Sunteți pe pagina 1din 74

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA

MANSARDELOR
LA ClADIRI DE LOCUIT

INDICATIV : NP-064-02

287
ELABORATORI: CUPRINS

arh. loana Atanasescu - IPCT - SA


ing. Mihaela Georgescu - IPCT - SA
ing. Moses Drimer - Birou Pr.M.Drimer 1. GENERALITATl ........................................................................... 291
arh. Alexandru Stan - UAUIM - Bucureti
arh. Ana Maria Dabija - UAUIM - Bucureti 1.1. Obiect ................................................................................ 291
arh. Florina Turlea - UAUIM - Bucureti 1.2. Domeniu de aplicare i condi\ii de utilizare ....................... 291
ing. Constantin Buzdugan - UAUIM - Bucureti 1.3. Defini\ii ............................................................................... 292

2. PRINCIPII DE REZOLVARE FUNCTIONAL -


CONSTRUCTIVA A MANSARDELOR ....................................... 294

2.1. Considerente generale ...................................................... 294


2.2. Posibilita\i de rezolvare i ocupare a spa\iului interior....... 295
2.3. Posibilita\i de mobilare a spa\iului interior ......................... 300
2.4. Posibilita\i de acces i circula\ie pe verticala..................... 303
2.5. Rela\ia cu exteriorul. .......................................................... 305

3. ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE


(criterii specifice privind proiectarea mansardelor) ................ 309

3.1. Rezisten\a i stabilitate ..................................................... 309


3.2. Siguran\a in exploatare ..................................................... 348
3.3. Siguran\a la foe .................................................................. 351
3.4. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protec\ia mediului..
356
3.5. lzolarea termica, hidrofuga i economia de energie ........ 359
3.6. Protec\ia impotriva zgomotului .......................................... 417

4. PRINCIPII DE REZOLVARE A INSTALATIILOR


CORESPUNzATOARE MANSARDELOR ................................. 419

4 .1. Ventilarea mecanica prin aspira\ie .................................... 419


4.2. lnstala\ii de incalzire .......................................................... 421

288 289
.r
I

4.3. lnstala\ii de climatizare ...................................................... 424


NORMATIV PENTRU PROIECTAREA INDICATIV NP-064-02
4.4. lnstala\ii sanitare................................................................ 427
IMANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
4.5. lnstala\ii de gaze naturale .................................................. 430
4.6. lnstala\ii de gaze petroliere lichefiate (GPL) ...................... 433
1. GENERALITATI
4.7. lnstala\ii electrice ............................................................... 435
4.8. Reutilizarea i restaurarea instala\iilor existente de pe 'l,
acoperiurile cladirilor la care se vor amenaja mansarde ... 438
1.1. OBIECT

1.1.1. Prezentul normativ stabilete principii de proiectare


corespunzatoare mansardelor, avand func\iunea de
locuire, amenajate sau realizate peste ultimul planeu
al cladirilor de locuit existente sau noi.

1.1.2. Condi\iile minime de calitate corespunzatoare


. :r locuin\elor amenajate in spa\ii mansardate, sunt
aceleai cu cele ale locuin\elor clasice, conform
"Normativ privind proiectarea cladirilor de locuit -
cerin\e conform Legii nr.10/1995 - NP 016-97", cu
unete diferen\e specifice, men\ionate in prezentul
normativ.

1.2. DOMENIU DE APLICARE I CONDITII DE UTILIZARE

1.2.1. Prevederile prezentului normativ vor fi utilizate la:


- amenajarea unor locuin\e in poduri existente,
- proiectarea unor locuin\e mansardate peste ultimul
nivel al unei cladiri de locuit existente,
- proiectarea cladirilor de locuit noi, cu mansarda la
ultimul nivel.

290 291
ANEXA 4.5.

DOCUMENTE CONEXE

(1]. I 6 - Normativ pentru proiectarea i executarea


sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

[2]. GP 051 - Ghid de proiectare, executie i exploatare a


centralelor termice mici.

[3]. NP 016 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuit -


cerinte conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea
Tn construc\ii.

432