Sunteți pe pagina 1din 5

M E M O R I U

Instalatii electrice
Proiectul instalatiilor electrice pentru noul obiectiv cuprinde mai multe categorii de
instalatii dupa cum urmeaza:
- alimentare cu energie electrica,
- instalatie de iluminat si prize 230V,
- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta
- instalatie de forta 380V,
- instalatie de telefonie,
- instalatie de televiziune,
- instalatie de protectie si paratrasnet.
Bazele proiectarii
La baza ntocmirii proiectului stau:
- Tema cu planurile de arhitectura;
- Normative si standarde specifice n vigoare.
- Date furnizate de colaboratorii de specialitate, planuri, date tehnice, etc.
La proiectarea lucrarilor de instalatii electrice interioare si de curenti slabi, se tine
seama de prevederile urmatoarelor acte normative si standarde in vigoare (acestea nu sunt
limitative) :
NP I7 - 2011 : Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.
NTE 007 2008 : Normativ privind proiectarea si executarea retelelor electrice
exterioare
STAS 1612
: Protectia impotriva electrocutarilor . Limite admise .
SR 6646/1
: Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii civile
si spatii de productie.
STAS 6290 Intersectii ale liniilor de energie electrica cu liniile de telecomunicatii
STAS 1 138 / 2 Semne conventionale generale
STAS 6675 / 1,2 Tevi din PVC.neplastifiate. Conditii tehnice generale si dimensiuni.
STAS 7757 Cabluri de telecomunicatii cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale
STAS 12604 / 4,5 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe
STAS 11381 Semne conventionale pentru scheme electrice. Elemente si dispozitive
de protectie in telecomunicatii
I 18 / 1 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de curenti
slabi din cladiri civile si de productie
Ordin nr. 88 / 2001 Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor si
instalatiilor tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor.
Legea 304 / 2003 Serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si
serviciile de comunicatii electronice
C 56 - 1985 : Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
La proiectarea si executia instalatiilor electrice aferente constructiilor trebuie sa se
respecte prevederile din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
si a actelor normative subsecvente acesteia.
Legislatia n vigoare, noile prevederi legislative n domeniul sanatatii si securitatii n
munca; activitatea de prevenire si protectie. Instruirea lucratorilor n domeniul SSM.
a) Alimentare cu energie electrica.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament trifazat subteran, la
tensiunea de 380/220 V - 50 Hz, de la firida de bransament la tabloul general TG, amplasat in
zona fatadei principale, acces in pensiune. Se vor respecta conditiile prevazute in PE 107.
1

Proiectul cu solutiile de alimentare si modul de racordare la sistemul electroenergetic national,


fac obiectul unitatii specializate Electrica.
Se mentioneaza ca puterea instalata P i este de 45,5KW iar puterea ceruta P c este de
27,3KW.
Punerea in functiune se face numai dupa controlul executiei instalatiilor electrice de
catre unitati autorizate si verificarea rezistentei prizei de pamant.
Schema de legare la pamant utilizata va fi de tip TN-S, avand nulul de protectie
separate de nulul de lucru.
b) Instalatie de iluminat si prize 230V.
Se aplica solutia conductoarelor din cupru flexibil MYF, protejate in tuburi din material
plastic IPY in montaj ingropat. Se realizeaza circuite distincte pentru iluminat si prize. Prizele vor
fi de tip, sub tencuiala (ingropate), cu contact de protectie (la etaj montaj in doze pentru rigips).
La gruluri sanitare circuitele se protejeaza cu sigurante diferentiale. In paralel cu conductorul
nului de lucru si de faza, sa va trage si un conductor de cupru de aceeasi sectiune pentru nulul
de protectie.
La circircuitele de lumina, sectiunea utilizata este de 1,5mm 2 iar la cele pentru prize de
2,5mm2
In majoritatea cazurilor se vor utiliza corpuri de iluminat incandescente, plafoniere din
aminoplast, aplice cu doua brate etc. Partial in bucatarie se folosesc corpuri de iluminat
fluorescente. In cazul corpurilor de iluminatului exterior, protectie acestora va fi minima IP54.
Toate circuitele din mansarda vor fi protejate cu tub flexibil metalic (acesta de preferinta
cu invelis din plastic).
Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta.

Iluminatul pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de securitate destinat
sa asigure identificarea si folosirea, n conditii de securitate, a cailor de evacuare.
"lnga" este considerat ca fiind sub 2 m masuraati pe orizontala.
Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent ct timp exista
personal n cladire, cu urmatoarele exceptii:
unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;
unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada
activitatii n cladire.
Iluminatul pentru interventii n zone de risc este parte a iluminatului de securitate
prevazut sa asigure nivelul de iluminare necesar sigurantei persoanelor implicate ntr-un proces
sau activitate care sa permita desfasurarea adecvata a procedurilor de actionare pentru
siguranta ocupantilor zonelor, precum si evacuarea n caz de incendiu.
Acesta este necesar n locuril n care sunt montate .... (dispozitive de comandacontrol) ale unor instalatii si utilaje care trebuie actionate n caz de avarie; cazul de fata
incaperea centralei CSI.
Iluminatul mpotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite
panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga n locul de unde
calea de evacuare poate fi identificata.
Iluminatul de securitate mpotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere n
functiune dupa caderea iluminatolui normal.
In afara de comanda automata a intrarii lui n functiune, iluminatul de securitate mpotriva
panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de
serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit n acest scop. Scoaterea din functiune a
iluminatului de securitate mpotriva panicii trebuie sa se faca numai dintr-un singur punct
accesibil personalului nsarcinat cu aceasta.
Timpii de functiune la ntreruperea iluminatului normal se face n conformitate cu tabelul
7.23.1. cel putin 1 ora. (in cazul in care nu intervine tensiunea in sistemul de baza).
In cazul obiectivului se vor utiliza numai corpuri de iluminat adecvate iluminatului de
siguranta echipate cu surse locale tip autonom.
ATENTIE! Daca la automatizarea instalatiei de panica nu se interpune releu de temporizare;
orice intrerupere in furnizarea cu energie electrica pune iluminatul antipanica in functiune fara a se
deconecta. Acesta ar ramane in functiune daca nu se utilizeaza relee temporizate
2

Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se


alimenteaza pe circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate
de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal. Conductoarele si/sau
cablurile de alimentare trebuie sa fie cu ntrziere Ia propagarea flacarii n manunchi (conform
cu SR EN 50266 pe parti - de exemplu CYY-F). Conf. punctului 7.23.12.1. din I.7.
Sursele de alimentare de securitate (de urgenta) sunt cele prezentate n 5.5.3. si pot fi
locale.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale
clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.
c) Instalatie de forta 380V.
Pentru instalatiilor de forta, prize 380V, se vor trag 5 conductoare din cupru de aceeasi
sectiune protejate in tuburi de protectie IPEY montate ingropat in tencuiala ori in structurile de
beton. Pe langa acestia se disting si consumatori independenti cum ar fi tabloul centralei termice
T-CT. Aceste va fi alimentate din tabloul de la subsol TD, relizandu-se totodata priza de protectie
locala (impamantare). Legaturile pentru mbinari sau derivatii ntre conductoarele de cupru se
fac cu cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare.
Legaturile conductoarelor de protectie trebuie executate conform STAS 12604/4,5, prin
sudare sau prin nsurubari, cu contrapiulite, inele de siguranta (saiba elastica) pentru asigurarea
mpotriva desurubarii.
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevazute pe toate fazele cu
dispozitive automate de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile etc.) si cu dispozitive de
comanda si detectie automata a suprasarcinilor (contactoare cu relee termice etc.), alese
conform prevederilor furnizorilor.
Protectia mpotriva suprasarcinilor nu este obligatorie la motoarele cu puteri mai mici de
1,1 kW, alimentate prin circuite separate, cnd suprancarcarea lor nu este posibila (de ex.
motoare de actionare a ventilatoarelor etc.). n aceste cazuri se prevede numai protectia la
scurtcircuit.
Protectia la tensiune nula sau la tensiune minima trebuie prevazuta:
- la motoarele electrice care pornesc prin aparate de pornire cu actionare manuala;
- la motoare electrice a caror pornire automata nu este permisa din motive de siguranta
pentru personalul de exploatare sau datorita conditiilor impuse de procesul tehnologic.
La tablourile electrice, circuitele monofazate, vor avea protectii generale asigurate cu
disjunctoare diferentiale pentru curent rezidual de 30mA, conform schemelor de distributie ale
fiecarui tablou.
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau
tevilor de protectie, plintelor, golurilor, in elementele de constructie si in trecerile prin elementele
de constructie.
Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate
sa apara condens. Fac exceptie instalatiile electrice n executie nchisa cu grad de protectie
minim IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de conditii (de ex. cabluri sau cordoane n
executie grea pentru instalatii electrice mobile, aparate cu grad minim IP 33 cu carcasa din
material plastic etc.).
Pentru bransamentul de joasa tensiune, valorile caderilor de tensiune, n regim normal de
functionare fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de cel mult 3% pentru
receptoarele din instalatiile electrice de lumina.
Distanta dintre punctele de fixare pe portiunile drepte ale traseului tuburilor si tevilor, se
stabileste pe baza datelor din tabelul 5.9.
Limitele inferioare ale distantelor corespund celui mai mic diametru, iar cele superioare
celui mai mare diametru ale tubului sau tevii.
Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de
dozele de aparat, dozele de tragere, echipamente si derivatii.
La capetele libere ale tuburilor se vor monta tile pentru protejarea izolatiei conductoarelor,
la tragerea acestora.
Zonele de acces in tabloul electric la tuburi, conductoare, cabluri se face prin presetupe
sau prin decupari etansate.
Obligativitatea conectarii conductoarelor flexibile :
3

numai prin cositorirea capului terminal al conductorului si utilizarea pinilor de


derivatie ("wire pin") cat si conectare in doze prin cleme de conectare cu surub ("joint cap")

d) Instalatia de telefonizare
La parter se prevede o firida telefonica din care sunt preluate cu cablu TCYY6x2x0,6 si
14x2x0,6 coloanele din parter cu demisol si etaj. Din cadrul acestora cu circuite individuale,
pana la prizele de telefon, se vor trage cabluri cu 2 perechi, in tuburi IPY. Dozele terminale
pentru telefonizare impreuna cu prizele de telefon, se prevad la 0,20 cm fata de pardoseala
finita.
e) Instalatia de televiziune
Se prevede circuit pentru televiziune prin cablu. In acest scop se monteaza tubulatura
IPEY 20 si 25mm, cablu coaxial si prize terminale destinate televiziunii.
Legaturille intre coloana si sosirea cablului de retea, se face peste placa nivelului
superior, (in pod) functie de obtiunea detinatorului de retele CATV.
f) Instalatia de protectie
Din subsol, unde se var monta piesele de separatie, se vor executa legaturile de
impamantare cu toate constructiile metalice, echipamentele si conductele care in mod
accidental pot fi puse sub tensiune.
Legatura electrica intre priza de pamant (piesa de separatie) si principalele tablourile se
face cu banda de otel zincat 25x4mmp. In cazul etajelor impamantarea se asigura prin
intermediul conductorului de cupru 16mm2 protejat separat in tub IPY.
Instalatia de protectie la trasnet a cladiri se realizeaza cu conducta de captare din otel
zincat 20x3mm.
Priza de pamant propriuzisa se executa cu electrozi din teava zincata 2,5 si banda de
otel zincat 40x4mm.
In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie depaseste valoarea de 1 ohm, se va
suplimenta priza de pamant artificiala, pana la obtinerea valorilor admise.
Verificarea instalatiilor de legare la pamant se face in conformitate cu standardele,
normativele si prescriptiile in vigoare.
La cartea tehnica a constructiei se anexeaza procesul verbal datat, cu valoarea
masuratorilor, eventualele lucrari ascunse ce nu sunt cuprinse in proiect cat si o copie
cu
programul de urmarire al fazei determinante la priza de pamant, semnat de cei abilitati. Tot ca
masura de protectie, la tablouri, obligatoriu se utilizaeza dispozitive de curent rezidual avand I d
30 mA.
Instalatiile de legare la pamant se executa conform prescriptiilor din STAS 12604/4;5.
Dispozitivul de captare de tip retea se realizeaza putnd alege arbitrar pozitia ochiurilor
dispunnd nsa un conductor care formeaza un poligon nchis pe perimetrul acoperisului. La
acest conductor se leaga conductorul de coama si tijele de captare care echipeaza toate
elementele vulnerabile ale acoperisului (lucarne). Conductoarele se pot monta si direct pe
acoperis daca eventualele deteriorari ale acestuia sunt acceptate de beneficiar ; acoperisul fiind
din tigla ceramica. Fixarea trebuie realizata astfel nct sa se evite ruperea sau slabirea
componentelor sub efectul electrodinamic al trasnetului sau al eforturilor mecanice accidentale
(de ex. cutremur, alunecari de zapada). Elementele metalice care au peste 2 m naltime se
leaga la dispozitivul de captare sus si la baza lor.
Conductoarele IPT amplasate n zone expuse pericolului de deterioare mecanica se
protejeaza:
- n interiorul constructiei, pe naltimea de min. 0,5 m de la pardoseala n zone cu pericol
redus si pe naltimea de min. 2 m de la pardoseala, n restul cazurilor;
- n exteriorul constructiei, pe naltimea de min. 2 m de la sol si pna la 0,3 m sub nivelul
solului.
Conductoarele de captare instalate pe coamele constructiilor se ndoaie n sus la
capetele coamelor, pe naltimea de cca. 0,3 m pentru a forma mici tije captatoare.
Conductoarele de coborre se realizeaza astfel nct aparitia descarcarilor sa fie ct mai
redusa. n acest scop, ntre punctul de impact al trasnetului si pamnt, se urmareste sa fie
asigurata respectarea urmatoarelor conditii:
4

- curentul sa circule pe ct posibil pe mai mult trasee n paralel;


- lungimea traseelor sa fie ct mai scurta posibil spre pamnt, traseele coborrilor
continund ct mai direct conductoarele de captare.
Fiecare conductor de coborre, cu exceptia coborrilor naturale, se prevede cu o piesa
de separatie la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamnt.
Conexiunile electrice ntre elementele conductoare se executa prin sudare, alamire,
lipitura tare, alte metode similare. Se admite si executarea conexiunilor electrice prin suruburi,
nituri etc., cu conditia luarii de masuri mpotriva autodesfacerii lor si numai daca prin acestea se
poate asigura mentinerea n timp a calitatii electrice, mecanice si de rezistenta la coroziune.
Pentru conexiuni prin sudare, suprafetele conductoarelor, benzilor etc. se suprapun pe o
lungime de min. 100 mm. Sudarea se executa pe toate laturile iar cordonul de sudura va avea
cel putin 3 mm grosime.
Locurile de conexiune si suprafetele taieturilor la conductoarele din OL zincat precum si
conductoarele instalate n slituri si rosturi din zonele nchise, inaccesibile si din ncaperi cu
mediu umed si ud se protejeaza si prin vopsire sau prin nfasurare cu banda protectoare.
n IPT este interzisa folosirea suruburilor nezincate.
Distanta ntre piesele de fixare a conductoarelor de captare instalate pe constructie poate
fi de 1...1,5 m pe traseele orizontale si de 1,5...2 m, pe trasee verticale.
Distantele permise dintre conductoarele de captare si elementele de constructie

Tipul nvelitorii acoperisului sau tipul peretelui

nvelitori incombustibile (beton, tabla)

Distanta dintre conductoarele de captare si


elementele de constructie (m)
-

nvelitori din carton asfaltat, materiale hidro


- incombustibil
0,1
- combustibil
0,4
Pereti din materiale:
- incombustibile
- combustibile
0,2

PREVEDERI FINALE

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 10/1995 si ale
H.G.273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj si receptia respectivelor lucrari.
Lucrarile vor fi ncredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru
categoriile respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.
Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul exploatarii lucrarilor,
datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului in timp util.
INTOCMIT,

S-ar putea să vă placă și