Sunteți pe pagina 1din 4

Tipuri de zidarii

ZNA Zidărie simplă/nearmată zidărie care nu conţine suficientă armătură pentru a putea fi considerată zidărie armată
- cum sunt zidăria confinată, zidăria confinată şi armată în rosturile orizontale, zidăria
cu inimă armată.
Elementele de confinare şi armăturile prevăzute constructiv, conform prezentului Cod,
nu vor fi luate în considerare pentru verificarea sigurantei la incarcarile din gruparea
fundamentala si seismica

ZC Zidărie confinată zidărie prevăzută cu elemente pentru confinare de beton armat pe direcţie verticală
(stâlpişori) şi orizontală (centuri) turnate după executarea zidariei

.
ZC+AR Zidărie confinată şi armată zidărie confinată la care, în rosturile orizontale, sunt prevăzute armături în cantităţi
în rosturile orizontale suficiente, din oţel sau din alte materiale cu rezistenţă semnificativă la întindere, în
scopul creşterii rezistenţei la forţă tăietoare şi a ductilităţii peretelui.
centura

Armare in
rosturile
orizontale

ZIA Zidărie cu inimă armată perete alcătuit din două ziduri paralele având spaţiul dintre ele umplut cu beton armat
sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fără legături mecanice între straturi şi la care
cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.

ZIC Zidărie înrămată în cadre zidărie alcătuită din unul sau mai multe straturi de
zidărie, cu legături mecanice între straturi, înrămată într-un cadru de beton armat/oţel,
executată după turnarea betonului/montarea cadrului metalic.
Tipuri de pereti
Perete perete destinat să reziste forţelor verticale şi orizontale care acţionează, în principal, în planul său.
structural
CR6-2011:Pereţii de zidărie care îndeplinesc condiţiile geometrice minime date la par.5.2. care au continuitate
până la fundaţii şi care sunt executaţi din materialele menţionate la Cap. 3 şi 4, sunt "pereţi structurali"
şi vor fi calculaţi şi alcătuiţi conform prevederilor din prezentul Cod.

Perete perete dispus perpendicular pe un alt perete structural, cu care conlucrează la preluarea forţelor verticale şi orizontale şi
structural contribuie la asigurarea stabilităţii acestuia; în cazul clădirilor cu planşee care descarcă pe o singură direcţie, pereţii
de paraleli cu direcţia elementelor principale ale planseului, care nu sunt încărcaţi direct cu forţe verticale, dar care preiau
rigidizare forţele orizontale care acţionează în planul lor, sunt definiţi şi ca pereţi de contravântuire

Perete perete care nu face parte din structura principală a construcţiei; peretele de acest tip poate fi suprimat, fără să
nestructural prejudicieze integritatea restului structurii, dar numai în urma unei expertize tehnice de specialitate.

CR6-2011:Peretele nestructural va fi proiectat pentru a prelua următoarele încărcări:


- greutatea proprie;
- greutatea obiectelor suspendate pe perete;
- încărcările perpendiculare pe plan din acţiunea oamenilor sau a cutremurului.( Anexa Naţională tab. NA 6.12 la
standardul SR EN 1991-1-1)

perete înglobat într-un cadru de beton armat/oţel, care nu face parte din structura principală dar care, în anumite
condiţii, contribuie la rigiditatea laterală a clădirii şi la disiparea energiei seismice; suprimarea în timpul exploatării
clădirii sau crearea de goluri de uşi/ferestre într-un perete înrămat se va face numai pe baza unei
justificări prin calcul (expertiză tehnică) şi cu măsuri constructive adecvate.
Perete
înrămat Acest tip de perete va fi proiectat pentru a prelua solicitările provenite din
- interacţiunea cu cadrul în situaţia de proiectare seismică;
- greutatea proprie;
- greutatea obiectelor suspendate
- încărcările perpendiculare pe plan din acţiunea oamenilor, a cutremurului şi a vântului (în cazul panourilor de faţadă).
H 1 3a
3

Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor


structurale de zidarie.:
1 – grinzi de cuplare, reprezentate de elementele orizontale de zidarie dintre
golurile de ferestre sau usi;
2 – spalete, realizat de elementele de zidarie verticala dintre golurile de ferestre;
3 – perete structural, sau montant al unui perete structural.

S-ar putea să vă placă și