Sunteți pe pagina 1din 7

S I TUA TIA

T
C IND P E F A TAD A F ER ES TR
R E L E S U N T P E O S IN
NGURA V ER
R T I C A LA IAR
I
INCEND IUL ES TE D EZV O L TA
A T L A PAR
R TER

1. se coonsidera ca geaamurile cedeazaa o data cu decclansarea arderrii; 2. nu a fost luat in consideerare posibilitaatea
vintu
ului exterior; 3. durata de anaaliza 10minute;; 4. model de foc
fo exponentiall

rata de arrdere a materialelor combustibile este una exponentiala iarr timpul de calcul este pentruu primele 10 miinute
de la decllansarea incenddiului

__________________________
___________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureeanu@gmail.com

rata de elibberare a energieei termice pentru primele 10 minute


m

teemperatura meddie a gazelor laa parter in treim


mea superioaraa a incaperii

__________________________
___________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureeanu@gmail.com

temperatura la etaj 1inn treimea supeerioara a incapeerii

temperatura etaj 2 inn treimea superrioara a incaperrii

__________________________
___________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureeanu@gmail.com

temperatura etaj 3 inn treimea superrioara a incaperrii

__________________________
___________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureeanu@gmail.com

harta temperaturilor in axa camerelor dupa primele 10 minute de ardere

_____________________________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com

harta temperaturilor pe parament dupa primele 10 minute pentru focul exponential.

_____________________________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com

situatia reala a unui incendiu pe o fatada

_____________________________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com