Sunteți pe pagina 1din 124

Do cumentaþie de proi ect a re

Documentaţie de proiectare Ediţia 04/2006

A6.01.1

a re Documentaţie de proiectare Ediţia 04/2006 A6.01.1 Tehnicã s olar ã Lo gasol pen tru
a re Documentaţie de proiectare Ediţia 04/2006 A6.01.1 Tehnicã s olar ã Lo gasol pen tru
a re Documentaţie de proiectare Ediţia 04/2006 A6.01.1 Tehnicã s olar ã Lo gasol pen tru

Tehnicã s olar ã Lo gasol pen tru pre para re a apei calde m enajere ºi p entru s us þinere a sistemului de înc ãlzire

C ã ldura este el eme ntu l nostr u

para re a apei calde m enajere ºi p entru s us þinere a sistemului de

Cu prins

Cupri ns

Cu prins Cupri ns 1 Eleme nte de bază . . . . . . .
Cu prins Cupri ns 1 Eleme nte de bază . . . . . . .

1

Eleme nte de bază

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1.1

Oferta de energie solară la tarif ze ro

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1.2

Oferta de energie furnizată d e instalaţii de captare a ener giei solare în funcţie de n eces ar ul de energie

 

3

2

Descriere tehnică a compon entelor sis temu lui

 

4

2.1

Instalaţie solară cu colectori Logaso l

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

2.2

Boiler Logalux pentru tehni ca solară

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

2.3

Re glarea panouri lor solare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

2.4

Staţie comp letă Logasol KS…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

2.5

Alt e componente ale s iste mului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

3

Indica ţii pentru inst alaţiile solare termice

 

42

3.1

Indicaţii generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

3.2

Norme şi prevederi pentru planif icarea unei instalaţii de col ector i solari

 

44

4

Exemple de instal aţii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

4.1

Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice convenţion ale pe ulei/gaz

 

45

4.2

Instalaţi i solare pentru prepararea apei calde menajere şi pe ntr u susţinere a s is t emului de înc ălzire cu centrale termice convenţionale pe combus t ibil l ichid / gaz

 

49

4.3

Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combus tibil solid

 

54

4.4

Instalaţi i solare pentru prepararea apei calde menajere şi pe ntr u susţinere a s is t emului de înc ălzire, c u cazane cu

 

combustibil solid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57

4.5

Instalaţi i solare pentru prepararea apei calde menajere şi pe ntr u încălzire a piscine l or, cu cen trale te rmice

 

convenţionale pe u lei/gaz

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

4.6

Schem a hidraulică detali ată pentru cazane montate pe pere te

 

62

5

Poziţion are

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 3

5.1

Bazele poziţionă rii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

5.2

Poziţ ionarea panourilor solare şi a bo ilerul ui sol ar

 

64

5.3

Spaţi u neces ar p entru panourile solare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

5.4

Plani ficarea siste mului hi draulic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

5.5

Poziţ ionarea vasului de expansiune cu membrană

 

88

6

Indica ţii d e planificare a montării

 

9 4

6.1

Conductele, sistemul de izolaţie şi c ablul de pr el ungire pentru senzorul de tem per atură al pa noului s olar

 

94

6.2

Aerisire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

6.3

Indicaţii privind diversele si ste me de montar e pentru panouri l e solare

 

97

6.4

Valori orientative pentru duratele de monta re

 

115

7

Anexă

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

Chestionar „În trebări transmi se prin fax privind l oc uinţele pentru una sau două familii“

 

(model pentru copiere)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

. A brevieri frecven t utilizate

I ndex pentru termeni

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

121

1

Baze

1

Baze

1 Baze 1 Baze 1.1 Ofertă de e ne rg ie la ta rif zero P
1 Baze 1 Baze 1.1 Ofertă de e ne rg ie la ta rif zero P

1.1 Ofertă de e ne rg ie la ta rif zero

P ractic în orice regiune a Germaniei ener gia s olară poate fi

uti lizată cu un ran dament cre scut. Energia s ol ară anuală este

cuprinsă între 900 kW h pe m 2 şi 1200 kWh pe m 2 . Val oar ea

m edie a energiei s olare pe fiecare re giune este indicată pe "Harta z onelor cu dive rse inc idenţe ale radi aţiei solare “ ( 2/1 ).

O instalaţie termică solară utilizează energi a so lară pentr u

preparar ea apei calde menaje re şi opţional pentru susţinerea sistemului de încălzire. Instalaţiile solare pentru prepararea

ap ei c alde menajere sunt e co nomice şi ecologice. Instalaţi ile

solare combinate pentru p repararea apei calde menajer e şi p en tru susţinerea sistemului de încăl z ire s e dove de sc înto tdeaun a a fi uti le. D e c ele mai multe ori li psesc informaţi ile p rvind cantita tea mare de ene rgie termic ă pe c are o prod uc aceste si stem e sol are foart e dezvoltate.

C u ajutorul colectorilor solari se utilizează o cantitate

im portantă din energia so lară în scopul operaţiei de încălzire.

Astfel se economisesc combustibili valor oşi şi se red uce

n ivelul emisiilor de noxe în mediul înconjurător .

uce n ivelul emisiilor de noxe în mediul înconjurător . 2 /1 H amb urg B

2 /1

H amb urg B remen H annover Berl i n Müns t er C ottbu
H amb urg
B remen
H annover
Berl i n
Müns t er
C ottbu s
K ass el
L ei pzig
C hemnit z
K öl n
F ra nkfurt
N ür nberg
M ü nchen
F r eiburg
V aloarea medie a energ iei so lare în German ia

L egende pentru imagi ni

1150 până la 120 0 kWh/m 2 2

1 100 p ână la 1150 kWh/m 2 2

1 050 p ână la 1100 kWh/m 2 2

1 000 p ână la 1050 kWh/m 2 2

9 50 până la 1000 k Wh/m 2 2

9 00 până la 950 kWh/m 2 2

B aze 1

B aze 1 1.2 Cantitatea de e ne rgie o bţi nu te prin int er
B aze 1 1.2 Cantitatea de e ne rgie o bţi nu te prin int er

1.2 Cantitatea de e ne rgie o bţi nu te prin int er mediul instalaţilor de captare a energiei solar e în raport cu necesarul de e ne rgie

Instalaţii de colectori solari pentr u pre para rea apei c alde

m enajere

P rep arar ea apei cal de m ena jere este pri ncipala d estinaţie de uti lizare a in stalaţiilor de colectori solari. Necesarul d e apă caldă pe parcurs ul întregului an se poate corela cu cantitatea de energie s olară obţinută. În timpul verii , necesa r ul d e apă caldă m enajer ă este ac ope rit aproape în totalitate de instalaţia solară (3 / 1) . Cu toate acestea, sistemul convenţi onal de încălzire trebuie să îş i m enţi nă funcţionalitatea în mo d independe nt de ins talaţia so lar ă. Pot apărea per ioade cu condiţii meteorologice nefavorabile, astfel î ncât s istemul convenţi onal de încălzire tr ebuie să asigure necesarul de apă caldă m enajeră.

Q

kWh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M

a

b

3 /1 C an titatea de e nerg ie furnizată de o ins talaţ ie
3 /1
C an titatea de e nerg ie furnizată de o ins talaţ ie cu colec tori so lar i în
raport cu necesarul anual de energie pentru preparar ea apei calde
m en ajere
a
Q
k Wh
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
M

3 /2

C an titatea de e nerg ie furni zată de o ins talaţ ie cu colec tori so lar i în raport cu necesarul anual de energie pentru preparar ea apei calde m en ajere şi pentru încălzire

Insta laţii de colector i solari pentr u preparare a apei calde menajere şi pen tru susţinerea sistemului de încă lzire

Modul ecologic de desfăş urare a activităţii se ref er ă l a proiectarea in stalaţiilo r de colectori s olari nu numai pentru prepararea apei calde menaje re ci şi pentr u susţi ne rea si ste mului de încălzire. Totu şi, instalaţia s olară poate fur ni za căldură n umai în cazul în care temper atur a r e turului si ste mului d e încălz ire es te mai scăzută decât tem pe ratura colectorului solar. Astfel, sunt ideale calo riferele cu o suprafaţă mare ş i cu temperaturi de funcţionare scăzute sau instalaţiile de în călzire prin pardoseală.

Montată cores punzător, instalaţia sol ară acoperă pân ă la 3 0 % din nec esar ul anual de ene rgie termică pentr u prepar ar ea apei cal de menajere şi pentru încălzire. În combinaţie cu un coş protejat împotr iva apei pluviale sau cu un cazan cu comb ustibil solid, consum ul de combustibi l fosi l în timpul perioadei de în călzire este semnificativ red us, d eoarece se pot util iza şi combustibil i regene rativi c a de ex. lemnul. Restul energie i neces are poate fi fu rnizată cu ajutorul unui cazan cu recup er ator de căldură sau al u nui cazan cu tem pe ratură minimă.

L egende pentru imagi ni ( 3 /1 ş i 3 /2 )

a

Necesarul de energi e (solic ita t )

b

Cantitatea de ener gie f urnizată de o in sta laţ ie solară

M

Luna

Q

Energia termică

Cantitate a suplimen tară de ener gie solară ( utilizabil de ex . pentr u piscină)sta laţ ie solară M Luna Q Energia termică Ener gia sola ră utilizată ( acop

Ener gia sola ră utilizată ( acop erire so lară )de ener gie solară ( utilizabil de ex . pentr u piscină) Necesarul de energ ie

Necesarul de energ ie car e nu est e a c operit ( Încălzire suplimentară)Ener gia sola ră utilizată ( acop erire so lară ) Documentaţia de proiectare a sistemului

2

D escrierea t ehnică a c ompo nen telor si st emului

2 Descrierea tehnică a c omponentelor sistemului

st emului 2 Descrierea tehnică a c omponentelor sistemului 2.1 Colect ori sola ri Log asol
st emului 2 Descrierea tehnică a c omponentelor sistemului 2.1 Colect ori sola ri Log asol

2.1

Colect ori sola ri Log asol

2.1.1

Colector plan Logasol SKN3.0

P roprietăţi şi caracteristici speciale selec tate

Rapor t av an tajos calitat e-preţ

Durabilitate cr escută dato rită suprafeţei negre, crom ate , rob uste şi rezistente

Tehnică de racordare verific ată în conform i tate cu TÜV

Co nectare rapidă a colec torilor fără unelte speciale

Manevr abilitate uşoară datorită masei de numai 42 kg

Co respunde in tegral normelor naţionale î n vigoare.

Durabilitatea fluidului solar pri n intermediul unui aparat de absorbţi e de cupru

Produs ecologic din mate riale re ciclabile

Marcaj Sola r

Structura şi fun cţia componentelor ( 4 /1)

Bazi nul carcasei colectorilor solari Logasol SKN3 const ă dintr- un profil uşor şi r ezistent din fibră de sticlă. Drept perete posterior se utilizează un panou din alum iniu de 0,6 mm, rezistent, galv anizat. C olectorul este acoperi t c u un geam

se curizat cu o singură foaie de 3,2 mm. Pe sti clă este apl icat un

strat an tireflectorizant, care îi conferă o transparenţă crescută (92 % transmisie de lumină) făcând-o astfel foarte rezi stentă.

O

foarte b ună izolaţie termică şi o eficienţă crescută este

asi

gurată de un str at de 55 mm de vată m iner ală. Aceasta este

rezistentă la temperatur i e xtreme.

Aparatul de abs orbţie este form at din benzi individ uale cu o sup ra faţă neagr ă şi cromată. Un bun transfer termic este

asi gurat de căp tuşirea în form ă de a condu ctei de cupru cu

aceste benzi de absorbţie.

P entru a realiza racordarea hidraulică m ai ra pid şi m ai u şor, colecto rul Logasol SKN3.0 dispune de patr u ştuţuri pen tru furtunur i. Furtunurile solare se montează fără unelte, cu

aju toru l b enz ii din oţel. Colectorii sunt co ncepuţi pentru a fi

uti lizaţi cu furtunur i solare, rezistente la tem peraturi de până

la +170 °C şi p resiun i de până la 6 bar.

M

V 2 3 4 R 5 6 R 8 7
V
2
3
4
R
5
6
R
8
7

V

1

R

R

etur-sola r

V

T

ur-sola r

M

T eaca de imers ie pent ru senzor

1

C apac de sticlă

2

B andă d e absorbţ ie

3

C onductă de cupru

4

C apac pentru conducta col ectoare

5

Perete pos terior al car casei

6

Profil din fibră de stic lă

7

Unghi î mp otriva st ropi rii , di n plastic

8

C apac pentru conducta col ector

Dimensiuni şi da te tehnice 5 /1 şi 5 / 2

4 / 1

S truc tu ra co lectorului plan Lo gasol S KN3.0 -s

D escrierea t ehnică a componente lo r sis temului 2

D imensiunile şi datel e tehnice ale cole ctor ilor plani Logasol SKN3.0

Logasol SKN 3.0-s L oga sol SKN3.0-w M V V M V V 2 0
Logasol SKN 3.0-s
L oga sol SKN3.0-w
M
V
V
M
V
V
2 0
7 0
90
114 5
R
90
R
R
R
2070
1 14 5
R Re tur-sola r
V
Tur-solar
M
Punct de măsurare a te mper aturi i
( t eaca de imersie a senzorului)

5 / 1

D imensiunil e colectorilor plan i Lo gas ol SKN3.0-s (vert ical) şi SKN3. 0-w (orizontal)

Colector plan

L ogasol SKN3.0-s

L ogasol SKN 3.0-w

Mod de montare

v

ert ical

o

rizontal

S uprafaţ a exterioară (suprafaţa brut ă)

m 2

 

2

, 37

 

2

,37

S uprafaţ a utilă (supra faţ a de captare a razelor sola re)

m 2

 

2

, 25

 

2

,25

S uprafaţ a absorber ul ui (Supr afaţa netă)

m 2

 

2

, 23

 

2

,23

Capacitat ea absorberul ui

l

 

0

, 86

 

1

,25

S elect ivitat e

G rad de absorbţie G rad de emisie

 

0 ,92 până la 0,94 0 ,12 până la 0,16

 

Masă

k g

 

4

2

R anda ment

η 0

%

 

1)

Coeficientul efectiv de trans fer al căl durii

k 1

W /( m 2 · K) W /(m 2 · K 2 )

 

1)

k 2