Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. ARCHITEL S.R.L.

Baia Mare, str. Victoriei 36


Tel. 0262-226861

Proiect nr. 811/2013

BORDEROU
VOLUM ARHITECTURA
Partea scrisa
Lista semnaturi
Scenariu de securitate la incendiu
Memoriu justificativ D.T.A.C.
Certificat de urbanism
Partea desenata
Plan incadrare in localitate
Plan de situatie
Plan subsol
Plan parter
Plan etaj 1
Plan etaj 2 si 3
Plan etaj 4 si terasa
Sectiunea A-A
Sectiunea B-B
Fatada sud
Fatada nord
Fatada vest
Fatada est

sc. 1:2000
sc. 1:500
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100
sc 1:100

Plansa A0
Plansa A1
Plansa A2
Plansa A3
Plansa A4
Plansa A5
Plansa A6
Plansa A7
Plansa A8
Plansa A9
Plansa A10
Plansa A11
Plansa A12

VOLUM INSTALATII (borderou propriu)

Sef proiect
arh.Baban Alexandru

S.C. ARCHITEL S.R.L.


Baia Mare, str. Victoriei 36
Tel. 0262-226861

Proiect nr. 811/2013

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii


1.1. Datele de identificare
Denumirea obiectivului:

BLOC DE LOCUINTE S+P+4E


(cu spatii comerciale la parter si
garaje la subsol)

Amplasament:

Str. Petru Maior F.N. Baia Mare

Beneficiar:

S.C. EMSEMNS PROD S.R.L.

Proiectant:

S.C. ARCHITEL S.R.L.

Faza:

AVIZ P.S. I.

Profil de activitate:

Activitati de locuire, magazine la parter,


parcaj auto la subsol

Timp de functionare:

24ore/zi, 365 zile/an

1.2. Destinatia
- Functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei:
- parcari auto: la subsol
- magazine: la parter
- locuinte: la etaj I,II,III, IV
- Conform anexei art. 10 cap.II din NP 127/2009 spatiul subsolului se clasifica
dupa marime in tipul P1 (de la 11 la 100 de autoturisme) avand 14 locuri de
parcare si este inglobat intr-o cladire civila (publica) cu alte destinatii.
- Tipul de stationare: stationare de domiciliu.
- Parterul: spatii comerciale diverse in care nu se vor comercializa substante si
materiale cu pericol de producere a incendiilor in afara celor cosmetice.
Pentru realizarea obiectivului, Bloc de locuinte S+P+4Ecu spatii comerciale la
parter si garaje la subsol ,beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 810
din 14.08.2013.

Blocul urmeaza a fi ridicat pe un teren situat in intravilan, fiind notat in proprietatea


SC EMSENS PROD SRL sub nr. cadastral 100727 si a facut obiectul studiului pentru
reglementarea urbanistica a zonei prin P.U.Z. Zona rezidentiala bd. Bucuresti, bd.
Unirii, str. Gheorghe Bilascu si str. Petru Maior intocmit de SC 9Optiune SRL si
aprobat prin HCL nr. 205 / 2013.
Blocul de locuinte propus este format dintr-un corp cu accesul pe verticala prin scari
cu rampe, trepte si podest, ce se vor executa din beton armat.
1.3. Categoria si clasa de importanta
Obiectivul tratat, in functie de implicarea functionala in domeniul socio-cultural, in
mediul construit si in natura si in functie de caracteristicile acesteia, se incadreaza in
conformitate cu metodologia Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului
in cladire cu caracteristici si functiuni obisnuite a caror neindeplinire nu implica riscuri
majore pentru societate si natura
A
-categoria de importanta C - normala conform HG 766/97
B
-clasa de importanta III conform NP 100/1. 2006.
1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii
A. Principalele caracteristici ale constructiei
a)
Tipul cladirii:
- regim de inaltime : obisnuit, cladire tip S+P+4E
- grupa : cladire civila publica-cladire pentru locuit, spatii comerciale si parcari auto;
-volumul constructiei:Vu= 5.190 mc.;
-inaltimea maxima: 17,40 m de la cota 0.00 inclusiv casa lift.
b)

Aria construita si desfasurata:


- Suprafata construita la sol: Sc = 400 mp.
- Suprafata construita desfasurata S+P+4E
Scd =1815,6 mp.
- Suprafata utila totala: Su = 1498,0 mp.
- Suprafata locuibila: Sl = 471,1 / 18 camere
- Suprafata totala logii = 12,8mp.
- Suprafata totala terase circulabile = 400,80mp.

Spatiile propuse si suprafetele lor pe nivele sunt urmatoarele:


Subsol:
Spatiu parcare 14 locuri
adapost aparare civila

= 425,6 mp.

adapost
= 36,8 mp
sas
= 2,7 mp
grup sanitar = 3,2 mp
casa scarii
= 11,6 mp
total suprafata utila subsol
= 479,9 mp

Parter:
acces locatari
casa scarii
spatiu carucioare
spatii comerciale
spatiu tehnic
vestiar
total suprafata utila parter

= 17,2 mp.
= 25,8 mp
= 10,2 mp
= 282,9mp
= 8,5 mp
= 6,8 mp
= 350,7 mp

Etaj I.
casa scarii + lift
= 15,4 mp.
Apartament nr. 1 : 3 camere
camera de zi = 35,5 mp
dormitor
= 17,8 mp
dormitor
= 17,9 mp
hol
= 5,8 mp
bucatarie
= 10,5 mp
baie
= 5,2 mp
wc serv.
= 2,3 mp
debara
= 2,3 mp
Apartament nr. 2 : 3 camere
camera de zi = 32,3 mp
dormitor
= 17,7 mp
dormitor
= 19,1 mp
hol
= 6,2 mp
bucatarie
= 7,5 mp
baie
= 5,2 mp
wc serv.
= 3,0 mp
hol
= 7,0 mp
debara
= 1,8 mp
. total suprafata utila etaj 1

S loc. = 71,2 mp

S util = 97,3 mp

S loc. = 69,1 mp

S util = 99,9 mp
= 197,2 mp

Etaj II
casa scarii + lift
= 15,4 mp.
Apartament nr. 3 : 3 camere
camera de zi = 37,5 mp
dormitor
= 17,8 mp
dormitor
= 17,9 mp
hol
= 5,8 mp
bucatarie
= 10,5 mp
baie
= 5,2 mp
wc serv.
= 2,3 mp
debara
= 2,3 mp
Apartament nr. 4 : 3 camere
camera de zi = 32,3 mp
dormitor
= 17,7 mp
dormitor
= 19,1 mp
hol
= 6,2 mp
bucatarie
= 7,5 mp

S loc. = 73,2 mp

S util = 99,3 mp

S loc. = 69,1 mp

baie
= 5,2 mp
wc serv.
= 3,0 mp
hol
= 7,0 mp
debara
= 1,8 mp
. total suprafata utila etaj 2
Etaj III.
casa scarii + lift
= 15,4 mp.
Apartament nr. 5 : 2 camere
camera de zi = 26,4 mp
dormitor
= 18,7 mp
hol
= 5,8 mp
bucatarie
= 6,8 mp
baie
= 5,3 mp
sas .
= 1,9 mp
debara
= 2,3 mp
Apartament nr. 6 : 3 camere
camera de zi = 33,9 mp
dormitor
= 17,7 mp
dormitor
= 16,2 mp
hol
= 6,2 mp
bucatarie
= 7,5 mp
baie
= 5,3 mp
wc serv.
= 3,0 mp
hol
= 7,0 mp
debara
= 1,8 mp
. total suprafata utila etaj 3
Etaj IV.
casa scarii + lift
= 15,4 mp.
Apartament nr. 7 : 4 camere
camera de zi = 30,3 mp
dormitor
= 16,8 mp
dormitor
= 13,6 mp
dormitor
= 14,9 mp
hol
= 3,8 mp
bucatarie
= 9,8 mp
baie
= 6,1 mp
wc dus
= 3,5 mp
hol
= 5,0 mp
debara
= 1,4 mp
. total suprafata utila etaj 4
Total suprafete utile / bloc:
demisol
parter
etaj I
etaj II

Su = 479,9 mp.
Su = 350,7 mp.
Su = 197,2 mp
Su = 199,2 mp.

S util = 99,9 mp
= 199,2 mp

S loc. = 45,1 mp

S util = 67,2 mp

S loc. = 67,8 mp

S util = 98,6 mp
= 165,8 mp

S loc. = 75,6 mp

S util = 105,2 mp
= 105,2 mp

etaj III
etaj IV
Total suprafete utile / bloc:

Su = 165,8 mp.
Su = 105,2 mp.
Su = 1498,0 mp.

Total suprafata construita / bloc


demisol
Sc = 530,0mp.
parter
Sc = 400,0 mp.
etaj I
Sc = 259,3 mp.
etaj II
Sc = 261,8 mp.
etaj III
Sc = 218,0 mp.
etaj IV
Sc = 146,5 mp.
Total suprafata construita desfasurata Scd = 1815,6 mp.
Total apartament / bloc : 7 apartamente, din care :
apartamente cu 2 camere : 1 apartament;
apartamente cu 3 camere : 5 apartamente;
apartamente cu 4 camere : 1 apartament;
7 apartamente.
c)

d)

e)

Numarul compartimentelor de incendiu:


obiectivul propus se constitue intr-un singur compartiment de
incendiu; Scd = 1815,6 mp.
Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori (persoane)
Obiectivul tratat este un bloc cu 7 apartamente(21 camere de
locuit) .
Numar de persoane aflate pe nivel:
- subsol = 14 locuri parcare; cf. NP127\2009 cap.7 art.66
alin.2 : nr. autoturisme : 14 buc x 15%= 2 auto. x 2
pers./auto = 4 persoane
- parter = 40 persoane / 8 ore zi spatii comerciale
- etaj I = 6 persoane
- etaj II = 6 persoane
- etaj III = 5 persoane
- etaj IV = 4 persoane
________________________
65 persoane

Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de


autoevacuare a acestora.
Numarul maxim de persoane cu prezenta permanenta este de 65
persoane/ locuinte; 40 persoane / spatii comerciale insa nu permanent.
Numar cai de evacuare:
De la locuinte evacuarea se realizeaza prin usile de apartament in coridoare
si respectiv pe scarile cu rampe, trepte si podeste din beton armat.
Podestele si rampele scarilor interioare indeplinesc conditiile de comportare
la foc stabilite la art. 2.3.33. din NP 118/99 elemente constructive CO(CA1)
cu rezistenta la foc de minimum 1 ora in cladiri de gradul I III de rezistenta la
foc.
Elementele constructive care compun caile de evacuare (coridoare, holuri,
casa scarii, respecta art. 4.2.10., tabel 4.2.16. din NP 118/99).

Casele de scara de acces la locuinte sunt independente fata de spatiile


comerciale aflate la parter si parcari. Din subsol se poate accede in casele de
scara printr-o incapere tampon prevazuta cu 2 goluri cu usi metalice rezistente
la foc URF 45min.
Dimensiuni, cale de evacuare:
- locuinte: latime rampe, la cele doua case de scari: 1,15m.
-lungime maxima a caii de evacuare: 30 m.in doua directii
diferite,
timp de evacuare normat 125sec. - tabel 4.2.16 din NP 118/99.
Calea de evacuare asigura capacitatea de evacuare a doua fluxuri dinspre etaje spre
parter.
Dimensiuni cale de evacuare de la parter: pe doua directii latimea cale de evacuare
l =2,00m.
Capacitatea de evacuare a unui flux la cladiri de locuit normata , este de 80
persoane; F= N/C= 65/80 = 0,82 flux necesar. Fluxuri asigurate pentru locuinte - 2
fluxuri / 2 cai.
- spatii comerciale parter:
- numar cai de evacuare: 1 cale de evacuare cu l = 2,00m. care asigura cate 2 fluxuri
de evacuare fiecare.
F = N/C = 40/70 = 0,57 flux necesar.
Caile de evacuare sunt independente fata de celelalte niveluri, avand golurile
protejate cu tamplarie de aluminiu si geam termopan, cu deschiderea spre exterior.
- subsol evacuarea se face prin casa de scara printr-o incapere tampon prevazuta
cu 2 goluri cu usi metalice rezistente la foc URF 45min., dar se poate realiza si prin
golul de acces evacuare auto L = 4m, nefiind prevazut cu usi, doar cu bariera de
limitare a trecerii. F = N/C = 28/70=0,4 fluxuri necesar.
f)

g)

-.
-

Capacitati de depozitare sau adapostire: 65 pers.


- 14 autoturisme parcate;
- dotari pentru birouri sau spatii nealimentare;
- dotari interioare de locuit.
Caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de
substante periculoase, potrivit clasificarii din Hotararea
Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase:
- in obiectiv nu se desfasoara activitati care sa prezinte pericol de
accidentari majore si nu sunt implicate substante cu pericol de
incendiu.

h)
Numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor:
cale de evacuare supraterane
:1
cale de evacuare subterane pentru garaje
:2
din adapostul de protectie civila - tunel 1
tipul si capacitatile de parcare la
subsol
: 14 autoturisme

B.
Instalatii utilitare aferente constructiei, respectiv amenajarii
a. Instalatia de incalzire
:
nu este cazul la nivelul subsolului
parcajului
la nivelul locuintelor cf. memoriu

b. Instalatia de ventilare

c. Instalatia de climatizare

d. Instalatia electrica
e. Instalatia de gaze

:
:

f. Instalatia de automatizare :

anexat ;
la nivelul subsolului, parcajului si
la nivelul locuintelor cf. memoriu
anexat ;
nu este cazul la nivelul subsolului
parcajului
la nivelul locuintelor cf. memoriu
anexat ;
conform memoriu anexat ;
nu este cazul la nivelul subsolului
parcajului
la nivelul locuintelor cf. memoriu
anexat ;
nu este cazul la nivelul subsolului
parcajului

din care rezulta ca acestea nu contribuie la initierea , dezvoltarea si propagarea


unui incendiu , nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau
obiectele din incaperi ori adiacente acestora , iar in cazul unui incendiu se asigura
conditii pentru evacuarea persoanelor ;
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform
prevederilor reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare:
a)

Densitatea sarcinii termice

NIVEL

PARTER

350

Sarcina
termica
MJ
105000

ETAJ 1

198

39600

200

ETAJ 2

199

39800

200

ETAJ 3

166

33200

200

ETAJ 4

106

21200

200

SUBSOL - PARCARE

480

216000

450

1499

454800

303,4

TOTAL

Suprafata
mp

qs
MJ/mp
300

qs med =303,4 MJ/m2 rezulta RISC MIC PENTRU LOCUINTE


qs med =450 MJ/m2 rezulta RISC MARE PENTRU PARCARE
b)

Clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din


Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor de

constructii pe baza performantelor de comportare la foc,


aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si
internelor nr. 1822/394/2004, din reglementarile tehnice
specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizicochimice ale materialelor si substantelor utilizate;
Combustibilitatea elementelor de constructie si a materialelor
componente ale elementelor si structurilor constructive, corespund
reglementarilor, functie de gradul de rezistenta asigurat si tipul
constructiei, incadrandu-se in urmatoareleclase de combustibilitate:
Incombustibile A1,A2: materiale care nu contribuie la dezvoltarea
incendiului nici in cazul incendiului generalizat:
Clasele de reactie la foc
Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materiale

Clase de performanta
de reactie la foc

Beton armat
Zidarie de caramida
Grinzi din beton armat
Placi de gipscarton(IPSOS) ignifug
Sape din mortar cu lianti anorganici
Pardoseli din ciment rolat
Pardoseli gresie
Pardoseli parchet

Nr. Tipul elementului de constructie


crt.
Stalpi din beton armat
Zidarie din caramida 25 si 30cm.
Grinzi, plansee, nervuri, acoperis
Pereti de compartimentare din
caramida de 15cm. grosime
Invelitoare din tabla lisa pe suport
continuu(astereala lemn)
(vata minerala+folie plastic)

A1
A1
A1
A2, S1, do
A1
A1
A1(Fl)
D S2, do

Clase de
combustibilitate
C0(CA1)
C0(CA1)
C0(CA1)
C0(CA1a)
C0(CA1)

Clase de reactie
la foc
A1
A1
A1
A1,
A1
A2, S1, do

Dupa clasa de periculozitate (tabel 6.2.19 din P118-99) materialele


manipulate, utilizate se incadreaza in Clasa P1-P3 de periculozitate;
materiale inerte, piese metalice, etc.
Clasa P4 cu periculozitate mare:
benzina, motorina la demisol;
hartie, carton, PVC, polietilena, tesaturi, confectii, piele, polivinilice, etc.
la parter, etaje si mansarde.
c)

sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot


favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul minim de aprindere,
precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.

sursa de aprindere cu flacara: flacara de chibrit, tigara;


surse de aprindere de natura termica: obiecte incandescente,
caldura degajata de aparate termice( utilizate ocazional);
surse de aprindere de la masinile de gatit sau microcentrale pe
gaz metan;
surse de aprindere de natura electrica: suprasolicitare, scurtcircuit, utilizarea improvizatiilor, efect termic al curentului electric;
Conditii preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea:
neglijenta umana, fumatul;
instalatia electrica de iluminat si prize suprasolicitata;
instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
receptori electrici lasati sub tensiune nesupravegheati;
scurtcircuite de natura electrica;
defectiuni tehnice de exploatare;
trasnet si alte fenomene naturale;
arson.

B.NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU : se stabilec pentru fiecare spatiu , zona ,


compartiment : conform P118/2003 :
- cf. art.2.1.2. : q = sub 420 MJ/mp =
RISC MIC DE INCENDIU ;
- cf. NP125\97 art.20 alin 1 : parcarea subterana=
: RISC MARE DE
INCENDIU
- Categoria de pericol de incendiu
: C
3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
3.1.STABILITATEA LA FOC : se stabileste in functie de :
a. Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie in special a celor
portante si de compartimentare :
cf. NP127\2009 cap.4 art.22 : parcajul subteran trebuie sa indeplineasca
conditiile de performanta pt. nivelul II de stabilitate la incendiu , astfel cf.
art.23 alin a];
1. plansee din beton armat , C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibile, REI 180
( cf.art.30 alin c) ;
2.
pereti exteriori portanti din beton armat , C0, clasa de reactie la foc A1,
incombustibile, REI 120 ;
a) stalpi din beton armat, C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibili, R 180;
b) grinzi din b.a., C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibile, R 45
c) zidarie portanta din GVP, C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibila, EI 15
d) zidarie neportanta din GVP, C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibila, EI 45
b. gradul de rezistenta la foc :
II
structura de rezistenta la foc din cadre de b.a. se comporta foarte bine la foc ;
Timp de aprindere (Ta) : 3 min ;
Timp normalizat pentru evacuare (Tne) 5 min;
Timp de supravietuire (Ts) 5 min
Timp de siguranta a caii de evacuare (Tsac) 20 min
Timp de dezvoltare libera a incendiului (Tdli) 25 min
Timpul de incendiere totala : = 30 minute.
Timp de propagare a incendiului la constructiile vecine : (Tpv) = 2 ore

3.2. LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN


INTERIORUL CONSTRUCTIEI :
a) compartimentarea antifoc Constructia a fost proiectata ca formand
un singur compartiment de incendiu.
b) propagarea incendiului in cadrul compartimentului de incendiu :
b1 - intre nivelurile superioare supraterane :
Avand in vedere ca avem de-a face cu un compartiment de incendiu ce are
alte compartimentari interioare (functionale), este posibila propagarea unui
incendiu in intregul compartiment, prin masuri constructive, urmarindu-se doar
limitarea unui eventual incendiu.
Peretii de separare ai spatiilor cu diferite functiuni, dintr-o cladire administrativa
( civila), conform art. 3.4.4, trebuie sa fie min. C4- usor inflamabili, iar
compartimentarile diferitelor functiuni fata de casa de scara trebuie sa fie C1
cu rf. 30 min., conform art. 4.2.54. Peretii din zidarie proiectati( C0, clasa de
reactie la foc A1) indeplinesc aceste cerinte.
Sarcina termica globala a constructiei este de 454800 MJ.
Peretii din zidarie si structurile din b.a. vor avea o comportare foarte buna la
foc.
Instalatiile electrice, fiind in tubulatura sub tencuiala, nu vor fi influentate in
prima faza de dezvoltarea unui incendiu.
Sistemul de incalzire, fiind structurata pe centrale termice independente pentru
fiecare apartament , ce functioneaza pe combustibil gaz metan, are sistemele
de radiere a caldurii- calorifere- pozitionate in incaperi, care vor fi influentate in
fazele initiale ale incendiului.
b2 - intre nivelurile inferioare : demisol (subsol) si parter si etaje :
- cf. NP127\2009 cap.7 art.82 peretii casei de scara vor fi rezistenti la
foc minim EI 120 - sunt proiectati din beton armat ;
- cf. NP127\2009 cap.7 art.84 rampele si podestele casei de scara
interioare vor fi rezistenti la foc minim REI 60 - si ale casei de scara
exterioare rezistenta la foc R15 clasa de reactie la foc A1 - sunt
proiectate din beton armat ;
- cf. NP127\2009 cap.7 art.86 accesul se realizeaza prin intermediul
unui spatiu tampon minim 3 mp
- cf. NP127\2009 cap.7 art.74
(1) Coridoarele i holurile prin care se asigur evacuarea utilizatorilor se separ de
restul construciei cu perei i planee rezistente la foc EI 60.
(2) Atunci cnd pereii coridoarelor sau holurilor de evacuare le separ de spaiul n
care se parcheaz autoturismele, vor fi rezisteni la foc EI 120.
(3) Uile din pereii coridoarelor sau ai holurilor de evacuare vor fi rezistente la foc
EI 60-C atunci cnd debueaz n spaiul de parcare i EI 30-C, spre alte destinaii.
- cf. NP127\2009 cap.8 art.103
(2) n parcajul subteran, pereii ghenelor pentru instalaii vor fi rezisteni la foc EI
60, iar gurile de vizitare se protejeaz cu capace rezistente la foc EI 30.
ART. 106
Finisajele interioare ale pereilor i plafoanelor parcajelor subterane pentru
autoturisme se realizeaz din materiale din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1, d0.tencuieli driscuite si zugravite in var alb ;
ART. 107

Izolaiile termice sau acustice ale pereilor i tavanelor vor fi realizate din materiale
clasificate cel puin n clasa de reacie la foc A2-s1, d0 i la planee A2_(FL)-s1.izolarea planseului peste parter cu polistiren extrudat ;
ART. 108
Pardoselile parcajelor subterane este prevazut cu pante pentru ca apa i orice lichide
rspndite accidental s se scurg ctre canalizri prevzute cu sifoane de
pardoseal i separatoare de hidrocarburi .
ART. 109
Stratul de uzur al pardoselilor parcajelor subterane va fi realizat din materiale din cel
puin clasa de reacie la foc A2_(FL)-s1.- rasina sintetica ;
ART. 110
Pentru evitarea scurgerii lichidelor la nivelurile inferioare ale parcrii, pardoseala
circulatiilor auto dintre nivelurile de parcare va fi cu minimum 2,5 cm mai sus fa de
nivelul curent de parcare.
elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de
compartimentare :
- cf. NP127\2009 cap.4 art.30 alin. c) : separarea intre garaj si etaje :
plansee din beton armat , C0, clasa de reactie la foc A1, incombustibile, REI
180;
Avand in vedere cele de mai sus avem de-a face cu o comportare la foc BUNA.
c) Sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti.
a1 - cf. NP127\2009 ART. 111
(1) La parcajele subterane pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacurii
fumului n caz de incendiu prin sistemul : a) tiraj natural-organizat;
ART. 114
(1) Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admis pentru parcrile
subterane cu maximum dou niveluri, dac pentru fiecare nivel de parcare
deschiderile de admisie a aerului i cele de evacuare a fumului asigur
suprafaa minim de 12 dm^2 pentru fiecare autoturism.
necesar cf. NP127\2009 ART.
111
numar niveluri subterane
proiectate
numar de autoturisme parcate
suprafata de
admisie/autoturism
suprafata de
evacuare/autoturism
suprafata de admisie
minima/parcare
suprafata de evacuare/parcare

1
14
12 dm2
9 dm2
1,68 mp
1,26 mp

Parcajul subteran studiat, beneficiaza in peretii exteriori de 12 goluri cu dimensiunle


de 1,6 x 0,4 m, acestea insumand 7,68 mp suprafata de admisie a aerului si cele de

evacuare a fumului. Astfel ventilarea parcajului subteran se va realiza in mod naturalorganizat.


ART. 118
(1) Admisia aerului n caz de incendiu poate fi prin tiraj natural-organizat sau prin
tiraj mecanic.- varianta aleasa prin tiraj natural-organizat
(2) Debitul admisiei mecanice a aerului trebuie s fie 75% din debitul de fum
evacuat, cu o toleran de plus sau minus 10%.
- la nivelul subsolului : suprafata de admisie aer proaspat : 11,04 mp
suprafata de evacuare a fumului
: 14,58 mp
proportia de 75% este realizata
(2) Distana dintre gurile de admisie a aerului i cele de evacuare a fumului poate
fi de maximum 75,00 m conform proiect distanta este 32,25 m
(3) Parcarea subterana propusa este puternic ventilate - sunt considerate a
asigura evacuarea natural-organizat a fumului.-24dm2/autovehicol
d) Bariere de fum
Constructia nu va fi dotata cu bariere sau ecrane pentru directionarea fumului.
e) Sisteme de detectie, semnalizare si stingere a incendiului
Cladirea va avea sisteme de semnalizare incendii la nivelul parcarii de la demisol si
va fi dotat cu buton manial si sonerie .
f) Masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilatie- climatizare
In cladire nu vor exista sisteme de ventilatie sau climatizare.
g) Masurile constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii
focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri.
In cazul cladirii, prin utilizarea materialelor incombustibile( la finisaje)
este posibila propagarea focului pe peretii adiacenti, prin termoizolatia
din polistiren, precum si propagarea la acoperis, prin golurile fatadei. se
propune crearea de nuturi in campurile de polistiren daca acest material
va fi folosit si nu cel recomandat de proiectant VATA BAZALTICA ,
limitandu-se astfel, partial, propagarea focului pe pereti sau la acoperis.
Timpul de propagare la vecinatati 30 min.
3.3.Limitarea propagarii incendiului la vecinatati
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se
precizeaza:
a) distante de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice
sau masuri alternetive conforme cu reglementarile tehnice, atunci
cand aceste distante nu pot fi realizate
Obiectivul propus va fi o constructie civila de locuit de tip S+P+4E cu
spatii comerciale la parter si parcaje la subsol, independenta, care
constitue un compartiment de incendiu, avand vecinatati la distante
de :
- la nord - bloc de locuinte P+3 2,25 m. gr. I. de rez. la foc;
- la est limita proprietate teren viran la 3,3 m.
- la sud constructie parter la 9,2 m. gr. I. de rez. la foc
- la vest bloc locuinte P+3 la 14,9 m. gr. I. rez. la foc.

b) Masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe


fatade si pe acoperis, de exemplu, performanta la foc exterior a
acoperisului/invelitorii de acoperis:
Pentru limitarea propagarii focului pe fatade spre blocul de locuinte situat la nord la
2,25 m, peretele nordic al cladirii proiectate se prevede tip calcan, fara goluri cu
ferestre si avand depasiri de min. 60 cm fata de colturi pe tot conturul, pe verticala si
pe orizontala.
Pentru limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade se mentin:
elementele de constructie din zidarie de caramida, grinzi si plansee din
beton armat;
usile apartamentelor spre casele de scara vor fi usi rezistente la foc 15min.,
fara a fi obligatorie prevederea dispozitivelor de autoinchidere;
pe fatade limitarea propagarii incendiului de la nivelul demisolului la parter
se face prin asigurarea de portiuni pline intre golurile suprapuse ale
acestora, cu suprafata de minimum 1,20mp.( cap. III C.2.9.1. - NP24/98
finisajul interior si exterior: tencuieli driscuite la pereti interiori,
exteriori,pardoselile din gresie, parchet pe sapa de beton;
c) dupa caz, masuri de protectie activa
- nu este cazul
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A.

Pentru caile de evecuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza


a) Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte
functiuni prin elemente de separare de foc si fum, protectia
golurilor din peretii ce le delimiteaza
a1 evacuarea persoanelor de la nivelul subsolului parcaj auto subteran
- cf. NP127\2009 cap.7 art.58 evacuarea persoanelor se poate efectua in exterior
direct sau prin degajament protejat . Astfel din subsol s-a proiectat o iesire de salvare
direct in exterior spre rampa de acces auto si o iesire spre scarile interioare prin
intermediul unui spatiu tampon anterior casei de scara
- cf. NP127\2009 cap.7 art.82 peretii casei de scara vor fi rezistenti la foc minim EI
120 - sunt proiectati din beton armat ;
- cf. NP127\2009 cap.7 art.84 rampele si podestele casei de scara interioare vor fi
rezistenti la foc minim REI 60 - si ale casei de scara exterioare rezistenta la foc
R15 clasa de reactie la foc A1 - sunt proiectate din beton armat ;
- cf. NP127\2009 cap.7 art.86 accesul se realizeaza prin intermediul unui spatiu
tampon minim 3 mp ( 3 mp proiectat )
a2 evacuarea persoanelor de la nivelul parterului si a etajelor superioare :
din spatiul comercial evacuarea se face pe fatada sudica printr-o usa dubla de 1,8 m
latime cu deschidere direct spre exterior. la parter se gaseste de asemenea si spatiul
de evacuare al locatarilor rezidenti la nivelele superioare, direct spre exterior in doua
directii prin intermediul a doua usi duble de 1,8 m latime cu deschidere exterioara.
a3 evacuarea persoanelor de la nivelurile superioare suprateane
activitatile de locuire : evacuarea se face prin intermediul casei scarilor
conceputa in doua rampe de 1,2 m latime construite din beton armat.
Peretii de separare ai cailor de evacuare trebuie sa fie C1, cu rezistenta la foc 30
min, practic neinflamabili( conform prevederilor tb. 4.2.24). Peretii din zidarie portanta
sau neportanta proiectati indeplinesc aceasta cerinta.

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu,


prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control a
fumului
b1 - casa de scara interioara este prevazuta cu ferestre la fiecare nivel,
precum si la nivelul tehnic si usa de acces in exterior pe terasa ;
b2- spatiu tampon de la nivelul subsolului este prevazut cu ghena de ventilare
cu dimensiunile de 0,6 x 0,5 m = 0,3 mp echivalent cu 10% din suprafata spatiului
tampon ( 3 mp ) ;
b3- spatiu tampon de la nivelul parterului este considerat chiar windfangul de
intrare care este prevazut cu 2 usi de 1,8 x 2,1 m , adica 7,56 mp echivalent cu 50 %
din suprafata spatiului tampon ( 15,1 mp ) ;
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare,
exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte
balansate etc.
- obiectivul tratat dispune de 1 scara interioara, amplasata in cadrul
volumului inchis al cladirii. Dupa forma in plan a scarilor, acestea sunt
scarile cu doua rampe drepte egale de cate 8 trepte fiecare, cu latimea
de 1,20 m cu paliere si podeste drepte, din beton armat, care asigura
doua fluxuri de evacuare.
Geometria treptelor este de 28 x 17,2 cm.
Scara dintre parter si etajul 1 are una din rampe mai lunga (14 trepte)
data fiind inaltimea mai mare a parterului. Podestul este drept cu
latimea de 1,2 m.
Scara dintre subsol si parter are de asemenea rampe inegale (11 + 3
trepte), cu inaltimea treptei de 17,8 cm. Podestul este drept cu latimea
de 1,2 m.
d) geometria cailor de evacuare gabarite latimi, inaltimi, pante
Caile de evacuare sunt independente si distincte, inchise in casa de
scara.
Dimensiunile cailor de evacuare de la etaje: latimea de
evacuare(dimensiuni rampa): 1,2 m. asigurand capacitatea de
evacuare a doua fluxuri
Dimensiuni cai de evacuare de la parter cu latimea cale de evacuare
1,80m si asigura capacitatea de evacuare a cate doua fluxuri fiecare.
Evacuarea din spatiile comerciale ale parterului prin usa exterioara de
1,8 m latime asigurand 3 fluxuri de evacuare.
Evacuarea din spatiile parcajelor: o cale de evacuare cu L= 4,00m.
latime, precum si spre parter prin casa de scara cu latimea de
evacuare(dimensiuni rampe si coridoare): 1,2 m. asigurand capacitatea
de evacuare a doua fluxuri
e) timpii/lungimile de evacuare
Lungimea maxima a caii de evacuare: 22m.
Timpul de evacuare in situatia cea mai defavorabila conform tabelului
4.2.16. din NP118/99 este de 60 secunde.
f)
numarul fluxurilor de evacuare:
f1 pentru nivelurile supraterane : numarul fluxurilor de evacuare. Conform
Normativului P 118/1999, art. 2.6.56, numarul de fluxuri se stabileste cu relatia :

F=N/C
N=62
C=70
F=62/70= 0,9 minim 2 fluxuri. La nivelul
constructiei avem asigurat 2 fluxuri , astfel :
2 fluxuri pe scara interioara latime 120 cm ; locuinte
3 fluxuri pe usa exterioara latime 180 cm ; spatii parter
f2 pentru nivelul subteran - parcare auto :
cf. NP127\2009 cap.7 art.66 alin.2 nr. autoturisme : 14 buc x 15%= 2 x 2
persoane = 4 persoane = 1 flux evacuare ;
cf. NP127\2009 cap.6 art.41 nr. autoturisme : 14 buc x 0,5%= 0,07 = 1 persoane
cu handicap avem asigurat 1 loc la fiecare podest de lift ;
cf. NP127\2009 cap.7 art.67 1 flux de evacuare = 70 persoane
La nivelul constructiei avem asigurate fluxuri pe o scara interioara latime 120 cm ;
g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu
energie electrica de rezerva
Pe fiecare nivel s-au prevazut corpuri de iluminat de siguranta si la
hidranti, conform planuri instalatii electrice anexate.
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi
- nu este cazul
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor:
minim 10 min
j) marcarea cailor de evacuare:
- sunt marcate si iluminate corespunzator conf. memorii si planse de
instalatii de specialitate electrice anexate.
B.

C.

Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea


copiilor, persoanelor cu disabilitati, bolnavilor si a altor categorii de
persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu rampa
exterioara panta 6 grade.
Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor,
a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
Conditiile de comportare la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei
parti componente sunt determinate de rezistenta la foc a acestora.
Elementele constructive ale cladirii, inclusiv cele de compartimentare
necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii au o
mare rezistenta la foc. Comportarea la foc a constructiei este buna.
Pentru stingerea inceputului de incendiu din incinta obiectivului vor actiona:
decuplarea curentului electric: administrator;
Avand dotari speciale antiincendiu actionate automat din centrala de detectie
si semnalizare incendii, persoanele aflate in obiectiv intr-un astfel de moment
vor putea sa ia masuri minimale de evacuare pana la sosirea echipei de
interventie.
In paralel cu operatiunea de anuntare, alarmare se va trece la evacuarea
utilizatorilor si a bunurilor:
persoanele care nu au fost afectate de pe urma incendiului se vor evacua
singure conform traseelor de pe planul de evacuare;
prioritatea de evacuare a persoanelor este:
- persoanele care nu cunosc obiectivul
- persoanele care nu se pot evacua singure(in stare de soc, raniti)

operatiunile de evacuare -salvare vor avea ca obiectiv si verificarea atenta


a spatiilor pentru a depista persoanele ranite sau care nu pot semnala
prezenta lor;
actiunea se va desfasura concomitent cu actiunile de stingere incercand
ca operatiunile sa nu interfereze negativ;
se vor prefera caile cele mai scurte si mai ferite de pericol.
3.5. Securitatea fortelor de interventie
A.
Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta , pentru
autospeciale si ascensoare de incendiu :
Accesul in incinta se desfasoara de pe strada Gh.Bilascu prin str. Petru Maior
care, prin PUZ aprobat se propune spre largire a carosabilului la 7 m cu dublu sens
de circulatie pentru fatadele est sud si vest sau direct in caz de nevoie din str. Gh.
Bilascu printre blocurile nr. 14 si 16 pentru fatada nordica.
- Accesul in cladire se poate realiza : prin intrarea locatarilor din doua directii
(fatada est si fatada vest), prin intrarea spatiilor comerciale (fatada sud); prin
intrarea de acces in parcarea de la subsol (fatada vest) ;
B.
Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor :
a. Numarul de accese
: 1 carosabil str. Petru Maior ;
b. dimensiuni / gabarite
: 7 m latime ;
c. trasee
: str. Ge. Cosbuc str. Gh. Bilascu str. P. Maior
sau bd. Bucuresti str. Gh. Bilascu str. P. Maior
d. Realizare si marcare
: iluminat stradal
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza : nu este cazul
4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
(1) La parcajele subterane de tipul P1 este obligatorie echiparea cu urmtoarele
instalaii de stingere a incendiilor:
a) hidrani interiori;
b) sprinklere;
c) perdele de drencere (sprinklere deschise) pentru protecia golurilor rampelor de
circulaie a autoturismelor ntre nivelurile parcajului subteran i a golurilor de acces la
puurile platformelor elevatoare, precum i drencere (sprinklere deschise) n tamburii
deschii (atunci cnd se prevd);
e) hidrani exteriori.
(2) Fac excepie de la obligativitatea prevederii instalaiilor automate de stingere a
incendiilor tip sprinkler:
b) parcajele subterane puternic ventilate natural- solutia proiectata ;
A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor :
- se va dota cu instalatie de semnalizare si alarmare in caz de incendiu
B. Pentru sistemele , instalatiile si dispozitivele de semnalizare , alarmare si
alertare in caz de incendiu se specifica :
a. Tipul
:
sonerie polarizanta
- Parametrii functionali specifici instalatiei respective :1 buc/nivel parcare
b. Timpul de alarmare prevazut
:
5 min
c. Zonele protejate / de detectare la incendiu
:
parcare subsol
C. Pentru stingatoare , alte aparate de stins incendii , se specifica :

cf. NP127\2009 ART. 156


Parcajele subterane pentru autoturisme se doteaz pe fiecare nivel cu cel puin
urmtoarele mijloace de prim intervenie n caz de incendiu:
a) stingtoare portative de 6 kg sau 6 litri, corespunztoare riscurilor de incendiu i
dispuse astfel nct s revin cte un stingtor la maximum 10 autoturisme;
b) stingtoare transportabile de 50 kg, amplasate astfel nct unui stingtor s i
revin maximum 500,00 mp de parcaj;
c) cutii de 100 litri cu nisip i lopat pentru fiecare nivel, dispuse n apropierea
fiecrei rampe auto;
a. Tipul
:
stingator portabil
- Caracteristicile de stingere asigurate
:
P6
- Numarul
:
6 buc/nivel parcare
- stingatoare trasportabile cu praf si CO2 1 BUC ;
- modul de amplasare in functie de parametrii specifici :
- inaltime maxima la 1,4 m fata de pardoseala ;
- minim 2 m fata de focarele posibile ;
- maxim 10 m fata de cele mai importante focare din clasele B si A
b. Numarul
:
4buc/nivel parcare
- Tipul
:
stingator portabil
- stingatoare trasportabile cu praf si CO2 2 BUC
:
50 kg
- arie maxima: 1buc/500mp/1la 50 masini
c. Tipul
:
Hidranti interiori
cf. NP127\2009 ART. 154
(3) La parcajele subterane din categoria P1 neechipate cu instalaie de stingere
automat tip sprinkler [conform art. 153 alin. (2)], hidranii interiori trebuie s asigure
minimum dou jeturi n funciune simultan i timpul de funcionare de minimum 30
de minute.
- Caracteristicile de stingere asigurate
:
cu jet de apa
Numarul
:
3buc/nivel parcare
actionare
: manuala
debit
: 2
presiune
: 0,7bari
rezerva
: nu este cazul
surse de alimentare : reteaua de alimnetare cu apa locala
timp teoretic (normat) de functionare
:
min.
zonele,incaperile,spatiile,instalatiile echipate cu astefel de instalatii:
: 3 buc. Hidranti int. dispusi pe axul central 4 cu doi robineti ;
d. Tipul cf Normativ I9 STAS 1478-84
:
Hidranti exteriori
- Caracteristicile de stingere asigurate
:
cu jet de apa
Numarul
:
1 buc
e. Numarul
:
1buc/nivel /
- LADA CU NISIP mobila min 100 L si lopata linga intrarea in parcare
/nivel ;
5.Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu
se precizeaza :
Sursele de alimentare cu apa

:reteaua locala de alimentare cu apa

Substantele de stingere si rezervele asigurate :


Pozitionarea racordurilor
:
- alimentare cu energie electrica
: la intrarea in IMOBIL
- alimentare cu gaze
: la intrarea in imobil
Date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta
:
- personal desemnat sa minuiasca mijloacele de stingere
:
- personal desemnat sa intrerupa energia electrica
:
- personal desemnat care asigura evacuarea bunurilor si a personelor ;
- montarea in incinta si in cladire a indicatoarelor de semnalizare , atentionare
sau de restrictie ;
Zonele , incaperile , spatiile in care se gasesc substante si materiale periculoase si
pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale : nu are
Incaperea substante periculoase cantitati tipul echipam.indiv.de prot. : nu este cazul
6. Masuri tehnico-organizatorice
Masuri tehnico-organizatorice :
- aplicarea Dispozitiilor generale PSI privind Ordinea interioara , folosirea focului
deschis , instruirea angajatilor ;
- se vor intocmi si afisa planurile de evacuare in caz de incendiu , marcarea cu
indicatoare de securitate a cailor de evacuare si accese ;
- dotarea cu stingatoare si alte mijloace de stingere a incendiilor , dotarea
personalului care intervine la stingere cu masti de fum si instruirea angajatilor ;
- organizarea , conducerea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere se
va realize in concordanta cu cerintele de siguranta la foc prevazute in
OG60/97 ; OMI 755/98 ; DG PSI 001 005 ;
- se va realiza IPT ;
- lucrarile de sudura oxiacetilenica se va realize numai dupa eliberarea
permisului de lucru cu foc
- Proprietarii, operatorii i utilizatorii parcajelor, dup caz, au obligaia:
a) ndeplinirii prevederilor legale privind organizarea i desfurarea activitii de
aprare mpotriva incendiilor pentru asigurarea securitii la incendiu a parcajului
subteran;
b) ntreinerii n permanent stare de funcionare, cu asigurarea fiabilitii i
eficienei necesare, a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor i a
instalaiilor aferente parcajului subteran, conform prevederilor reglementrilor tehnice
specifice.
Lucrrile de ntreinere i reparaii ale parcajului care conduc la creterea riscului
de incendiu n parcaj, cum sunt utilizarea focului deschis sau a unei surse de cldur,
ntreruperea unor circuite sau golirea unor instalaii etc., se realizeaz numai de ctre
personal calificat i instruit potrivit reglementrilor specifice, dup luarea msurilor de
protecie necesare i obinerea, dac este cazul, a permisului de lucru cu foc deschis,
eliberat de persoanele nominalizate de operatorul parcajului.
(1) Instalaiile electrice, sistemele de evacuare a fumului n caz de incendiu,
ascensoarele, dispozitivele i instalaiile de protecie la incendiu, precum i
elementele i dispozitivele constructive de securitate la incendiu (compartimentri,
separri, treceri prin elemente rezistente la foc, protecii ale golurilor de circulaie
funcional etc.) se verific, se testeaz i se ntrein periodic de ctre persoane fizice
sau juridice atestate conform legii, n scopul asigurrii meninerii lor n funciune la
parametrii proiectai.

(2) Datele relevante se consemneaz n registrul de control al instalaiilor


respective, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
(3) La parcaje se realizeaz teste de funcionare cel puin o dat pe an.
Verificrile i controalele instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor se fac
conform reglementrilor specifice de ctre persoane fizice i juridice atestate conform
legii.
(1) n ncperile-tampon nu sunt admise depozitarea materialelor i amplasarea
tablourilor sau dulapurilor electrice.
(2) Se interzice blocarea sau reducerea gabaritului de trecere cu obiecte sau
materiale a scrilor, coridoarelor, holurilor de evacuare i a ncperilor-tampon.
Planurile de evacuare a utilizatorilor n caz de incendiu se ntocmesc i se afieaz
pentru fiecare nivel al parcajului conform Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 163/2007.

Sef proiect
arh.Baban Alexandru