Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURI SUPUSE ACTIUNII FOCULUI

CLASE DE REACTIE LA FOC


noiembrie 2014
In anul 2004 se aproba ordinul nr.1822 privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe
baza performantelor de comportare la foc, astfel vechile clase de combustibilitate devin acum clase de
reactii la foc. Acest ordin apare ca urmare a deciziei Uniunii Europene nr 00/147/Ce (08.02.2000) care
abroga decizia 94/611/CE (16.09.1994) cu privire la clasificarea la foc si implementeaza totodata directiva
89/106/CEE cu privire la clasificarea performantelor de reactie la foc a produselor pentru constructii.
Prin reactie la foc se intelege comportarea unui material care alimenteaza un foc, la care este expus in
conditii specifice, prin propia sa descompunere alimentind focul in cauza.
Modul in care un incendiu evolueaza in prima perioada are o importanta cruciala pentru proiectarea
evacuarii compartimentului de incendiu. Prima perioada in teste se considera primele 10minute de la
aprindere ( vezi indicele 600s pentru unele teste ).
Un produs pentru constructii poate fi incadrat intr-una din urmatoarele 7 euroclase: A1, A2, B, C, D, E, F
care reprezinta 7 clase posibile de performanta a unui material incepind cu clasa A1 cea mai performanta si
finalizind cu clasa F, clasa lipsita de orice pretentie. Incadrarea in aceste clase se face functie de 10 criterii
de performanta stabilite si anume:
Nr.
Crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Criterii de
performanta
Cresterea de
temperatura
Pierderea de masa
Durata de persistenta
a flacarii
Puterea calorifica
superioara

simbolistica

u.m.

observatii

m
tf

%
s

PCS

J/kg

Variatia temperaturii de la temperatura mediului ambiant ( de


multe ori 200C ) la temperatura materialului in momentul arderii.
Cantitatea masica care se consuma prin ardere
Timpul de ardere a elementului supus testarii dupa indepartarea
sursei de aprindere.
Se mai numeste si putere calorifica bruta sau caldura de ardere
superioara; reprezinta cantitatea de energie termica eliberata la
arderea completa a unui kilogram de substanta combustibila
uscata

Viteza de dezvoltare
a focului (Fire
Growth Rate)
Caldura totala
degajata (Total Heate
Release)
Propagarea laterala a
flacarii (Lateral
Flame Spread)
Viteza de emisie a
fumului (Smoke
Growth Rate)
Emisia totala de fum
(Total Smoke
Production)
Propagarea flacarii

FIGRA

W/s

THR_600s

Caldura degajata in primele 10 minute de ardere

SMOGRA

m3/s2

Reprezinta viteza de variatie a ratei de productie a fumului (SPR)

TSP_600s

mc

Volumul de fum produs prin descompunere termica in primele 10


minute de la initierea arderii.

LFS

Fs

Pe linga cele 10 criterii de performanta prezentate sunt si alte criterii apocrife din care sunt de
mentionat 4 mai importante:
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Criterii de
performanta
Rata de productie a
fumului (Smoke
Production Rate)
Temperatura de
topire
Temperatura de
aprindere
Timpul pina la ardere
generalizata

simbolistica

u.m.

observatii

SPR

mc/s

Debitul volumic de fum

Tm

Tig

secunde

Temperatura la care rezistenta la forfecare pura este nula

Este vorba de arderea generalizata in dispozitivul de testare.

____________________________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com, 0733-978418, str. Primaverii. Nr.11, Piatra Neamt