Sunteți pe pagina 1din 23

GHID DE PROIECTARE

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE


LA ACTIUNI
SEISMICE IN CAZUL FUNDARII
DI RECTE
lndicativ: GP014 - 1997
3
2
CU PRINS
GHIO DE PROIECTARE. CALCULUL Indicativ: GP-014-97
TERENUL UI DE FUNDARE LA ACTIUNI I inlocui�te: C 239-92
pag. _ _
SEISMICE IN CAZUL FUNDARII DIRECTE
I.GENERALITATI .......................... 5
1. GENERALITATI
2. CALCULUL TERENURILOR DE FUNDARE LA STAREA
LIMITA DE CAPACITATE PORTANTA LA ACTIUNI
I.1. Prezentul ghid de proiectare stabile$te modul de calcul al
SEISMICE ............................. 6
terenului de fundare sub actiunea funda1iilor directe 1inand seama $i
3.EVALUAREA TASA.RILOR CONSTRUCTIILOR FUNDATE
de efectul solicitarilor seismice.
PE PAMANTURI NECOEZIYE LA ACTIUNI SEISMICE .. 9
1.2. Prevederile prezentului indrumator tehnic se aplica
3.1. Evaluarea tasarilor constructiilor fundate pe pamanturi
terenului de fundare pentru urmatoarele tipuri de construqii:
necoezive nesaturate la actiuni seismice ...... .... 9
- civile $i social-culturale:
3 .1.I.Tasarile datorate variatiei volumice, Sv 9 - industriale:
3.1.2.Tasarile imediate Se, datorate modificarii modulului
- agrozootehnice:
de deformatie liniara al pamantului pentru nisipuri
- de tip industrial din cadrul amenajarilor hidrotehnice.
nesaturate ..................... 15
1.3. Prevederile prezentului ghid de proiectare nu se refera la
3.2. Evaluarea tasarii constructiilor fundate pe pamanturi calculul terenului sub fundatii de ma$ini.
necoezive saturate, la actiuni seismice ...... . .. 17 1.4.Metoda de calcul la starea limita de capacitate portanta in
3.2.l. Tasarile datorate variatiei volumice S,, pentru regim seismic (conf.cap.2) se aplica in cazul terenurilor de fundare
nisipuri saturate .................. 18 constituite din pamanturi. In cazul rocilor stancoase $i a rocilor
3.2.2. Tasari imediate S,, datorate modului de deforma1ie semistancoase se utilizeaza metode de calcul adecvate.
liniara a pamantului, pentru nisipuri saturate 20 1.5. Capacitatea portanta in regim seismic $i tasarile terenului
3.3. Evaluarea tasarilor unui depozit de pamant (teren liber)
de fundare produse in urma unei ac1iuni seismice, sunt in functie de
necoeziv saturat ....................... 20 caracteristicile geotehnice ale terenului (greutate volumica, coeziune,
unghi de frecare interna, modul de deformatie, coeficientul lui
ANEXA I - INDEX AL SIMBOLURILOR UTILIZATE ... 21 Poisson) cat $i de acceleratia maxima a mi�carii seismice la suprafata
terenuiui, <In.a.,, considerata cu o perioada medic de revenire de 50
ANEXA II - DETALll ASUPRA METODEI DE EVALUARE A ani).
CAPACITATII PORTANTE A TERENULUI DE FUNDARE
LA ACTIUNI SEISMICE ......... .......... 2 3
ANEXA Ill - EVALUAREA TASARILOR PAMANTURILOR
NECOEZIVE SATURATE LA ACTIUNI SEISMICE .. 41
BIBLIOGRAFIE
4 5