Sunteți pe pagina 1din 2

ST RU CT U R I S UP US E ACT IU N II FO CU LU I

EXPERTIZARE
In situatia expertizarii unei cladiri din punctul de vedere al sigurantei la foc (Cc) trebuie parcurse mai multe
etape logice asfel:
- deplasarea la fata locului pentru a vizualiza cladirea. Este recomandabil efectuarea de fotografii cu rezolutie
mare impreuna cu mire martor in situatia in care revenirea in locatie este dificil de realizat.
- realizarea releveelor arhitecturale in situatia in care cartea tehnica a cladirii nu contine planuri sau pe
parcursul executiei s-au exploatarii s-au realizat modificari, extinderi, recompartimentari fara un proiect, cazuri
foarte des intilnite. In majoritatea cazurilor cartea tehnica daca exista este incompleta fara planuri as built cu
lipsuri in dispozitii de santier pentru modificari arhitecturale sau de materiale.
- stabilirea destinatiei fiecarei incaperi a cladirii din momentul vizitei la teren
- realizarea releveelor structurale daca este cazul impreuna cu colectarea cit mai multor date despre
caracteristicile materialelor folosite.
- evaluarea materialelor combustibile din fiecare incapere/cladire apoi evaluarea sarcinii termice cit si a
densitatilor sarcinilor termice pentru incaperi/cladiri.
Odata colectate toate datele situatiei fizice prezente si transpuse in planuri si specificatii care sa ofere o imagine
globala asura constructiei putem trece la urmatoarea faza.
- verificarea conformitatii functionalului cladirii cu specificatiile normelor si standardelor in vigoare in perioada
realizarii expertizei. Se poate ca, cladirea sa fi fost construita intr-o perioada in care erau legale alte prescriptii
de proiectare decit cele din prezent astfel incit sa fie necesare anumite modificari.
- verificarea elementelor structurii cladirii din punct de vedere a perioadei maxime de pastrare a rezistentei in
combinatia de incarcari speciala specifica situatiei de incendiu folosind caracteristicile materialelor modificate
de microclimatul creat de incendiu.
- verificarea elementelor de constructie din punct de vedere al perioadei maxime de izolare termica
- verificarea elementelor de constructie din punct de vedere al peroadei maxime de mentinere a integritatii
- evaluarea riscului de incendiu, lucru acceptat de ord 210 din 2007
Odata aceste calcule si verificari incheiate se poate trece la urmatoarea faza.
8. elaborarea raportului de expertiza incheiata cu recomadarile si concluziile de final ce au un caracter
obligatoriu.
Conform legislatiei (ord nr. 3 din 2011) expertizele tehnice sunt necesare atunci cind o constructie in care se
desfasoara un anumit tip de activitate sau mai multe nu corespunde din punct de vedere al sigurantei la foc,
expertiza avind rolul de a identifica masurile ce trebuiesc luate pentru a putea, intr-un final, ca cladirea sa poata
indeplini cerinta de calitate siguranta la foc lucru confirmat prin obtinerea unei autorizatii de functionare din
partea I.S.U., autorizatia fiind valabila atit timp cit conditiile ce au stat la baza emiterii ei nu se schimba. Orice
schimbare facuta fara o autorizatie de constructie atrage dupa sine o refacere a expertizei. In cazul in care se
solicita o autorizatie de constructie aceasta nu va fi emisa fara obtinerea unui aviz din partea I.S.U. in cazul in
care destinatia spatiilor din constructie se incadreaza in lista publicata in hg 1739 din 2006 cu completari din hg
19 din 2014.

BIBLIOGRAFIE

[2] Ord. 210 din 2007 metodologie privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

_______________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com, 0733-978418

ST RU CT U R I S UP US E ACT IU N II FO CU LU I

_______________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com, 0733-978418