal cu dimensiunea de 25x45 cm si grinzile
longitudinale care au dimensiunile de 25x40 cm.

2.4. Infrastructura : Solutia de fundare aleasa in urma studiilor geotehnice a fost


accea de fundatie tip radier general (avand cota de fundare 2.5m , presiunea conventionala
Pconv = 150kPa , iar adancimea de inghet este de 90cm ).

3. Indeplinirea cerintelor de calitate :

3.1 Siguranta in exploatare :

Siguranta in exploatare se refera la siguranta circulatiilor, siguranta la intruziune si


siguranta in folosirea instalatiilor si echipamentelor aferente. S-au asigurat solutii
de proiectare specifice temei, repartizand functiunile in relatie cu circulatiile pe
orizontala si verticala, prevederi de solutii de iluminat natural si artificial, incalzire,
ventilatie, functie de exigentele normelor in vigoare la momentul elaborarii
proiectului.

3.2 Securitatea la incendiu :

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante


generale existente n normele n vigoare (Normativul de siguranta la foc a
constructiilor P 118 99 aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).
Gradul de rezistenta la foc gradul IV.

Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevazut masuri de


realizare si amplasare a functiunilor si elementelor componente a instalatiei de
incalzire ce pot constitui focare de incendiu.

3.3 Igiena si sanatatea oamenilor , refacerea si protectia mediului :

Prin activitatea sa spatii comerciale obiectivul propus nu elimina noxe si


substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor
respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare
pentru evitarea poluarii mediului prin degajari de substante nocive in aer, apa si sol.

4. Organizarea de santier :

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative :

- Legea 90/1996 privind protectia muncii ;

- Norme generale de protectia muncii ;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in


constructii ;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specific de securitatea muncii la inaltime


;

- Ordin MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de


protective individuala.

- Fazele determinante ( privind calitatea constructiei ) vor fi date functie de OG


1994 .

S-ar putea să vă placă și