Sunteți pe pagina 1din 13

S&B ENGINEERING S.R.L.

EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085, fax.: (+4)-031-4057086

C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

PRIVIND VERIFICAREA CERINTELOR DE CALITATE A RETELELOR DE


CANALIZARE EXTERIOARA, ALIMENTARE CU APA SI HIDRANTI
EXTERIORI

la obiectivul

ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI


PARCAJ SUBTERAN

“COLINA MAREI”

Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

A. Obiectul expertizei tehnice


Prezentul raport de expertiza tehnica privind retelele de canalizare exterioara a
fost intocmit pentru ansamblu de locuinte prevazut cu spatii comerciale la parter si cu
parcaj subteran respectiv Anexa 1 cu destinatia de centru de agrement ,amplasat in
Strada Ghioceilor, nr. 39 ,localitate Sinaia, judet Prahova.
Expertiza tehnica este intocmita conform legislatiei in vigoare.
Analiza masurilor , criteriilor si a nivelurilor de performanta privind cerintele
esentiale “ siguranta in exploatare “ ,”igiena ,sanatate si mediu “ pentru cladire s-a
efectuat pe baza datelor si a documentatiei puse la dispozitie de catre BCR LEASING
IFN S.A. precum si la verificarea pe teren a situatiei existente.

B. Situatia existenta
Terenul pe care este amplasat ansamblul residential are suprafata de 7982mp.
Ansamblul rezidential este compus din patru tronsoane principale denumite in
proiect Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 si Bloc 4 si doua tronsoane anexa denumite Anexa 1 si
Anexa 2.
Cele patru tronsoane principale au inaltimi cuprinse intre 2S+P+8E si 2S+P+10E
( cu retrageri locale) si sunt alipite formand o bara pe latura estica a terenului ,cu
intoarcere pe latura sudica.
Cele doua subsoluri S1 si S2 sunt destinate parcajelor si functiunilor
complementare (adapost de protectie civila ,boxe , statie hidrofor ,etc.) ,la parter se afla
holurile de acces la casele de scari ,cateva spatii comerciale si apartamente ,iar etajele

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 1 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085,
contin exclusiv fax.: (+4)-031-4057086
apartamente. S-a prevazut posibilitatea de parcaj exterior in zona de
parter a spatiilor
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.:comerciale.
J40/9717/2001

Suprafete construite conform cartii tehnice a constructiei:


-suprafata construita Bloc 1 : 590mp;
-suprafata construita Bloc 2 : 635mp;
-suprafata construita Bloc 3 : 540mp;
-suprafata construita Bloc 4 : 421mp;
-suprafata construita totala cladire supraterana :2186mp;
-suprafata construita corp anexa 1:596mp;
-inaltimea maximala cornisa: 36,6 m.

Prin tema de proiectare s-a stabilit ca numarul maxim de persoane ce se pot afla
simultan in cladirea cu destinatia de blocuri de locuinte este de maxim 700 locatari permanenti.
Pentru cladirea cu destinatia de agrement se estimeaza un numar maxim de 170 persoane.

Accesul auto se realizeaza in principal din strada Ghioceilor, existand si o varianta


secundara de acces prin aleea care debuseaza in coltul nord-estic al terenului. Aceasta alee
este o ramificatie ingusta a strazii Ghioceilor si deserveste o serie de proprietati aflate la nord
de terenul studiat, circulatia in doua sensuri pe acest drum fiind, actualmente, foarte dificila. Din
acest motiv, s-a hotarat ca pe terenul studiat sa se ofere posibilitatea preluarii circulatiei in sens
unic (de la nord spre sud) de pe alee si crearea unei legaturi a acesteia cu strada Ghioceilor.
Legatura se va realiza prin aleea situata pe latura nordica a terenului si prin rampa principala
descrisa mai sus.

Rampa si aleea de pe latura nordica a terenului au latimea de 7 m, permitand circulatia


in doua sensuri, pe aceasta latura fiind situate intrarile si iesirile parcajelor subterane.

Accesul in primul nivel de parcaje (subsol 1) se face direct, cota aleii fiind aceeasi cu
cota pardoselii, respectiv -3,50 m. Accesul in al doilea subsol, situat la cota -7,00, se face prin
intermediul unei rampe interioare, situate sub rampa principala si avand aceeasi parametri (7m
latime si panta de 12%).

C. Prezentarea retelelor de incinta conform situatiei proiectate


- Alimentarea cu apa potabila a fiecarui imobilului pentru nevoi proprii, stropirea aleilor si
spatiilor verzi si refacerea rezervei pentru stingerea incendiilor se va face din reteaua interioara
de incinta, nou creata. Racordarea retelei de incinta se va face din reteaua furnizorului local de
apa existenta in zona, prin intermediul unui bransament contorizat cu Dn 4”. Bransamentul de
apa se va realiza din conducta oraseneasca cu Dn 100mm din strada Toporasilor. Lucrarile se
vor efectua pe strada Ghioceilor si pe drumul in expoatare existent intre strada Toporasilor si
strada Ghioceilor. La intrarea in incinta se va monta un camin pentru contorizarea generala a
consumului de apa. Din acest camin un racord va alimenta cele 4 blocuri, corpul de cladire
anexa si rezerva de apa pentru stins incendii interioare. Racordarea constructiilor la reteaua de
apa se va face prin zona de garaje a subsolului 2. Din reteaua generala de apa care
traverseaza subsolul 2 se va realiza alimentarea cu apa potabila a fiecarui bloc astfel: la
subsolul fiecarui bloc, in spatiul tehnic din zona liftului, cate o instalatie de hidrofor va asigura
debitul si presiunea necesara la consumatori – se vor realiza cinci instalatii de hidrofor, cate una
pentru fiecare bloc si o instalatie pentru cladirea anexa.Va fi prevazuta cate o contorizare

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 2 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085,
generala pentru fiecarefax.: (+4)-031-4057086
bloc pe racordul de la reteaua generala de apa din subsol si la fiecare
din cele cinci instalatii de hidrofor. Fiecare apartament va fi prevazut cu contorizare locala. In
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
zona subsolului 2 (bloc 1) un grup de pompare pentru incendiu va asigura functionarea
instalatiilor de hidranti interiori care se vor monta in cele doua subsoluri. Pe latura de est a
incintei intre zona construita si limita incintei se vor monta colectoarele pentru canalizarea
menajera si pentru cea pluviala. Apele uzate menajere si pluviale vor fi dirijate la canalizarea
centrala a orasului Sinaia din strada Calea Bucurestiului printr-un racord din PVC-KG Dn
500mm. Prin aceasta zona perimetrala se vor monta ingropat caminele de racord la colectorul
de canalizare, o parte din priza de pamint artificiala, tevi pentru hidranti exteriori. etc.
- Toate retelele pentru alimentarea cu apa, gaze, energie electrica se vor trasa in zona de
parc amenajat catre zona de acces auto in interiorul incintei.
- Alimentarea cu gaze naturale se va executa partial ingropat, partial suprateran pe peretii
exteriori ai blocurilor.
- Racordarea celor 4 blocuri se va executa cu teava PEID montata ingropat si in teava de
protectie deasupra placii peste subsol.
- Se vor monta prize pentru introducere aer proaspat si evacuare noxe si fum – deservesc
garajele subterane si ALA.
- Hidranti de incendiu exteriori vor fi alimentati din reteaua oraseneasca la presiunea
minima de 0,7bar ( in proiect s-au propus 5 hidranti supraterani, Dn100) prin intermediul unei
retele separate (PEHD DN 150) racordata la furnizorul local de apa .
- Colectarea apelor pluviale de pe platforme si parcari supraterane prin gaighere simple
sau duble racordate la reteaua de canalizare a incintei.
- Colectarea apelor pluviale din zona de parcari de deasupra garajelor cu guri de scurgere
pentru poduri, clasa de sarcina D400 cu rost de 16mm, cu cos de aluviuni din otel galvanizat de
5 litri, cu racord Dn 150mm la reteaua de canalizare din subsoluri.

Retele subterane (in garaje)

- Instalatii de hidrofor menajer pentru fiecare din cele patru blocuri plus o instalatie pentru
constructia anexa racordate la reteaua generala de apa potabila din subsol.
- Subsol 2 (bloc 1) - Rezervor de apa pentru stins incendii ( 3mc) cuplat cu camera de
pompe pentru instalatiile de hidranti interiori avand alimentare cu energie electrica de rezerva
de la un grup motor-generator. Statia de pompare PSI va deservi intreg ansamblul.
- Retea inelara pentru alimentarea instalatiilor de hidranti interiori.
- Retele interioare si distributii pentru apa rece, canalizare pluviala si menajera, aferente
blocurilor.
- Retea de canalizarea menajera si pluviala generala, cu trasee interioare separate
montate aparent prin subsolul 1 la care se racordeaza imobilele si constructiile aferente pe care
le deservesc. Apele pluviale de pe terasele blocurilor vor fi preluate prin receptoare de terasa si
coloane si transportate in subsoluri de unde vor fi evacuate in exterior fiind preluate de catre
canalizarea generala. Apele uzate, menajere provenite de la grupurile sanitare si bucatariile
blocurilor vor fi colectate separat si dirijate in reteaua de canalizare menajera generala din
subsol.
Cele doua tipuri de retele de canalizare separate pentru fiecare corp de cladire, conduc apele
uzate in zona cuprinsa intre zona construita si limita de nord a incintei. Prin aceasta zona se vor
monta ingropat caminele de racord la colectorul de canalizare.
- Alimentarea hidrantilor exteriori se va face din reteaua furnizorului de apa al orasului (care,
conform avizului, poate asigura debitul si presiunea necesare), iar pentru alimentarea
hidrantilor interiori a fost amenajata o rezerva de apa de 3mc, cu grup de pompare propriu,
in subsolul 2 al blocului .

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 3 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

- Apele tel.: (+4)-031-4057085,


pluviale defax.:pe
(+4)-031-4057086
terasele blocurilor vor fi preluate prin receptoare de terasa si coloane si
transportate in subsoluri de unde vor fi preluate de canalizarea pluviala generala din zona
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
de est a incintei.
- Apele uzate, menajere provenite de la grupurile sanitare si bucatariile blocurilor vor fi
colectate separat in reteaua de canalizare menajera generala din subsol.
- Sifoane de pardoseala si rigole carosabile cu gratar metalic pentru evacuarea apelor
accidentale din garaje.
- Separatoare de uleiuri si hidrocarburi pentru apele pluviale care deservesc parcarile.
Acestea se vor montata la iesire din cladire inaintea racordarii la caminul colector. Apele
accidentale din garajele din subsolul 2 vor fi evacuate din cladire prin repompare tot in
separatoarele de uleiuri si hidrocarburi. Retelele de canalizare interioare deverseaza in
colectoarele de canalizare din zona de est a incintei. Apele uzate menajere si pluviale vor fi
dirijate la canalizarea centrala a orasului Sinaia din strada Calea Bucurestiului printr-un
racord din PVC-KG Dn 500mm.
- Racordarea in colectorul mare de canalizare al orasului se va executa in punctele stabilite in
conformitate cu acordul obtinut de la HIDRO PRAHOVA sa.
- Retea de canalizarea menajera si pluviala generala, cu trasee interioare separate, montate
aparent sub planseu prin subsoluri la care se racordeaza imobilele si constructiile aferente
pe care le deservesc.

HIDRANTII EXTERIORI
 Conform NP086-05 art. 6.1 alin. I (normativ valabil la data proiectarii imobilului) ,
parcarile subterane cu mai mult de 20 autoturisme vor fi echipate cu instalatie cu hidranti
de incendiu exteriori.
In conformitate cu Normativul NP 086-05 art.6.13. b, se prevede o instalatie de stingere
cu hidranti exteriori. Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se va face din reteaua de apa
oraseneasca (numai dupa obtinerea avizului HIDRO PRAHOVA SA) la care presiunea apei la
hidrantii de incendiu (masurata la suprafata terenului) nu permite stingerea incendiului fara
pompe mobile de interventie. La aceasta retea presiunea nu trebuie sa fie mai mica de 0.7 bar.

- debitul de apa pentru un incendiu exterior : Qie = 15,0 l/s,


- debitul de calcul al unui hidrant exterior suprateran (Dn 100 mm): qeh = 5 l/s,
- nr. jeturi in functiune simultana = 3
- diametrul orificiului final al tevii de refulare: d = 20 mm;
- presiunea disponibila la ajutajul tevii de refulare: Hi = 13.40 mH2O;
- lungimea jetului compact: Lc = 10 m;
- timp teoretic de functionare a hidrantilor exteriori este: Tie = 3 ore.
- actionare: manuala
- rezerva: 0 m3 de apa (alimentare retea HIDRO PRAHOVA).
- presiune de amorsare a pompei masinii de interventie : min. 7mCA
- timp teoretic (normat) de functionare: 180 de minute
- zonele echipate: incinta complexului de locuinte

La baza stabilirii diametrelor retelei de canalizare exterioara respectiv a retelelor de


alimentare cu apa si stingere a incendiilor cu hidranti exterior a stat urmatorul breviar de
calcul anexat memoriului tehnic al proiectului.

1. Calculul cerintei de apa potabila pentru nevoi gospodaresti, (pentru intreg ansamblul de 4
blocuri – aprox. 285 apartamente) conform STAS 1478-90, STAS 1343/1-95:
- 700 locatari permanenti –
(garsoniere – 1,5 persoane)
(apartament 2 camere – 2 persoane)

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 4 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085,
(apartament 3 camere – 3 persoane)
fax.: (+4)-031-4057086

(apartament 4 camere – 4 persoane)


C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
qsp debit zilnic mediu, specific necesarului de apa = qg+qp+qs = 170 l/om zi; unde:
qg debit zilnic mediu, specific pentru nevoi gospodaresti = 170 l/om zi
qp debit zilnic mediu, specific pentru nevoi publice = 40000 l/zi
qs debit zilnic mediu, specific pentru stropit spatii verzi si spalat pardoseli = 2 l/mp.zi
Ks = 1,02
Kp = 1,10
Ko = 1,35
Kzi = 1,35
Qzi med = 1/1000 x  N (l) x qs (i) = 189,0 m3/zi

Cerinta de apa:
Qs zi med = Kp x Ks x Qzi med = 212,1 m3/zi;
Qs zi max = Kzi x Qs zi med = 286,3 m3/zi;
Qs orar max = 1 / 24 x Ko x Qs zi max = 16,1 m3/ora;

2. Calculul necesarului de evacuare pentru ape (restitutii de apa pentru ansamblul de 4 blocuri
de locuinte), conform STAS 1846-90 si STAS 1795-89
2.1. Ape uzate menajere:
Quz zi med =0,8 Qs zi med = 0,8x212,1 = 169,7 m3/zi;
Quz zi max =0,8 Qs zi max = 0,8x286,3 = 229,1 m3/zi;
Quz orar med =0,8 Qs orar max = 0,8x16,1 = 12,9 m3/ora;

Canalizarile de incinta executate aparent prin garaje, cu tuburi Dn 110-200mm din PP sauPVC
imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc vor avea piese de vizitare si curatare in
zonele cu schimbare de directie si camine de bransament din beton in pozitiile unde se
racordeaza la reteaua exterioara generala de canalizare (colectorul de canalizare) din zona.
Apele din subsol provenite din ghenele de gunoi, spalarea pardoselilor sau utilizarea hidrantilor
interiori in caz de incendiu, defectiuni ale conductelor, golirea instalatiilori se vor aduna datorita
pantelor constructive prin rigole si sifoanele de pardoseala in base etanse prevazute cu
repompare montate su nivelul subsolului 2. De acolo vor fi evacuate separat la colectorul de
canalizare dupa decantarea namolului si trecerea prin separatoarele de uleiuri si hidrocarburi.

2.2. Apele pluviale vor fi preluate de pe terase si balcoane de catre receptoare de terasa apoi
prin coloane verticale vor fi evacuate in canalizarea pluviala din subsol. Se va realiza o
canalizare interioara de incinta care va prelua coloanele de scurgere de pe fiecare latura a
cladirii:
- suprafata acoperisurilor tip terasa : S = 3.045 mp
- suprafata aleilor, parcarilor si a trotuarelor : S = 4159 mp
- suprafata spatiilor verzi ce trebuiesc drenate : S = 1.040 mp
- coef de scurgere a apei de ploaie functie de natura terenului :
- terase circulabile pavate  = 0,85
- alei circulabile asfaltate  = 0,90
- spatii verzi  = 0,10
- intensitatea de calcul a ploii i = 300 l/s.ha
- frecventa de calcul a ploii f=1
- perioada intre doua ploi de durata p = 3 ani
- timpul de calcul al ploii tc = 5min
Ape pluviale evacuate de pe intreaga platforma la reteaua zonala :

Qpl = 196.3 l/s (intreg ansamblul)

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 5 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

Indicatoriitel.:de
(+4)-031-4057085,
calitatefax.:ai(+4)-031-4057086
apelor evacuate din incinta la canalizarea publica se incadreaza in
limitele impuse de Normativ NTPA – 02/1997 :
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
Substante petroliere 17mg/dcm3
Materii in suspensie 296mg/dcm3
CB05 252mg/dcm3
Temperatura 300C
PH 6,5-8,5.

1.1.1. Determinarea debitului de calcul pentru apa rece de consum menajer la bloc 1.
a)-Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc=b(axcx√E+0.004E) – racordul instalatiei de hidrofor la reteaua generala de apa, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
-Numarul, felul obiectelor sanitare si suma de echivalenti :

-lavoare 80x0,35E =28.00E


-spalatoare 54x1,0E =54.0E
-closete 79x0,5E =39.50E
-cada baie 22x0,5E =11.00E
-cada dus 60x0,5E =30.00E
-masini spalat 75x0,5E =37.50E
TOTAL =200.00E
qc=3.332 l/s =11,99mc/h ~ 12mc/h
b) Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc= b(axcx√E+0.004E)– pentru dimensionarea conductelor de distributie a apei reci la
punctele de consum, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
E=0,7E1+E2
E1=160,50
E2=39,50

1.1.2. Determinarea debitului de calcul pentru apa rece de consum menajer la bloc 2.
a)-Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc=b(axcx√E+0.004E) – racordul instalatiei de hidrofor la reteaua generala de apa, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
-Numarul, felul obiectelor sanitare si suma de echivalenti :

-lavoare 93x0,35E =32.50E


-spalatoare 80x1,0E =80.0E
-closete 93x0,5E =46.50E
-cada baie 39x0,5E =19.50E
-cada dus 51x0,5E =25.50E
-masini spalat 110x0,5E =55.00E
TOTAL =259.00E
qc=3,859 l/s =13,89mc/h ~ 14mc/h
b) Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 6 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

qc=tel.:b(axcx√E+0.004E)–
(+4)-031-4057085, fax.: (+4)-031-4057086 pentru dimensionarea conductelor de distributie a apei reci la

punctele de
C.U.I.:consum,
RO414303462, Nr. unde :
înreg.: J40/9717/2001
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
E=0,7E1+E2
E1=212,50
E2=46,50
1.1.3. Determinarea debitului de calcul pentru apa rece de consum menajer la bloc 3.
a)-Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc=b(axcx√E+0.004E) – racordul instalatiei de hidrofor la reteaua generala de apa, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
-Numarul, felul obiectelor sanitare si suma de echivalenti :

-lavoare 84x0,35E =29.40E


-spalatoare 73x1,0E =73.0E
-closete 84x0,5E =42.0E
-cada baie 38x0,5E =19.0E
-cada dus 44x0,5E =22.0E
-masini spalat 81x0,5E =40.50E
TOTAL =225.90E
qc=3,658 l/s =13,16mc/h ~ 14mc/h
b) Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc= b(axcx√E+0.004E)– pentru dimensionarea conductelor de distributie a apei reci la
punctele de consum, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
E=0,7E1+E2
E1=183,90
E2=42,00
1.1.4. Determinarea debitului de calcul pentru apa rece de consum menajer la bloc 4.
a)-Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc=b(axcx√E+0.004E) – racordul instalatiei de hidrofor la reteaua generala de apa, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
-Numarul, felul obiectelor sanitare si suma de echivalenti :

-lavoare 50x0,35E =17.50E


-spalatoare 44x1,0E =44.0E
-closete 50x0,5E =25. 0E
-cada baie 39x0,5E =19.50E
-cada dus 10x0,5E =5.0E
-masini spalat 56x0,5E =28.00E
TOTAL =139.00E
qc=2,760 l/s =9.936mc/h ~ 10mc/h
b) Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc= b(axcx√E+0.004E)– pentru dimensionarea conductelor de distributie a apei reci la
punctele de consum, unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 7 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085, fax.: (+4)-031-4057086


b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)
c= coeficient adimensional=1 (la cladiri de locuit)
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
E=0,7E1+E2
E1=114, 0
E2=25,0

1.2Determinarea debitului de calcul pentru apa calda de consum menajer (alimentarea cu apa
rece a instalatiei de preparare apa calda de consum si conducte de distributie apei calde
menajere la punctele de consum).
a)-Debitul de calcul conform STAS 1478-90 este:
qc= b(axcx√E+0.004E), unde :
a=coeficient adimensional=0,15 (ptr. furnizare apa 24 h/zi)
b= coeficient adimensional=1 (apa calda la 60°C)

b= coeficient adimensional=0,7(apa calda la 60°C)


c= coeficient adimensional=1,0 (la cladiri de locuit)
E=E1

2.1. Determinarea debitului de calcul a canalizarii menajere la bloc 1, conform STAS1795/87.


Debitul total
Qc=Qs+qs.max , unde:
Qc=debitul de calcul scurgere
Qs=debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor Es , ai obiectelor sanitare si a
punctelor
de consum.
Qs.max.=debitul specific de scurgere al obiectului cu valoarea cea mai mare , care se
scurge
in reteaua de canalizare considerate (l/s)
qs.max=2 l/s (de la closet) ; Qs=ax0,40x√Es + 0,001Es

a=0,35 (coeficient adimensional , functie de regimul de furnizare al apei)

Numarul , felul si suma obiectelor sanitare este;

- lavoare 80x0,50E =40.00E


-spalatoare 54x1,0E =54.00E
-closete 79x3,5E =276.50E
-cada baie 22x2,0E =44.00E
-cada dus 60x1,0E =60.00E
-masini spalat 75x2,0E =150.00E
TOTAL =624.50E

Qs.men. =0,35x0,40x√624.5 + 0,001√624.5 = 3,49+0,0249=3,51l/s


Qc= 3.51 +2=5,51l/s=19.8mc/h

2.1. Determinarea debitului de calcul a canalizarii menajere la bloc 2, conform STAS1795/87.


Debitul total
Qc=Qs+qs.max , unde:
Qc=debitul de calcul scurgere
Qs=debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor Es , ai obiectelor sanitare si a
punctelor de consum.
Qs.max.=debitul specific de scurgere al obiectului cu valoarea cea mai mare , care se
scurge in reteaua de canalizare considerate (l/s)

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 8 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085,
qs.max=2 closet) ; Qs=ax0,40x√Es + 0,001Es
l/s (defax.:la(+4)-031-4057086
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
a=0,35 (coeficient adimensional , functie de regimul de furnizare al apei)

Numarul , felul si suma obiectelor sanitare este;

- lavoare 93x0,50E =46.50E


-spalatoare 80x1,0E =80.0E
-closete 93x3,5E =325.50E
-cada baie 39x2,0E =78.00E
-cada dus 51x1,0E =51.00E
-masini spalat 110x2,0E =220.00E
TOTAL =801.00E

Qs.men. =0,35x0,40x√801 + 0,001√801 = 3,96+0,0283=3,99l/s


Qc= 3.99 +2=5,99l/s=21.56mc/h

2.3. Determinarea debitului de calcul a canalizarii menajere la bloc 3, conform STAS1795/87.


Debitul total
Qc=Qs+qs.max , unde:
Qc=debitul de calcul scurgere
Qs=debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor Es , ai obiectelor sanitare si a
punctelor
de consum.
Qs.max.=debitul specific de scurgere al obiectului cu valoarea cea mai mare , care se
scurge in reteaua de canalizare considerate (l/s)
qs.max=2 l/s (de la closet) ; Qs=ax0,40x√Es + 0,001Es

a=0,35 (coeficient adimensional , functie de regimul de furnizare al apei)

Numarul , felul si suma obiectelor sanitare este;

- lavoare 84x0,50E =42.00E


-spalatoare 73x1,0E =73.0E
-closete 84x3,5E =294.0E
-cada baie 38x2,0E =76.00E
-cada dus 44x1,0E =44.00E
-masini spalat 81x2,0E =162.00E
TOTAL =691.00E

Qs.men. =0,35x0,40x√691 + 0,001√691 = 3,68+0,0262=3,70l/s


Qc= 3.70 +2=5,70l/s=20.52mc/h

2.4. Determinarea debitului de calcul a canalizarii menajere la bloc 4, conform STAS1795/87.


Debitul total
Qc=Qs+qs.max , unde:
Qc=debitul de calcul scurgere
Qs=debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor Es , ai obiectelor sanitare si a
punctelor
de consum.
Qs.max.=debitul specific de scurgere al obiectului cu valoarea cea mai mare , care
se scurge
in reteaua de canalizare considerate (l/s)

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 9 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

l/s (defax.:la(+4)-031-4057086
tel.: (+4)-031-4057085,
qs.max=2 closet) ; Qs=ax0,40x√Es + 0,001Es
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
a=0,35 (coeficient adimensional , functie de regimul de furnizare al apei)

Numarul , felul si suma obiectelor sanitare este;

- lavoare 50x0,50E =25.00E


-spalatoare 44x1,0E =44.0E
-closete 50x3,5E =175.0E
-cada baie 39x2,0E =78.0E
-cada dus 10x1,0E =10.0E
-masini spalat 56x2,0E =112.0E
TOTAL =444.00E

Qs.men. =0,35x0,40x√444 + 0,001√444 = 2,95+0,0210=2,97l/s


Qc= 2.97 +2=4,97l/s=17.89mc/h

2.5. Debitul de calcul al apelor meteorice (STAS 1795/87 si 1846/90).

Debitul de calcul al apelor meteorice provenite de la constructii, pentru aceasta etapa, este:

Qc= 0,0001 x Sc x Ø x I,unde :

Qc=debitul de calcul in l/s


Sc=suprafata de calcul, mp
I=intensitatea ploii de calcul in l/s,ha
Ø=coeficient de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva
Ø=0,7-0,8 – la terase cu strat de pietris
I=intensitatea ploii de calcul in l/s,ha
I=300 l/s x ha , pentru constructii
Frecventa normala (f) a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 , in functie de clasa de
importanta a cladirii.

Durata de calcul a ploii t , se determina cu relatia :


t=tcs+l/v , unde :tcs=5 min.
tcs= timpul de adunare a apei de ploaie de pe suprafata receptoare si timpul de curgere prin
coloanele instalatiei interioare de canalizare pluviala (min.)
l=distanta cea mai mare pe care o parcurge apa in conductele orizontale viitoare, in (m.)

v=viteza de scurgere a apei (in m/min) , t=5+20=5.33min., V=60m/min ;


60
V=40 – 120 m/min ;

Constructii
-Clasa de importanta a constructiei este II.
-Frecventa ploii de calcul f ( STAS 1846 tab. 4.16), in clasa de importanta a cladirii 2/1.
S construita =3045mp.
Qc=0,0001x3045x0,9x300=82.21 l/s

Debitul de calcul al apelor meteorice ,(STAS 9470/73 si 1846/90)


provenite de la platforme betonate si spatii verzi, pentru aceasta etapa, este:

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 10 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

Platformetel.:betonate
(+4)-031-4057085, fax.: (+4)-031-4057086

Qc= m x 0,0001 x ScNr. înreg.:


C.U.I.: RO414303462, x ØJ40/9717/2001
xI, (l/s)unde :
m= 0,8 coeficient adimensional, pentru t sub 40 minute(durata de calcul a ploii)
Ø=0,8
Sc= 4.159mp
I=300 l/s x ha.
Qc= m x 0,0001 x Sc x Ø xI,unde :
Qc=0,8x0,0001x4.159x0,9x300=89.83 l/s

Spatii verzi
Qc= m x 0,0001 x Sc x Ø xI, unde :
m= 0,8 coeficient adimensional, pentru t sub 40 minute(durata de calcul a ploii)
Ø=0,15
Sc= 1040mp
I=300 l/s x ha
Qc=0,8x0,0001x1040x0,15x300=3.74 l/s

DEBITUL TOTAL al apelor meteorice:


Qc= 175.88 l/s = 633mc/h.

D. Prezentarea retelelor de incinta conform situatiei existente


- Alimentarea cu apa potabila a fiecarui imobilului pentru nevoi proprii, stropirea aleilor si
spatiilor verzi se va face din reteaua interioara de incinta. Racordarea retelei de incinta s-a facut
din reteaua furnizorului local de apa existenta in zona, prin intermediul unui bransament
contorizat cu Dn 4”. Racordarea blocurilor la reteaua de apa s-a facut prin amplasarea in
exteriorul fiecarui imobil deservit a unui camin de racord la reteaua de distributie din incinta.In
acest moment alimentarea cu apa a fiecarui imobil in parte nu este contorizata,caminele de
racord individual nefiind dotate cu apometre . Presiunea si debitul la punctele de consum sunt
asigurate momentan direct de la furnizorul local de apa rece, statiile de hidrofor aferente fiecarui
bloc de locuinte nu au fost executate. Traseul de alimentare cu apa rece a fost schimbat fata
de propunerea din proiectul tehnic de instalatii optandu-se pentru o distributie exterioara pe
latura nordica,continuata pe cea estica si terminata pe cea sudica prin alimentarea blocului 4.

- A fost identificat la baza rampei de pe latura sudica a incintei un camin de acces


/evacuare din adapostul A.L.A al blocului 4. In momentul vizitei pe santier acest camin era
imposibil de vizitat fiind umplut cu pamant. Nu s-a putut stabili gradul de finalizare al caminului .

- Pe laturile de nord, est si sud ale incintei intre zona construita si limita incintei au fost
montate colectoarele pentru canalizarea menajera si pentru cea pluviala in sistem unitar . Apele
uzate menajere si pluviale au fost dirijate la canalizarea centrala a orasului Sinaia din strada
Calea Bucurestiului printr-un racord din PVC-KG al carui diametru nu a putut fi stabilit in urma
vizitelor de la fata locului. Apele pluviale ,potential incarcate cu hidrocarburi, colectate de pe
suprafetele betonate ale incintei sunt deversate direct in reteaua de canalizare fara a mai fi
trecute in prealabil prin separatoare de hidrocarburi. A fost sesizata lipsa separatoarelor de
hidrocarburi si a caminelor aferente de racord la reteaua de canalizare din incinta
(CM13,CM14,CM15,CM16) precum si lipsa caminului de canalizare CM4 de pe latura nordica.

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 11 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

- In tel.:urma
(+4)-031-4057085,
vizitei fax.: (+4)-031-4057086
pe santier s-au descoperit nereguli in modul de executie al retelei de
hidranti exteriori care sunt prezentate in cele ce urmeaza. Au fost identificati in urma vizitei pe
C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001
santier un numar de 4 hidranti subterani Dn75 amplasati atfel :pe latura estica 2 bucati, pe
latura sudica 1bucata, pe latura vestica 1 bucata. Alimentarea hidrantilor exteriori de pe latura
estica si sudica se face din reteaua de alimentare cu apa a blocurilor de locuinte, alimentarea
cu apa a hidrantului de pe latura vestica s-a realizat prin bransare la reteaua stradala existenta
in zona . Proiectul tehnic stipula utilizarea a 5 hidranti exteriori supraterani, cu Dn 100 mm
,capabili sa asigure fiecare un debit de 10 l/s astfel incat prin actiunea combinata a hidrantilor
exteriori apropiati sa poata fi atins fiecare punct combustibil cu un debit de 15 l/s. Cei 5 hidranti
exteriori urmau sa fie alimentati printr-o retea exterioara separata de cea de consum menajer ,
executata din teava tip Pehd Dn150mm.
Nu au fost respectate cerintele din proiect in legatura cu tipul si dimensiunile hidrantilor
exteriori de incendiu , respectiv a retelei de distributie. La data intocmirii expertizei tehnice nu a
fost prezentat acordul de principiu al furnizorului local de apa pentru racordarea retelei de
hidranti exteriori prin bransament propriu.

- Colectarea apelor pluviale de pe platforme si caile de acces se face prin intermediul


unor sifoane de pardoseala ,respectiv a unor rigole amplasate la baza rampelor si a
acceselor in subsol . Legaturile intre punctele de scurgere a apei si reteaua de canalizare a
incintei s-au facut deasupra adancimii minime de inghet. Apele colectate nu sunt trecute prin
separator de hidrocarburi.Rigolele in acest moment sunt colmatate cu pamant.

- Colectarea apelor pluviale din zona de parcari de deasupra garajelor s-a realizat prin
intermediul rigolelor ,apele pluviale fiind mai apoi colectate la intradosul placii peste subsol
1 si evacuate in reteaua de canalizare de pe latura estica a incintei. Apele nu sunt trecute
prin separatoare de hidrocarburi.

- Reteaua de drenaj a apelor subterane de pe latura sud –estica a incintei a fost mutata in
imediata apropiere a imobilelor ,pe linia caminelor de evacuare a adaposturilor ALA. In
interiorul acestora au fost amplasate camine de inspectie pentru tuburile de dren. Nu se
cunoaste locul in care acestea sunt evacuate la reteaua de canalizare.

- Nu au fost executate caminele de drenaj CD1 ,CD2,CD3,CD4,CD7,CD8,CD9 de pe latura


vestica a incintei . Nu s-a putut stabili daca au fost executate traseele de drenaj de pe latura
vestica a imobilului conform cu proiectul initial . Au fost identificate la baza caminului
CM5(latura Nordica) capete de dren care deverseaza in reteaua exterioara de canalizare
apele de infiltratie subterane.

- In urma inspectiei video a caminelor si conductelor de canalizare au fost identificate portiuni


de conducte intre diverse camine de canalizare menajera care prezinta deformari si
ovalizari, patrunderi de corpuri straine prin peretii conductelor, portiuni de conducta sparta
,depuneri de beton si aluviuni .

- A fost identificat un camin amplasat pe o proprietate privata racordat la reteaua de


canalizare a imobilului studiat. La momentul vizitei acesta nu era utilizat .

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 12 / 13


S&B ENGINEERING S.R.L. EXPERTIZA TEHNICA
str. Tugomir Voievod nr. 32 A sector 2,
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ
Bucuresti , Romania SUBTERAN “COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

tel.: (+4)-031-4057085, fax.: (+4)-031-4057086

C.U.I.: RO414303462, Nr. înreg.: J40/9717/2001

E. Masuri de remediere

- Pentru remedierea problemelor sesizate in executia retelei de hidranti exterior se propune


obtinerea avizului de racordare la reteaua stradala a hidrantilor de incinta urmand dupa aceasta
realizarea retelei de hidranti exterior conform proiectului tehnic initial, prin bransament separat
la reteaua de apa a furnizorului local si suplimentarea numarului de hidranti exteriori .

- Se propune inlocuirea tronsoanelor de canalizare care prezinta deformarea,patrunderea de


corpuri straine sau spargerea peretilor tevilor de canalizare, aceste tronsoane urmand a fi
identificate conform cu inregistrarile video.

- Se propune colectarea separata a apelor pluviale de pe platformele betonate ,precum si din


zona subsolurilor si epurarea lor cu ajutorul unui separator de hidrocarburi inainte de
deversarea acestora in reteaua externa de canalizare. Apele pluviale vor fi colectate cu ajutorul
rigolelor si / sau a geigerelor in functie de situatia aleasa , conductele de racord ale gurilor de
scurgere se vor monta sub cota de inghet. Separatorul de hidrocarburi va fi montat pe latura
estica a imobilului si va evacua apele preepurate in caminul de racord .Se va realiza o retea de
canalizare din tevi tip PVC KG care va prelua apele de la gurile de scurgere si le va ghida catre
separatorul de hidrocarburi .In functie de traseul ales pentru aceasta retea ,se vor stabili in
cadrul proiectului tehnic dimensiunile corespunzatoare ale conductelor ,respectiv numarul
caminelor de canalizare.

-Consumurile de apa rece vor fi contorizate pentru fiecare imobil deservit , prin montarea de
apometre in caminele de racord ale fiecarui bloc de apartamente.

- Se va incerca stabilirea prin inspectie video a executiei traseelor de dren de pe latura vestica
a imobilului (traseu intre caminele CD1-CD2-CD3-CD4) , pentru stabilirea executiei acestora
conform cu proiectul .Daca inspectia video nu este posibila se vor cere informatii executantului
cu privire la modul in care au fost puse in opera retelele de drenaj.

-Se va executa reteaua de drenaj numarul 1 de pe latura vestica ,respectandu-se dimensiunile


si adancimile din proiect . Reteaua se va monta intre limita de proprietate si peretele exterior al
subsolului 1 ,sub cota fundatiei.

EXPERTIZA TEHNICA /cod document :1405.10/RE-100 pag. 13 / 13