Sunteți pe pagina 1din 8

Tel: 0742 02 29 94

0735 50 06 44
Fax: 0359 42 57 81
E-mail: info@profi-solar.ro
Web: www.profi-solar.ro
Adresa:Salard nr.454 Bihor

Omul prevăzător este orientat spre viitor şi foloseşte


ENERGIA SOLARĂ
1.Panouri solare
2.Boiler
3.Pompă
4.Supapă cu trei căi
Încălzirea piscinei cu panouri solare 5.Filtru
6.Intrare apă rece
7.Ieşire apă caldă
8.Aerisitor
9.Vas de expansiune
10.Regulator
11.Supapă de siguranţă

1.Panou solar
Panou solar sistem cu circuit 2.Boiler
3.Regulator
închis 4.Pompă
5.Vas de expansiune
6.Cazan
7.Ieşire apă caldă
8.Intrare apă rece

Sistem solar pentru apă caldă şi


aport la căldură

1.Panou solar
2 Supapă cu 3 căi
3.Boiler
4. Cazan
5,6,7 Calorifer
8.Pompă
9.Vas de expansiune
10. Supapă de siguranţă
11. Regulator
Posibilităţi de exploatare a energiei solare
Cele mai cunoscute resurse energetice folosite astăzi sunt resursele energetice fosile cum ar fi cărbune, gaz metan,
petrol, etc. Posibilităţile de exploatare a acestor resurse energetice sunt limitate. Descoperirea şi căutarea noilor surse
este foarte costisitoare, dar şi aşa, folosind noile surse descoperite, volumul resurselor energetice scade în continuare
faţă de necesarul zilnic. Prin folosirea acestor combustibili, prin arderea lor ajung în aer deşeuri care deteriorează
calitatea aerului (monoxid de carbon, oxid de sulf), se accentuează încălzirea globală care pune în pericol echilibrul
energetic al Pământului. Ca urmare aerul poluat din cauza arderii acestor combustibili devine tot mai nociv pentru
natură, faună şi floră. Creşte numărul calamităţilor naturale, care sunt semne de avertisment, pentru toţi cei
răspunzători, să caute soluţii pentru remedierea acestei situaţii. Omul responsabil trebuie să facă schimbări radicale
cât mai curând.

Conform experţilor soluţia este un mod de viaţă ecologic, care înseamnă economisirea resurselor
energetice existente, respectiv folosirea resurselor energetice regenerabile.
Resursele energetice regenerabile sunt resurse care periodic se autocompletează la acelaş nivel prin echilibrul
energetic al naturii, practic sunt inepuizabile de către om, şi exploatarea lor nu cauzează poluări sau deteriorări
iremediabile în echilibrul energetic natural al Pământului. Caracteristrica principală a resurselor regenerabile este
elementul care creează, respectiv susţine aceste tipuri de resurse adică Soarele. Radiaţiile solare au efecte diferite
asupra mediului înconjurător şi pot fi folosite direct sau indirect ca şi posibilităţi de resurse energetice.

Resurse energetice folosite  Exploatare pasivă


 Energie eoliană
indirect  Exploatare activă
 Energia apei
Energia solară folosită în mod
 Biomasa  Panouri solare pentru apă caldă,
direct
 Energie geotermică încălzire sau energie electrică

Caracteristicile radiaţiilor solare


Cea mai importantă sursă energetică a Pământului este Soarele. Datorită radiaţiilor solare, solul, respectiv aerul care
înconjoară Pământul se încălzeşte, cu toate că spaţiul cosmic în care se află Pământul are o temperatură medie de –270°C, iar
Pământul are o temperatură medie anuală de +17°C. Astfel se creează spaţiul vital pe Pământ. Soarele este o plasmă
compusă din hidrogen şi alte gaze, iar prin fuziunea nucleară a nucleelor de hidrogen în heliu se generează energia solară.
Din cauza fuziunii nucleare temperatura la suprafaţa soarelui este aproximativ 6000°K. Datorită acestei temperaturi ridicate
Soarele emite în spaţiul cosmic unde electromagnetice de frecvenţă joasă sub forma luminii şi căldurii. Din energia solară totală
(4x1023 kW) pe suprafaţa Pământului ajung 173×1012 kW. Din totalitatea energiei solare care ajunge la limita atmosferei noastre
doar o parte va ajunge pe suprafaţa Pământului. Din totalul energiei solare 23% este absorbit de gazele ce compun atmosfera
noastră, 26% se reflectă în spaţiul cosmic. Astfel pe suprafaţa Pământului ajunge doar 51% din totalul radiaţilor solare, din care
33% sub forma razelor de frecvenţă joasă, iar 18% ca şi radiaţie difuză. Din acesta suprafaţa Pământului va reflecta 10% din
care 5% se absoarbe în atmosferă iar 5% ajunge înapoi în spaţiul cosmic. Resursele solare ale Pământului, sunt inepuizabile,
sunt cu câteva mii de ori mai mari decât necesarul pentru consum, cu toate că nivelul acestei energii nu este întotdeauna
constantă, având variaţii în funcţie de starea vremii meteorologice,
care este influenţată de poziţia Pământului faţă de Soare.
Se reflectă

- radiaţii ultraviolete 9%. Atmosferă

Se absoarbe
- lumina vizibilă 49%.

- lumina invizibilă, radiaţii infraroşii 42%


Radiaţie difuză + radiaţie directă Radiaţia
globală pe suprafaţa Pământultui
Suprafaţă

Din cele de mai sus reiese că radiaţia solară odată ajunsă în atmosferă deja îşi pierde din energia sa, respectiv starea vremii
influenţează la fel acest fenomen, deoarece norii, ceaţa absorb sau reflectă o parte a acestor raze. Din cauza diferenţei de
23,5° între axa de rotaţie a Pământlui şi orbita de rotaţie în jurul Soarelui, Soarele pare să fie în locuri diferite în fiecare zi al
anului. În timpul iernii Soarele este situat mai înalt ceea ce influenţează volumul energiei folosite. România este situată între
45,8° şi 48,6° latitudine nordică, astfel numărul orelor însorite este circa 2100 ore/an. Mărimea energiei solare care ajunge la
noi este circa 1300 kWh/m2 anual, cu puncte culminante vara la amiaz, când cerul este senin, poate să ajungă chiar şi la 1000
W/m2. Cea mai mare parte a acestei energii circa 1450 kWh/m2 ajunge pe suprafeţele înclinate spre sud la 40-42°. La aceşti
parametrii se mai adaugă poziţionarea respectiv înclinarea panoului solar, tipul panoului solar, randamentul acestuia. Se pune
întrebarea dacă merită să instalăm şi să poziţionăm în continuare panourile în unghiul optim pentru absorbţie? Deoarece
majoritatea razelor solare nu sunt direcţionate respectiv sunt difuze, randamentul primit în plus cu orientarea continuă a
panourilor nu stă în echilibru cu costurile mărite cu poziţionarea continuă.
Construcţia generală a panourilor solare
În România climatul este favorabil pentru folosirea panourilor solare, bazate pe circulaţia unui lichid de
încălzire.

Sistemele solare care ajută la aportul la căldură şi apă caldă se compun din următoarele:

· Panoul solar, este suprafaţa care absoarbe radiaţiile solare şi transmite energia solară absorbită cu ajutorul unui
lichid.

· Boilere, care stochează apa caldă, încălzită cu ajutorul energiei solare absorbite de panoul solar.

· Elemente de control, de reglare şi siguranţă. Aici se include şi pompa, automatizările, vasul de expansiune,
supapa de siguranţă, senzori de presiune şi termometre, regulator, ventile şi alte accesorii.

· Ţevi ce fac legătura între panou, boiler şi consumator.

Panourile solare în funcţie de lichidul din panou pot fi cu un singur circuit sau cu două
circuite.

La sistemele solare cu un singur circuit, lichidul care circulă în panou este însuşi apa care se încălzeşte şi care pe
urmă va ajunge la consumator. Avantajul acestor sisteme este simplitatea, iar dezavantajul este că poate fi folosit doar în
perioadele anului cu peste 0°C, un alt dezavantaj fiind depunerile în sistem, depunerile de calcar, respectiv fierberea apei în
sistem.

· La sistemele cu două circuite, circuitul din panou este închis, iar lichidul din panou este un fel de antigel de bună
calitate, care va transmite căldura mai departe. Antigelul încălzit va preda apei din boiler căldura acumulată cu ajutorul unui
schimbător de căldură. Se poate înlocui antigelul cu apă, care trasmite respectiv absoarbe mai bine căldura, numai că în acest
caz este necesar un mic vas de stocare, şi automatizări în plus. Avantajul sistemelor cu circuit dublu este că se pot folosi pe tot
parcursul anului, deci randamentul anual este mai mare, şi nu există depuneri de calcar, iar dezavantajul lor este preţul mai
ridicat, şi punerea în funcţiune mai complexă.

În funcţie de modul de transmitere a lichidului în sistem, sistemele solare pot fi cu pompă de


recirculare electrică sau pe baza principiului termosifon.

- Sistemele pe baza principiului termosifon se bazează pe diferenţa de densitate a agentului termic la diferite
temperaturi. În aceste cazuri rezervorul de stocare a apei calde este situat deasupra panoului solar, deoarece apa caldă
din cauza densităţii se ridică în sus, în rezervor, iar apa rece fiind mai grea ajunge în panou unde va fi încălzită.
Avantajul acestui sistem este simplitatea, fără pompă electrică şi automatizări, iar dezavantajul este că poziţionarea
rezervorului este strictă. În aceste sisteme diferenţa de presiune este destul de mică, din această cauză se pot folosi
doar panouri, ţevi şi boilere cu presiune joasă.

- Sistemele cu pompă de recirculare folosesc pompe electrice pentru transmiterea lichidului de încălzire. Avantajul
acestor sisteme este, că rezervorul poate fi poziţonat oriunde, se pot construi sisteme complexe, nu este necesară
folosirea elementelor de rezistenţă la flux redus. Cu oprirea şi repornirea pompei, sau cu modificarea turajului, sistemul
se poate regla uşor. Dezavantajul acestui sistem este preţul de achiziţie, respectiv costurile de exploatare mai ridicate.
Dimensionarea panourilor solare
Datorită condiţiilor meteorologice din România nu este posibilă furnizarea pe tot parcursul anului a energiei solare necesare
pentru diverse utilizări. Din această cauză sistemele de încălzire cu panouri solare funcţionează de obicei paralel cu
sistemele de furnizare a energiei termice obişnuite. La instalarea unui sistem solar este foarte importantă dimensionarea
acestuia, care se stabileşte în funcţie de necesităţile totale, respectiv în funcţie de raportul de energie termică furnizată de
sistemul solar şi sistemul de încălzire obişnuit. Raportul între energia furnizată de sistemul solar şi totalul energiei termice
necesare o numim raportul solar. Al doilea parametru important al sistemului solar este randamentul sistemului, care se
calculează ca şi raport între volumul radiaţiilor solare care ajung pe suprafaţa panoului solar, şi volumul radiaţiilor absorbite
şi folosite. Cei doi parametri se pot vedea în graficul de mai jos, din care reiese că cele două elemente funcţionează invers.
Sistemele cu raportul solar scăzut funţionează la un randament mai ridicat, iar sistemele cu un raport solar ridicat
funcționează cu un randament mai scăzut. Raportul solar optim depinde de mai mulţi parametrii. La sisteme mai mici, pentru
încălzirea apei menajere pentru familii, este foarte probabil să ajungem la un randament de până la 50-70%. La sisteme mai
mari, randamentul optim este de 20-50%, dar şi în acest caz economisirea este semnificativă. La ambele sisteme este foarte
important randamentul şi exploatarea continuă pe tot parcursul anului, respectiv perioada de recuperare a cheltuielilor de
achiziţie.

Raportul solar = Energia termică din panou / Energia termică necesară

Randamentul sistemului = Radiaţiile solare absorbite / Radiaţiile solare folosite efectiv de panou

Harta solară
4,117 -4,227.7
4,227.7-4,338.4
4,338.4-4,449.1
4,449.1-4,559.8
4.559.8-4,670.5
4,670.5-4,781.2
4,781.2-4,891.9
4,891.9-5,002.6
5,002.6-5,113.3
5,113.3-5,224

ian feb mart apr mai iun iul aug sep oct noi dec

Dimensionarea panourilor solare este posibilă doar cu


Media zilnică a energiei radiaţilor ajutorul unui soft informatic, care după introducerea
solare pe o suprafaţă orientată tuturor parametrilor reali, poate să facă calculele
spre sud, cu o înclinare de 35°în complexe, pentru varianta optimă a sistemului.
[W/m2]
Fără acest soft simulativ este foarte greoaie
dimensionarea corectă a sistemului solar. Dar există
hărţi şi aplicaţii simple cu ajutorul cărora se pot face

Orele zilei Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

6–7 - - 23 41 72 95 80 54 31 - - -
7–8 - 52 87 123 141 164 149 137 114 68 34 -
8–9 67 119 205 266 290 337 302 287 241 175 84 63
9 – 10 133 249 335 427 485 529 496 472 401 309 173 105
10 – 11 199 313 462 579 694 792 707 657 560 427 220 170
11 – 12 248 352 525 663 836 999 876 764 646 524 291 207
12 – 13 245 352 514 645 812 949 858 759 623 498 285 212
13 – 14 201 302 425 545 648 768 667 616 515 414 230 168
14 – 15 127 202 300 380 457 509 454 431 370 296 152 99
15 – 16 56 108 176 240 283 321 278 266 219 157 66 46
16 – 17 - 22 76 119 144 168 148 129 102 56 33 -
17 – 18 - - 19 41 72 96 80 52 25 - - -
2
Total Wh/m /zi 1276 2041 3146 4069 4934 5761 5095 4621 3847 2925 1568 1070
Sistem solar pentru apă caldă menajeră cu rezervor şi
rezistenţă electrică
Panourile solare încălzesc un singur boiler stativ cu un singur schimbător.

Folosirea rezistenţei electrice este indicată şi recomandată doar în cazul în


care, energia solară nu asigură temperatura dorită.

Sistem solar pentru apă caldă


menajeră şi încălzirea piscinei
Panourile solare încălzesc apa caldă
menajeră prin boilerul stativ cu doi
schimbători, prin schimbătorul inferior,
iar piscina este încălzită prin
schimbătorul extern montat în circuit.
Regulatorul poate diferenţia tipul de
consum, astfel panourile solare vor
încălzi prima dată boilerul pentru apă
caldă menajeră şi doar după aceea
Sisteme solare pentru apă caldă piscina. Acest mecanism este rezolvat
menajeră, aport la căldură şi cu ajutorul vanei cu 3 căi, sau cu vană
încălzirea piscinei motorizată.
Menţinerea temperaturii necesare
Panourile solare încălzesc apa caldă pentru apa caldă menajeră este
menajeră prin boilerul stativ cu doi asigurată în primul rând de panouri
schimbători, prin schimbătorul inferior, solare şi în al doilea rând prin
aportul la încălzire este asigurat prin schimbătorul superior al boilerului sau
boilerul stativ cu un schimbător, iar prin cazan.
piscina este încălzită prin
schimbătorul extern montat în circuit.
Regulatorul poate diferenţia tipul de
consum, astfel panourile solare vor
încălzi prima dată boilerul pentru apă
caldă menajeră cu doi schimbători,
apoi boilerul cu un schimbător pentru
aport la încălzire şi ultima dată piscina
prin schimbătorul extern. Acest
mecanism este rezolvat cu ajutorul a
două vane cu 3 căi sau cu vană
motorizată.

Menţinerea temperaturii necesare


pentru apa caldă menajeră este
asigurată în primul rând de panouri
solare şi în al doilea rând prin
schimbătorul superior al boilerului,
sau prin cazan. Aportul la căldură
este asigurat în primul rând de
panourile solare iar în al doilea rând
prin cazan. Apa din piscină se poate
încălzi printr-un al doilea schimbător
extern montat în serie în circuit, cu
panouri solare, prin boilerul pentru
aport la încălzire, sau prin cazan.
Produse
Seria 1800 / Panouri solare cu tuburi vidate, mărimea unui tub 58 x 1800 mm
58-1800-10 C58 mm1800 mm 10 buc
58-1800-15 C58 mm1800 mm 15 buc
58-1800-20 C58 mm1800 mm 20 buc
58-1800-24 C58 mm1800 mm 24 buc
58-1800-30 C58 mm1800 mm 30 buc

Panouri plane 1927 x 927 x 90


Panouri plane Interior aluminiu / Sticlă de rezistenţă
Panouri plane Interior cupru / Sticlă de rezistenţă

Seria 1700 / Super Heat Conduction Metal Vacum Tube (SHCMV)


Panouri de ultimă generaţie cu un randament mărit cu 20%. Poate funcţiona cu mai puţine tuburi, dar cu acelaşi randament,
necesită mai puţin loc.
70-1700-10 C70 mm1700 mm 10 buc
70-1700-20 C70 mm1700 mm 20 buc
Tuburi solare rezervă
1,8-58 tub 1800 mm 58 mm
1,8-58 complet 1800 mm 58 mm
1,7-70 complet 1700 mm 70 mm
Suport pentru acoperiş seria 1800
Seria 58-1800 pentru acoperiş înclinat
Seria 58-1800 10 suport pentru acoperiş terasă
Seria 58-1800 20 suport pentru acoperiş terasă
Seria 58-1800 30 suport pentru acoperiş terasă
Suport pentru seria 1700
70-1700 suport pentru acoperiş înclinat
70-1700-10 suport pentru acoperiş terasă
70-1700-20 suport pentru acoperiş terasă
Regulatoare RESOL—conţin senzori de temperatură
DeltaSol AX Regulator diferenţe de temperatură
DeltaSol BS Pro Regulator cu 2 ieşiri pentru motor
DeltaSol E Regulator programabil configurare liberă
DeltaSol M Regulator programabil configurare liberă
SP 23 Regulator cu 6 ieşiri pentru motor

Staţii solare fără regulator


Staţie solară Dn 20 simplu
Staţie solară Dn 20 dublu
Boiler cu încălzire indirectă stativ cu doi schimbători maximum: 10 Bar
ISSWW 200 200 litri 0,5 / 0,7 m²
ISSWW 300 300 litri 0,9 / 1,4 m²
ISSWW 400 400 litri 1,0 / 1,5 m²
ISSWW 500 500 litri 1,2 / 1,8 m²
ISSWW 800 800 litri 1,2 / 3 m²
ISSWW 1000 1000 litri 1,5 / 3,5 m²
Boiler fără schimbător
ISPHO 500 500 litri
ISPHO 800 800 litri
ISPHO 1000 1000 litri
Boiler cu încălzire indirectă stativ cu un schimbător
ISPHW 800 800 litri 3 m²
ISPHW 1000 1000 litri 3,5 m²
Boiler cu încălzire indirectă stativ cu un schimbător maximum: 10 Bar
ISSW 300 300 litri 1,4
ISSW 400 400 litri 1,5
ISSW 500 500 litri 1,8
Boiler electric cu un schimbător
Boiler 80 litri
Boiler 100 litri
Boiler 120 litri
Boiler 140 litri
Boiler Kombi cu încălzire indirectă stativ cu un schimbător
TTS 750/200 750/200 litri 2,5 m²
TTS 900/230 900/230 litri 3 m²
Accesorii pentru boiler ISS
ISS 2 kW rezistenţă electrică 2 kW
ISS 3 kW rezistenţă electrică 3 kW
ISS schimbător suplimentar 1 m²

Antigel pentru instalaţii solare


10 litri de concentrat antigel de monopropilenglicol

Ventil de zonă motorizată / Tip Honeywell


VC-A ventil 3/4"
VC-M vană cu 3 căi 3/4"
VC-A ventil 1"
VC-M vană cu 3 căi 1"
VC 4013 motoraş
VC 4613 motoraş

Vană de amestec motorizată / Tip Honeywell


Vană de amestec cu 3 căi V 135-1 "
Vană de amestec cu 3 căi V 135-11/ 4 " ( 5/4)
Vană de amestec cu 3 căi 135-3/4 "

Vană de amestec termostatică / Tip Honeywell


T 100 R AA 0-50
T 100 R AB 30-70

Pompă solar
Wilo Star RS15/6
Wilo Star ST20/11

Pompă solar pentru încălzire


GHN 25/65-180 25/60
GHN 32/80-180 32/80
GHN 32/120-180 32/100
Sisteme pentru încălzirea piscinei
Seria 70 20 KW 20 m3
Seria 130 38 KW 40 m3
Seria 180 53 KW 60 m3
Seria 250 73 KW 80 m3
Seria 300 88 KW 100 m3
Seria 500 146 KW 160 m3
Seria 1000 293 KW 330 m3

Vas de expansiune solar fix cu membran butil


18 litri 3/4"
25 litri 3/4"
35 litri 3/4"
50 litri 3/4"
80 litri 3/4"
105 litri 3/4"

Vas de expansiune pentru încălzire


25 litri 3/4"
50 litri 3/4"

Vas de expansiune pentru apă caldă


18 litri 3/4"
24 litri 3/4"
50 litri 3/4"HMV
Aerisitor, accesorii
Aerisitor automat
Aerisitor manual cu racord de 90 grade cu inel prin presare
Robinet solar GĄ 3/4" ( termorezistent 170°C )
Robinet solar G 1" ( termorezistent 170°C )
Capac închidere aerisitor
Separator bule de aer tip solar
Supapă de siguranţă de 6 bari 1/2"
Sistem complet apă caldă menajeră pentru Sistem complet apă caldă menajeră pentru
familie de 3-4 persoane familie de 5-6 persoane
 58x1800 mm-30 de tuburi vidate  58x1800 mm– două panouri de 20 de
 Suport pentru acoperiş înclinat tuburi vidate
 ISSWW Puffer de 200 litri  Suport pentru acoperiş înclinat 2 buc.
 Regulator tip DeltaSol BS  ISSWW Puffer 300 litri
 Vas de expansiune 25 litri  Regulator tip DeltaSol BS
 Concentrat de monopropilenglicol  Vas de expansiune 25 litri
(antigel) - 10 litri  Concentrat de monopropilenglicol
 Supapă aerisitor automat (antigel) - 10 litri
 Staţie solară DN 20  Supapă aerisitor automat
 Staţie solară DN 20

—————————— ——————————

Sistem complet apă caldă menajeră pt. 2 Sistem complet apă caldă menajeră pt. 4 pers.
persoane şi aport la căldură pt. casă 80-100 m2 și aport la încălzire pt. casă 130-150 m2
 58x1800 mm– panou de 30 de tuburi  58x1800 mm– panou de 30 de tuburi
vidate—3 buc vidate—5 buc
 Suport pentru acoperiş înclinat 3 buc.  Suport pentru acoperiş înclinat 5 buc.
 Rezervor 120 litri pentru apă caldă  ISSWW Puffer de 200 litri pentru apă
menajeră cu încălzire electrică caldă menajeră
 ISSWW Puffer de 200 litri pentru încălzire  ISSWW Puffer de 300 litri pentru încălzire
 Regulator tip DeltaSol E  Regulator tip DeltaSol E
 Vas de expansiune închis de 25 litri  Vas de expansiune închis de 50 litri
 Concentrat de monopropilenglicol  Concentrat de monopropilenglicol
(antigel) - 10 litri (antigel) - 10 litri
 Aerisitor automat + separator bule de aer  Aerisitor automat
tip solar  Staţie solară DN 20
 VC-A ventil cu 3 curse 3/4”-2 buc.  VC-A ventil cu 3 curse 3/4”-2 buc.
 VC-4013 motor  VC-4013 motor
 VC-4613 motor  VC-4613 motor
 Staţie solară DN 20  Modul releu pt. încălzire paralelă—1 buc.
 Modul releu pt. încălzire paralelă—1 buc.

—————————— ——————————

Pentru instalarea sistemului de apă caldă menajeră—materiale de montaj: țevi, izolații, fitinguri, robineți aprox. 365
EUR, pentru sisteme de apă caldă menajeră + aport la încălzire aprox.730 EUR + Manoperă. Prețurile nu conțin TVA.