Sunteți pe pagina 1din 20

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE:


1. Prezentul scenariu de securitate la incendiu are drept obiect avizul de securitate la incendiu
pentru un obiectiv cu destinatia de baza hala de depozitare marfuri generale neinflamabile si birouri, in
regim de inaltime parter si etaj partial (zona birouri), fiind amplasata in Oradea, Calea Borsului, nr.
cad. 170679, jud. Bihor.
2. Domeniul de aplicare il reprezinta prezentarea masurilor de securitate la incendiu luate la
cladirea care va deservi drept hala de depozitare marfuri generale neinflamabile si birouri, in regim de
inaltime parter si etaj partial (zona birouri).
3. Prezentul scenariu de securitate la incendiu este intocmit in conformitate cu Metodologia
de intocmire a scenariilor de securitate la incendiu, aprobata cu ordinul Ministerului Administratiei si
Internelor nr.130/25.01.2007.
1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
1.1. Date de identificare
- denumire : CONSTRUIRE
HALA DE DEPOZITARE MARFURI GENERALE
NEINFLAMABILE
- amplasat in : Oradea, Calea Borsului, nr. cad. 170679, jud. Bihor.
- beneficiar : S.C. ORAMAR COM S.R.L.
Programul de lucru va fi zilnic 5 zile pe sptmn, 2 schimburi. Se va asigura paza non stop a
incintei.
1.2. Destinatia constructiei (functiuni)
- principale : de depozitare marfuri generale neinflamabile
- conexe : vestiare, birouri, grupuri sanitare
Cldirea va fi strutcturat pe doua niveluri: parter i etaj partial ( SUPANTA). Parterul cu
nlimea libera ncperilor de 3,00 m respectiv 6,00 m. Infrastructura cldirii este executata din
fundaii de tip. izolate executate din beton monolit. Structura de rezisten existent a cldirii este
realizat din structura metalica, avand sarpanta realizata din grinzi de metal. Planseul intre nivele este
din beton armat., sprijinit pe grinzi metalice Pereii exteriori si invelitoarea cladirii sunt realizate din
panouri termoizolate prefabricate. Compartimatarile interioare sau realizata din zidarie de caramida in
zona spatiilor tehnice, respectiv structura din aluminiu cu inchideri din gipscarton.
1.3.Categoria si clasa de importanta
Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr.766/1997 (anexa nr.3) si metodologiei
specifice aprobate prin ordinul MLPAT, constructia se incadreaza in categoria de importanta Cimportanta normala.
Potrivit tabelului 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor P100-92,
constructia se incadreaza in clasa III de importanta - importanta normala.

1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii


a) tipul cladirii
Cladire normala cu functiuni de depozitare / birouri, cu destinatia, de baza hala de depozitare
marfuri generale neinflamabile si birouri, in regim de inaltime parter si etaj partial (supanta - zona
birouri). Obiectivul se incadreaza in categoria constructiilor de productie si/sau depozitare, conform
art.1.2.12 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor-Indicativ P118/99.
Volumul cladirii este de cca 3334 mc.
NOTA
Avand in vedere ca aria nivelului partial ( supanta) este mai mica de cat 40% din aria spatiului
in care se afla se poate considera ca acesta nu constitue un nivel al cladirii
b) arii ale cladirii si principalele destinatii ale incaperilor
Suprafete propuse:
- Ac parter = 495,00 mp;
- Ac etaj = 104,00 mp;
- Acd = 599,00 mp;
- Volumul cladirii este de cca 3334 mc.
- Au parter = 471,64 mp;
- Au etaj = 93,23 mp;
- Au totala = 564,87 mp.
FUNCTIUNI
parter
Crt Denumire incapere
Finisaj
Suprafata (mp)
1.
Receptie - expeditie marfa
Pard. gresie
22,72
2.
Grup sanitar
Pard. gresie
2,80
3.
Grup sanitar
Pard. gresie
6,63
4.
Oficiu
Pard. gresie
15,15
5.
Hol
Pard. gresie
2,32
6.
Magazie
Pard. gresie
31,29
7.
Spatiu tehnic ( C.T. )
Pard. gresie
13,21
8.
Spatiu de depozitare
Pard. gresie
377,52
etaj
Crt Denumire incapere
Finisaj
Suprafata (mp)
1.
Birou receptie - expeditie marfa
Pard. gresie
19,94
2.
Grup sanitar
Pard. gresie
7,87
3.
Casa scarii
Pard. gresie
4,95
4.
Camera
Pard. gresie
4,28
5.
Birou receptie expeditie marfa
Pard. gresie
29.92
6.
Birou receptie expeditie marfa
Pard. gresie
25.97
c) numar compartimente de incendiu: 1 compartiment de incendiu:
- Ac parter = 495,00 mp;
- Ac etaj = 104,00 mp;
- Acd = 599,00 mp;

- Volumul cladirii este de cca 3334 mc.


- Au parter = 471,64 mp;
- Au etaj = 93,23 mp;
- Au totala = 564,87 mp.
d) numar maxim de utilizatori :
- Personal de productie: maxim 5 persoane.
- Personal birouri - maxim 5 persoane.
- Un paznic
- Total = maxim 11 persoane
e) prezenta permanenta a persoanelor si capacitatea de autoevacuare a acestora
Paza obiectivului non stop implic prezena permanent a unei persoane angajate. Persoanele
care au acces n cldire sunt , n general, valide, apte pentru autoevacuare
f) capacitati de depozitare sau adapostire
parter
Crt Denumire incapere
Finisaj
Suprafata (mp)
1.
Receptie - expeditie marfa
Pard. gresie
22,72
2.
Grup sanitar
Pard. gresie
2,80
3.
Grup sanitar
Pard. gresie
6,63
4.
Oficiu
Pard. gresie
15,15
5.
Hol
Pard. gresie
2,32
6.
Magazie
Pard. gresie
31,29
7.
Spatiu tehnic ( C.T. )
Pard. gresie
13,21
8.
Spatiu de depozitare
Pard. gresie
377,52
etaj
Crt Denumire incapere
Finisaj
Suprafata (mp)
1.
Birou receptie - expeditie marfa
Pard. gresie
19,94
2.
Grup sanitar
Pard. gresie
7,87
3.
Casa scarii
Pard. gresie
4,95
4.
Camera
Pard. gresie
4,28
5.
Birou receptie expeditie marfa
Pard. gresie
29.92
6.
Birou receptie expeditie marfa
Pard. gresie
25.97
g) caracteristici ale proceselor tehnologice :
Potrivit clasificarii din Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003, nu sunt substante periculoase.
Hala se va construi in scopul depozitarii temporare de marfuri generale mai putin substante
periculoase. Acestea sunt aduse pe cai rutiere cu ajutorul autocamionaelor sunt depozitate periodic
dupa care sunt expediate la beneficiar. Manipularea marfurilor in depozit se va face mecanizat si
manual de catre personal calificat.
h) numarul cailor de evacuare
Nr crt.

Denumire spatiu

Parter ( Receptie

Nr. cai evacuare


Rampe
Usi
1

Gabarite

2.
3
4

marfuri)
Parter (Spatiu
tehnic C.T.)
Parte (Hala
depozitare)
Etaj

1x0.90x210
1
2
1

1x90x240
1x90x210
1x80x210
4.00/3.50

1
Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisa atunci cnd conform proiectului, la
fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent de timpul (lungimea) de
evacuare realizat.Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele,
precum si numarul de fluxuri de evacuare, vor asigura circulatia lesnicioasa si fara obstacole.
B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii:
Prin modul de realizare, instalatiile utilitare aferente cladirilor: de incalzire, ventilare, climatizare,
electrice, automatizare precum si componentele lor nu contribuie la initierea, dezvoltarea si
propagarea unui incendiu, deasemenea acestea nu constitue risc de incendiu pentru elementele de
constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigura
conditii pentru evacuarea persoanelor.
Apa potabila se va obtine de la reteaua stradala respectiv in caz de necesitate prin intermediul unui
put forat, si va fi introdusa prin intermediul retelei de distributie a imobilului la toate obiectele sanitare.
Iluminatul se asigura natural prin ferestrele propuse si artificial prin instalatiile electrice de iluminat
general si local prin corpuri de iluminat situate in fiecare incapere.
Ventilatia este asigurata natural prin ochiuri mobile la ferestre si artificial printr-un sistem electronic de
ventilare la birouri.
Microclimatul se realizeaza prin calorifere alimentate cu agent termic de la o centrala termica proprie
pe lemne.
Canalizarea apelor fecaloid-menajere se vor colecta in reteaua de canalizare din zona.
Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urmind a fi
evacuate periodic de catre o firma specializata si transportate la un depozit de deseuri autorizat
Gospodrirea substanelor toxice i periculoase:
- substanele toxice i periculoase produse, folosite, comercializate- nu este cazul;
Instalaia electric asigur distribuia energiei electrice ctre toate punctele de utilizare din
constructie. Normele i regulile de aplicare confer siguran utilizatorilor nca de la realizarea
acesteia.
ntreruptorul de branament este plasat imediat dup contor. El limiteaz curentul n funcie de
puterea subscris i protejeaz instalaiile n caz de scurtcircuit. Pentru a evita orice contact direct cu
elementele sub tensiune, trebuie mai nti s avem de a face cu o instalaie n perfect stare. Aceasta
dispune de o protecie diferenial general (300 mA) care ntrerupe automat curentul n caz de defect
de izolaie (scurgere de curent). La prizele de curent, la circuitele electrice din depozite, birou si
camerele de baie, protecia principal , este completat cu dispozitive difereniale de mare sensibilitate
de 30 mA, instalate n tabloul electric. Toate elementele metalice prezente n ncaperile n care exist
instalaii de ap precum i toate conductele metalice ale constructiei (ap, nclzire central, etc.) sunt

racordate la aceast priz de pmnt. n consecint, toate cablurile electrice trebuie s conin un
conductor de legare la pmnt (adic 3 fire).
La cererea beneficiarului cladirea va fi echipata cu IPT. Instalaia exterioar de protecie mpotriva
trsnetului trebuie s capteze direct loviturile de trsnet, s conduc curentul de trsnet ntre punctul
de impact i pmnt i s-l disipeze fr deteriorri termice sau mecanice, pentru construcia de
protejat i fr supratensiuni periculoase pentru persoane i coninutul construciilor.
2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform prevederilor reglementarilor
tehnice specifice luindu-se in considerare :
-densitatea sarcinii termice
-clasele de combustibilitate ale materialelor si elementelor de constructie
-sursele potentiale de aprindere existente
-conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea
a) densitatea sarcinii termice
Evaluarea densitatii sarcinii termice s-a facut in intreaga constructie si are in vedere
materialele combustibile din interior si din materialele de constructii in conformitate cu prevederile STAS
10903/2-79, modificat de IRS cu nr.3384/24.01.1989.
Masa materialelor combustibile luate in considerare si sarcina termica:
corpul administrativ
Denumirea incaperii Denumirea
materialului Cantitate Puterea
Qcantitatea
de
Nr.
si suprafata in mp
procesat de tip combustibil in kg
calorica
in energie Q in MJ
crt.
MJ/kg
totala
unitara
parter
1
Receptie expeditie Lemn- mobilier
200
18.4
3680
marfa
Hrtie
100
19.25
1925
S = 22,72
plastic
100
33.5
3350
diverse
1000
2
Oficiu
Lemn- mobilier
100
18.4
1840
S = 15,15
Hrtie
50
19,25
963
plastic
200
33,5
6700
diverse
1000
3
Grup sanitar
plastic
20
33.5
670
S =6,63
4
Grup sanitar
plastic
20
33.5
670
S = 2,80
6
Hol
500
S = 2,32
diverse
7
Spatu tehnic
2000
S = 13,21
diverse
q=Q/S
=
24298 MJ
24298/62,83=

391.90 MJ/mp
etaj
1
2
3

4
5

Grup sanitar
S = 7,87
Casa scarii
S = 4,95
Birou
receptie
expeditie marfa
S = 19,94

plastic

20

33.5

670

diverse
Lemn- mobilier
textile
diverse

100
50

18.4
16.75

1840
838
1000

Camera
S = 4,28
Birou receptie
expeditie marfa
S = 29,92

plastic

100

33.5

3350

100
100
100

18.4
19.25
33.5

1840
1925
6700
1000

100
50
100

18.4
19,25
33,5

1840
963
6700
1000
23466MJ

500

Lemn- mobilier
Hrtie
plastic
diverse
Birou
receptie Lemn- mobilier
expeditie marfa
Hrtie
S = 25,97
plastic
diverse
q=Q/S =
23466/93,23=
251.7 MJ/mp

Hala productie
Se va urmari ca prin modul de incarcare a depozitului densitatea sarcinii termice nu
depaseste 420 MJ/m2 si materialele combustibile sunt astfel distribuite incat sa nu pericliteze
stabilitatea constructiei prin incalzirea locala a unor elemente de constructie in timpul
incendiului.
b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin
Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si
internelor nr.1822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie
2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizico-chimice
ale materialelor si substantelor utilizate; clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din
Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construciilor si turismului
si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile
si proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate.

Arderea, ca fenomen tehnic asociat unui incendiu, este definit, conform standardului SRISO 8421 / 1
1998, drept reacia exoterm a unei substane combustibile cu un comburant, nsoit n general de
emisie de flcri i / sau incandescen i / sau emisie de fum.
Criterii de performanta pentru reactia la foc:
1.
delta T: cresterea de temperatura
2.
delta m:pierderea de masa
3.
t_f:
durata de persistenta a flacarii
4.
PCS:
putere calorica interioara
5.
FIGRA: viteza de dezvoltare a focului
6.
THR_600s:
caldura totala degajata
7.
LFS:
propagarea laterala a flacarilor
8.
SMOGRA:
viteza de emisie a fumului
9.
TSP_600s:
emisia totala de fum
10.
Fs:
propagarea flacarii
Clas Metoda(e)de
Criterii de clasificare
a
ncercare
Criterii de baz
Criterii suplimentare
A1
EN
ISO Delta T </= 30 grade C i Delta m </= 50% i t_f = 1182*1)
0 (fr flacr susinut)
EN ISO 1716
-1 PCS </= 2,0 MJ.kg *1) i -1
PCS </= 2,0 MJ.kg *2)*2a) -2 i
PCS </= 1,4 MJ.m *3) i-1
PCS </= 2,0 MJ.kg *4)
B
EN
13823 -1 FIGRA </= 120 W.s
i LFS < marginea Emisie
de
fum*5)
(SBI)
epruvetei i THR_600 s </= 7,5 MJ
Picturi/particule arznde*6)
Agenti termici:
Principalele materiale combustibile aflate in imobil sunt: poliester/PVC, mobilier de lemn,
textile, materiale plastice, hartie. Prin arderea acestora se produce degajare de caldura, degajare de
fum. Gaze fierbinti si flacari care contin gaze toxice precum monoxid de carbon, bioxid de carbon,
acroleina.
Efectele socului termic determinat de substantele de stingere asupra structurii de rezistenta sunt
de deteriorare a etanseitatii si de dizlocare de materiale care au ca efect secundar instabilitatea
structurii.
Efectele arderii asupra constructiei este de reducere a capacitatii portante a structurii portante, dar
fara pierderea stabilitatii cladirii.
Agenti chimici:
Prin arderea materialelor combustibile din cladire nu au ca rezultat produsi de ardere
combustibili sau explozivi.
Agenti electromagnetici:
Ca urmare a actionarii focului se deterioreaza cablurile electrice, se produc scurt-circuite,
avand ca efect noi focare de incendiu, iar asupra utilozatorilor efectul de electrocutare. Pentru a evita
aceste situatii, este obligatorie in astfel de cazuri intreruperea curentului de la intrerupatorul general.
Arderea materialelor plastice

materiale plastice termoplastice care se modific reversibil, nmuinduse prin nclzire i ntrinduse
prin rcire; dup rcire, produsul fasonat poate fi adus din nou n stare plastic prin nclzire; au n
general o structur molecular sub form de caten liniar. n timpul arderii, produc picturi de topitur
care se aprind uor, capabile s produc arsuri grave i s declaneze incendii (pericol mare de
incendiu). n absena unei flcri pilot, printro nclzire continu peste temperatura de nmuiere,
materialele termoplastice se topesc i se depolimerizeaz sau se descompun termic.
Materialele plastice se comport diferit la expunerea la flacr. Unele continu s ard i dup
ndeprtarea flcrii de iniiere, iar la altele, arderea nceteaz dup ndeprtarea flcrii, fie ca o
consecin a structurii specifice a polimerului, fie a unui tratament de ignifugare. Experimental s a
constatat c :
- la policarbonai, aminoplaste, PVC granule, arderea continu max. 30 s dup ndeprtarea flcrii,
pierderea n greutate fiind mai mic de 20 %;
- la unele materiale (PVC dur) arderea nceteaz imediat dup ndeprtarea sursei de aprindere,
pierderile n greutate fiind sub 8 %.
Vitezele de ardere variaz ntre 140 g/min (la celuloid) la 24 g/min (polistiren) i 6 g/min (polietilen).
Aprinderea se face cu mai mult uurin cnd flacra de iniiere acioneaz la colurile i muchiile
epruvetei, fa de situaia plasrii pe suprafeele plane ale acesteia.
Arderea materialelor textile.
Mai mult de 80 % din nomenclatorul articolelor textile se aprind cu uurin, dar sunt luate
nconsiderare pentru stabilirea pericolului de incendiu n special produsele textile din incinte
cuaglomerri de persoane (teatre , magazine .a.), din locuine (cuverturi de pat, perdele .a.),
dinspitale, hoteluri, cele utilizate n construcia mijloacelor de transport (aero, feroviar, .a.), cele
destinate costumelor de protecie contra focului.
Din experimentri rezult c principalii parametrii care caracterizeaz comportarea la foc a
materialelor textile (ale cror valori depind de metoda de ncercare folosit) sunt : timpul de
aprindere;timpul de ardere al epruvetei dup ndeprtarea flcrii pilot sau dup stingerea
flcrii;incandescena remanent timpul scurs de la ncetarea arderii cu flacr a epruvetei pnla
stingerea jarului (crbune incandescent);lungimea de ardere lungimea degradat sub aciunea
flcrii.
Cercetrile experimentale existente in literatura de specialitate furnizeaz evaluri calitativeprivind
arderea materialelor textile. Astfel :
pentru a realiza aceeai temperatur n sistem, bumbacul, din care sunt confecionate majoritatea
materialelor textile actuale, are nevoie de o absorbie de cldur de 170 de ori mai mic ca la lemn.
Ca urmare, aprinderea va putea fi realizat de la surse de nivel termic redus (muc de igar
incandescent, flacr de chibrit, particule incandescente de la sobe .a.). Bumbacul este aproape
celuloz pur i va arde conform modelului arderii mocnite. n condiii egale de testare, fibrele de
bumbac se aprind i ard mai repede dect fibrele de viscoz, care conin o cantitate important de
substane anorganice;
durata de aprindere i viteza de propagare a flcrii pentru materialele textile depinde de greutatea
materialului pe unitatea de suprafa i de structura esturii. esturi subiri din bumbac ard foarte
repede, iar serjul de ln cu greutate mult mai mare (258 g/m2 fa de 52 g/m2 la voalul din bumbac)
are o durat de aprindere i vitez de ardere de peste 2 ori mai mic;

n cazul esturilor din fibre sintetice, poliamidice i poliesterice, arderea nceteaz dup
ndeprtarea sursei, iar zona carbonizat este mic. n unele cazuri, materialul se topete, fuge din
calea flcrii;
materialele termostabile de fabricaie relativ recent (Nomex, Kermel) se caracterizeaz printr-o
structur molecular compact, care le confer proprieti ignifuge superioare i aprinzibilitate foarte
redus. La temperatura de cca. 400oC se transform ntrun produs carbonizat friabil.
n cazul unor materiale stratificate, au loc aciuni reciproce ntre esturile componente.
aprinderea epruvetei din material textil ntrun punct situat la marginea inferioar determin
propagarea iniial a frontului de flacr i pe lateral, nu numai n sus, iar propagarea lateral
frneaz viteza de propagare a flcrii n direcie longitudinal. Aprinderea pe toat limea marginii
de jos a epruvetei constituie cazul cel mai favorabil de propagare a arderii. Viteza de propagare crete
de la 3,8 cm/s la 6,3 cm/s pentru bumbac, de 1,4 ori la viscoz , de 1,6 ori la PE/bumbac .a..
Concluzii:
la cresterea umiditatii materialelor combustibile, schimbul de gaze se micsoreaza
volumul produselor gazoase degajate pe timpul arderii este intotdeauna mai mare decat volumul
aerului atmosferic care participa la ardere
un accent deosebit se pune pe folosirea ventilatiei naturale
Clasele de combustibilitate a materialelor de constructie:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tip element

Material

Combustibilitate

LRF

GRF

Co(CA1) Incombustibili

30min

Co(CA1) Incombustibili

15min

V (II)

Panou
termoizolant
tip Tabla cutata cu vata Co(CA1) Incombustibili
sandwich- pereti exteriori
minerala
Planeu din beton armat - b.a.
C0(CA1)-incombustibili
peste parter
Pereti interiori neportanti
Zidarie caramida / C0(CA1)-incombustibili
gipscarton

15min

II

2h

30min

Acoperi din panou sandwich, tabla


pe grinzi din oel / ferme din
profile metalice, transversale
Stilpi/grinzi din otel
otel

Clasele de periculozitate ale materialelor depozitate:


-

clasa P1 - fructe, legume, carne; conserve in cutii metalice sau borcane; lichide incombustibile
(inerte);
clasa P2 - aparate electrice; obiecte executate din bachelita si rasini fenolice; melamina; piei
brute; baloti de lana (spalata si uscata); zahar brut si cereale in vrac sau in saci; apa minerala in
butelii din plastic, cutii carton, etc.;
clasa P3 - mobila (fara garnituri din buret de cauciuc sau plastic) si obiecte masive din lemn;
butoaie din lemn goale (fara reziduuri periculoase); bambus;panouri din fibre de lemn; produse
din ebo-nita; fibre animale (lana, matase naturala, par, etc.) si fibre artificiale cu combustibilitate
redusa (poliamidice, poliesterice, poliacrilice si polivinilice); tesaturi si confectii executate din

asemenea fibre, fibre vegetale, toarse gros; saltele si pernede cauciuc sau materiale plastice);
articole din piele; carti; papetarie; negru de fum (ambalat in saci sau granulat); amidon, faina de
cereale, zahar cristalizat, paste fainoase si alte articole de bacanie, ambalate in pungi; tutun; ceai;
legume uscate; grasimi Vopsele de ulei in cutii, borcane, butoaie si similare; produse farmaceutice combustibile in cutii, bidoane, damigene, sticle etc.; lubrifianti si glicoli in butoaie sau
bidoane; uleiuri vegetale in butoaie, sau sticle
c) surse potentiale de aprindere
Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul minim
de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
Sursele poteniale de aprindere :
1. surse de aprindere natural (trsnet) surse de aprindere cu flacra (sudur, flacra de
chibrit, flacra nchis, fumatul n locuri cu pericol de incendiu).
2. surse de natura electrice (arcuri i scntei electrice, scurtcircuit, efect termic al curentului
electric, electricitate static).
3. surse de aprindere indirecte (radiaia unui focar de incendiu)
4. instalaii i echipamente electrice defecte sau improvizate
5. receptori electrici lsai sub tensiune , nesupravegheate
6. contactul materialelor combustibile cu surse de foc
7. fumatul n locuri cu pericol de incendiu
8. sudarea i alte lucrri cu foc deschis fr respectarea regulilor specifice de psi
9. scurgeri , scpri de produse inflamabile
10. defeciuni tehnice de exploatare
11. nereguli organizatorice
12. explozie urmat de incendiu
13. accident tehnic urmat de incendiu
14. trsnet i alte fenomene naturale
15. aciune intenionat (arson)
16. alte mprejurri
B. Conform art. 2.1.3, art. 2.1.4. si tabel 2.1.5 din Normativul de siguranta la foc al constructiilor
Indicativ P 118/99 la constructiile de productie si/sau depozitare, riscul de incendiu este definit prin
categorii de pericol de incendiu. In cazul de fata cladirea se incadreaza la categoria C pericol de
incendiu risc mare de incendiu.
C. Masuri pentru reducerea riscului de incendiu
a) Sarcina termica. Densitatea sarcinii termice.
Pentru reducerea celor doi parametri, sunt stabilite urmatoarele masuri:
- Se va evita depozitarea unor cantitati de materiale astfel incat sa nu se depaseasca
sarcina termica stabilita din proiect
- Deseurile rezultate vor fi colectate si evacuate ritmic
b) Clasele de combustibilitate ale materialelor si elementelor de constructie.
Acestea nu pun probleme deosebite, materialele de constructie fiind incombustibile CO.
c) Surse posibile de aprindere si conditii preliminate
In raport de natura surselor de aprindere si de conditiile preliminate sunt stabilite urmatoarele
categorii de masuri care sa reduca sau sa elimine posibilitatile de producere, dezvoltare sau
propagare a unui incendiu:

10

Ordinea interioara
- lucrarile de reparatii care presupun utilizarea focului deschis se executa numai pe baza de
permis de lucru cu foc emis in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare si cu
luarea tuturor masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor
- sunt stabilite atributiile personalului care asigura paza si protectia, inclusiv in afara orelor
de program privind modul de actiune in cazul producerii unui incendiu (anuntarea si
alarmarea factorilor de decizie si a personalului, alertarea serviciilor specializate de
interventie, actionarea cu mijloacele tehnice de stingere din dotare)
Intretinerea, exploatarea, verificarea si repararea constructiilor si instalatiilor
Instalatii elctrice:
- instalatiile si echipamentele electrice (corpuri de iluminat, tablouri electrice, aparate
electrocasnice, etc) vor avea in permanenta protectia adecvata mediului de lucru
- intretinerea, verificarea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice se efectueaza
numai de personal calificat, pregatit si atestat pentru astfel de lucrari
- consumatorii electrici nu se vor lega direct labomele tablourilor electrice de distributie
- nu se admit legaturi direct in sigurante. Sigurantele din tablourile electrice vor fi calibrate
- Conductorii cu izolatie din material combustibil nu se vor monta pe materiale combustibile
- Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat de conductoarele de alimentare
- Tablourile electrice vor fi prevazute cu cutii din materiale incombustibile fixate in pereti si
inchise cu lacat
- la terminarea programului se vor deconecta toti receptorii electrici
- este interzisa utilizarea de receptori electrici suplimentari, a caror putere nominala
insumata la cea a receptorilor existenti depaseste puterea instalata a cladirii
Instalatii de incalzire
- pentru incalzirea spatiilor se vor utiliza numai aparate de incalzire omologate
- nu se vor utiliza aparate de incalzire improvizate sau artizanale
- instalatiile pentru incalzire centrala se vor exploata conform Normativului I13/1-2002,
- la trecerea conductelor instalatiilor de incalzire prin pereti si plansee combustibile,
conductele se vor introduce in mansoane de protectie din teava captusita spre interior cu
azbest
- intre materialele combustibile care nu pot fi protejate termic, intre conductele si corpurile
de incalzire se va pastra o distanta de siguranta care sa nu permita incendierea
materialelor respective
- Conductele de incalzire nu vor fi introduse prin canale si spatii inchise in care se afla
cabluri si alte instalatii electrice, se pot colecta scurgeri de produse combustibile si
inflamabile
- Nu se vor pastra ori depozita materiale si substante combustibile pe conductele si
corpurile de incalzire
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU.
3.1 Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice,in functie de :
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie

11

Principalele elemente de constructie utilizate la realizarea cladirii au urmatoarele niveluri


minime de performanta privind combustibilitatea si rezistenta la foc:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tip element

Material

Combustibilitate

LRF

GRF

Co(CA1) Incombustibili

30min

Co(CA1) Incombustibili

15min

V (II)

Panou
termoizolant
tip Tabla cutata cu vata Co(CA1) Incombustibili
sandwich- pereti exteriori
minerala
Planeu din beton armat - b.a.
C0(CA1)-incombustibili
peste parter
Pereti interiori neportanti
Zidarie caramida / C0(CA1)-incombustibili
gipscarton

15min

II

2h

30min

Acoperi din panou sandwich, tabla


pe grinzi din oel / ferme din
profile metalice, transversale
Stilpi/grinzi din otel
otel

Gradul de rezisten la foc global = V.


b) gradul de rezistenta la foc
In conformitate cu normativul P118-99, tabelul 2.1.9, tinand cont de conditiile minime pe care
trebuie sa le indeplineasca elementele principale ale constructiei, gradul de rezistenta la foc al
constructiei este V.
Se respecta prevederile art. si tabel 5.2.5 privind aria costruita ( Sc = 495 mp) si numarul de
niveluri admise I pentru constructia propusa respectiv gradul de rezistenta la foc =V
3.2 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului in interiorul constructiei (compartimentului de
incendiu),se precizeaza :
a) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din
elementele de compartimentare
Obiectivul constituie un singur compartiment de incendiu. Nu sunt realizate compartimentari
antifoc.
b) masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica
estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului
de incendiu si in afara lui
Din punct de vedere arhitectural constructia nu favorizeaza aparitia si propagarea unui eventual
incendiu. Materiale de constructii au fost alese in asa fel incat sa nu favorizeze propagarea focului in
caz de incendiu.
Avand in vedere prevederile art. 2.4.19, art. 2.3.48, art. 5.4.8 si art. 6.2.37 din Normativ
P118/1999 se fac urmatoarele precizari:
Salile de cazane aferente sistemului de incalzire centrala se separa de restul
constructiei prin pereti si plansee din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc conform reglementarilor
specifice, dar minimum 1 ore.
In peretii de separare se admit goluri de comunicare cu restul constructiei, protejate cu usi C0
(CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.

12

Peretii despartitori dintre spatiile de categoria C pericol de incendiu si anexele tehnico sociale
( cu exceptia grupurilor sanitare) trebuie sa fie C0 cu rezistenta la foc minim 2 ore. Golurile de
counicare din acesti pereti se protejeaza cu usi rezistente la foc minim 45 minute prevazute cu sisteme
de inchidere automata.
Spatiile de receptie expeditie ale depozitelor din clasele de periculozitate P3, P4 si P5 la care
se asigura aceleasi masuri de siguranta la foc ca la incaperile de depozitare aferente nu mai este
obligatoriu separarea fata de depozit prin pereti, plansee C0(CA1) rezistente la foc, respectiv nu mai
este obligatoriu separarea golurilor de circulatie din peretii de separare cu usi rezistente la foc 45 min
echipate cu sisteme de autoinchidere. De asemenea la depozitele cu clasa P1 si P2 de periculozitate
a materialelor si substantelor depozitate nu este obligatorie separarea spatiilor de receptie expeditie
si a birourilor fata de spatiile de depozitare.
NOTA : MASURI DE SIGURANTA LA FOC SIMILARE ASIGURATE SPATIILOR DE DEPOZITARE
CU A SPATIILOR DE RECEPTIE - EXPEDITIE :
- se va intocmi organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor la locul de munc ca
scop asigurarea condiiilor care s permit salariailor/persoanelor fizice ca, pe baza
instruirii i cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziie, s acioneze eficient pentru
prevenirea i stingerea incendiilor, evacuarea i salvarea utilizatorilor construciei,
evacuarea bunurilor materiale, precum i pentru nlturarea efectelor distructive provocate
n caz de incendii, explozii sau accidente tehnice;
- Se va intocmi planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu care vor cuprinde
elemente difereniate n funcie de tipul i destinaia construciei i de numrul persoanelor
care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc astfel:
Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces i n locurile vizibile, astfel
nct s poat fi cunoscute de ctre toate persoanele, iar n ncperi, pe partea interioar a uilor.
Planul de evacuare se ntocmete pe baza schiei nivelului sau a ncperii, pe care se
marcheaz cu culoare verde traseele de evacuare prin ui, coridoare i case de scri sau scri
exterioare.
Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor:
stingtoare, , posibilitile de refugiu;
- Instalaiile aferente construciei, cum sunt cele, electrice, de ap, de nclzire, de
ventilare, de climatizare, de canalizare i altele asemenea, precum i instalaiile
tehnologice se proiecteaz, se execut i se exploateaz potrivit reglementrilor tehnice i
msurilor specifice de aprare mpotriva incendiilor, astfel nct acestea s nu constituie
surse de iniiere i/sau de propagare a incendiilor;
- Pe timpul transportului, depozitrii i manipulrii produselor sau substanelor combustibile
se ine seama de proprietile fizico-chimice ale acestora, astfel nct la contactul dintre
ele s nu se produc ori s nu se propage incendiul.
- Produsele i substanele combustibile se transport, se manipuleaz i se depoziteaz n
ambalaje adecvate, realizate i inscripionate corespunztor, n vederea identificrii
riscurilor de incendiu i stabilirii procedeelor i substanelor de stingere ori de neutralizare
adecvate;
- Se va asiguira echiparea i dotarea spatiilor cu instalaii de protecie mpotriva incendiilor
i cu alte mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, ( stingatoare) stabilirea
categoriilor, tipurilor i parametrilor specifici, precum i dimensionarea i amplasarea

13

acestora se asigur conform reglementrilor tehnice i normelor specifice de aprare


mpotriva incendiilor.
Traversarea peretilor antifoc/ rezistenti la foc de catre conducte, canale de ventilare,
conductoare si cabluri electrice, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- spatiile libere in jurul conductelor, cablurilor si conductoarelor electrice, etc., (inclusiv cele
pozate in canale), se inchid cu materiale C0 (CA1), asigurandu-se rezistenta la foc egala cu
cea a peretelui;
- canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile, iar golul dintre perete si
acestea se etanseaza cu materiale C0 (CA1), rezistente la foc cel putin 1 ore;
trecerea conductelor si a canalelor de ventilare se realizeaza astfel incat sa nu produca
dislocari ale unor portiuni de perete datorita dilatarii lor sub efectul cresterilor de temperatura;
- canalele de ventilare se prevad cu sisteme de obturare, cu inchidere automata in caz de
incendiu (clapete antifoc cu rezistenta la foc min. 1 ore);
- se asigura evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinatatea canalelor de ventilare
si a conductelor metalice, datorita caldurii transmise prin conductibilitate (trasee
corespunzatoare, termoizolare, etc).
c) sisteme de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti
Evacuarea fumului in caz de incendiu, se va face prin tiraj natural (usile si ferestrele existente
amplasate in treimea superioara), suprafata libera a acestora incadrandu-se in prevederile
Normativului P118-99 (minim 1% din suprafata pardoselii). Dispozitivele de evacuare a fumului
dispuse n peretii exteriori, asigura desfumarea pe maximum 30,00 m adncime a ncaperii
d) instalarea de bariere contra fumului
Nu este necesar instalarea de astfel de bariere.
e) sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor
Avand in vedere caracteristicile compartimentului de incendiu
Ac parter = 495,00 mp;
- Ac etaj = 104,00 mp;
- Acd = 599,00 mp;
- Volumul cladirii este de cca 3334 mc.
- Au parter = 471,64 mp;
- Au etaj = 93,23 mp;
- Au totala = 564,87 mp.
se fac urmatoarele precizari:
Conform Normativ I18/2002 art. 4.2.1. nu este necesara echiparea compartimentului de
incendiu cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu.
Conform P118/2/2013/ art. 4.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu
hidranti interiori de incendiu;
Conform P118/2/2013/ art. 6.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu
hidranti exteriori de incendiu;
Conform P118/2/2013/ art. 7.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu
instalaii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler.

14

f) masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare


Nu este cazul, constructia nefiind echipata cu astfel de instalatii.
Pentru spatiul administrativ incalzirea este realizata cu corpuri statice, agentul termic fiind furnizat de
la centrala termica proprie pe combustibil solid. Salile de cazane aferente sistemului de incalzire
centrala se separa de restul constructiei prin pereti si plansee din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la
foc conform reglementarilor specifice, dar minimum 1 ore.
In peretii de separare se admit goluri de comunicare cu restul constructiei, protejate cu usi C0
(CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.
g) masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile
adiacente ale aceleiasi cladiri
Materialele pentru realizarea fatadelor sunt incombustibile, necontribuind la propagarea focului pe
fatada.

3.3. Limitarea propagarii incediului la vecinatati


Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distante de siguranta asigurate
Cladirea studiata respecta distantele de siguranta fata de cladirile invecinate, aceste distante
incadrandu-se in tab.2.2.2 din Normativ P118/1999).
b) masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis
Fatadele nu pun probleme deosebite fiind realizate din materiale incombustibile, iar
invelitoarea din material de asemenea incombustibil.
c) masuri de protectie activa
Nu este cazul.
3.4. Evacuarea utilizatorilor.
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare
Traseele prevazute pentru evacuare din cladire vor fi marcate cu indicatoare conform
reglementarilor tehnice, astfel incat acestea sa fie recunoscute cu usurinta.
Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisa atunci cnd conform proiectului, la fiecare
nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent de timpul (lungimea) de evacuare
realizat. Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele, precum
si numarul de fluxuri de evacuare, vor asigura circulatia lesnicioasa si fara obstacole.
Avand in vedere prevederile art. 2.6.14., art. 2.6.15., art. 2.6.17. si art. 2.6.18. din Normativ P118/1999
se fac urmatoarele precizari:
Usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie cu deschidere de tip obisnuit, pe
balamale sau pivoti.
Pe caile de evacuare nu se admite utilizarea usilor care se pot bloca datorita
functionarii defectuoase a mecanismelor lor auxiliare, precum si usile de tip glisant, ghilotina,
basculant.
Prin deschidere usile de evacuare nu trebuie sa se mpiedice una de alta sau sa
stnjeneasca evacuarea.
n dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri cu naltimea mai mare de 2,5 cm.
Daca acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseala prin pante. Usile de evacuare practicate n
alte usi cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu naltimea ct mai mare, dar nu mai mult de 0,40 m.

15

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului


Evacuarea fumului in caz de incendiu, se va face prin tiraj natural (usile si ferestrele
existente amplasate in treimea superioara), suprafata libera a acestora incadrandu-se in prevederile
Normativului P118-99 (minim 1% din suprafata pardoselii). Dispozitivele de evacuare a fumului
dispuse n peretii exteriori, asigura desfumarea pe maximum 30,00 m adncime a ncaperii
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor
Pentru evacuarea utilizatorilor de la etaj, s-a proiectat o scara interioara deschisa cu rampa
curba si trepte balansate, care este metalica.
Conform art.2.3.33. Grinzile, podestele si rampele scarilor interioare deschise trebuie sa fie cel
putin din clasa C2 (CA2b) si rezistenta la foc 15 minute in constructii de gradul V de rezistenta la foc.
d)

geometria cailor de evacuare


Evacuarea persoanelor din obiectiv se realizeaza pe cai de evacuare distincte, gabaritele
acestora si a usilor de evacuare fiind prezentate la cap.3.4, lit.a, acestea incadrandu-se in prevederile
actelor normative.
Nr crt.
1
2.
3
4

Denumire spatiu

Nr. cai evacuare


Rampe
Usi

Parter ( Receptie
marfuri)
Parter (Spatiu
tehnic C.T.)
Parte (Hala
depozitare)
Etaj

1
1
2
1

Gabarite
1x0.90x210
1x90x240
1x90x210
1x80x210
4.00/3.50

1
e) timpii/lungimile de evacuare
Traseele prevazute pentru evacuare din cladire vor fi marcate cu indicatoare conform
reglementarilor tehnice, astfel incat acestea sa fie recunoscute cu usurinta. Distanta de la cel mai
indepartat punct pana la iesirile din cladiri respecta prevederile articol si tabel 5.6.13 din Normativ de
siguranta la foc al constructiilor Indicativ P118/1999.
f) numarul fluxurilor de evacuare
F = N/C , in care:
F - numarul de fluxuri
N - numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare
C - capacitatea normata de evacuare a unui flux
Determinarea numarului de fluxuri:
F =10/75= 0,13 = 1 flux
g) existenta iluminatului de siguranta

16

Conform prevederilor Normativului NP 17-2011, constructiile de productie se prevad cu


instalatie electrica pentru iluminatul de siguranta pentru panica in hala de depozitare, interventioe la
centrala termica si evacuare, care sa asigure marcarea traseului de evacuare si a iesirilor.
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi
- Nu este cazul
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si dupa caz a refugiilor
Caile de evacuare se incadreaza in prevederile actelor normative, atat din punct de vedere al
timpilor cat si a lungimii traseelor de evacuare.
j) marcarea cailor de evacuare
Caile de evacuare se vor marca atat cu indicatoare de securitate, conform prevederilor STAS
297, cat si cu corpuri de iluminat aferente instalatiei electrice pentru iluminatul de siguranta pentru
evacuare.
B. Masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu- nu este cazul
C. Salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei se va executa n
aceast ordine, aceste precizri fcndu-se i n planul de evacuare n caz de incendiu.
3.5 Securitatea fortelor de interventie.
A. Amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru
ascensoarele de incendiu:
- accesul la parcel se face pe un drum din calea Borsului cu limea de 6 m, realizndu-se
accesul la cel puin 2 faade ale construciei, conform planurilor de situaie anexate;
- accesul n cldire se poate executa pe 2 laturi, conform planurilor anexate ; se respecta
art.5.9.2/P118/99
B. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale
autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si
reglementarilor specifice de aplicare, referitoar e la:
a) numarul de accese- 1;
b) dimensiuni/gabarite 6m;
c) trasee-din calea Borsului - incinta
d) realizare si marcare- conform avizului de la poliia rutier
Unitatea este amplasat aproximativ la 8 km de Unitatea de Pompieri Oradea.
Cile de acces interioare att la lungime ct i la lime i amplasare n plan sunt conform Normativ
P118-99.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:
a) tipul, numarul si caracteristicile acestora- nu este cazul;
b)amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva- nu este
cazul;
c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri- nu este cazul.
D. precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor
pe timpul interventiei- se vor respecta prevederile normelor de PSI i protecia muncii i planurile de
evacuare .
4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR.

17

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,


conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de
aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specificecorp administrativ
Obiect
P6
G3
Parter
1
1
Etaj
1
1
Total
2
2
Hala depozitare
Obiect
P6
G6
Parter
4
2
Total
4
2
+ 1 pichet PSI echipat cu: ranga, galeata, stingator P6, cange, lopata, topor-tarnacop, ladita de nisip
Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii cu substante de stingere se va
face de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice , atestate potrivit prevederilor legale. Lucrarile de
verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de PSI se executa numai de catre persoane
juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.
Periodicitatea lucrarilor se stabileste cf. reglementarilor tehnice de exploatare si precizarile
producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.
Mijloacele tehnice de PSI cu care se echipeaza si doteaza spatiul, se depoziteaza, se
manipuleaza si se utileaza astfel incat sa nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor
(utilizatorilor), inclusiv ale membrilor fortelor de interventie. Stingatoarele se vor amplasa in locuri
vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare, holuri, coridoare, n zonele iesirilor), la maxim 1,4m
inaltime fata de pardoseala. Toate mijloacele de interventie cu care se echipeaza si doteaza spatiile
studiate vor fi usor accesibile personalului si mentinute in stare de functionare. Locurile de amplasare
a stingatoarelor vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
se specifica:
a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;
b) timpul de alarmare prevazut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
Conform Normativ I18/2002 art. 4.2.1. nu este necesara echiparea compartimentului de
incendiu cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu.
Orice inceput de incendiu va fi anuntat imediat concomitent cu darea alarmei la ISU Crisana din
municipiul Oradea care vor asigura interventia, i la directorul (administratorul) cldirii.
Anuntarea incendiilor se face la telefoanele pompierilor militari din raionul de interventie, precizinduse: ce arde, cine anunta incendiul si numarului postului telefonic. Anuntarea in caz de incendiu se face
de la un telefon fix sau mobil la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oradea la numrul de telefon
112.
C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor.
Conform P118/2/2013/ art. 4.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu

18

hidranti interiori de incendiu;


Conform P118/2/2013/ art. 6.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu
hidranti exteriori de incendiu;
Conform P118/2/2013/ art. 7.1, nu este necesara echiparea compartimentului de incendiu cu
instalaii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler.
D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, unelte si mijloace de interventie:
Perntru interventie se vor asigura stingatoare si un pichet PSI echipat cu: ranga, galeata, stingator
P6, cange, lopata, topor-tarnacop, ladita de nisip
Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii cu substante de stingere se va face de
catre persoane juridice si, dupa caz, fizice , atestate potrivit prevederilor legale. Lucrarile de verificare,
intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de PSI se executa numai de catre persoane juridice si,
dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.
Periodicitatea lucrarilor se stabileste cf. reglementarilor tehnice de exploatare si precizarile
producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.
Mijloacele tehnice de PSI cu care se echipeaza si doteaza spatiul, se depoziteaza, se manipuleaza si
se utileaza astfel incat sa nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale
membrilor fortelor de interventie. Stingatoarele se vor amplasa in locuri vizibile, usor accesibile (pe cai
de evacuare, holuri, coridoare, n zonele iesirilor), la maxim 1,4m inaltime fata de pardoseala. Toate
mijloacele de interventie cu care se echipeaza si doteaza spatiile studiate vor fi usor accesibile
personalului si mentinute in stare de functionare. Locurile de amplasare a stingatoarelor vor fi indicate
prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU.
a) sursa de alimentare cu apa,substante de stingere si rezervele asigurate din reteaua
orasului
b) sursa de alimentare cu energie electrica, gaze, alte utilitati
Alimentarea cu energie electric se va realiza de la reteaua existenta, iar incalzirea spatiilor se
face de la centrala termica proprie pe combustibil solid.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta
Nu este cazul, nefiind necesara infiintarea unui astfel de serviciu.
d) zone, incaperi si spatii in care se gasesc substante si materiale periculoase si pentru
care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale
Nu este cazul, nefiind astfel de zone.
6.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
Modul de incadrare in nivelurile de performanta din punct de vedere al securitatii la incendiu
se considera corespunzator reglemetarilor tehnice din domeniu.
In eventualitatea unui incendiu se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si se va anunta
telefonic
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Crisana (telefon 112)
- S.C. ELECTRICA S.A.
- Politia
Personalul angajat va fi instruit pentru a cunoaste normele ce se impun in caz de necesitate.
Activitatea de prevenire si stingere a eventualelor incendii constituie sarcini care se inscriu in fisele
posturilor. Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure celor din subordine care au stabilite
prin fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare impotriva incendiilor, timpul si conditiile

19

necesare desfasurarii activitatilor aferente indeplinirii in bune conditii a respectivei sarcini. Sunt
obligatorii urmatoarele activitati:
- instruirea periodica privind normele, regulile, si masurile specifice de aparare impotriva
incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planul de interventie
- participarea la instruire si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor, stabilite
potrivit legii
- afisarea planurilor de evacuare in caz de incendiu in fiecare compartiment de incendiu
- organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca (stabilirea componentei
echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor
materiale, organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare)
Datele privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca, se
inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton si se afiseaza intr-un loc vizibil
si mai putin afectat de incendiu.
In ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe
durata exploatarii constructiei se stabilesc urmatoarele:
- instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere, planurile
de evacuare in caz de incendiu se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform
reglementarilor specifice
- planurile de interventie se intocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, in situatiile
reglementate sau impuse de conditiile concrete privind apararea impotriva incendiilor
- punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie
in situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de
interventie
Se va nominaliza o persoana care sa coordoneze activitatea de aparare impotriva incendiilor.
Se vor asigura conditiile pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor si obligatiilor ce revin
proprietarului si utilizatorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,
ORDINUL Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor si Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta,
aprobate prin Ordinul nr.712/2005 modificate si completate prin Ordinul nr.786/2005.
Intocmit
Arh. Valicec Mircea D.

20