Sunteți pe pagina 1din 124

Documentaţie de proiectare

Ediţia 04/2006
Documentaþie de proiectare A6.01.1

Tehnicã solarã Logasol pentru prepararea


apei calde menajere ºi pentru susþinerea
sistemului de încãlzire

Cãldura este elementul nostru


Cuprins
Cuprins

1 Elemente de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Oferta de energie solară la tarif zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Oferta de energie furnizată de instalaţii de captare a energiei solare în funcţie de necesarul de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Descriere tehnică a componentelor sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


2.1 Instalaţie solară cu colectori Logasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Boiler Logalux pentru tehnica solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Reglarea panourilor solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 Staţie completă Logasol KS… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Alte componente ale sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3 Indicaţii pentru instalaţiile solare termice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


3.1 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Norme şi prevederi pentru planificarea unei instalaţii de colectori solari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4 Exemple de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice convenţionale pe ulei/gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire cu
centrale termice convenţionale pe combustibil lichid / gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire, cu cazane cu
combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru încălzirea piscinelor, cu centrale termice
convenţionale pe ulei/gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6 Schema hidraulică detaliată pentru cazane montate pe perete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5 Poziţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1 Bazele poziţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Poziţionarea panourilor solare şi a boilerului solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3 Spaţiu necesar pentru panourile solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.4 Planificarea sistemului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5 Poziţionarea vasului de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6 Indicaţii de planificare a montării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94


6.1 Conductele, sistemul de izolaţie şi cablul de prelungire pentru senzorul de temperatură al panoului solar . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2 Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.3 Indicaţii privind diversele sisteme de montare pentru panourile solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.4 Valori orientative pentru duratele de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7 Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Chestionar „Întrebări transmise prin fax privind locuinţele pentru una sau două familii“
(model pentru copiere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Index pentru termeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Abrevieri frecvent utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului 1
de încălzire – 02/2005
1 Baze

1 Baze
1.1 Ofertă de energie la tarif zero
Practic în orice regiune a Germaniei energia solară poate fi
utilizată cu un randament crescut. Energia solară anuală este
cuprinsă între 900 kWh pe m2 şi 1200 kWh pe m2. Valoarea
medie a energiei solare pe fiecare regiune este indicată pe
"Harta zonelor cu diverse incidenţe ale radiaţiei solare“
(➔ 2/1). Hamburg

Bremen
O instalaţie termică solară utilizează energia solară pentru
prepararea apei calde menajere şi opţional pentru susţinerea
sistemului de încălzire. Instalaţiile solare pentru prepararea
Hannover Berlin
apei calde menajere sunt economice şi ecologice. Instalaţiile
solare combinate pentru prepararea apei calde menajere şi Münster
pentru susţinerea sistemului de încălzire se dovedesc
Cottbus
întotdeauna a fi utile. De cele mai multe ori lipsesc informaţiile Kassel Leipzig
prvind cantitatea mare de energie termică pe care o produc
Köln Chemnitz
aceste sisteme solare foarte dezvoltate.
Cu ajutorul colectorilor solari se utilizează o cantitate Frankfurt
importantă din energia solară în scopul operaţiei de încălzire.
Astfel se economisesc combustibili valoroşi şi se reduce Nürnberg
nivelul emisiilor de noxe în mediul înconjurător.

Freiburg München

2/1 Valoarea medie a energiei solare în Germania

Legende pentru imagini


1150 până la 1200 kWh/m2

1100 până la 1150 kWh/m2

1050 până la 1100 kWh/m2

1000 până la 1050 kWh/m2

950 până la 1000 kWh/m2

900 până la 950 kWh/m2

2 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Baze 1

1.2 Cantitatea de energie obţinute prin intermediul instalaţilor de captare a energiei solare
în raport cu necesarul de energie
Instalaţii de colectori solari pentru prepararea apei calde
menajere
Prepararea apei calde menajere este principala destinaţie de
utilizare a instalaţiilor de colectori solari. Necesarul de apă
caldă pe parcursul întregului an se poate corela cu cantitatea
de energie solară obţinută. În timpul verii, necesarul de apă
caldă menajeră este acoperit aproape în totalitate de
instalaţia solară (➔ 3/1). Cu toate acestea, sistemul Q
convenţional de încălzire trebuie să îşi menţină kWh a
funcţionalitatea în mod independent de instalaţia solară. Pot
apărea perioade cu condiţii meteorologice nefavorabile, b
astfel încât sistemul convenţional de încălzire trebuie să
asigure necesarul de apă caldă menajeră. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M
Instalaţii de colectori solari pentru prepararea apei calde
menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
3/1 Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie cu colectori solari în
Modul ecologic de desfăşurare a activităţii se referă la raport cu necesarul anual de energie pentru prepararea apei calde
proiectarea instalaţiilor de colectori solari nu numai pentru menajere
prepararea apei calde menajere ci şi pentru susţinerea
sistemului de încălzire. Totuşi, instalaţia solară poate furniza
căldură numai în cazul în care temperatura returului
sistemului de încălzire este mai scăzută decât temperatura a
colectorului solar. Astfel, sunt ideale caloriferele cu o
suprafaţă mare şi cu temperaturi de funcţionare scăzute sau
instalaţiile de încălzire prin pardoseală.
Montată corespunzător, instalaţia solară acoperă până la 30 %
din necesarul anual de energie termică pentru prepararea Q
kWh
apei calde menajere şi pentru încălzire. În combinaţie cu un
coş protejat împotriva apei pluviale sau cu un cazan cu
b
combustibil solid, consumul de combustibil fosil în timpul
perioadei de încălzire este semnificativ redus, deoarece se pot
utiliza şi combustibili regenerativi ca de ex. lemnul. Restul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
energiei necesare poate fi furnizată cu ajutorul unui cazan cu M
recuperator de căldură sau al unui cazan cu temperatură
minimă. 3/2 Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie cu colectori solari în
raport cu necesarul anual de energie pentru prepararea apei calde
menajere şi pentru încălzire

Legende pentru imagini (➔ 3/1 şi 3/2)


a Necesarul de energie (solicitat)
b Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie solară
M Luna
Q Energia termică

Cantitatea suplimentară de energie solară


(utilizabil de ex. pentru piscină)
Energia solară utilizată
(acoperire solară)
Necesarul de energie care nu este acoperit
(Încălzire suplimentară)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 3
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului


2.1 Colectori solari Logasol

2.1.1 Colector plan Logasol SKN3.0


Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate Structura şi funcţia componentelor (➔ 4/1)
● Raport avantajos calitate-preţ Bazinul carcasei colectorilor solari Logasol SKN3 constă dintr-
● Durabilitate crescută datorită suprafeţei negre, cromate, un profil uşor şi rezistent din fibră de sticlă. Drept perete
robuste şi rezistente posterior se utilizează un panou din aluminiu de 0,6 mm,
rezistent, galvanizat. Colectorul este acoperit cu un geam
● Tehnică de racordare verificată în conformitate cu TÜV securizat cu o singură foaie de 3,2 mm. Pe sticlă este aplicat un
● Conectare rapidă a colectorilor fără unelte speciale strat antireflectorizant, care îi conferă o transparenţă crescută
(92 % transmisie de lumină) făcând-o astfel foarte rezistentă.
● Manevrabilitate uşoară datorită masei de numai 42 kg
O foarte bună izolaţie termică şi o eficienţă crescută este
● Corespunde integral normelor naţionale în vigoare. asigurată de un strat de 55 mm de vată minerală. Aceasta este
● Durabilitatea fluidului solar prin intermediul unui aparat de rezistentă la temperaturi extreme.
absorbţie de cupru Aparatul de absorbţie este format din benzi individuale cu o
suprafaţă neagră şi cromată. Un bun transfer termic este
● Produs ecologic din materiale reciclabile asigurat de căptuşirea în formă de Ω a conductei de cupru cu
● Marcaj Solar aceste benzi de absorbţie.
Pentru a realiza racordarea hidraulică mai rapid şi mai uşor,
colectorul Logasol SKN3.0 dispune de patru ştuţuri pentru
furtunuri. Furtunurile solare se montează fără unelte, cu
ajutorul benzii din oţel. Colectorii sunt concepuţi pentru a fi
utilizaţi cu furtunuri solare, rezistente la temperaturi de până
la +170 °C şi presiuni de până la 6 bar.

V
V

2 R Retur-solar
V Tur-solar
M Teaca de imersie pentru senzor
3 1 Capac de sticlă
4 2 Bandă de absorbţie
3 Conductă de cupru
4 Capac pentru conducta colectoare
R 5 Perete posterior al carcasei
5
6 Profil din fibră de sticlă
6 7 Unghi împotriva stropirii, din plastic
8 Capac pentru conducta colector

R Dimensiuni şi date tehnice


8
➔ 5/1 şi 5/2
7

4/1 Structura colectorului plan Logasol SKN3.0-s

4 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Dimensiunile şi datele tehnice ale colectorilor plani Logasol SKN3.0

Logasol SKN3.0-s Logasol SKN3.0-w


M

V
V
M

V
V

2070

90
1145
R
90
R
R
R 2070

1145
R Retur-solar
V Tur-solar
M Punct de măsurare a temperaturii
(teaca de imersie a senzorului)

5/1 Dimensiunile colectorilor plani Logasol SKN3.0-s (vertical) şi SKN3.0-w (orizontal)

Colector plan Logasol SKN3.0-s Logasol SKN3.0-w


Mod de montare vertical orizontal
2
Suprafaţa exterioară (suprafaţa brută) m 2,37 2,37
Suprafaţa utilă (suprafaţa de captare a razelor solare) m2 2,25 2,25
Suprafaţa absorberului (Suprafaţa netă) m2 2,23 2,23
Capacitatea absorberului l 0,86 1,25
Selectivitate Grad de absorbţie 0,92 până la 0,94
Grad de emisie 0,12 până la 0,16
Masă kg 42
Randament η0 % 1)

Coeficientul efectiv de transfer al căldurii k1 W/(m2 · K) 1)

k2 W/(m2 · K2) 1)

Capacitate termică C kJ/(m2 · K) 1)

dir 1)
Factor de ajustare a unghiului de admisie a razelor K τα(50°)
dfu 1)
solare K τα

Debit nominal V l/h 50


1)
Temperatura de stagnare °C
Supra-presiunea maximă de funcţionare (presiune bar 6
de verificare)
Randamentul colectorului >525
(Randamentul minim certificat este 2)de 525 kWh/(m2 · a) pentru BAFA)

5/2 Date tehnice ale colectorilor plani Logasol SKN3.0


1) Supra-presiunea maximă admisă de funcţionare este de 10 bar în momentul în care se utilizează setul de înlocuire de 10 bar
2) Randamentul minim certificat pentru BAFA (Oficiul naţional pentru economie şi pentru controlul exportului, Eschborn) pe baza normelor
DIN EN 12975 în cazul unui procent de acoperire de 40 %, la un consum zilnic de 200 l şi aflat în Würzburg

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 5
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2.1.2 Colector plan de mare putere Logasol SKS4.0


Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate Structura şi funcţia componentelor (➔ 6/1)
● Colector plan de mare putere Bazinul carcasei colectorilor plani de mare putere Logasol
● Etanş ermetic SKN3.0 este fabricat din material plastic. Rama GFK
stabilizează carcasa colectorului. Colectorul este acoperit cu
● Capacul din sticlă nu devine mat un geam securizat cu o singură foaie de 3 mm. Pe sticlă este
● Viteză mare de reacţie aplicat un strat anti-reflectorizant, care îi conferă o
transparenţă crescută (92 % transmisie de lumină) făcând-o
● Absorberul nu se murdăreşte de umezeală şi praf
astfel foarte rezistentă.
● Între absorber şi capacul de sticlă este introdus gaz nobil
O izolaţie şi o eficienţă optimă este realizată prin intermediul
● Izolaţie optimizată a capacului de sticlă unui strat de 68 mm de vată minerală rezistentă la
● Randament înalt în permanenţă datorită structurii temperaturi extreme.
ermetice etanşe Absorberul de suprafaţă este fabricat din cupru şi este dotat
● Absorber cu întreaga suprafaţă utilă şi cu strat catodic pe partea posterioară cu conducte din cupru, pe care este
aplicat un strat catodic, cu aplicare în vid.
● Racordare pe o singură parte laterală prin intermediul
sistemului activ de recirculare a turului Gazul nobil între absorber şi capacul de sticlă diminuează
pierderile de căldură. Influenţele naturale cum ar fi umezeala
● Raport avantajos preţ-calitate sau praful nu pot pătrunde între foaia de geam şi absorber.
Durata de viaţă este prelungită iar randamentul rămâne
constant.

V
V

1
B Racord de retur
V Racord de tur
M Teacă de imersie pentru senzor
1 Capac de sticlă
2 Absorber cu întreaga suprafaţă utilă
2
3 Meandră dublă
4 Izolaţie termică
3 5 Perete posterior al carcasei
4 6 Cadru din fibră de sticlă
7 Colţar din plastic
8 Îmbinare pe margine
R 5

Dimensiuni şi date tehnice


6 ➔ 8/1 şi 8/2

8 R

6/1 Structura colectorului plan de mare putere Logasol SKS4.0-s (vertical)

6 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Umplere cu gaz nobil


1 2 3 4
Stratul de gaz nobil (➔ 7/1, Poz 2) poziţionat între absorber şi
foaia de geam asigură un transfer termic aproape fără pierderi.
Spaţiul închis este umplut ca şi în cazul geamului termoizolant cu
gaz nobil dens, convenţional. Prin intermediul structurii ermetice,
7
stratul exterior al absorberului protejează suplimentar împotriva
influenţelor mediului, precum umiditatea aerului, praful sau
substanţele nocive. Durata de viaţă şi randamentul absorberului
sunt optime.

Absorber meandră dublă


Cu ajutorul absorberului meandră dublă colectorul poate fi
racordat uşor pentru o mărime a câmpului de 5 colectori pe o
parte. Doar la câmpuri de colector mai mari este necesar un
racord alternativ, pentru a asigura o scurgere omogenă. 6
Absorberul meandră dublă asigură colectorului o putere mare,
deoarece curgerea de-a lungul intregului domeniu al debitului 5
volumic este mereu turbulentă. Prin legarea în paralel a 2
meandre in colector se menţine în acelaşi timp şi presiunea 7/1 Descriere în secţiune a colectorului plan de mare putere
scăzută. Conducta colectoare de retur a colectorului este Logasoll SKS4.0 cu umplere de gaz nobil
amplasată jos, astfel încât în cazul unei stagnări, fluidul solar
fierbinte să poată ieşi repede. Legendă pentru imaginea (➔ 7/1)
1 Capac de sticlă
2 Distanţier din oţel inoxidabil
3 Umplere cu gaz nobil
4 Absorber plan
5 Sistemul de izolaţie
6 Placă de fund
7 Trecere absorber

St V V St

Meandră 1
Meandră 2

V Tur-solar
R Retur-solar
St Dop orb

St R St R
Până la 5 colectori Până la 10 colectori

7/2 Structura şi racordarea absorberului meandră dublă Logasol SKS4.0-s

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 7
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Dimensiuni şi date tehnice ale colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0

Logasol SKS4.0-s Logasol SKS4.0-w

V
V

2070
V

90 90 1145
R
R
R R
1145 2070

R Retur-solar
V Tur-solar
M Punct de măsurare a temperaturii (teaca de imersie a senzorului)

8/1 Dimensiunile colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0-s (vertical) şi SKS4.0-w (orizontal)

Colector plan de mare putere Logasol SKS4.0-s SKS4.0-w


Mod de montare vertical orizontal
2
Suprafaţa exterioară (suprafaţa brută) m 2,37 2,37
Suprafaţa utilă (suprafaţa de captare a razelor solare) m2 2,1 2,1
2
Suprafaţa absorberului (suprafaţa efectivă) m 2,1 2,1
Capacitatea absorberului l 1,43 1,76
Selectivitate Grad de absorbţie 0,92 până la 0,96
Grad de emisie 0,03 până la 0,07
Greutate kg 46
Randament η0 % 1)

Coeficientul efectiv de transfer al căldurii k1 W/(m2 · K) 1)

k2 W/(m2 · K2) 1)

Capacitate termică C kJ/(m2 · K) 1)

dir 1)
Factor de ajustare a unghiului de admisie a razelor K τα(50°)
dfu 1)
solare K τα

Debit nominal l/h 50


1)
Temperatura de stagnare °C
Supra-presiune maximă de funcţionare bar 10
Randamentul colectorului > 525
(Randamentul minim certificat este 2)1)de 525 kWh/(m2 · a) pentru BAFA)

8/2 Date tehnice ale colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0
1) Datele nu erau disponibile la calcularea presiunii
2) Randamentul minim certificat pentru BAFA (Oficiul naţional pentru economie şi pentru controlul exportului, Eschborn) pe baza normelor DIN EN
12975 în cazul unui procent de acoperire de 40 %, la un consum zilnic de 200 l aflat în Würzburg

8 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2.2 Boiler Logalux pentru tehnica solară

2.2.1 Boilere bivalente Logalux SM… pentru prepararea apei calde menajere
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
● Boilere bivalente cu două schimbătoare de căldură din
conducte netede
● Se poate livra cu înveliş alb sau albastru 1
● Glazură termică de tipul Buderus şi anozi de magneziu 2
pentru protecţia împotriva corodării 3
● Orificiu de curăţare de mari dimensiuni 4
● Pierderi reduse de căldură datorită protecţiei termice de
cea mai înaltă calitate
● Căptuşire izolantă din spumă dură cu o grosime de 50 mm 5
(Logalux SM300) respectiv spumă moale cu o grosime de
100 mm (Logalux SM400 şi SM500)
● Picioruşe reglabile pe înălţime

Structură şi funcţionare 6
În funcţie de utilizare şi de capacitatea instalaţiei, se pot
planifica diferite boilere. Boilerele bivalente Logalux SM300,
SM400 şi SM500 sunt concepute pentru sistemul solar de 7
preparare a apei calde menajere. Este posibilă montarea unui
sistem de încălzire convenţional cu cazan.
Suprafaţa de dimensiuni mari a schimbătorului solar de
căldură, în cazul utilizării boilerelor bivalente Logalux SM300,
SM400 şi SM500 duce la un transfer puternic de căldură şi
produce astfel o diferenţă mare de temperatură între tur şi
9/1 Componentele boilerelor bivalente Logalux SM300, SM400 şi SM500
retur în circuitul solar.
Pe partea superioară a boilerului este montat un schimbător Legende pentru imagini
de căldură (serpentină), pentru a asigura apa caldă menajeră 1 Anod de magneziu
şi în cazul în care razele solare nu sunt puternice. Prin 2 Sistem de protecţie termică (izolaţie cu spumă dură în cazul Logalux
intermediul acestui schimbător de căldură (serpentină) este SM300, izolaţie cu spumă moale în cazul Logalux SM400 şi SM500)
posibilă încălzirea cu ajutorul unui cazan de încălzire 3 Racord de ieşire a apei calde
4 Recipientul boilerului
convenţional.
5 Schimbătorul de căldură superior (Suprafaţa de încălzire a
În cazul instalaţiilor de încălzire deja existente, se poate utiliza conductelor) pentru încălzire cu ajutorul unui cazan de încălzire
şi boilerul monovalent Logalux SU… O altă soluţie tehnică convenţional
este oferită de Buderus: un sistem de încărcare cu boiler 6 schimbător de căldură (serpentină) solar (suprafaţa de încălzire a
conductelor)
monovalent Logalux SU400 şi SU500 cu schimbător de 7 Alimentarea cu apă rece
căldură (serpentină) format din plăci montat (set de
schimbător de căldură (serpentină) Logalux LAP Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice ➔ 10/1 şi 10/2
➔ Documentele de planificare actuale „Boiler - sistem de
preparare a apei calde“). Prin intermediul setului de
schimbător de căldură (serpentină) Logalux LAP este posibilă
încălzirea cu ajutorul unui cazan de încălzire convenţional.
Pentru încălzirea convenţională se potrivesc principial
cazanele de perete sau de podea, de încălzire cu gaz, cazanele
de încălzire cu ulei şi cazanele de încălzire cu combustibil solid
sau o combinaţie a mai sus amintitelor cazane de încălzire.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 9
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor solare bivalente Logalux SM…

ØD
Ø DSp
H
AW
HAW
VS2
HVS2
R1
M1 Ø 19 mm interior

EZ
HEZ
R 3/4
RS2
HRS2 A1
R1

VS1
HVS1
R1
M2 Ø 19 mm interior
A2
RS1
HRS1
R1
EK/EL Vedere de
HEK/EL
R 1 1/4 sus
20 – 25

10/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor bivalente Logalux SM…

Boiler Logalux pentru prepararea apei calde SM300 SM400 SM500


Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ DSp mm 672/– 850/650 850/650
Înălţime H mm 1465 1640 1940
Alimentare / evacuare a apei reci HEK/EL mm 60 148 148
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară HRS1 mm 297 303 303
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară HVS1 mm 682 690 840
Returul boilerului HRS2 mm 842 790 940
Turul boilerului HVS2 mm 1077 1110 1260
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. HEZ mm 762 912 1062
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW DN R1 R 14 R 14
HAW mm 1326 1343 1643
Distanţa între suporţi A1 mm 400 480 480
A2 mm 408 420 420
Capacitatea totală / utilă a boilerului l 290/≈130 390/≈165 490/≈215
Conţinutul de apă din serpentină l 8 9,5 13,2
Suprafaţa schimbător de caldură m2 1,2 1,3 1,8
1)
Consumul de căldura utilă kWh/24h 2,1 3,07 3,68
Randament efectiv (WT sus) 2) NL 2,8 4,0 6,5
3)
Putere continuă (WT sus) la 80/45/10 °C kW (l/h) 33,0 (740) 33,1 (766) 33,1 (766)
Numărul colectorilor ➔ 66/1, 68/2 ➔ 66/1, 68/2 ➔ 66/1, 68/2
Greutate (net) kg 144 202 248
Supra-presiunea maximă de funcţionare pentru apa de bar 25/10
încălzire / apa caldă
Temperatura maximă de funcţionare pentru apa de °C 160/95
încălzire / apa caldă
Numărul reg. DIN conform normelor DIN 4753-2 0236/2000-13 MC/E

10/2 Datele tehnice ale boilerelor bivalente Logalux SM300, SM400 şi SM500
1) Conform normelor DIN 4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
2) Conform normelor DIN 4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci

10 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2.2.2 Boilere cu termosifon Logalux SL… pentru prepararea apei calde menajere
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate Boilere bivalente Logalux SL300/400/500-2
● Conductă specială patentată, care asigură transferul termic Boilerele solare bivalente Logalux SL …-2 cu o capacitate de
pentru încărcarea stratificată a boilerului, în zona cu 300 l, 400 lrespectiv 500 l sunt dotate cu un schimbător de
temperatura cea mai ridicată căldură (serpentină) solar şi cu un schimbător de căldură
● Clapete gravitaţionale controlate ascensional, fabricate din (serpentină) superior pentru sistemul convenţional de
silicon pentru tehnica de încărcare stratificată încălzire Boilerele din modelul Logalux SL…-2 W se pot livra şi
în culoarea albă.
● Disponibilitatea rapidă a apei calde prin intermediul
instalaţiei solare şi o utilizare redusă a cazanului termic
● Glazură termică de tipul Buderus şi anozi de magneziu
pentru protecţia împotriva corodării
● Căptuşire pentru menţinerea căldurii, fără FCKW, fabricată 1
din spumă moale poliuretanică, cu o grosime laterală de
100 mm şi la partea superioară de 150 mm (este 2
detaşabilă)
3
Structură şi funcţionare
4
Buderus oferă boilere de diferite mărimi şi dimensiuni cu
termosifon pentru prepararea apei calde menajere. La baza 5
tuturor modelelor stă principiul de funcţionare cu termosifon
(➔ Pagina 12).
Schimbătorul solar de căldură realizează numai o cantitate 6
relativ scăzută de apă caldă menajeră până aproape de 7
temperatura turului solar. Apa menajeră încălzită urcă prin
conducta de transfer termic (➔ 11/1, Poz. 6) direct în
compartimentul util al boilerului. În cazul unei radiaţii solare 8
normale, se atinge după scurt timp temperatura nominală. 9
Astfel se reduce necesitatea utilizării cazanelor termice
convenţionale.
În funcţie de încălzirea solară, apa menajeră urcă numai până
la nivelul din interiorul boilerului corespunzător aceleiaşi
temperaturi. În momentul respectiv se deschid clapetele
gravitaţionale controlate ascensional (➔ 11/1, Poz. 7). Boilerul
se încălzeşte astfel în mod stratificat începând cu partea 11/1 Structura boilerului cu termosifon Logalux SL300-2
superioară (➔ Pagina 12).
Principiul acesta este adecvat în special utilizării cu un sistem Legende pentru imagini
de reglare compatibil cu modul de controlare Double-Match- 1 Anod de magneziu
Flow (KR0106, modul de funcţionare solară FM443 sau SM10) 2 Izolaţie termică
3 Racord de ieşire a apei calde
datorită posibilităţii ajustării debitului pompei reglate prin 4 Recipientul boilerului
intermediul turaţiei şi prin încărcarea prioritara a părţii utile a 5 Schimbătorul superior de căldură (suprafaţa conductelor de încălzire)
boilerului. pentru încălzirea cu cazan de încălzire convenţional
6 Conductă de transfer termic
Boilere monovalente Logalux SL300-1 7 Clapetă gravitaţională
8 schimbător de căldură (serpentină) solar (suprafaţa de încălzire a
La boilerele monovalente Logalux SL300-1 cu o capacitate de 300 conductelor)
litri se modifică schimbătorul de căldură superior prin încălzirea 9 Alimentarea cu apă rece
cu un cazan convenţional. Boilerul este potrivit pentru utilarea Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice ➔ 13/1 şi 13/2
ulterioară a unei instalaţii existente de preparare a apei calde
menajere într-o instalaţie solară.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 11
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Principiul cu termosifon în cazul unei însoriri puternice


Apa încălzită urcă rapid şi este preparată în scurt timp. Boilerul de transfer termic a schimbătorului de căldură solar curge în
este încărcat de sus în jos (➔ 12/1, Poz. 1). jos. Astfel este asigurat un randament solar şi termic crescut.
Diferenţa de temperatură între Returul (serpentina) boilerului
şi cea a colectorului rămâne mare deoarece apa din conducta

AW 1 AW AW

VS VS VS

RS RS RS
1

1
EK EK EK
V V V

R R R

12/1 Procesul de încărcare a unui boiler cu termosifon în cazul unor raze solare puternice

Principiul cu termosifon în cazul unei însoriri reduse


În cazul în care apa este încălzită numai până la valoarea de
30 °C, aceasta urcă numai până la stratul cu aceeaşi
temperatură. Apa curge în boiler prin intermediul clapetelor AW
gravitaţionale deschise şi încălzeşte acea zonă (➔ 12/2, Poz. 2).
VS
Evacuarea prin intermediul clapetelor gravitaţionale opreşte 3
40 °C 40 °C
ascensiunea apei prin conducta de transfer termic
(serpentină) şi împiedică astfel amestecarea apei cu straturi cu
temperaturi mai ridicate (➔ 12/2, Poz. 3). RS 2
3 30 °C 30 °C

30 °C
2 20 °C 20 °C
Legende pentru imagini (➔ 12/1 şi 12/2) EK
1 Strat de separare între zonele de temperatură V
2 Clapetă gravitaţională deschisă în cadrul conductei de transfer
termic R
3 Clapetă gravitaţională închisă
AW Racord de ieşire a apei calde
EK Racordul de alimentare cu apă rece 12/2 Evacuarea apei calde din conducta de transfer termic în cazul razelor
R Retur-solar solare reduse
V Tur-solar

12 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor cu termosifon Logalux SL...

ØD
Ø DSp

ØD H
Mg
Ø DSp
Mg Aw EH M 1–M4
H H AW
M1
VS H VS
Mg AW R1
H AW
M1 M
EZ H EZ
Vedere de sus
R6
EZ H EZ EH
EH R6 RS A1
M2 H RS
R1
M2
EK, EL EK, EL
H EK, EL H EK, EL
R14 R14 RS1
M3 VS1 M3 VS1
H VS1 H VS1 A2
R6 M4 R6
M4
RS1 RS1 VS1
H RS1 H RS1
R6 R6
8 8

Logalux SL300-1 Logalux SL…-2 Vedere de jos

13/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor monovalente şi bivalente cu termosifon Logalux SL... pentru prepararea apei calde menajere

Legende pentru imagini


M1–M4 Puncte de măsurare a temperaturii; reglare în funcţie de Clemele de fixare M1până la M4 pentru senzorii de temperatură sunt
componente, de hidraulică şi de reglare a instalaţiei descrise în vederea din lateral.
Mg Anozi de magneziu

Boiler cu termosifon Logalux SL300-1 SL300-2 SL400-2 SL500-2


Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ DSp mm 770/570 770/570 850/650 850/650
Înălţime H mm 1670 1670 1670 1970
Alimentare / evacuare a apei reci HEK, EL mm 245 245 230 230
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia HRS1 mm 100 100 100 100
solară
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară HVS1 mm 170 170 170 170
Returul boilerului HRS mm – 886 872 1032
Turul boilerului HVS mm – 1199 1185 1345
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. HEZ mm 1008 1008 994 1154
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW ţoli R1 R1 R1 R1
HAW mm 1393 1393 1392 1692
Dispozitiv electric de încălzire HEH mm 949 – – 985
Distanţa între suporţi A1/A2 mm 380/385 375/435 440/600 440/600
Capacitatea totală / utilă a boilerului l 300/≈165 300/≈155 380/≈180 500/≈230
Capacitatea serpentinei l 0,9 0,9 1,4 1,4
Suprafaţa serpentinei m2 0,8 0,8 1 1
1)
Consumul pentru căldura utilă kWh/24 2,51 2,51 2,85 3,48
h
Randament efectiv (WT sus) 2) NL – 2,2 4,0 6,5
Putere continuă (WT sus) la 80/45/10 °C 3) kW (l/h) – (–) 31,2 (765) 31,2 (765) 31,2 (765)
Numărul colectorilor ➔ 66/1, 68/2 ➔ 66/1, 68/2 ➔ 66/1, 68/2 ➔ 66/1, 68/2
Greutate (net) kg 135 151 197 223
Supra-presiunea maximă de funcţionare (circuitul solar / apa de bar 8/–/10 8/25/10 8/25/10 8/25/10
încălzire / apa caldă)
Temperatura maximă de funcţionare (circuitul solar / apa de °C 135/–/95 135/110/95 135/110/95 135/110/95
încălzire / apa caldă)
Numărul reg. DIN conform normelor DIN 4753-2 0234/2000-13 MC/E

13/2 Date tehnice ale boilerelor monovalente şi bivalente cu termosifon Logalux SL... pentru prepararea apei calde menajere
1) Conform normelor DIN 4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
2) Conform normelor DIN 4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 13
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2.2.3 Boiler combinat Logalux P750 S precum şi boilere combinate cu termosifon Logalux
PL750/2S şi PL1000/2S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea
sistemului de încălzire
Boilerele combinate sunt concepute pentru încălzirea apei
calde menajere în combinaţie cu sistemul solar de susţinere a
încălzirii. Structura compactă a acestora duce la un raport
între suprafaţa exterioară şi volum, astfel încât să se
minimizeze pierderile boilerului. Toate boilerele combinate 1
Logalux sunt dotate cu o căptuşire pentru izolaţia termică, de
2
100 mm, fără FCKW din spumă moale poliuretanică. Acestea
oferă de asemenea avantajul unei hidraulici cu un număr
3
redus de componente.
4
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate ale
boilerului combinat Logalux P750 S 5
● Boiler pentru apa menajeră montat în interior cu glazură 6
termică de tipul Buderus şi cu anozi de magneziu pentru
protecţia împotriva coroziunii 7
● schimbător de căldură de dimensiuni mari cu conductă
netedă pentru o utilizare optimă a energiei solare
● Alimentarea tuturor racordurilor de apă menajeră prin
partea superioară şi a tuturor racordurilor de încălzire şi a
celor solare prin părţile laterale
● schimbător de căldură solar montat în apa de încălzire,
astfel încât să nu existe pericolul calcificării acestuia

Structură şi funcţionare a boilerului combinat P750 S


În partea superioară a boilerului tampon se află un boiler 14/1 Structura boilerului combinat Logalux P750 S
pentru apa menajeră, boiler conceput pe principiul cu două
straturi, apa rece fiind introdusă prin partea superioară. În Legende pentru imagini
partea inferioară este conectat, din lateral, un schimbător de 1 Anod de magneziu
căldură solar (serpentină) (➔ 14/1, Poz. 7), care încălzeşte mai 2 Izolaţie termică
întâi apa tampon de încălzire (➔ 14/1, Poz. 6). După scurt timp, 3 Teaca de imersie pentru senzor
4 Componenta de preparare a apei calde menajere
apa menajeră din partea superioară a boilerului, atinge 5 Alimentarea cu apă rece
temperatura nominală (➔ 14/1, Poz. 4), astfel încât să se poată 6 Componenta tampon
utiliza mai întâi apa caldă din partea superioară. Pentru 7 schimbător de căldură (serpentină) solar
reîncălzirea apei menajere cu ajutorul unui cazan de încălzire
Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice ➔ 17/1 şi 17/2
convenţional, se utilizează racordul de retur din capătul
inferior al compartimentului util (➔ 40/2). Pentru racordarea la
instalaţia de încălzire se recomandă utilizarea unui dispozitiv
de supraveghere al returului (➔ Pagina 40) sau în cazul în care
se montează în combinaţie cu modulul solar de funcţionare
FM443, un set de (➔ Pagina 25) încălzire.

14 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate ale


boilerului combinat cu termosifon Logalux PL…/2S
● Boiler pentru apa menajeră, montat în interior, conic, cu
glazură termică Buderus şi cu anozi de magneziu pentru 1
protecţia împotriva coroziunii.
● Conductă specială patentată, care asigură transferul termic 2
pentru încărcarea stratificată a boilerului, care se află în apa
menajeră şi care este poziţionată pe întreaga înălţime a 3
boilerului.
4
● Schimbător de căldură (serpentină) solar montat integrat
în conducta de transfer termic şi care este împrejmuit de 5
asemenea de apă menajeră.
6
● Mulţumită faptului că instalaţia solară încălzeşte mai întâi
zona cea mai rece se atinge un randament solar mult mai 7
mai ridicat
8
● Alimentarea prin partea laterală a tuturor racordurilor
instalaţiei de încălzire
● Racordarea instalaţiei solare şi a conductei de alimentare
cu apă rece din partea inferioară 9

Structura şi funcţionarea boilerelor combinate cu


termosifon Logalux PL…/2S
Boilerele combinate, cu termosifon Logalux PL750/2S şi
PL1000/2S sunt dotate cu o componentă interioară conică 15/1 Structura boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL750/2S şi
(➔ 15/1, Poz. 5) pentru încălzirea apei menajere. În apa PL1000/2S
menajeră se află o conductă de transfer termic care este
poziţionată pe toată înălţimea boilerului şi care este integrată Legende pentru imagini
în schimbătorul de căldură solar (➔ 15/1, Poz. 8 şi 6). Prin 1 Anod de magneziu
intermediul acestei instalaţii patentate de încărcare 2 Izolaţie termică
3 Racord de ieşire a apei calde
stratificată, boilerul pentru apa menajeră se poate încărca
4 Boiler tampon
conform principiului cu termosifon. În cazul în care radiaţia 5 Corp interior conic
solară este suficient de puternică, se atinge după scurt timp 6 Conductă de transfer termic
un nivel potrivit de temperatură în boilerul pentru apa 7 Clapete gravitaţionale
menajeră. Pe partea exterioară, boilerul pentru apa caldă este 8 schimbător de căldură (serpentină) solar
înconjurat de un boiler tampon (➔ 15/1, Poz. 4), acesta fiind 9 Alimentarea cu apă rece
încălzit în funcţie de starea procesului de încărcare stratificată Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice ➔ 18/1 şi 18/2
a corpului interior.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 15
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Prin partea inferioară a corpului interior conic este introdusă


AW AW
apa rece, astfel încât schimbătorul de căldură şi conducta de
transfer termic să fie poziţionate în zona cea mai rece.
Conducta de transfer termic este dotată cu un orificiu de VS3 VS3
alimentare în partea inferioară, orificiu prin care apa menajeră
rece este condusă spre schimbătorul de căldură solar. Astfel,
apa se încălzeşte prin intermediul instalaţiei solare şi urcă prin
conductă fără ca aceasta să se amestece cu apa mai rece din RS2 RS2
jur.
La diferitele înălţimi există orificii de evacuare cu clapete
gravitaţionale acţionate ascensional (➔ 15/1, Poz. 7), prin
EK EK
VS1 VS1
intermediul cărora, apa încălzită ajunge în zona cu aceeaşi RS1 RS1
temperatură (➔ 16/1, Faza 1). Prin intermediul sistemului de
transfer termic, căldura este transmisă apei tampon din corpul 1 2
exterior, astfel încât să fie încărcat şi boilerul tampon 16/1 Încărcarea boilerului combinat cu termosifon, prin intermediul unui
începând cu partea superioară (➔ 16/1, Faza a 2-a). În schimbător de căldură (serpentină) solar (1) şi prin intermediul
momentul în care boilerul pentru apă caldă şi boilerul tampon sistemului de încărcare cu amânare temporală a boilerului tampon
sunt încărcate complet, instalaţia solară este oprită (➔ 16/2, (2)
Faza a 3-a). În cazul în care se consumă apa caldă, boilerul
pentru apa caldă este golit începând cu partea inferioară. Este
AW AW
introdusă apă rece în corpul interior. Pe baza sistemului de
transfer termic între corpul interior şi cel exterior se
facilitează o nouă încălzire solară în cadrul corpului interior, cu VS3 VS3
toate că boilerul tampon poziţionat în exterior este încărcat
complet (➔ 16/2, Faza a 4-a). Astfel se obţine un randament
mult mai crescut.
RS2 RS2
În cazul în care boilerul pentru apa menajeră este golit
aproape complet, acesta este umplut atât de schimbătorul de
căldură solar cât şi şi de boilerul tampon (➔ 16/3, Faza a 5-a).
EK EK
În cazul în care nu există randament solar (de ex. în cazul VS1 VS1
condiţiilor meteorologice nefavorabile), boilerul tampon se RS1 RS1

poate încălzi şi cu ajutorul unui cazan de încălzire


convenţional (➔ 16/3, Faza a 6-a) sau acesta se poate combina 3 4
cu un cazan de încălzire cu combustibil solid (Indicaţii pentru 16/2 Consumarea apei calde din boilerul încărcat complet (3) şi
planificare ➔ Pagina 43). Pentru racordarea la instalaţia de reîncărcarea boilerului de apă menajeră, răcit la partea inferioară,
încălzire se recomandă utilizarea unui dispozitiv de prin intermediul schimbătorului de căldură solar, ignorând faptul că
supraveghere al returului (➔ Pagina 40) sau în cazul în care se boilerul tampon este încărcat complet (4)
montează în combinaţie cu modulul solar de funcţionare
FM 443, un set de (➔ Pagina 25) încălzire.
AW AW

VS3 VS3
Legende pentru imagini (➔ 16/1 până la 16/3)
AW Racord de ieşire a apei calde
EK Racord de alimentare cu apă rece
VS1 Tur-solar
RS1 Retur-solar RS2 RS2

VS3 Turul cazanului termic


RS2 Returul cazanului termic
EK EK
Alte conexiuni pentru o încălzire alternativă ➔ 17/1 până la 18/2 VS1 VS1
RS1 RS1

5 6
16/3 Încărcarea boilerului de apă menajeră prin intermediul
schimbătorului de căldură şi prin intermediul boilerului tampon (5)
precum şi încălzirea acestuia prin intermediul cazanului termic
convenţional în cazul în care randamentul solar este insuficient (6)

16 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor combinate Logalux P750 S

ØD
Ø Dsp

1920
550
VS2 1668
M1 VS3 1513
AW/EZ
M
M
RS 2
1033
M2 VS 4 640
911
VS1 788 M 1–M 8
M3 EK
M4
EZ /AW
M5 MB1
RS3
M6 500
RS1
M7 370
M8 RS4/EL
215 Vedere de sus Vedere de jos

17/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerului combinat Logalux P750 S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire

Legende pentru imagini


M1–M8 Puncte de măsurare a temperaturii; reglare în funcţie de Clemele de fixare M1până la M8 pentru senzorii de temperatură sunt
componente, de hidraulică şi de reglarea instalaţiei descrise în vederea din lateral.
MB1 Punct de măsurare a apei calde

Boiler combinat Logalux P750 S


Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ DSp mm 1000/800
Alimentarea cu apă rece ∅ EK ţoli R6
Golire boiler ∅ EL ţoli R 14
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ RS1 ţoli R1
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ VS1 ţoli R1
Returul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru ∅ RS2 ţoli R 14
prepararea apei calde menajere
Turul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru ∅ VS3 ţoli R 14
prepararea apei calde menajere
Returul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅ RS3 ţoli R 14
Returul circuitelor de încălzire ∅ RS4 ţoli R 14
Turul circuitelor de încălzire ∅ VS4 ţoli R 14
Turul cazanului cu combustibil solid ∅ VS2 ţoli R 14
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. ∅ EZ ţoli R6
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW ţoli R6
Capacitatea boilerului l 750
Capacitatea efectivă a componentei tampon l ≈ 400
Volumul apei menajere l ≈ 160
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 16,4
Suprafaţa schimbator de caldură m2 2,15
Consumul pentru căldura utilă1) kWh/24h 3,34
Indicativul randamentului2) NL 3
3)
Putere continuă la 80/45/10 °C kW (l/h) 28 (688)
Numărul colectorilor ➔ 68/1
Greutate (net) kg 262
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbătorul de căldură solar / bar 8/3/10
apa de încălzire / apa caldă)
Temperatura maximă de funcţionare (apa de încălzire / apa caldă) °C 95/95

17/2 Date tehnice ale boilerului combinat Logalux P750 S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
1) Conform normelor DIN 4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
2) Conform normelor DIN 4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 17
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Dimensiuni şi date tehnice ale boilerului combinat cu termosifon Logalux PL…/2S

ØD
Ø Dsp

1920
550
VS2
1668
M1 VS3 AW/EZ
1513 MB2
EH
M RS1
M MB1 EK
M2
RS2 640
1033
M3 VS4 M 1–M8
911
M4 VS5 VS1
788
M5 RS3 EZ /AW EL2
500
RS4 Mg
370
M6 RS5/EL
M7
215 Vedere de Vedere de jos
VS1
M8 170 sus
RS1/EL1 100
EL2 EK MB1 Punct de măsurare a apei calde M1–M8 Puncte de măsurare a
8
MB2 Punct de măsurare solar temperaturii; în funcţie de
configuraţia instalaţiei
Clemele de fixare M1până la M8 pentru

18/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL…/2S

Boiler combinat cu termosifon Logalux PL750/2S PL1000/2S


Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ DSp mm 1000/800 1100/900
Alimentarea cu apă rece ∅ EK ţoli R1 R1
Golirea instalaţiei de încălzire ∅ EL ţoli R 14 R 14
Golirea apei din instalaţia solară / apei calde ∅ EL1/∅ EL2 ţoli R6 R6
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ RS1 ţoli R6 R6
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ VS1 ţoli R6 R6
Returul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru ∅RS2 ţoli R 14 R 14
prepararea apei calde menajere
Turul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru ∅ VS3 ţoli R 14 R 14
prepararea apei calde menajere
Returul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅ RS3 ţoli R 14 R 14
Turul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅ VS5 ţoli R 14 R 14
Returul circuitelor de încălzire ∅ RS4 ţoli R 14 R 14
Turul circuitelor de încălzire ∅ VS4 ţoli R 14 R 14
Returul pentru cazanul cu combustibil solid ∅ RS5 ţoli R 14 R 14
Turul pentru cazanul cu combustibil solid ∅ VS2 ţoli R 14 R 14
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. ∅ EZ ţoli R6 R6
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW ţoli R6 R6
Capacitatea boilerului l 750 940
Capacitatea efectivă a componentei tampon l ≈275 ≈ 380
Volumul total / util de apă menajeră l ≈300/≈150 ≈ 300/≈150
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 1,4 1,4
2
Suprafaţa schimbător de căldură m 1,0 1,2
Consumul de căldură utilă1) kWh/24h 3,37 4,31
Indicativul randamentului2) NL 3,8 3,8
Putere continuă la 80/45/10 °C 3) kW (l/h) 28 (688) 28 (688)
Numărul colectorilor ➔ 68/1 ➔ 68/1
Greutate (net) kg 252 266
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbătorul de căldură solar / bar 8/3/10 8/3/10
apa de încălzire / apa caldă)
Temperatura maximă de funcţionare (apa de încălzire / apa caldă) °C 95/95 95/95

18/2 Date tehnice ale boilerului combinat Logalux PL…/2S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
1) Conform normelor DIN 4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
2) Conform normelor DIN 4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci

18 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2.2.4 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750, PL1000 şi PL1500 utilizat drept boiler
tampon pentru sistemul de încălzire
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
● Adecvat pentru instalaţii solare cu până la 16 colectori şi cu
căldură extrasă din alte surse regenerative
● Conductă de transfer termic patentată, pentru o încărcare 1
stratificată
● Clapete gravitaţionale controlate ascensional şi fabricate
din silicon
● Pe baza volumului mare al tamponului, sunt adecvate
sisteme de încălzire - tampon (de ex. în instalaţii cu două
boilere) 2
● Izolaţie termică din spumă poliuretanică cu grosimea de
100 mm 3
4
Structură şi funcţionare
Aceste boilere tampon cu termosifon din tablă de oţel sunt
disponibile în trei modele: 5
● Logalux PL750 cu capacitate de 750 l
● Logalux PL1000 cu capacitate de 1000 l
● Logalux PL1500 cu capacitate de 1500 l
Boilerul tampon cu termosifon Logalux PL 1500 este dotat cu
două schimbătoare de căldură solare.
➔ Descriere detaliată a tehnicii cu termosifon ➔ Pagina 11 ff.
19/1 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750 şi PL1000

Legende pentru imagini (➔19/1)


1 Izolaţie termică
2 Recipientul boilerului
3 Conductă de transfer termic
4 Clapetă gravitaţională
5 Schimbător de căldură solar (suprafaţa de încălzire a serpentinei)

V
R

19/2 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL1500

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 19
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor tampon cu termosifon Logalux PL750, PL1000 şi PL1500

ØD M
Ø DSp

H
M 1–M 4
E
HE
R5 E
M1 VS2
H VS 2
VS3 Vedere de
H VS 3
M sus
M2 A1 RS1
VS 4 H VS 4
RS 4 H RS 4
RS2
H RS2
RS1
RS3
H RS3
M3 VS1 H VS1 A2
M4 R6
RS1 VS1
H RS1
R6 VS1
8

Vedere din lateral Vedere de jos Vedere de jos


Logalux PL750, PL1000, PL1500 Logalux PL750, PL1000 Logalux PL1500

20/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL…

Legende pentru imagini


M1–M4 Puncte de măsurare a temperaturii; amplasare în funcţie de VS2–VS4 Utilizare în funcţie de componentele şi de hidraulica instalaţiei
componente, de hidraulică şi de reglare a instalaţiei RS2–RS4 Utilizare în funcţie de componentele şi de hidraulica instalaţiei

Clemele de fixare M1până la M4 pentru senzorii de temperatură sunt


descrise în vederea din lateral.

Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750 PL1000 PL1500


Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ DSp mm 1000/800 1100/900 1400/1200
Înălţime H mm 1920 1920 1900
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară HRS1 mm 100 100 100
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară HVS1 mm 170 170 170
Returul (serpentina) boilerului ∅ RS2–RS4 ţoli R 14 R 14 R 15
HRS2 mm 370 370 522
HRS3 mm 215 215 284
HRS4 mm 1033 1033 943
Turul (serpentina) boilerului ∅ VS2–VS4 ţoli R 14 R 14 R 15
HVS2 mm 1668 1668 1601
HVS3 mm 1513 1513 1363
HVS4 mm 1033 1033 943
Distanţa între suporţi A1 mm 555 555 850
A2 mm 641 641 980
Capacitatea boilerului l 750 1000 1500
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 2,4 2,4 5,4
Suprafaţa schimbător de căldură m2 3 3 7,2
Consumul de căldura utilă 1) kWh/24h 3,7 4,57 5,3
Numărul colectorilor ➔ 68/3 ➔ 68/3 ➔ 68/3
Greutate (net) kg 212 226 450
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbător de căldură bar 8/3 8/3 8/3
(serpentină) solar / apă caldă)
Temperatura maximă de funcţionare (apă caldă) °C 95 95 95

20/2 Datele tehnice ale boilerelor tampon cu termosifon Logalux PL... pentru susţinerea sistemului solar de încălzire
1) Conform normelor DIN 4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C

20 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2.3 Reglarea solară

2.3.1 Sistem auxiliar de selectare


Selectarea şi componentele livrate ale sistemului de ● Sistem de încălzire cu regulator Logamatic 2107:
reglare Modul de funcţionare solară FM244 (➔ Pagina 24)
În funcţie de domeniul de utilizare şi de reglarea cazanului, vă ● Sistem de încălzire cu regulator Logamatic 4000:
stau la dispoziţie diferite aparate de reglare şi module de modul de funcţionare solară FM443 (➔ Pagina 25)
funcţionare: ● Sistem de încălzire cu reglare externă:
● Sistem de încălzire cu regulator Logamatic EMS: Regulatoare KR0106 sau KR0205 (➔ Pagina 28 f.)
– Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere
De componentele livrate ale modulelor de funcţionare solară
Unitate de comandă RC30 cu
respectiv ale regulatoarelor KR0106 şi KR0205 aparţine câte un:
modul de funcţionare solară SM10 (➔ Pagina 23)
● senzor de temperatură pentru colector FSK (NTC, ∅ 6 mm,
– Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere
cablu de 2,5 m) şi
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire:
Regulator de tipul Logamatic 4121 cu ● un senzor de temperatură de siguranţă FSS.
modul de funcţionare solară FM443 (➔ Pagina 25) ➔ În cazul regulatorului KR0205 este conţinut în
componentele livrate un alt senzor FSS2 pentru boiler.

2.3.2 Moduri de reglare

Reglare pe baza diferenţelor de temperatură


În cadrul modului de funcţionare "automat", sistemul de reglare În cazul în care nu există energie solară suficientă turaţia pompei
solară supraveghează dacă energia solară poate fi transferată va fi micşorată, pentru a menţine diferenţa de temperatură
boilerului solar. Pentru aceasta, sistemul de reglare constantă. În cazul în care consumul de energie electrică este
supraveghează temperatura colectorului cu ajutorul senzorului redus şi astfel se facilitează o nouă încărcare a boilerului. Pompa
FSK şi temperatura din partea inferioară al boilerului (senzor FSS).
În cazul în care există energie solară suficientă, adică atunci când este oprită de regulatorul solar numai în momentul în care
se depăşeşte diferenţa de temperatură setată între colector şi diferenţa de temperatură scade sub valoarea minimă şi în cazul
boiler, pompa de circulaţie din circuitul solar este pornită şi astfel în care turaţia pompei de circulaţie a fost redusă deja de către
boilerul este încărcat. regulatorul solar, la valoarea minimă.
După o perioadă prelungită cu însorire puternică şi cu un În cazul în care temperatura boilerului nu este suficientă pentru
consum redus de apă, se ating temperaturi înalte în boiler. În acoperirea necesarului de apă caldă, regulatorul porneşte
cazul în care se atinge temperatura maximă în boiler în timpul
sistemul de încălzire al boilerului cu ajutorul unei centrale
procesului de încărcare, pompa circuitului solar este oprită de
sistemul de reglare al circuitului solar. Temperatura maximă a termice.
boilerului se poate ajusta de la regulator.
Regulator pentru diferenţele de temperatură KR0106 pentru un consumator

KS0105 R Staţie completă Logasol


E
FSK
E
FSK KS0105 R cu regulator solar
integrat KR0106
AW AW FSK senzor de temperatură
Logasol
Logasol
SKN3.0 pentru colector
SKN3.0
SKS4.0
SKS4.0 FSS senzor de temperatură
Twin-Tube Twin-Tube pentru boiler (jos)
Logasol WWM
Logasol WWM FSX senzor de temperatură
KS0105 R KS0105 R
pentru boiler (sus; opţional)
V R V R
AW AW

FSX VS FSX VS Alte abrevieri ➔ Pagina 121


MAG MAG

RS RS
230 V 230 V
50 Hz 50 Hz

FSS EK FSS EK

FE FE

Logalux SL300-2 Logalux SL300-2


SL400-2, SL500-2 SL400-2, SL500-2

21/1 Schemă de funcţionare pentru sistemul solar de preparare a apei calde menajere cu ajutorul regulatorului pentru diferenţe de temperatură KR0106
în cazul în care este pornită instalaţia (stânga) şi sistemul de încălzire convenţional în cazul în care razele solare nu sunt suficiente (dreapta).

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 21
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Double-Match-Flow
AW
Modulele de funcţionare solară SM10, FM443 şi regulatorul
KR0106 asigură o încărcare optimizată a boilerelor cu VS
termosifon prin intermediul unei strategii speciale High-Flow-
/Low-Flow. Regulatorul solar verifică gradul de încărcare a FW
boilerului cu ajutorul unui senzor de umplere poziţionat în
RS
partea centrală a boilerului. În funcţie de gradul de încărcare,
regulatorul selectează modul optim de funcţionare: High-
Flow sau Low-Flow. Această posibilitate de comutare este
numită Double-Match-Flow.
FSS1
EK
Încălzire prioritară a părţii utile V
prin intermediul modului de funcţionare Low-Flow ∆ϑ = 30 K
R
În cadrul modului de funcţionare Low-Flow, sistemul de
reglare încearcă să menţină o diferenţă de temperatură de 30
22/1 Încălzirea prioritară a părţii utile a unui boiler cu termosifon cu
K între colector (senzor FSK) şi boiler (senzor FSS) (20 K în cazul
∆ϑ = 30 K prin intermediul turaţiei reduse şi variabile a pompei în
utilizării unui regulator KR0106). Pentru aceasta, sistemul de timpul modului de funcţionare Low-Flow, până când este atinsă
reglare modifică debitul de apă prin intermediul turaţiei valoarea de 45 °C la senzorul pentru umplere FW
pompei solare.
Datorită temperaturii ridicate a turului, se va încărca în mod
prioritar partea utilă a boilerului cu termosifon. Astfel se
AW
reduce pe cât posibil utilizarea sistemului de încălzire
convenţional şi se economiseşte energia primară. VS

Încărcare normală a boilerului cu termosifon prin FW


intermediul modului de funcţionare High-Flow
RS
În cazul în care partea utilă a boilerului este încălzită la 45 °C
(senzor de umplere), sistemul solar de reglare măreşte turaţia
pompei pentru circuitul solar. Diferenţa de temperatură
nominală între colector (senzor FSK) şi partea inferioară a FSS1
boilerului (senzor FSS) este de 15 K (10 K în cazul KR0106).
V
Instalaţia funcţionează astfel cu o temperatură redusă a
turului. În cadrul acestui mod de funcţionare, pierderile de ∆ϑ = 15 K
căldură din circuitul de colectori sunt mai mici iar R
randamentul sistemului este optimizat în cadrul procesului de
încărcare a boilerului. 22/2 Încălzirea unui boiler cu termosifon cu ∆ϑ = 15 K
în cazul în care razele solare sunt puternice, cu ajutorul turaţiei
În cazul în care puterea colectorului este suficientă, sistemul ridicate a pompei în timpul modului de funcţionare High-Flow
de reglare atinge diferenţa nominală de temperatură, pentru
a încărca boilerul la un randament optim al colectorului. În
cazul în care nu se mai poate atinge diferenţa nominală de
temperatură, sistemul de reglare utilizează căldura solară AW
disponibilă, la cea mai redusă turaţie a pompei, până în
VS
momentul în care se atinge criteriul de oprire. Boilerul cu
termosifon acumulează apa încălzită în stratul de temperatură FW
corespunzător (➔ 22/3). În cazul în care diferenţa de
temperatură scade sub valoarea de 5 K (4 K în cazul KR0106), RS
sistemul de reglare opreşte pompa pentru circuitul solar.

Legende pentru imagini (➔ 22/1 până la 22/3)


∆ϑ Diferenţa de temperatură între colector (senzor FSK) FSS1
EK
şi partea inferioară a boilerului (senzor FSS1)
V
R Retur-solar
V Tur-solar ∆ϑ < 15 K
Alte abrevieri ➔ Pagina 121 R

22/3 Încălzirea unui boiler cu termosifon cu temperatura maximă a


turului care se poate atinge (∆ϑ< 15 K) prin turaţia minimă a pompei
în cazul în care razele solare nu sunt puternice

22 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Funcţia de optimizare solară a modulelor de funcţionare SM10, FM244 şi FM443


Economisirea energiei convenţionale şi mărirea randamentului
solar se efectuează în cadrul funcţiei de optimizare solară da-
torită integrării regulatorului solar în sistemul de reglare a cazan-
ului. În comparaţie cu sistemele solare de încălzire convenţion-
ale, în cadrul sistemului de preparare a apei calde menajere se
a
reduce consumul de energie (primară) cu până la 10 %. Numărul
de porniri ale combustiei se reduce cu până la 24 %. 60
b
În cadrul funcţiei de optimizare solară, sistemul de reglare înreg-
c
istrează dacă este
ϑSp
● existent un randament solar suficient
C
● cantitatea de apă acumulată pentru alimentarea cu apă d
45
caldă menajeră

În general, scopul acestui sistem de reglare este de a reduce


pe cât posibil temperatura nominală temporară, dar în acelaşi
timp şi de a asigura confortul necesar, pentru a evita utilizarea
sistemului de încălzire cu cazan. 5:30 8:00 10:10 17:00 22:00
Pentru a acoperi necesarul de apă caldă menajeră, volumul
util al boilerului se setează la o temperatură de încărcare de t
60 °C. În cazul în care boilerul este încălzit în partea inferioară
de instalaţia solară, apa poate fi încălzită mai repede până la 23/1 Funcţia de reglare "Optimizarea randamentului solar"
temperatura utilă prin intermediul cazanului. În cazul în care
creşte temperatura din partea inferioară a boilerului se poate Legende pentru imagini (➔ 23/1)
reduce şi temperatura nominală pentru instalaţia de încălzire ϑSp Boiler pentru apa caldă
şi astfel se reduce şi consumul de energie primară. Cu ajutorul t Ora
parametrului de setare „MINSOLAR“ se poate selecta valoarea a Radiaţia solară
b Temperatura apei calde din partea superioară a boilerului
minimă a temperaturii apei calde menajere acceptate de
c Temperatura apei calde din partea inferioară a boilerului
utilizator, între 30° şi 54 °C. d Temperatura nominală pentru apa caldă
❶ Primul consum (reîncărcare)
❷ Al doilea consum (randament solar suficient)
❸ Al treilea consum (temperatură a boilerului suficientă)

2.3.3 Sisteme solare de reglare şi module de funcţionare

Sistem de reglare Logamatic EMS cu modulul de funcţionare SM10


Caracteristici şi particularităţi
● Reglarea sistemului solar de preparare a apei calde ● Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon
menajere pentru generatoarele de căldură echipate cu şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al
automatizări de tip EMS şi cu element de control RC30 consumului de energie se efectuează prin intermediul
● Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi sistemului Double-Match-Flow (drept senzor de umplere
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale se va utiliza de asemenea senzorul FW)
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare ● Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere
convenţionale prin intermediul integrării acesteia în (montate în serie) pentru prepararea apei calde menajere
sistemul de reglare a instalaţiei de încălzire (funcţia de în combinaţie cu un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru
optimizare solară) încălzirea zilnică a treptei de pre-încălzire) sau cu SR3
(numai pentru restratificare).

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 23
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

● Diferite posibilităţi:
1 2 3 4
– SM10 în interior: SM10 integrat în staţii complete Logasol
KS01..SM10
– SM10: Modulul pentru montarea pe perete sau pentru
montarea în cadrul generatorului de căldură (vă rugăm să
respectaţi indicaţiile din cadrul generatorului de căldură)
este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile
complete Logasol KS01.. fără regulator.

Legende pentru imagini (➔ 24/1)


1 Accesul la siguranţa aparatului
2 Modul de funcţionare solară SM10
3 Accesul la siguranţa de rezervă a aparatului
4 Lumina de control (LED) pentru afişarea funcţionării şi a erorilor
5 Sistem de susţinere pe perete
6 Capace pentru cleme
6 5

24/1 Modulul de -funcţionare SM10 pentru montarea pe perete

Aparat de reglare Logamatic 2107 cu modulul de funcţionare FM244


Caracteristici şi particularităţi
● Cazane de încălzire combinate, cu regulator solar pentru 1 2 3 4
cazane de încălzire cu temperaturi joase, în cazul unei
necesităţi reduse şi medii de apă caldă menajeră.
● Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare
convenţionale, prin intermediul integrării acesteia în
regulatorul Logamatic 2107 (funcţia de optimizare solară).
● Este posibilă montarea instalaţiilor solare pentru
susţinerea sistemului de încălzire în combinaţie cu sistemul
de supraveghere a returului RW
● Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere
(montate în serie) pentru prepararea apei calde menajere
în combinaţie cu un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru 10 9 8 7 6 5
încălzirea zilnică a treptei de pre-încălzire) sau cu SR3
(numai pentru restratificare). 24/2 Regulator pentru cazanul termic Logamatic 2107 cu modulul de
funcţionare -solar FM 244 integrat
● Este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile
complete Logasol KS01.. fără regulator
Legende pentru imagini (➔24/2)
● Modulul de funcţionare solară FM244 se poate integra în Componente utilizabile pentru funcţionarea solară
regulatorul 2107 (cu modulul de funcţionare solară FM244):
1 Afişaj digital
2 Panou de comandă cu capac
3 Selector rotativ
4 Taste pentru selectarea modului de funcţionare

Alte componente pentru sistemul de reglare a cazanului termic:


5 Tasta de OPRIRE/PORNIRE a regulatorului
6 Selectorul pentru controlarea arzătorului
7 Siguranţa fuzbilă a regulatorului
8 Tasta de testare parametrii gaze arse (pentru specialistul în
domeniu)
9 Regulator de temperatură pentru cazan
10 Limitator de siguranţă de temperatură pentru cazan

24 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Sistem de reglare Logamatic 4000 cu modulul de funcţionare FM443


Caracteristici şi particularităţi
● Modulul de funcţionare solară FM443 facilitează reglarea 1
sistemului de preparare a apei calde menajere sau a
sistemului de preparare a apei calde menajere cu susţinere
a sistemului de încălzire în instalaţii cu cel mult doi 2
consumatori solari (boilere)
13 3
● Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi 12 4
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale
11 5
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare
convenţionale, prin intermediul integrării acesteia în 10 6
regulatorul (funcţia de optimizare solară)
9 7
● Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon
şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al
consumului de energie se efectuează prin intermediul
sistemului Double-Match-Flow (drept senzor de umplere
se va utiliza de asemenea senzorul FW)
● Se poate utiliza pentru generatoarele de căldură cu sistem
de reglare Logamatic EMS în combinaţie cu regulatorul 8
Logamatic 4121; pe baza funcţiei de detectare a surselor de
căldură exterioare aceasta este necesară pentru instalaţiile
solare pentru prepararea apei calde menajere cu susţinere 25/1 Modulul de funcţionare FM443
a sistemului de încălzire
Legende pentru imagini
● Este posibilă utilizarea funcţiei integrate de numărare a
1 Ştecher de conectare
cantităţii de căldură în combinaţie cu setul de accesorii
2 Afişajul (LED) pentru erori la module
WMZ1.2 3 Ledul pentru afişarea temperaturii maxime din colector
● Este posibilă controlarea întregii instalaţii, inclusiv a 4 Ledul pentru pompa pentru circuitul solar 2 (pompa secundară) este
activ
sistemului de reglare solară, cu ajutorul panoului de
5 Ledul pentru pompa pentru circuitul solar 2 este activ, respectiv
control MEC2 chiar din locuinţă supapa reversibilă cu trei căi în poziţia: circuitul solar 2
● Este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile 6 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi în poziţia: circuitul solar 1
complete Logasol KS01.. fără regulator 7 Comutator manual pentru selectarea circuitului solar
8 Platină
● Este posibilă utilizarea instalaţiilor cu două boilere (cu 9 Comutator manual pentru funcţia circuitului solar 1
restratificare simplă) sau pentru supravegherea zilnică a 10 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi, în direcţia „Susţinerea
încălzirii treptei de pre-încălzire la 60 °C sistemului de încălzire prin intermediul boilerului tampon oprit“
respectiv
● Administrarea inteligentă a tamponului „Pompa este scoasă din funcţiune“ (funcţionare de tipul Bypass)
11 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi, în direcţia „Susţinerea
● Funcţia de statistică
sistemului de încălzire prin intermediul boilerului tampon pornit“
● Modulul de funcţionare FM443 se poate integra într-un respectiv
regulator al sistemul modular de reglare Logamatic 4000 „Pompa este pusă în funcţiune“ (funcţionare de tipul tampon)
12 Ledul pentru pompa pentru circuitul solar 1 este activ
13 Ledul pentru temperatura maximă din boilerul 1

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 25
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Susţinerea sistemului de încălzire prin intermediul


sistemului de comutare Bypass cu tampon
Cu ajutorul modulului de funcţionare solară FM443 se poate regla
sistemul de susţinere a încălzirii prin intermediul ridicării
temperaturii pe retur cu ajutorul setului HZG disponibil drept
(➔ 26/1) accesoriu. Sistemul de comutare Bypass cu tampon
racordează din punct de vedere hidraulic, boilerul tampon
lareturul circuitului de încălzire. În cazul în care diferenţa de
temperatură între boilerul tampon creşte peste valoarea setată,
(νPornit) faţă de temperatura returului circuitului deîncălzire,
supapa reversibilă cu trei căi se deschide spredirecţia boilerului 2
tampon. Boilerul tampon încălzeşte apa care curge spre returul
cazanului. În cazul în care diferenţa de temperatură între boilerul 1
tampon şi temperatura returului circuitului de încălzire scade sub
valoarea setată (νAus), supapareversibilă cu trei căi se deschide 26/1 Set HZG cu supapă reversibilă cu trei căi şi cu doi senzori de
spre direcţia boilerului tampon şi finalizează descărcarea termică temperatură pentru boiler
a boilerului.
Starea de funcţionare a supapei reversibile cu trei căi este
afişată de modulul de funcţionare solar FM443. De setul HZG 400
aparţin:
● doi senzori de temperatură FSS (NTC, ∅ 9,7 mm, 300
3,1 m cablu) pentru conectarea la FM443 şi
● supapa reversibilă cu trei căi (racord cu filet Rp 1) 200
∆p 3WV
Legende pentru imagini (➔ 26/1) mbar
1 Senzor de temperatură pentru boiler (doi senzori aparţin de setul 100
HZG; sunt disponibili în mod individual în seturi de senzori 2.
Consumator FSS)
2 Supapă reversibilă cu trei căi (aparţin de setul HZG; disponibil separat 0
0 1000 2000 3000 4000 5000
drept supapă reversibilă 2. Consumator VS-SU)
I
VR
h
Legende pentru imagini (➔ 26/2)
∆p3WV Pierderi de presiune al supapei reversibila cu trei căi (Setul HZG
26/2 Pierderi de presiune pentru supapa reversibilă cu trei căi (➔ 26/1)
respectiv VS-SU)
VR Debitul returului sistemului de încălzire
FSK
E

Logasol
SKN3.0
SKS4.0

Twin-
Tube
V R

WMZ
ZV
WMZ AW
1.2

WWM
VK
PS
MAG RK
AW VS KR Logamatic
Logasol 4211
KS01..
FW + FM 443
RS
WMZ VS- WMZ
FV SU FR FSS1
FSS2 HZG
A B VK
FE EK MAG
AB

RK
FE
Logalux SM300,
SM400, SM500 Logalux PL750, Logano
PL1000, PL1500 (NTK)

26/3 Instalaţie solară pentru doi consumatori cu reglare prin intermediul


modulului de funcţionare solară FM443 (Abrevieri ➔ Pagina 121;
alte exemple de instalaţii ➔ Pagina 45 ff.)

26 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Instalaţii solare cu doi consumatori În intervale de 30 minute este întreruptă încălzirea celui de-al
Cu ajutorul modulului de funcţionare solar FM443 şi doilea consumator pentru o durată de 2 minute, pentru a
încombinaţie cu setul de senzori 2., disponibili drept verifica creşterea temperaturii din colector. În cazul în care
accesoriicu consumator FSS iar cu supapa reversibilă 2., cu temperatura din colector creşte cu mai mult de 2 K se repetă
consumatorVS-SU, se pot încărca doi consumatori solari această testare până în momentul în care:
(boilere). Primulconsumator are prioritate. La depăşirea ● creşterea temperaturii din colector se află sub valoarea de
temperaturii setate de10 K, sistemul solar de reglare porneşte 2 K pe minut sau până când
pompa de circulaţiedin cardul circuitului solar 1 (Funcţionare ● temperatura din circuitul solar 1 permite o nouă încărcare
de tipul High-Flow-/Low-Flow în cazul boilerelor cu a consumatorului prioritar.
termosifon ➔ Pagina 22).
Modulul de funcţionare FM443 afişează care consumator este
Sistemul solar de reglare comută în mod selectiv între o încărcat în momentul respectiv. Drept accesorii pentru cel de-
supapă reversibilă cu trei căi şi o pompă pentru circuitul solar al doilea consumator sunt necesare:
pe cel de-al doilea consumator atunci când:
● Supapă reversibilă 2. Consumator VS-SU:
● primul consumator a atins temperatura maximă din boiler
sau atunci când ● Supapă reversibilă cu trei căi (racord cu filet Rp 1)
Set de senzori 2. Consumator FSS:
● temperatura din circuitul solar 1 nu mai este suficientă Senzor pentru temperatura din boiler utilizat drept senzor
pentru încărcarea primului consumator cu toate că turaţia FSS2 (NTC, ∅ 9,7 mm, 3,1 m cablu)
pompei a fost redusă la valoarea minimă.

Set de numărare a cantităţii de căldură WMZ 1.2


(accesoriu)
Modulul de funcţionare solară FM443 conţine şi funcţia 1
desistem de măsurare a cantităţii de căldură. În cazul
utilizăriiunui set de contorizare a cantităţii de căldură WMZ 1.2
se poateînregistra cantitatea de căldură direct din circuitul 2
solar, luândîn considerare conţinutul de glicol (reglabil de la 0
la 50 %).Astfel se poate controla cantitatea de căldură,
3
randamentultermic actual precum şi debitul de apă din
circuitul solar.
Setul WMZ 1.2 cuprinde:
● Sistem de contorizare a debitului cu două sisteme de fixare
ale dispozitivelor de contorizare a apei 6" şi
● Doi senzori de temperatură drept senzori aplicabili pe
conductă cu bride de fixare pe tur şi retur (NTC, ∅ 9,7 mm, 27/1 Set de contorizare a căldurii WMZ 1.2
3,1 m cablu) pentru conectarea la FM443.
Pe baza diferitelor debite nominale există două seturi diferite
de contorizare a cantităţii de apă WMZ 1.2: 200

● pentru maxim cinci colectori


(debit nominal 0,6 m3/h) 150
● pentru maxim zece colectori
(debit nominal 1,0 m3/h) 100
Dispozitivul de contorizare a debitului se montează pe returul ∆p WMZ
solar în partea superioară a staţiilor complete. Cu ajutorul mbar
bridelor se fixează senzorii aplicabili pe tur şi retur. 50

Pentru crearea unei instalaţii cu doi consumatori este necesar


să se ia în considerare pierderile de presiune ale supapei 0
0 200 400 600 800
reversibile cu trei căi şi a dispozitivului de contorizare a
I
debitului (➔ 26/2 şi 27/2). V Sol
h

Legende pentru imagini (➔ 27/1)


27/2 Pierderile de presiune ale contorizatorului de debit de la WMZ1.2
1 Sistem de înşurubare a dispozitivului de contorizării apei
2 Contorizator pentru debit
3 Senzor de temperatură aplicabil

Legende pentru imagini (➔ 27/2)


∆pWMZ Pierderile de presiune ale contorizatorului de debit
VSolDebitul circuitului solar

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 27
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Regulator KR0106
Caracteristici şi particularităţi Elemente de comandă şi de afişaj speciale, ale sistemului
● Sistem de reglare solară independent, pentru reglarea solar de reglare KR0106
instalaţiei solare de preparare a apei calde menajere în În mod suplimentar faţă de Pagina 21 parametri schiţaţi,
mod independent de setarea generatorului de căldură. afişajul digital facilitează indicarea turaţiilor pompei pentru
● Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon circuitul solar, în procente.
şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al Cu ajutorul senzorului FSX montat drept accesoriu (Setul de
consumului de energie se efectuează prin intermediul conexiuni ale boilerului AS1) se poate înregistra în mod
sistemului Double-Match-Flow (senzorul de umplere FSX opţional:
este disponibil drept accesoriu pentru setul de conexiuni ● temperatura din partea superioară a boilerului
ASS1 respectiv ASS1-6) în partea utilă a boilerului pentru apa caldă menajeră sau
● Este posibilă montarea instalaţiilor solare pentru ● temperatura din centrul boilerului
susţinerea sistemului de încălzire în combinaţie cu sistemul în cazul Double-Match-Flow (FSX este utilizat aici drept
de supraveghere a returului RW senzor de umplere)
● Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere Pentru boiler, este setată din fabrică o temperatură maximă .
pentru prepararea apei calde menajere în combinaţie cu Un led galben indică atingerea temperaturii maxime în zona
un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru încălzirea zilnică a inferioară a boilerului. Sistemul de reglare solar, începe să
treptei de pre-încălzire) sau cu SR3 (numai pentru controleze cu ajutorul funcţiei de direcţionare a căldurii, în
restratificare). momentul în care temperatura boilerului scade cu mai mult
● Diferite posibilităţi: de 5 K sub temperatura minimă, un releu de comutare
– Dispozitivul KR0106 este integrat în staţia completă încărcat cu potenţial electric (după montare). Cu ajutorul
Logasol KS01..R acestei funcţii se facilitează direcţionarea căldurii
suplimentare, de ex. către cazan.
– Dispozitivul KR0106 pentru montarea pe perete în
combinaţie cu Logasol KS01.
1 2 3 4 5
● Cablul de reţea cu ştecher cu împământare necesită în
imediata apropiere a staţiei complete, o priză cu
împământare care să nu se poată opri concomitent cu
întrerupătorul de urgenţă al sistemului de încălzire
● Funcţie de ghidare a căldurii

6
28/1 Suprafeţele de comandă şi de afişaj ale sistemului solar de reglare
KR0106 pentru staţia completă KS0105 R, KS0110 R şi KS0120 R
Legende pentru imagini
1 LED 0 (roşu)
luminează: Modul de funcţionare „Automat“
luminează intermitent rapid: Modul de funcţionare „Manual“ sau
defect al senzorului
luminează intermitent lent: Modul de funcţionare „Oprit“
2 LED I (Verde)
luminează: Pompa este pusă în funcţiune
3 LED II (Verde)
luminează: Funcţia de direcţionare a căldurii este
pornită (releu)
4 LED Tmax (Galben)
luminează: Este atinsă temperatura maximă a
boilerului luminează intermitent rapid: Este atinsă temperatura
maximă a colectorului
5 Tastele "Plus", "Minus" şi "Golire" pentru controlarea utilizatorului
6 Afişaj digital (16-poziţii)

28 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Regulator KR0205
Caracteristici şi particularităţi Elemente de comandă şi de afişaj speciale, ale sistemului
● Sistem de reglare solară independent, pentru reglarea solar de reglare KR0205
instalaţiei solare cu doi consumatori (boilere) în mod Orele de funcţionare ale celor doi consumatori sunt
independent de setarea generatorului de căldură înregistrate separat în funcţie de cele două pompe pentru
● KR0205 integrat în staţia completă Logasol KS02..R circuitele solare.

● Cablul de reţea cu ştecher cu împământare necesită în Cu senzorul FSX drept accesoriu (set de conexiune a boilerului
imediata apropiere a staţiei complete, o priză cu AS1: NTC, ∅ 9,7 mm, 3,1 m cablu) se afişează temperatura din
împământare care să nu se poată opri concomitent cu partea superioară a boilerului pentru prepararea apei calde
întrerupătorul de urgenţă al sistemului de încălzire menajere.

● Funcţie de ghidare a căldurii Pentru boiler, este setată din fabrică o temperatură maximă .
Un led galben indică atingerea temperaturii maxime în zona
Reglarea diferenţelor de temperatură KR0205 inferioară a boilerului. Sistemul de reglare solar, începe să
pentru doi consumatori controleze cu ajutorul funcţiei de direcţionare a căldurii, în
momentul în care temperatura boilerului scade cu mai mult
Spre deosebire de sistemul de reglare solar KR0106 pentru un de 5 K sub temperatura minimă, un releu de comutare
singur consumator, în cazul sistemul de reglare solar KR0205 încărcat cu potenţial electric (după montare). Cu ajutorul
se pot seta două diferenţe de temperatură. Respectiva acestei funcţii se facilitează direcţionarea căldurii
diferenţă de temperatură este măsurată între colector suplimentare, de ex. către cazan.
(senzorul FSK) şi consumatori (senzorii FSS1 şi FSS2). În cazul
în care se depăşeşte diferenţa de temperatură de 8 K, este
pornită pompa de circulaţie din intermediul circuitului solar
prin intermediul sistemului de reglare KR0205. În cazul în care 1 2 3 4 5 6
diferenţa de temperatură scade sub valoarea nominală setată,
pompa va fi controlată în funcţie de turaţie.
Unuia dintre consumatori i se poate acorda prioritate. În cazul
în care nu mai este suficientă puterea colectorului pentru a
încălzi în continuare primul consumator, sistemul de reglare
se comută, atâta timp cât este suficientă puterea, pe cel de-al
doilea consumator, cel mai rece.
În cazul în care în timpul modului de funcţionare automat,
valoarea diferenţei de temperatură este mai mică de jumătate
din valoarea diferenţei de temperatură de pornire setată iar
turaţia pompei de circulaţie a fost redusă de către sistemul de
reglare solar la valoarea minimă, atunci pompa este oprită
prin intermediul regulatorului KR0205.
La fiecare interval de 15 minute se întrerupe încălzirea celui 7
de-al doilea consumator pentru scurt timp, pentru a verifica
dacă temperaturile colectorului permit o nouă încălzire a
29/1 Panoul de comandă şi de afişaj a sistemului de reglare KR0205
consumatorului prioritar. pentru staţiile complete KS0210 R şi KS0220 R
În cazul în care ambii consumatori ating temperatura maximă,
sistemul de reglare poate acţiona un releu de comutare Legende pentru imagini
încărcat cu potenţial electric (se instalează după montare). Prin 1 Lampa de control (LED) pentru temperatura maximă Tmax., pentru
intermediul acestuia se poate activa un circuit de răcire, care boilerul 1
direcţionează căldura excesivă (de ex. spre cazan). 2 Lampa de control (LED) pentru temperatura maximă Tmax., pentru
boilerul 2
3 Lampa de control (LED) pentru pompa pentru circuitul solar 1
pentru încărcarea boilerului 1
4 Lampa de control (LED) pentru pompa pentru circuitul solar 2
pentru încărcarea boilerului 2
5 Lampa de control pentru pompa pentru circuitul solar 3
pentru direcţionarea căldurii excesive
6 Tastele "Plus", "Minus" şi "Golire" pentru controlarea utilizatorului
7 Afişaj digital

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 29
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2.3.4 Regulator auxiliar

Regulator KR-VWS
Caracteristici şi particularităţi Senzorii de temperatură FSU şi FSO se montează pe boilerul
● Montare în serie a boilerelor a două boilere pentru apa de pre-încălzire (la procesul de pre-încălzire) la o înălţime între
caldă menajeră, pentru o funcţionare conform fişei de 20 şi 80 % din înălţimea acestuia. Boilerele ale căror izolaţie
lucru DVGW W551 poate fi îndepărtată, permit o fixare a senzorilor cu benzi
elastice. Senzorul FSB se montează în boilerul util.
● Regulator pentru restratificarea instalaţiilor cu două
boilere Regulatorul KR-VWS supraveghează temperaturile indicate
de cei doi senzori din cadrul boilerului de preîncălzire. În cazul
● Trei senzori de temperatură pentru controlarea funcţiilor în care nu se atinge temperatura necesară de 60 °C din
de îndepărtare a bacteriilor şi pentru cea de restratificare a boilerul de pre-încălzire prin intermediul procesului de
boilerului încărcare solară, se va utiliza pompa de recirculare PAL în
● Se poate utiliza şi în cazul instalaţiilor de dimensiuni mari timpul în care nu se consumă apa, de preferinţă pe timpul
conform fişei de lucru DVGW W551 (➔ Documente de nopţii, între racordul de ieşire a apei calde din boilerul util la
planificare SAT-VWS) racordul de alimentare cu apă rece a boilerului de pre-
încălzire. Pompa de timpul PAL rămâne pornită până în
În cazul unei instalaţii cu boilere montate în serie, boilerul momentul în care cei doi senzori din boilerul de pre-încălzire
pentru pre-încălzire este încălzit prin intermediul instalaţiei indică faptul că a fost atinsă temperatura nominală sau până
solare. Pentru reglarea instalaţiei solare se pot utiliza la sfârşitul duratei prestabilite.
sistemele de reglare solară uzuale, iar în cazul modulelor de
funcţionare FM244, FM443 şi SM10 nu se poate utiliza funcţia
de optimizare. 1 2 3 4
În cazul în care se consumă apa caldă menajeră, apa deja
încălzită din boilerul de pre-încălzire este condusă în boilerul
util iar, dacă este cazul, aceasta se încălzeşte prin intermediul
cazanului (➔ 31/1).
În cazul unui randament solar ridicat, în boilerul de pre-
încălzire pot apărea temperaturi mai ridicate decât în boilerul
util. Pentru a putea utiliza întreaga capacitate a boilerului în
cadrul sistemului de încărcare solar, este necesară montarea
unei conducte de la racordul de ieşire a apei calde din boilerul
util la racordul de alimentare cu apă rece a boilerului de pre-
încălzire. Pentru circulaţia apei se utilizează o pompă
controlată prin intermediul regulatorului KR-VWS.
Pentru a asigura o funcţionare a instalaţiei corespunzătoare
regulii tehnice a fişei de lucru DVGW W551 (➔ 44/1), întregul
volum de apă al proceselor de pre-încălzire trebuie încălzit o 6 5
dată pe zi la temperatura de 60 °C. Temperatura boilerului
utiltrebuie să fie in permanenta cu valoarea ≥60 °C. Încălzirea 30/1 Elemente de comandă a regulatorului KR-VWS
zilnică a boilerului de preîncălzire se poate efectua ori în
timpul modului de funcţionare normal prin intermediul Legende pentru imagini
sistemului de încărcare solar sau prin intermediul unui 1 Display
sistemde încărcare convenţional. 2 Selector rotativ „Selectare“
3 Selector rotativ „Setare“
4 Siguranţă de precizie (6,3 A)
5 Capace pentru cleme
6 Tasta „Resetare”

30 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

SP1
Segmentul insta- Sistem auxiliar
laţiei care este de preparare
FSK
încălzit în mod so-
Solar versorgter a apei calde
Nachgeschaltete
lar(etapa de pre-
Anlagenteil menajere
Trinkwasser-
încălzire)
(Vorwärmstufe) erwärmung
Colector
Kollektor

PS WWM

PZ
KR - VWS
P AL

PSS
Logasol
KS01.. AW AW
FSO
Logamatic
EZ 4211
+ FM 443
FK
VS VS
FSS FW
M M
FSU FSB
RS RS
EK
EK
Cazan de încălzire
Heizkessel Loganocu
TW
combustibil lichid/gaz
Öl/Gas
Boiler pentru pre-încălzire
Vorwärmspeicher Boiler util
Bereitschaftsspeicher
Logalux SU... Logalux SU...

31/1 Exemplu pentru o montare în serie a unui boiler util, a unuia pentru apa caldă menajeră şi a unuia pentru pre-încălzire; Controlarea restratificării
boilerului şi comutarea pentru sistemul antibacterian conform fişei de lucru DVGW W551 se efectuează prin intermediul regulatorului KR-VWS (exemple
de instalaţii ➔ 70/1; abrevieri ➔ Pagina 121)

Regulator pentru priză SR3 cu accesorii


Caracteristici şi particularităţi ● un ştecher pentru priza integrată
● Regulator extern pentru staţiile complete Logasol KS 0105, (pentru cablul de conectare a pompei de recirculare a
KS 0110 şi KS 0120 staţiei complete)

● Se poate conecta cu uşurinţă prin intermediul unei prize cu


împământare (➔ 31/2, Poz. 1)
1 2
● Priză integrată (➔ 31/2, Poz. 2) pentru conexiunea staţiei
complete (componentă livrată odată cu regulatorul pentru
priză SR3)
● Regulatorul pentru priză SR3 conţine sistemul de reglare
pentru diferenţele de temperatură şi senzorii necesari

Reglare pe baza diferenţelor de temperatură 3

Diferenţa de temperatură dorită se poate seta între valorile de 4


4 şi 16 K (➔ 31/2, Poz. 5). În cazul în care se depăşeşte diferenţa 5
de temperatură setată între colector (senzor FSK) şi partea
inferioară a boilerului (senzor FSS), este pornită pompa
(setarea din fabrică: 10 K). În cazul în care valoarea scade sub
diferenţa de temperatură, pompa este oprită de regulator. 7 6
În mod suplimentar se poate seta o temperatură maximă între
31/2
valoarea de 35 °C şi 90 °C (➔ 31/2, Poz. 4). În momentul în care Regulator pentru priză SR3
temperatura din boiler a atins valoarea maximă (senzorul Legende pentru imagini (➔31/2)
FSS), regulatorul opreşte pompa. 1 Ştecher cu împământare
2 Priză integrată pentru conectarea staţiei complete
(ştecherul pentru reţea a cablului de conectare a pompei de
Componente livrate recirculare aparţine de componentele livrate ale regulatorului pentru
priză SR3)
De componentele livrate aparţin:
3 Lampa de control (Led) „Reţea“ alimentarea cu energie electrică a
● un senzor pentru temperatura din colector FSK regulatorului
(KTY, Ø6 mm, 2,5 m cablu) 4 Potenţiometru pentru setarea temperaturii maxime din boiler cu o
lampă de control corespunzătoare (Led) „Tmax“
● un senzor de temperatură pentru boiler FSS. 5 Potenţiometru pentru setarea diferenţei de temperatură cu o lampă
(KTY, Ø6 mm, 3,5 m cablu) şi de control corespunzătoare (LED) „Releu“ pentru modul de
funcţionare automat

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 31
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

6 Cleme de conectare a senzorului de temperatură pentru colector FSK 7 Cleme de conectare a senzorului de temperatură pentru boiler FSS

2.4 Staţie completă Logasol KS...


Caracteristici şi particularităţi Dotarea staţiilor complete Logasol KS01..
● Toate componentele necesare, cum ar fi pompa pentru Pentru o adaptare optimă la suprafaţa colectorilor, staţia
circuitul solar, sistemul de frânare a circulatiei completă Logasol KS01.. este disponibilă în patru variante
gravitationale, supapa de siguranţă, manometrul, câte un diferite Staţia completă este disponibilă la alegere, cu sau fără
robinet cu termometru integrat pentru tur şi retur, regulator integrat.
limitator pentru debit şi izolaţia termică, formează o Tabelul 32/1 indică diferitele variante şi recomandă pentru
unitate de montare. numărul maxim de colectori utilizaţi. Pentru o selectare
● Patru trepte de putere diferite exactă a puterii este necesară o calculare a reţelei de
● Este disponibil, în funcţie de necesităţi, cu regulator conducte.
integrat şi fără sistem de reglare solar
● Adecvat utilizării cu unul sau cu doi consumatori

Numărul maxim de Fără regulator Cu regulator


colectori recomandat integrat1) integrat
SM10 KR0106 KR0205
5 Logasol KS0105 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0105 R -
10 Logasol KS0110 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0110 R Logasol KS0210 R
20 Logasol KS0120 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0120 R Logasol KS0220 R
50 Logasol KS0150 – – –

32/1 Selectarea unei staţii complete Logasol KS... adecvate, în funcţie de numărul colectorilor şi de sistemul de reglare solar
1) Staţii-KS pentru instalaţii cu module solare integrate în regulatorul pentru cazan

Staţiile complete Logasol KS01… sunt concepute pentru un regulatorul generatorului de căldură. De acestea aparţin
consumator solar (boiler). În combinaţie cu modulul de modulele de funcţionare FM244, FM443 şi SM10.
funcţionare solar FM443, a setului de senzori 2. consumatori Staţiile complete Logasol KS01.. SM10 sunt conectate de
FSS şi a supapei reversibile 2. consumatori VS-SU, staţiile sistemul de reglare Logamatic EMS prin intermediul unei
complete fără regulator integrat pot fi utilizate şi pentru doi legături de reţea astfel încât să se poată conecta şi
consumatori. regulatoarele solare şi cele pentru cazan.
În mod alternativ, în cazul instalaţiilor cu doi consumatori, pot ➔ Vasul de expansiune cu membrană necesar (MAG) nu este
fi utilizate şi staţiile complete Logasol KS02.. R cu regulator inclus în componentele livrate ale staţiei complete Logasol
integrat de tipul KR0205. Aceste staţii complete dispun de KS…. Acesta trebuie utilizat în orice caz (➔ Pagina 88 ff.).
două racorduri pentru retur separate, cu câte o pompă de Drept accesorii sunt disponibile: setul de racordare AAS/Solar
recirculare cu trei trepte şi cu câte un limitator pentru debitul cu racord flexibil din oţel inoxidabil, sistemul de cuplare
de apă (➔ 33/2). Astfel se facilitează echilibrarea hidraulică a rapidă de ľ" şi sistemul de fixare pe perete pentru vasul de
doi consumatori cu diferite pierderi de presiune. Alături de expansiune MAG cu o capacitate maximă de 25 litri. Pentru
staţiile complete, trebuie racordate din punct de vedere capacităţi mai mari de 25 până la 50 litri nu se recomandă
hidraulic şi cele două conducte de retur spre suprafaţa de utilizarea sistemului de fixare pe perete pentru fixarea vasului
colectori. de expansiune MAG. Setul de racordare AAS/Solar nu este
Staţiile complete Logasol KS01.. fără regulator integrat sunt adecvat pentru vase de expansiune MAG cu o capacitate mai
concepute în special pentru montarea în combinaţie cu mare de 50 litri deoarece ştuţul acestuia este mai mare de ľ".
modulele de funcţionare solară, care sunt integrate în

32 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Legende pentru imagini (➔ 33/1)


R Returul de la consumator la colector
V Turul de la colector la consumator 1 V 2 3 R 4
1 Sistem de fixare cu inel de strângere (pentru toate racordurile pentru
tur şi retur)
2 Robinet cu bilă (cu mâner roşu) cu termometru integrat
3 Robinet cu bilă (cu mâner albastru) cu termometru integrat
4 Supapă de siguranţă (3 bar, cu set de înlocuire pentru 6 bar) cu
manometru şi furtun de evacuare
5 Racord pentru vasul de expansiune cu membrană (MAG şi 5
AAS/Solar nu sunt incluse în componentele livrate!) 6
6 Robinet de umplere şi golire
7 Sistem de frânare gravitaţional
8 Pompă de recirculare
9 Limitator pentru debitul de apă cu robinet de închidere
10 Regulator solar KR0106 7
(Reglare pe baza diferenţelor de temperatură)
10 8
Dimensiuni şi date tehnice ➔ 34/1 şi 34/2
9

V R

33/1 Structura staţiei complete Logasol KS01.. R cu


regulator solar integrat KR0106

R Returul de la consumator
la colector
1 V 2 3 R2 4 R1 3 5 V Turul de la colector
la consumator
1 Sistem de fixare cu inel de strângere
(pentru toate racordurile pentru tur şi
retur)
2 Robinet cu bilă (cu mâner roşu) cu
termometru integrat
6
3 Robinet cu bilă (cu mâner albastru) cu
8 7 termometru integrat
4 Capac G 1
5 Supapă de siguranţă (3 bar, cu set de
13 înlocuire pentru 6 bar) cu manometru
8
şi furtun de evacuare
6 Racord pentru vasul de expansiune cu
9 membrană (MAG şi AAS/Solar nu sunt
incluse în componentele livrate!)
10 10 7 Robinet de umplere şi golire
8 Sistem de frânare gravitaţional
9 Pompă de recirculare P1
11
pentru consumatorul 1
10 Limitator pentru debitul de apă cu
robinet de închidere
12 V R2 R1 11 Regulator solar KR0205 (reglare pe
bază de diferenţe de temperatură)
12 Capac (pentru izolaţie termică)
13 Pompă de recirculare P2
pentru consumatorul 2

Dimensiuni şi date tehnice ➔ 34/1 şi 34/2

33/2 Structura staţiei complete Logasol KS02.. R cu regulator solar integrat KR0205

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 33
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Dimensiuni şi date tehnice ale staţiilor complete Logasol KS…

Logasol Logasol Logasol


KS01.. R KS02.. R KS01.. R
(KS01..) (KS01..)
KS02.. R

B B T
A A C D E

34/1 Dimensiunile staţiilor complete Logasol KS01... şi KS02...

Staţie completă Logasol KS0105 R; KS0110 R; KS0120 R; KS0150 KS0210 R KS0220 R


KS0105 KS0110 KS0120
SM10; SM10; SM10;
KS0105 KS0110 KS0120
Numărul de consumatori 1 1 1 1 2 2
1 sau 21) 1 sau 21) 1 sau 21) 1 sau 21)
Dimensiunile carcasei Înălţimea H mm 400 400 450 450 450 450
Lăţimea B mm 290 290 290 290 580 580
Adâncimea mm 190 190 190 190 190 190
T
Dimensiuni detaliate A mm 130 130 130 130 130 130
C mm – – – – 290 290
D mm 30 30 30 30 30 30
E mm 45 45 45 45 45 45
Dimensiunea conductelor de Tur/ mm 18 × 1 22 × 1 28 × 1 Rp 14 22 × 1 28 × 1
racordare din cupru Retur
(Sistem de fixare cu inel de
strângere)
Racord pentru vasul de expansiune 6" 6" 6" 1" 6" 6"
Supapă de siguranţă bar 3 (6)2) 3 (6)2) 3 (6)2) 3 (6)2) 3 (6)2) 3 (6)2)
Pompă de recirculare Tip UPS 25-40 UPS 25-60 UPS 25-80 UPS 32-80 UPS 25-60 UPS 25-80
Lungimea mm 130 130 180 180 180 180
de montare
Alimentarea electrică V AC 230 230 230 230 230 230
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 50 50
Putere maximă consumată W 60 90 245 250 2 × 90 2 × 245
Intensitatea maximă a curentului A 0,26 0,34 1,04 2 × 0,34 2 × 1,04
Domeniu de reglare al debitului l/min 2–8 4–15 8–30 20–70 4–15 8–30
Greutate kg 11,5 11,5 12,5 16,1 20 22,5

34/2 Dimensiuni şi date tehnice ale staţiilor complete Logasol KS…


1) Numai staţiile complete Logasol KS01… fără regulator, în combinaţie cu modulul de funcţionare solar FM 443,
Ventil reversibil 2. consumator VS-SU şi set de senzori 2. consumator FSS

34 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2) Presiunea de declanşare a supapei de siguranţă este de 6 bar în cazul utilizării setului de înlocuire. Este recomandat în cazul în care înălţimea statică
între vasul de expansiune cu membrană şi cel mai înalt punct al instalaţiei este mai mare de 14 m.

2.5 Alte componente ale sistemului

2.5.1 Sistem de protecţie împotriva supratensiunii la regulator


Senzorul de temperatură din colectorul principal poate să
capteze supratensiuni în timpul unei furtuni datorită poziţiei E
FSK E Sistem automat de aerisire
acestuia pe acoperiş. Aceste supratensiuni pot distruge din metal masiv
(accesoriu)
senzorul.
FSK Senzor de temperatură
Sistemul de protecţie împotriva supratensiunii nu se poate ÜS Logasol pentru colector (inclus în
folosi drept paratrăsnet. Acesta este conceput pentru situaţia SK... componentele livrate
în care un fulger se descarcă în apropierea instalaţiei solare pentru regulator)
KS01… Staţie completă Logasol
creând supratensiuni. Diodele de protecţie limitează aceste KS…R cu regulato integrat
supratensiuni la valori inofensive pentru regulator. Priza de SK… Colector solar
conexiune trebuie montată în imediata apropiere a senzorului Twin-Tube Logasol SKN3.0
pentru colector FSK (➔ 35/1). sau SKS4.0
Logasol ÜS Sistem de protecţie
KS0105 R
împotriva supratensiunii
V R

MAG

230 V
50 Hz

V R

35/1 Sistem de protecţie împotriva supratensiunii pentru regulator


(exemplu de montare)

2.5.2 Racord cu Twin-Tube


Twin-Tube este o conductă dublă, izolată termic cu căptuşire
împotriva razelor UV şi cu cablu pentru senzor integrat.
Seturile de conectare conţin sisteme de fixare cu şuruburi
pentru conectarea unui sistem Twin-Tube 15 respectiv Twin- r ≥ 110
Tube DN 20 la panoul de colectori, la staţia completă şi la A
boiler. Un set de fixare pentru conducta specială Twin-Tube
format din patru bride ovale cu şuruburi şi dibluri, trebuie
comandat separat. r ≥ 110 B
Pentru a putea monta conducta specială Twin-Tube 15, trebuie
să existe de la montare spaţiu suficient pentru o rază de îndoire
de cel puţin 110 mm (➔ 35/2).
Ţeava ondulată din oţel special Twin-Tube DN 20 se poate
îndoi până la un unghi de maxim 90°, fără ca acesta să se
35/2 Raza minimă de îndoire pentru Twin-Tube 15
deformeze. (dimensiuni ➔ 36/1)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 35
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

Twin-Tube 15 (DN 12) DN 20


Dimensiuni (➔ 35/2) A mm 73 105
B mm 45 62
Materialul conductei cupru moale (F22) conform normelor racord flexibil din oţel inoxidabil
DIN 59753 Nr. 1.4571
Dimensiunile conductelor Diametru DN 2 ×15 × 0,8 2 × DN 20 (Exterior-∅ = 26,6 mm)
Lungime m 12,5 12,5
Material pentru izolaţie Cauciuc EPDM Cauciuc EPDM
Clasa de protecţie DIN 4102-B2 DIN 4102-B2
împotriva incendiilor
λ-Izolaţie W/m·K 0,04 0,04
Grosimea izolaţiei mm 15 19
Temperatura maximă admisă °C 190 190
Folie de protecţie PE, rezistent la razele UV PE, rezistent la razele UV
Cablu pentru senzori 2 × 0,752, VDE 0250 2 × 0,752, VDE 0250

36/1 Date tehnice pentru Twin-Tube

2.5.3 Dispozitiv de evacuare a aerului LA 1


La încărcarea instalaţiei solare cu staţia de umplere BS01 se va
instala dispozitivul de evacuare LA1 (➔ Pagina 96). LA1
elimină includerile de oxigen din aer (microvezicule) rămase,
în timpul funcţionării şi astfel asigură o continuă aerisire a
circuitului solar. Se poate renunţa la dispozitivul de aerisire în
cel mai înalt punct al instalaţiei.
LA1 se va monta in circuitul solar cu ajutorul sistemelor de
fixare cu inele de strângere. Sunt disponibile două mărimi de
prindere:
● LA1 ∅18
● LA1 ∅22

36/2 Dispozitiv de evacuare a aerului

2.5.4 Fluid solar


Instalaţia solară trebuie protejată împotriva îngheţului Pentru
aceasta se poate utiliza soluţia de protecţie împotriva 0
îngheţului Fluid solar L şi Tyfocor LS.
–10
Fluid solar L
Fluidul solar L este un amestec format din 50 % glicol PP şi –20
50 % apă. Amestecul incolor nu este nociv şi este
biodegradabil. Acesta se livrează în canistre albastre. ϑA
C –30
Fluidul solar L protejează instalaţia împotriva îngheţului şi a Fluidul solar L
corodării. Din diagrama 36/3 se poate observa faptul că fluidul –37
solar L oferă o protecţie împotriva îngheţului la temperaturi
exterioare de până la –37 °C. În instalaţii cu colectori Logasol
SKN3.0 şi SKS4.0, fluidul solar L asigură o funcţionare L –50
corespunzătoare la temperaturi de la –37 °C până la +170 °C. 0 10 20 30 40 50 60

Legende pentru imagini (➔ 36/3) PP-Glykol/Vol-%

ϑA Temperatura exterioară
36/3 Gradul de protecţie împotriva îngheţului a substanţei de menţinere a
căldurii în funcţie de amestecul de apă şi glicol.

36 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Tyfocor LS
Tyfocor LS este un amestec format din 43 % glicol PP şi 57 %
apă. Amestecul nu este nociv, este biodegradabil şi este Tyfocor LS Valoarea măsurată Corespunde
Amestec final de glicomat Protecţie împotriva
colorat în roşu/roz. Acesta se livrează în canistre albe.
Vol.-% °C răcirii până la °C
Tyfocor LS protejează instalaţia împotriva îngheţului şi a 100 –23 –28
corodării. Din tabelul 37/1 se poate observa faptul că
Diluare neautorizată cu apă!
Tyfocor LS oferă o protecţie împotriva îngheţului la
temperaturi exterioare de până la – 28 °C. În instalaţii cu 95 –20 –25
colectori solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0, utilizarea Tyfocor LS 90 –18 –23
asigură o funcţionare corespunzătoare la temperaturi de la – 85 –15 –20
28 °C până la +170 ° 80 –13 –18
➔ Agentul termic Tyfocor LS nu trebuie diluat de către 37/1 Protecţie împotriva răcirii prin intermediul agentului termic
utilizator. Valorile din tabel 37/1 sunt valabile numai în cazul în Tyfocor LS
care apa rămasă în instalaţia solară, după clătire, a dus la o
subţiere inevitabilă a substanţei de menţinere a căldurii.

Verificarea fluidului solar


Agenţii termici pe bază de amestec de propilenglicol cu apă SKS4.0. Dar şi amplasarea racordurilor de legătură în cadrul
se alterează în cazul utilizării în cadrul unei instalaţii solare. colectorului are influenţă asupra comportamentului de
Din exterior, aceasta se poate observa datorită întunecării stagnare şi astfel asupra învechirii fluidului solar. Atunci vor
culorii respectiv a opacizării substanţei. În cazul unei trebui evitate la coducta de tur şi cea de retur, porţiuni lungi
suprasolicitări termice prelungite (>200 °C) se creează un cu urcare pe suprafaţa colectorului, deoarece în timpul
miros caracteristic, înţepător de arsură. Datorită produselor stagnării, fluidul solar din aceste părţi ale coductei se scurge în
rezultate din descompunerea propilenglicolului, produse colector, astfel mărindu-se volumul aburului. Învechirea este
insolubile în fluid, fluidul devine aproape în întregime negru. accelerată şi datorită (aerului) oxigenuluişi a impurităţilor, ca
Cei mai importanţi factori sunt temperaturile ridicate, de ex. Urmele de cupru sau fier.
presiunea şi durata solicitării. Aceşti factori sunt influenţaţi Pentru a verifica fluidul solar la faţa locului, este necesară
puternic şi datorită geometriei absorberilor. determinarea valorii pH-ului şi a cantităţii de substanţă pentru
Un comportament favorabil îl reprezintă absorberii în formă protecţia împotriva îngheţului. Unelte adecvate pentru
de evantai, precum cei din cadrul colectorilor Logasol SKN3.0 măsurarea valorii pH-ului şi un refractometru (protecţia
sau meandrul dublu a cărei conductă de retur este jos împotriva îngheţului) se pot găsi în cadrul geamantanului de
amplasată, precum la cei din cadrul colectorilor Logasol service-solar de la Buderus.

Amestecul de fluid solar Valoarea-pH în starea de livrare pH-Valoare limitată pentru înlocuire
Fluid solar L 50/50 cca 8 ≤7
Tyfocor LS 50/50 cca 10 ≤7

37/2 Valori limită ale pH-ului pentru verificarea amestecului de fluid solar

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 37
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2.5.5 Dispozitiv de amestec pentru apa caldă reglat cu termostat


Protecţie împotriva fierberii
În cazul în care temperatura maximă a boilerului este setată la 30
o valoare mai mare de 60 °C, se recomandă luarea de măsuri
pentru protecţia împotriva fierberii. Este posibil:
● să se monteze un dispozitiv de amestec pentru apa caldă 20
cu termostat după racordul pentru apa caldă al boilerului
sau
● să se limiteze la toate punctele de consum, temperatura de V
amestec de ex. cu baterii cu termostat sau cu baterii cu un l/min
singur mâner de amestec presetat (în locuinţă se
recomandă setarea unei temperaturi maxime de la 45 la 10
60 °C).
Pentru montarea unei instalaţii cu un dispozitiv de amestec
pentru apa caldă trebuie să se respecte diagrama 38/1.
➔ Temperatura apei de amestec se poate seta în 6 paşi de cca
5 °C la o valoare de 35–60 °C.
5
40 60 80 100 200 400 600 8001000
∆p/ mbar

38/1 Pierderea de presiune în cazul unui dispozitiv de amestec cu


termostat la o valoare de 80 °C pentru temperatura apei calde, 60 °C
pentru apa de amestec şi 10 °C pentru apa rece

Legende pentru imagini (➔ 38/1)


∆p Pierderea de presiune a unui dispozitiv de amestec pentru apa caldă,
cu termostat
V Debit

38 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

Modul de funcţionare în combinaţie cu o conductă de circulaţie pentru apa caldă


Dispozitivul de amestec pentru apa caldă, cu termostat menţinerea căldurii sau un dispozitiv de împiedicare a refulării
adaugă apei calde din boiler apă rece până în momentul în la racordul de evacuare a apei calde (AW) (➔ 39/1, Poz. 3).
care temperatura se află sub o limită nominală reglată. În Astfel se evită pierderile în cadrul conductelor simple de
combinaţie cu o conductă pentru circulaţie, este necesară circulaţie. Dispozitivul de împiedicare a refulării trebuie
montarea unei conducte Bypass între racordul de alimentare planificat conform figurii 39/1, Poz. 1, pentru a evita o
al dispozitivului de circulaţie de la boiler şi racordul de circulaţie greşită şi astfel o răcire şi o amestecare a apei din
alimentare cu apă rece al dispozitivului de amestec pentru boiler.
apa caldă cu termostat (➔ 39/1, Poz. 2). ➔ În urma procesului de circulaţie a apei calde apar pierderi
În cazul în care temperatura boilerului este mai mare decât din punct de vedere al disponibilităţii de apă caldă. Din acest
valoarea nominală setată la dispozitivul de amestec pentru motiv, aceasta ar trebui utilizată numai în reţele de apă
apa caldă, cu termostat, în timpul în care nu se utilizează apa menajeră cu un număr mare de bifurcaţii. O montare greşită a
caldă, pompa de circulaţie conduce o parte din returul conductei de circulaţie şi a pompei de circulaţie poate
instalaţiei de circulaţie direct prin intermediul conductei diminua puternic randamentul solar.
Bypass în racordul de alimentare cu apă rece al dispozitivului În cazul în care se montează un dispozitiv de circulaţie a apei,
de amestec pentru apa caldă. Apa caldă care provine din sunt necesare trei recirculări ale apei calde pe oră conform
boiler este amestecată cu apa rece din returul instalaţiei de normelor DIN 1988, timp în care temperatura nu are voie să
circulaţie. Pentru a evita o circulaţie gravitaţională, este scadă cu mai mult de 5 K. Pentru a obţine o stratificare în
necesară montarea dispozitivului de amestec pentru apa boiler, este necesară sincronizarea debitului cu ritmul pompei
caldă, cu termostat, în partea inferioară a racordului de de circulaţie.
evacuare a apei calde din boiler. În cazul în care acest lucru nu
este posibil, este necesară montarea unei serpentine pentru

1 Supapă de sens
2 Conductă pentru circulaţie Bypass
3 Supapă de sens
pentru cazul în care dispozitivul de
AW
amestec pentru apa caldă,
cu termostat (WWM)
nu se poate monta în partea inferioară a
WWM racordului AW
AW Racord de ieşire a apei calde
2 EK Racordul de alimentare cu apă rece
EZ Racord de recirculare a apei calde
3 1
menajere.
FE Robinetul de umplere şi de golire
AW EK
VS PZ Pompă de circulaţie cu
EZ sistem temporal de comutare
SM… Boiler solar bivalent
PZ 1 RS Logalux SM300, SM400 sau SM500
SL…2 Boiler bivalent cu termosifon
V
Logalux SL300-2, SL400-2 sau SL500-2
(nu este prezentat)
R V/R Racorduri pentru instalaţia solară
FE VS/RS Racorduri pentru sistemul de încălzire
suplimentar
Logalux SM… WWM Dispozitiv de amestec pentru apa caldă
(Logalux SL…2) reglat cu termostat

39/1 Exemplu pentru o instalaţie de circulaţie cu un dispozitiv de amestec pentru apa caldă, cu termostat

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 39
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului

2.5.6 Dispozitiv de supraveghere a returului RW în cadrul de susţinere a încălzirii


Limitarea temperaturii returului
Este recomandată utilizarea unui dispozitiv de supraveghere
a returului în cadrul tuturor sistemelor de susţinere a încălzirii.
De componentele livrate aparţin:
1
● o reglare pe baza diferenţelor de temperatură
● o supapă de distribuţie cu trei căi şi cu servomotor şi
● un regulator pentru priză SR3
● doi senzori de temperatură:
Senzor pentru boiler, FRY, ∅ 6 mm şi
senzor aplicat pe conducte, FRY, ∅ 20 mm.
Dispozitivul de supraveghere a returului RW compară în
permanenţă temperatura din returul instalaţiei de încălzire cu 2
cea din boilerul tampon. Acesta direcţionează debitul de apă
din returul instalaţiei de încălzire, în funcţie de temperatura
conductei de retur, prin boilerul tampon sau în mod direct
spre cazanul termic (➔ 40/2).

Racordarea hidraulică
Pentru a asigura un randament solar optim, este necesară
setarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru suprafeţele
de încălzire. Cele mai scăzute temperaturi de funcţionare sunt 40/1 Regulatorul şi supapa cu trei căi a dispozitivului de supraveghere a
atinse prin intermediul unui sistem de încălzire plan (de ex. returului RW
sistem de încălzire prin pardoseală). Pentru evitarea formării
unor temperaturi excesiv de ridicate pe conducta de retur,
este necesară echilibrarea suprafeţelor de încălzire conform AW
normelor DIN 18380 (VOB Partea C). Suprafeţele de încălzire
care nu sunt echilibrate din punct de vedere hidraulic pot
duce la o diminuare a randamentului solar.

Legende pentru imagini (➔ 40/1) WWM


1 regulator pentru priză SR3 EK
2 o supapă de distribuţie cu trei căi şi cu servomotor
EK AW

VS2 KR PS

VS4

VS1 RW

VK
A B
RS1
AB
RK

Logalux P750 S

40/2 Racordarea hidraulică a unui dispozitiv de supraveghere a returului


RW, de ex. la un boiler combinat Logalux P750 S

40 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2

2.5.7 Schimbător de căldură pentru piscină


Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate Dimensiuni şi date tehnice ale schimbătorului de căldură
● schimbător de căldură (serpentină) cu plăci din oţel pentru piscină
inoxidabil Schimbătorul pentru căldură ar trebui racordat în paralel cu
● Panourile de izolaţie termică se pot îndepărta sistemul de încălzire convenţional. Instalaţia solară poate
încălzi astfel piscina în mod independent sau susţinută
● Transferul termic de la substanţa de menţinere a căldurii simultan de cazanul termic.
din circuitul solar la apa din piscină, prin intermediul
curenţilor opuşi de apă
● Racordarea la piscină trebuie asigurat prin intermediul
unei clape de refulare şi a unui filtru pentru murdărie
B
Montarea pompei de recirculare în circuitul secundar T
Debitul primar se reglează în funcţie de numărul de colectori
Regulatorul din staţia completă controlează atât pompa
circuitului solar (primar) cât şi pompa pentru piscină
(secundar). Pompa secundară trebuie să fie rezistentă la clor. V1
L R2
➔ În cazul în care puterea totală depăşeşte valoarea de
286 W, este necesară montarea unui releu pentru pompa
pentru piscină.
Pompa de recirculare secundară trebuie să fie dimensionată
în funcţie de debitul necesar, conform 41/1 formulei.

Formula de calcul R1
V2

m SP = n ⋅ 0,25

41/2 schimbător de căldură (serpentină) pentru piscină SWT6 şi SWT10


41/1 Debitul pompei secundare

Dimensiuni de calcul
mSP Debitul pompei secundare măsurat în m3/h
n Numărul colectorilor solari

Schimbător de căldură pentru piscină SWT6 SWT10


Lungime mm 208 208
Lăţime mm 78 78
Adâncime mm 79 103
Numărul maxim de colectori 6 10
Racorduri Tur (V) şi retur (R) ţoli G 6 exterior G 6 exterior
Presiune maximă de funcţionare bar 30 30
Pierderile de presiune pe mbar
160 210
componentele secundare m3/h
1,5 2,6
la un debit de
Greutate (netă rotunjită) kg 1,9 2,5
Puterea schimbătorului de căldură la kW 7 12
temperaturi de pe circuitul primar °C 48/31 48/31
pe circuitul secundar °C 24/28 24/28

41/3 Date tehnice ale schimbătoarelor de căldură SWT6 şi SWT10

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 41
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
3 Indicaţii pentru instalaţiile termice solare

3 Indicaţii pentru instalaţiile termice solare


3.1 Indicaţii generale

9 Această schemă cu conexiuni


Dieses Schaltbild ist nur eine
SP1 este numai o reprezentare
2 HK1 12 schematische Darstellung und
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
FSK informaţie
Hinweis auforientativă asupra
eine mögliche
Logamatic 4211 conexiunilor
hydraulischehidraulice
Schaltung.posibile.
11 + FM 443 Die Sicherheitseinrichtungen
Instalaţiile
nach den
montate
de siguranţă trebuie
în gültigen Normen
conformitate
sind
cuund
1 Colector
örtlichen Vorschriften
normele şi directivele locale în
auszuführen.
Kollektor vigoare

3 HSM-E
PH
M

5
Cazan cu combustibil
Logasol Heizkessel Logano
PSS
lichid/gaz
KS01.. Öl/Gas
4

7
WWM
VS-SU
PH
9
6 PZ

10 14
Loga-
PS
6 8
VS 2
matic
TW
2104 E
VS 3 30 50 70

FP
Bu derus

AW
M1
VS 2
VS 4
M1
FW EZ
RS 2

13 VS 1
FSS 2 RS 3 A M B
FSS1
M4 M2
AB RS 1
VS 1 EK
RS 1 FR

Logalux PL ... Cazan cu combustibil solid Logalux S M.../SL...


Festbrennstoffkessel
Logano S...

42/1 Schemă de conexiuni pentru indicaţiile generale privind instalaţiile termice solare

Componentele Alte
Poz. Indicaţii generale de proiectare
instalaţiei indicaţii
1 Colectori Dimensiunea suprafeţei colectorilor trebuie determinată în mod independent de sistemulhidraulic. ➔ Pagina 64 ff.
Conducte cu unghi
ascendent de înclinare În cel mai înalt punct al instalaţiei se poate monta dispozitivul de aerisire din metal masiv (accesoriu pentru
2 spre sistemul de colector din catalogul pentru tehnologia de încălzire). La fiecare înclinare descendentă urmată de o pantă ➔ Pagina 95 f.
aerisire ascendentă se poate proiecta încă un dispozitiv de aerisire.
(Logasol KS…)
Pentrufacilitarea montăriiconductelorderacordare,serecomandăutilizareaconducteiduble decupru Twin-
Tube 15 respectiv ţeava ondulată Twin-Tube DN 20 din oţel special, cu izolaţie termică, acoperite cu un strat
de protecţie împotriva razelor UV şi dotate cu un cablu prelungitor integratpentru senzorul de temperatură ➔ Pagina 39 f.
Conductederacordare
3 Twin-Tube
al colectorului FSK. ➔ Pagina 86
În cazul în care nu se poate utiliza sistemul Twin-Tube sau sunt necesare conducte cu un diametru sau cu o ➔ Pagina 94 f.
lungime mai mare, se recomandă montarea unui sistem de conducte cu prelungitor corespunzător pentru
senzori(de ex. 2 × 0,75 mm2).
Staţia completă Logasol KS…R conţine toate componentele hidraulice şi de reglare ale circuitului solar.
Pentru a evita recircularea apei, se recomandă montarea unei frâne gravitaţionale sau a unei serpentine de
izolaţie în cazul unor înălţimi de urcare de peste 15 metri sau în condiţii speciale ca de ex. temperaturi ale
boilerului de peste 60 °C. ➔ Pagina 32 ff.
4 Staţie completă
Alegerea staţiei complete se efectuează în funcţie de numărul consumatorilor şi cel al colectorilor. Se ➔ Pagina 23 ff.
recomandăachiziţionareauneistaţiicompleteLogasolKS… fărăregulator,încazulîncarereglarea circuitului
solarse poate integra în regulatorul cazanului termic prin intermediul modulului de funcţionaresolar FM244,
SM10 sau FM443.

42/2 Indicaţii generale pentru instalaţiile termice solare (continuare în Pagina 43)

42 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru instalaţiile termice solare 3

Componentele Alte
Poz. Indicaţii generale de proiectare
instalaţiei indicaţii
Vasul de expansiune cu membrană se montează separat, în funcţie de volumul instalaţiei şi de
Vas de expansiune
5 cu membrană
presiunea de declanşare a supapei de siguranţă, pentru a putea prelua modificările de volum din ➔ Pagina 88 ff.
instalaţie.
6 Boiler Dimensiunea boilerelor trebuie determinată în mod independent de sistemul hidraulic. ➔ Pagina 64 ff.
O protecţie eficientă împotriva temperaturilor foarte ridicate (Pericol de opărire!) este oferită de
un dispozitiv de amestec pentru apa caldă cu termostat (WWM).
Dispozitiv de
Pentru a evita circulaţia gravitaţională a apei, este necesară montarea dispozitivului de amestec
7 amestec pentru apa
pentru apa caldă cu termostat în partea inferioară a racordului de evacuare a apei calde din boiler.
➔ Pagina 38 f.
caldă
În cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă montarea unei serpentine de izolaţie
termică sau un dispozitiv de împiedicare a refulării.
Nu a fost descrisă o instalaţie pentru circulaţia apei! În urma procesului de circulaţie a apei calde
apar pierderi din punct de vedere al disponibilităţii de apă caldă. Din acest motiv, aceasta ar trebui
utilizată numai în reţele de apă menajeră cu un număr mare de bifurcaţii. O montare greşită a
conductei de circulaţie şi a pompei de circulaţie poate diminua puternic randamentul solar.
8 Circulaţia apei calde
În cazul în care se montează un dispozitiv de circulaţie a apei, conform normelor DIN 1988 sunt
➔ Pagina 39
necesare trei faze de recirculare a apei calde pe oră, timp în care temperatura nu are voie să scadă
cu mai mult de 5 K. Pentru a obţine o stratificare în boiler, este necesară sincronizarea debitului cu
ritmul pompei de circulaţie.
Racordarea hidraulică a generatorului de căldură şi regulatorul solar depind de tipul cazanului şi de
regulatorul utilizat.
Sistem de încălzire
Se pot diferenţia următoarele grupe de cazane.
convenţional
9 (regulator pentru
Perete cu EMS: de ex. Logamax plus GB142 şi GB132 ➔ Pagina 45 ff.
Podea cu EMS: de ex. Logano G125, G135 şi GB234
cazan)
Perete: de ex. Logamax plus GB112
Podea: de ex. Logano G115, G215, SC115, S325, G124/V, G134 şi G234
Componenta tampon pentru încălzirea camerei, aflată în componenţa boilerelor combinate şi a
boilerelor tampon trebuie să fie alimentată numai cu căldură provenită de la o instalaţie solară sau
Tampon pentru ➔ Pagina 49 ff.
10 încălzire
- dacă este posibil - din alte surse de energie regenerativă. În cazul în care componenta tampon a
➔ Pagina 57 ff.
boilerului solar este încălzită cu un cazan de încălzire convenţional, absorbţia de energie a acestei
componente este blocată prin intermediul instalaţiei solare.
La racordarea sistemului de încălzire a încăperii caloriferele trebuie amplasate astfel încât să se
atingă o temperatură cât mai scăzută pe retur.
Pe lângă dimensionarea suprafeţelor de încălzire, o atenţie deosebită trebuie acordată şi reglării
Montarea şi reglarea ➔ Pagina 21 ff.
corespunzătoare a acestora. Cu cât se atinge o temperatură mai scăzută pe retur, cu atât creşte
11 suprafeţelor de
randamentul instalaţiei solare.
➔ Pagina 42
încălzire ➔ Pagina 63
Un alt factor important este reglarea suprafeţelor de încălzire în conformitate cu normele în vigoare
(VOB partea C: DIN 18380). Chiar şi un singur calorifer care nu este reglat corespunzător poate
diminua considerabil randamentul sistemului de încălzire al încăperii.
Regulator
12 Circuite de încălzire
Posibilitatea montării regulatorului trebuie stabilită în funcţie de numărul de circuite de încălzire. ➔ Pagina 21 ff.

În cadrul tuturor sistemelor susţinute de cazane termice, se recomandă montarea unui dispozitiv ➔ Pagina 25 f.
Dispozitiv de
de supraveghere a returului (RW). Acesta supraveghează temperatura returului sistemului de ➔ Pagina 42
13 supraveghere a
încălzire al încăperilor, iar prin intermediul supapei de distribuţie cu trei căi se împiedică încălzirea ➔ Pagina 49 ff.
returului
boilerului solar prin intermediul returului circuitului de încălzire. ➔ Pagina 57 ff.
Încălzire ocazională
În cazul în care se utilizează ocazional un dispozitiv de încălzire cu lemne sau un cazan cu
combustibil solid, căldura astfel generată se transmite imediat boilerului tampon pentru încălzire
sau boilerului combinat. În acest timp se reduce însă randamentul solar. Pentru diminuarea
temporară a randamentului solar este necesară reducerea funcţionării concomitente a instalaţiei
termice solare şi a instalaţiei de încălzire cu combustibil solid. Aceasta presupune o proiectare
Cazan cu
14 combustibil solid
corespunzătoare a instalaţiei. ➔ Pagina 54 ff.
Încălzire permanentă
În cazul în care se utilizează în permanenţă un dispozitiv de încălzire cu lemne sau un cazan cu
combustibil solid în combinaţie cu un cazan de încălzire cu combustibil lichid / gaz pentru
încălzirea locuinţei, trebuie să luaţi la cunoştinţă faptul că randamentul solar se va diminua datorită
temperaturilor ridicate din cadrul componentei tampon.
Documentaţia de proiectare a cazanelor cu combustibil solid trebuie respectată cu stricteţe.

43/1 Indicaţii generale pentru instalaţiile solare (continuarea tabelului 42/2)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 43
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
3 Indicaţii pentru instalaţiile termice solare

3.2 Norme şi directive pentru proiectarea unei instalaţii cu colectori solari


➔ Normele prezentate în cele ce urmează reprezintă numai o Pentru execuţia practică sunt valabile următoarele reguli
selecţie – fără pretenţie de exhaustivitate tehnice. Instalaţiile de siguranţă trebuie montate în
Montarea şi prima punere în funcţiune trebuie efectuate de o conformitate cu normele locale. La montarea şi utilizarea
firmă de specialitate. În cazul tuturor operaţiilor de montare instalaţiei cu colectori solari trebuie respectate de asemenea
pe acoperiş este necesară luarea de măsuri pentru protecţia şi normele privind regulamentul pentru construcţii,
împotriva accidentărilor. Trebuie respectate măsurile pentru directivele privind protecţia monumentelor şi dacă este cazul
protecţia împotriva accidentărilor! normele locale pentru suprafeţele de construcţie.

Reguli tehnice pentru montarea instalaţiilor termice solare

Prevederi Descriere
Montarea pe acoperiş
DIN 18338 VOB1); Operaţiuni de învelire şi de etanşare a acoperişului
DIN 18339 VOB1); Lucrări de tinichigerie
DIN 18451 VOB1); Lucrări de consolidare
DIN 1055 Sarcini maxime pentru construcţii
Racordarea instalaţiilor termice solare
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - colectori - Partea 1: Solicitări generale;
DIN EN 12975-1
Ediţia în germană
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - instalaţii prefabricate - Partea 1: Solicitări generale;
DIN EN 12976-1
Ediţia în germană
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - instalaţii fabricate în conformitate cu cerinţele clientului -
DIN V ENV 12977-1
Partea 1: Solicitări generale; Ediţia în germană
Instalarea şi dotarea dispozitivelor de încălzire a apei
DIN 1988 Reguli tehnice pentru instalaţiile de preparare a apei calde menajere (TRWI)
Dispozitive de încălzire a apei şi instalaţii de încălzire a apei potabile şi a apei menajere;
DIN 4753-1
Cerinţe, marcare, echipare şi testare
DIN 18380 VOB1); Instalaţii de încălzire şi instalaţii centrale de preparare a apei calde menajere
VOB1); Lucrări de montare a instalaţiilor de alimentare cu gaz şi apă şi a instalaţiei de evacuare a apei reziduale în
DIN 18381
clădiri
DIN 18421 VOB1); Operaţii de izolaţii la instalaţiile tehnologice
AVB2) Apă
Instalaţii de preparare a apei calde menajere şi de conducte;
DVGW W 551
Măsuri tehnice pentru diminuarea formării bacteriilor
Conexiunea electrică
DIN VDE 0100 Montarea instalaţiilor pentru curent de înaltă tensiune de până la 1000 V
DIN VDE 0185 Paratrăsnet
VDE 0190 Echilibrarea potenţialului principal al instalaţiilor electrice
DIN VDE 0855 Instalaţii pentru antene - se utilizează în mod corespunzător -
DIN 18382 VOB1); Instalaţii pentru cabluri şi instalaţii electrice din cadrul clădirilor

44/1 Norme , prevederi şi directive EG pentru montarea instalaţiilor cu colectori solari


1) VOB Ordonanţa privind angajarea în realizarea lucrărilor de construcţii – partea C: Condiţii contractuale tehnice generale pentru lucrări de construcţii
(ATV)
2) Proiect pentru lucrări de construcţii supra-terane şi respectarea normelor de construcţie de locuinţe

44 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4 Exemple de instalaţii
4.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice
convenţionale pe combustibil lichid / gaz

4.1.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire pentru podea
şi boilerul bivalent

SP1

HK1 Această
Diesesschemă cu conexiuni
Schaltbild ist nur eine este
numai o reprezentare
schematische schematică
Darstellung und şi
FSK
oferăgibt einenounverbindlichen
numai informaţie orientativă
Hinweis auf eine mögliche
asupra conexiunilor hidraulice
hydraulische Schaltung.
posibile. Instalaţiile de siguranţă
Die Sicherheitseinrichtungen sind
trebuie
nachmontate în conformitate
den gültigen Normen und cu
Colector
Kollektor örtlichen
normele Vorschriften
şi directivele locale în vigoare
auszuführen.

HS-E
-
PH

Logasol
PSS KS01..

I
WWM
PZ

PS

TW

AW
VS2 Logamatic EMS
EZ + SM 10
M1 + RC 30
FW RS 2
FK
VS1
FSS
M2
RS 1 EK

Cazan cu combustibil
Heizkessel Logano
Logalux SM.../SL... lichid/gaz
Öl/Gas

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentaşr de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între amestec. Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
lucru DVGW W 551.

45/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan Solar


Podea Regulator Tip Regulator Componenta

Logano cu EMS Logamatic EMS RC30 SM10


Logasol KS01.. I
Logano plus cu EMS Logamatic 4000 4121 FM443
Logamatic 2000 2107 FM244
Logano Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01..R I

45/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 45
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.1.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazane de încălzire pentru
perete şi boilere bivalente

SP1 Logamatic EMS


+ SM 10
+ RC 30 Această schemă cu conexiuni
HK1 esteDieses
numai o reprezentare
Schaltbild ist nur eine
FSK schematică
schematischeşi oferă numai und
Darstellung o
gibt einen unverbindlichen
informaţie orientativă asupra
Hinweis auf eine mögliche
conexiunilor hidraulice posibile.
GB142 hydraulische Schaltung.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Colector montate
nach denîn conformitate
gültigen Normen cu und
Kollektor normele şi directivele
örtlichen Vorschriftenlocale în
auszuführen.
vigoare

VK

RK
Logasol VS
PSS RS
KS01..

I
WWM

PZ

TW

AW
VS2
FW EZ
M1
RS 2

VS 1
FSS
M2
RS 1 EK

Logalux SM.../SL...
Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între amestec. Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
lucru DVGW W 551.

46/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta

Logamax cu EMS Logamatic EMS RC30 SM10 Logasol KS01.. I


Logamax plus cu EMS Logamatic 4000 4121 FM443
Logamax Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4121 FM443
Logamax plus
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01..R I

46/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare

46 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.1.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere:


Cazan de încălzire pentru podea şi boiler de preîncălzire (soluţie tehnică ulterioară)

HK1 Această schemă cu conexiuni


Dieses Schaltbild ist nur eine
este numai Darstellung
schematische o reprezentare
und
FSK
schematică
gibt şi oferă numai o
einen unverbindlichen
Hinweis auf eine
informaţie möglicheasupra
orientativă
hydraulische
conexiunilor Schaltung.
hidraulice posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile
nach de siguranţă
den gültigen trebuie
Normen und
montate
örtlichen în conformitate cu
Vorschriften
Colector normele şi directivele locale în
auszuführen.
Kollektor
vigoare
PH
HS-E
-

Umschaltung
Comutare cumit
SR3SR3
1) FP = FSK
Logasol 1) FP = FSK
PSS 2) FR = FW
2) FR=FW SR3 RW
KS01..R

I WWM

PZ
II
P UM

30 50 70

Bu derus

AW
cazan de încălzire
Heizkessel
cu combustibil
Öl/Gas
lichid/gaz FK

VS
FSS
M
1) FP
EK AW
FW
RS
EZ
FR EK
TW

Logalux SU .../ST... Boiler


Speicher

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler pentru preîncălzire) Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără menajere
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi amestec. Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSS. În cazul în care boilerul util este mai rece stabilizează în cazul în care este necesar cu
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
restratificat. Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
lucru DVGW W551.

47/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Podea Regulator Tip Regulator Componenta
SM10 Logasol KS01.. I
Logamatic EMS RC30
Logano cu EMS SR 3 PUM II
Logano plus cu EMS Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
PUM1) II
FM244 Logasol KS01.. I
Logamatic 2000 2107
SR 3 PUM II
Logano
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
PUM1) II
KR0106 Logasol KS01..R I
Extern Extern Extern
SR 3 PUM II

47/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Control prin intermediul comutatorului de tip Bypass pentru diferenţele de temperatură ale apei din boilerul tampon

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 47
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.1.4 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire pentru perete
şi Boiler de preîncălzire (soluţie tehnică ulterioară)

HK1 Această schemă cu


Dieses Schaltbild istconexiuni
nur eine
este numai o reprezentare
schematische Darstellung und
FSK Heizkessel schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf
informaţie eine mögliche
orientativă asupra
Gas hydraulische Schaltung.
conexiunilor hidraulice posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile de siguranţă
nach den gültigen trebuie
Normen und
montate
örtlichenînVorschriften
conformitate cu
Colector auszuführen.
Kollektor normele şi directivele locale în
vigoare

Comutare
Umschaltungcumit
SR3SR3 VK
FP==FSK
1) FP FSK RK
2) FR =
2) FR=FWFW
VS
RS

PSS Logasol SR3 RW


KS01..R

I WWM

II PZ
P UM

AW AW

EZ

VS VS

FSS M FW M2
1) FP EK 2) FR EK
RS RS

TW

Boiler
Logalux SU.../ST... Speicher

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler pentru preîncălzire) Cazanul încalzeste circuitul de încalzire menajere
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi neamestecat. Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSS. În cazul în care boilerul util este mai rece stabilizează în cazul în care este necesar cu
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
restratificat. Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
lucru DVGW W551.

48/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
SM10 Logasol KS01.. I
Logamax cu EMS Logamatic EMS RC30
SR3 PUM II
Logamax plus cu EMS
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01.. I
Logamax PUM1) II
Logamatic 4000 4121 FM443
Logamax plus
KR0106 Logasol KS01.. I
Extern Extern Extern
SR3 PUM II

48/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Control prin intermediul comutatorului de tipul Bypass pentru diferenţele de temperatură ale apei din boilerul tampon

48 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice convenţion-
ale pe combustibil lichid / gaz

4.2.1 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi de susţinere a sistemului de încălzire:


Cazan pentru perete, boiler bivalent pentru prepararea apei calde menajere şi boiler
tampon

SP1 Logamatic 4121


HK1 + FM 443 Această schemă cu conexiuni
1

2
Dieses
este Schaltbild
numai ist nur eine
o reprezentare
schematische Darstellung und
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
FSK informaţie
Hinweis auforientativă
eine mögliche asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen
Instalaţiile de siguranţă trebuiesind
nach den gültigen Normen und
montate în conformitate cu
örtlichen Vorschriften
Colector normele şi directivele locale în
Kollektor auszuführen.
vigoare
GB142
PH
HSM-E M

FK
VK
KFE
Logasol RK
PSS
KS01..

I
SV WWM

II PS PZ

VS 2
TW

AW
M1 VS 2
FP
M1
FW EZ
RS 2

III VS1
RS 3 A M B
M2
M4 FSS 1
FSS 2 AB RS 1
EK
VS 1 RS 1 FR

Logalux SM.../SL...
Logalux PL ...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon stabilizează, în cazul în care este necesar, în
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al solar. O mărire la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
doilea consumator în funcţie de diferenţa de returului se efectuează prin intermediul reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.
temperatură între FSK şi FSS2. Se verifică în cazanului montat pe perete. Toate circuitele de
intervale scurte posibilitatea încărcării primului încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
consumator.

49/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS1)
Logamatic 4000 4121 Logasol KS01.. I
FM443 VS-SU II
Logamax Set HZG III
Logamatic 4000 4121
Logamax plus
Logasol KS02.. I/II
Extern Extern Extern KR0205
RW III

49/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 49
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.2.2 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
Cazan de încălzire montat pe perete, boiler pentru preîncălzire şi boiler tampon

Logamatic 4121
SP1
HK1 + FM 443 Această schemă cu conexiuni
Dieses Schaltbild ist nur eine
1
2

este numai o reprezentare


schematische Darstellung und
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
FSK informaţie
Hinweis auforientativă asupra
eine mögliche
conexiunilor hidraulice
hydraulische Schaltung. posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen
Instalaţiile de siguranţă trebuiesind
GB142 nach den gültigen Normen und
montate în conformitate cu
örtlichen Vorschriften
Colector normele şi directivele locale în
Kollektor auszuführen.
vigoare
PH
HSM-E M

FK VK

Logasol RK
P SS
KS01..

I
PS

WWM

II IV
PZ
P UM

VS 2
AW AW
FP
M1
EZ

VS VS1

FSS 2
III A MB
FSS1
1) FP
M
EK
FW
2) FR
M2
RS1 EK
RS 3
M4 RS
AB
VS 1 RS 1 FR
TW

Logalux PL ... Logalux SU .../ST... Logalux SU .../ST...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler pentru preîncălzire) va fi Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi FSS1. În funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură între FP Temperatura nominală a apei calde menajere se
cazul în care boilerul util este mai rece decât boilerul şi FR, prin intermediul boilerul tampon solar. O stabilizează,încazulîn care este necesar,înfuncţiede
pentrupreîncălzire,acestaesterestratificat.Încazulîn creştere până la temperatura necesară a turului se senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni reduse
care primul consumator nu se mai poate încărca, se efectuează prin intermediul cazanului montat pe conform fişei de lucru DVGW W551.
va încărca cel de-al doilea consumator în funcţie de perete. Toate circuitele de încălzire sunt dotate cu o
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se verifică vană cu trei căi.
în intervale scurte posibilitatea încărcării primului
consumator.

50/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. I
Logamax cu EMS FM443 VS-SU II
Logamatic 4000 4121 HZG-Set III
Logamax plus cu EMS1)
SR3 PUM IV
Logasol KS01.. I
Logamax FM443 VS-SU II
Logamatic 4000 4121 HZG-Set III
Logamax plus
SR3 PUM IV
Logasol KS02.. -
KR0205
Extern Extern Extern RW III
SR3 PUM IV

50/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132

50 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.2.3 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, boiler de preîncălzire şi boiler tampon
(soluţie tehnică ulterioară)

FSK HK1 Această schemă cu conexiuni este


Dieses Schaltbild ist nur eine
numai o reprezentare schematică şi
schematische Darstellung und
oferă
gibt numai
einen o informaţie orientativă
unverbindlichen
asupraauf
Hinweis conexiunilor
eine möglichehidraulice
hydraulische Schaltung.de siguranţă
posibile. Instalaţiile
Colector Die Sicherheitseinrichtungen sind
Kollektor trebuie
nach den montate în conformitate
gültigen Normen und cu
normeleVorschriften
örtlichen şi directivele locale în vigoare
HSM-E auszuführen.

PH
M

Logasol
PSS PSS
KS02..R

II
Umschaltung
Comutare cumit
SR3SR3
1) FP = FSK SR3 RW
1)2)FPFR== FSK
FW
SR3 RW 2) FR=FW

WWM
PS

IV PZ

P UM
VS 2
30 50 70

Bu derus

FP AW
M1 cazan de
încălzire cu
Heizkessel
combustibil
Öl/Gas
lichid/gaz
III FSS 1
VS
FSS2 RS 3 A MB M
M4 1) FP
RS EK
AB AW
VS1 FW
FR
EZ
RS1
2) FR EK
Logalux SU.../S T...
Logalux PL ... TW
Boiler
Speicher

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler pentru preîncălzire) Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSS1. În cazul în care boilerul util este mai rece între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon stabilizează, în cazul în care este necesar, în
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este solar. O creştere până la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
restratificat. În cazul în care primul consumator turului se efectuează prin intermediul cazanului reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al montat pe podea. Toate circuitele de încălzire
doilea consumator în funcţie de diferenţa de sunt dotate cu o vană cu trei căi.
temperatură între FSK şi FSS2. Se verifică în
intervale scurte posibilitatea încărcării primului
consumator.

51/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. –
Logano cu EMS FM443 VS-SU –
Logamatic 4000 4121 HZG-Set III
Logano plus cu EMS
SR3 PUM IV
Logasol KS01.. –
FM443 VS-SU –
Logano Logamatic 4000 4211 HZG-Set III
SR3 PUM IV
Logasol KS02..R II
KR0205
Extern Extern Extern RW III
SR3 PUM IV

51/2 Variante de reglare posibile pentru instalaţia solară

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 51
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.2.4 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de


încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, boiler combinat

SP1 Această schemă cu conexiuni


HK1 esteDieses
numai Schaltbild ist nur eine
o reprezentare
schematische Darstellung und
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
informaţie
Hinweis auforientativă asupra
eine mögliche
FSK
conexiunilor
hydraulische hidraulice
Schaltung.posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen
Instalaţiile de siguranţă trebuie sind
nach den gültigen Normen und
montate în conformitate cu
örtlichen Vorschriften
normele şi directivele locale în
auszuführen.
Colector HSM-E
Kollektor vigoare

PH
M

WWM PZ
Logasol
PSS
KS01..

I
FW
AB EZ
VS3

MB1 PS

VS4
TW
M4
FP
II Logamatic 4211
MB 2 A MB
RS 4 + FM 443
FSS
AB
VS1

RS 1 FR
EK

Logalux PL.../2S
Heizkessel
cazan Logano
de încălzire cu combustibil
Öl/Gas
lichid/gaz

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Boilerul combinat va fi încărcat în funcţie de Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
diferenţa între FSK şi FSS. Astfel este încălzită funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
apa menajeră şi cea pentru sistemul de încălzire. între FP şi FR, prin intermediul boilerul stabilizează, în cazul în care este necesar, în
combinat. O mărire la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW, cu ajutorul cazanului
returului se efectuează prin intermediul montat pe podea. Instalaţie de dimensiuni
cazanului montat pe podea. Toate circuitele de reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.

52/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4121 FM443
Logano cu EMS HZG-Set II
Logano plus cu EMS Logasol KS01.. I
Logamatic EMS RC30 SM10
RW II
Logasol KS01.. I
Logamatic 2000 2107 FM244
RW II
Logano
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
HZG-Set II
Logasol KS01.. R I
Extern Extern Extern KR0106
RW II

52/2 Variante de reglare posibile pentru instalaţia solară

52 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.2.5 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de


încălzire: Cazan de încălzire montat pe perete, boiler combinat

Logamatic 4121 Această schemă cu


Dieses Schaltbild istconexiuni
nur eine
schematische
este Darstellung und
numai o reprezentare sche-
SP1 + FM 443
H1 gibt einen unverbindlichen
maticăşioferănumaioinformaţie
Hinweis auf eine mögliche
orientativă asupra conexiunilor
1

hydraulische Schaltung.
hidraulice posibile. Instalaţiile sind
Die Sicherheitseinrichtungen de
siguranţă
nach den trebuie
gültigenmontate
Normenînund
FSK örtlichen Vorschriften
conformitate cu normele şi
auszuführen.
directivele locale în vigoare
HSM-E
Colector GB142
Kollektor
PH
M

FK
VK

WWM PZ RK
Logasol VS
PSS KS01..

I
FW
AW EZ
VS3

MB1

VS4
TW

M4 FP
II
AMB
MB 2 RS 4
FSS
AB
VS1

RS1 FR
EK

Logalux PL.../2S

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Boilerul combinat va fi încărcat în funcţie de Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
diferenţa între FSK şi FSS. Astfel este încălzită funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
apa menajeră şi cea pentru sistemul de încălzire. între FP şi FR, prin intermediul boilerul stabilizează, în cazul în care este necesar, în
combinat. O mărire la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW, cu ajutorul cazanului
returului se efectuează prin intermediul montat pe podea. Instalaţie de dimensiuni
cazanului montat pe perete. Toate circuitele de reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.

53/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01..
Logamax cu EMS I
Logamatic 4000 4121 FM443 Set HZG
Logamax plus cu EMS1) II

Logasol KS01..
Logamax I
Logamatic 4000 4121 FM443 Set HZG
Logamax plus II

Logasol KS01..R I
Extern Extern Extern KR0106
RW II

53/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 53
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil- solid

4.3.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire montat pe
podea, cazane cu combustibil-solid cu boiler bivalent pentru apa caldă menajerăşi
boiler tampon

Această schemă cu conexiuni


SP1
este numai o reprezentare
Dieses Schaltbild ist nur eine
HK1 schematică
schematischeşiDarstellung
oferă numai und o
gibt einen unverbindlichen
informaţie orientativă asupra
FSK
Hinweis auf eine mögliche
conexiunilor hidraulice posibile.
hydraulische Schaltung.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
Colector montate în conformitate cu
örtlichen Vorschriften
Kollektor Logamatic 4211 normele şi directivele locale în
auszuführen.
+ FM 443
vigoare
HSM-E FK
PH
M

Logasol cazan de încălzire cu


Heizkessel
combustibil Logano
lichid/gaz
PSS KS01..
Öl/Gas

I
WWM
PH
PS PZ

Loga-
matic TW
2104 E
FP
VS1
30

Bu derus
50 70

AW
M1 VS2
VS2
M1 EZ
FW
RS 2

VS1

RS2 M2
FSS1
RS1
A MB EK
RS3
AB

FR

Cazan de încălzire cu
Festbrennstoffkessel Logalux SM.../SL...
combustibil
Logano S...solid
Logalux PU.../PS...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Cazanul montat pe podea, respectiv cazanul cu menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între combustibil solid, încălzeşte circuitul de Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. încălzire. stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.

54/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Podea Regulator Tip Regulator Componenta

Logano cu EMS 1) Logamatic 4000 4121 FM443


Logasol KS01.. I
Logano plus cu EMS1) Logamatic EMS RC30 SM10
Logamatic 2000 2107 FM244
Logano Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I

54/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.

54 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.3.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire montat pe
perete, cazan de încălzire cu combustibil solid - cu cazan de încălzire cu boiler bivalent
pentru apa caldă menajeră şi boiler tampon

SP1 Logamatic 4121 Această schemă cu conexiuni


+ FM 443 este numai o reprezentare
HK1 Dieses Schaltbild ist nur eine
schematicăDarstellung
şi oferă numai o
1

schematische und
FSK
informaţie
gibt orientativă asupra
einen unverbindlichen
Hinweis auf eine hidraulice
conexiunilor mögliche
hydraulische Schaltung.
posibile.
Die Instalaţiile de sind
Sicherheitseinrichtungen
Colector siguranţă
nach trebuie
den gültigen montate
Normen und în
Kollektor örtlichen Vorschriften
conformitate cu normele şi
auszuführen.
directivele locale în vigoare
GB142
HSM-E PH
M

FK
VK
Logasol
PSS KS01.. RK

I
WWM
PH
PS PZ

Loga-
matic
2104 E TW
FP
VS1
30 50 70

Bu derus

AW
M1
VS2
VS2
M1
FW EZ
RS 2

VS1
RS2
M2
FSS1
A M B RS 1
RS3 EK
AB
FR

Cazan de încălzire cu
Festbrennstoffkessel Logalux SM.../SL...
Logalux PU.../PS... combustibil solid
Logano S...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Cazanul montat pe perete, respectiv cazanul cu menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între combustibil solid, încălzeşte circuitul de Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. încălzire. stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.

55/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire1) Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. I
Logano plus cu EMS1)2)
Logamax
Logamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. I
Logamax plus
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I

55/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
2) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 55
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.3.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire cu
combustibil -solid cu boiler bivalent pentru apa menajeră şi boiler tampon

SP1
Această schemă cu
Dieses Schaltbild istconexiuni
nur eine
HK1 este numai o reprezentare
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
schematică şi oferă numai o
FSK Hinweis auf eine mögliche
informaţie orientativă asupra
hydraulische Schaltung.
conexiunilor hidraulice posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile de siguranţă
nach den gültigen Normentrebuie
und
Colector montate
örtlichenînVorschriften
conformitate cu
Kollektor auszuführen.
normele şi directivele locale în
vigoare

PH
HSM-E
M

Logasol
PSS KS01..

I
WWM
PH
Logamatic
4211P PS PZ
+ FM 443

TW

FP AW
VS1
M1 VS2
VS2
M1
FW EZ
RS 2

VS 1

RS2 M2
FSS1 RS 1
EK
RS3

Cazan de încălzire
Pelletkessel Logano SP...
cu granule Logalux SM.../SL...

Logalux PU.../PS...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Cazanul cu combustibil solid încălzeşte boilerul menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între tampon până la o temperatură constantă. Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.

56/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Combustibil solid Regulator Tip Regulator Componenta
Logano Pellet Logamatic 4000 4211 P FM443 Logasol KS01.. I
SX11 + 4121
Produse comercializate+
Logano combustibil solid Ixtronic + 4121 FM443 Logasol KS01.. I
Logamatic 4000
S241-Regulator + 4121
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I

56/2 Variante posibile de reglare a instalaţiei solare

56 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.4 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil solid

4.4.1 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de


încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, cazan de încălzire cu combustibil solid cu
boiler bivalent pentru apa menajeră şi boiler tampon

Această schemă cu conexiun


Dieses Schaltbild ist nur eine
este numaiDarstellung
schematische o reprezentare
und
HK1 schematică
gibt şi oferă numai o
einen unverbindlichen
Hinweis auf eine
informaţie mögliche asupra
orientativă
FSK
hydraulische Schaltung.
conexiunilor hidraulice posib
Die Sicherheitseinrichtungen sind
30 50 70
Instalaţiile
nach de siguranţă
den gültigen trebu
Normen und
SP1 Logamatic
Bu derus

montate
örtlichen în conformitate cu
Vorschriften
Colector 2107 M normele şi directivele locale î
auszuführen.
Kollektor FK vigoare

PH
HSM-E M

cazan de încălzire
Kessel Bodencu
Logasol combustibil lichid/gaz
PSS PSS
KS02..R Comutare cumit
SR3 Öl/Gas
Umschaltung SR3
1)
1) FP = FSK
FP = FSK
II 2)
2) FR=FW
FR = FW

WWM
PH
PS PZ
Loga-
VS2 matic
2104 E TW
VS3
30 50 70

Bu derus

FP AW
M1 VS2
VS4
M1
FW EZ
RS 2

FSS2
III A M B SR3 RW
VS1
RS 3
M4 M2
AB FSS1 RS 1
FR EK
VS 1 RS 1

Logalux PL ... Festbrennstoffkessel


cazan de încălzire cu Logalux SM.../SL...
combustibil solid
Logano S...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură în- Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS. În cazul în care primul consumator nu tre FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon so- stabilizează, în cazul în care este necesar, în
se mai poate încărca, se va încărca cel de-al lar. O mărire la temperatura necesară a returului funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de se efectuează prin intermediul cazanului mon- reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se tat pe podea şi prin intermediul cazanului cu
verifică în intervale scurte posibilitatea încărcării combustibil solid. Randamentul solar este di-
primului consumator. minuat în timpul funcţionării cazanului termic
cu combustibil solid. Toate circuitele de încălzire
sunt dotate cu o vană cu trei căi.

57/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. -
Logano cu EMS1)
Logamatic 4000 4121 FM443 VS-SU -
Logano plus cu EMS1)
Set HZG III
Logasol KS01.. -
Logano Logamatic 4000 4211 FM443 VS-SU -
Set HZG III
Logasol KS02..R II
Extern Extern Extern KR0206
RW III

57/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 57
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.4.2 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de


încălzire: Cazan de încălzire montat pe perete, cazan de încălzire cu combustibil solidcu
cazan de încălzire cu boiler bivalent pentru apa caldă menajeră şi boiler tampon

Logamatic 4121
SP1 + FM 443 Această schemă cu conexiuni
HK1 Dieses Schaltbild ist nur eine
1

2
este numai o reprezentare
schematische Darstellung und
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
FSK
informaţie
Hinweis auforientativă asupra
eine mögliche
hydraulische Schaltung.
conexiunilor hidraulice posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile de siguranţă trebuie
nach den gültigen Normen und
montate
örtlichen în conformitate cu
Vorschriften
Colector normele şi directivele locale în
auszuführen.
Kollektor vigoare
GB142
PH
HSM-E M

FK
VK
Logasol RK
PSS KS01..

I
WWM
VS-SU PH

II PS PZ
Loga-
matic
VS2 2104 E TW
30 50 70

Bu derus

VS3 AW
FP VS2
M1
VS4 M1
FW EZ
RS 2

VS1

FSS2 RS 3
III A M B M2
FSS1 RS 1
M4 EK
AB
VS 1
FR
RS 1

Festbrennstoffkessel
cazan de încălzire cu combustibil solid Logalux SM.../SL...
Logalux PL ...
Logano S...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon stabilizează, în cazul în care este necesar, în
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al solar. O mărire la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de returului se efectuează prin intermediul reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se cazanului montat pe perete şi prin intermediul
verifică în intervale scurte posibilitatea încărcării cazanului cu combustibil solid. Randamentul
primului consumator. solar este diminuat în timpul funcţionării
cazanului termic cu combustibil solid. Toate
circuitele de încălzire sunt dotate cu o vană cu
trei căi.

58/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS1)
Logamax plus cu EMS1)2)
Logamatic 4000 4121 Logasol KS01.. I
FM443 VS-SU II
Logamax Set HZG III
Logamatic 4000 4121
Logamax plus
Logasol KS02..R -
Extern Extern Extern KR0205
RW III

58/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare


1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
2) Instalaţia hidraulică nu este posibilă cu Logamax plus GB 132

58 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.4.3 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de


încălzire: Cazan de încălzire cu combustibil solid cu boiler bivalent pentru apa menajeră
şi boiler tampon

SP1 Această schemăist cunur


conexiuni
Dieses Schaltbild eine
HK1 este numai oDarstellung
schematische reprezentareund
schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
FSK Hinweis auf orientativă
informaţie eine möglicheasupra
hydraulische Schaltung.
conexiunilor hidraulice posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile de siguranţă
nach den gültigen Normentrebuie
und
montate în conformitate cu
örtlichen Vorschriften
Colector auszuführen.
normele şi directivele locale în
Kollektor
vigoare

PH
HSM-E M

Logasol
PSS KS01..

I
VS-SU Logamatic
WWM
4121
PH
II + FM 443
PS PZ

VS3
TW
VS2
FP AW
M1 VS2
VS4
M1
FW EZ
RS 2

VS1
FSS2 RS3
M4 M2
FSS1 RS 1
EK
VS 1 RS 1

Logalux PL ... cazan de încălzire cu combustibil


Festbrennstoffkessel Logano solid
S241 Logalux SM.../SL...

Circuitul solar Circuitul de încălzire Sistem suplimentar de încălzire a apei calde


Primul consumator (boiler bivalent pentru apa Temperatura returului instalaţiei se măreşte în menajere
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură Temperatura nominală a apei calde menajere se
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon stabilizează, în cazul în care este necesar, în
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al solar. O mărire la temperatura necesară a funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de returului se efectuează prin intermediul reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se cazanului cu combustibil solid. Toate circuitele
verifică în intervale scurte posibilitatea încărcării de încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
primului consumator.

59/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

cazan de încălzire Cazan- Solar-


Combustibil solid Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. I
Logano Pellet Logamatic 4000 4211 P FM443
VS-SU II
SX11 + 4121
Produse comercializate+ Ixtronic + 4121 Logasol KS01.. I
Logano combustibil solid FM443
Logamatic 4000 VS-SU II
S241-Regulator +
4121
Extern Extern Extern KR0205 Logasol KS02.. R -

59/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 59
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.5 Instalaţii de preparare a apei calde menajere şi pentru încălzirea bazinului de înot cu cen-
trale termice convenţionale pe ulei/gaz

4.5.1 Sistem de preparare a apei calde menajere şi de încălzire a bazinului de înot prin
instalaţia solară: Cazan de încălzire montat pe podea

Această schemă cu conexiuni este


FSK numai o reprezentare schematică
Dieses Schaltbild ist nur eine
SP1 ţi oferă numai o Darstellung
schematische informaţie und
orientativă asupra
gibt einen conexiunilor
unverbindlichen
hidraulice
Hinweisposibile.
auf eine mögliche
Colector hydraulische Schaltung.
Kollektor Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.

230 V
50 Hz
AW RSB

FSS2
FSB
WT
KR PSB SMF
WWM
FV3
PS2
IV
PH KR
PSS SWT
Logasol M
SH
III
KS01.. AB KR PS
I VS

M
FW
Logamatic 4211
RS + FM443

M4 EK VK
FSS1 MAG
II A M B
VS 1 cazan de încălzire cu
RS 1 RK combustibil
L gano lichid/gaz
Heizes
o
sel
AB
FE
Öl/Ga s

Logalux SL300-2, SL400-2, SL500-2


Circuitul solar Se verifică în intervale scurte posibilitatea Sistem suplimentar de încălzire a bazinului
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa încărcării primului consumator. de înot.
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK Cazanul montat pe podea încălzeşte
şi FSS1. În cazul în care primul consumator nu se Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
suplimentar bazinul de înot printr-un circuit de
mai poate încărca, se va încărca cel de-al doilea menajere
încălzire cu schimbător de căldură.
Temperatura nominală a apei calde menajere se
consumator (bazin de înot) prin schimbătorul de
căldură al bazinului de înot SWT şi prin pompa stabilizează în cazul în care este necesar cu
circulară secundară PS2 în funcţie de diferenţa de ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
temperatură între FSK şi FSS2.
lucru DVGW W 551.

60/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Montat pe podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. I
Logano cu EMS VS-SU II
Logamatic 4000 4121 FM443
Logano plus cu EMS SWT III
PS2 IV
Logasol KS01.. I
VS-SU II
Logano Logamatic 4000 4211 FM443
SWT III
PS2 IV
Logasol KS02.. R –
Extern Extern Extern KR0205 SWT III
PS2 IV

60/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare

60 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii 4

4.5.2 Sistem de preparare a apei calde menajere şi de încălzire a bazinului de înot:


Cazan de încălzire montat pe perete

FSK Această schemă cu conexiuni este


Dieses Schaltbild ist nur eine
SP1 numai o reprezentare
schematische schematică
Darstellung und
ţi oferă numai
gibt einen o informaţie
unverbindlichen
Hinweis auf
orientativă eine mögliche
asupra conexiunilor
hydraulische
hidraulice Schaltung.
posibile.
Colector
Kollektor Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.

230 V
50 Hz
AW RSB

Logamatic 1

2 FSS2
4121
FSB
+ FM 443
WT
KR PSB SMF
WWM
FV3
PS2
IV
GB142 PH KR
PSS SWT
Logasol M
SH
III
KS01.. AB SA
I VS KR
SMF RK
VK

M
FW

FSS2
RS

FSS1
M4 EK

II A M B
VS 1
RS 1
AB
FE

Logalux SL300-2, SL400-2, SL500-2


Circuitul solar Se verifică în intervale scurte posibilitatea Sistem suplimentar de încălzire a bazinului
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa încărcării primului consumator. de înot.
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK Cazanul montat pe podea încălzeşte
şi FSS1. În cazul în care primul consumator nu se Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
suplimentar bazinul de înot printr-un circuit de
mai poate încărca, se va încărca cel de-al doilea menajere
încălzire cu schimbător de căldură.
Temperatura nominală a apei calde menajere se
consumator (bazin de înot) prin schimbătorul de
căldură al bazinului de înot SWT şi prin pompa stabilizează în cazul în care este necesar cu
circulară secundară PS2 în funcţie de diferenţa de ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conform fişei de
temperatură între FSK şi FSS2.
lucru DVGW W 551.

61/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale ➔ Pagina 42 f.; Abrevieri ➔ Pagina 121)

Cazan de încălzire Cazan- Solar-


Montat pe podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logasol KS01.. I
Logano cu EMS VS-SU II
Logamatic 4000 4121 FM443
Logano plus cu EMS SWT III
PS2 IV
Logasol KS01.. I
VS-SU II
Logano Logamatic 4000 4121 FM443
SWT III
PS2 IV
Logasol KS02.. R –
Extern Extern Extern KR0205 SWT III
PS2 IV

61/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 61
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii

4.6 Schema hidraulică detaliată pentru cazane de încălzire montate pe perete


Componentele hidraulice ale aparatelor sunt diferite pentru Imaginile 62/1 şi 62/2 prezintă racordarea hidraulică a unor
fiecare cazan de încălzire pentru perete. Vana reversibilă cu cazane termice montate pe perete, în funcţie de schema
trei căi este montată de ex. pe fiecare generator de căldură în hidraulică a instalaţiei selectate.
turul şi returul cazanului.

Instalaţii pentru încălzirea apei menajere prin intermediul unei instalaţii solare

Logamax plus Logamax plus


GB132-11...24 GB142

MAG
MAG
PH
SV
M SV
M
ÜV

AV AV
VK VK

RK RK

VS RS VS RS

62/1 Schema hidraulică detaliată pentru cazanele termice montate pe perete în cazul exemplelor de instalaţii pentru încălzirea apei menajere prin intermediul
unei instalaţii solare

Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire

Logamax plus Logamax plus


GB142 GB142

MAG MAG
PH PH
SV SV
M M

AV

VK VK

RK RK

VS
Instalaţie cu boiler combinat Instalaţie cu două boilere
Kombispeicher-Anlage Zwei-Speicher-Anlage
62/2 Schema hidraulică detaliată pentru cazanele termice montate pe perete în cazul exemplelor de instalaţii pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire, prin intermediul unei instalaţii solare

62 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5 Poziţionare
5.1 Dispoziţii generale privind poziţionarea

5.1.1 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere


Instalaţiile solare termice se utilizează în principal pentru În cazul instalaţiilor solare utilizate pentru prepararea apei
prepararea apei calde menajere. Se poate verifica dacă este calde menajere pentru case cu una sau două familii se tinde
posibilă combinarea unei instalaţii de încălzire deja existente către o rată de acoperire de 50 - 60 %. În cazul în care valorile
cu o instalaţie solară termică. Sursa convenţională de căldură de consum disponibile nu sunt sigure, este logică şi o
trebuie să fie capabilă să acopere necesarul de căldură pentru dimensionare sub valoarea de 50 %. În general, în cazul
întreaga clădire în mod independent de instalaţia solară. Chiar caselor cu mai multe familii este logică şi o rată de acoperire
şi în perioadele cu vreme nefavorabilă există un necesar de cu 50% mai redusă.
confort care poate fi acoperit.

5.1.2 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere şi de susţinere a sistemului de


încălzire
Sistemele solare termice se pot monta şi drept instalaţii cu un sistem de încălzire prin pardoseală precum şi în
combinate pentru prepararea apei calde menajere şi pentru combinaţie cu un sistem cu calorifere.
susţinerea sistemului de încălzire. Este posibilă şi montare Pentru instalaţiile pentru prepararea apei calde menajere
unui sistem de încălzire a apei pentru piscină în combinaţie cu combinate cu instalaţii de susţinere a sistemului de încălzire,
sistemul de preparare a apei calde menajere şi pentru rata de acoperire este situată între valorile de 15 şi 35 % din
susţinerea sistemului de încălzire. totalul necesarului anual de apă caldă menajeră şi de căldură.
Datorită faptului că în timpul perioadelor de tranziţie se Rata de acoperire depinde de necesarul de căldură al clădirii.
menţine o temperatură scăzută în sistemul de încălzire, Se recomandă utilizarea colectorilor plani de mare putere de
modul de distribuţie al căldurii joacă un rol insignifiant în tipul Logasol SKS4.0 pentru instalaţiile de susţinere a
eficacitatea instalaţiei. Astfel se poate utiliza instalaţia solară sistemului de încălzire datorită randamentului ridicat şi
pentru susţinerea sistemului de încălzire, atât în combinaţie datorită vitezei de reacţie ridicate.

5.1.3 Poziţionare cu ajutorul unei simulări pe calculator


Este recomandată poziţionarea instalaţiei solare cu ajutorul ● Locaţie
unei simulări pe calculator: ● Aşezare
● începând cu un număr de şase colectori sau ● Înclinaţie
● la o abatere semnificativă de la documentele de calcul ale Un program adecvat pentru calcularea instalaţiilor solare
diagramei de poziţionare (➔ 64/1 sau 64/2, respectiv 67/1 pentru prepararea apei calde menajere este programul
sau 67/2). pentru simulare T-SOL. Programele pentru simulare necesită
Dimensionarea corespunzătoare depinde în principal de indicarea valorilor de consum precum şi a dimensiunilor
exactitatea informaţiilor în privinţa necesarului de apă caldă. colectorilor şi ale boilerului. În principiu, datele privind
Sunt importante următoarele valori: consumul trebuie să fie cât mai precise deoarece valorile
● Necesarul zilnic de apă caldă inexacte nu sunt de folos.

● Profilul zilnic pentru necesarul de apă caldă De aceea este necesară pre-dimensionarea panoului de
colectori şi a boilerului solar pentru simularea efectuată pe
● Profilul săptămânal pentru necesarul de apă caldă calculator (➔ Pagina 64 şi următoarele). Rezultatul dorit se
● Influenţa anotimpului asupra necesarului de apă caldă (de obţine după urmarea câtorva paşi.
ex. loc pentru camping) Programul T-SOL memorează rezultatele cum ar fi tempera-
● Temperatura nominală a apei calde turile, energiile, gradele de utilizare şi gradul de acoperire
într-un fişier. Acestea pot fi afişate în multe modalităţi pe
● Tehnica utilizată pentru încălzirea apei calde menajere
monitorul calculatorului şi pot fi tipărite pentru o analizare
(în cazul extinderii unei instalaţii deja existente)
ulterioară.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 63
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.2 Poziţionarea dimensiunilor colectorilor şi a boilerului solar

5.2.1 Instalaţii de preparare a apei calde menajere în cadrul caselor cu una sau două familii

Numărul de colectori Logasol SKS4.0

Pentru poziţionarea unei instalaţii solare de dimensiuni


8
reduse pentru prepararea apei calde menajere se pot lua a
drept referinţă valorile apărute în cadrul unor case pentru una 7
sau două familii. Poziţionarea optimă a dimensiunii
b
colectorilor, boilerului şi a staţiei complete pentru instalaţiile 6
cu colectori solari pentru prepararea apei calde menajere este
influenţată de următorii factori: 5
● Locaţie c
nP 4
● Panta acoperişului (înclinaţia colectorului)
● Aşezarea acoperişului (aşezarea colectorilor spre sud) 3

● Profilul de consum de apă caldă 2


Trebuie respectată temperatura apei de consum în funcţie de
dotările sanitare disponibile sau planificate. În principiu se 1
1 2 3 4 5 6
ţine cont de numărul de persoane şi de consumul mediu nnSKS4.0
SKS3.0
pentru fiecare persoană pe zi. Ideale sunt informaţiile privind
obiceiurile speciale de consum şi cele privind pretenţiile de
64/1 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
confort.
Logasol SKS4.0 pentru prepararea apei calde menajere (este
evidenţiat exemplul, respectaţi modelele de calcul!)
Documente pentru calcul
Diagramele 64/1 şi 64/2 se bazează pe un calcul exemplificativ Logasol SKN3.0
cu următorii parametri:
● Colectori plani de mare putere Logasol SKS4.0 respectiv 8
colectorii plani Logasol SKN3.0 a
● Logasol SKS4.0: 7
Boiler bivalent cu termosifon Logalux SL300-2 b
(pentru mai mult de trei colectori: Logalux SL400-2) 6

● Logasol SKN3.0: 5
Boiler bivalent Logalux SM300
(pentru mai mult de trei colectori: Logalux SM500) nP 4 c

● Aşezarea acoperişului spre sud


(factor de ajustare ➔ Pagina 65) 3

● Înclinaţia acoperişului 45° (factor de ajustare ➔ Pagina 65) 2


● Locaţie Würzburg
1
● Temperatura de consum 45 °C 1 2 3 4 5 6
nnSKS4.0
SKN2.0
➔ La stabilirea numărului de colectori conform diagramei
64/1 respectiv 64/2 rezultă o rată de acoperire de 60 %.
64/2 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Logasol SKN3.0 pentru prepararea apei calde menajere
Exemplu (respectaţi modelele de calcul!)
– Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
200 litri de apă pe zi Legende pentru imagini (➔ 64/1 şi 64/2)
nSK... Numărul colectorilor
– Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere nP Numărul persoanelor
➔ Conform diagramei 64/1, curba b, sunt necesari doi Curbele pentru necesarul de apă caldă:
colectori plani de mare putere de tipul Logasol SKS4.0. a scăzut (< 40 litri pentru fiecare persoană pe zi)
b mediu (50 litri pentru fiecare persoană pe zi)
c ridicat (75 litri pentru fiecare persoană pe zi)

64 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Influenţa aşezării şi înclinaţiei colectorilor asupra randamentului solar


Înclinaţia optimă a colectorilor Aşezarea colectorilor în funcţie de punctele cardinale

Înclinaţia Aşezarea în funcţie de punctele cardinale şi înclinaţia


Utilizarea energiei solare pentru colectorilor solari influenţează energia termică pe care o
optimă a colectorilor
Apă caldă 30° până la 45°
creează un panou de colectori. Un randament maxim se
atinge în cazul în care colectorii sunt îndreptaţi spre sud cu o
Apă caldă + Încălzire 45° până la 53°
abatere de 10° spre est sau vest şi în cazul în care este aşezat
Apă caldă + Piscină 30° până la 45° cu o înclinaţie de 35° până la 45°.
Apă caldă + Încălzire + Piscină 45° până la 53°
În cazul montării colectorilor pe un acoperiş abrupt sau pe o
65/1 Înclinaţia colectorilor în funcţie de utilizarea instalaţiei solare faţadă a casei, poziţionarea panoului de colectori trebuie să
fie identică celei în cazul montării pe acoperiş sau pe faţadă. În
Unghiul de înclinaţie optim depinde de utilizarea instalaţiei cazul în care aşezarea panoului de colectori este abătută spre
solare. Unghiurile de înclinaţie optime mai reduse pentru est sau vest, razele solare nu mai posedă un unghi de cădere
încălzirea apei menajere şi a celei pentru piscină iau în optim pe suprafaţa absorberului. Astfel se reduce
considerare unghiul mai mare de incidenţă al radiaţiei solare performanţa panoului de colectori.
pe timpul verii. Unghiurile de înclinaţie optime mai ridicate Din tabelul 65/2 rezultă faptul că este necesar un factor de
pentru susţinerea sistemului de încălzire sunt poziţionate în ajustare pentru fiecare abatere a panoului de colectori de la
funcţie de unghiul mai mic de incidenţă al radiaţiei solare în sud, în funcţie de înclinaţie. Cu această valoare trebuie
perioadele de tranziţie. înmulţită suprafaţa determinată a colectorilor, pentru a atinge
un câştig de energie constant, similar cu cel obţinut în cazul
unei aşezări îndreptate spre sud.

Factori de ajustare pentru colectorii solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0 pentru sistemul de preparare a apei calde menajere

Înclinaţie Factori de ajustare în cazul unei abateri a colectorului de la sud


Abatere spre vest cu Sud Abatere spre est cu
90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°
60° 1,26 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,05 1,06 1,09 1,13 1,19 1,26 1,34
55° 1,24 1,17 1,12 1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,07 1,12 1,17 1,24 1,32
50° 1,23 1,16 1,10 1,06 1,03 1,02 1,01 1,04 1,06 1,10 1,16 1,22 1,30
45° 1,21 1,15 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,14 1,20 1,28
40° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,13 1,19 1,26
35° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25
30° 1,19 1,14 1,09 1,06 1,03 1,02 1,01 1,03 1,05 1,08 1,13 1,18 1,24
25° 1,19 1,14 1,10 1,07 1,04 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22

65/2 Factori de ajustare în cazul unei abateri de la sud pentru colectorii solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0, pentru diferite înclinaţii
Domenii de ajustare: 1,00 până la 1,05 1,06 până la 1,10 1,11 până la 1,15 1,16 până la 1,20 1,21 până la 1,25 > 1,25

➔ Factorii de ajustare sunt valabili pentru sistemul de – Abatere spre vest 60°
prepararea a apei calde menajere şi nu pentru susţinerea ● Se citeşte
sistemului de încălzire.
– 1,8 colectori Logasol SKS4.0 (➔ Diagramă 64/1)
Exemplu – Factor de ajustare 1,10 (➔ Tabela 65/2)
● Situaţie – Din calcule rezultă:
– Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de 1,8 × 1,10 = 2,0
200 litri de apă pe zi ➔ Pentru a obţine un randament echivalent cu unul în cazul
– Înclinaţie de 25° în cazul montării peste sau în acoperiş a unei aşezări îndreptate spre sud trebuie utilizaţi 2 colectori
colectorilor solari Logasol SKS4.0 solari Logasol SKS4.0.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 65
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Selectarea boilerului
Pentru o funcţionare optimă a unei instalaţii solare, este poată acoperi întreg necesarul de apă caldă menajeră şi de
necesar un raport adecvat între puterea panoului de colectori căldură. De aceea, boilerul solar poate fi unul de dimensiuni mai
(dimensiunea panoului de colectori) şi a capacităţii boilerului reduse.
(volumul boilerului). Dimensiunea panoului de colectori este Acest proiect este util şi în cazul integrării unei instalaţii solare
limitată în funcţie de capacitatea boilerului (➔ 66/1). în cea convenţională. Din motive energetice şi economice ar
Instalaţiile solare pentru prepararea apei calde menajere, în trebui verificată în permanenţă funcţionarea boilerului
cazul unei case pentru o familie trebuie să fie acţionat pe cât bivalent.
posibil prin intermediul unui boiler bivalent. Un boiler solar
bivalent dispune de un schimbător de căldură (serpentină) Regula empirică
solar şi de un schimbător de căldură (serpentină) pentru Practic, volumul boilerului trebuie să reprezinte dublul
încălzirea suplimentară a cazanului termic. În cazul acestui necesarului zilnic de apă. Tabela 66/1 prezintă valori
proiect, partea superioară a boilerului este utilizată drept estimative pentru selectarea boilerului pentru apa caldă
parte utilă. Acest factor trebuie luat în considerare la menajeră în funcţie de necesarul de apă zilnic pentru numărul
selectarea unui boiler. de persoane. Pentru aceasta se porneşte de la o temperatură
Se recomandă utilizarea unei instalaţii cu două boilere numai în a boilerului de 60 °C şi de la o temperatură de consum de
cazul în care necesarul de apă nu poate fi acoperit de un singur 45 °C. În cazul unei instalaţii cu mai multe boilere, cantitatea
boiler bivalent. Pentru aceste instalaţii este necesară montarea de apă din stoc ar trebui să acopere dublul necesarului zilnic
unui boiler monovalent pentru acumularea energiei solare, de apă menajeră, în cazul unui grad de consum de 85 %.
înaintea celui convenţional. Boilerul convenţional trebuie să

Boiler Necesarul de Numărul recomandat de persoane Capacitatea Cantitate


apă caldă pe zi în I boilerului recomandată1)
în cazul unui necesar de apă caldă pentru fiecare
Colectori
persoană pe zi de
SKN3.0 sau
Logalux în cazul unei temperaturi a 40 l 50 l 75 l SKS4.0
boilerului de 60 °C şi a unei Scăzut Mediu Înalt l
temperaturi de consum 45 °C
SM300 până la 200/250 cca. 5-6 cca. 4-5 cca. 3 290 2–3
SM400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 390 3–4
SM500 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6-8 cca. 4–5 490 4–5
SL300 până la 200/250 cca. 5–6 ca. 4–5 cca. 3 300 2–3
SL400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 380 3–4
SL300 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 500 4–5
2)
SU160 până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 160 (300) 2–3
SU2002) până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 200 (300) 2–3

66/1 Valori orientative pentru selectarea boilerului pentru apa caldă menajeră
1) Distribuirea numărului de colectori ➔ Pagina 67
2) În funcţie de configuraţia instalaţiei; referitor la volumul total de apă caldă menajeră de 300 litri şi pentru restratificarea între treapta de preîncălzire
şi boilerul funcţional (exemplu de instalaţii ➔ 31/1)

66 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.2.2 Instalaţii pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire în case pentru una sau două familii

Număr decolectori Logasol SKS4.0

Poziţionarea panoului de colectori pentru o instalaţie solară 18


pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea a
sistemului de încălzire este dependentă în mod direct de 16
necesarul de căldură al clăirii şi de rata de acoperire din punct 14
de vedere solar. În cadrul perioadei de încălzire se poate b
efectua numai o acoperire parţială. 12

➔ Pentru prepararea apei calde menajere a fost presupus în 10 c


cadrul diagramelor 67/1 şi 67/2 necesarul de apă caldă mediu al
QH 8
unei -locuinţe cu 4 persoane cu un consum zilnic de 50 litri pe kW d
persoană. 6
e
4
Documente pentru calcul
2
Diagramele 67/1 şi 67/2 se bazează pe un calcul exemplificativ
cu următorii parametri: 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
● Colectori plani de mare putere Logasol SKS4.0 respectiv nSKS3.0
colectorii plani Logasol SKN3.0
● Logasol SKS4.0: 67/1 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Boiler combinat cu termosifon PL750/2S Logasol SKS4.0 pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
(pentru mai mult de opt colectori: Logalux PL1000/2S) susţinerea sistemului de încălzire (este evidenţiat exemplul,
respectaţi modelele de calcul!)
● Logasol SKN3.0:
Boiler combinat cu termosifon PL750/2S
Logasol SKN3.0
(pentru mai mult de opt colectori: Logalux PL1000/2S)
● Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
18
200 litri de apă pe zi
16
● Aşezarea acoperişului spre sud
● Înclinaţia acoperişului de 45° 14
a
● Locaţie Würzburg 12
b
● Încălzire cu temperaturi joase cu 10
ϑV = 40 °C, ϑR = 30 °C QH 8
c

kW d
6
Exemplu e
● Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de 4
200 litri de apă pe zi 2
● Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere şi 0
pentru susţinerea sistemului de încălzire prin pardoseală 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nSKN2.0
● Necesarul de căldură de 8 kW
● Rata dorită de acoperire 25 % 67/2 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
➔ Conform diagramei 67/1, curba c, sunt necesari şase Logasol SKN3.0 pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
colectori plani de mare putere de tipul Logasol SKS4.0. susţinerea sistemului de încălzire (respectaţi modelele de calcul!)

Legende pentru imagini (➔ 67/1 şi 67/2)


nSK... Numărul colectorilor
QH Necesarul de căldură al clădirii

Curbe pentru rata de acoperire a necesarului anual de căldură


pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire:
a în jur de 15 % rată de acoperire
b în jur de 20 % rată de acoperire
c în jur de 25 % rată de acoperire
d în jur de 30 % rată de acoperire
e în jur de 35 % rată de acoperire

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 67
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Selectarea boilerului
Instalaţiile solare pentru prepararea apei calde menajere şi Tabela 66/1 prezintă valori estimative pentru selectarea
pentru susţinerea sistemului de încălzire ar trebui utilizate pe boilerului combinat în funcţie de necesarul de apă zilnic
cât posibil prin intermediul unui boiler combinat. La pentru numărul de persoane. Pentru fiecare colector trebuie
selectarea boilerului trebuie să aveţi în vedere faptul ca partea să fie disponibili cel puţin 100 l în boiler, pentru a menţine
utilă pentru apa menajeră să corespundă modului de consum numărul de durate de stagnare la un nivel scăzut.
al utilizatorului. O stabilire a ratei totale de acoperire a necesarului poate fi
Alături de suficienţa stocării apei calde, trebuie să luaţi în efectuată cu ajutorul diagramelor 67/1 şi 67/2 . Un rezultat mai
considerare necesarul de căldură al clădirii în cazul unei amănunţit poate fi obţinut cu ajutorul unei simulări efectuate
instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi cu ajutorul unui program de simulare adecvat.
pentru susţinerea sistemului de încălzire.

Boiler Necesarul de Numărul recomandat de persoane Capacitatea boilerului Cantitate


apă caldă pe zi în I Apă menajeră/total recomandată1)
Logalux în cazul unei temperaturi a Colectori
boilerului de 60 °C şi a unei l SKN3.0 sau SKS4.0
temperaturi de consum 45 °C
P750S până la 200/250 cca. 3–5 160/750 4–6
PL750/2S până la 250/350 cca. 3–9 300/750 4–8
PL1000/2S până la 250/350 cca. 3–9 300/940 6–10

68/1 Valori orientative pentru selectarea boilerului combinat


1) Distribuirea numărului de colectori ➔ Pagina 67

În mod alternativ există posibilitatea montării unei instalaţii nou consumator. Pentru aceasta este necesară adaptarea
cu două boilere în locul unei instalaţii cu boiler combinat. numărului de colectori la necesarul consumatorului
Acest lucru este recomandat în cazul în care necesarul de apă suplimentar (de ex. piscina).
caldă menajeră sau apă caldă tampon creşte datorită unui

Boiler Necesarul de Numărul recomandat de persoane Capacitatea Cantitate


apă caldă pe zi în I în cazul unui necesar de apă caldă pentru fiecare boilerului recomandată1)
Colectori
persoană pe zi de
SKN3.0 sau
Logalux în cazul unei temperaturi a 40 l 50 l 75 l SKS4.0
boilerului de 60 °C şi a unei Scăzut Mediu Înalt l
temperaturi de consum 45 °C
SM300 până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 290 2–3
SM400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 390 3–4
SM500 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 490 4–5
SL300 până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 300 2–3
SL400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 380 3–4
SL300 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 500 4–5

68/2 Valori orientative pentru selectarea boilerului pentru apa menajeră în cazul unei instalaţii cu două boilere
1) Distribuirea numărului de colectori ➔ Pagina 67

Boiler Capacitatea de apă tampon Numărul recomandat de1) colectori SKN3.0 sau SKS4.0
Logalux l
PL750 750 4–8
PL1000 1000 4–8
PL1500 1500 6–16

68/3 Valori orientative pentru selectarea boilerului tampon în cazul unei instalaţii cu două boilere
1) Distribuirea numărului de colectori ➔ Pagina 67

68 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.2.3 Case cu mai multe familii de 3 până la 5 nivele


Boiler bivalent în cadrul instalaţiilor de mari dimensiuni Pentru un sistem cu boiler Logalux SM500 sau SL500 cu 4 sau
În cadrul instalaţiilor de mari dimensiuni, din punct de vedere 5 colectori se poate atinge, în cazul unui necesar de apă caldă
al DVGW, temperatura apei care iese din dispozitivul de menajeră de 100 l la o temperatură de 60 °C pentru fiecare
încălzire a apei menajere, trebuie să se menţină la valoarea de locuinţă, o rată de acoperire de cca. 30 %.
≥60 °C. Întregul conţinut al sistemului de preîncălzire trebuie ➔ În cazul unei selectări a boilerului trebuie avut în vedere
încălzit cel puţin o dată pe zi la temperatura de ≥60 °C. faptul că necesarul de apă caldă să poată fi acoperit în
În cazul unor case pentru mai multe familii pot fi unite sistemele totalitate de sistemul de încălzire convenţional.
de preîncălzire, adică volumul boilerului care este încălzit de
Încălzire zilnică / modul de funcţionare antibacterian
instalaţia solară şi partea utilă, adică volumul boilerului care
este încălzit în mod convenţional, în cadrul unui singur boiler Pentru a se putea utiliza în mod corespunzător şi pentru a se
bivalent. Încălzirea zilnică se face posibilă prin intermediul putea încheia cu succes funcţia antibacteriană, trebuie
restratificării părţii utile şi a sistemului de preîncălzire. În acest menţinute condiţiile din cadrul unei case cu până la 30 de
scop, se montează o conductă de legătură, cu pompă de locuinţe (➔ Pagina 71).
recirculare, între racordul de evacuare a apei calde şi racordul
de alimentare cu apă rece a boilerului bivalent. Pentru
controlarea pompei se poate utiliza regulatorul KR-VWS.

SP1 Această schemă cu conexiuni


Dieses Schaltbild ist nur eine
este numai o reprezentare
schematische Darstellung und
FSK HK1 schematică şi oferă numai o
gibt einen unverbindlichen
informaţie orientativă
Hinweis auf eine asupra
mögliche
hydraulische hidraulice
conexiunilor Schaltung. posibile.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Instalaţiile de siguranţă trebuie
nach den g ltigen Normen und
Colector montate
örtlichenînVorschriften
conformitate cu
Koll ektor normele şi directivele locale în
auszuf hren.
vigoare

HS -E- PH

Logasol
PSS
KS01.
.

WWM

PS PZ

TW

FSO AW
VS 2 Logamatic 4211
FSB + FM 443
EZ
FW M1
FK
RS 2
VS 1 PAL

FSS KR -
M2
FSU VWS
EK
RS 1
cazan de încălzire cu
HeizkesselL a
g
ono
combustibil lichid/gaz
Logalux S M.../SL... Öl /
G a s

69/1 Exemple pentru montarea hidraulică a unui boiler bivalent în cadrul unei instalaţii de dimensiuni mari pentru case pentru mai multe familii de 3 până la
5 locuinţe;
Controlarea procesului de restratificare şi a funcţiei antibacteriene conform fişei de lucru DVGW W551 se efectuează prin intermediul regulatorului
KR-VWS (Abrevieri ➔ Pagina 121)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 69
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.2.4 Case pentru mai multe familii cu până la 30 WE

Instalaţii cu două boilere cu proces de preîncălzire


În cazul unei planificări a unor instalaţii solare montate în sistemului SAT-ZWE. Pentru aceste sisteme sunt disponibile
combinaţie cu instalaţii de dimensiuni mari pentru prepararea documente de planificare.
apei calde menajere, trebuie respectată încălzirea zilnică Sistemele cu boilere pentru apa caldă menajeră se pot utiliza
necesară în cadrul procesului de preîncălzire în conformitate cu uşurinţă în cazul unei montări ulterioare, deoarece partea
cu DVGW. Prin aceasta nu se asigură numai o igienizare de preîncălzire şi cea utilă sunt reprezentate de două boilere
corespunzătoare, ci şi o ridicare a nivelului mediu de separate. Partea de preîncălzire şi boilerul util pot fi
temperatură în procesul de preîncălzire solară. dimensionate separat. Temperatura nominală pentru boilerul
În cazul unor instalaţii de mari dimensiuni cu un consum funcţional trebuie să atingă de cel puţin valoarea de 60 °C.
constant (de ex. casă cu mai multe familii) sau în cazul în care Astfel încât instalaţia solară să poată utiliza întreg volumul
se doreşte o rată de acoperire mai mică, de aproximativ 20 boilerului, este necesară reglarea încărcării solare până la
până la 30 % se poate utiliza o instalaţie cu sisteme de valoarea de 75 °C. Regulatorul KR-VWS porneşte pompa PAL
preîncălzire care se dovedesc a fi economice în ciuda faptului pentru restratificarea între cele două boilere în cazul în care
că trebuie încălzit zilnic. În cazul instalaţiilor la care se necesită boilerul pentru preîncălzire dispune de o temperatură mai
o rată de acoperire mai ridicată, de cca. 40 % este necesară o ridicată decât cea a boilerului util. Astfel se pot încărca ambele
cantitate mai mare de apă tampon, ceea ce duce la scăderea boilere la o temperatură mai ridicată decât cea nominală şi se
randamentului datorită procesului de încălzire zilnică. În cazul facilitează şi o acoperire solară a consumului căldura de
acestor instalaţii, se utilizează de regulă boilere tampon cu circulaţie.
apă pentru încălzire cu un dispozitiv suplimentare de transfer În cazul în care nu a fost atinsă temperatura de protecţie de
al căldurii asupra apei menajere. Acestea oferă, în mod 60 °C în timpul zilei, se va porni o restratificare în timpul nopţii,
suplimentar, avantajul că, datorită îmbinării instalaţiei solare, la o anumită oră prestabilită.
volumul de apă menajeră corespunde foarte puţin în cazul
sistemului SAT-VWS respectiv nu corespunde deloc în cazul

SP1
Această schemă cu conexiuni este
HK1 numai o reprezentare
Dieses Schaltbild ist nur schematică
eine
FSK şischematische
oferă numaiDarstellung
o informaţieund
gibt einen unverbindlichen
orientativă asupra conexiunilor
Hinweis auf eine mögliche
hidraulice posibile. Instalaţiile de
hydraulische Schaltung.
siguranţă trebuie montate în
Die Sicherheitseinrichtungen sind
Colector conformitate cu normele
nach den gültigen Normen şiund
Kollektor örtlichen Vorschriften
directivele locale în vigoare
auszuführen.

HS-E
- PH

Logasol
PSS
KS01..

PS WWM

KR - VWS PZ
PAL

AW AW
FSO Logamatic 4211
+ FM 443
EZ
FK

VS VS
FSS M FW M
FSB
FSU EK EK
RS RS
cazan de încălzire
Heizkessel Logano cu
combustibil lichid/gaz
TW Öl/Gas
Logalux SU.../ST... Logalux SU.../ST...

70/1 Schema unei instalaţii cu două boilere reprezentată drept instalaţie de mari dimensiuni, în care boilerul de preîncălzire şi boilerul util sunt încărcate cu
apă menajeră;
Controlarea procesului de restratificare şi a funcţiei antibacteriene conform fişei de lucru DVGW W551 se efectuează prin intermediul regulatorului KR-
VWS (Abrevieri ➔ Pagina 121)

70 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Încălzire zilnică / funcţie antibacteriană


Pentru a se utiliza şi a se încheia cu succes funcţia antibacteri- ● Lungimea conductelor pentru dezinfecţia termică trebuie
ană, trebuie respectate următoarele condiţii: să fie cât mai redusă (distanţa de la boilerul de preîncălzire
● Funcţia antibacteriană a procesului de preîncălzire trebuie la cel util).
utilizată în momente în care nu există consum de apă. ● Circulaţia de apă caldă trebuie să fie oprită în cadrul
Această cerinţă este îndeplinită cel mai probabil în timpul funcţiei antibacteriene a procesului de preîncălzire (boiler-
nopţii. ul util nu este răcit prin intermediul returului conducţiei de
● Debitul din cadrul funcţiei antibacteriene trebuie setat ast- circulaţie).
fel încât boilerul de preîncălzire să fie recirculat de două ori ● În cazul în care regulatorul pentru încărcarea boilerului util
pe oră. Se recomandă utilizarea unei pompe cu trei trepte dispune de o funcţie pentru ridicarea temporară a temper-
care oferă o rezervă corespunzătoare. aturii nominale din boiler, perioada de utilizare a acestei
● Temperatura boilerului util din cadrul funcţiei antibacte- funcţii să aibă un avans (de ex. 0,5 h) înaintea perioadei de
riene, nu trebuie să scadă sub limita de 60 °C. Astfel încât utilizare a funcţiei antibacteriene (sincronizarea perioadei
nivelul temperaturii din boilerul util să nu scadă, puterea de utilizare).
termică a funcţiei antibacteriene nu trebuie să fie mai ridi- ● Derularea funcţiei antibacteriene trebuie să fie verificată în
cată decât cea maximă a sistemului convenţional de timpul punerii în funcţiune a sistemului. Condiţiile trebuie
încălzire a boilerului util. selectate astfel încât acestea să corespundă în cazul unei
● Pentru a menţine pierderile de căldură între boilerul util şi utilizări ulterioare.
cel de preîncălzire la un nivel cât mai scăzut, izolaţia ter-
mică a conductei trebuie efectuată cu atenţie şi trebuie să
corespundă standardelor legale.

Distribuirea suprafeţei colectorilor


Pentru distribuirea suprafeţei colectorilor în cazul unui profil
de consum constant, ca de ex. în cazul unei case pentru mai nSKS4.0 = 0,6 ⋅ nWE
multe familii, trebuie calculat un consum zilnic de apă
menajeră de cca. 70 până la 75 litri, la o temperatură de 60 °C nSKN3.0 = 0,7 ⋅ nWE
pentru fiecare m˛ al suprafeţei colectorilor.
Necesarul de apă caldă menajeră trebuie estimat cu atenţie,
71/1 Formule pentru stabilirea numărului necesar de colectori solari
deoarece un consum redus ar putea duce la o creştere a Logasol SKS4.0 respectiv SKN3.0 în funcţie de numărul de locuinţe
duratelor de stagnare în cazul acestui sistem. Un consum mai (respectaţi condiţiile limită!)
mare contribuie la îmbunătăţirea robusteţii sistemului.
Pentru o simplificare a acestor calcule se pot utiliza Dimensiuni de calcul
următoarele formule cu condiţia să se respecte condiţiile nSKS4.0 Numărul de colectori solari Logasol SKS4.0
limită indicate: nSKN3.0 Numărul de colectori solari Logasol SKN3.0
nWE Numărul de locuinţe

Condiţii limită pentru formule 71/1:


● Funcţia antibacteriană la ora 2:00
● Utilizarea circulaţiei:
Construcţie nouă:100 W/WE
Construcţie veche:140 W/WE
● Locaţie Würzburg
● Temperatura maximă de preîncălzire 75 °C
Restratificare activă
● 100 l/WE la 60 °C

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 71
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Stabilirea volumului boilerului


Boilerele pentru apa menajeră, comutate în serie trebuie să Boiler de Numărul de colectori solari Logasol
dispună de posibilitatea efectuării unei restratificări. Încălzirea preîncălzire
zilnică trebuie asigurată în aceeaşi măsură în care este Logalux SKN 3.0 SKS 4.0
efectuată restratificarea apei calde din boilerul de preîncălzire
SU 400 16 14
în boilerul util. Volumul boilerului pentru instalaţia solară este
compus din volumul boilerului de preîncălzire şi din cel al SU 500 20 16
boilerului util. SU 750 22 18
La selectarea boilerului trebuie avută în vedere poziţia SU 1000 25 21
necesară a senzorilor. Boilerele cu izolaţie din spumă moale
oferă posibilitatea montării unor senzori suplimentari, de ex. 72/2 Numărul maxim de colectori pentru boilerele de preîncălzire Logalux
cu ajutorul unor benzi elastice. SU (în cazul unei temperaturi maxime a boilerului de 75 °C şi a unei
rate de acoperire a instalaţiei solare de 25 până la 30 %)
Boiler de preîncălzire
Boiler util
Volumul minim al boilerului de preîncălzire se calculează la
cca. 20 litri pentru fiecare metru pătrat: Boilerul util este încărcat de instalaţia solară cu o diferenţă
redusă de temperatură (temperatura maximă minus
temperatura de încălzire suplimentară) decât boilerul de
VVWS ,min = AK ⋅ 20 l/m2 preîncălzire, dar în acelaşi timp, acesta pune la dispoziţie până
la o treime din capacitatea necesară. Încărcarea boilerului util
facilitează în mod suplimentar încorporarea şi acoperirea
72/1 Formulă pentru calcularea volumului minim al boilerului de
preîncălzire în funcţie de suprafaţa colectorului
solară a necesarului de energie pentru circulaţie.
Stabilirea boilerului util se efectuează în conformitate cu
Dimensiuni de calcul (➔ 72/1) necesarul de căldură convenţională fără a lua în considerare
AK Suprafaţa colectorilor în m2 volumul încălzit al boilerului de preîncălzire. Volumul specific
VVWS,min Volumul minim al boilerului de preîncălzire în litri total al boilerului se calculează la cca. 50 litri pentru fiecare
metru pătrat al suprafeţei colectorilor:
O mărire a volumului specific al boilerului măreşte robusteţea
sistemului din punct de vedere al variaţiilor de consum, dar
V BS + V VWS
creşte simultan consumul de energie convenţională pentru --------------------------- ≥ 50 l/m 2
AK
încălzirea zilnică.
Boilerul de preîncălzire trebuie să dispună de posibilitatea 72/3 Formulă pentru calcularea volumului minim total al boilerului în
poziţionării a doi senzori suplimentari la 20 % şi la 80 % din cazul procesului de preîncălzire şi al părţii utile, pentru fiecare metru
înălţimea acestuia. pătrat al suprafeţei colectorilor

Numărul maxim de colectori pentru boilerele Logalux SU,


Dimensiuni de calcul (➔ 72/3)
conform tabelului 72/2 este valabil pentru o temperatură
AK Suprafaţa colectorilor în m2
maximă a boilerului de 75 °C şi a unei rate de acoperire a
VBS Volumul boilerului util în litri
instalaţiei solare de 25 până la 30 %. Cu ajutorul unei simulări VVWS Volumul minim al boilerului de preîncălzire în litri
se certifică faptul că se evită pe cât posibil o stagnare.

72 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.2.5 Instalaţii pentru încălzirea apei din piscină


Condiţiile meteorologice şi pierderile de căldură ale piscinei ➔ În cazul în care sistemul solar de încălzire a apei din piscină
prin pământ influenţează puternic poziţionarea. De aceea se trebuie combinat cu sistemul de preparare a apei calde
poate stabili o instalaţie solară pentru încălzirea apei din menajere, recomandăm selectarea unui boiler solar bivalent
piscină numai în mod estimativ. În principal, totul depinde de Logalux SM… cu un schimbător de căldură (serpentină) solar
suprafaţa bazinului. O anumită temperatură a apei nu este de mari dimensiuni şi recomandăm ca încărcarea boilerului să
garantată pe o durată întinsă pe mai multe luni. fie limitată la temperatura maximă de 60 °C.

Valori orientative pentru piscine cu bazine acoperite


Premisele pentru valorile orientative ale piscinelor acoperite ● Temperatura nominală a apei din bazin este de 24 °C.
sunt: În cazul în care temperatura nominală a bazinului este mai
● Bazinele sunt acoperite atunci când acestea nu sunt utili- mare de 24 °C, se măreşte numărul de colectori necesari cu
zate (izolaţie); valoarea de ajustare conform tabelului 73/1.

Domeniu Mărime de referinţă Aşezare cu colectori solari Logasol


SKS4.0 SKN3.0
1 colector 1 colector
Suprafaţa bazinului Suprafaţa bazinului în m2
pentru fiecare 6,4 m2 pentru fiecare 5 m2
suplimentar, încă suplimentar, încă
Valoarea de ajustare Abatere peste 24 °C a temperaturii 1 colector 1,3 colectori
temperatura apei din bazin apei din bazin pentru fiecare valoare de + 1 °C peste temperatura de 24 °C a apei din
bazin

73/1 Valori orientative pentru stabilirea numărului de colectori pentru încălzirea apei în cadrul unui bazin acoperit (izolaţie termică)

Exemplu ● Se citeşte (➔ 73/1)


● Situaţie – 5 colectori solari Logasol SKS4.0
– Piscină acoperită pentru o suprafaţă a bazinului de 32 m2

– Suprafaţa bazinului 32 m2 – 1 colector solar Logasol SKS4.0


drept valoare de ajustare pentru + 1 °C
– Temperatura apei din bazin 25 °C peste temperatura de 24 °C a apei din bazin

● Necesar ➔ Sunt necesari şase colectori solari Logasol SKS4.0 pentru


instalaţia solară de încălzire a apei din piscină
– Numărul colectorilor solari Logasol SKS4.0
pentru încălzirea solară a apei din piscină

Valori orientative pentru piscinele exterioare


Valorile orientative sunt valabile numai în cazul în care piscina Piscină exterioară fără izolaţie
este izolată şi uscată în zona de atingere cu pământul. În cazul Valoarea orientativă valabilă 1:1. Ceea ce înseamnă că
în care piscina este amplasată fără izolaţie, în apa freatică, suprafaţa panoului de colectori trebuie să fie echivalentă cu
aceasta trebuie izolată înainte. Apoi trebuie stabilit necesarul suprafaţa bazinului.
de căldură.
În cazul în care instalaţia solară a fost planificată pentru
Piscină exterioară cu bazin acoperit încălzirea unei piscine exterioare, pentru prepararea apei
(sau piscină acoperită fără izolaţie termică) calde menajere şi / sau pentru susţinerea sistemului de
încălzire, trebuie adăugate suprafeţele de colectori necesare
Valoarea orientativă valabilă 1:2. Ceea ce înseamnă că
pentru piscină şi pentru apa menajeră. Nu se vor adăuga
suprafaţa panoului de colectori trebuie să reprezinte jumătate
suprafeţele colectorilor pentru sistemul de încălzire. Instalaţia
din suprafaţa bazinului.
solară este utilizată pe timpul verii pentru încălzirea piscinei
exterioare iar pe timpul iernii pentru sistemul de încălzire. Apa
menajeră este încălzită pe tot parcursul anului.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 73
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.3 Necesarul de spaţiu pentru colectorii solari

5.3.1 Necesarul de spaţiu în cazul unei montări în sau peste acoperiş


Colectorii solari Logasol pot fi montaţi în două variante pe Planificaţi o distanţă de 0,3 m sub panoul de colectori (sub
acoperişurile cu înclinaţia situată între valoarea de 25° şi 65°. acoperiş!) pentru amplasarea conductelor de retur.
Aceste variante cuprind montarea peste acoperiş ➔ Conducta de retur trebuie amplasată în pantă ascendentă
(➔ Pagina 99 şi paginile următoare) şi montarea în acoperiş spre dispozitivul de aerisire, în cazul în care instalaţia nu este
(➔ Pagina 104 şi paginile următoare). umplută cu ajutorul unei staţii de încărcare.
➔ La planificare trebuie luat în considerare atât necesarul de
suprafaţă pe acoperiş cât şi necesarul de spaţiu sub acoperiş. Planificaţi o distanţă de 0,4 m peste panoul de colectori
(sub acoperiş!) pentru o amplasare cu o pantă ascendentă a
Dimensiunile A şi B corespund necesarului de suprafaţă conductei de acumulare a turului precum şi a recipientului cu
pentru numărul şi distribuţia colectorilor (➔ 75/1 şi 75/2). În dispozitiv de aerisire, în cazul în care instalaţia nu este
cazul unei montări în acoperiş, acestea conţin necesarul de umplută cu ajutorul unei staţii de încărcare.
suprafaţă pentru colectori şi seturile de racordare. Aceste
dimensiuni trebuie privite drept cerinţe minime. Pentru
simplificarea montării de către două persoane, se recomandă D
C
acoperirea a până la două rânduri de ţigle în jurul panoului de
colectori. Dimensiunea C este valabil drept limită superioară. D

Dimensiunea C este valabilă pentru cel puţin două rânduri de ≥ 0,4


ţiglă până la coamă. În cazul ţiglelor aplicate cu apă apare
riscul de a deteriora stratul de acoperire de pe coamă. B
A
≥ 0,5
Dimensiunea D corespunde proeminenţei acoperişului,
incluzând şi rezistenţa peretelui frontal. Distanţa laterală de ≥ 0,5 ≥ 0,3
0,5 m până la panoul de colectori este necesară în funcţie de
varianta de conectare, sub partea dreaptă sau sub partea
stângă a acoperişului.

Planificaţi o distanţă de 0,5 m în partea dreaptă şi / sau cea


stângă a panoului de colectori, pentru cablurile de conectare
(sub acoperiş!).

74/1 Necesarul de spaţiu pentru montarea în şi peste acoperiş a


colectorilor solari Logasol (Explicaţii suplimentare găsiţi în text)

74 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Suprafaţa necesară pentru colectorii solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş

X
C
A Lăţimea şirului de colectori
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B Înălţimea şirului de colectori
Y C Distanţa până la coamă (cel puţin două rânduri de ţigle ➔ 74/1)
X Distanţa între şirurile de colectori amplasate alăturat
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y Distanţa între şirurile de colectori amplasate suprapus
A

75/1 Suprafaţa necesară pentru panourile de colectori cu colectori solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş (Dimensiuni ➔ 75/2)

Dimensiuni Dimensiuni ale panoului de colectori cu colectori solari Logasol


SKN3.0 şi SKS4.0 SKN3.0 şi SKS4.0
în cazul unei în cazul unei
montări în acoperiş montări peste acoperiş
(ramă)

vertical orizontal vertical orizontal


A pentru 2 colectori m – – 1,15 2,07
pentru 3 colectori m 2,67 4,52 2,32 4,17
pentru 4 colectori m 3,84 6,61 3,49 6,26
pentru 5 colectori m 5,01 8,71 4,66 8,36
pentru 6 colectori m 6,18 10,80 5,83 10,45
pentru 7 colectori m 7,41 12,90 7,06 12,55
pentru 8 colectori m 8,52 14,99 8,17 14,64
pentru 9 colectori m 9,69 17,09 9,34 16,74
pentru 2 colectori m 10,86 18,96 10,51 18,61
pentru 3 colectori m 12,03 21,28 11,68 20,93
B m 2,80 1,87 2,07 1,15
C 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle
X 3 rânduri de ţigle 3 rânduri de ţigle ≈ 0,20 m ≈ 0,20 m
Y – – în funcţie de structura în funcţie de structura
acoperişului acoperişului

75/2 Dimensiuni pentru panourile de colectori cu colectori solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş (➔ 74/1 şi 75/1)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 75
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.3.2 Necesarul de spaţiu în cazul montării pe acoperiş plan


Montarea pe acoperiş plan este posibilă cu colectori verticali Distanţa minimă între rânduri
sau orizontali Logasol SKS4.0 sau SKN3.0. Suprafaţa necesară Mai multe rânduri de colectori amplasate succesiv la o
a colectorilor corespunde suprafeţei de amplasare a supor- distanţă minimă, pentru a se umbri cât mai puţin posibil
turilor pentru acoperişul plan inclusiv distanţei pentru ampla- colectorii posteriori. Pentru această distanţă minimă există
sarea conductelor. Acesta ar trebui să reprezinte cel puţin valori orientative care sunt suficiente în cazul unei amplasări
50 cm în lateralele panoului. Trebuie planificată o distanţă de normale (➔ 76/6).
cel puţin 1 metru de la marginea acoperişului.

sin γ
X = L ⋅  ------------ + cos γ
 tan ε 

76/4 Formulă pentru calcularea distanţei minime între rânduri în cazul


montării pe acoperişul plan

B
A L

76/1 Dimensiunea de amplasare a suporturilor pentru acoperişul plan la ex-


emplul colectorilor plani verticali de tipul Logasol SKN3.0-s şi SKS4.0-s
(dimensiunea A ➔ 76/2 şi dimensiunea B ➔ 76/3) A

Numărul Dimensiunile unui şir de colectori Logasol 76/5 Vizualizarea dimensiunilor de calcul (formula ➔ 76/4)
colectorilor Dimensiuni de calcul (➔ 76/4 şi 76/5)
SKN3.0 şi SKS4.0
vertical orizontal X Distanţă minimă liberă a rândurilor de colectori
(valori orientative ➔ 76/6)
A A L Lungimea colectorilor solari
m m γ Înclinaţia colectorilor faţă de orizontală (valori orientative ➔ 76/6)
ε Starea minimă a soarelui, fără umbrire, faţă de orizontală
2 2,34 4,18
3 3,51 6,28
4 4,68 8,38 Înclinaţie1) Distanţă minimă liberă X a rândurilor de colectori

5 5,85 10,48 cu Logasol SKN3.0 şi SKS4.0

6 7,02 12,58 vertical orizontal

7 8,19 14,68 g m m

8 9,36 16,78 25°2) 4,74 2,63

9 10,53 18,88 30°3) 5,18 2,87

10 11,70 20,98 35° 5,58 3,09


40° 5,94 3,29
76/2 Dimensiunile şirurilor de colectori în cazul utilizării unor suporturi
pentru montarea pe acoperişul plan 45° 6,26 3,46
50° 6,52 3,61

Înclinaţie Distanţă minimă liberă A a rândurilor de colectori 55° 6,74 3,73

cu Logasol SKN3.0 şi SKS4.0 60° 6,90 3,82

vertical orizontal 76/6 Valori orientative pentru distanţa minimă între rândurile de colectori
B B cu înclinaţie diferite (➔ 76/5; referitoare la nivelul minim al soarelui,
fără umbrire, iar drept medie de temperatură de 17° între locaţia
m m Münster şi Freiburg, la data de 21. decembrie la ora 12.00)
25° 1,84 1,06 1) Sunt aprobate de producător numai aceste înclinaţie. Alte poziţii
30° 1,75 1,02 de setare pot duce la deteriorări ale instalaţiei.
2) Reglabil prin scurtarea suporţilor telescopici.
35° 1,68 0,96 3) Reglabil prin scurtarea suporţilor telescopici la colectorii orizon-
40° 1,58 0,91 tali
45° 1,48 0,85
50° 1,48 0,85
55° 1,48 0,85
60° 1,48 0,85

76/3 Dimensiunile şirurilor de colectori în cazul utilizării unor suporturi


pentru montarea pe acoperişul plan

76 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.3.3 Spaţiu necesar în cazul montării pe faţadă


Montarea pe faţadă este adecvată numai pentru colectorii Distanţa minimă între rânduri
plani orizontali Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w şi este aprobată Setul de montare pe faţadă la 45° este adecvat în special
montarea numai până la o înălţime de până la 20 metri. pentru clădiri ale căror acoperişuri sunt deviate puternic de la
Faţada trebuie să fie suficient de rezistentă (➔ Pagina 112)! sud sau în cazul în care se doreşte umbrirea ferestrelor şi a
Suprafaţa necesară a rândurilor de colectori pe faţadă depinde uşilor (➔ 77/3). Astfel se poate utiliza la randament maxim
de numărul de colectori. Trebuie planificată în părţile laterale ale energia solară şi se poate stabili un „Highlight“ din punct de
panoului de colectori (➔ 77/2, dimensiunea A) cel puţin o vedere arhitectonic.
distanţă de 50 cm pentru amplasarea conductelor. Distanţa În timpul verii, colectorul oferă o protecţie solară ideală
rândurilor de colectori de la marginea faţadei trebuie să fie de pentru ferestre şi uşi şi menţine răcoare în încăperi. În timpul
cel puţin un metru. iernii, în momentul în care soarele este situat într-o poziţie
joasă, razele solare pot pătrunde cu uşurinţă pe sub colector şi
prin fereastră şi astfel se obţine un câştig suplimentar de
energie.
➔ Între mai mulţi colectori suprapuşi trebuie menţinută o
distanţă de 3,7 m, în cazul în care colectorii nu trebuie să se
umbrească reciproc (➔ 77/3). Această distanţă poate fi mai
0,85

mică în cazul în care nu este necesară o „evitare a ecranării“.


A

77/1 Dimensiuni de montare a seturilor de montare pentru colectorii plani


orizontali Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w; Dimensiunea în mm
(Dimensiunea A➔ 77/2)

3,7
Numărul colectorilor Dimensiunile unui şir de colectori
Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w
(orizontal)
orizontal
A
77/3 Distanţă fără umbrire în cazul unor seturi de monatare pe faţade
m
suprapuse pentru colectori plani orizontali Logasol SKN3.0-w şi
2 4,17 SKS4.0-w; Dimensiunea în m
3 6,26
4 8,36
5 10,45
6 12,55
7 14,64
8 16,74
9 18,61
10 20,93

77/2 Lăţimea rândului de colectori în cazul utilizării seturilor de montare


pe faţadă.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 77
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.4 Realizare instalaţiei hidraulice

5.4.1 Comutare hidraulică


Panou de colectori
Un panou de colectori ar trebui să fie format din colectori În cazul unor instalaţii de dimensiuni reduse, se recomandă o
identici iar aceştia să fie amplasaţi în aceeaşi direcţie (numai racordare în serie a colectorilor. În cazul instalaţiilor cu
vertical sau orizontal). Acest fapt este necesar deoarece în caz dimensiuni mai mari, se recomandă o racordare în paralel a
contrar nu se poate obţine o distribuţie echilibrată a debitului. colectorilor. Astfel se asigură o distribuţie egală a debitului pe
Pentru fiecare rând de colectori se pot utiliza maxim nouă întregul panou.
colectori plani Logasol SKN3.0 sau SKS4.0 montate alăturat şi
racordate hidraulic.

Racordare în serie Racordare în paralel

Rând(uri) Numărul maxim de colectori Rând(uri) Numărul maxim de colectori


pe rând pe rând
1 10 1
2 5 2
3 3 3
maxim 10 colectori
4 Nu este posibilă montarea, 4
pe rând
în cazul racordării în paralel …
a mai mult de trei rânduri!

n

78/1 Posibilităţi de distribuire a colectorilor

Racordare în serie
Conectarea hidraulică a rândurilor de colectori racordate în Numărul maxim de colectori, în cazul unui panou de colectori
serie, se poate efectua cu rapiditate prin intermediul unei racordaţi în serie, este de 9 respectiv 10 distribuiţi pe trei
racordări simple. Prin intermediul unei racordări în serie se rânduri (➔ 78/1).
poate efectua cu uşurinţă o distribuire echilibrată a debitului. Racordarea hidraulică este descrisă în următoarele imagini în
Chiar şi în cazul în care rândurile de colectori sunt distribuite cadrul unui exemplu de montare peste acoperiş. În cazul în
asimetric se poate efectua un flux aproape constant prin care nu se poate efectua o operaţie de aerisire în cadrul
intermediul fiecărui colector. rândului superior (de ex. montare pe acoperiş plan), sunt
Numărul de colectori pe fiecare rând ar trebui să fie pe cât necesare dispozitive de aerisire (➔ Pagina 95) suplimentare. O
posibil egal. Numărul de colectori a fiecărui rând poate varia alternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire, instalaţia
cu un număr maxim de un colector faţă de celelalte rânduri. poate fi dotată şi cu un dispozitiv de evacuare a aerului
montat în subsol, în cazul în care instalaţia este încărcată cu
ajutorul unei staţii de umplere.

78 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Exemple de racordări în serie

E FSK
Logasol SKN3.0

între 1 şi 10 colectori
V R

Logasol SKS4.0 Logasol SKS4.0


E E
FSK FSK

Conectare bilaterală: Conecatre de aceeaşi parte:


V între 1 şi 10 colectori R V R între 1 şi 5 colectori

79/1 Construcţia unui rând de colectori

Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0


E E
FSK FSK

1) 1)

între 1 şi 5 colectori pe fiecare rând între 1 şi 5 colectori pe fiecare rând


V R V R
1) Set de racordare a rândurilor

79/2 Racordarea în serie a două rânduri de colectori

Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0


E E
FSK FSK

1) 1)

1) 1)

V între 1 şi 3 colectori R V R între 1 şi 3 colectori


pe fiecare rând pe fiecare rând
1) Set de racordare a rândurilor

79/3 Racordarea în serie a trei rânduri de colectori

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 79
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Racordare în paralel
În cazul în care sunt necesari mai mult de 9 respectiv 10 Trebuie să aveţi grijă ca tipurile colectorilor să fie identice
colectori, se recomandă o racordare în paralel a rândurilor de deoarece colectorii orizontali şi cei verticali dispun de pierderi
colectori. Rândurile racordate în paralel trebuie să conţină de presiune diferite.
acelaşi număr de colectori şi trebuie conectate hidraulic Fiecare rând necesită un dispozitiv propriu de aerisire. O
corespunzător principiului Tichelmann. Trebuie să aveţi în alternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire
vedere că diametrele conductelor să fie identice. În cazul în (➔ Pagina 95), instalaţia poate fi dotată şi cu un dispozitiv de
care acest lucru nu este posibil, trebuie montat un dispozitiv evacuare a aerului Logasol LA montat în subsol, în cazul în
de echilibrare hidraulică. Pentru reducerea pierderilor de care instalaţia este încărcată cu ajutorul unei staţii de umplere
căldură se recomandă montarea unei serpentine de tipul Logasol BS01 (➔ Pagina 96). În acest caz este necesară
Tichelmann pe retur. Panourile de colectori alăturate pot fi montarea a câte o supapă de blocare pe fiecare rând.
montate "în oglindă", astfel încât ambele panouri să fie
racordate prin intermediul unei conducte ascendente
poziţionată între acestea.

E FSK Logasol SKN3.0

V R între 1 şi 10 colectori pe fiecare rând

Logasol SKS4.0 Logasol SKS4.0


E E
FSK FSK

E E

E E

Conectare bilaterală: Conecatre de aceeaşi parte:


V R între 1 şi 10 colectori între 1 şi 5 colectori

V R

80/1 Racordarea în paralel a rândurilor de colectori

80 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Comutare combinată în serie şi în paralel


Montarea hidraulică a mai mult de trei colectori suprapuşi sau Iar rândurile 1+2 şi 3+4 trebuie racordate în paralel. Si în acest
aşezaţi unul în spatele celuilalt, se poate efectua numai în ca- caz este necesar să aveţi în vedere poziţionarea dispozitivelor
zul în care este combinată racordarea în paralel şi cea în serie. de aerisire.
Pentru aceasta se vor racorda în serie cei doi colectori inferiori ➔ În cazul în care se vor racorda în paralel câte două rânduri
(1+2) şi cei doi colectori superiori (3+4) (➔ 81/1). de colectori racordaţi în serie, este posibilă montarea a maxim
5 colectori pe fiecare rând.

Logasol SKN3.0-w Logasol SKS4.0-w


E E
FSK FSK

4 4
1) 1)

E E
3 3

2 2
1) 1)

1 1

V R V R
1) Set de racordare a rândurilor

81/1 Racordarea a mai mult de trei colectori orizontali, montaţi suprapus.

Panou de colectori cu lucarnă


Următoarele modele de conectări hidraulice oferă o variantă colectori. O alternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire,
de soluţionare a problemei cu lucarne. În principiu, acestea instalaţia poate fi dotată şi cu un dispozitiv de evacuare a
reprezintă racordarea în serie a două rânduri de colectori. aerului montat în subsol, în cazul în care instalaţia este
Trebuie respectate indicaţiile în privinţa numărului maxim de încărcată cu ajutorul unei staţii de umplere.
colectori în cazul unei racordări în serie a rândurilor de

Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0

E E
E E
FSK FSK

Dach- Dach-
Lucarnă
Lucarnă
gaube gaube

V R R V

81/2 Sistem hidraulic al panourilor solare cu lucarnă

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 81
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.4.2 Debitul din panoul de colectori


Pentru realizarea unei instalaţii de dimensiuni reduse şi medii,
debitul nominal pentru fiecare colector este de 50 l/h. Astfel
V A = V K,Nenn ⋅ n K = 50 l/h ⋅ n K
se poate calcula debitul total al instalaţiei conform formulei
82/1.
82/1 Formulă pentru calcularea debitului total al instalaţiei
➔ Un debit cu 10 până la 15% mai scăzut (în cazul unui
randament maxim al pompei) nu duce practic la scăderi
Dimensiuni de calcul
considerabile ale randamentului. Trebuie evitat un debit
VA Debitul total al instalaţiei în l/h
crescut, pentru a menţine consumul de energie electrică a
VK,NominalDebitul nominal al colectorului în l/h
pompei solare la un nivel scăzut. nK Numărul colectorilor

5.4.3 Calcularea pierderilor de presiune în cadrul panoului de colectori


Pierderea de presiune a rândului de colectori
Pierderea de presiune a unui rând de colectori creşte odată cu ➔ În tabelul 82/2 sunt indicate pierderile de presiune ale
numărul de colectori pe fiecare rând. Pierderea de presiune a colectorilor Logasol SKS4.0 şi SKN3.0 pentru un amestec de
unui rând inclusiv a accesoriilor de conectare, poate fi extrasă, fluid solar de glicol/apă cu un raport de 50/50 în cazul unei
în funcţie de numărul de colectori pe fiecare rând din tabelul temperaturi medii de 50 °C.
82/2.

Numărul Pierderile de presiune (în mbar) a unui rând cu n colectori


de Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0
colectori
vertical orizontal vertical şi orizontal

în cazul unui debit pentru colector (debit nominal de 50 l/h)


50 l/h 100 l/h1) 150 l/h2) 50 l/h 100 l/h1) 150 l/h2) 50 l/h 100 l/h1) 150 l/h2)
n mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar
1 1,1 4,7 10,2 0,4 1,7 4,3 30 71 131
2 1,5 6,5 13,2 1,9 6,9 14,4 31 73 133
3 2,1 13,5 26,3 5,6 18,1 35,1 32 82 153
4 6,5 22,1 – 9,3 29,7 – 39 96 –
5 11,1 34,5 – 14,8 46,8 – 44 115 –
6 15,2 – – 21,3 – – 49 – –
7 21,0 – – 28,9 – – 61 – –
8 28,0 – – 37,6 – – 73 – –
9 35,9 – – 47,5 – – 87 – –
10 45,0 – – 58,6 – – 101 – –

82/2 Pierderi de presiune ale rândurilor de colectori Logasol SKS3.0 sau SKS4.0, inclusiv a dispozitivului de aerisire şi a setului de conectare;
Pierderile de presiune sunt valabile pentru fluidul solar L în cazul unei temperaturi medii de 50 °C
1) Debitul pentru fiecare colector în cazul racordării în serie a două rânduri (‘ Pagina 83)
2) Debitul pentru fiecare colector în cazul racordării în serie a trei rânduri (‘ Pagina 83)
Nu este permis un număr de colectori

82 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Racordare în serie a rândurilor de colectori


Pierderea de presiune a unui panou este egală cu suma Exemplu
tuturor pierderilor de presiune ale conductelor şi ale fiecărui ● Situaţie
rând de colectori. Trebuie adunată şi pierderea de presiune a
rândurilor de colectori racordaţi în paralel. – Racordare înori solari Logasol SKS 3.0

● Căutat
∆p Panou = ∆p Rand ⋅ n Rand – Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori

● Calculare
83/1 Formulă pentru calcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în paralel a rândurilor de colectori
– Debitul printr-un colector:
VK = VK,Nominal · nRând
În cadrul tabelului 82/2 trebuie să aveţi în vedere faptul că VK = 50 l/h · nRând = 50 l/h · 2 = 100 l/h
debitul efectiv care trece prin fiecare colector, în cazul unei
racordări în serie, se calculează cunoscând numărul de rânduri – Se extrage din tabelul 82/2:
de colectori şi debitul nominal al fiecărui colector (50 l/h): 34,5 mbar pentru fiecare rând de colectori

– Pierderea de presiune a panoului:


V K = V Κ, Nominal ⋅ n Rand = 50 l ⁄ h ⋅ n Rand ∆pPanou = ∆pRând ⋅ nRând = 34,5 mbar ⋅ 2 = 69 mbar

83/2 Formulă pentru calcularea debitului printr-un colector, în cazul unei ➔ Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
racordări în serie a rândurilor de colectori 69 mbar.

Dimensiuni de calcul (➔ 83/1 şi 83/2)


E
∆pPanou Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar FSK
∆pRând Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
nRând Numărul colectorilor
VK Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h
VK,NominalDebitul nominal al colectorului în l/h

V R

83/3 Racordarea în serie a două rânduri de colectori Logasol SKN3.0

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 83
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Racordarea în paralel a rândurilor de colectori


Pierderea de presiune a panoului rezultă din suma pierderilor Exemplu
de presiune ale conductelor de până la rândul de colectori şi ● Situaţie
pierderea de presiune a rândului de colectori în sine.
– Racordare în paralel a 2 rânduri de colectori cu
câte 5 colectori solari Logasol SKS 3.0
∆p Panou = ∆p Rand ● Căutat
– Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori
84/1 Formulă pentru calcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în paralel a rândurilor de colectori ● Calculare
– Debitul printr-un colector:
În comparaţie cu o racordare în serie, debitul efectiv al fiecărui
colector este echivalent cu debitul nominal al acestuia VK = VK,Nominal = 50 l/h
(50 l/h).
– Se extrage din tabelul 82/2:
11,1 mbar pentru fiecare rând de colectori
V K = V K,Nominal
– Pierderea de presiune a panoului

84/2 Formulă pentru calcularea debitului printr-un colector, în cazul unei


∆pPanou = ∆pRând = 11,1 mbar
racordări în paralel a rândurilor de colectori
➔ Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
11,1 mbar.
Dimensiuni de calcul (➔ 84/1 şi 84/2)
∆pPanou Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar
∆pRând Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
VK Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h E
VK,NominalDebitul nominal al colectorului în l/h FSK

V R

84/3 Racordarea în paralel a două rânduri de colectori Logasol SKN3.0


conform principiului Tichelmann

84 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Racordare combinată, în serie şi în paralel


Imaginea 85/3 prezintă un exemplu pentru o combinaţie Exemplu
între o racordare în serie şi în paralel. Rândul de colectori ● Situaţie
superior şi cel inferior sunt racordate în serie cu panoul parţial,
astfel încât să se poată adăuga numai pierderile de presiune – Racordare în paralel a 2 panouri parţiale
ale rândurilor racordate la panoul parţial. cu câte 2 rânduri de colectori, care se compun
din câte 5 colectori solari Logasol
SKS 3.0
∆p Panou = ∆p Panou partial = ∆p Rand ⋅ n Rand ● Căutat
– Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori
85/1 Formulă pentru calcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în serie şi în paralel a rândurilor de ● Calculare
colectori
– Debitul printr-un colector:
Trebuie să aveţi în vedere faptul că debitul efectiv care trece VK = VK,Nominal · nRând
prin fiecare colector, în cazul unei racordări în serie, se VK = 50 l/h · nRând = 50 l/h · 2 = 100 l/h
calculează cunoscând numărul de rânduri de colectori
racordate în serie şi debitul nominal al fiecărui colector: – Se extrage din tabelul 82/2
34,5 mbar pentru fiecare rând de colectori
V K = V K,Nominal ⋅ n Rand = 50 l ⁄ h ⋅ n Rand
– Pierderea de presiune a panoului (parţial)
∆pPanou = ∆pPanou parþial = ∆pRând ⋅ nRând
85/2 Formulă pentru calcularea debitului din cadrul unui panou de
colectori, în cazul racordării în serie şi în paralel a rândurilor de ∆pPanou = 34,5 mbar ⋅ 2 = 69 mbar
colectori
➔ Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
Dimensiuni de calcul (➔ 85/1 şi 85/2) 69 mbar.
∆pPanou Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar
∆pPanou parţialPierderile de presiune pentru panoul parţial de colectori
în cazul rândurilor de colectori, în cazul racordării în serie în E
mbar FSK
∆pRând Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
VK Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h
VK,Nominal Debitul nominal al colectorului în l/h

V R

85/3 Combinaţie din racordări în serie şi în paralel în cadrul unui panou de


colectori Logasol SKN3.0

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 85
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.4.4 Pierderile de presiune ale conductelor din cadrul circuitului solar


Valori orientative pentru dimensionarea conductelor de racordare
În tabelul 86/1 sunt conţinute valori orientative pentru ➔ Pentru o distribuire exactă a instalaţiei trebuie efectuat un
dimensionarea conductelor de racordare. Valorile indicate în calcul precis al reţelei de conducte. Aceste calcule, duc de cele
tabel sunt valabile pentru un amestec de glicol - apă cu un mai multe ori la diametre mai mici ale conductelor, decât cele
raport de 50/50, la o temperatură de 50 °C. specificate în tabelul 86/1 .

Numărul colectorilor Diametrul conductelor în mm, respectiv distanţa nominală a conductelor de racordare în cazul unei lungimi simple ale
conductei
până la 6 m până la 15 m până la 20 m până la 25 m
până la 5 Twin Tube 15 Twin Tube 15 ∅ 18 mm (DN 15) ∅ 22 mm
(2 ×15 × 0,8) (2 ×15 × 0,8) Twin Tube DN 201) (DN 20)
până la 10 ∅ 18 mm (DN 15) ∅ 22 mm ∅ 28 mm ∅ 28 mm
Twin Tube DN 20 (DN 20) (DN 25) (DN 25)
până la 15 ∅ 22 mm ∅ 28 mm ∅ 28 mm ∅ 28 mm
(DN 20) (DN 25) (DN 25) (DN 25)
până la 20 ∅ 28 mm ∅ 28 mm ∅ 28 mm ∅ 35 mm
(DN 25) (DN 25) (DN 25) (DN 32)

86/1 Se recomandă utilizarea conductelor de racordare din cupru pentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la o temperatură de 50 °C
1) Teava ondulată din oţel special Twin Tube DN 20 corespunde conductei din cupru de ∅ 18 mm drept valoare de calcul

Calcularea reţelei de conducte


Viteza de circulaţie din cadrul conductelor ar trebui să se pierderilor de presiune ale reţelei de conducte, trebuie luate
situeze peste valoarea de 0,4 m/s, astfel încât să se poată în considerare şi rezistenţele individuale (de ex. coturi). Pentru
transporta aerul care se mai poate afla în substanţa de transfer aceasta se utilizează o influenţare de 30 până la 50 % asupra
termic, până la următorul punct de evacuare a aerului. pierderilor de presiune ale conductelor amplasate drept. În
Începând cu viteze de parcurgere de peste 1 m/s pot apărea funcţie de racordurile utilizate, pierderile de presiune efective
zgomote deranjante. În cadrul operaţiei de calculare a pot varia puternic.

Numărul Debit Viteza de parcurgere v şi scăderea de presiune R pentru conducte din cupru în cazul unei dimensiuni a conductei de
colectori 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5
lor
v R v R v R v R v R
l/h m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m
2 100 0,21 0,93 – – – – – – – –
3 150 0,31 1,37 – – – – – – – –
4 200 0,42 3,41 – – – – – – – –
5 250 0,52 4,97 – – – – – – – –
6 300 0,63 6,97 0,41 2,5 – – – – – –
7 350 0,73 9,05 0,48 3,3 – – – – – –
8 400 0,84 11,6 0,55 4,19 – – – – – –
9 450 0,94 14,2 0,62 5,18 0,4 1,8 – – – –
10 500 – – 0,69 6,72 0,44 2,12 – – – –
12 600 – – 0,83 8,71 0,53 2,94 – – – –
14 700 – – 0,97 11,5 0,62 3,89 0,4 1,35 – –
16 800 – – – – 0,71 4,95 0,45 1,66 – –
18 900 – – – – 0,8 6,12 0,51 2,06 – –
20 1000 – – – – 0,88 7,26 0,57 2,51 – –
22 1100 – – – – 0,97 8,65 0,62 2,92 – –
24 1200 – – – – – – 0,68 3,44 0,41 1,02
26 1300 – – – – – – 0,74 4,0 0,45 1,21
28 1400 – – – – – – 0,79 4,5 0,48 1,35
30 1500 – – – – – – 0,85 5,13 0,52 1,56

86/2 Viteza de parcurgere şi scăderea de presiune pe fiecare metru de conductă dreaptă, din cupru pentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la
o temperatură de 50 °C

86 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.4.5 Pierderea de presiune a unui boiler solar selectat


Pierderile de presiune ale boilerului solar depind de numărul Pentru o stabilire aproximativă a pierderilor de presiune, se
colectorilor, respectiv de debitul de apă. Schimbătoarele de recomandă utilizarea tabelului 87/1. Pierderile de presiune
căldură ale boilerelor solare dispun de o pierdere de presiune indicate în tabel sunt valabile pentru un amestec de glicol -
diferită datorită faptului că fiecare aparat este dimensionat în apă cu un raport de 50/50, la o temperatură de 50 °C.
mod individual.

Numărul Debit Pierderi de presiune în cadrul schimbătorului de căldură solar al boilerului Logalux
de
SL300-1 SL400-2 SM300 P750 S PL750/2S PL1000/2S PL750 PL1000 PL1500
colectori SL300-2 SL500-2 SM400
SM500
l/h mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar
2 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 24 24 < 10
3 150 21 < 10 < 10 < 10 < 10 14 34 34 < 10
4 200 – 11 < 10 < 10 11 26 44 44 16
5 250 – 15 < 10 < 10 15 39 54 54 24
6 300 – – – < 10 22 54 64 64 33
7 350 – – – – 40 90 74 74 44
8 400 – – – – 44 97 84 84 55
9 450 – – – – – 112 – – 69
10 500 – – – – – 138 – – 83
12 600 – – – – – – – – 115
14 700 – – – – – – – – 153
16 800 – – – – – – – – 195

87/1 Pierderile de presiune ale boilerelor solare pentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la o temperatură de 50 °C

5.4.6 Selectarea staţiei complete Logasol KS...


Selectarea staţiei complete potrivite, se efectuează în mod ● Pierderile de presiune din cadrul sistemului de conducte
estimativ prin intermediul numărului de colectori. Pentru o (➔ Pagina 86)
selectare finală, este este necesară cunoaşterea pierderilor de
presiune (înălţimea de alimentare) şi debitul din circuitul de ● Pierderile de presiune din cadrul boilerului solar
colectori. Trebuie să fie luate în considerare următoarele (➔ Pagina 87)
pierderi de presiune:
● Pierderi de presiune suplimentare datorită utilizării unui
● Pierderile de presiune din cadrul panoului de colectori dispozitiv de contorizare a cantităţii de apă, supape sau ale
(➔ Pagina 82) aparate

0,8

0,7
KS0120 KS0150
KS0220
0,6

0,5

KS0110
0,4
KS0210

0,3
KS0105
0,2

0,1

0
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

0 5 10 15 20 25 30 35

87/2 Pierderi de presiune (înălţimea de alimentare) a staţiilor complete Logasol KS... în funcţie de debit şi de numărul de colectori

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 87
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

5.5 Poziţionarea vasului de expansiune cu membrană

5.5.1 Calcularea volumului instalaţiei


Cunoaşterea volumului unei instalaţii solare cu staţie Volumul conductelor
completă Logasol KS... este importantă pentru poziţionarea
vasului de expansiune şi pentru stabilirea cantităţii de fluid Dimensiunile conductelor Volumul specific al instalaţiei
∅ × grosimea pereţilor
solar. l/m

Formula de calcul pentru volumul de încărcare a instalaţiei 15 × 1,0 mm 0,133


solare cu o staţie completă Logasol KS...: 18 × 1,0 mm 0,201
22 × 1,0 mm 0,314
28 × 1,5 mm 0,491
V A = V K ⋅ n K + V WT + V KS + V R
35 × 1,5 mm 0,804
42 × 1,5 mm 1,195
88/1 Formula de calcul pentru volumul de încărcare a instalaţiei solare
cu o staţie completă Logasol KS... 88/2 Volumul de încărcare specifică a unor conducte selectate
Volumul colectorilor solari
Dimensiuni de calcul
VA Volumul de încărcare a instalaţiei Colectori solari Capacitatea
VK Volumul unui colector (➔ 88/3) colectorilor
nK Numărul colectorilor de tipul Logasol Execuţie l
VWT Volumul unui schimbător de căldură (serpentină) solar (➔ 88/4)
VKS Volumul staţiei complete Logasol KS… (aproximativ 1,0 litru) vertical 0,86
Colector plan SKN3.0
VR Volumul conductelor (➔ 88/2) orizontal 1,25

Colector plan vertical 1,43


SKS4.0
de mare putere orizontal 1,76

88/3 Volumul de încărcare al colectorilor solari Logasol

Volumul schimbătorului de căldură solar

Boiler solar Capacitatea schimbătorului de căldură


Domeniu de utilizare Tip Logalux l
SM300 8,0
SM400 9,5
SM500 13,2
bivalent
SL300 0,9
SL400 1,4
SL500 1,4
Prepararea apei calde menajere SU160 4,5
SU200 4,5
SU300 8,0
monovalent SU400 12,0
SU500 16,0
SU750 23,0
SU1000 28,0
P750 S 16,4
Prepararea apei calde menajere şi
PL750/2S 1,4
susţinerea sistemului de încălzire (boiler combinat)
PL1000/2S 1,6
PL750 2,4
Tampon pentru încălzire PL1000 2,4
PL1500 5,4

88/4 Volumul de încărcare a schimbătorului de căldură solar de către boilerele Logalux

88 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

5.5.2 Vas de expansiune cu membrană

Documente pentru calcul


Presiunea prereglată
Presiunea prereglată a vasului de expansiune cu membrană
(MAG) trebuie setată din nou înaintea încărcării instalaţiei
solare, pentru a se lua în considerare înălţimea instalaţiei.
Presiunea prealabilă necesară poate fi calculată cu ajutorul
următoarei formule:

p V = 0,1 ⋅ h stat + 0,4 bar

89/1 Formula pentru calcularea presiunii prealabile a unui vas de


expansiune cu membrană

Dimensiuni de calcul (➔ 89/1) şi legenda pentru imagini


(➔ 89/2)
pV
pV Presiunea prereglată a MAG în bar
hstat Înălţime statică în m
între mijlocul MAG şi punctul cel mai înalt al instalaţiei

89/2 Presiunea prealabilă a unui vas de expansiune cu membrană

Presiune de încărcare
În cadrul încărcării instalaţiei, vasul de expansiune preia
"excedentul de apă", pentru a se putea crea pe membrană, un
echilibru între presiunea lichidului şi a gazului. Excedentul
deapă (VV ➔ 89/4) este introdus în instalaţie în stare rece şi este
controlată prin intermediul presiunii de umplere indicată la VV
manometrul pentru instalaţia de apă, după aerisirea şi
absorbţia instalaţiei în stare rece. Presiunea de umplere a
instalaţiei ar trebui să fie situată la o valoare de 0,3 bar peste
presiunea prealabilă a MAG. Astfel se atinge o temperatură de
evaporare controlată, în cadrul perioadei de stagnare de
120 °C.
Presiunea de încărcare se calculează cu ajutorul formulei:

p0
p 0 = p V + 0,3 bar

89/3 Formula pentru calcularea presiunii de încărcare a unui vas de


expansiune cu membrană

Dimensiuni de calcul (➔ 89/3) şi legenda pentru imagini 89/4 Presiunea de încărcare a unui vas de expansiune cu membrană
(➔ 89/4)
p0 Presiunea de încărcare a MAG măsurat în bar
pV Presiunea prereglată a MAG în bar
VV Excedentul de apă

➔ O abatere de la presiunea optimă prereglată sau de la


ceade încărcare duce întotdeauna la o diminuare a volumului
util.Astfel se pot cauza erori de funcţionare a instalaţiei.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 89
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Presiune finală Vv Preaplinul de apă

La atingerea temperaturii maxime a colectorului, gazul de


încărcare este comprimat la presiunea finală a instalaţiei
(Ve ➔ 90/2) prin intermediul unei captări suplimentare a
volumului de expansiune.
Presiunea finală a instalaţiei solare, nivelul de presiune
precum şi dimensiunea MAG se stabilesc în funcţie de
presiunea de declanşare a supapei de siguranţă. Presiunea
finală se calculează cu ajutorul următoarelor formule: V V + Ve

p e ≤ p SV Ð 0,2 bar pentru p SV ≤ 3 bar

p e ≤ 0,9 ⋅ p SV pentru p SV > 3 bar

90/1 Formule pentru stabilirea presiunii finale a unui vas de expansiune în pe


funcţie de presiunea de declanşare a supapei de siguranţă

Dimensiuni de calcul (➔ 90/1) şi legenda pentru imagini


(➔ 90/2)
pe Presiunea finală MAG în bar
pSV Presiunea de declanşare a supapei de siguranţă în bar
90/2 Presiunea finală a unui vas de expansiune cu membrană
Ve Volum de expansiune

Sistem de auto-protecţie a instalaţiei solare


O instalaţie solară este sigură atunci când MAG poate capta
diferenţa de volum în urma condensării fluidului solar din ( pe + 1 )
V n, min = ( V A ⋅ n + V D ) ⋅ ---------------------
-
colector şi din conductele de racordare (stagnare). În cazul ( pe Ð p 0 )
instalaţiilor solare care nu dispun de sistem de auto-protecţie,
supapa de siguranţă refulează în timpul procesului de 90/3 Formulă pentru stabilirea volumului minim al MAG
stagnare. Instalaţia solară trebuie pusă apoi din nou în
funcţiune. Selectarea unui MAG se efectuează în funcţie de
următoarele presupuneri şi formule:
VD = nK ⋅ VK
Dimensiuni de calcul (➔ 90/3) şi legenda pentru imagini
(➔ 90/4)
Vn,min Volumul minim al MAG în l 90/4 Formulă pentru stabilirea volumului de evaporare
VA Volumul de încărcare a instalaţiei în l (➔ 88/1)
n Coeficient de expansiune (= 7,3 % la ∆ϑ = 100 K)
VD Volum de evaporare în l
pe Presiunea finală MAG în bar
p0 Presiunea de încărcare a MAG măsurat în bar
nK Numărul colectorilor
VK Volumul unui colector (➔ 88/3)

90 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Nomogramă pentru determinarea grafică a vasului de expansiune cu membrană

În funcţie de configuraţia instalaţiei, se poate determina grafic, cu – Dimensiunea conductei 15mm x 1,0 mm
ajutorul următoarei nomograme, mărimea vasului de expansiune cu – Înălţimea statică între MAG şi cel mai înalt punct al insta-
membrană în cadrul instalaţiilor cu un ventil de siguranţă de 3 bar.La laţiei 10 m
baza nomogramei se află ipotezele şi formulele precedente.
● Se caută:
Exemplu de poziţionare – Vasul de expansiune necesar
● Se dă instalaţia solară cu:
➔ Determinarea grafică a vasului de expansiune cu mem-
– 4 colectori Logasol SKS4.0-s şi boilerul cu termosifon brană este descrisă în nomogramă, la paginile 92 şi 93.
Logalux SL400
– Lungimea simplă de 12 m a conductei, între suprafaţa
colectorilor şi boiler

Punctul Bazele de calcul şi valorile iniţiale Etapele necesare de lucru


Lungimea simplă a conductei dintre boiler şi câmpul colectorilor Pornind de la axa, "lungimea simplă a conductei",
1 este de 12 m se merge pentru 12 m orizontal spre stânga în diagrama parţială
"Dimensiunea conductei".
Dimensiunea utilizată pentru conductă este de 15 x1. De la punctul de intersecţie cu linia 15 x 1 se merge mai departe ver-
2
tical în sus în diagrama parţială "Boiler de încălzire a apei".
Pentru instalaţie este prevăzut un boiler de încălzire a apei, Logalux Din punctul de întersecţie cu o curbă "Logalux SL...", se trece orizon-
3 SL400 tal la partea a doua a nomogramei, în diagrama parţială "Volumul
de încărcare a suprafeţei colectorilor".
Instalaţia va fi pusă în funcţiune prin 4 colectori de tip Logasol În diagrama parţială " Volumul de încărcare a suprafeţei colector-
SKS4.0-s. Volumul de încărcare a suprafeţei colectorilor, Vk este de ilor", se va trasa o linie ajutătoare, paralel cu liniile deja reprezentate
4 5,72 l.1) pentru un volum de încărcare de 5,72 l. La punctul de intersecţie, se
merge vertical în diagrama parţială "Înălţime statică", prin interme-
diul liniei ajutătoare.
Înălţimea statică dintre cel mai înalt punct al instalaţiei (dispozitiv de De la punctul de intersecţie, se merge cu linia 10 orizontal spre stân-
5 aerisire) şi vasul de expansiune este de 10 m. ga şi se citeşte volumul nominal minim al vasului de expansiune
(23 l). Rezultat: se proiectează un MAG cu 25 l (câmpul gri MAG 25).

91/1 Descrierea etapelor necesare de lucru pentru exemplul de poziţionare a unui vas de expansiune, cu nomograma (➔ 92/1 şi ➔ 93/1)
1) Pentru volumul de încărcare a colectorului, sunt valabile valorile din tabelul 88/3.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 91
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare

Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune cu membrană (partea 1)

Log
alu
x P75
0S

Log
alu
xS
Log M5
00
Log alux
alu SM4
boiler de încălzire a apei

Log xS 0
alu M3 0
xP 00
Log L15
alu 00
xS
L...
, PL
...I2
S, P
L75
0, PL1
000

6
dimensiunea conductei

lungimea simplă a conductei


10

12

14
16
x1
1

1,5 x
1 18
x

x
22
15

28
18

20

22

24

26

28
30

92/1 Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune pentru instalaţiile cu staţie completă Logasol KS... şi asigurare de 3 bar (partea 2 ➔ 93/1)
Exemplul de poziţionare este evidenţiat prin culoarea albastră (descriere ➔ pagina 91).

92 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare 5

Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune cu membrană (partea 2)

volumul de încărcare a câmpului colectorilor (VK în l)


3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40

MAG 50
volumul nominal minim al MAG (Vn,min în l)

MAG 18 4 MAG 80
6 MAG 110
4 MAG 25
8
6
8 10
MAG 35

înălţime statică (hst în m)


10 MAG 140
12

MAG 50 12

14
MAG 200
14

MAG 80 MAG 250

93/1 Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune pentru instalaţiile cu staţie completă Logasol KS... şi asigurare de 3 bar/
Exemplul de poziţionare este evidenţiat prin culoarea albastră (descriere ➔ pagina 91).

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 93
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

6 Indicaţii pentru montaj


6.1 Conductele, sistemul de izolaţie şi cablul prelungitor pentru senzorul de temperatură a
panoului solar
Sistem de etanşare rezistent la glicol şi la temperaturi ridi- ductele trebuie să aibă posibilitatea de a se dilata (coturi,
cate bride glisante, compensatoare) pentru a evita deteriorările şi
Toate componentele instalaţiei solare (incluzând şi garniturile neetanşeităţile instalaţiile.
îmbinărilor supapelor, membranele din vasele de expansiune ➔ Conductele din material plastic şi componentele zincate
etc.) trebuie să fie fabricate din material conţinând glicoli şi nu sunt adecvate utilizării în cadrul instalaţiilor solare.
trebuie să fie etanşate corespunzător, deoarece amestecul de
apă - glicol este mai penetrant decât apa. Au fost aprobate Izolaţie termică
garniturile din fibre ceramice. Pentru garniturile de tip dop se Există posibilitatea montării conductelor de racordare în
recomandă utilizarea firelor de grafit. Pentru etanşările cu câ- coşuri neutilizate, în fante de aerisire sau în fante din perete
nepă trebuie să folosiţi în mod suplimentar o pastă pentru (în cazul construcţiilor noi). Fantele deschise trebuie izolate
etanşeizarea filetelor rezistentă la glicol şi la temperaturi înal- corespunzător, astfel încât să nu apară o pierdere termică da-
te. Drept pastă de etanşeizare a filetelor se recomandă utiliza- torită curenţilor de aer (convecţie).
rea „Neo Fermit universal“ sau „Fermitol“ de la fabrica Nissen
(respectaţi indicaţiile producătorului). Izolaţia termică a conductelor de racordare trebuie să fie rezi-
stente la temperaturile de funcţionare a instalaţiei solare. De
Pentru o etanşare simplă şi sigură a racordurilor colectorilor se aceea se recomandă utilizarea tuburilor de izolaţie, rezistente
pot utiliza niplul furtunurilor solare de la colectorii Logasol la temperaturi înalte, fabricate din cauciuc de tipul EPDM. Izo-
SKN3.0 şi racordul tip ştecher al colectorilor Logasol SKS4.0. laţia din zona exterioară trebuie să fie rezistentă la intemperii
Pentru a asigura o racordare precisă la conducta dublă spe- şi la razele UV. De aceea se recomandă utilizarea materialelor
cială Twin-Tube, se pot utiliza seturile de racordare SKN3.0 şi de termoizolaţii, spre exemplu tuburile de izolaţie fabricate
SKS4.0 pentru Twin-Tube 15 sau pentru Twin-Tube DN 20. din cauciuc de tipul EDM. Colectorii solari, staţiile complete şi
boilerele solare de la Buderus sunt dotate din fabrică cu sis-
Montarea conductelor tem pentru o protecţie termică optimă.
Toate racordurile din circuitul solar trebuie lipite corespunză- În tabelul 94/1 sunt indicate valorile orientative pentru grosi-
tor. În mod alternativ pot fi utilizate îmbinări prin presare, dar mile conductelor din cadrul instalaţiilor solare. Nu este reco-
numai în cazul în care acestea sunt rezistente la amestecul de mandată utilizarea vatei minerale pentru montarea în exteri-
glicol-apă şi la temperaturi ridicate (200 °C). Toate conductele or, deoarece acestea reţin apa şi astfel nu se mai produce
trebuie montate ascendent spre panoul de colectori, respec- izolaţia termică.
tiv spre dispozitivul de aerisire. La montarea conductelor tre-
buie să aveţi în vedere procesul de dilatare al acestora. Con-

Diametrul Twin-Tube Aeroflex SSH Armaflex HT Vată minerală


conductei (conductă dublă) Diametrul conductei × Diametrul conductei × Grosime de izolare (referi-
grosime de izolare1) Grosimea de izolare Grosimea de izolare tor la λ = 0,035 W/m ⋅K)1)
mm mm mm mm mm
15 15 - 15 × 24 20
18 - 18 × 26 18 × 24 20
20 19 22 × 26 22 × 24 20
22 - 22 × 26 22 × 24 20
28 - 28 × 38 28 × 36 30
35 - 35 × 38 35 × 36 30
42 - 42 × 51 42 × 46 40

94/1 Grosimile conductelor de racordare din cadrul instalaţiilor solare.


1) Cerinţe în conformitate cu ordonanţa pentru pentru economisirea energiei (EnEV)

Cablu de prelungire pentru senzorul de temperatură al colectorilor


Simultan cu montarea conductei, trebuie montat un cablu cu nat alături de un cablu de curent electric de 230-V, acesta
doi conductori (cu o lungime de până la 50 m 2 × 0,75 mm2) trebuie să fie ecranat. Senzorul de temperatură al colectorilor
pentru senzorul de temperatură al colectorului. În interiorul FSK, trebuie sa fie inclus în conducta de ghidare a senzorului
stratului de izolare al conductei speciale Twin-Tube este in- colectorilor Logasol SKN3.0 sau SKS4.0, în apropierea con-
clus un cablu corespunzător. În cazul în care cablul de prelun- ductei de acumulare a turului.
gire al senzorului de temperatură al colectorilor este poziţio-

94 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

6.2 Aerisire

6.2.1 Dispozitiv automat de aerisire


Aerisirea instalaţilor termice solare se efectuează, în condiţiile
în care nu se utilizează o „staţie de încărcare şi un dispozitiv de
evacuare a aerului“ (➔ Pagina 96), prin intermediul unui dis- E
pozitiv de aerisire rapid în punctul cel mai înalt al instalaţiei.
După procesul de încărcare, acesta trebuie închis deoarece în
cazul unei stagnări să nu poată să se scurgă fluid solar sub for- Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0
mă de vapori.
FSK E FSK E
În punctul cel mai înalt al instalaţiei (➔ 95/1, detaliu E) pre-
cum şi în cadrul fiecărei schimbări de direcţie spre partea
inferioară care se continuă apoi în mod ascendent (de ex.
la lucarne, ➔ 81/2) trebuie montat un dispozitiv de aerisi-
re. În cazul mai multor rânduri de colectori trebuie planificat legătură bilaterală
un dispozitiv de aerisire pentru fiecare rând (➔ 95/2), în con- R V R V
diţiile în care nu se poate efectua aerisirea prin intermediul
rândului superior (de ex. în cazul montării pe acoperiş plan,
(➔ 95/3). Un dispozitiv de aerisire din metal masiv se poate co- 95/1 Schemă hidraulică cu dispozitiv de aerisire la cel mai înalt punct al in-
manda drept set de aerisire. stalaţiei
➔ Pentru instalaţiile solare nu se pot utiliza dispozitive de
aerisire cu flotor din material plastic datorită temperaturilor
foarte înalte care pot apărea. În cazul în care nu este suficient
spaţiul disponibil pentru un dispozitiv automat de aerisire din
metal masiv cu robinet cu bilă presetat, se recomandă E E
montarea unui dispozitiv manual de aerisire cu recipient de
captare.

R V

95/2 Schemă hidraulică cu dispozitiv de aerisire pentru fiecare rând de co-


lectori în cadrul exempluluil montării pe acoperiş
(racordare în serie)

R V

95/3 Schemă hidraulică cu dispozitiv de aerisire amplasat peste rândul su-


perior în cadrul exemplului montării peste acoperiş
(racordare în serie)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 95
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

6.2.2 Staţie de încărcare şi dispozitiv de evacuare a aerului


O instalaţie solară poate fi încărcată şi prin intermediul staţiei
de încărcare Logasol BS01 (➔ 96/1) , astfel încât să fie evacu-
ată o mare parte a aerului din instalaţie în timpul procesului
de încărcare. Nu este necesară utilizarea dispozitivelor de ae-
risire montate pe acoperiş. În locul acesteia se montează un
dispozitiv central de evacuare a aerului Logasol LA în subsol
(➔ 96/2). Acesta poate evacua bulele de aer de dimensiuni
foarte reduse, rămase în substanţa solară în timpul funcţionă-
rii.

Avantajele utilizării acestui sistem sunt:


● Costuri reduse de montare, deoarece nu sunt necesare
dispozitive de aerisire montate pe acoperiş
● Punere în funcţiune simplă şi rapidă, adică
încărcarea şi aerisirea are loc simultan
● Instalaţie optim aerisită
● Funcţionare care nu necesită o întreţinere frecventă

În cazul în care câmpul colectorilor este alcătuit din mai multe


rânduri, atunci fiecare rând în parte va fi dotat pe porţiunea
turului, cu câte o supapă de blocare. În timpul procesului de
încărcare, fiecare rând în parte se va încărca şi aerisi.

96/1 Staţie de încărcare Logasol BS01

HK1

FSK

Dispozitiv
Ent üft
de Colector
aerisire inutil Kollektor
ntf ä!t

WWM

Logasol PS PZ
PSS KS01..

Dispozitiv
Lftabchid de AW
VS2 Logamatic 4211
evacuare
Logao L + FM 443
Logasol LA Logasol EZ
FW M1
LA FK
RS 2
FSO
VS1

FSS M2
EK
RS 1
Cazan cu combustibil
iz Logano
Logalux SM.../SL... lichid/gaz
ÖG a

96/2 Schemă de instalaţie (Proiect ➔ 45/1) cu dispozitiv de evacuare a aerului Logasol LA

96 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

6.3 Indicaţii privind diversele sisteme de montare pentru panourile solare

6.3.1 Încărcările normate de zăpadă şi înălţimile clădirilor, care se permit,


conform normelor DIN 1055
În următoarele tabele sunt reproduse încărcările normate de tate cu stricteţe indicaţiile specificate, pentru a garanta o
zăpadă şi înălţimile clădirilor care sunt permise pentru diferite asamblare corespunzătoare şi pentru evitarea deteriorărilor
variante de montare. Pe parcursul proiectării, trebuie respec- câmpului de colectori.

Montarea peste acoperiş Montarea în Montarea pe Montarea pe


verticală/orizontală acoperiş verticală/ori- acoperiş plan verticală/orizon- faţadă
zontală tală 45-60° C, orizontal
Ţigle,cărămidă, solzi de
Ţigle,cărămidă, solzi de
Strat de acoperire/Perete lemn, ardezie, şindrile, plăci - rezistenţă
lemn, ardezie, şindrile,
ondulate, tablă, bitum

(la acoperişuri înclinate uşor,
Înclinaţii permise pentru aco-
25°-65° 25°-65° până la 25°, siguranţă împotriva -
perişuri
alunecărilor, respectiv prindere
bilaterală)
Înălţimi permise pentru aco- fără accesorii
perişuri (încărcări din vânt) (Siguranţă atenţie la suporturile
fără accesorii fără accesorii fără accesorii
până la 20 m - la o viteză a vân- pentru montarea pe acoperişuri
tului de până la 129 km/h plane)
Cu suporturi suplimentare pen-
Înălţimi permise pentru aco-
doar colectori verticali cu tru montarea pe acoperişuri pla-
perişuri (încărcări din vânt)
montare suplimetară peste fără accesorii ne (Siguranţă atenţie la supor- fără accesorii
până la 100 m - la o viteză a
acoperiş turile pentru montarea pe
vântului de până la 151 km/h
acoperişuri plane)
Încărcări normate de zăpadă,
conform normelor DIN 1055, fără accesorii fără accesorii fără accesorii fără accesorii
partea 5 0-2 kN/m2
Încărcări normate de zăpadă, doar colectori verticali cu Cu suporturi suplimentare pen-
fără accesorii pânâ la
conform normelor DIN 1055, montare suplimetară peste tru montarea pe acoperişuri pla- nu este permis
3,8 kN/m2
partea 5 > 2 kN/m2 acoperiş, pânâ la 3,1 kN/m2 ne până la 3,8 kN/m2

97/1 Încărcările normate de zăpadă şi înălţimile clădirilor care se permit, conform normelor DIN 1055

6.3.2 Sistem de asistare a selectării accesoriilor de racordare hidraulică


În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele hidraulice ➔ Alte indicaţii puteţi găsi în capitolul „Conectarea
corespunzătoare, trebuie planificate accesoriile hidraulice co- hidraulică“ în următoarele subcapitole pentru diferitele
respunzătoare. sisteme de montare.

Panou de colectori cu un singur rând

Numărul de Set de conectare Set de aerisirerespectiv dispozitiv de evacuare a


Numărul de rânduri
colectori aerului Logasol LA1
2 până la10 1 1 1

97/2 Accesorii pentru conectarea hidraulică a unui panou de colectori cu un singur rând

Parallelschaltung von zwei Kollektorreihen

Numărul de Set de conectare Set de aerisirerespectiv dispozitiv de evacuare


Numărul de rânduri
colectori a aerului Logasol LA1)
4 până la 10 2 2 2 respectiv 1

97/3 Accesorii pentru conectarea hidraulică în cazul racordării în paralel a două rânduri de colectori
1) În cazul în care se efectuează operaţia de încărcare prin intermediul unei „staţii de încărcare şi al unui dispozitiv
de evacuare a aerului“ (➔ Pagina 96) este necesară montarea unei supape de închidere pe turul fiecărui rând.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 97
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

Racordarea în serie a mai multor rânduri de colectori

Numărul Set de conectare Set de aerisire1) Set de racordare


Numărul Numărul de
colectorilor a rândurilor
de colectori rânduri
pe fiecare rând
2 2 1 1 1 1
2
2 1 1 1
3 1
3 1 1 1 2
4 2 2 1 1 1
3
5 2 1 1 1
2
2 3 1 1 1
6
3 2 1 1 2
4
7 2 1 1 1
3
8 2 4 1 1 1
5
2 1 1 1
9 4
3 3 1 1 2
10 2 5 1 1 1

98/1 Accesorii pentru conectarea hidraulică în cazul racordării în serie a mai multor rânduri de colectori
1) Se poate renunţa la setul de aerisire în cazul în care se efectuează operaţia de încărcare prin intermediul unei „staţii de încărcare şi al unui dispozitiv
de evacuare a aerului” ( Pagina 96).
Sunt necesare alte seturi de aerisire în cazul în care instalaţia nu poate fi aerisită prin intermediul rândului superior (de ex. în cazul montării pe un aco-
periş plan , ➔ 95/2).

98 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

6.3.3 Montare peste acoperiş


Set de montare peste acoperiş te doi colectori plani montaţi alăturat, Logasol SKN3.0 sau
Colectorii sunt fixaţi astfel cu ajutorul setului de montare pes- SKS4.0.
te acoperiş cu o înclinaţie identică celei a acoperişului aplecat.
Dispozitive pentru prinderea de acoperiş a diferitelor
Învelişul acoperişului îşi păstrează funcţia.
straturi de acoperire
Setul de montare peste acoperiş a colectorilor plani Logasol
Şinele pentru profiluri şi dispozitive de întindere a colectorilor
SKN3.0 şi SKS4.0 este compus dintr-un set de montare pentru
ale diferitelor seturi de montare peste acoperiş sunt identice
primul colector din rând şi dintr-un set de extensie pentru fie-
în cazul tuturor dispozitivelor de prindere pe acoperiş. Conţin-
care colector suplimentar în acelaşi rând de colectori
utul seturilor de montare pentru straturi din ţiglă, cărămidă şi
(➔ 100/1). Setul de extensie pentru montarea peste acoperiş
solzi de lemn, pentru cele din ardezie sau plăci ondulate şi
se poate utiliza numai în combinaţie cu un set de fixare. Setul
pentru acoperişuri din tablă, se diferenţiază numai prin struc-
de extensie conţine în loc de sistemele laterale de întindere a
tura cârligelor pentru acoperiş (➔ 99/1), respectiv prin materi-
colectorilor ( Poz. 1 ➔ 100/1), aşa numitele sisteme bilaterale
alele speciale de fixare (➔ 100/2, 100/1 şi 102/1).
de întindere a colectorilor ( Poz. 5 ➔ 100/1) şi racordul de tip
ştecher, pentru fixarea distanţei optime şi pentru fixarea a câ-

Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a stratului din ţiglă, cărămidă şi solzi de lemn

285 407
9

35
33
9
50 – 80

38 – 59
cârlige pentru acoperiş căprior de fixare

Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a stratului de ardezie şi de şindrilă


164,6 304

70
62

∅9
40 300
10

35

61 65 8 65
cârlige speciale pentru acoperiş

Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a plăcilor ondulate şi a acoperişului de tablă.

180

55 75
M12

99/1 Variante pentru prinderea de acoperiş a diferitelor straturi de acoperire (dimensiuni în mm)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 99
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

Sisteme de prindere în cazul acoperişurilor cu ţigle


A
Imaginea 100/1 prezintă un exemplu de seturi de montare

50–86
35
peste acoperişuri cu ţigle. Cârligele pentru acoperişuri (99/1 şi
B
Poz. 2 ➔ 100/1) sunt agăţate peste scândurile pentru acoperiş
(➔ 100/1) şi fixate cu şinele speciale.
În cazul în care executaţi o montare peste un acoperiş cu ţiglă 7

trebuie să verificaţi dacă dimensiunile prezentate în imaginea


100/1, detaliul A sunt respectate. Cârligele pentru acoperiş
livrate se pot utiliza în cazul în care
– acestea se potrivesc cu modelul ţiglelor,
– în cazul în care acestea trec peste ţigle şi peste scândura
1
pentru acoperiş
2
➔ Acoperirea maximă a ţiglelor nu ar trebuie să depăşească
dimensiunea de 120 mm. Dacă este cazul, trebuie cerut sfatul
3
unui specialist în domeniu.
5
Legendã pentru imagine (➔ 100/1)
1 Sistem lateral de întindere a colectorilor
(numai în cadrul setului de fixare) 4

2 Cârlige pentru acoperiş


3 Şină pentru profiluri 6
4 Siguranţă împotriva alunecării colectorilor (câte două fiecare colector)
5 Sistem bilateral de întindere a colectorilor (numai în cadrul setului de
extensie)
100/1 Cârligele speciale cu înveliş hidroizolant, pentru fixarea unui set de
6 Racord de tip ştecher (numai în cadrul setului de extensie)
montare peste acoperişuri cu plăci ondulate sau cu şindrilă, pentru
7 Suprafaţă dură (căptuşeală de lemn)
colectorii plani

1
2
Legendã pentru imagine (➔ 100/2)
1 Piuliţă hexagonală
2 Şaibă suport, dinţată
3 Scândură pentru astereală
4 Cârlig pentru acoperiş, partea inferioară

3
4

100/2 Cârlig pentru acoperiş montat prin agăţare

Legendã pentru imagine (➔ 100/3)


1 Piuliţă hexagonală 5 1
2 Şaibă suport, dinţată 2
3 Şuruburi de fixare
4 Cârlig pentru acoperiş, partea inferioară
5 Căprior/suprafaţă dură

3
4

100/3 Cârlig pentru acoperiş montat pe căprior prin fixare

100 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

Sisteme de fixare pe acoperiş cu solzi de lemn


Imaginea 100/1 prezintă modul de fixare a cârligelor pentru
acoperişuri (Poz. 2) pe un acoperiş cu solzi de lemn.
Şinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu
ţiglă (➔ 100/1), cu cârligele pentru acoperişuri.
➔ Dacă este cazul, trebuie cerut sfatul unui specialist în 2

domeniu în cazul unei montări peste acoperiş cu solzi de


lemn.

Legendã pentru imagine (➔ 101/1)


1 Solzi de lemn (decupare de-a lungul liniei marcate)
2 Cârlig pentru acoperişuri, partea inferioară fixată pe căprior
sau scândură/grindă

101/1 Cârlig pentru acoperiş, montat pe acoperiş cu solzi de lemn

Sisteme de prindere pe acoperiş din plăci ondulate sau pe


1
cele cu şindrilă
➔ Montarea cârligelor speciale în cazul acoperişurilor
dinplăci ondulate sau a celor cu şindrilă ar trebui să fie
efectuatăde un specialist în domeniu. 6

Imaginea 100/1 descrie un exemplu pentru o montarehidroi-


zolată a cârligelor speciale (➔101/2, Poz. 5) cu garniturişi table
de fixare pe acoperişuri cu plăci ondulate sau pe celecu şin- 4
drilă.
5 2
Sinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu
4
ţiglă, cu ajutorul (100/1) cârligelor speciale.

Legendã pentru imagine (➔ 101/2) 3


1 Tablă peste cârligul special pentru acoperiş
(se fixează la montare)
2 Înveliş cu mai multe straturi
3 Tablă sub cârligul special pentru acoperiş
(se fixează la montare) 101/2 Cârligele speciale cu înveliş hidroizolant, pentru fixarea unui set de
4 Garnitură (se fixează la montare) montare peste acoperişuri cu plăci ondulate sau cu şindrilă, pentru
5 Cârlig special pentru acoperiş colectorii plani
6 Şuruburi (componente livrate)

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 101
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

Sistem de fixare pe acoperişurile cu


izolaţie pentru grinzi
6 1
Imaginea 102/1 descrie fixarea pe acoperiş cu un sistem de izo-
laţie pentru grinzi cu ajutorul cârligelor speciale pentru aco- 5
2
periş. Specialistul în domeniu poate fixa o scândură cu o
secţiune de cel puţin 28 x 200 mm de grinda acoperişului. Prin
intermediul acestei scânduri, forţele care apasă pe cârligele
pentru acoperiş sunt suportate de grinzile corespunzătoare. 3
Pentru aceasta trebuie luată în considerare sarcina maximă a
zăpezii de 2 kN/m2 (fără accesorii), respectiv 3,1 kN/m2 (cu ac-
cesorii) următoarele forţe pentru fiecare cârlig de acoperiş:
1
● orizontal faţă de acoperiş Fsx = 0,8 kN şi
● perpendicular pe acoperiş Fsy = 1,8 kN
6
Sinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu 2
ţiglă, cu ajutorul (➔ 100/1) cârligelor speciale. 5
3 4
Fs

y
Legendă pentru imagine (➔ 102/1)

Fs
x
1 Tigle pentru acoperiş
2 Cârlige pentru acoperiş speciale
3 Izolaţie pentru grinzi
4 Grinzi
5 Prindere cu şuruburi în cadrul montajului
6 Scândură de lemn (cel puţin 28 × 200 mm)
Fsx Sarcină pe fiecare cârlig pentru acoperiş perpendicular pe acoperiş 4
Fsy Sarcină pe fiecare cârlig pentru acoperiş orizontal (paralel) faţă de
acoperiş
102/1 Prinderea ulterioară scândurilor suplimentare pe izolaţia grinzilor pe
care urmează a fi fixate cârligele speciale pentru setul de montare
peste acoperiş (dimensiunea în mm)
Fixare în cazul acoperişurilor cu panouri ondulate
➔ Montarea peste acoperişuri cu plăci ondulate, este posibilă
numai în cazul în care şuruburile de prindere au o lungime de
cel puţin 40 mm şi sunt prinse într-o structură de rezistenţă de
lemn (➔ 102/2, detaliu B). 3
Îmbinarea acoperişurilor din plăci ondulate, conţine şuruburi 1
105

de ancorare inclusiv piese de susţinere şi şaibe de etanşare, 4


5
care se vor utiliza în locul cârligelor pentru acoperiş din cadrul 2
< 60

setului de montare peste acoperiş.

> 40
Imaginea 102/2 arată modul în care şinele speciale se vor fixa
pe piesele de susţinere ale şuruburilor de ancorare. 3

Legendă pentru imagine (➔ 102/2)


1 Şuruburi inbus M8 x 16
2. Şine
3 Piesă de susţinere
4 Piuliţă hexagonală
5 Şaibă de etanşare

102/2 Exemplu pentru fixarea şinelor de profil în cazul montării peste aco-
periş, pe o acoperire cu plăci ondulate (dimensiunea în mm)

102 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

Îmbinarea cu acoperişuri cu înveliş de tablă


Imaginea 103/2 descrie îmbinarea pe un acoperiş cu înveliş
de tablă cu ajutorul sistemului de îmbinare pentru acoperişuri
cu plăci ondulate/acoperiş de tablă. În cadrul operaţiei de 3
montare trebuie montată o teacă în mod etanş pe acoperiş.

105
Pentru aceasta trebuie sudate de regulă câte patru teci pentru
6 4 7
fiecare colector. Prin această teacă se introduc şuruburile de

< 60
2 5
ancorare M12 × 180 în structura de susţinere (grinzi sau lemn
1

> 40
rezistent cu o dimensiune de cel puţin 40 × 40 mm).

3
Legendă pentru imagine (➔ 103/1)
1 Şine
2 Şuruburi inbus M8 × 16
3 Piesă de susţinere 6
4
4 Şuruburi de ancorare M12
5 Teacă
6 Acoperiş cu tablă 5

7 Structură (grinzi, minim 40 × 40 mm) 7

Se introduce jos, stănga un nou text:

103/1 Fixarea bucşelor în cazul unei consolidări etanşe a şuruburilor de an-


corare în cadrul unei montări peste un acoperiş învelit cu tablă
(dimensiunea în mm)

Profilul pentru încărcătorul de zăpadă/Şină adiţională


În cadrul montării peste acoperiş a colectorilor verticali plani,
pe clădiri cu o înălţime între 20 m şi 100 m, şi în regiunile cu
încărcări de zăpadă între 2 kN/m2 şi 3,1 kN/m2, trebuie monta- 1

te suplimentar un profil pentru încărcătorul de zăpadă şi o


şină adiţională (accesorii). Acestea sunt răspunzătoare pentru
o mai bună împărţire a greutăţii ridicate pe acoperiş.
Imaginea 103/2 reprezintă montarea profilului pentru în-
cărcătorul de zăpadă şi a şinei suplimenatre, în cazul unui aco-
2
periş din ţiglă. Ambele accesorii pot fi asamblate şi pe sisteme
de montare pentru alte tipuri de acoperişuri.
3
4
Legendă pentru imagine (➔103/2)
1 Şine
2 Şine adiţionale (inclusiv dispozitiv de întindere al colectorilor) 1
3 Dispozitiv pentru prindere de acoperiş (încărcător de zăpadă inclus în
livrare)
4 Şine verticale de profil (profil pentru încărcătorul de zăpadă, inclus în 103/2 Setul de montare peste acoperiş, cu profil pentru încărcătorul de
livrare) zăpadă şi o şină adiţională.

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 103
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

Conectarea hidraulică
2
Pentru conectarea hidraulică a colectorilor în cadrul montării
peste acoperiş, se recomandă seturile de conectare ( imaginea
1
104/1 şi 104/2). 3
3

Pentru tur şi retur sunt necesare orificii de trecere prin acope- 3


riş, deoarece racordurile colectorilor sunt poziţionate peste
4
suprafaţa acoperişului. Drept sistem de trecere prin acoperiş a 1 2
conductei de tur şi retur, se poate utiliza o ţiglă de aerisire (co-
3
respunzător cu imaginea 104/3). Prin intermediul cărămizii 3
superioare de aerisire se trece conducta de tur prin acoperiş, 3
spre dispozitivul de aerisire. Prin intermediul acestei ţigle de 4

aerisire trebuie trecut şi cablul pentru senzorul de tempera-


tură din cadrul colectorului. Conducta de retur trebuie ampla- 104/1 Set de racordare SKN3.0 peste acoperiş
sată cu pantă descendentă spre staţia KS. Pentru aceasta este
utilizabilă o ţiglă de aerisire dar numai în cazul în care conduc- 3
ta de retur trece prin acoperiş sub sau la aceeaşi înălţime a ra- 3
2
cordului de retur al panoului de colectori (imaginea 104/3).
Chiar şi în cazul în care apare o schimbare de sens în cadrul 1
ţiglei, nu este necesară montarea unui dispozitiv de aerisire
suplimentar.
➔ Pentru a nu avaria structura acoperişului trebuie cerut
sfatul unui specialist în domeniu.
2

Legendă pentru imagine ( ➔ 104/1) 3


1
1 Conductă de conectare 1000 mm
2 Capac orb 3
3 Colier de strângere al benzii elastice
4 Ştuţ pentru furtun, cu racord R3/4” sau inel de prindere 18 mm
104/2 Set de racordare SKS4.0 peste acoperiş/în interiorul acoperişului

Legendă pentru imagine ( ➔ 104/2)


1 Conductă de conectare 1000 mm cu amplasare laterală a racordului
R3/4” sau inel de prindere 18 mm, izolat 4 5
2 Capac orb
3 Agrafă

Legendă pentru imagine ( ➔ 104/3)


1 Conductă de tur
2 Conductă de retur
3 Cablu de palpare
4 Ţiglă de aerisire
5 Sistem de aerisire 4

2
3

104/3 onductele de racordare se introduc sub acoperiş

Cerinţe statice
Setul de montare peste acoperiş este destinat exclusiv fixării locale cu privire la sarcinile maxime, conform normelor DIN
colectorilor solari. Nu este permisă fixarea altor dispozitive pe 1055.
acoperiş cu ajutorul setului de montare peste acoperiş (de ex. Pentru sarcina normală a zăpezii şi a înălţimilor permise clădi-
antene). rilor,în cadrul montării peste acoperiş se pot aplica valorile din
Acoperişul şi structura de rezistenţă trebuie să fie suficient de cadrul tabelului 97/1.
rezistente. Pentru fiecare colector plan Logasol SKN3.0, re-
spectiv SKS4.0 se calculează o greutate de aproximativ 50, re-
spectiv 55 kg. În mod suplimentar trebuie respectate normele

104 Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj 6

Indicaţii pentru selecţionarea componentelor sistemului de montare peste acoperiş


În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele hidraulice
corespunzătoare, trebuie planificat materialul de fixare core-
spunzător.

Numărul colectorilor 2 3 4 5 6 7 8 9 10
în total
Numărul de rânduri 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Numărul colectorilor pe 2 1 3 2 1 4 2 2 5 3 6 3 3 2 7 4 8 4 4 9 5 3 10 5 5
fiecare rând 1 2 3 4

Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
Setul de
Ardezie 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
bază1)
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
Set de
Ardezie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
extensie1)
Şindrile
Plăci ondulate
SKN3.0-s Acoperiş de tablă
şi
SKS4.0-s Ţigle
Cărămidă
Set de ba- Solzi de lemn
ză supli- Ardezie 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
mentar1) Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Ţigle
Cărămidă
Set de ex- Solzi de lemn
tensie
Ardezie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
suplimen
Şindrile
tar2)
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
Setul de
Ardezie 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
bază1)
Şindrile
Plăci ondulate
SKN3.0-w Acoperiş de tablă
şi
SKS4.0-w Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
Set de
Ardezie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
extensie1)
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă

105/1 Material de fixare, pentru sistemul de montare peste acoperiş


1) Alcătuit din set de montaj şi dispozitiv de prindere pe acoperiş
2) Alcătuit din profil pentru încărcătorul de zăpadă şi din şină suplimentară orizontală, necesare pentru încărcătoare de zăpadă între 2kN/m2
şi 3,1 kN/m2 şi înălţimi ale clădirilor între 20 m şi 100 m

Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere 105
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6 Indicaţii pentru montaj

6.3.4 Montarea în acoperiş


Sistemul de montare în acoperiş, corespunde colectorilor ver-
ticali şi orizintali SKN3.0 şi SKS4.0. Pentru învelirea acope-
rişului cu ţigle, cărămidă sau şindrile, ardezie şi solzi de lemn
sunt puse la dispoziţie, seturi de montaj pentru fiecare în par-
te. Colectorii împreună cu montura din tablă, asigură etanşei-
tatea acoperşului.
Montarea celor doi colectori exteriori intr-un singur rând, se
face prin intermediul setului de bază. Fiecare colector ce ur-
mează în panou, se va monta între cei doi colectori exteriori,
cu ajutorul setului de extensie (imaginea 106/2).
Pentru fixarea colectorilor, a monturii din tablă şi ca suport
pentru tabla superioară de acoperire, precum şi a perdelei in-
ferioare de plumb, se vor monta scânduri de lemn suplimen-
tare (imaginea 106/3). 106/1 Vedere completă asupra unui panou de colectori, montat în acoperiş

Mai întâi colectorii se vor monta pe şipcile acoperişului, apoi


se vor îmbrăca în montură de plumb. Conductele hidraulice
de racordare, pot fi introduse prin acoperiş în interiorul tab- 1 2 3
lelor laterale de acoperire. Un alt rând de colectori, cu conţine
4
acelaşi număr de colectori, poate fi montat direct peste primul
12
rând. Pentru aceasta, sunt puse la dispoziţie seturi de bază şi
13
de extensie, corespunzătoare montării unui rând suplimentar 14 16
17
de colectori. Spaţiul dintre rândul inferior de colectori şi cel su- 15 4
perior, va fi închis prin intremediul unei table de acoperire 11 18
5
(imaginea 107/1).
Se vor monta unul peste celălalt, două rânduri cu un număr di-
ferit de colectori, atunci se va menţine între fiecare rând, o dis-
tanţă de cel puţin două rânduri de ţigle.
➔ Pentru a nu avaria structura clădirii, trebuie cerut sfatul 10 9 8 7 6
unui specialist în domeniu, atât la proiectare cât şi la montaj.

Legendă pentru imagine (➔ 106/2) 106/2 Set de bază pentru montarea, celor doi colectori exteriori şi un set de
1 Tabla superioară de acoperire, stânga extensie pentru colectorul mijlociu (colorat cu albastru)
2 Tabla superioară de acoperire, partea din mijloc
3 Tabla superioară de acoperire, dreapta
4 Suport
1
5 Tabla laterală de acoperire, dreapta
6 Tabla inferioară de acoperire, dreapta 1
7 Baghetă pentru protecţie împotriva alunecării
1
8 Dispozitiv de protecţie impotriva alunecării
(pentru poziţie verticală: 5x)
1
9 Tabla înferioară de acoperire, partea din mijloc
10 Tabla înferioară de acoperire, stânga
0 )
60
0)

11 Rolă, bandă de etanşare


57 )
-1
(1 50
27 20 - 97

0
52 - 1

12 Tablă laterală de acoperire, stânga