Sunteți pe pagina 1din 2

SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

INTOCMIT CF OMI NR. 129 DIN 2016

pr. Nr. 034/2017 FABRICA DE IMBUTELIAT APA PLATA S.C. LA FANTANA S.R.L. TALMACIU, JUD. SIBIU, DN7

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a intocmit in vederea obtinerii de catre beneficiar avizul / autorizatiei de securitate la incendiu privind investitia: Fabrica de Imbuteliat Apa Plata , aviz cerut prin certificatul de urbanism nr. 000 din. 00/00/0000 conform HG 571 din 2016 privind categoriile de constructii ce se supun avizarii privind securitatea la incendiu. Prezentul scenariu de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica a constructiei si se pastreaza de catre beneficiar pe toata durata de existenta a acesteia, actualizindu-se in functie de modificarile intervenite. Prezentul scenariu de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci cind conditiile pentru care a fost intocmit nu mai sunt valabile. Structura prezentului scenariu de securitate la incendiu este in conformitate cu prevederile metodologice aprobate prin ord. 129 din 2016 publicat in M.O. nr. 675 din

01.09.2016

 

Baza legala

 

Lege 50-1991

Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Lege 10-1995

Legea privind calitatea in constructii

Lege 350-2000

Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismului

Lege 307-2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Ord 1822-2004

Regulament privind incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

Ord. 163-2007

Norme generale de aparare impotriva incendiilor

Ord. 129-2016

Metodologia de elaborare a scenariilor de siguranta la incendiu

Ord 839-2009

Norme metodologice de aplicare a legii 50 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Ord 129-2016

Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.

Hg 571-2016

Categorii de constructii si amenajari ce se supun avizarii sau autorizarii privind securitatea la incendiu

P188-1999

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

STAS 10903/2

Determinarea sarcinii termice in constructii

MP 008-2000

Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P118-99, editia II

SR EN 2

Clase de incendii

NP 046-2000

Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel

I7-2011

Normativ pentru proiectarea executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

I13-2015

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

GP 051-2000

Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici

GP 055-2000

Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel.

Specialitate Specialitate Specialitate Specialitate Specialitate arhitectura structura instalatii instalatii
Specialitate
Specialitate
Specialitate
Specialitate
Specialitate
arhitectura
structura
instalatii
instalatii
instalatii
electrice
stingere
detectare,
semnalizare,
alarmare

Beneficiar:

XXX

XXX

XXX

Specialitate Specialitate Specialitate Specialitate Specialitate arhitectura structura instalatii instalatii
Specialitate
Specialitate
Specialitate
Specialitate
Specialitate
arhitectura
structura
instalatii
instalatii
instalatii
electrice
stingere
detectare,
semnalizare,
alarmare