Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN nr.

1083 din 17 decembrie 2009 pentru


modificarea i completarea reglementrii tehnice
"ndrumtor pentru atestarea auditorilor energetici pentru
cldiri i instalaiile aferente", aprobat prin Ordinul
ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei
nr. 550/2003, i a reglementrii tehnice "ndrumtor
pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu
activitate n construcii", aprobat prin Ordinul ministrului
lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 777/2003
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea
n construcii, cu modificrile ulterioare, ale Regulamentului de verificare i
expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 925/1995, precum i ale Legii nr. 372/2005
privind performana energetic a cldirilor,
innd cont de prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i
calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a
furniza servicii n Romnia,
n temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) i ale art. 12 alin. (5) din Hotrrea
Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Locuinei*), cu modificrile ulterioare,
*) Hotrrea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Locuinei a fost abrogat prin Hotrrea Guvernului nr.
1.631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie
2010.
ministrul dezvoltrii regionale i locuinei emite urmtorul ordin:

Art. I
Reglementarea tehnic "ndrumtor pentru atestarea auditorilor energetici pentru
cldiri i instalaiile aferente", aprobat prin Ordinul ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei nr. 550/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1.Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 1
Prezentul ndrumtor stabilete modul n care se efectueaz atestarea auditorilor
energetici pentru cldiri, n conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performana energetic a cldirilor."
2.Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 7
(1) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei de ctre
orice solicitant, cetean romn, n vederea atestrii ca auditor energetic pentru
cldiri, cuprinde obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere scris conform anexei nr. 1;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat;
d) copie de pe carnetul de munc, emis de angajator sau de inspectoratul teritorial
de munc, dup caz;

e) memoriu de activitate conform anexei nr. 2;


f) dou recomandri din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plat a taxei de examinare n vederea atestrii;
h) declaraie pe propria rspundere ori, dup caz, certificat de cazier judiciar din care
rezult c solicitantul nu este nscris n cazierul judiciar.
(2) Dosarul care se depune de ctre orice solicitant, cetean al altui stat membru al
Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei, n vederea atestrii ca auditor energetic pentru cldiri,
cuprinde obligatoriu urmtoarele documente, redactate n limba romn ori n
traducere legalizat n limba romn, dup caz, astfel:
a) documentele prevzute la alin. (1) lit. a), e), f) i g);
b) dovada naionalitii solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat -, nsoit de documentul de
recunoatere/echivalare a acesteia, emis n condiiile legii de ctre autoritatea
administraiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experienei profesionale a solicitantului privind natura i
durata activitii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului
membru de origine ori de provenien;
e) document prin care solicitantul declar pe propria rspundere c nu a svrit o
infraciune sau o greeal profesional grav; declaraia se face de ctre solicitant n
faa unei autoriti judiciare ori administrative competente sau, dup caz, n faa
unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau
de provenien, care elibereaz un certificat ce atest respectiva declaraie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de prob concludent prin care solicitantul
face dovada cunoaterii limbii romne, necesar exercitrii profesiei reglementate
pentru cldiri pe teritoriul Romniei.
(3) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn
competent, confirm primirea documentelor prevzute la alin. (1) i (2) n termen
de 30 de zile calendaristice de la data nregistrrii acestora i informeaz solicitantul,
dup caz, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i n format
electronic, cu privire la documentele lips ori neconforme cu prevederile prezentului
ndrumtor.
(4) Procedura de examinare a cererii i a documentelor prevzute la alin. (1) i (2)
se finalizeaz prin emiterea unei decizii motivate, n termen de maximum 3 luni de la
data prezentrii dosarului complet de ctre solicitant.
(5) n cazul aplicrii regimului general de recunoatere a titlurilor de calificare i al
recunoaterii experienei profesionale, termenul prevzut la alin. (4) pentru
finalizarea procedurii de examinare a cererii i a documentelor prevzute la alin. (2)
poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.
(6) n cazul n care exist dubii asupra unor documente prevzute la alin. (2),
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn
competent, poate cere autoritii competente din statul membru emitent
confirmarea autenticitii acestora.
(7) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei poate decide, dup caz, anterior
susinerii examenului prevzut la art. 9, parcurgerea de ctre solicitantul cetean al
altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European a unui
stagiu de adaptare, n condiiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind
recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate
din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru o perioad de pn la
un an.
(8) Documentul de confirmare prevzut la alin. (3) i decizia prevzut la alin. (4) se
transmit prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i n format electronic

solicitanilor, se afieaz pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltrii Regionale i


Locuinei n termen de 10 zile de la emiterea acestora i produc efecte de la data
comunicrii.
(9) Decizia prevzut la alin. (4) sau absena acesteia, dup caz, poate fi atacat n
faa instanelor romne de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(10) Sub sanciunea nulitii, decizia prevzut la alin. (4) va cuprinde obligatoriu
termenul i instana jurisdicional unde aceasta poate fi contestat."
3.La articolul 8, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate, alineatele (11) i
(12), cu urmtorul cuprins:
"(11) n nelesul prezentului ndrumtor, specialiti pot fi ceteni romni, precum i
ceteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European
care doresc s accead la profesia reglementat de auditor energetic pentru
construcii i s o exercite n Romnia, n mod independent sau ca salariai.
(12) Prevederile prezentului ndrumtor se aplic i specialitilor ceteni ai altui stat
membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European care sunt titularii
unor titluri de calificare obinute pe teritoriul unui stat ter, dac acetia au o
experien profesional de 3 ani n profesia reglementat de auditor energetic pentru
cldiri pe teritoriul statului membru unde au obinut recunoaterea calificrii
profesionale i doresc s o exercite n Romnia."
4.La articolul 8, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Absolvenii romni cu diplom n domeniile prevzute la alin. (1), obinut n
strintate, trebuie s prezinte documentul de recunoatere/echivalare a acesteia,
emis n condiiile legii de ctre autoritatea administraiei publice centrale
competente."

Art. II
Reglementarea tehnic "ndrumtor pentru atestarea tehnico-profesional
a specialitilor cu activitate n construcii", aprobat prin Ordinul ministrului
lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 777/2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezentul ndrumtor stabilete modul n care se efectueaz atestarea
specialitilor cu activitate n construcii, pentru profesiile reglementate verificator de
proiect atestat, expert tehnic atestat i responsabil tehnic cu execuia, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu
modificrile ulterioare, i ale Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de
calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 925/1995."
2.La articolul 1, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i
(4), cu urmtorul cuprins:
"(3) n nelesul prezentului ndrumtor, specialiti pot fi ceteni romni, precum i
ceteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European
care doresc s accead la profesiile reglementate prevzute la alin. (1) i s le
exercite n Romnia, n mod independent sau ca salariai.
(4) Prevederile prezentului ndrumtor se aplic i specialitilor ceteni ai altui stat
membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European care sunt titularii
unor titluri de calificare obinute pe teritoriul unui stat ter, dac acetia au o
experien profesional de 3 ani n profesiile reglementate prevzute la alin. (1) pe
teritoriul statului membru unde au obinut recunoaterea calificrii profesionale i
doresc s le exercite n Romnia."
3.La articolul 7, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei de ctre


orice solicitant, cetean romn, n vederea atestrii n profesia reglementat
verificator de proiect, cuprinde obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere scris (anexa nr. 1) a solicitantului, n care se precizeaz numele,
prenumele i datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum i domeniul
(domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhiteci, respectiv
specialitatea pentru inginerii de instalaii i inginerii cu specialitatea petrol i gaze,
pentru care se solicit atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat;
d) copie de pe carnetul de munc, emis de angajator sau de inspectoratul teritorial
de munc, dup caz; solicitantul inginer specializat n proiectare instalaii de gaze
naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaia de instalator autorizat, emis
de autoritatea naional de reglementare n domeniul gazelor naturale, dac este
cazul;
e) memoriu de activitate (ntreprinderi sau operatori economici n cadrul crora
solicitantul i-a desfurat activitatea, perioade, funcii etc.) i precizarea celor mai
importante lucrri proiectate n domeniu, cu detalierea soluiilor adoptate (date
constructive);
f) dou recomandri din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plat a taxei de examinare n vederea atestrii;
h) declaraie pe propria rspundere ori, dup caz, certificat de cazier judiciar din care
rezult c solicitantul nu este nscris n cazierul judiciar."
4.La articolul 7, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
"(3) Dosarul care se depune de ctre orice solicitant, cetean al altui stat membru al
Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn competent, n vederea
atestrii n profesia reglementat verificator de proiect, cuprinde obligatoriu
urmtoarele documente, redactate n limba romn ori n traducere legalizat n
limba romn, dup caz, astfel:
a) documentele prevzute la alin. (2) lit. a), e), f) i g);
b) dovada naionalitii solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat -, nsoit de documentul de
recunoatere/echivalare a acesteia, emis n condiiile legii de ctre autoritatea
administraiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experienei profesionale a solicitantului privind natura i
durata activitii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului
membru de origine ori de provenien;
e) document prin care solicitantul declar pe propria rspundere c nu a svrit o
infraciune sau o greeal profesional grav; declaraia se face de ctre solicitant n
faa unei autoriti judiciare ori administrative competente sau, dup caz, n faa
unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau
de provenien, care elibereaz un certificat ce atest respectiva declaraie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de prob concludent prin care solicitantul
face dovada cunoaterii limbii romne, necesar exercitrii profesiei reglementate pe
teritoriul Romniei."
5.La articolul 11, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei de ctre
orice solicitant, cetean romn, n vederea atestrii n profesia reglementat
responsabil tehnic cu execuia, cuprinde obligatoriu urmtoarele documente:

a) cerere scris (anexa nr. 1) a solicitantului, n care se precizeaz numele,


prenumele i datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum i domeniul
(domeniile) pentru care se solicit atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate;
d) copie de pe carnetul de munc, emis de angajator sau de inspectoratul teritorial
de munc, dup caz;
e) memoriu de activitate (ntreprinderi sau operatori economici n cadrul crora
solicitantul i-a desfurat activitatea, perioade, funcii etc.), cu precizarea pe
domenii a celor mai importante lucrri executate i a funciei ndeplinite;
f) dou recomandri din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plat a taxei de examinare n vederea atestrii;
h) declaraie pe propria rspundere ori, dup caz, certificat de cazier judiciar din care
rezult c solicitantul nu este nscris n cazierul judiciar."
6.La articolul 11, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
"(3) Dosarul care se depune de ctre orice solicitant, cetean al altui stat membru al
Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn competent, n vederea
atestrii n profesia reglementat responsabil tehnic cu execuia, cuprinde
obligatoriu urmtoarele documente, redactate n limba romn ori n traducere
legalizat n limba romn, dup caz, astfel:
a) documentele prevzute la alin. (2) lit. a), e), f) i g);
b) dovada naionalitii solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate, nsoit de documentul de recunoatere/echivalare a diplomei, emis
n condiiile legii de ctre autoritatea administraiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experienei profesionale a solicitantului privind natura i
durata activitii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului
membru de origine ori de provenien;
e) document prin care solicitantul declar pe propria rspundere c nu a svrit o
infraciune sau o greeal profesional grav; declaraia se face de ctre solicitant n
faa unei autoriti judiciare ori administrative competente sau, dup caz, n faa
unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau
de provenien, care elibereaz un certificat ce atest respectiva declaraie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de prob concludent prin care solicitantul
face dovada cunoaterii limbii romne, necesar exercitrii profesiei reglementate pe
teritoriul Romniei."
7.La articolul 14, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Dosarul care se depune de ctre orice solicitant, cetean romn, la Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Locuinei n vederea atestrii n profesia reglementat
expert tehnic, cuprinde obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere scris (anexa nr. 1) a solicitantului, n care se precizeaz numele,
prenumele i datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum i domeniul
(domeniile) pentru ingineri constructori, arhiteci, respectiv specialitatea pentru
inginerii de instalaii i inginerii n specialitatea petrol i gaze, n care se solicit
atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat, precum i, dup caz, diploma de doctor
inginer sau doctor arhitect;

d) copie de pe carnetul de munc, emis de angajator sau de inspectoratul teritorial


de munc, dup caz; solicitantul inginer specializat n proiectare instalaii de gaze
naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaia de instalator autorizat, emis
de autoritatea naional de reglementare n domeniul gazelor naturale, dac este
cazul;
e) memoriu de activitate (ntreprinderi sau operatori economici n cadrul crora
solicitantul i-a desfurat activitatea, perioade, funcii), din care s rezulte
experiena, competena i titlurile tiinifice obinute;
f) dou recomandri din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plat a taxei de examinare n vederea atestrii;
h) declaraie pe propria rspundere ori, dup caz, certificat de cazier judiciar din care
rezult c solicitantul nu este nscris n cazierul judiciar."
8.La articolul 14, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
"(3) Dosarul care se depune de ctre orice solicitant, cetean al altui stat membru al
Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn competent, n vederea
atestrii n profesia reglementat expert tehnic, cuprinde obligatoriu urmtoarele
documente, redactate n limba romn ori n traducere legalizat n limba romn,
dup caz, astfel:
a) documentele prevzute la alin. (2) lit. a), e), f) i g);
b) dovada naionalitii solicitantului;
c) copie legalizat de pe diploma de absolvire a unui institut de nvmnt superior
de specialitate - cursuri de lung durat -, nsoit de documentul de
recunoatere/echivalare a diplomei, emis n condiiile legii de ctre autoritatea
administraiei publice centrale competente, precum i, dup caz, copie de pe diploma
de doctor inginer sau doctor arhitect;
d) document de atestare a experienei profesionale a solicitantului privind natura i
durata activitii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului
membru de origine ori de provenien;
e) document prin care solicitantul declar pe propria rspundere c nu a svrit o
infraciune sau o greeal profesional grav; declaraia se face de ctre solicitant n
faa unei autoriti judiciare ori administrative competente sau, dup caz, n faa
unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau
de provenien, care elibereaz un certificat ce atest respectiva declaraie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de prob concludent prin care solicitantul
face dovada cunoaterii limbii romne, necesar exercitrii profesiei reglementate pe
teritoriul Romniei."
9.La capitolul V "Dispoziii tranzitorii i finale", dup titlu se introduce un nou
articol, articolul 151, cu urmtorul cuprins:
"Art. 151
(1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate romn
competent, confirm primirea documentelor prevzute la art. 7 alin. (2) i (3), la
art. 11 alin. (2) i (3) i la art. 14 alin. (2) i (3), n termen de 30 de zile
calendaristice de la data nregistrrii acestora, i informeaz solicitantul, dup caz,
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i n format electronic, cu
privire la documentele lips ori neconforme cu prevederile prezentului ndrumtor.
(2) Procedura de examinare a cererii i a documentelor prevzute la art. 7 alin. (2) i
(3), la art. 11 alin. (2) i (3) i la art. 14 alin. (2) i (3) se finalizeaz prin emiterea
unei decizii motivate, n termen de maximum 3 luni de la data prezentrii dosarului
complet de ctre solicitant.
(3) n cazul aplicrii regimului general de recunoatere a titlurilor de calificare i al
recunoaterii experienei profesionale, termenul prevzut la alin. (2) pentru

finalizarea procedurii de examinare a cererii i a documentelor prevzute la art. 7


alin. (3), la art. 11 alin. (3) i la art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile
calendaristice.
(4) n cazul n care exist dubii asupra unor documente prevzute la art. 7 alin. (3),
la art. 11 alin. (3) i la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei,
n calitate de autoritate romn competent, poate cere autoritii competente din
statul membru emitent confirmarea autenticitii acestora.
(5) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei poate decide, dup caz, anterior
susinerii examenului prevzut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de ctre solicitantul
cetean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European
a unui stagiu de adaptare, n condiiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind
recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate
din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru o perioad de pn la
un an.
(6) Documentul de confirmare prevzut la alin. (1) i decizia prevzut la alin. (2) se
transmit prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i n format electronic
solicitanilor, se afieaz pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Locuinei n termen de 10 zile de la emiterea acestora i produc efecte de la data
comunicrii.
(7) Decizia prevzut la alin. (2) sau absena acesteia, dup caz, poate fi atacat n
faa instanelor romne de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) Sub sanciunea nulitii, decizia prevzut la alin. (2) va cuprinde obligatoriu
termenul i instana jurisdicional unde aceasta poate fi contestat."

Art. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****Ministrul dezvoltrii regionale i locuinei,
Vasile Blaga

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 8 din data de 6 ianuarie 2010