Sunteți pe pagina 1din 55

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrarii:

Amplasament:

Beneficiar:

Proiectant

Numar proiect:

Faza de proiectare

RESPONSABILITATI

Director
Arhitectura
Instalatii electrice
Instalatii de detective si alarmare la incendiu

Data elaborarii documentatiei: 2016

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


1
1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
1.1. DATELE DE IDENTIFICARE
Obiectul de investitie care face obiectul prezentului scenariu de securitate la
incendiu se realizeaza in baza urmatoarelor documente:
Prezentul scenariu de securitate la incendiu este intocmit in
conformitate cu:
Scenariul de securitate la incendiu identific i evalueaz riscurile de incendiu
din unitatea analizat, astfel ca masurile de aprare mpotriva incendiilor s fie
corelate cu natura i nivelul lor, conform prevederilor art. 19, alin. (2) b) din
Legea 307/2006, precum i n baza prevederilor din:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;
Ordin M.A.I. nr. 163/2007 privind Norme Generale de aprare mpotriva
incendiilor;
Anexa nr. la Ordin M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
Normativ de siguran la foc a construciilor indicativ P 118/1999;
Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor de ventilare i
climatizare indicativ I.5/2010;
Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor electrice
aferente cldirilor indicativ I.7 2011;
Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor sanitare - indicativ I.9
94;
Normativ privind securitatea la incendiu a construciilor Partea a II-a
Instalaii de Stingere indicativ P 118/2 2013 ;
Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire - indicativ
I.13;
Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare a
incendiilor din cldiri indicativ P 118/3 - 2015;
STAS 10903/2 Determinarea puterii calorifice a materialelor de construcii.
Determinarea densitii sarcinii termice;
STAS 1478 Instalaii sanitare. Alimentarea cu ap la construcii civile i
industriale. Prescripii fundamentale de proiectare.
Prezenta list nu este restrictiv. Se ia n considerare ntotdeauna ultima ediie
a actului normativ.
Scenariul de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale
proiectului construciei, care sintetizeaz regulile i msurile de aprare
mpotriva incendiilor, stabilite prin documentaia tehnic de proiectare /
execuie elaborat.
Msurile adoptate prin scenariul de securitate se reflect n piesele desenate ale
documentaiei.
2
Prezentul scenariu de securitate la incendiu este structurat conform anexei nr. 1 la
Ordinului Ministerului Administraiei i Internelor nr. 129/2016.

A.
Profilul de activitate : spatiu de alimentatie publica la parter si cazare la etaj;
Programul de lucru: permanent.

1.2. Destinatia spaiilor

principale

- spatii pentru alimentatie publica

- spatii de cazare temporara


secundare - birouri administrative;
- vestiare pentru personal;
- anexe funcionale.
conexe - spatii tehnice pentru utilitati;
- holuri circulaie
- oficii

1.3. Categoria si clasa de importan

A. Categoria de importan a spaiilor analizate este C construcie de


importan normal i este stabilit n conformitate cu regulamentul aprobat
prin HG 766/1997, anexa nr. 3, metodologie elaborat de MLPAT cu
Ordinul nr. 31 / N / 1995.
B. Clasa de importantan a cladirii este III construcii de importan
normal la care se impune limitarea avariilor avndu-se n vedere
consecinele acestora, conform tabel 4.2. din Normativ P 100 1 / 2006.

1.4. PARTICULARITATI SPECIFICE CONSTRUCTIEI

A. Principalele caracteristici ale construciei

a) tipul cladirii :
- construcie mixt (cazare temporara i alimentatie publica).
b) Regimul de nlime si volumul constructiei
- Regimul de nlime
- Volumul construit
c) Aria construita si desfasurata si anume :

3
- Suprafata construit pensiune : 597,00 mp;
- Suprafata construita desfasurata compartiment incendiu : 1085.28 mp;
- Suprafata utila : 940.53 mp;
- Inlimea minim pensiune : 5.10 m;
- nlimea maxim pensiune : 7.95 m;

Destinaiile ncperilor din cldirea analizat i ariile utile ale acestora:

d) numrul compartimentelor de incendiu i ariile acestora


- numrul compartimentelor de incendiu = 1
- Suprafata construit pensiune : 597,00 mp;
- Suprafata construita desfasurata compartiment incendiu : 1085.28 mp;
Suprafata utila : 940.53 mp;

e) precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori: persoane, animale


etc.:

Pentru determinarea corect a numrului maxim de persoane ce se pot ntruni


simultan n aceast cldire se iau n calcul urmtoarele precizri:
- n baza temei de proiectare s-a stabilit i numrul personalului n discuiile
purtate ntre proiectant i beneficiar.
- personal angajat = 4 persoane
- spatii de cazare = 22 persoane
N = 4 + 22 = 26 persoane

f) Prezena permanent a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a


acestora:

In spatiile de cazare temporara prezenta persoanelor este permanenta in


perioada cat folosesc serviciile de cazare temporara.
In zona de la parter aferenta spatiilor de alimentatie publica va avea acces
numai in timpul orelor programate.
In spatiile accesibile publicului sunt persoane care se pot evacua singure
(valide) sau insotesc persoane cu dizabilitati, astfel ca este asigurata evacuarea
corespunzatoare a persoanelor.
g) Capacitatea de depozitare si adapostire:
In cladire lucreaza persoane care se pot evacua singure (valide);
Cantitatea de lenjerie de rezerva este foarte mica deoarece lenjeria folosita se
spala imediat si se reutilizeaza.
Aprovizionarea cu marfa se va face in zilnic in functie de nr. de personae
cazate, rezultand o cantitatea de marfa foarte redusa.
h) caracteristicile proceselor tehnologice i cantitile de substane
periculoase, potrivit clasificrii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase:
4
Nu este cazul.
Conform clasificrii din Legea nr. 59/2016 privind controlul activitilor care
prezint riscuri de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase,
aceste construcie potivit destinaiei i specificului activitilor principale i secundare
ce se preconizeaz a se desfura NU intr sub incidena acestui act normativ.

i) Numrul cilor de evacuare i, dup caz al refugiilor la pensiune.

Demisaol
o scara din beton-armat deschisa cu o rampa drepta si podest intermediar
cu latimea rampei de 1,10m;
Parter
- pe latura sudica:
O usa dubla de 1,80x2,10 m;
Doua usi simple de 0.90x2.10 m;
- pe latura estica:
O usa dubla de 2.13x2.10 m;
O usa dubla de 1.80x2.10 m.
- Pe latura vestica
O usa dubla de 1.80x2.10 m;
O usa simpla de .95x2.10 m.
Etaj mansardat
Doua scari inchise din beton armat cu doua rampe drepte si podest
intermediary cu latimea rampei de 1.20m.

B. Precizri privind instalaiile utilitare aferente cldirii.

Instalatii electrice

Proiectul instalatiilor electrice pentru noul obiectiv cuprinde mai multe


categorii de instalatii dupa cum urmeaza:
- alimentare cu energie electrica,
- instalatie de iluminat si prize 230V,
- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta
- instalatie de forta 380V,
- instalatie de telefonie,
- instalatie de televiziune,
- instalatie de protectie si paratrasnet.

Bazele proiectarii
La baza ntocmirii proiectului stau:
- Tema cu planurile de arhitectura;
- Normative si standarde specifice n vigoare.
- Date furnizate de colaboratorii de specialitate, planuri, date tehnice, etc.
5
La proiectarea lucrarilor de instalatii electrice interioare si de curenti slabi,
se tine seama de prevederile urmatoarelor acte normative si standarde in vigoare
(acestea nu sunt limitative) :
NP I7 - 2011 : Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor.
NTE 007 2008 : Normativ privind proiectarea si executarea retelelor
electrice exterioare
STAS 1612 : Protectia impotriva electrocutarilor . Limite admise .
SR 6646/1 : Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in
constructii civile si spatii de productie.
STAS 6290 Intersectii ale liniilor de energie electrica cu liniile de
telecomunicatii
STAS 1 138 / 2 Semne conventionale generale
STAS 6675 / 1,2 Tevi din PVC.neplastifiate. Conditii tehnice generale si
dimensiuni.
STAS 7757 Cabluri de telecomunicatii cu izolatie de polietilena. Cabluri
coaxiale
STAS 12604 / 4,5 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice
fixe
STAS 11381 Semne conventionale pentru scheme electrice. Elemente si
dispozitive de protectie in telecomunicatii
I 18 / 1 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de
curenti slabi din cladiri civile si de productie
Ordin nr. 88 / 2001 Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea
constructiilor si instalatiilor tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire a
incendiilor.
Legea 304 / 2003 Serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la
retelele si serviciile de comunicatii electronice
C 56 - 1985 : Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
La proiectarea si executia instalatiilor electrice aferente constructiilor trebuie
sa se respecte prevederile din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si a actelor normative subsecvente acesteia.
Legislatia n vigoare, noile prevederi legislative n domeniul sanatatii si
securitatii n munca; activitatea de prevenire si protectie. Instruirea lucratorilor n
domeniul SSM.
a) Alimentare cu energie electrica.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament trifazat
subteran, la tensiunea de 380/220 V - 50 Hz, de la firida de bransament la tabloul
general TG, amplasat in zona fatadei principale, acces in pensiune. Se vor respecta
conditiile prevazute in PE 107. Proiectul cu solutiile de alimentare si modul de
racordare la sistemul electroenergetic national, fac obiectul unitatii specializate
Electrica.

6
Se mentioneaza ca puterea instalata P i este de 45,5KW iar puterea ceruta Pc
este de 27,3KW.
Punerea in functiune se face numai dupa controlul executiei instalatiilor
electrice de catre unitati autorizate si verificarea rezistentei prizei de pamant.
Schema de legare la pamant utilizata va fi de tip TN-S, avand nulul de
protectie separate de nulul de lucru.
b) Instalatie de iluminat si prize 230V.
Se aplica solutia conductoarelor din cupru flexibil MYF, protejate in tuburi
din material plastic IPY in montaj ingropat. Se realizeaza circuite distincte pentru
iluminat si prize. Prizele vor fi de tip, sub tencuiala (ingropate), cu contact de
protectie (la etaj montaj in doze pentru rigips). La gruluri sanitare circuitele se
protejeaza cu sigurante diferentiale. In paralel cu conductorul nului de lucru si de
faza, sa va trage si un conductor de cupru de aceeasi sectiune pentru nulul de
protectie.
La circircuitele de lumina, sectiunea utilizata este de 1,5mm 2 iar la cele pentru
prize de 2,5mm2
In majoritatea cazurilor se vor utiliza corpuri de iluminat incandescente,
plafoniere din aminoplast, aplice cu doua brate etc. Partial in bucatarie se folosesc
corpuri de iluminat fluorescente. In cazul corpurilor de iluminatului exterior, protectie
acestora va fi minima IP54.
Toate circuitele din mansarda vor fi protejate cu tub flexibil metalic (acesta de
preferinta cu invelis din plastic).
Instalatii electrice pentru iluminatul de
siguranta.
Iluminatul pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de
securitate destinat sa asigure identificarea si folosirea, n conditii de securitate, a
cailor de evacuare.
"lnga" este considerat ca fiind sub 2 m masuraati pe orizontala.
Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent ct
timp exista personal n cladire, cu urmatoarele exceptii:
- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;
- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe
perioada activitatii n cladire.
Iluminatul pentru interventii n zone de risc este parte a iluminatului de
securitate prevazut sa asigure nivelul de iluminare necesar sigurantei persoanelor
implicate ntr-un proces sau activitate care sa permita desfasurarea adecvata a
procedurilor de actionare pentru siguranta ocupantilor zonelor, precum si evacuarea
n caz de incendiu.
- Acesta este necesar n locuril n care sunt montate .... (dispozitive de
comanda-control) ale unor instalatii si utilaje care trebuie actionate n caz de avarie;
cazul de fata incaperea centralei CSI.
Iluminatul mpotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut
sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa
ajunga n locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.
Iluminatul de securitate mpotriva panicii se prevede cu comanda automata de
punere n functiune dupa caderea iluminatolui normal.

7
In afara de comanda automata a intrarii lui n functiune,la iluminatul de
securitate mpotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri
accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit n acest
scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate mpotriva panicii trebuie sa
se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului nsarcinat cu aceasta.
Timpii de functiune la ntreruperea iluminatului normal se face n conformitate
cu tabelul 7.23.1. cel putin 1 ora. (in cazul in care nu intervine tensiunea in sistemul
de baza).
In cazul obiectivului se vor utiliza numai corpuri de iluminat adecvate
iluminatului de siguranta echipate cu surse locale tip autonom.
ATENTIE! Daca la automatizarea instalatiei de panica nu se interpune
releu de temporizare orice intrerupere in furnizarea cu energie electrica pune
iluminatul antipanica in functiune fara a se deconecta. Acesta ar ramane in functiune
daca nu se utilizeaza relee temporizate
Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22)
se alimenteaza pe circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot
fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal.
Conductoarele si/sau cablurile de alimentare trebuie sa fie cu ntrziere Ia propagarea
flacarii n manunchi (conform cu SR EN 50266 pe parti - de exemplu CYY-F). Conf.
punctului 7.23.12.1. din I.7.
Sursele de alimentare de securitate (de urgenta) sunt cele prezentate n 5.5.3. si
pot fi locale.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din
materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.
c) Instalatie de forta 380V.
Pentru instalatiilor de forta, prize 380V, se vor trag 5 conductoare din cupru de
aceeasi sectiune protejate in tuburi de protectie IPEY montate ingropat in tencuiala
ori in structurile de beton. Pe langa acestia se disting si consumatori independenti
cum ar fi tabloul centralei termice T-CT. Aceste va fi alimentate din tabloul de la
subsol TD, relizandu-se totodata priza de protectie locala (impamantare). Legaturile
pentru mbinari sau derivatii ntre conductoarele de cupru se fac cu cleme speciale
sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare.
Legaturile conductoarelor de protectie trebuie executate conform STAS
12604/4,5, prin sudare sau prin nsurubari, cu contrapiulite, inele de siguranta (saiba
elastica) pentru asigurarea mpotriva desurubarii.
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevazute pe toate
fazele cu dispozitive automate de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile etc.) si
cu dispozitive de comanda si detectie automata a suprasarcinilor (contactoare cu relee
termice etc.), alese conform prevederilor furnizorilor.
Protectia mpotriva suprasarcinilor nu este obligatorie la motoarele cu puteri
mai mici de 1,1 kW, alimentate prin circuite separate, cnd suprancarcarea lor nu
este posibila (de ex. motoare de actionare a ventilatoarelor etc.). n aceste cazuri se
prevede numai protectia la scurtcircuit.
Protectia la tensiune nula sau la tensiune minima trebuie prevazuta:
- la motoarele electrice care pornesc prin aparate de pornire cu actionare
manuala;

8
- la motoare electrice a caror pornire automata nu este permisa din motive de
siguranta pentru personalul de exploatare sau datorita conditiilor impuse de procesul
tehnologic.
La tablourile electrice, circuitele monofazate, vor avea protectii generale
asigurate cu disjunctoare diferentiale pentru curent rezidual de 30mA, conform
schemelor de distributie ale fiecarui tablou.
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul
tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor, in elementele de constructie si
in trecerile prin elementele de constructie.
Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care
se poate sa apara condens. Fac exceptie instalatiile electrice n executie nchisa cu
grad de protectie minim IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de conditii
(de ex. cabluri sau cordoane n executie grea pentru instalatii electrice mobile, aparate
cu grad minim IP 33 cu carcasa din material plastic etc.).
Pentru bransamentul de joasa tensiune, valorile caderilor de tensiune, n regim
normal de functionare fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de cel mult
3% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina.
Distanta dintre punctele de fixare pe portiunile drepte ale traseului tuburilor si
tevilor, se stabileste pe baza datelor din tabelul 5.9.
Limitele inferioare ale distantelor corespund celui mai mic diametru, iar cele
superioare celui mai mare diametru ale tubului sau tevii.
Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor
fata de dozele de aparat, dozele de tragere, echipamente si derivatii.
La capetele libere ale tuburilor se vor monta tile pentru protejarea izolatiei
conductoarelor, la tragerea acestora.
Zonele de acces in tabloul electric la tuburi, conductoare, cabluri se face prin
presetupe sau prin decupari etansate.
Obligativitatea conectarii conductoarelor flexibile :
- numai prin cositorirea capului terminal al conductorului si utilizarea
pinilor de derivatie ("wire pin") cat si conectare in doze prin cleme de conectare cu
surub ("joint cap")
d) Instalatia de telefonizare
La parter se prevede o firida telefonica din care sunt preluate cu cablu
TCYY6x2x0,6 si 14x2x0,6 coloanele din parter cu demisol si etaj. Din cadrul
acestora cu circuite individuale, pana la prizele de telefon, se vor trage cabluri cu 2
perechi, in tuburi IPY. Dozele terminale pentru telefonizare impreuna cu prizele de
telefon, se prevad la 0,20 cm fata de pardoseala finita.
e) Instalatia de televiziune
Se prevede circuit pentru televiziune prin cablu. In acest scop se monteaza
tubulatura IPEY 20 si 25mm, cablu coaxial si prize terminale destinate televiziunii.
Legaturille intre coloana si sosirea cablului de retea, se face peste placa
nivelului superior, (in pod) functie de obtiunea detinatorului de retele CATV.

9
f) Instalatia de protectie
Din subsol, unde se var monta piesele de separatie, se vor executa legaturile de
impamantare cu toate constructiile metalice, echipamentele si conductele care in mod
accidental pot fi puse sub tensiune.
Legatura electrica intre priza de pamant (piesa de separatie) si principalele
tablourile se face cu banda de otel zincat 25x4mmp. In cazul etajelor impamantarea
se asigura prin intermediul conductorului de cupru 16mm2 protejat separat in tub IPY.
Instalatia de protectie la trasnet a cladiri se realizeaza cu conducta de captare
din otel zincat 20x3mm.
Priza de pamant propriuzisa se executa cu electrozi din teava zincata 2,5 si
banda de otel zincat 40x4mm.
In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie depaseste valoarea de 1 ohm,
se va suplimenta priza de pamant artificiala, pana la obtinerea valorilor admise.

Verificarea instalatiilor de legare la pamant se face in conformitate cu


standardele, normativele si prescriptiile in vigoare.
La cartea tehnica a constructiei se anexeaza procesul verbal datat, cu valoarea
masuratorilor, eventualele lucrari ascunse ce nu sunt cuprinse in proiect cat si o
copie cu programul de urmarire al fazei determinante la priza de pamant, semnat de
cei abilitati. Tot ca masura de protectie, la tablouri, obligatoriu se utilizaeza
dispozitive de curent rezidual avand Id 30 mA.
Instalatiile de legare la pamant se executa conform prescriptiilor din STAS
12604/4;5.
Dispozitivul de captare de tip retea se realizeaza putnd alege arbitrar pozitia
ochiurilor dispunnd nsa un conductor care formeaza un poligon nchis pe perimetrul
acoperisului. La acest conductor se leaga conductorul de coama si tijele de captare
care echipeaza toate elementele vulnerabile ale acoperisului (lucarne). Conductoarele
se pot monta si direct pe acoperis daca eventualele deteriorari ale acestuia sunt
acceptate de beneficiar ; acoperisul fiind din tigla ceramica. Fixarea trebuie realizata
astfel nct sa se evite ruperea sau slabirea componentelor sub efectul electrodinamic
al trasnetului sau al eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur, alunecari de
zapada). Elementele metalice care au peste 2 m naltime se leaga la dispozitivul de
captare sus si la baza lor.
Conductoarele IPT amplasate n zone expuse pericolului de deterioare
mecanica se protejeaza:
- n interiorul constructiei, pe naltimea de min. 0,5 m de la pardoseala n zone
cu pericol redus si pe naltimea de min. 2 m de la pardoseala, n restul cazurilor;
- n exteriorul constructiei, pe naltimea de min. 2 m de la sol si pna la 0,3 m
sub nivelul solului.
Conductoarele de captare instalate pe coamele constructiilor se ndoaie n sus
la capetele coamelor, pe naltimea de cca. 0,3 m pentru a forma mici tije captatoare.

10
Conductoarele de coborre se realizeaza astfel nct aparitia descarcarilor sa fie
ct mai redusa. n acest scop, ntre punctul de impact al trasnetului si pamnt, se
urmareste sa fie asigurata respectarea urmatoarelor conditii:
- curentul sa circule pe ct posibil pe mai mult trasee n paralel;
- lungimea traseelor sa fie ct mai scurta posibil spre pamnt, traseele
coborrilor continund ct mai direct conductoarele de captare.
Fiecare conductor de coborre, cu exceptia coborrilor naturale, se prevede cu
o piesa de separatie la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamnt.
Conexiunile electrice ntre elementele conductoare se executa prin sudare,
alamire, lipitura tare, alte metode similare. Se admite si executarea conexiunilor
electrice prin suruburi, nituri etc., cu conditia luarii de masuri mpotriva
autodesfacerii lor si numai daca prin acestea se poate asigura mentinerea n timp a
calitatii electrice, mecanice si de rezistenta la coroziune.
Pentru conexiuni prin sudare, suprafetele conductoarelor, benzilor etc. se
suprapun pe o lungime de min. 100 mm. Sudarea se executa pe toate laturile iar
cordonul de sudura va avea cel putin 3 mm grosime.
Locurile de conexiune si suprafetele taieturilor la conductoarele din OL zincat
precum si conductoarele instalate n slituri si rosturi din zonele nchise, inaccesibile si
din ncaperi cu mediu umed si ud se protejeaza si prin vopsire sau prin nfasurare cu
banda protectoare.
n IPT este interzisa folosirea suruburilor nezincate.
Distanta ntre piesele de fixare a conductoarelor de captare instalate pe
constructie poate fi de 1...1,5 m pe traseele orizontale si de 1,5...2 m, pe trasee
verticale.
Distantele permise dintre conductoarele de captare si elementele de constructie

Distanta dintre conductoarele de


Tipul nvelitorii acoperisului sau tipul
captare si elementele de constructie
peretelui
(m)

nvelitori incombustibile (beton, tabla) -

nvelitori din carton asfaltat, materiale hidro

- incombustibil 0,1

- combustibil 0,4

Pereti din materiale:

- incombustibile -

- combustibile 0,2

11
PREVEDERI FINALE
Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii
10/1995 si ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj si
receptia respectivelor lucrari.
Lucrarile vor fi ncredintate spre executare unor firme specializate si atestate
pentru categoriile respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de
santier atestat.
Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul exploatarii
lucrarilor, datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului
in timp util.

Instalatii sanitare

Nu sunt instalatii sanitare cu rol de securitate la incendiu.

Instalatii termice

Camera centralei termce este montata intr-o incapere cu peretii din caramida de
25cm cu |LRF min. 5ore, planseul este din beton armat de 15 cm cu LRF min 2 ore,
iar usa de comunicare cu halul este metalica (material C0(CA1)) cu LRF 15min.
Incaperea este echipata cu iluminat de siguranta pentru interventie cu o
autonomie de min. 60 minute.

2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

Riscul de incendiu este criteriul de performan care reprezint probabilitatea


global de izbucnire a incendiilor determinat de interaciunea proprietilor specific
materialelor i substanelor combustibile cu sursele poteniale de aprindere n anumite
mprejurri, n acelai timp i spaiu.
Riscul de incendiu la cldirile de producie i depozitare se stabilete n raport
cu categoria de pericol de incendiu, n conformitate cu art. 2.1.4. din P 118 / 1999.
n aprecierea riscului de incendiu se au n vedere urmtoarele elemente:
a. Densitatea sarcinii termice ;
b. clasele de reacie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite
potrivit reglementrilor specifice;
c. Surse potentiale de aprindere i mprejurrile prelinate care pot favoriza
aprinderea;

12
a) Densitatea sarcinii termice
Evaluarea sarcinii termice, a densitii sarcinii termice i a cantitii de cldur
degajat se face pentru a aprecia riscul de incendiu, dar i comportamentul
elementelor de structur n caz de incendiu.

Sarcina termic, Sq se calculeaz cu relaia dat de STAS 10903/2 1979, i


anume:
n
Sq = Qi . Mi, n MJ, n care:
i=1

Qi puterea calorific inferioar a unui material, n MJ / Kg

Mi masa materialelor combustibile de aceleai fel aflate n spaiul luat n


considerare, n Kg.

n - numrul materialelor combustibile de acelai fel aflate n spaiul luat n


considerare.

Relaia dat de STAS 10903/2 79 pentru calculul densitii sarcinii termice


este:
Sq
Qs = ---- n MJ / m.p., n care:
As
Sq sarcina termic, n MJ ;
As - suma ariilor ncperilor ce alcruiesc spaiul luat n considerare, n mp
Materialele combustibile care dau valoare sarcinii termice sunt constituite din
materialele enumerate mai jos.

Demisol

Spatiile pentru depozitare sunt considerate depozite de mana cu suprafata


sub 36mp, ce depoziteaza o cantitate redusa de marfa, deoarece aprovizionarea
se face zilnic si marfa receptionata se amplaseaza imediat in spatial de desfacere.
Sarcina termica aferenta spatiilor de depozitare nu depaseste 105MJ/mp, iar
materialele depozitae sunt din clasa de periculozitae P1, P2.

Vestiar ce are suprafata de 7.62 mp i 2 persoane


Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
13
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 2 buc. x 462 Mj = 924 Mj;

- materiale textile (2kg/persoana) ;


- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
4 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: S=924+65.2+1341,82 = 2331.02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =2331.02: 7.62 = 305.90MJ/mp, rotunjit 306 MJ/mp
qs =306 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu

Vestiar ce are suprafata de 7.58 mp i 2 persoane


Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 2 buc. x 462 Mj = 924Mj;

- materiale textile (2kg/persoana) ;


- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
4 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=924+65.2+1341,82 = 2331.02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =2331.02: 7.58 = 305.90MJ/mp, rotunjit 306 MJ/mp
qs =306 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu

Parter

SALA DE MESE, EXTINDERE SALA DE MESE, GARDEROBA SI BAR


Numr de persoane =194;
Aria ncperilor luate n considerare = 338.19 m2;
Principalele materiale luate n considerare i puterea lor calorific
- lemn : Qi = 19,25 Mj / kg;
14
- materiale textile : Qi = 16,30 Mj / kg;
- materiale plastice : Qi = 33,50 Mj / kg.
Masa materialelor luate n considerare
- mese din lemn i metal (n care materialul combustibil
reprezint 80 % din greutate) : 15 kg x 0,80 x 19,25 Mj / kg = 231 Mj;
44 mese x 231 Mj = 11550 Mj.
- scaun din lemn : 4 kg x 0,80 x 19,25 Mj / kg = 61.6 Mj;
0,5 kg poliuretan x 33,50 Mj / kg = 16,75 Mj;
61.6 Mj + 16,75 Mj = 78.35 Mj;
180 scaune x 78.35 Mj = 14103Mj.

- mobiler pentru bar(n care materialul combustibil reprezint


80 % din greutate) : 30 kg x 0,80 x 19,25 Mj / kg = 462,00 Mj;
12 piese x 462 Mj = 5.544,00 Mj.

- materiale textile
100 kg x 16,30 Mj / kg = 1630 Mj;
2 kg/pers. x16.3 Mj / kg x 196 pers = 6389.6 Mj
Total: 1630+6389.6 = 8019.6 Mj
- cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice :
2 kg / m x 300 m x 33,50 Mj / kg = 20100 Mj.
- materiale sintetice;
- televizor : 4 buc x178,4 Mj = 713.60Mj

Total sarcin termic n spaiile de alimentaie public


Sq = 60030.2Mj.
Evaluarea densitii sarcinii termice n spaiile de alimentaie public i
administrative :
qS = 60030.2Mj: 338.19 m2= 177.51 Mj / m2. Rotund = 178 Mj / m2.

Riscul de incendiu este mic (qS = 178 MJ/mp < 420 MJ/mp), dar spatiile
comerciale se considera cu risc mare de incendiu.
Rot 178 Mj/ mp

BIROU Su = 8.84 mp;


- Masa 1 buc x 10 kg/buc x 18,40 MJ/kg = 184,00 MJ
- Scaune 2 buc x 5 kg/buc x 18,40 MJ/kg = 184,00 MJ
- Dulap 1 buc x 15 kg/buc x 18,40 MJ/kg = 276,00 MJ
- Material plastic si cabluri electrice 10 kg x 33.5 Mj/kg = 335 Mj
- Hartie 30 kg x 16,3Mj/kg = 489 Mj
- Parchet 30 kg x 12,75 Mj/kg = 382.5 Mj
15
- Total = 1850,5 MJ
- SQ = 2995,5 MJ
qs = 2995.5/8.84 = 338.85746; rotund 339 MJ/mp < 420 MJ/mp risc mic
de incendiu conform art. 2.1.2. din P118-99.

Camera receptie ce are suprafata de 8.53 mp i 2 persoane


Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
1 scaune x 42,20 = 42.2MJj
- material textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
50 Kg x 12,75 Mj/kg = 637.5 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=462+42.2+65,2+637.5+178,40 = 1385.3 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs = 1385.3: 8.53 = 162.41 MJ/mp, rotunjit 163 MJ/mp
qs =163 Mj /mp <210 Mj/mp risc mic de incendiu

Celelalte spatii (grupuri sanitare, holuri de acces, casele de scara, au sarcina


termica mica si se considera cu risc mic de incendiu sau zone reci.
Tablourile electrice, bucataria si centrala termica se ncadreaz tot n categoria
D pericol de incendiu- risc mijlociu de incendiu.

Etaj mansardat
Doua camere de cazare ce au suprafata de 14.30 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
16
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 14.3 = 305.80 MJ/mp, rotunjit 306 MJ/mp
qs =306 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
Doua camere de cazare ce au suprafata de 14.05 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

17
Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 14.05 = 311.24 MJ/mp, rotunjit 312 MJ/mp
qs =312 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
Doua camere de cazare ce au suprafata de 13.81 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 13.81 = 316.65 MJ/mp, rotunjit 317 MJ/mp
qs =317 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
Trei camere de cazare ce au suprafata de 14.06 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


18
2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 14.06 = 311.02 MJ/mp, rotunjit 312 MJ/mp
qs =312 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
O camera de cazare ce are suprafata de 14.17 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 14.17 = 308.06 MJ/mp, rotunjit 309 MJ/mp
qs =309 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
19
O camera de cazare ce are suprafata de 13.94 mp i 2 persoane
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;

Scaun metalic lemn cptuit cu tapierie


2 kg x 0,80 x (19,25 + 33,50) /2 Mj/kg = 42,20 Mj;
3 scaune x 42,20 = 126,60MJj
- materiale textile (2kg/persoana) ;
- 2 kg x 16,30 Mj/kg = 32,60 Mj;
2 persoane x 32,6 = 65,20Mj
- parchet;
100 Kg x 12,75 Mj/kg = 1275 Mj
- materiale sintetice;
- televizor : 1 buc x178,4 Mj = 178,4Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
2 buc x 670,91 = 1341,82 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+126,6+65,2+1275+178,40+1341,82= 4373,02 Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs =4373,02 : 13.94 = 313.70 MJ/mp, rotunjit 314 MJ/mp
qs =314 Mj /mp <420 Mj/mp risc mic de incendiu
Deposit rufe murdare ce are suprafata de 9.87 mp
Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;
- materiale textile ;
- 30 kg x 16,30 Mj/kg = 489 Mj;
- parchet;
10 Kg x 12,75 Mj/kg = 127,5 Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
1 buc x 670,91 = 670.91 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+489+127.5+960.91= 2673.41Mj


20
Evaluarea densitii sarcinii termice:
qs = 2673.41: 9.87 = 270.86 MJ/mp, rotunjit 271 MJ/mp
qs = 271 Mj /mp deposit de mana <420 Mj/mp risc mic de incendiu

Oficiu ce au suprafata de 6.00 mp


Principalele materiale luate in calcul si puterea lor calorifica:
Lemn Qi = 19,25 MJ/kg;
Hrtie, materiale textile Qi = 16,30 MJ/kg;
Materiale sintetice, mase plastice, poliuretan etc. Qi =27,30 MJ/kg.
Masa materialelor combustibile considerate:
Mobilier- pat i dulap din lemn si metal (80% material combustibil)
- 30 kg x 0,80 x 19.25 MJ/Kg = 462Mj;
- 3 buc. x 462 Mj = 1386,00 Mj;
- materiale textile ;
- 30 kg x 16,30 Mj/kg = 489 Mj;
- parchet;
10 Kg x 12,75 Mj/kg = 127,5 Mj
Ua de lemn: 1,00m x 2,10m x 0.03m x 550kg/mc x 19,25Mj/kg = 670,91 Mj
1 buc x 670,91 = 670.91 Mj

Calculul sarcinii termice: Sq=1386+489+127.5+960.91= 2673.41Mj

Evaluarea densitii sarcinii termice:


qs = 2673.41: 6 = 397.15 MJ/mp, rotunjit 398 MJ/mp
qs = 398 Mj /mp deposit de mana <420 Mj/mp risc mic de incendiu

Bai zona rece cu risc mic de incendiu

RISC DE INCENDIU GLOBAL


Cldirea n ansamblu, se ncadreaz n nivelul de risc mic de incendiu, avnd n
vedere c spaiile cu risc mare i mijlociu de incendiu reprezint mai puin de 30%
din volumul ocupat, conform art. 2.1.3 din Normativul P.118 99.

b) Clasele de reacie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor:

Clasele de performan la foc a produselor reprezint expresii cantitative


formulate n termini de performan pentru modul de comportare a produselor la
aciunea focului n condiii de utilizare final structurate ntr-o serie de niveluri de
performan ale produselor.
Prin clase de performan la foc ale produselor se neleg clase de reacie la foc,
de rezisten la foc i de performan la foc exterior.

21
Conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1 la HG nr. 622 / 2004 pentru a
satisface cerina esenial securitate la incendiu construciile trebuie s fie
proiectate i executate astfel nct n cazul izbucnirii unui incendiu s asigure:
- stabilitatea elementelor portante ale construciei pentru o perioad
determinat de timp;
- limitarea propagrii focului i a fumului n interiorul construciei;
- evacuarea n siguran a utilizatorilor;
- securitatea echipelor de intervenie.

Principalele mijloace de limitare a propagrii focului ntr-o incint constau n


reducerea contribuiei produselor pentru construcii la dezvoltarea incendiului,
contribuia la foc fiind exprimat prin reacia la foc.

* Pereti portanti: cadre din beton armat (stilpi si grinzi intermediare) cu zidarie
de caramida de 25 cm grosime
- Clasa de reacie la foc = A1
* Planseu din beton armat de 15 cm
- Clasa de reacie la foc = A1
* Perei interiori neportani din din zidrie de B.C.A.
- Clasa de reacie la foc = A1
* Plafon din grinzi de lemn ignifugat protejate la partea inferioara cu 2 straturi
de rigips rezisrent la foc practic neinflamabil
- Clasa de reacie la foc = D-s2, d0
* Pereti interiori pe structura de lemn ignifugat dublati de structura metalica si
placati cu 2 straturi de ghips carton tip GF pe ambele fete, cu izolatie minerala
intre profilele metalice i folie din PVC
- clasa de reacie la foc = D-s2, d0
* Sarpant din lemn (stlpi, grinzi, pane, contravntuiri) peste planseul de
beton al etajului 1 nu influenteaza gradul de rezistenta la foc a cladirii
- clasa de reacie la foc = D-s2, d0

c) Sursele poteniale de aprindere i mprejurrile care pot favoriza


aprinderea:
Cunoaterea cauzelor care pot genera sau propaga un incendiu, permite
prevederea i adoptarea unor msuri adecvate de securitate la incendiu, referitoare att
la protecia persoanelor ct i la protejarea bunurilor materiale care pot fi afectate de
incendiu.

Cauzele generatoare de incendiu pot fi:


cauze naturale produse de fenomene naturale, care pot conduce la
aprinderi spontane;
cauze rezultate din utilizarea i apariia unor energii care pot fi la
originea incendiilor dac :
- instalaiile de distribuie sau utilizare a energiei electrice prezint
defeciuni, sunt improvizate ori improprii spaiilor n care sunt amplasate;
22
- Regulile de securitate privind separarea, depozitarea, ventilarea,
exploatarea etc., nu sunt corect aplicate sau sunt eludate.
Cauze accidentale care sunt urmarea erorilor umane, rezultate din
necunoatere, neglijen, impruden ori nesupraveghere corespunztoare.
Sursele poteniale de aprindere care conduc la apariia i dezvoltarea unui
incendiu ntr-o cldire pot fi:
a. Surse de aprindere cu flacr
- Flacr de chibrit;
- Aparat de sudur, tiere, etc.;
- Lumnare, candel, lamp de gtit, etc.
b. Surse de aprindere de natur termic
- Obiecte incandescente;
- Cldur degajat de aparate termice, etc.
c. Surse de aprindere de natur electric
- Arcuri i scntei electrice;
- Scurtcircuit electric;
- Electricitate static;
- Efect termic al curentului electric.
d. Surse de aprindere de natur mecanic
- Scntei mecanice;
- Frecare.
e. Surse de aprindere naturale
- Cldura solar;
- Trsnet.
f. Surse de autoaprindere
- De natur chimic;
- De natur fizico chimic;
- De natur biologic.
g. Surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare
h. Surse de aprindere indirecte
- radiaia unui focar de incendiu.
n cazul analizat, se apreciaz c pot aciona sursele de aprindere de la
aliniatele a, b, c, d, e, h.
In raport de natura surselor de aprindere si de conditiile preliminate sunt stabilite
urmatoarele categorii da masuri care sa reduca sau sa elimine posibilitatile de producere
sau programare a unui eventual incendiu:
Ordinea interioara:
- Se reglementeaza fumatul in incinta societatii, fiind stabilite locurile unde
acesta este permis, cu marcarea corespunzatoare a acestora si dotarea locurilor pentru
fumat,
- Lucrarile de reparatii care presupun utilizarea focului deschis se executa
numai pe baza de "permis de lucru cu foc" emis in conditiile prevazute de
reglementarile in vigoare si cu luarea tuturor masurilor specifice de siguranta si
stingers a incendiilor,

23
- Se stabilesc atributiile personalului care asigura paza si protectia societatii
inclusiv in afara orelor de program privind modul de actiune in cazul producerii unui
incendiu (anuntarea si alarmarea conducerii societatii si a personalului, alertarea
serviciilor specializate de interventie, actionarea cu mijloacele tehnice de stingers din
dotare).
- Intretinerea, exploatarea, verificarea si repararea constructiilor si
instalatiilor
Instalatii electrice:
- Instalatiile si echipamentele electrice (corpuri de iluminat, tablouri electice,
aparate electrocasnice, etc) vor avea in permanenta protectia adecvata mediului de
lucru,
- Intretinerea, verificarea si repararea instalatiilor si echipamentelor
electrice se va efectua numai de catre personal calificat,
-La terminarea programului de lucru se vor deconecta toti receptorii electrici
care nu sunt vitali pentru utilizarea/functionarea instalatiilor,
- Este interzisa utilizarea de receptori electrici suplimentari, a caror putere
nominala insumata la cea a receptorilor existenti depaseste puterea instalata a cladirii.
mprejurrile (condiiile) preliminate care pot determina i / sau favoriza
iniierea, dezvoltarea i / sau propagarea unui incendiu ntr-o cldire, pot fi:
1. Instalaii i echipamente electrice defecte sau improvizate;
2. Receptori electrici lsai sub tensiune nesupravegheai;
3. Sisteme i mijloace de nclzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate;
4. Fumatul n locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
5. Sudarea sau alte lucrri cu foc deschis, fr respectarea regulilor i
msurilor specifice de siguranta la foc;
6. Neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaiilor i lucrrilor de
reparaii i ntreinere a mainilor i aparatelor cu piese n micare;
7. Defeciuni tehnice de construcii montaj;
8. Defeciuni tehnice de exploatare;
9. Nereguli organizatorice;
10. Explozie urmat de incendiu;
11. Avarie urmat de incendiu;
12. Trsnet i alte fenomene naturale;
13. Aciune intenionat (arson) etc.
n cazul analizat, se apreciaz c se pot manifesta mprejurrile de la punctele
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13.

B) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare ncpere, spaiu,


zon,compartiment, potrivit reglementrilor tehnice

Conform punctului 2 lit. A) / a) din scenariul de securitate la incendiu, spaiile din


cldire se ncadreaz, potrivit prevederilor din art. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 i tabelului
2.1.5 din Normativul de siguran la foc a construciilor, indicativ P.118 99, n

24
funcie de densitatea sarcinii termice i destinaie, n riscuri de incendiu sau categorii
de pericol de incendiu, astfel:

RISC DE INCENDIU GLOBAL


Compartimentul de incendiu n ansamblu, se ncadreaz n nivelul de risc mic de
incendiu, avnd n vedere c spaiile cu risc mare, mijlociu de incendiu reprezint
mai puin de 30% din volumul ocupat, conform art. 2.1.3 din Normativul P.118 99.

Pentru reducerea riscului de incendiuse vor intreprinde urmatoarele masuri:


- asigurarea unei examinri sistematice i calificate a factorilor
determinani de risc ;
- evacuarea ritmic a deeurilor i ambalajelor care nu se mai folosesc ;
- podul cldirii se va pstra n permanen liber ;
- stabilirea i elaborarea responsabilitilor sarcinilor, regulilor,
instruciunilor i msurilor privind aprarea mpotriva incendiilor ;
- instruirea persoanelor cu atribuii privind punerea n aplicare, controlul
i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor ;
- asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor, a
personalului necesar interveniei i a condiiilor pentru pregtirea
acestuia ;
- reluarea etapelor de identificare i evaluare a riscului de incendiu la
schimbarea condiiilor preliminate ;
- exploatarea tuturor instalaiilor numai cu personal calificat ;
- dotri P.S.I. ;
- reducerea cantitii de materiale ;
- legarea la pmnt a tuturor instalaiilor pentru eliminarea electricitii
statice.

3. Nivelurile criteriilor de performan privind securitatea la incendiu


3.1. Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc a construciilor reprezint caracteristica global exprimat n


uniti de timp, ntre momentul izbucnirii incendiului i momentul n care structura de
rezisten i pierde capacitatea portant i se prbuete ca urmare a aciunilor i
efectelor incendiului.
Stabilitatea la foc a construciilor este dat de rezistena la foc a principalelor
elemente de construcie, n special a celor portante sau cu rol de compartimentare.
Spaiile analizate au o structur existent pe cadre (stlpi, grinzi, planeu -
chesoane) din beton armat si caramida acoperite cu sarpanta din lemn care nu
modifica gradul de rezistenta la foc al structurii (montata pe chesoane de beton
armat), structura de rezistenta din profile metalice si sarpanta metalica, perei
exteriori i compartimentri din panouri tip sandwich.

a) Rezistena la foc a principalelor elemente de construcie (n special a celor din


structura portant sau cu rol de compartimentare)
25
- Pereti portanti: cadre din beton armat (stilpi si grinzi intermediare) cu
zidarie de caramida de 25 cm grosime incombustibile, clasa de
combustibilitate C0 (CA 1), LRF = 5 or si GRF = I.
- Planseu din beton armat de 15 cm peste demisol si parter din beton armat
turnat monolit incombustibile, clasa de combustibilitate C0 (CA 1),
LRF = 2 ore si GRF = I.
- compartimentri interioare:
Perei din zidrie de crmid, cu grosimi de 12,5 i 30 cm, tencuii
pe ambele fee incombustibili, clasa de combustibilitate C0 (CA1),
LRF = 3ore si GRF = I;
Pereti interiori pe structura de lemn ignifugat dublati de structura
metalica si placati cu 2 straturi de ghips carton tip GF pe ambele fete,
cu izolatie minerala intre profilele metalice i folie din PVC, greu
combustibil clasa de combustibilitate C1 (CA 2a), LRF = 60 minute
si GRF = III;
- Plafon din grinzi de lemn ignifugat protejate la partea inferioara cu 2
straturi de ghips carton rezisrent la foc peste mansarda si partial peste
sala de consumatie, greu combustibil clasa de combustibilitate C2 (CA
2b), LRF = 60 minute si GRF = II;
- arpant din lemn (stlpi, grinzi, pane, contravntuiri) peste mansarda si
partial peste sala de consumatie, greu combustibil, clasa de
combustibilitate C2 (CA 2b), LRF = 30 minute si GRF = III;
* arpant din lemn (stlpi, grinzi, pane, contravntuiri) peste planseul de
beton al etajului 1 nu influenteaza gradul de rezistenta la foc a cladirii
- C2(CA2b), LRF 15min.

b) Nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezisten la foc a


construciei sau a compartimentului de incendiu
Conform art. 2.1.12, din Normativul P.118 99 in construciile n care densitatea
sarcinii termice nu depete 420MJ/mp i materialele combustibile sunt astfel
distribuite nct s nu pericliteze stabilitatea construciei prin nclzirea local a unor
elemente de construcie n timpul incendiului, se admite reducerea corespunztoare a
rezistenei la foc a stlpilor, pereilor i planeelor pn la minimm 15 minute,
considernduse c structura ndeplinete condiiile pentru gradul II rezisten la foc.
n aceleai condiii se pot reduce i rezistenele la foc ale stlpilor,
pereiloriplaneelor realizate din alte materiale., compartimentul de incendiu se
ncadreaz n gradul II de rezisten la foc.
Potrivit tabelului 3.2.4 din Normativul P.118 99, aria maxim construit (la sol)
a unui compartiment de incendiu cu GRF = II i mai multe niveluri este de 2500 m2.
n cazul analizat, compartimentul de incendiu are aria construita la sol de cca
597mp.
Stabilitatea la foc se estimeaz potrivit normelor, de regul, post factum.
Dup producerea unui incendiu, se apreciaz i consemneaz calificativele privind
stabilitatea la foc.
26
n cazul analizat n scenariu, se au n vedere urmtoarele date tehnice i performane
caracteristice :
- gradul de rezisten la foc II;
- comportarea i rezistena la foc a elementelor din structura portant a
construciei studiate;
- alarmarea personalului se poate realiza n cca. 30 de secunde, construcia /
construciile fiind echipate cu sisteme automate de detectare i semnalizare a
incendiilor;
- alarmarea forelor de intervenie se poate realiza prin dispeceratul 112, n
maxim 2 minute, prin linie telefonic direct cu exteriorul;
- timpul de incendiere total (flash over), se apreciaz ca fiind mai mare de 60
minute;
Avnd n vedere caracteristicile i nivelurile de performan ale elementelor
structurale precum i timpii operativi de intervenie i de incendiere total, stabilitatea
la foc a construciei analizate, se poate aprecia ca fiind bun pentru un timp de minim
1ora.

3.2. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului i efluenilor


incendiului n interiorul construciei/compartimentului de incendiu
se precizeaz:

a) Elementele de construcie de separare a compartimentelor de incendiu


i de protecie a golurilor funcionale din acestea

Nu este cazul.

b) Msurile constructive adaptate la utilizarea construciei, respectiv


aciunea termic estimat n construcie, pentru limitarea propagrii
incendiului n interiorul compartimentului de incendiu i n afara lui:
pereii, planeele rezistente la foc i elementele de protecie a golurilor
din acestea, precum i posibilitatea de ntrerupere a continuitii
golurilor din elementele de construcii:

- pereii spaiilor tehnice sunt incombustibili REI = 180 minute , iar planeul
peste demisol REI = 120 minute;
- pereii holurilor de la demisol au REI = 180 minute ;
- pereii holurilor de la celelalte nivele au REI= 60 minute;
- pereii casa scrii sunt incombustibili REI = 150 minute;
- pereii i planeul de la buctrie , REI = 60 minute;
- Uile casei de scri vor fi prevzute cu dispozitiv de autoinchidere in caz de
incendiu.
27
- In camera receptie, unde se va monta centrala de detectie impotriva incendiilor
are pereti din caramida de 12.5cm, asigurand LRF minim 60minute, iar usa va
fi tip URF 30 minute.

c) Sisteme de evacuare a fumului i, dup caz, a gazelor fierbini.


Pentru circulatiile comune orizontale inchise : Evacuarea fumului i gazelor
fierbini care se degaj n caz de incendiu, se va face natural organizat, prin ui i
ochiurile mobile ale ferestrelor din treimea superioar a pereilor perimetrali de la
fiecare nivel al construciilor care vor avea montat dispozitiv de deschidere
centralizata in zona de acces a parterului si deschidere manuala.

d) Instalarea de bariere contra fumului.

Nu este cazul.

e) Sisteme i instalaii de detectare, semnalizare, semnalizare, alarmare i


stingere a incendiului

SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

Sistemul de avertizare la incendiu va fi structurat astfel incat sa poata acoperi


din punct de vedere al protectiei la incendii o suprafata cat mai mare, mai ales in
incaperile cu potential crescut de aprindere si alimentare a focurilor deschise.
Conform art. 3.3.1, lit. c, alin. 10, din Normativului P118/3-2015,
Comform Normativ privind securitatea la incendiu, a constructiilor, partea a III
a, instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3/2015, art. 3.3.1 c) pentru
structurile de primire turistica cu mai putin de 10 camere sau sub 50 de persoane, se
echipeaza cu detectori de fum autonomi.

Zonarea sistemului in functie de riscul producerii unui incendiu


In momentul in care a fost aleasa solutia propusa au fost luate in calcul riscurile
de producere a incendiului pentru o cladire cu destinatia de pensiune.
Sursele poteniale de producere a incendiilor:
surse de aprindere de natura termic (obiecte incadescente, cldura degajat
de aparatele termice, etc.);
surse de aprindere de natur electric (arcuri i scntei electrice,
scurtcircuit, electricitate static);
surse de aprindere naturale (cldura solar, trsnet);
surse de autoaprindere (de natura chimic, fizico-chimic i biologic,
reacii chimice exoterme);
In conformitate cu normativele in vigoare, in domeniul protectiei impotriva
incendiilor, butoanele manuale de semnalizare a unui incendiu, sunt de tip adresabil
cu semnalizare prioritara a starii de alarma. Butoanele manuale, pentru semnalizarea
unui incendiu sunt amplasate pe caile de evacuare in asa fel incat sa permita o rapida

28
actionare in caz de sesizare a unui incendiu inainte de a fi detectat de catre
detectoarele adresabile.
Zonele sunt protejate ca prin intermediul detectoarelor adresabile de fum. Aceste
zone prezinta un risc mic de incendiu. Fiecare spatiu, in functie de suprafata protejata
este protejat de unul sau mai multe detectoare adresabile de fum, astfel incat sa nu
existe nici un spatiu care sa nu fie acoperit de aceste detectoare. suplimentar aceasta
functiune este protejata si prin intermediul butoanelor manuale pentru semnalizarea
unui incendiu, care sunt amplasate pe caile de acces.
Se vor prevedea 2 sirene pentru semnalizarea unui incendiu de interior
adresabile amplasate in locuri de unde pot fi auzite din orice punct al pensiunii (una
pe holul pensiunii si una la receptie), iar in exterior se va prevedea o sirena
conventionala de exterior.

Parti componente ale sistemului de detectie, semnalizare si avertizare incendiu


Sistemul de detectie, semnalizare si avertizare a inceputului de incendiu
urmeaza sa completeze dotarea tehnica a spatiul de cazare.
Sistemul de detectie, semnalizare si avertizare, realizeaza :
detectarea incendiilor, att pe cile de circulaie pentru funcionarea
normal a construciei, ct, mai ales, n spaiile i ncperile auxiliare,
precum i n acele ncperi n care incendiul ar putea evolua nestnjenit,
fr a fi observat n timp util;
anunarea incendiului la punctul de supraveghere permanent, automat
i/sau prin declanatoare manuale de alarm i telefoane de interior,
precum i dup caz, la unitatea de pompieri;
alarmarea operativ a personalului de serviciu, care trebuie s organizeze
i s asigure prima intervenie i evacuarea persoanelor din cldire n
conformitate cu planurile de evacuare;
avertizarea sonor a persoanelor din cldire asupra pericolului de
incendiu;
memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)
Sistemul de detectie si avertizare este constituit din:
-centrala de alarmare incendiu de tip adresabila
-detectoare de fum adresabile, montate in toate incaperile cu risc de
incendiu
-butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in
locuri vizibile, la iesiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile
P118/3/2015, la maxim 15 m unul fata de altul
-sirene adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu
-sirene conventionale de exterior pentru semnalizarea unui incendiu
-cabluri de semnalizare din cupru J-Y(st)Y, 2x2x0.8mm, cu intarziere la
propagarea flacarii, rezistent la foc 30 minute.

29
Conditii respectate din normativul P118/3/2015
Conform normativului de specialitate P118/3/2015, s-a prevazut instalatie
automata de detectie, semnalizare si avertizare incendii. Centrala semnalizare
incendii respecta urmatoarele:
-amplasarea centralei: amplasata la parter, camera receptie.
-amplasarea detectoarelor automate de incendiu intre 8-40 cm fata de
tavan etc, asigurandu-se distanta minima de siguranta la foc fata de, corpuri de iluminat,
materiale combustibile etc
-respectarea distantelor minime (30 cm fata de celelalte echipamente de
curenti slabi, 50 cm fata de echipamente-instalatii de curenti tari)
-pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm
(art 8.2)
-liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii (rezistente la foc
minim 30 minute); s-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale)
-alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare : din tabloul
general, cu respectarea I7-2011-cap 7.5 (cu dubla alimentare, respectiv alimentare de
baza: din tabloul general de distributie al beneficiarului, prin circuit propriu alimentat
inaintea intreruptorului general; alimentarea de rezerva = se realizeaza automat prin
baterii de acumulatoare (24Vcc), asigurand autonomia in functionare a instalatiei timp de
48 ore in conditii normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in
conditii de alarma generala de incendiu; toate partile componente ale sistemului tehnic
de semnalizare incendii trebuie sa aiba agremente tehnice
-in incaperea centralei de semnalizare incendiu trebuie sa existe: iluminat
siguranta pentru continuarea lucrului, (de tip 2), conform I7-2011-art 7.13.9+7.13.8 (pct
2a-baterie locala cu comutare automata-luminoblocuri etc); s-a prevazut si iluminat de
siguranta pentru evacuare.
Receptoarele cu rol de siguranta la foc: tabloul electric aferent centralei de
semnalizare incendii (analizata deja) trebuie alimentata pe traseu ferit de pericolul de
incendiu.
- Camera receptie este cu pereti de caramida de 25 cm si LRF 5 ore, planseu
de beton armat de 15minute cu LRF 2 ore, iar usa de acces se va inlocui cu o usa tip
URF 30 minute.

Descrierea sistemul de semnalizare a inceputului de incendiului

Sistem de semnalizare a inceputurilor de incendiu

a. Sistemul de detectie
Detectia se face prin detectoarele de fum adresabile si asigura supravegherea
automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia fumului) in incaperile
supravegheate.
Sistemul de detecie i semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza
urmtoarele funciuni:
detectarea incendiilor, att pe cile de circulaie pentru funcionarea
normal a construciei, ct, mai ales, n spaiile i ncperile auxiliare,
30
precum i n acele ncperi n care incendiul ar putea evolua nestnjenit,
fr a fi observat n timp util;
anunarea incendiului la punctul de supraveghere permanent, automat
i/sau prin declanatoare manuale de alarm i telefoane de interior,
precum i dup caz, la unitatea de pompieri;
alarmarea operativ a personalului de serviciu, care trebuie s organizeze
i s asigure prima intervenie i evacuarea persoanelor din cldire n
conformitate cu planurile de evacuare;
avertizarea sonor a persoanelor din cldire asupra pericolului de
incendiu;
b. Centrala de alarmare incendiu:
Centrala de detectare, semnalizare si avertizare a inceputurilor de incendiu, de
tip adresabila, asigura urmatoarele functii :
-achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum,
cu modul autoadresare si butoanele manuale de semnalizare incendiu.
-afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum, detector de gaz,
buton de semnalizare incendiu si sirena de interior), a prezentei alimentarii principale
sau trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect a unei adrese (detector de
fum, buton de semnalizare incendiu si sirena de interior).
-display LCD (cristale lichide)
-parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda
-autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al
panoului de comanda
-memorie de evenimente.
-starea de veghe, cnd echipamentul de control i semnalizare este alimentat de
o surs de alimentare electrica i n absena semnalizrii oricrei alte stri;
-starea de dezactivare, cnd este semnalizat o dezactivare;
-starea de testare, cnd este semnalizat o testare a funcionrii.

c. Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face :


-optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei
-sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior
-optic, la nivelul butoanelor manuale adresabile de semnalizare a incendiului
-optic, la nivelul detectoarelor adresabile
-optic si sonor la nivelul sirenei conventionale de exterior

d. Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:


In zona de acces de la parter, in camera receptie, se va instala centrala de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu.
Detectoarele adresabile de fum, vor fi amplasate in toate incaperile cu risc de
incendiu.
Detectorul de fum nu trebuie montat in incaperi in care condensul poate afecta
detectorul, iar in incaperile de tipul: bucatarii, garaj, ateliere de sudura si centrala
termica, se vor monta, suplimentar si detectoare de gaz, sau de temperatura.

31
Pe holuri si/sau caile de acces se vor amplasa butoanele adresabile si sirenele
conventionale de interior.

Instalarea sistemului
a. Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice :
-cabluri de alimentare de la reteaua de 220V/50Hz, pentru alimentarea
sistemului.
-cablu pentru semnalizarea incendiului 2x2x0.8mm, care este rezistent la foc
si nu intretine arderea.
-tub de protectie PVC 16mm (canal sau pat de cablu)
Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor monta la cel putin 25
cm de cablurile instalatiilor aferente cladirii.

b. Executia sistemului de detectie si semnalizare incendiu


Montajul echipamentelor si punerea in functiune va fi realizata de catre o firma
autorizata, care asigura garantia pentru lucrare si garantia pentru echipamente.
Prevederile proiectului nu pot fi modificate.

c. Retelele exterioare aferente instalatiilor de securitate (daca este cazul)


Cablurile care fac legatura intre cladiri se vor monta ingropat in pamant sau
aparent pe aceste cladiri. La subtraversarea drumurilor si a platformelor betonate,
cablurile se vor proteja in tuburi PVC inglobate in beton sau in canale de cabluri, cu
amplasare de camere de tragere.

Instructiuni de exploatare si intretinere in timp a echipamentelor

Verificari generale. Mentenanta preventiva


a. Verificarea centralei de semnalizare incendiu
-Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni
-Pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in
vederea verificarii interne a acesteia
-Deconectarea alterntiva a alimentarii primare si a celei secundare a centralei
-Indepartarea prafului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei
-Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de
supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni
-Examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare
si a bateriilor de acumulator
-Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea
legaturilor imperfecte
-Reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal
-Examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau obsevand
listing-ul imprimantei (unde este cazul)
-Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea
indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-ului intern
32
-Preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator)

b. Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu


-Verificarea integritatii zonelor/adreselor si a numarului de componente din sistem
-Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, in cazul in care
unul sau mai multi detectori au ajuns la pragul de prealarma
-Se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal
-Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente si se vor nota explicit
zonele detectorilor sau componentele schimbate
-Se vor actiona unul sau mai multe detectoare sau butoane manuale la alarma de
incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si
actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. In cadrul acestui test este indicata
izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul de evenimente. La
urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat cele verificate anterior pentru
o acoperire cat mai mare a sistemului
-In cazul identificarii unor conditii de mediu nespecifice (particule in suspensie,
curenti de aer) functionarii sistemului de detectie si semnalizare incendiu, se vor notifica
in scris beneficiarului
-Conform standardelor in vigoare, intr-un interval de un an de zile, vor fi verificate
toate elementele de detectie a inceputului de incendiu.

Verificari specifice
a. Verificari specifice in caz de alarma
-Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu
-Gasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul,
indepartarea ei
-In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul
(daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva
-In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente,
dupa ce sistemul va fi repus in functiune
-In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la
care a fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferi toate informatiile
necesare catre beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti
-Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice
fara acordul expres al beneficiarului in cauza

b. Verificari specifice in caz de defect


-Identificare tipului de defect si a locatiei acestuia
-Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul
-Inlaturarea cauzei si remedierea defectului
-Notificarea in jurnalul de evenimente

c. Verificari trimestriale

33
-Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si
semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu
ramana nici un dispozitiv neverificat
-Verificare sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare
-Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii
de particule de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile
detectorilor ce au fost curatati. In cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei
care au fost curatati la verificarea trimestriala anterioara, au ajuns din nou la pragul de
prealarma din cauze ca: fumatului abuziv (in locuri nepermise sau peste un nivel maxim
acceptat), praf abundent sau de zugravire, operatia de curatare a detectorilor se va factura
separat fata de contractul de service la un pret stabilit la semnarea contractului
-La fiecare verificare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi
specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

Testari functionale
a. Testarea starii de alarma la incendiu
-Initierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv de
detectie
-Verificarea conformitatii semnalizarii si activarea iesirilor spre echipamentele
auxiliare

b. Testarea starii de defect


-Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la: pierderea unei surse de
alimentare electrica, un scurtcircuit spre un circuit de detectie, intrerupere spre un
circuit de detectie si scoaterea unui detector/dispozitiv din zona
-Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activarea iesirilor
spre echipamentele auxiliare.

c. Testarea starii de deconectare


-Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie
-Deconectarea secventiala a surselor de alimentare
-Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui
circuit de semnalizare sonora.

Alte verificarii
La exploatarea si intretinerea instalatiilor de securitate mai trebuie tinut seama de
urmatoarele verificari :
-valorile reglate ale intrerupatoarelor automate si calibrarea sigurantelor fuzibile
-verificarea periodica a legaturilor electrice la bornele tablourilor electrice de
distributie
-verificarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant,
precum si a racordarii instalatiei de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului
-verificarea periodica a legaturilor la nulul de protectie ale aparatelor si
echipamentelor elecrice

34
Dupa expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica si inlocui
elementele instalatiilor in functie de uzura fizica si morala la momentul respectiv.
Materialele si aparatele rezultate din inlocuiri vor fi valorificate, distruse sau
pastrate, dupa caz, in conformitate cu normele in vigoare la data executarii lucrarilor de
inlocuire.
Prezenta documentatie se va verifica din punct de vedere al prevederilor Legii
10/1995 si HG 925/1995 pentru exigenta Ie, si se vor urmarii in principal :
-distantele de protectie
-incarcari termice ale circuitelor
-amplasarea echipamentelor si a circuitelor
-protectia prin legarea la pamant
-carcasarea de protectie
-masuri de protectie PSI si cele privind sanatatea oamenilor
Lucrarile de instalatii electrice cuprinse in prezentul volum, nu necesita
supravegherea speciala a exploatarii in timp, in sensul normativului PI 130/90 privind
calitatea constructiei.

Verificari in vederea asigurarii calitatii instalatiilor electrice


Toate verificarile si testarile implica folosirea testerului pentru detectoare,
aparat de masura digital, trusa de scule, scara si/sau schele si dispozitive pentru
curatarea detectoarelor si a centralei.
Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se va efectua conform
prevederilor : Legii nr. 10/1995, Normativelor I7 2011, PE 107/95, P118/3/2015,
Legea investitiilor, C56/2000,
La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele :
-verificarea pozarii circuitelor electrice conform proiectului
-verificarea existentei instalatiei de protectie prin legare la nul si pamant
-verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice conform
proiectului
-executarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a subsistemelor
Convocarea proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe
santier, se va face in acord cu Legea nr.10/1995, si anume
-proces verbal de lucrari ascunse
-buletine de masuratori si verificari care sa confirme caracteristicile
echipamentelor si instalatiilor prevazute in proiect
-certificate de calitate ale tuturor echipamentelor si prefabricatelor.
Pentru neconcordante intre prescriptiile din proiect si situatia din teren ce ar
putea afecta calitatea lucrarii se va consulta proiectantul de specialitate

Tipul si producatorul echipamentelor sistemului de avertizare incendiu


Echipamentele de detectie si semnalizare, precum si semnalizatoarele acustice
de interior si exterior ale instalatiei de detectie si semnalizare a aparitiei incendiului
se gasesc in specificatiile tehnice de aparate.

35
Toate aparatele sunt din import si corespund normelor romanesti si europene, si
anume:
-centrala de detectie si semnalizare incendiu este adresabila, detectoarele
adresabile de fum, butoanele adresabile de incendiu si sirenele conventionale de
interior .
-sirena conventionala de exterior cu stroboscop.

3. STRUCTURA
SISTEMULUI
NR
CR DENUMIRE ECHIPAMENT U.M. Q
T
Unitate centrala analogica autoadresabila echipata
cu o bucla, comandata prin microprocesor, element
1 buc 1
de comanda integrat cu tastatura alfanumerica,
afisaj cu cristale lichide de 4x20 caractere si cursor.
2 Acumulator 12Vcc/24Ah buc 2
Soclu pentru detectori adresabili,cu izolator 19 mansarda
5 buc
bidirectional la scurtcircuit si 3 la parter
3 la
6 Buton de incendiu, adresabil. buc mansarda si
2 la parter
1 la
Sirena de incendiu, interior, rosie,design
7 buc mansarda si
ambiental, alimentare 24V.
1 la parter
Sirena de exterior cu flash L rosie ,autoprotejata,
8 buc 2
autoalimentata.
Sursa alimentare suplimentara 24Vcc in cutie
9 buc 2
metalica cu accumulator 7Ah
Cablu cu rezistenta marita la foc, JY(St)Y
10 ml
2x2x0,8mmp
Canal de cablu, pvc sau tub flexibil 16mm, cu
11 ml
accesorii de prindere
12 Accesoriii, materiale necesare montajului Set 1

36
CARACTERISTICI TEHNICE
Centrala de detectie propusa, este o centrala de detectie si semnalizare incendiu
analog adresabila cu o bucla, suporta 64 adrese pe bucla si este prevazuta cu afisaj cu
cristale lichide (LCD).
Centrala are urmatoarele optiuni compatibile cu EN 54-2:
-semnale de defect
-detectie coincidenta
-intarzierea semnalului iesirilor
-dezactivarea fiecarei zone
-testare
-componente pentru semnalizarea incendiului (sirene).
Echipamentul este proiectat pentru a fi operabil la o tensiune de 220V, 50Hz si
apartine clasei 1 de functionare. De asemenea echipamentului, trebuie sa i se asigure
legarea la pamant.
Detectoarele adresabile si butoanele adresabile se conecteaza pe bucla de
detectie, fiind proiectate sa suporte atat comunicatia cu centrala cat si alimentarea pe
patru fire.
Detectoarele dispun de un microprocesor capabil sa masoare nivelul de fum si temperatura, sa gestioneze
comunicatia cu centrala si sa efectueze continuu testarea detectorului. Exista o filtrare digitala care practic elimina
posibilitatea alarmelor false de incendiu.
Nr. Tipul Descriere Furnizor
Crt echipamentu
lui
1 Central - Unitate centrala analogica autoadresabila
1 analogica echipata cu 4 bucle,expandabila la 8 bucle,
adresabila central proiectat dup standardul EN54
incendiu - 128 elemente pe bucla, 16.64 zone,
modulara comandata prin microprocesor;
- Element de comanda integrat cu tastatura
alfanumerica, afisaj cu cristale lichide de
4x20 caractere si cursor
-Autoadresarea tuturor elementelor
conectate este executata de protocolul de
transmisie inteligenta SynoLOOP
-Toate elementele autoadresabile au
izolatoare. Daca apare un scurtcircuit,
centrala il localizeaza si izoleaza bucata de
cablu defecta.
-Iesiri programabile: 8x24Vcc/40mA
-Iesire releu: 2x30Vcc/1A
-Iesire transmisie: 2x30Vcc/1A
-Iesiri monitorizate: 2x24Vcc/500mA
-Intrari programabile: 4
-Intrare cheie programabila: 1
37
-Zone de control programabile: 128
-Rezistenta de linie a buclei adresabile:
150Ohm/300nF
-Tensiunea de alimentare: 115/230Vca;
+10%/-15%; 50/60Hz
-Acumulatori: 2x12Vcc/12Ah sau
2x12Vcc/15Ah
-Temperatura de operare: 0..50grd.C
-Gradul de protectie: IP40 (IEC 60529)
-Dimensiuni (LxHxA): 580x480x120mm
-Culoarea: gri deschis
-Umiditate: 95% (T=25grd.C) si 93%
(T=40grd.C)
2 Detector optic -Detector optic de fum adresabil cu
2 de fum izolator bidirectional la scurtcircuit,
ajustare automata a sensibilitatii de
alarmare in cazul in care detectorul este
incarcat cu praf.
-Tehnologie patentat: de 10x mai rezistent
la praf i murdrie dect detectorii uzuali
-Pentru cerine speciale: sensibilitatea
detectorului poate fi modificat uor cu
ajutorul software-ului de configurare sau
direct de pe tastatura centralei.
-Izolator ncorporat: n fiecare echipament
din gama SinoLOOP este inclus un modul
izolator
-Localizare automat a ntreruperilor de
cablu i a scurt-circuitelor
Imuni la interferenele electromagnetice
provenind de la telefoane mobile, lmpi
fluorescente i orice alte surse
-Realizat din materiale care nu pericliteaz
mediul nconjurtor
-Sistemul auto adresabil elimin
necesitatea configurrii detectorilor din
comutatoare, asigurnd o punere n
funciune facil i comod
-Tensiune operaional: 16... 28Vcc
-Consum n regim normal: max. 200A
-Temperatur operaional: 10... +50C
-Temperatur depozitare: 20 +65C
-Sensibilitate rspuns: ~2.5%/m
(sensibilitate ridicat ~1.8%/m)
-Umiditate: 100% rel.
38
-Grad protecie carcas: IP44
-Standarde: EN54-7
-Aprobri VdS: G298004
-Greutatea: 0.060kg
3 Buton de - este indicat pentru utilizarea n sistemele
3 incendiu antiincendiu;
adresabil - echipat cu ieire NO/NC;
- terminal dublu pentru intrare / ieire
(indicat n cazul montrii n bucl al
dispozitivelor);
- dimensiune: 87x87x46.6 mm;
-Grad protecie carcas: IP54
-Temperatur operaional: 25... +70C
-Temperatur depozitare: 30 +75C
-Materiale i componete electronice uor de
separate
-Electronic protejat
-Indicator de rspuns (LED) inclus
-Izolator de linie inclus
-Auto-adresabil
-Activare indirect a alarmei prin spargerea
geamului i ulterior apsarea butonului de
alarm
-Tensiune operaional: 16... 28Vcc
-Consum n regim normal: max. 200mA
-Dimensiuni ale terminalelor de cablu:
0.28... 1.5mm
-Umiditate: 100% rel.
-Standarde: EN54-11
-Aprobri VdS: G295030
-Greutatea: 0.060kg
4 Modul -Modul intrare pentru SynoLine
adresabil -Iesire pentru sirene
-Clasa de protectie: IP56
-Dimensiuni: 135x135x45mm
-Culoare carcasa: alb

5 Modul - modul monitorizare multiple contacte NO


adresabil sau un contact NC
- numai pentru aplicatii indoor
- temperatura functionare: -25...70 C
- sectiune recomandata conductor: 1,5...2,5

39
mm
- rezistenta maxima circuit monitorizat: 10
ohm
- dimensiuni: 57x48x13 mm
6 Siren - alimentare 24 VCC;
4 adresabil - sunet 90dB;
incendiu de - consum mediu 95mA;
interior - temperatura de utilizare : -10 + 50 C;
Cu flash - 3 tonaliti diferite (main poliie, main
pompieri, ambulan);
- material ABS plastic;
- umiditate relativ : 0 -95% (fr condens).
7 Siren - sirena profesional de exterior;
5 convenional - autoprotecie la tierea firelor;
incendiu de - autoprotecie la demontare;
exterior - semnalizare luminoas pulsatorie (flash);
- exterior estetic din policarbonat, protecie
suplimentar metalic;
- tensiune de comand: 27,6 VDC;
- timp maxim de alarmare ajustabil;
- alimentare : acumulator intern de
12V/7Ah;
- sonor: 104 dBA (la 3 metri)
- temperatura de funcionare : -25 ...+55C
- greutate : 2.8 kg
- corespunde normei de protecie IP34
- dimensiune : 180x270x90 mm
- greutate: 2.8 kg;
- consum n alarm 1.4 A (maxim 2.8 A);
8 Cablu J- - manta ignifug de culoare roie; -
Y(st)Y - ecran folie laminat de aluminiu;
2X2X0.8 - folie de PVC;
- fir de mas: cupru masiv acoperit cu
staniu;
- temperatura de lucru: -30C - +80C
- raza de curbur: 15 x diametrul cablului
- atenuare: 1.1dB/km
9 Acumulator - capacitate nominal 20 ore la 1.75 VPC
YUASA 30C: 24 Ah;
12V/24Ah - capacitate nominal 10 ore la 1.75 VPC
20C: 22.3 Ah;
- capacitate nominal 5 ore la 1.70 VPC
20C: 20.4 Ah;
- capacitate nominal 1 or la 1.60 VPC
20C: 14.4 Ah;
40
- tensiune:12 V;
- dimensiuni LxWxH 166x175x1125 mm;
- greutate: 9 kg.

GARANTIE SI SERVICE
Garania echipamentelor este de 12 luni. n aceast perioad se asigur gratuit
repararea sau nlocuirea oricrui subansamblu care se defecteaz ca urmare a unor
vicii de fabricaie, de instalare sau de proiectare. Garania nu se aplic n cazul n care
defeciunea provine ca urmare a nerespectrii instruciunilor de exploatare sau a
deteriorrii componentelor.
Timpul maxim de intervenie pentru remedierea defeciunilor este de 12 ore (n
zilele lucrtoare) de la sesizarea defeciunii. Defeciunile minore vor fi remediate pe
loc iar componentele defecte se vor nlocui.
Fiecare intervenie va fi consemnat n "Jurnalul de evenimente" al sistemului.
Se poate asigura service-ul instalailor realizate i n perioada de postgarantie, pe
baza unui contract de mentenan (mentenana este definit ca o operaiune de
ntreinere, inspecie tehnic programat i reparaie a sistemului).

RECEPTIA SISTEMULUI
La finalizarea instalrii se va face recepia sistemului prin verificarea
funcionrii tuturor componentelor i afiarea / transmiterea informaiilor
corespunztoare, pe baza unui tabel de probe (verificri), n conformitate cu cerinele
Beneficiarului. Probele se vor executa de ctre personalul Executantului n prezena
membrilor comisiei de recepie. Comisia de recepie ntocmete un Proces Verbal de
recepie i punere n funciune.
Serviciile efectuate, care nu corespund la recepie cerinelor de calitate, vor
fi remediate de executant n termen de 5 zile lucrtoare de la constatare.
Executantul va transmite Beneficiarului documentele care nsoesc produsele:
Certificatele de garanie;
Certificatele de conformitate;
Instruciuni de utilizare ale produselor i echipamentelor instalate.
Executantul va instrui personalul care utilizeaz sistemele. Instruirea se refer la
modul de utilizare a sistemelor i va fi consemnat n procesul verbal de recepie.
Executantul nu rspunde pentru nefuncionarea sau funcionarea necorespunztoare a
sistemului, dac aceasta a fost cauzat de nerespectarea de ctre beneficiar a
instruciunilor de utilizare a echipamentelor sau de manipularea, modificarea
amplasamentului acestora ori efectuarea de reparaii de ctre teri, alii dect
reprezentanii autorizai ai Executantului.

DETALII DE EXECUTIE
Centrala de detectare, semnalizare si avertizare incendii va fi montat n zona
holului de acces in birou camera receptie la loc accesibil pentru operare i ferit de
eventuale distrugeri.

41
Se vor nchide liniile de detectoare cu rezistene de 3.8 Kohm montate pe
detectorul cap de linie. Liniile de detecie din central rmase libere se vor nchide cu
rezistene de 3.8 Kohm, similar procedndu-se i cu ieirile de alarm neutilizate.
Alimentarea cu energie se va face din amonte de ntreruptorul general al
obiectivului prin siguran bipolara de 16 A.
Traseele de cabluri se vor efectua in tub copex PVC ignifugat cu prindere in
canal de cable. Nu se vor prinde cablajele de evi, tirani sau s se lase libere pe
tavanul din rigips (acolo unde este cazul).
Detectorul de incendiu este o component a sistemului de detectare a
incendiului care conine cel puin un senzor care constant sau la intervale regulate
monitorizeaz cel puin un parametru fizic i/sau chimic asociat cu incendiul, i care
furnizeaz un semnal corespunztor la echipamentul de control i semnalizare
(centrala de incendiu).
Tipul de detector se alege n funcie de:
materialele din spaiul protejat i clasa de reacie la foc a acestora;
configuraia spaiului;
efectele sistemelor i instalaiilor de ventilare i nclzire;
condiiile ambientale n ncperile supravegheate;
posibilitatea declanrii alarmelor false.
Detectoarele trebuie s reacioneze rapid i sigur n condiiile ambientale
existente din spaiile unde sunt amplasate.
Detectoarele trebuie amplasate astfel nct produsele degajate de incendiul din
suprafaa supravegheat s ajung la detectoare fr diluie, atenuare sau cu ntrziere
(distantele orizontale recomandate pentru detectoarele in functie de inaltimea
incaperii sunt date in capitolul 3 din normativul P118/3/2015) Fiecare ncpere
trebuie s fie echipat cu cel puin un detector. Trebuie montate detectoare i n
spaiile ascunse, unde incendiul se poate iniia sau de unde se poate rspndi. Aceste
spaii pot include locuri sub pardoseli false sau deasupra tavanelor false.
Zona de supraveghere a fiecrui detector este limitat de o serie de factori:
suprafaa protejat (performana detectorului);
distana orizontal dintre orice punct din spaiul supravegheat i cel mai
apropiat detector;
distana fa de perei;
nlimea i configuraia tavanului;
ventilarea i micarea aerului n spaiul respectiv;
obturaiile micrii de convecie a produselor de ardere.
Nu se recomand montarea detectoarelor de fum sau cldur n apropierea
pereilor, la o distan mai mic de 500 mm. Pentru tavane cu denivelri (grinzi sau
planee casetate) se aplic urmtoarele reguli:
grinzile cu nlimi mai mari de 5% din nlimea ncperii vor fi
tratate ca perei despritori, cu excepia cazurilor cnd acestea nu
ntrzie declanarea detectoarelor;
n cazul planeelor casetate, o anumit zon dintre casete poate fi
supravegheat de un singur detector; volumul intern al casetelor
acoperite de un detector nu trebuie s dep-easc produsul a 6 m2 cu
42
nlimea grinzii pentru detectoarele de cldur i 12 m 2 cu nlimea
grinzii pentru detectoarele de fum.
Tavanele false impun dou cerine:
protecia mpotriva incendiilor iniiate sub tavanele false;
protecia mpotriva incendiilor iniiate deasupra tavanelor false.
Dac n tavanul fals exist perforaii mici i nu exist posibiliti de ventilare
care s transporte fumul deasupra tavanului fals, atunci trebuie montate detectoare
sub tavanul fals. Dac exist riscuri de iniiere a unui incendiu deasupra tavanului fals
trebuie montate detectoare i deasupra tavanului fals. Dac perforaiile din tavanele
false sunt suficient de mari, se pot utiliza detectoarele de deasupra tavanelor false
pentru detectarea incendiilor iniiate sub aceste tavane. n acest caz este posibil ca
detectoarele de sub tavanele false s fie omise. Asemenea cazuri necesit o tratare
individual bazat pe tipul, numrul i aria perforaiilor, tipul i cantitatea de
combustibil i ventilaia care s transporte fumul deasupra tavanului fals.
Declanatorul manual de alarm, tip B (buton de semnalizare) este o
component a sistemului de semnalizare a incendiilor i este utilizat pentru
semnalizarea manual a unui incendiu.
Declanatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spaiul protejat trebuie,
n mod normal, s aib aceeai metod de funcionare i, preferabil, s fie de acelai
tip. Declanatoarele manuale de la care se pot iniia semnale de incendiu se
marcheaz clar, vizibil, pentru a putea fi difereniate de dispozitive prevzute n alte
scopuri, astfel nct s fie identificate uor i trebuie s fie accesibile.
Distana maxim de parcurs din orice punct al cldirii la cel mai apropiat
declanator manual nu va depi 30 m. n cazul cldirilor nalte, foarte nalte i cu
aglomerri de persoane i la cldirile cu persoane cu handicap locomotor distana nu
va depi 20 m. nlimea de montare pentru butoane trebuie s fie de la 1,2 la 1,5 m
de pardoseal.
Declanatoarele manuale se amplaseaz pe cile de evacuare la interiorul sau la
exteriorul fiecrei ui, pe scara de evacuare, (palierele de acces) i la fiecare ieire
spre exterior. Ele pot fi amplasate lng spaiile care prezint riscuri mari de incendiu.
Declanatoarele se amplaseaz n locuri uor accesibile.
Dispozitive de alarmare sunt componente acustice i/sau optice ale sistemului
de semnalizare a incendiilor i care sunt utilizate pentru avertizarea n caz de
incendiu.
Tipul, numrul i amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizeaz
astfel nct semnalizarea produs de acestea s fie audibil n spaiile n care sunt
instalate, chiar n prezena altor semnalizri sau zgomote de fond existente n aceste
locuri. Sunetul emis de dispozitivele acustice de alarmare n caz de incendiu trebuie
s fie distinct i uor de identificat fa de celelalte sunete emise de dispozitivele
acustice utilizate n alte scopuri.
Dispozitivele optice de alarmare se utilizeaz suplimentar fa de cele acustice.
Sunetul emis de dispozitivele de alarm trebuie s fie continuu, chiar dac are
amplitudinea i frecvena variabil.
Surse de alimentare cu energie electric

43
Alimentarea cu energie electric a instalaiilor de semnalizare a incendiilor se
realizeaz de la dou surse independente (baz i rezerv). Energia electric furnizat
de echipamentul de alimentare trebuie s fie suficient pentru satisfacerea cerinelor
de alimentare ale sistemului.
Sursa principal de energie pentru sistem trebuie s fie reeaua public de
alimentare. Sursa principal trebuie s fie conectat cu sistemul printr-un cablu
dedicat i protejat, s aib dispozitive de protecie dedicate care trebuie s fie
etichetate i accesibile numai de ctre personal autorizat, s fie independent de orice
dispozitiv general de separare a cldirii.
Sursa de rezerv trebuie s preia in mod automat alimentarea instalaiei de
semnalizare, atunci cnd sursa de baz cade sau nu mai asigura tensiunea nominal de
funcionare.
Capacitatea sursei de rezerv trebuie s fie suficient pentru ca sistemul s
funcioneze normal pe timpul ntreruperii sursei principale i s permit luarea
msurilor de restabilire a sursei principale.
Comutarea de pe o surs pe alta nu trebuie s conduc la modificri n starea
instalaiilor (alarme false, pierderi de informaii, iniierea comenzii de acionare a
dispozitivelor de protecie etc.).
Instalaiile de semnalizare a incendiilor se realizeaz n execuie ngropat sau
aparent, cablurile utilizate fiind conforme cu cerinele specificate de productorul
echipamentelor.
Cablurile care trebuie s rmn n funciune mai mult de 1 minut dup
detectarea incendiului trebuie s reziste la efectele focului un timp de 30 de minute
sau s fie protejate pentru aceasta perioad. Aceste cabluri sunt cele care asigur:
conectarea dintre echipamentul de control i semnalizare i echipamentul
de alimentare cu energie electric dac se gsesc n carcase diferite;
conectarea dintre pri ale echipamentului de control i semnalizare dac se
gsesc n carcase diferite;
conectarea dintre echipamentul de control i semnalizare i panourile
repetoare de semnalizare i/sau de comand;
funcionarea ntr-o zon cu risc mare de incendiu.
Cablurile trebuie protejate corespunztor n funcie de mediul i locul de
amplasare. Cablurile se instaleaz n spaii protejate de tip: tubulaturi de cabluri,
ghene, etc. Cablul trebuie s aib o rezisten mecanic suficient pentru modul de
pozare ales.
Pentru evitarea defectelor i alarmelor false, cablurile i echipamentele nu se
instaleaz n spaii care prezint niveluri ridicate ale cmpului electromagnetic. Daca
acest lucru nu este posibil, trebuie prevzut o protecie electromagnetic adecvat
prin ecranare i legare la pmnt conform PE 107 .
Acolo unde cablurile traverseaz (penetreaz) perei i planee cu rol de
rezisten la foc (antifoc), golurile trebuie asigurate mpotriva incendiului astfel nct
rezistena la foc a elementului de compartimentare traversat s nu se reduc.
Conexiunile de cabluri, altele dect cele din carcasele echipamentelor, se evit;
n cazul n care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejat printr-o cutie

44
de conexiune, accesibil i identificabil. Metoda de conexiune nu trebuie s reduc
fiabilitatea i rezistena la foc a cablului fr conexiune.
Se evit instalarea cablurilor instalaiilor de semnalizare a incendiilor n lungul
conductelor calde, interzicndu-se instalarea pe suprafee calde.
De asemenea, se evita traseele expuse la umezeal.
Pe poriuni reduse ale traseelor apropiate de suprafee calde (minimum 40C)
sau la traversri ale acestora, distana ntre circuitele instalaiilor de semnalizare a
incendiilor i sistemelor de alarm mpotriva efraciei trebuie s fie de minim 12 cm
sau se adopt msuri de izolare termic.
Se evit instalarea cablurilor instalaiilor de semnalizare a incendiilor n tuneluri
sau canale tehnice n care se gsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000 V.
n cazurile n care nu este posibil o alt soluie, cablurile se instaleaz n tuneluri sau
canale tehnice pe pereii opui sau pe aceeai parte cu cablurile electrice la o distan
de circa 40 cm, sub cele electrice.
La stabilirea traseelor se evit trecerile prin spaii cu pericol de explozie, medii
corozive sau zone n care exist pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea
deteriora nveliul cablurilor sau ar prezenta pericol de incendiu, alegndu-se soluii
de montaj pe pereii exteriori acestor spaii (cu condiia protejrii mpotriva efectelor
de radiaii termice n caz de incendiu i deteriorrilor mecanice ), i anume, n spaiile
de circulaie, anexe tehnice sau alte spaii fr pericol.
Pentru realizarea circuitelor de alarm la incendiu destinate conectrii
dispozitivelor de alarm se utilizeaz acelai tip de cablu.
Cablul de joas tensiune pentru alimentarea echipamentului de control i
semnalizare la incendiu se monteaz pe o intrare separat n carcasa echipamentului,
fa de toate celelalte cabluri ale sistemului de detectare i de alarm la incendiu.
Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie s fie marcate pentru a putea fi uor
identificate.

f) Msuri de protecie la foc pentru instalaiile de ventilare climatizare.

Nu este cazul.

g) Msuri constructive pentru faade i pentru mpiedicarea propagrii


focului la prile adiacente ale aceleiai cldiri.

Nu este cazul.

3.3. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiilor la vecinti se


precizeaz:

a. Distanele de siguran asigurate conform reglementarilor tehnice

- la nord : DN 2D - 32 m la limita de proprietate si 57 m la axul


drumului;

45
- la sud, est, vest : cladirea este izolata si are o distanta fata de limita de proprietate
intre 10.64-35.75m
- terenuri libere de constructii

In conformitate cu prevederile art. 2.2.1. din Normativul P 118/99, construciile


supraterane civile (publice), de regul, se amplaseaz comasate sau grupate la
distane nenormate ntre ele, n limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu
arii maxime admise n funcie de destinaie, gradul de rezisten la foc
cel mai dezavantajos, riscul de incendiu i numrul de niveluri cel mai mare, (lund
n calcul suma ariilor construite efective). Deci conditiile de distanta sunt indeplinite.

b. Msurile constructive pentru limitarea propagrii incendiului pe faade


i pe acoperi, de exemplu performana la foc exterior a
acoperiului/nvelitorii de acoperi;

Nu este cazul.

c. Msuri de protecie activ

Nu este cazul.

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR


A. Pentru cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se precizeaz:
a) Alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de alte
funciuni prin elemente de separare la foc i fum, protecia golurilor
din pereii ce le delimiteaz;

Demisaol
o scara din beton-armat deschisa cu o rampa drepta si podest intermediar
cu latimea rampei de 1,10m;
Parter
- pe latura sudica:
O usa dubla de 1,80x2,10 m;
Doua usi simple de 0.90x2.10 m;
- pe latura estica:
O usa dubla de 2.13x2.10 m;
O usa dubla de 1.80x2.10 m.
- Pe latura vestica
O usa dubla de 1.80x2.10 m;
O usa simpla de .95x2.10 m.
Etaj mansardat
Doua scari inchise din beton armat cu doua rampe drepte si podest
intermediar cu latimea rampei de 1.20m.

46
b) Msuri pentru asigurarea controlului fumului pe cile de evacuare
Nu este cazul.

c) Tipul scrilor, forma i modul de dispunere a treptelor


Demisaol
o scara din beton-armat deschisa cu o rampa drepta si podest intermediar
cu latimea rampei de 1,10m;
Etaj mansardat
Doua scari inchise din beton armat cu doua rampe drepte si podest intermediar
cu latimea rampei de 1.20m.

d) Geometria cilor de evacuare

Demisaol
Hol cu latimea de 0.86m;
Holul casei scarii de 2.55m.
Parter
Holuri cu latimi de la 1.30-2.35m;
Etajul 1
Holuri cu latimea de la 1.30-1.40m.

e) Timpii i lungimile de evacuare

La proiectarea cilor de evacuare a persoanelor din spaiile de cazare s-a avut


n vedere valoarea maxim admis a timpului de evacuare (lungimea maxim admis)
prevzute n tabelul 4.2.121 din Normativul P.118 99 la cldiri pentru turism care au
gradul II de rezisten la foc, iar evacuarea se face in doua directii si in coridor
infundat, valorile maxim admise fiind n aceste cazuri de 100 secunde si 40 metri,
respective 50 secunde si 20 metri.
La proiectarea cilor de evacuare a persoanelor din spaiul de alimentatie
publica s-a avut n vedere valoarea maxim admis a timpului de evacuare (lungimea
maxim admis) prevzute n tabelul 4.2.40 din Normativul P.118 99 la cldiri
pentru turism care au gradul II de rezisten la foc, iar evacuarea se face in doua
directii, valorile maxim admise fiind n acest caz de 105 secunde si 42 metri.

f) Numrul fluxurilor de evacuare

Demisol
- bucatarie
F = N : C; N = 4 persoane;
C = 70 persoane, conform art. 4.2.39, din P.118 99.
F =4 : 70 = 0.057 Rotund = 1 flux.
Latime aferenta cailor de evacuare insumata este de 1.10 m, asigurand
evacuarea a 2 fluxuri.
47
Parter
F = N : C; N = 194 persoane;
C = 70 persoane, conform art. 4.2.39, din
normativul P.118 99.
F =194 : 70 = 2.77 Rotund = 3 flux.
Latime aferenta cailor de evacuare insumata este de 8.58 m, asigurand
evacuarea a 14 fluxuri.

Etaj si mansarda
cazare

F = N : C; N = 22 persoane;
C = 70 persoane, conform art. 4.2.120, din P.118 99.
F =22 : 70 = 0.31 Rotund = 1flux.
Latime aferenta scarilor inchise este de 2.40m, asigurand evacuarea a 4
floxuri

g) Existena iluminatului de siguran, tipul i sursa de alimentare cu


energie electric de rezerv
Iluminat de siguranta pentru caile de evacuare.
Instalatii electrice pentru iluminatul de
siguranta.
Iluminatul pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de
securitate destinat sa asigure identificarea si folosirea, n conditii de securitate, a
cailor de evacuare.
"lnga" este considerat ca fiind sub 2 m masuraati pe orizontala.
Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent ct
timp exista personal n cladire, cu urmatoarele exceptii:
- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;
- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada
activitatii n cladire.
Iluminatul pentru interventii n zone de risc este parte a iluminatului de
securitate prevazut sa asigure nivelul de iluminare necesar sigurantei persoanelor
implicate ntr-un proces sau activitate care sa permita desfasurarea adecvata a
procedurilor de actionare pentru siguranta ocupantilor zonelor, precum si evacuarea
n caz de incendiu.
- Acesta este necesar n locuril n care sunt montate .... (dispozitive de comanda-
control) ale unor instalatii si utilaje care trebuie actionate n caz de avarie; cazul
de fata incaperea centralei CSI.
Iluminatul mpotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut
sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa
ajunga n locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.
Iluminatul de securitate mpotriva panicii se prevede cu comanda automata de
punere n functiune dupa caderea iluminatolui normal.
In afara de comanda automata a intrarii lui n functiune, iluminatul de
securitate mpotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri
accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit n acest
48
scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate mpotriva panicii trebuie sa
se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului nsarcinat cu aceasta.
Timpii de functiune la ntreruperea iluminatului normal se face n conformitate
cu tabelul 7.23.1. cel putin 1 ora. (in cazul in care nu intervine tensiunea in sistemul
de baza).
In cazul obiectivului se vor utiliza numai corpuri de iluminat adecvate
iluminatului de siguranta echipate cu surse locale tip autonom.
ATENTIE! Daca la automatizarea instalatiei de panica nu se interpune
releu de temporizare; orice intrerupere in furnizarea cu energie electrica pune
iluminatul antipanica in functiune fara a se deconecta. Acesta ar ramane in functiune
daca nu se utilizeaza relee temporizate
Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22)
se alimenteaza pe circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot
fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal.
Conductoarele si/sau cablurile de alimentare trebuie sa fie cu ntrziere Ia propagarea
flacarii n manunchi (conform cu SR EN 50266 pe parti - de exemplu CYY-F). Conf.
punctului 7.23.12.1. din I.7.
Sursele de alimentare de securitate (de urgenta) sunt cele prezentate n 5.5.3. si
pot fi locale.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din
materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.

h) Prevederea de dispozitive de siguran la ui, cum ar fi dispozitive de


autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu, bare antipanic etc.
Usile de la casa scarii inchise si usile tip URF vor avea dispositive de
autoinchidere.

i) Timpul de siguran a cilor de evacuare i, dup caz, a refugiilor


La proiectarea cilor de evacuare a persoanelor din spaiile de cazare s-a avut n
vedere valoarea maxim admis a timpului de evacuare (lungimea maxim admis)
prevzute n tabelul 4.2.121 din Normativul P.118 99 la cldiri pentru turism care au
gradul II de rezisten la foc, iar evacuarea se face in doua directii si in coridor
infundat, valorile maxim admise fiind n aceste cazuri de 100 secunde si 40 metri,
respective 50 secunde si 20 metri.
La proiectarea cilor de evacuare a persoanelor din spaiul de alimentatie
publica s-a avut n vedere valoarea maxim admis a timpului de evacuare (lungimea
maxim admis) prevzute n tabelul 4.2.40 din Normativul P.118 99 la cldiri
pentru turism care au gradul II de rezisten la foc, iar evacuarea se face in doua
directii, valorile maxim admise fiind n acest caz de 105 secunde si 42 metri.
j) Marcarea cilor de evacuare
Cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu, se vor marca prin
indicatoare specifice, realizate n conformitate cu H.G nr.971 / 2006 privind cerinele
minime pentru semnalizarea de securitate i / sau de sntate la locul de munc.
Indicatoarele luminoase, vor respecta prevederile standardului SR ISO 6309 / 98.
B. Precizarea msurilor pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabiliti,
bolnavilor i ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure n caz de incendiu.
Nu este cazul.

49
C. Precizri privind asigurarea condiiilor de salvare a persoanelor, a animalelor i evacuarea
bunurilor pe timpul interveniei.
Nu este cazul.

3.5. SECURITATEA FORELOR DE INTERVENIE

A. Se precizeaz amenajrile pentru accesul forelor de intervenie n cldire i


incint pentru autospeciale i pentru ascensoarele de incendiu.
Autospecialele de stingere a incendiilor pot fi amplasate pe toate laturile
cldirii analizate.

B. Se precizeaz caracteristicile tehnice i funcionale ale acceselor carosabile i ale


cilor de intervenie ale autospecialelor, proiectate conform reglementrilor tehnice,
regulamentului general de urbanism i reglementrilor specifice de aplicare,
referitoare la:

a) Numrul de accese
Accesul pentru intervenie n caz de incendiu se poate realiza din drumul
national DN2D si drumul de servitute care accede din drumul national in spatele
pensiunii.
b) Dimensiuni/gabarite
Accesul autospecialelor se realizeaz pe strzile amenajate din com. Bolotesti
practicabile tot timpul anului, strzi care au dimensiuni/gabarite ce permit circulaia
acestora n caz de stingere a incendiilor fr a avea probleme de trafic.

c) Trasee
Traseul optim de deplasare a mainilor de intervenie ale Inspectoratului pentru
Situaii de Urgen Anghel Saligny SP Vidra strazile com. Vidra DN2D
acces obiectiv.

d) Realizare i marcare
Toate traseele din com. Bolotesti sunt amenajate i marcate, permind un trafic
eficient pentru interveniile autospecialelor la stingerea incendiilor.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaz:


a) tipul, numrul i caracteristicile acestora:
Nu este cazul.
b) Amplasarea i posibilitile de acces, sursa de alimentare cu energie electric
de rezerv:
Nu este cazul
c) Timpul de siguran a ascensoarelor de pompieri:
Nu este cazul

4. ECHIPAREA i DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE


DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR
50
A. Se precizeaz nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice de aprare
mpotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor, a normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor,
precum i a reglementrilor tehnice specifice:
- Instalatii de iluminat de siguranta;
- Mijloace de prima interventie (stingatoare);
- Instalatie de detective impotriva incendiilor;
- Instalatie de paratrasnet;
- Priza de pamant.

B. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de detectare, semnalizare i


alarmare la incendiu se specific:
a) Gradul de acoperire, zonele de detectare i alarmare la incendiu:
- centrala de detectie si alarmare la incendiu va deservi zona de pensiune.
In acest sens se vor monta detectori de fum pe etajul mansardat, zona de
receptie si in camera receptiei (aici se va monta si centrala de detectie)
b) Tipul detectoarelor, declanatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare i
parametrii funcionali specifici instalaiilor respective:
-Detector optic de fum adresabil cu izolator bidirectional la scurtcircuit,
ajustare automata a sensibilitatii de alarmare in cazul in care detectorul este
incarcat cu praf.
-Tehnologie patentat: de 10x mai rezistent la praf i murdrie dect detectorii
uzuali
-Pentru cerine speciale: sensibilitatea detectorului poate fi modificat uor cu
ajutorul software-ului de configurare sau direct de pe tastatura centralei.
-Izolator ncorporat: n fiecare echipament din gama SinoLOOP este inclus un
modul izolator
-Localizare automat a ntreruperilor de cablu i a scurt-circuitelor
Imuni la interferenele electromagnetice provenind de la telefoane mobile,
lmpi fluorescente i orice alte surse
-Realizat din materiale care nu pericliteaz mediul nconjurtor
-Sistemul auto adresabil elimin necesitatea configurrii detectorilor din
comutatoare, asigurnd o punere n funciune facil i comod
-Tensiune operaional: 16... 28Vcc
-Consum n regim normal: max. 200A
-Temperatur operaional: 10... +50C
-Temperatur depozitare: 20 +65C
-Sensibilitate rspuns: ~2.5%/m (sensibilitate ridicat ~1.8%/m)
-Umiditate: 100% rel.
-Grad protecie carcas: IP44
-Standarde: EN54-7
-Aprobri VdS: G298004
-Greutatea: 0.060kg

51
C. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de limitare i stingere a incendiilor
se specific:
a) Tipul i parametrii funcionali: stingere cu ap, gaze/aerosoli, spum, pulberi;
acionare manual sau manual i automat; debite, intensiti de stingere i
stropire, cantiti calculate de substan de stingere, concentraii de stingere
proiectate pe durat de timp normat, presiuni, rezerve de substan de
stingere, surse de alimentare etc.:
Nu este cazul
b) Timpul normat de funcionare;
Nu este cazul
c) Zonele, ncperile, spaiile, instalaiile echipate cu astfel de mijloace de aprare
mpotriva incendiilor:
Nu este cazul
D. Pentru stingtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte i mijloace de
intervenie se specific:
a) Tipul i caracteristicile de stingere asigurate:
Stingatoarele cu CO2 (dioxid de carbon) tip G6
Conin numai gaz sub presiune de CO2 i, prin urmare, nu las reziduuri. Acest tip
de stingtor este potrivit pentru utilizarea n incendiile care implic lichide de ardere
(clasa B de incendii), dar este, de asemenea, o soluie excelent pentru stingerea de
incendii care implic echipamente informatice i alte aparate electrice, deoarece nu
provoac daune la articole electrice i nu cauzeaz scurtcircuitarea sistemelor. Este
important s amintim faptul c atunci cnd sunt folosite stingtoarele cu CO2 exist
posibilitatea ca, odat eliberat gazul de CO2 departe de incendiu focul s se reaprinda
n cazul n care sursa de foc nu a fost n totalitate eliminat (de exemplu, nu a fost
oprit sursa de alimentare cu curent electric) sau n cazul n care materialele sunt nc
foarte fierbini.
Stingtoare cu pulbere tip P6
Stingtoarele sunt principalele mijloace de intervenie mpotriva
nceputurilor de incendii. Denumite i extinctoare, acestea sunt dispozitive care
servesc la stingerea flcrilor incipiente.

Stingtoarele de incendiu cu pulbere conin o pudr uscat tip ABC-E i se


utilizeaz la stingerea nceputurilor de incendii din clasele A,B,C, n spaii nchise sau
deschise, precum i asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.
Magazinul nostru v pune la dispoziie stingtoare cu pulbere de tip P, care sunt
presurizate permanent cu azot i gaz ecologic fr variaii de presiune la schimbri de
temperatur. Temperatura admis a stingtoarelor cu pulbere este de la -30C la +60.
Stingtoarele au o presiune de ncrcare de 14-15 bari i sunt prevzute cu supap de
siguran, astfel nct s nu prezinte pericol de explozie.
Toate stingtoarele pe care le comercializm sunt fabricate n condiiile impuse de
normativele n domeniu, sunt certificate calitativ i din punct de vedere al
managementului mediului nconjurtor i prezint maxim siguran n exploatare.
Caracteristici principale ale stingatorului cu pulbere, tip P6.
52
- masa incarcaturii cu CO2 ( g ) = 130
- timpul de descarcare ( secunde) = 10 15
- lungimea jetului de pulbere ( m) = 4
- masa stingatorului incarcat ( kg) = 12
- suprafata maxima controlata ( CO2 ) = 2,2

Stingatorul portativ cu pulbere este alcatuit din urmatoarele subansamble :


recipientul stingatorului, capacul cu dispozitivul de percutare, butelia cu CO2 si
sistemul de refulare.
Recipientul stingatorului este o constructie din tabla de 1,5 mm, sudata ai are ca
destinatie pastrarea substantei de stingere.
Acest tip de stingator are o manta metalica ce fereste butelia de CO2 de contactul
direct cu pulberea din stingator asigurand si dirijarea gazului in partea de jos a
recipientului, respectiv a mai buna a finare a pulberii.
Butelia cu CO2 este confectionata din teava de otel rezistenta la presiunea de 400
bari. Capacitatea ei asigura pastrarea cantitatii necesare de CO2 pentru refularea
pulberii din stingator. Butelia este prevazuta cu membrana de siguranta din cupru care
se sparge la actionarea percutorului.
Capacul stingatorului se fixeaza prin insurubare si are incorporat dispozitivul de
percutare cu ajutorul caruia se strapunge membrana buteliei si care este compus din
agrafa de siguranta, arc de revenire si cui percutor.
Sistemul de refulare este alcatuit dintr-un sifon si un furtun de refulare, racordate
printr-o piulita butelie. La celalalt capat al furtunului se gaseste o duza de pulverizare
a pulberii.

Stingatorul functioneaza pe principiul sifonului.


Pentru punerea in functiune a stingatorului se procedeaza astfel
- se asaza pe sol in apropierea locului de interventie si se scoate agrafa de
siguranta ce blocheaza cuiul percutor ;
- cu mana stanga se prinde furtunul de refulare, iar cu dreapta se loveste
energic butonul percutorului;
- se apuca stingatorul de maner, cu mana dreapta si se indreapta jetul
pulverizat spre focar.
Pentru punerea in functiune a stingatorului se actioneaza asupra percutorului si se
indreapta jetul de praf catre locul incendiului.
Stingatorul functioneaza pana la completa lui golire.
Dupa folosire se sterge recipientul, se verifica starea garniturii de etansare a
capacului, se inlocuieste butelia si se umple stingatorul la capacitatea utila.

b) Numrul i modul de amplasare n funcie de parametrii specifici: cantitatea de


materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaa, destinaia,
clasa de incendiu etc:

Nivel Tip Nr. stingatoare Cantitate Observatii

53
stingator raportat la
suprafata, dar
minim 2 pe nivel
Demisol P6 1buc/150mp 2
Parter P6 1buc/250mp 3+2 Cele doua stingatoate
se vor amplsa in
camera centralei
termice si in bucatarie
G6 1 Se va amplsa in
camera centralei
termice
Etaj P6 1buc/250mp 2
mansardat

5. Condiii specifice pentru asigurarea interveniei n caz de incendiu - n


funcie de categoria de importan a construciei, tipul acesteia,
riscurile de incendiu, amplasarea construciei sau a amenajrii, se
specific:
a) Surse de alimentare cu ap, substanele de stingere i rezervele asigurate
Reeaua public de alimentare cu ap a com. Bolotesti, reea prevzut cu
hidrani exteriori.

b) Poziionarea racordurilor de alimentare cu energie electric, gaze i,


dup caz, alte utiliti:
Racordul de alimentare cu energie electric se afl n tabloul electric amplasat
la parterul spaiilor de depozitare.
Central termica functioneaza pe combustibil solid.

c) Date privind serviciul privat pentru situaii de urgen, conform


criteriilor de performan
Nu este cazul.

d) Zone, ncperi, spaii n care se gsesc substane i materiale periculoase


i pentru care sunt necesare produse de stingere i echipamente speciale,
precum i tipul echipamentului individual de protecie al personalului

n aceast ipostaz nu este cazul.

6. MSURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

A. CONDIII I MSURI NECESARE, POTRIVIT REGLEMENTRILOR


TEHNICE, N FUNCIE DE SITUAIA EXISTENT

n conformitate cu dotarea specificata in sectiunea cu instalatii, anexat la


prezentul scenariu de securitate la incendiu.
54
B. SE PRECIZEAZA MODUL DE NCADRARE AL CONSTRUCIEI /
AMENAJRII N NIVELURILE DE PERFORMAN PREVZUTE DE
REGLEMENTRILE TEHNICE I MSURI PENTRU MBUNTIREA
PARAMETRILOR I A NIVELURILOR DE PERFORMAN PENTRU
SECURITATEA LA INCENDIU

Construcia care face obiectul prezentului scenariu de securitate la incendiu, se


ncadreaz n nivelurile de performan prevzute de reglementrile tehnice n
vigoare, cu precizrile din coninutul scenariului.
Beneficiarul este obligat s realizeze integral i de calitate, toate msurile de
protecie la foc prevzute n documentaia tehnic i n scenariul de fa i s
doteze cldirea cu stingtoare , asigurnd buna funcionare a acestora.
Beneficiarul, de asemenea, este obligat s execute ignifugarea arpantei
combustibile a acoperiului, n conformitate cu memoriul tehnic specific.
Darea n folosin a construciei este permis numai dup obinerea
AUTORIZAIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare, n cazul cnd sunt aduse modificri ale construciei
(transformare, extindere, dezvoltare, modernizare, schimbare de destinaie) este
obligatorie eliberarea unei alte autorizaii de securitate la incendiu.
Scenariul de securitate la incendiu i pierde valabilitatea atunci cnd nu mai
corespunde situaiei pentru are a fost conceput.

C.CONDIII I RECOMANDRI PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTAIILOR DE ORGANIZARE A APRRII MPOTRIVA
INCENDIILOR, AFERENTE CONSTRUCIEI ORI AMENAJRII

Beneficiarul este obligat s ntocmeasc urmtoarele documente de organizare a


aprrii mpotriva incendiilor:
1. Planul de intervenie la incendiu ;
2. Planul de evacuare, n caz de incendiu, plan care va fi afiat la loc vizibil, n
interiorul cldirii
Scenariul de securitate la incendiu cuprinde urmtoarele msuri specifice
cldirilor administrative, i anume:
Msuri generale de P.S.I. , comune tuturor construciilor;
Msuri generale de P.S.I. , privind exploatarea instalaiilor electrice;
Obligaii legale pe linie de P.S.I. pentru patroni;
Obligaii legale pe linie de P.S.I. pentru manageri;

Intocmit,

55

S-ar putea să vă placă și