Sunteți pe pagina 1din 8

PANOURI ŞI SISTEME

FOTOVOLTAICE
Cuprins

I. Introducere 3
II. Istoric 3
III. Panourile fotovoltaice. Sisteme Fotovoltaice 3
III. 1. De la celula la sistem 3
III. 2. Sisteme fotovoltaice 4
IV. Principalele caracteristici ale sistemelor fotovoltaice 6
V. Cazuri particulare 6
VI. Concluzii 7
VII. Bibliografie 8

2
I. Introducere

Soarele este, o vastă sursă de energie. Într-un singur an, el trimite spre Pământ de 20.000
de ori energia necesară întregii populaţii a globului. În numai trei zile, Pământul primeşte de la
soare echivalentul energiei existente în rezervele de combustibili fosili.
Datorită creşterii demografice, concentrărilor urbane, precum şi a ridicării nivelului de
trai, resursele energetice sunt în continuă scădere. Diminuarea resurselor a condus la găsirea de
noi alternative pentru producerea de energie electrică.
Printre generatoarele care pot realiza conversia directă a energiei electrice şi în care se
pun mari speranţe, pe primul loc sunt celulele fotovoltaice, numite şi celule solare, atunci când
energia primară o reprezintă radiaţiile soarelui.
Celulele fotovoltaice transformă energia luminoasă transmisă de razele solare în energie
electrică. În ultimii ani au apărut noi tehnologii de conversie fotovoltaică cu o eficienţă mare şi
preţ redus. Sistemele fotovoltaice sunt uşor de mânuit, au nevoie rar de întreţinere şi nu poluează
mediul înconjurător. În general sistemele fotovoltaice reprezintă o opţiune economică pentru
locuinţe izolate, deoarece folosirea unor surse adiţionale de energie electrică, precum şi
conectarea la reţea sunt foarte costisitoare sau chiar imposibile.
Pe viitor aplicaţiile celulelor fotovoltaice vor fi mult mai răspândite pe un domeniu mai
larg, ca de exemplu:
• vom putea purta o jachetă sau un rucsac care să ne încarce telefonul mobil în timp
ce facem o plimbare;
• sau un cort a cărui prelată să încarce baterii întreaga zi pentru ca apoi să ofere
lumină noaptea;
• sau o folie de plastic care, pusă pe geamul din spate al maşinii să permită
funcţionarea unui DVD player [2], [3].

II. Istoric

Prima celulă fotovoltaică convenţională fost realizată în anul 1950. În anul 1960 celula
fotovoltaică a fost utilizată pentru alimentarea sateliţilor. În 1970 s-au deschis noi oportunităţi în
utilizarea panourilor fotovoltaice pentru zone izolate şi în telecomunicaţii. În 1980 panourile
fotovoltaice cele mai populare surse pentru dispozitivele electronice incluzând ceasurile,
calculatoarele, radiourile, lanternele, baterii mici. După criza energetică din 1970 s-au depus
eforturi semnificative pentru dezvoltarea sistemelor fotovoltaice, în ceea ce priveşte
comercializarea şi utilizarea lor în aplicaţii casnice [7].

III. Panourile fotovoltaice. Sisteme Fotovoltaice

III. 1. De la celula la sistem

Celulele fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică. Elementul de bază al


celulelor solare fotovoltaice este siliciul. Pentru a putea utiliza energia solară în scopuri practice
sunt necesare mai multe celule care să furnizeze o cantitate mai mare de curent. Celulele sunt
conectate electric. Ele pot fi grupate în panouri, apoi în module care reprezintă componenta
principală a sistemului fotovoltaic, Figura 1.

3
Figura 1. Celula, panoul, modulul, sistemul.

III.2 Sisteme fotovoltaice

Funcţionarea sistemului este condiţionată de prezenţa unor elemente de legătură care să


realizeze un bun control, stocare, distribuire şi convertire a energiei produse de sistem.
Un sistem fotovoltaic trebuie să conţină: panouri, baterie (pentru stocarea energiei pe
timpul nopţi), invertor (transformă curentul direct în curent alternativ), regulator (previne
supraîncărcarea / descărcarea bateriei).
Pentru ca un sistem fotovoltaic să funcţioneze în timpul nopţi este nevoie de stocarea
energiei cu ajutorul unei bateri. Capacitatea acestor sisteme depinde de intensitatea luminoasă şi
temperatura sistemelor.
Sistemele fotovoltaice sunt clasificate în trei categorii:
1) Sisteme Stand-alone (sisteme izolate)
2) Sisteme Grid-connected (conectate la reţea)
3) Sisteme hibride

1) Sisteme Stand-alone (sisteme izolate)

Sistemul stand-alone este desemnat pentru a opera independent de reţeaua electrică. Sunt
utilizate în general pentru locuinţe îndepărtate, pomparea apei la ferme izolate.
Principalele componentele ale acestui sistem sunt:
- panoul
- bateria
- regulatorul de încărcare.

Aceste aplicaţii fotovoltaice pot avea o dispersie foarte mare, chiar şi în ţările mai puţin
dezvoltate care nu au o infrastructură dezvoltată.
Pentru alimentarea consumatorilor în curent alternativ, curentul obţinut de la generatorul
solar fotovoltaic trebuie convertit prin intermediul unui invertor.
Alimentarea sistemelor izolate: sistemele fotovoltaice alimentează la ora actuală, în toata
lumea, mii de sisteme de comunicaţii izolate. Ele pot fi reprezentate de sisteme radio, telefoane,
sisteme de control şi multe altele. Pentru prevenirea coroziunii se foloseşte protecţia catodică,
adeseori alimentată de panouri fotovoltaice. Capacitatea bateriilor scade dacă acestea nu sunt
folosite o perioadă mai lungă de timp. Pentru a prevenii această problemă sistemele fotovoltaice
pot furniza bateriilor un curent mic şi constant. Sistemele de avertizare izolate pot fi de asemenea
alimentate de electricitatea solară. În Statele Unite există peste 6000 de sisteme de iluminat
alimentate cu panouri fotovoltaice. Pentru a menţine unele sisteme de irigaţii se foloseşte energia
electrică solară obţinută cu ajutorul celulelor fotovoltaice [4], [5], [6].

4
Figura 2. Sisteme autonome: a) pentru parcuri b) pentru semnalizare – semafor [8].

2) Sistemele Grid-connected

Sistemele grid-connected sunt legate la reţea. Ele convertesc curentul direct produs de
panourile fotovoltaice cu ajutorul unui invertor în curent alternativ. În cazul în care cantitatea de
energie provenită de la sistemele fotovoltaice este deficitară atunci necesarul de energie este
preluat de la reţeaua electrică. Surplusul provenit de la sistemele fotovoltaice este preluat de
reţea, astfel toată energia, astfel se realizează o utilizare completă a energiei. Sistemul grid-
connected este format din următoarele componente: panou, baterie, invertor, cabluri,
întrerupătoare, diode.
Au fost realizate baterii speciale dedicate aplicaţiilor solare cu un prag de descărcare jos
şi cu o durată de viaţă lungă.
Acestea trebuie întotdeauna să funcţioneze împreună cu un regulator de încărcare, care
controlează automat regimul de încărcare/ descărcare, prevenind astfel supraîncărcarea sau
descărcările adânci.
Sistemele grid-connected sunt utilizate pentru clădiri care sunt legate la reţea.
Aplicaţii casnice: unele locuinţe folosesc sistemele fotovoltaice pentru a înlocui sau
suplimenta sursele de energie electrică convenţionale. Un sistem casnic independent este format
din panouri solare, o baterie care stochează energie pe timpul nopţii, şi un mecanism ce permite
aparatelor casnice convenţionale să fie alimentate cu electricitate solară [4], [5], [6].
În Figura 3 este prezentată alimentarea unei locuinţe prin sistemul cu conectare la reţeaua
electrică.

Figura 3. Sistem grid – connected [7].

5
3) Sistemele hibride

Prezintă o sursă de energie regenerabilă alternativă (ex: sistem fotovoltaic legat de o


turbină eoliană). În cazul în care energia produsă de unul din sisteme nu este suficientă,
compensarea este asigurată de celălalt sistem [4], [5], [6].

IV. Principalele caracteristici ale sistemelor fotovoltaice

Modularitatea: Un sistem fotovoltaic poate fi proiectat pentru o uşoară extindere. Dacă


cererea de putere ar creşte, singurul obstacol care poate interveni în expandarea sistemului
fotovoltaic este lipsa spaţiului necesar amplasării modulelor suplimentare (lipsa unui spaţiu
iluminat de soare).
Autonomia: Nu necesită un consum suplimentar şi cheltuieli de întreţinere. Alimentarea cu
combustibil convenţional şi depozitarea lui poate costa mai mult decât combustibilul însuşi. Energia
solară este oferită gratis. Practic cheltuielile vor putea fi acoperite în timp, tocmai datorită faptului că
energia solară uniform distribuită pe toată suprafaţa Pământului, nefiind cotizată.
Durabilitate: Marea majoritate a modulelor fotovoltaice de astăzi sunt bazate pe
tehnologii care au dovedit o degradare minimă după 20 de ani de funcţionare, ele fiind garantate
30 de ani. Trebuie să ţinem cont de faptul că această problemă s-ar putea datora diferenţei
condiţiilor de mediu în care s-au testat. Un mare avantaj pe care-l prezintă sistemele fotovoltaice
este acela că se pot integra în clădiri, pot înlocui subansamble, materiale de construcţie sau chiar
întregi părţi componente ale clădiri cum ar fi de exemplu acoperişul [1], [2].

V. Cazuri particulare

1. În Republica Dominicană s-a demarat un program de promovare a energiei electrice


solare în mediul rural. În urma acestui program, început în anul 1985, s-au instalat peste 1000 de
sisteme fotovoltaice.

2. Panourile fotovoltaice pot oferi o sursă de energie sigură şi pentru perioade scurte de
timp, sau în cazul în care este nevoie neapărată de electricitate. Acesta a fost cazul în SUA,
Florida, după ce uraganul “Andrew” a distrus aproape toate posibilităţile de alimentare cu
energie electrică.

3. O instalaţie fotovoltaică alimentează sistemul de comunicaţii de pe vârful Onyx în


SUA, California. Staţia se află la 3300 de metri altitudine, condiţiile meteo fiind adeseori foarte
aspre cu vânturi ce ating o viteză de 200 km/h şi zăpezi ce depăşesc 2 metri. Înainte de instalarea
sistemului de alimentare solară, staţia folosea 3 generatoare diesel de 7.5 kW ce consumau
26500 L de combustibil anual.

4. În Mali, Africa au fost instalate în jur de 100 de sisteme de extragere a apei alimentate
fotovoltaic. Acest proiect a ajutat foarte mult societăţile sărace africane, [1], [2], [3].

6
VI. Concluzii

Energia solară nu este chiar gratuită. Pentru valorificarea ei sunt necesare investiţii şi o
reducere a consumurilor energetice.
Sistemele sunt: sigure, operarea este simplă şi silenţioasă, flexibile, nu poluează,
întreţinere uşoară. Sistemul fotovoltaic nu prezintă o eficacitate mare pentru consumuri ridicate
de energie electrică.
Odată cu apariţia problemelor legate de nesiguranţa mediului înconjurător, construirea
unor clădiri eficiente din punct de vedere energetic a câştigat o mai mare popularitate. Deşi este
probabil că, cel puţin în unele cazuri au existat şi cauze tehnice, utilizarea sistemelor solare pe
scară largă s-a lovit de alte dificultăţi, între care cele mai importante au fost următoarele:
• lipsa competitivităţii;
• sisteme constructive ineficiente;
• condiţiile economice [9].
După acordul de la Kyoto toate ţările din Uniunea Europeană împreună cu Elveţia şi
Norvegia şi-au impus sarcini ambiţioase de reducere a emisiilor poluante, una din alternativele
prioritare fiind utilizarea energiei solare.
Două aspecte principale pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării în domeniul fotovoltaic sunt:
• reducerea costurilor pentru celule şi module, prin costuri de producţie scăzute şi
îmbunătăţirea eficienţei;
• creşterea performanţelor şi reabilitarea sistemelor prin îmbunătăţirea
componentelor şi a sistemelor de testare.

Este necesară definirea unei strategii şi a unui plan de aplicare privind extinderea
utilizării energiilor regenerabile pe scară largă în viitor cât şi un program educativ atât la nivelul
fiecărei ţări cât şi la nivelul fiecărui individ privind importanţa conservării şi eficienţei energetice
[4], [5], [6].

7
VII. Bibliografie

1. www.solara.ro
2. www.rqa.ro
3. www.adcon.
4. www.iem.pub.ro
5. www.fsecucf.edu
6. www.can red.gc.ca
7. www.renewableenergyacces.com
8. www. solair - systems.ro
9. Tehnologii noi şi regenerabile - cursul nr.13.Elaborat de Dumitru Finta, Silvian Fara, IPA
S.A. Bucureşti Octombrie, 2003.