Sunteți pe pagina 1din 22

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII


Constructia in care este amenajat spatial CASA GRANDE face parte dintr-o cladire realizata in
anii 1972-1973 avand, functiunea de comert (Complex Comercial Mercur),
Complex Comercial Mercur este o constructie cu regim de inaltime P+E, structura de rezistenta
alcatuita din stalpi grinzi placi planseu din beton armat, inchiderile zidarie de umplutura din blocuri
ceramice si tamplarie (vitrine) din otel si aluminiu, acoperisul este tip terasa.
Dupa privatizare in anul 1997 complexul a fost impartit intre S.C. CASA GRANDE S.R.L si
BANCA DACIA FELIX, spatiul revenit fiecarui proprietar a fost reamenajat pentru diferite destinatii in
raport cu interesele proprietarilor.
Spatiul revenit S.C. CASA GRANDE S.R.L. a avut diferite destinatii; alimentatie publica bar cu
restaurant si discoteca.
Spatiul este autorizat din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor pentru functia BAR-
RESTAURANT cu Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor nr. 4431 din 23 noiembrie 1998.
Fata de faza de autorizatie P S I, s-a schimbat destinatia initiala a spatiului, din spatiu cu activitati
de alimentatie publica, in spatiu de agreement, relaxare si ntretinere corporala, cu masaj, sauna uscata,
sali de aerobic, fitness, tenis de masa .
Aceasta reorientare a condus la schimbari de destinatie a diverselor incaperi si cateva
recompartimentari nestructurale, conform planurilor anexate
In prezent spatiul este inchiriat catre, care i-a schimbat destinatia din discoteca in spatiu pentru
servicii de agrement, relaxare si ntretinere corporala, cu masaj, sauna uscata, sali de aerobic, fitness,
tenis de masa
Conform prevederilor din Hotarrea Guvernului nr. 571/10.08.2016 pentru aprobarea categoriilor
de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, spatiul
se incadreaza la punctul ( II ) litera (i) anexa 1care se supune avizarii si autorizarii.
Reamenajarea spatiului, din BAR-RESTAURANT in spatiu care sa satisfaca cerintele necesare
pentru destinatia servicii de relaxare si ntretinere corporala, cu masaj, sauna uscata, sali de aerobic,
fitness, tenis de masa, s-a realizat cu modificri de compartimentare nestructural realizate din materiale
usoare, demontabile.
Avand in vedere prevederile articolului nr.11 alin.1 lit. m si n din Legea 50/1991 actualizata in
27.12.2016, pentru schimbarea destinatiei spatiului din Bar-Restaurant in spatiu cu destinatia de relaxare
si ntretinere corporala, cu masaj, sauna uscata, sali de aerobic, fitness, tenis de masa, nu este necesara
obtinerea unei noi autorizatii de construire.

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE


A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/ amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar,
adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
A.1. DENUMIRE OBIECTIV: CENTRU DE RELAXARE SI INTRETINERE
CORPORALA
Adresa: Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 7, Tel:
A.2. PROPRIETAR: S.C. CASA GRANDE S.R.L
Adresa: Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 7, Tel: 0758635695
A.3. BENEFICIAR: S.C. BEST GYM FITNESS CENTER SRL
Adresa: Zalau, str. Mihai Viteazul,nr.54/A, Etaj 1

1
B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupa caz, privind programul de lucru al
obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu.
B.1. PROFIL DE ACTIVITATE: sport, relaxare si intretinere corporala, cu sauna, aerobic,
fitness, tenis de masa.
B.2. PROGRAM DE LUCRU: L-V de la ora 8.00 la 22.00
S-D de la ora 14.00 la 20.00
B.3. NR. MAXIM DE PERSOANE: 60 persoane din care angajati 2

1.2. DESTINATIE - se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale


constructiei/amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de securitate la incendiu.
Spatiul este destinat activitatilor de agrement, servicii de relaxare si ntretinere corporala, fitness,
tenis de masa.
- Functiuni principale; - sala fitness
- sala forta
- sala tenis de masa
- Functiuni secundar-conexe; - birou
- bar
- sauna
- grupuri sanitare
- magazie
- scari acces
- corridor+hol

1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA


A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si
in conformitate cu metodologia specifica.
CATEGORIA DE IMPORTANTA este C (NORMALA)
Obiectivul se incadreaza in categoria de importanta (normala): C conform H.G.R nr.766/97
B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu
categoria de importanta.
CLASA DE IMPORTANTA III
Obiectivul se incadreaza in clasa de importanta III, potrivit prevederilor Normativului P100/92.
1.4. PARTICULARITATII SPECIFICE CONSTRUCTIEI/AMENAJARII
Spatiul apartinand S.C. CASA GRANDE SRL inchiriat de catre S.C. BEST GYM FITNESS
CENTER SRL este parte intr-o cladire cu regim de inaltime P+E si mai multe spatii cu functuini
diverse (birouri, magazine, cosmetic restaurant) si proprietari diversi.
Acest spatiul se desfasoara pe doua nivele parter si etaj.
La parter este amplasat spatiul necesar accesului la etaj, exista doua accese, un acces pe scara
principal si al doilea pe scara secundara
La etaj sunt amplasate spatiile in care se desfasoara activitatile de sport, relaxare si intretinere
corporala, cu masaj, sauna, fitness.
Cladire este amplasata in centrul municipiului Zalau avand urmatoarele vecinatati;
La Nord P-ta Iuliu Maniu,
La Est str. Corneliu Coposu,
La Sud blocul de locuinte P+10E Mercur

2
La Vest ansamblu de cladiri monument istoric Transilvania
Spatiul de la parter se invecineaza cu S.C. GENERALI ASIGURARI iar cel de la etaj cu PUIE
EMILIA si CASA DE AVOCATURA IELCIU
A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/ amenajarii privind:
a) tipul cladirii:
Cladire in care este amplasata Suprafata amenajata pentru relaxare si intretinere corporala
proprietataea S.C. CASA GRANDE SRL, este o Cldire civil cu functiuni mixte ( comert, alimentatie
publica, birouri, cosmetic-coafura), cu regim de nlime P+E, avand inaltimea pardoselii ultimului nivel la
(etaj) =3.50 m, mai mica de 28 m, si un volum de 2254.22 mc.
Cladirea nu indeplineste conditiile pentru, cladiri inalte si cladiri cu sali aglomerate
b) regimul de inaltime si volumul constructiei;
aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente.
constructiei;
regimul de inaltime este = P+E
aria construita = 671.35 mp
aria desfasurata = 811.70 mp
volumul = 2254.22 mc

PARTER;
P1 HOL 26.20 mp
P2 HOL INTRARE 32.60 mp
P3 CASA SCARII 29.18 mp
P4 CASA SCARII 2 15.00 mp
P5 ACCES CASA SCARII 2 15.00 mp
P6 SPATIU DEZAFECTAT 14.92 mp
TOTAL PARTER 132.90 mp
din care utila Su= 117.98 mp

ETAJ
E1 SPATIU FITNESS 165.65 mp
E2 SPATIU FITNESS 52.95 mp
E3 SPATIU FITNESS 39.35 mp
E4 SALA CROSS CIRCUIT 50.80 mp
E5 BAR 7.00 mp
E6 SPATIU PENTRU SERVIT 22.50 mp
E7 SOLAR 8.20 mp
E8 SPATIU JOACA COPII 25.75 mp
E9 HOL 2 47.63 mp
E10 HOL 14.80 mp
E11 CASA SCARII 2 15.00 mp
E12 CORIDOR 9.00 mp
E13 MAGAZIE 11.60 mp
E14 VESTIAR FEMEI 12.10 mp
E15 DUSURI FEMEI 5.60 mp
E16 WC. FEMEI 6.69 mp
E17 SAUNA 8.00 mp
E18 VESTIAR BARBATI 1 15.75 mp

3
E19 VESTIAR BARBATI 2 15.98 mp
E20 DUSURI BARBATI 10.37 mp
E21 WC. BARBATI 10.20 mp
E22 SPATIU DEZAFECTAT 20.54 mp
TOTAL ETAJ 575.46 mp
din cara utila Su= 554.92 mp
Elemente constructive;
Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi de beton armat, zidarie portanta din caramizi cu
gauri vertical, planseu din beton armat cu grinzi principale si grinzi secundare.
Acoperisul este tip terasa cu hidroizolatie bituminoasa.
Compartimentarile interioare sunt din pereti de caramida si pereti tip Sandwici din placi de gips
carton si intre ele vata mineral. Structura peretilor din gips-carton este din profile de aluminiu.
Inchiderile exterioare sunt din pereti de zidarie din caramizi cu gauri vertical si tamplarie
termopan din aluminiu, tip vitrina.
Fatadele sunt combinatii intre zone cu ecran (opace) din zidarie si zone vitrate cu tamplarie
termopan din aluminiu.
Circulatia pe vertical intre parter-etaj se face cu ajutorul a doua scari din beton armat amplasate pe
latura de Nord si Sud a cladirii.
Scara (secundara) amplasta pe latura de Sud este cu doua rampe cu latimi de 110cm si podest
intermediar avand latimea de 110cm.
Scara (principal) amplasta pe latura de Nord este o scara elicoidala cu latime de 220 cm.
Utilitatile sunt asigurate prin racordare la cele existente in zona.
Finisajele interioare sunt;
-tencuieli driscuite si gletuite la pereti si tavane, in grupurile sanitare pereti vor fi placati cu faiant
-zugravelile interioare sunt cu vopsele lavabile,
-pardoselile sunt din placi de gresie la grupurile sanitare, mozaic la scara secundara de acces,
linoleum in vestiare si magazie, in sapatiu pentru fitness si sala cross
- parchet in suprafata 165.65 mp,
-cauciug in suprafata de 52.95 mp in iar in rest mocheta.
Finisajele exterioare;
-peretii sunt finisati cu tencuiala tip terasit alb la atic si parapet, placaj ceramic culoare ocru,
-tamplaria este din aluminiu culoare rosie cu geam termoizolator
Investitia este dotata cu instalatie de alimentare cu apa si canalizare, cu instalatie electrica , si cu
instalatie de incalzire cu aeroterme si boilere pentru producerea apei calde menajere
Toate utilitatile sunt asigurate prin racordare la cele existente in incinta.
Spatiul este dotat si cu un Hidrant interior.
c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;

Spatiile proprietatea S.C. CASA GRANDE S.R.L. inchiriate de catre S.C. BEST GYM
FITNESS CENTER SRL, in cadrul cladirii, constituie un ansamblu independent, care este delimitat de
restul spatiilor si proprieterilor prin elemente portante de compartimentare rezistente la foc; peretii din
caramida cu goluri verticale si plansee din beton armat realizand un singur compartiment de incendiu.

- un compartiment de incendiu cu aria construita = 671.35 mp

4
d) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

- se estimeaza maxim 60 persoane din care;


- persoane angajate 2

e) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;


- prezena permanent a persoanelor: nu vor exista persoane permanent n obiectiv
- utilizatorii sunt persoane adulte si validedin punct de vedere al evacuarii
- persoanele care se vor afla la un moment dat n obiectiv vor fi apte pentru a se evacuare
singure in caz de incendiu, n obiectiv nu sunt propuse amenajri pentru personae (cu handicap) care nu
se pot evacua singure
f)capacitati de depozitare sau adapostire;

- construcia nu dispune de spaii pentru depozitare sau acestea sunt mai mici de 36mp
- exista un singur spatiu de 11.60mp cu destinatia de magazie pentru obiecte de inventar,
material pentru mentinerea igenei .

g)caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit clasificarii


din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase;

- nu este cazul

h)numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.

Sunt asigurate doua cai de evacuare prin 2 (doua) case de scari si usi de evacuare cu acces direct n
exterior astfel;
o cale de evacuare principal (scara cu rampa elicoidala- latime 2.20m) este amplasata pe latura de
Nord a cladirii spre P-ta Iuliu Maniu, usa dubla 2x90-250 termopan din PVC
o cale de evacuare secundara (scara cu doua rampe si podest itermediar latime 1.10m) este
amplasata pe latura de Sud a cladirii spre blocul Mercur, usa intr-un canat 90x210 tamplarie metalica

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare,
climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa rezulte
indeplinirea cerintelor reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransament de la retelele publice existente in
zona, in conformitate cu prevederile actelor normative de specialitate, astfel incat sa nu contribuie la
initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu si sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de
constructii sau obiectele din incaperi si adiacente acestora.
Bransamentul pentru alimentare cu gaze natural este blindat, instalatia de gaze nefiind utilizata in
prezent.

Spatiul este prevazuta cu :

5
Instalatii electrice
Tabloul general de distributie va asigura protectia la supratensiune.
Tablourile electrice sunt realizate din materiale incombustibile, prevazute cu protectie la curent
de scurtcircuit si suprasarcina.
Materialele si echipamentele electrice utilizate tin cont de destinatiile spatiilor si vor fi
omologate

Instalatii electrice interioare


Acestea constau din:
a) - coloane electrice de distributie si tablouri electrice
b) - iluminat general normal
c) - circuite de prize.

Instalatiile electrice (conductori electrici, prize) nu sunt pozate direct pe materiale combustibile .

Iluminatul este de tip normal (tip 4) si iluminat de siguranta tip 3 (cu sursa de rezerva-acumulatori
incorporabili) pentru marcarea cailor de evacuare, conform prevederilor art. 2.6.21. din P118/99

Iluminatul de siguranta tip 3


- pentru marcare cai de evacuare
- pentru marcarea hidrantilor interiori.

Exploatate in mod corespunzator, instalatiile electrice nu constituie cauze de incendiu .

Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare

ncalzirea se va face cu aparate electrice de incalzire cu conventie aeroterme. Apa


calda menajera se produce cu boilere electrice.

Nu se admite pentru ncalzit utilizarea de aparate electrice improvizate ( resouri ) sau de aparate
electrice standardizate cu flacara deschisa .

Instalatii de gaze

Constructia analizata este prevazuta cu instalatie de gaze dare ea este debransata de la retelele de
gaz din zona.
In spatiile mentionate nu se folosesc gaze naturale

2. RISCUL DE INCENDIU
Riscul de incendiu este probabilitatea izbucnirii unui incendiu in spatii, ncperi, construcii sau
compartimente de incendiu. Riscului de incendiu i se poate asocia un anumit nivel de securitate la
incendiu. La cldiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, n principal, de densitatea
sarcinii termice (q) stabilit prin calcul i de destinaia respectiv,
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice
specifice, lundu-se n considerare:

6
a) densitatea sarcinii termice;

Densitatea termic este dat de totalitatea materialelor combustibile si a celor din alctuirea
tmplriei si elementelor de constructie combustibile din finisaje .
Evaluarea riscului de incendiu s-a fcut conform prevederilor art. 2.1.1. 2.1.3. din Normativul de
sigurana la foc a construciilor, indicativ P 118-99 in funcie de destina ie si in func ie de valoarea
densitii sarcinii termice, calculata potrivit prevederilor STAS 10903-2.
n funcie de destinaie (funciune), spaiile i ncperile din cldirile civile (publice), se
ncadreaz n urmtoarele riscuri de incendiu:
- mare: n care se utilizeaz, sau depoziteaz materiale sau substane
combustibile ( arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme, etc.
- mijlociu: n care se utilizeaz foc deschis (buctrii, centrale
termice, oficii cu preparri calde, etc);
- mic: celelalte ncperi i spaii.
Funcie de destinaie (funciune), spaiile i ncperile pentru fitness,
cross circuit, solar, sauna, vestiare, grupuri sanitare, hol, cai de acces, din cldirea civila CASA
GRANDE au RISC DE INCENDIU MIC.

Sarcina termica; Sq = Mi x Qi = .. MJ

Densitatea sarcinii termice qs=Sq/Sp = .....MJ/mp


Unde, Mi =masa materialelor combustibile de aceeasi putere calorica in kg, aflata in spatiul luat
in considerare,
Oi = puterea calorica inferioara a unui material, in (MJ/kg)
Sq = sarcina termica in (MJ)
Sp = suprafata pardoseli (mp)
Materialele care se pot potential aprinde in incinta obiectivului se pot grupa in urmatoarele grupe
cu putere calorica aproximativ egala:
Mobilier cu putere calorica de 19,20 MJ/kg
Parchet 19.20 MJ/kg
PVC 29,00 MJ/kg
Hartie 16,30 MJ/kg
Tesaturi textile 18.85MJ/kg
Lemn 18,40 MJ/kg
Burete poliuretan 37,70 MJ/kg
Material textil 20,95 MJ/kg
Linoleum 20.95 MJ/kg
Mocheta 43.40 MJ/kg

7
Cauciug 41.85 MJ/kg
Poliuretan 27.00 MJ/kg

Densita SQ =
As Denumirea materialelor Qi Mi qs RISC DE
te Qi*Mi
m2 combustibile MJ/kg kg MJ/m2 INCENDIU
kg/mp MJ
Denumirea spatiului luat in considerare
E1 165.65 pard parchet 3.41 19.250 564.867 10873.680 65.643
pard.cauciug 6.30 41.850

RISC MIC
E2 52.95 333.585 13960.532 263.655
SPATIU FITNESS
E3 39.35 fixe pard mocheta 2.90 43.400 114.115 4952.591 125.860
E8 25.75 pard mocheta 2.90 43.400 74.675 3240.895 125.860
TOTAL FIXE 283.70 33027.698 116.418
draperii textile
tapet hartie
SPATIU FITNESS 283.70 mobile
lambriuri lemn
aparate - PVC 0.65 29.000 184.405 5347.745 18.850
TOTAL MOBILE 283.70 5347.745 18.850
TOTAL SPATIU FITNESS 283.70 38375.443 135.268
E5 BAR 7.00 pard mocheta 2.90 43.400 20.300 881.020 125.860
E6 SPATIU PT.SERVIT 22.50 fixe pard mocheta 2.90 43.400 65.250 2831.850 125.860
E6 SPATIU PT.SERVIT 22.50 podium lemn 15.00 18.400 337.500 6210.000 276.000
TOTAL FIXE 29.50 9922.870 336.368
lemn 18.400 40.000 736.000 24.949
PVC 29.000 60.000 1740.000 58.983
BAR + SPATIU PT SERVIT 29.50 mobile
E5+ textile 18.850 15.000 282.750 9.585
E6
poliuretan 27.000 15.000 405.000 13.729
TOTAL MOBILE 29.50 3163.750 107.246
TOTAL BAR+SPATIU SERV 29.50 13086.620 443.614
E9 HOL 2 47.63 pard mocheta 2.90 43.400 138.127 5994.712 125.860
E10 HOL1 14.80 pard mocheta 2.90 43.400 42.920 1862.728 125.860
E12 CORIDOR 9.00 pard mocheta 2.90 43.400 26.100 1132.740 125.860
TOTAL FIXE 71.43 8990.180 125.860
lemn 18.400 60.000 1104.000 15.456

E9+ PVC 29.000 32.000 928.000 12.992


HOL 2 + HOL1+ CORIDOR 71.43
E10 textile 18.850 7.000 131.950 1.847
+
E11 poliuretan 27.000 5.000 135.000 1.890
TOTAL MOBILE 71.43 2298.950 32.185
TOTAL HOL+CORIDOR 71.43 11289.130 158.045
P1+ ACCES PRINCIPAL - HOL + pard mocheta
P2+ HOL INTRARE+ CASA fixe 2.90 43.400 218.080 9464.672 125.860
P3 SCARII 26.20 mobile 18.400 72.000 1324.800 17.617
lemn

8
32.60 PVC 29.000 15.000 435.000 5.785
16.40 textile 18.850 19.000 358.150 4.763
poliuretan 27.000 5.000 135.000 1.795
TOTAL MOBILE 75.20 2252.950 29.959
TOTAL ACCES PRINCIPAL 75.20 11717.622 155.819
TOTAL SALA FITNESS 459.83 FIXE 61405.420 133.539
TOTAL SALA FITNESS 459.83 Mobile 13063.395 28.409
TOTAL SALA FITNESS 459.83 F+M 74468.815 161.949

RISC MIC
50.80 fixe pard. Parchet 3.41 19.250 173.228 3334.639 65.643
SPATIU CROSS CIRCUIT
E4 50.00 mobile aparate - PVC 21.800 11.500 250.700 4.935
TOTAL SPATIU CROSS 50.80 F+M 3585.339 70.578
fixe pard linoleum 2.50 20.950 29.000 607.550 52.375
lemn 18.400 50.000 920.000 79.310
textile 18.850 15.000 282.750 24.375
MAGAZIE 11.60

RISC MIC
mobile PVC 29.000 15.000 435.000 37.500
E13
hartie 16.300 10.000 163.000 14.052
burete 37.700 20.000 754.000 65.000
TOTAL MOBILE 11.60 Mobile 2554.750 220.237
TOTAL MAGAZIE 11.60 F+M 3162.300 272.612

RISC MIC
fixe pard linoleum 2.50 20.950 30.250 633.738 52.375
lemn 18.400 50.000 920.000 76.033
VESTIAR FEMEI 12.10
mobile textile 18.850 60.000 1131.000 93.471
E14 PVC 29.000 10.000 290.000 23.967
TOTAL MOBILE 12.10 Mobile 2341.000 193.471

TOTAL VESTIAR FEMEI 12.10 F+M 2974.738 245.846


pard linoleum 2.50 20.950 79.325 1661.859 52.375
lemn 18.400 90.000 1656.000 52.190
VESTIAR BARBATI 31.73

RISC MIC
E18 textile 18.850 120.000 2262.000 71.289
+
E19 PVC 29.000 30.000 870.000 27.419
TOTAL MOBILE 31.73 4788.000 150.898
TOTAL VESTIAR
BARBATI 31.73 6449.859 203.273

Conform Normativului P118/199 art. 2.1.2. in functie de densitatea sarini termice toate suprafetele
compartimentului de incendiu au riscul de incendiu mic sub 420 MJ/m2 .
Conform Normativului P118/199 art. 2.1.3. in functie de destinatie toate suprafetele din
compartimentul de incendiu se incadreaza in categoria de risc mic de incendiu (celelalte incaperi si
spatii).

9
b) clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementarilor
specifice;
Clasele de reacie la foc sunt expresii cantitative formulate in termeni de performan pentru modul
de comportare a produselor la aciunea focului, in condiii de utilizare final,structurate intr-o serie de
niveluri de performan.
In sistemul de clasificare european pentru reacia la foc, un produs pentru construcii poate fi
incadrat in urmtoarea euroclas: A1, A2, B, C, D, E si F . Acest simbol trebuie urmat de indicativele s1,
s2 sau s3, si respectiv d0, d1 sau d2. Primul parametru indic emisia fumului iar al doilea producerea de
picturi la aciunea unei flcri pilot.
Indicativele asociate claselor de reacie la foc a produselor pentru construcii (exceptand
pardoselile, produsele termoizolante pentru tubulatur liniar si cablurile electrice) caracterizeaz
urmtoarele performane:
s1 SMOGRA 30 m2s-1 si TPS600s 50 m2,
s2 - SMOGRA 180 m2s-1 si TPS600s 200 m2
s3 nici s1 nici s2
d0 fr picturi / particule aprinse conform EN 13823 inainte de 600 sec.;
d1 fr picturi / particule aprinse care persist mai mult de 10 sec. conform EN 13823
in 600 sec.;
d2 nici d0 nici d1. Aprinderea hartiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasific
produsul in clasa d2.

Elementele de constructie structurale utilizate si cele de separare functionala,prezinta urmatoarele


performante estimative privind incombustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor elemente de
constructie, astfel:

- stalpi de beton armat; clasa A1; RF = 2,5 h;


- pereti exteriori si interiori din zidarie de caramida de 25 cm grosime, clasa A1; RF = 7 h
pentru limitarea propagarii focului.
- pereti interiori neportanti de separare functionala, din gips carton; clasa A1; RF = 30'; -
plansee din beton armat monolit; clasa A1; RF = 1 h; - placi
din gips carton, pentru plafon fals; clasa A1; RF = 1 h - inchideri
perimetrale pentru fatada din aluminium si geam termopan; clasa A1 ; RF = 15; - pardoseli
pe caile de evacuare=clasa A1
c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea.

1. de natura electrica datorate :


- scurtcircuitului electric ;
- arcuri si scntei electrice ;
- efectului termic al curentului electric.
2. flacara deschisa:
- n special datorita fumatului ;
- sudura , taiere , lipire.
3. de natura termica :
- caldura degajata de aparate termice.

10
Imprejurari determinante;
- aparate electice defecte
- lipsa unor sisteme de protectie la aparatele electrice si electronice ;
- supranclzirea circuitelor electrice cu consumatori ;
- echiparea tablourilor electrice cu sigurante supradimensionate sau necalibrate .
- expunerea cablurilor electrice pe zone unde pot suferi degradri si deteriorri ;
- corpuri de iluminat neprotejate cu globuri sau carcase n magazii si depozite;
- pozitionarea improvizat a cablurilor si echipamentelor electrice si a conexiunilor
acestora pe materiale combustibile ;
- functionarea fr supraveghere a aparaturii electrice , electronice
- nerespectarea reglementarilor privind utilizarea focului deschis,
- folosirea unor surse cu flacr deschis fr a fi luate msuri de protectie si izolare a
materialelor combustibile pe orizontal si vertical. ;
- fumatul neglijent si aruncarea resturilor de tigri aprinse si chibrituri n cosuri de gunoi
sau pe materiale combustibile ;
- actiuni intentionate.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare ncapere, spatiu, zona, compartiment,
potrivit reglementarilor tehnice.
Se stabilesc pentru fiecare ncpere, spaiu, zon, compartiment, potrivit reglementrilor tehnice,
n funcie de densitatea sarcinii termice, funciunea spaiilor, ncperilor, respectiv de natura activitilor
desfurate, de comportarea la foc a elementelor de construcii i de caracteristicile de ardere a
materialelor i substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, i se precizeaz n scenariul
de securitate la incendiu ntocmit pentru cldirea n ansamblu, amenajarea ori compartimentul de
incendiu.
innd cont de precizrile din art.2.1.2 si art. 2.1.3. din P118/99 i conform destinailor existente
n construcie:sala pentru fitness, sala cross circuit, sauna, solar, grupuri sanitare, vestiare, precum si
tabelul de mai sus cu densitatile termice riscul de incendiu n acestea este:
Nivelul riscului de incendiu n;
- sala pentru fitness: risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- sala cross circuit : risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- sauna; risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- solar; risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- vestiare; risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- grupuri sanitare; risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,
- scari si cai de acces; risc mic de incendiu, categoria de pericol incendiu: nu e cazul,

Pentru ntregul compartiment de incendiu, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare
care reprezint miminum 30% din volumul acestuia.
Intregului compartiment de incendiu i se atribuie risc mic de incendiu.

11
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA
INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc- se estimeaza potrivit prevederilor normelor de aparare mpotriva


incendiilor si reglementarilor tehnice, n functie de:

a) rezistenta la foc a elementelor de constructie;


Elementele de constructie structurale utilizate si cele de separare functionala, prezinta
urmatoarele performante estimative privind incombustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor
elemente de constructie, astfel:
Constructia are structura de rezistenta conform tabel;

Elementul de Material Clasa de LRF (limite rez.


Construcie reactie la foc la foc)
stalpi de beton armat A1 RF = 150 min.
perei portani, cu limitare a zidarie din caramida A1 RF = 420 min
propagarii focului
grinzi, planee beton armat A1 RF = 60 min
pereti interiori neportanti de din gips carton A1 RF = 30 min
separare functionala
plafon fals placi din gips carton A1 RF = 60 min
inchideri perimetrale pentru din aluminium si geam A1 RF = 15 min
fatada termopan
Acoperis tip terasa cu din beton armat A1 RF = 45 min
invelitoarea acoperiului de termoizolatie din BCA,
orice fel, inclusiv termoizolaia hidroizolatie bituminoasa
i hidroizolaia montate pe lipita pe strat suport sapa
suport continuu, rezistent la foc beton
clasa A1

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului


de incendiu.

Elementul de Material Clasa de Reacie Clasificare Rezistena la foc


Construcie la Foc (minute)
stlpi/coloane beton armat A1 R 150

perei portani Caramida GVP A1 REI 240

12
Elementul de Material Clasa de Reacie Clasificare Rezistena la foc
Construcie la Foc (minute)

grinzi, planee beton armat A1 REI 60

In normativul P 118, in 2008, s-a introdus notiunea ,,nivel de stabilitate la foc care
inlocuieste expresia grad de rezistenta la foc.
Sunt 5 nivele de stabilitate la foc I; II; III; IV si V. )
Aprecierea stabilitatii la foc a constructiilor si a instalatiilor in care s-au produs incendii se poate
face pe baza calificativelor: foarte buna, buna, corespunzatoare, satisfacatoare si nesatisfacatoare.
Nivelul de stabilitatea la incendiu /grad de rezisten la foc este capacitatea globala, a constructiei
sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard indiferent de
destinatia sau functiunea constructiei, exprimata in unitati de timp (ore, minute), intre momentul
izbucnirii incendiului si momentul in care structura de rezistenta respectiva isi pierde capacitatea portanta
si se prabuseste ca urmare a actiunilor si a efectelor incendiului.
Nivelul de stabilitate la incendiu al construciei sau al compartimentului de incendiu, se definete
funcie de combustibilitatea i rezistena la foc a principalelor elemente de construcii care o alctuiesc si
este determinat de elementul su cu cea mai defavorabil ncadrare.
Incadrarea in nivele de stabilitate la foc ( grade de rezistenta la foc ) se face in functie de element-
ul de constructii avand criteriile de performanta cele mai defavorabile.
Tinand cont, ca densitatea sarcini termice in compartimentul de incendiu nu depaseste 420 MJ/m2,
ca materialele ce intra in alcatuirea acestei cladiri, sunt incombustibile si greu combustibile, de numarul
redus de urilizatori, iar conditiile minime stabilite in Tabelul 2.1.9 din P118/99, pentru gradul I de
rezistenta la foc sunt indeplinite, consideram compartimentul la incendiu ca are nivelul de stabilitate I
la incendiu calificativ; (stabilitate foarte buna la foc)

3.2. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului n interiorul


constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a golurilor


functionale din acestea;

Constructia reprezinta un compartiment de incendiu. Spatiile din cadrul compartimentului de


incendiu au risc mic de incendiu. Aceste spatii, sunt compartimentate cu elemente de constructii pereti
portanti din caramida, pereti neportanti din gips carton si plansee din beton armat monolit rezistente la
foc, au o comprtare foarte buna la foc.

b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in


constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si
in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea,
precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii;

Intru-cat toate spatiile (functiunile)au risc mic de incendiu toate elementele de separare
indeplinesc conditiile minime pentru limitarea propagarii focului la interior .

13
peretii portanti sunt incombustibili REI = 240 minute , iar planseul peste parter si
etaj REI = 120 minute;
- peretii de la casele scarilor sunt incombustibili REI = 180 minute;
- usile de la diferitele spatii URF = 45 minute.
- peretii exteriori din caramida sunt incombustibili clasa A1, REI = 180 minute;
- peretii despartitori din gips carton sunt incombustibili clasa A1, REI = 30 minute;

Incaperile de la nivelul parterului si etaje sunt separate fata de holuri/coridoare si celelalte spatii,
prin elemente cu rezistenta la foc acoperitoare RF=180 min, pentru pereti ,conform prevederilor Tab.
4.2.105 din P 118/99 si RF= 60 min pentru plansee, respectandu-se prevederile din tabelul 3.4.4. din
P118/99.

c) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti;

Casa scarii interioara nchisa este cu lumina naturala si nu necesita sistem sau dispozitive de
desfumare in caz de incendiu, desfumarea se realizeaza prin tiraj natural .

Spatiile de depozitare nu au arii mai mari de 36 mp, deci nu necesita dispozitive de desfumare n
caz de incendiu.

Nu este cazul. Desfumarea spaiilor se va face prin intermediul elementelor mobile din pereii
exteriori.
d) instalarea de bariere contra fumului;
NU ESTE CAZUL

e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului;

NU ESTE CAZUL
Exista un hidrant interior cu coloana proprie de apa.
f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale
de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
Este prevazuta instalatie de climatizare cu ventiloconvectoare care nu sunt dotate cu canale de
ventilatie .
g) masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focului la partile
adiacente ale aceleiasi cladiri.
Constructia are in plan forma dreptunghiulara si nu necesita masuri de protectie pe fatade .
Fatadele constructiei au clasa de reactie la foc A1si A2.
Faada cldirii este conformat i realizata cu materiale care mpiedica propagarea incendiului
dintr-o zon a cldirii n alta prin exterior.
3.3. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate;
sunt asigurate distanele de siguran

Grad de Distane minime de siguran

14
rezisten la (m) fa de construcii avnd
foc gradul de rezisten la foc

I-II III IV-V


I-II 6 8 10

III 8 10 12
IV-V 10 12 15

Se respect distanele minime de siguran innd cont i de faptul c delimitarea spaiului este cu
planee i perei antifoc.
b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de
exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;
NU ESTE CAZUL
Fatadele constructiei au clasa de reactive la foc A1
Invelitoarea de acoperis are clasa de reactie la foc A1 .

c) dupa caz, masuri de protectie activa.


Nu este cazul de msuri suplimentare, altele dect cele deja menionate.
Invelitoarea de acoperis are clasa de reactive la foc A1
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de
separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
Caile de circulatie prevazute pentru functionare normal a constructiei asigura si evacuarea
persoanelor in caz de incendiu.
Evacuarea etajului se realizeaza prin 2 case de scari cu acces direct in exterior la nivelul
parterului.
Scarile cu acces in exterior sunt amplasate la capetele opuse ale cladirii, una in fatada principala
iar cealalta in fatada posterioara.
Scara secundara amplasata in fatada posterior formeaza o casa de scara inchisa cu pereti din
zidarie de caramida si planseu din beton armat, ventilatie se face naturala prin ferestre cu ochiuri mobile,
o usa metalica inchide spatial casei scarii fata de sala pentru fitness si o alta usa metalica inchide casa
scarii fata de spatial exterior.
Scara principal amplasata pe fatada principala este o scara interioara elicoidala deschisa care la
parter este prevazuta cu un hol. Usa care separa spatial interior de cel exterior este o usa in doua canate
din aluminiu cu geam termopan.
Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii spre exterior .

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de


presurizare si alte sisteme de control al fumului;
Nu sunt necesare msuri speciale pentru asigurarea controlului fumului pe cile de evacuare. Se
asigur desfumarea corespunztoare prin elementele vitrate mobile ce dau ctre exterior.

15
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe
drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
Pentru evacuare exista doua scari interioare. Una secundara, inchisa, cu 2 rampe si trepte normale
executate din beton armat monolit si alta principal, deschisa, elicoidala cu trepte balansate executate din
beton armat monolit

d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.;


Usile ncaperilor au dimensiunile minime de 0,90x2,10 m cu deschidere tip obisnuit (balamale)
Usa principala de evacuare in exterior are dimensiunile 1.70x2,10 m si doua canate
Usa secundara de evacuare in exterior are dimensiunile 1.00x2.10
Deschiderea uilor de pe traseul evacurii, se face n sensul deplasrii oamenilor spre exterior.
Holul are latimea de 4.40m
La scara principal treptele sunt balansate si au dimensiunile pe linia pasului; inaltimea 15 cm si
latimea 30cm. Latimea rampei elicoidale este de 2.20m
La scara secundara treptele sunt normale au inaltimea 17 cm si latimea 27cm. Latime rampei si
podestului este de 1.10m

e) timpii/lungimile de evacuare;

Evacuarea se realizeaza in doua directii.


Lungimea maxima a caii de evacuare n exterior este de 33.60 m si timpul de 84 secunde .
Lungimea maxima de evacuare in doua directii diferite, normata = 40,00 m./100s (tab. 4.2.121.
din Normativul P118/99) .
f) numarul fluxurilor de evacuare;
n conformitate cu normativul P 118/1999, numrul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru
evacuarea persoanelor se determin cu relaia:
F=N/C
n care:
F = numrul de fluxuri
N = numrul de persoane care trebuie s treac prin calea de evacuare (60
persoane)
C = capacitatea de evacuare a unui flux funcie de destinaia cldirilor (70
persoane)
SALA FITNESS;
numr persoane: maxim -60
F = N/C = 60/70 = 0.857 1 flux.
Sunt asigurate fluxurile de evacuare.
Limea uilor se ncadreaz n prevederile din P 118/1999.
Lungimea cilor de evacuare se ncadreaz n prevederile din P 118/1999.
g) iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrica;

16
Conform prevederilor tabel 7.13. din Normativul I7/2002 este obligatorie prevederea iluminatului
de siguranta pentru evacuare, pentru marcare hidranti interiori.
Exist iluminat de siguran pentru marcarea evacurilor i a hidrantului interior.
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum ar fi dispozitive de autoinchidere sau
inchidere automata in caz de incendiu, bare antipanica etc.;
NU ESTE CAZUL

i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor;


Pereii cilor de evacuare a persoanelor respecta condiiile din Normativul P118/1999, tabelul
4.2.122 , fiind realizati din caramida, material incombustibil - clasa A1 si au o rezistenta la foc de peste
150 minute.
Elementele cele mai defavorabile, acoperisul tip terasa, isi pstreaz capacitatea portanta, sub
efectul solicitrilor termice provocate de incendii, minim 45 minute, timp suficient pentru intervenie.
Timpii de sigurana la foc a utilizatorilor si pentru securitatea personalului de interventie;
-timp de aprindere 10 minute
-timp norm. de evacuare 100 secunde
-timp de supravieuire 6 minute
-timp de sigurana a cailor de evacuare 15 minute
-timp de dezvoltare libera a incendiului 12 minute
-timp de incendiere totala 120 minute
-timp de propagare la constructiui vecine nedeterminat

j) marcarea cailor de evacuare.


Cilor de evacuare, cu indicarea celui mai scurt i sigur traseu, sunt marcate cu inscriptii si
indicatoare conform STAS 297/1.
Iluminat de siguran se va poziiona astfel nct s indice cile de evacuare i cele mai scurte
trasee.
B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu
dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de
incendiu.

Toate persoanele existente n cldire sunt valide si se vor evacua singure.


Nu sunt necesare amenajari de accese si evacuari pentru copii cu disabilitati si persoane invalide .

C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea


bunurilor pe timpul interventiei.
Nu sunt necesare msuri speciale altele dect cele deja proiectate pentru asigurarea
condiiilor de salvare a persoanelor i evacuarea bunurilor.
3.5. Securitatea fortelor de interventie
A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
Accesul forelor de intervenie n cldire:
- accesul n cldire se va face pe cile de evacuare proiectate
Accesul pentru autospeciale n incint:

17
- se poate asigura accesul autospecialelor la doua laturi a construciei direct din strada
Corneliu Coposu
Ascensoare de incendiu:
- nu sunt necesare
B. Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de
urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numarul de accese;
Exist doua posibilitati de acces, la doua laturi opuse ale constructiei, de pe strada: Corneliu
Coposu si Gherghe Doja
b) dimensiuni/gabarite;
Accesul se face de pe o strad (str. Corneliu Coposu) cu dou benzi de circulaie i limea de
minim 7.0 m si o alta strada (gh. Doja) cu 4 benzi de circulatie si latime de 14.0 m
c) trasee;
Accesul se face de pe strada: str. Corneliu Coposu direct la fatada principal si de pe strada Gh.
Doja pe o alee de 4.0m latima sicca 250 m lungime
d) realizare si marcare.
Traseul ctre obiectiv nu este marcat
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:
a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;
nu este cazul
b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
nu este cazul
c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri.
nu este cazul
4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare mpotriva incendiilor
A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare
impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice.
Obiectivul este o construcie existent iar nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice
de aprare mpotriva incendiilor va fi stabilit n prezentul scenariu, n prezentul capitol.
Spatiul (Sala fitness) este dotat cu un hidrant interior fara sa fie necesar conform
normativelor P118-2,
Conform normativului P118/99 art.3.10.1 cladirile civile (publice) se doteaza cu
stingatoare, asigurand un stingator cu pulbere de 6 kg sau echivalent acestuia pentru o arie
construita de max. 250mp dar minim 2 stingatoare pe fiecare nivel.
Cladirea este dotata cu 3 stingatoare pe etajul 1 si 2 stingatoare la parter cite unul in
fiecare casa de scara.
Aceste mijloace de interventie sunt usor accesibile si in stare de functionare.

18
B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se
specifica:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu;
Cldirea nu necesit i nu dispune de senzori pentru detecie.
b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective;
Nu este cazul.
C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:
a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala
sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substanta de
stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substanta de
stingere, surse de alimentare etc.;
Exist un hidrant interior parte component a sistemului de stingere i limitare a incendiului al
cldirii.
- agentul de stingere: apa
- modul de acionare: sistem ap-ap
- 2,1 l/s pe hidrant, un hidrant, 1 jet simultan, presiune minim necesar la hidrant 2.5bari
- rezerve: 1,26 mc de ap-rezerv pentru 1 hidrant interior timp de 10 minute, asigurat
din rezerva total a blocului
- sursa de alimentare: de la reteaua stradala
b) timpul normat de functionare;
- 10 minute

c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva


incendiilor.
- sal fitness, dei nu este necesar conform normativ P118/2-2013
D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se
specifica:
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;
Se va asigura dotarea spaiilor cu stingtoare portabile P6 cu pulbere ABC conform
prevederilor P118/1-1999.
b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de material
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.
Se vor amplasa minim 3 stingtoare la etaj si 2 la parter n casele de scara diametral opuse
Se va asigura marcarea corespunztoare.

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei n caz de incendiu - n functie de categoria de


importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a
amenajarii, se specifica:
a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate;
Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua locala de alimentare cu apa a municipiului
Zalau

19
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati;
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului analizat este realizata din reteaua stradala
cu bransament subteran pana firida din peretele exterior.

c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
In conformitate cu prevederile articolului 4.3.42 din normativul P118/99 nu este
obligatorie constituirea serviciului privat pentru interventii de urgenta
Pe fiecare schimb se va constitui o echipa de prima interventie care va fi instruita sa
actioneze pentru evacuarea persoanelor , a bunurilor materiale si pentru interventiile cu hidrantii si
stingatoarele din dotare.
d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care
sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea cantitatilor si a starii in care se
afla, precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.
In cladire nu se gasesc materiale si substante deosebite care sa necesite produse de stingere
si echipamente speciale .

6. Masuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie
de situatia existenta.
Beneficiarul va lua la cunostin spre conformare de valoarea densitii sarcinii termice i prin
grija lui, valorile menionate mai sus, n timpul utilizrii spaiilor aflate n studiu, nu vor putea fi depite.
Se va limita la strictul necesar materialele combustibile ce se introduc n ncperi i care
constituie sarcina mobil de incendiu.
Se interzice:
- executarea, ntreinerea i repararea instalaiilor electrice de ctre personal necalificat i
neautorizat;
- folosirea n stare defect a instalaiilor i echipamentelor electrice i consumatoarelor de energie
electric de orice fel precum i cele uzate sau improvizate;
- ncrcarea instalaiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare, ntreruptoare,
comutatoare, prize, etc.) peste sarcina admis;
- utilizarea lmpilor mobile portative, fr globuri i grtare de protecie sau alimentarea prin
cordoane improvizate ori uzate;
- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumin (abajoare) improvizate din carton, hrtie
sau alte materiale combustibile;
- ntrebuintarea radiatoarelor i reourilor electrice, n alte locuri dect cele stabilite i n condiii
care prezint pericol de incendiu, precum i lsarea sub tensiune a acestora dup terminarea programului
de lucru;
- lsarea neizolat a capetelor conductorilor electrici;
- lsarea sub tensiune a mainilor, aparatelor, utilajelor i echipamentelor electrice, dup
terminarea folosirii sau programului de lucru la acestea;
- folosirea siguranelor fuzibile i a dispozitivelor de protecie defecte, improvizate sau cu o
rezisten electric mai mare dect cea stabilit pentru instalaiile, mainile, utilajele, aparatele i

20
echipamentele respective.
Se interzice fumatul i utilizarea focului deschis n ncperile n care exist pericol de incendiu
sau explozie.
Se interzice depozitarea n obiectiv a lichidelor combustibile, inflamabile.
Se interzice folosirea instalaiilor cu defeciuni sau improvizaii.
Pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii , inclusiv lucrari de santier,
proprietarul (imputernicitul legal ) va asigura toate conditiile necesare pentru respectarea
normativului C 300 1994 , normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora .
Exploatarea sistemelor,instalatiilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor, masinilor si
utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de
materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
Organizarea, conducerea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va
realiza in concordanta cu cerintele de siguranta la foc prevazute de Normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163/2007, Dispoziiilor generale privind aprarea mpotriva
incendiilor la construcii i instalaiile aferente, aprobate cu OMAI 166/2010, a Dispoziiilor generale de
aprare mpotriva incendiilor la structuri de primire turistice, uniti de alimentaie public i uniti de
agrement aprobate cu OMAI 118/1709 din 20.05.2010, OIG 1416/2013 ISU-04 Ghid privind tehnica i
tactica stingerii incendiilor.
B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta
prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor si
a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.
Daca vor fi respectate prevederile acestui scenariu de securitate la incendiu obiectivul se
ncadreaz n nivelurile minime ale criteriilor de performan la foc prevzute de reglementrile tehnice
in vigoare si asigura evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor.
Este interzis efectuarea oricror modificri constructive, schimbri de destinaie ale
construciilor, modificri ale instalaiilor tehnologice sau utilitare fr o documentaie elaborat
scenariu de securitate la incendiu i avizat conform prevederilor legale.
C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea
documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii
respective.
nainte de darea in functiune beneficiarul va solicita autorizarea de securitate la incendiu al
constructiei.
nainte de darea in functiune beneficiarul , in calitate de operator economic , are obligaia s
desemneze, n condiiile legii, persoane care s ndeplineasc atribuiile privind aprarea mpotriva
incendiilor ori s ncheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii n vederea
indeplinirii cerintelor legale prevazute de :
Legea privind apararea impotriva incendiilor nr.307/2006 modificata si actualizata
Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.
nainte de darea in functiune beneficiarul va intocmi urmatoarele documenteprincipale de
organizare a apararii mpotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiei;
- planul de evacuare care trebuie sa fie afisat . Pentru bunuri se va stabili locul de evacuare

21
n caz de incendiu , iar personalul desemnat pentru evacuare va fi temeinic instruit,
- planul de intrerventie la incendii.

Intocmit:
Ing. Popovici Silviu

22