Sunteți pe pagina 1din 4
 

Tipuri de zidarii

ZNA

Zidărie simplă/nearmată

zidărie care nu conţine suficientă armătură pentru a putea fi considerată zidărie armată - cum sunt zidăria confinată, zidăria confinată şi armată în rosturile orizontale, zidăria cu inimă armată.

. CR6-2011:Elementele de confinare şi armăturile prevăzute constructiv, conform prezentului Cod, nu vor fi luate în considerare pentru preluarea solicitărilor verticale şi seismice

ZC

Zidărie confinată

zidărie prevăzută cu elemente pentru confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri) turnate după executarea zidariei

.

.

ZC+AR

Zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale

zidărie confinată la care, în rosturile orizontale, sunt prevăzute armături în cantităţi suficiente, din oţel sau din alte materiale cu rezistenţă semnificativă la întindere, în scopul creşterii rezistenţei la forţă tăietoare şi a ductilităţii peretelui.

centura Armare in rosturile orizontale ZIA Zidărie cu inimă armată perete alcătuit din două ziduri
centura
Armare in
rosturile
orizontale
ZIA
Zidărie cu inimă armată
perete alcătuit din două ziduri paralele având spaţiul dintre ele umplut cu beton armat
sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fără legături mecanice între straturi şi la care
cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.
ZIC
Zidărie înrămată în cadre
CR6-2011
zidărie alcătuită din unul sau mai multe straturi de
zidărie, cu legături mecanice între straturi, înrămată într-un cadru de beton armat/oţel,
executată după turnarea betonului/montarea cadrului metalic.
Tipuri de pereti
Perete
perete destinat să reziste forţelor verticale şi orizontale care acţionează, în principal, în planul său.
structural
CR6-2011:Pereţii de zidărie care îndeplinesc condiţiile geometrice minime date la par.5.2. care au continuitate
 

până la fundaţii şi care sunt executaţi din materialele menţionate la Cap. 3 şi 4, sunt "pereţi structurali" şi vor fi calculaţi şi alcătuiţi conform prevederilor din prezentul Cod.

Perete de

perete dispus perpendicular pe un alt perete, cu care conlucrează la preluarea forţelor verticale şi orizontale şi contribuie la asigurarea stabilităţii acestuia; în cazul clădirilor cu planşee care descarcă pe o singură direcţie, pereţii paraleli cu direcţia elementului, care nu sunt încărcaţi direct cu forţe verticale, dar care preiau forţele orizontale care acţionează în planul lor, sunt definiţi şi ca pereţi de contravântuire

rigidizare

Perete

perete care nu face parte din structura principală a construcţiei; peretele de acest tip poate fi suprimat, fără să prejudicieze integritatea restului structurii, dar numai în urma unei expertize tehnice de specialitate.

nestructural

CR6-2011:Peretele nestructural va fi proiectat pentru a prelua următoarele încărcări:

- greutatea proprie;

- greutatea obiectelor suspendate pe perete;

încărcările perpendiculare pe plan din acţiunea oamenilor sau a cutremurului.( Anexa Naţională tab. NA 6.12 la standardul SR EN 1991-1-1)

-

Perete de

perete care nu face parte din structura principală dar care, în anumite condiţii (detaliate în Codul P100-1/2006), contribuie la rigiditatea laterală a construcţiei şi la disiparea energiei seismice; suprimarea în timpul exploatării clădirii sau crearea de goluri de uşi/ferestre într-un perete de acest tip poate fi făcută numai pe baza unui proiect de specialitate, a unei justificări prin calcul şi cu măsuri constructive adecvate.

umplutură

Perete

înrămat

perete înglobat într-un cadru de beton armat/oţel, care nu face parte din structura principală dar care, în anumite condiţii, contribuie la rigiditatea laterală a clădirii şi la disiparea energiei seismice; suprimarea în timpul exploatării clădirii sau crearea de goluri de uşi/ferestre într-un perete înrămat se va face numai pe baza unei justificări prin calcul (expertiză tehnică) şi cu măsuri constructive adecvate. Acest tip de perete va fi proiectat pentru a prelua solicitările provenite din

- interacţiunea cu cadrul în situaţia de proiectare seismică;

(CR6-2011)

- greutatea proprie;

- greutatea obiectelor suspendate

- încărcările perpendiculare pe plan din acţiunea oamenilor, a cutremurului şi a vântului (în cazul panourilor de faţadă).

2

2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale

1

3
3
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale

3a

2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale
2 1 3 3a Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale

Tipurile de degradari identificate au condus la urmatoarea clasificare a elementelor structurale de zidarie.:

1 – grinzi de cuplare, reprezentate de elementele orizontale de zidarie dintre golurile de ferestre sau grinzi de cuplare, reprezentate de elementele orizontale de zidarie dintre golurile de ferestre sau usi;

spalete, realizat de elementele de zidarie verticala dintre golurile de ferestre; spalete, realizat de elementele de zidarie verticala dintre golurile de ferestre;

2

3

perete structural, sau montant al unui perete structural.