Sunteți pe pagina 1din 21

Locuinta Unifamiliala S+P+2E,

Faza de proiectare : PT

Proiect Nr. : 3030/2009

Beneficiar : Familia

Proiectant :

Aprilie 2009

Borderou

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

1.GENERALITATI

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Proiectul rezolva problemele instalatiilor electrice interioare ale locuintei unifamiliale


S+P+2E din localitatea Av Coifescu, Alexandria, judetul Teleorman.

In cadrul proiectului sunt tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

- distributia energiei electrice;

- iluminat interior normal;

- instalatia pentru prizele de utilizare generala;

- instalatia de forta;

- instalatia de protectie a cladirii la efectele trasnetului;

- masuri de protectie impotriva socurilor electrice si PSI.

1.2 BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:


Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

Teme de specialitate: instalatii termice si instalatii sanitare.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in


vigoare:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin


H.G. nr. 273 / 1994;

- HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca.,


indicativ I7- 2002;

- Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, indicativ I 20-2000;

- Normativ de incercari si masurari Ia echipamente si instalatii electrice, indicativ


PE 116/ 94;

- Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri NP - 061 - 02.

- Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice, indicativ


PE 120/94;

- Legea 90/1996 - Norme generale de protectia muncii ;

- MMPS -65-2002 - Norme specifice de protectia a muncii pentru transportul si distributia


energiei electrice ;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr.


775/22.07.1998;

- Ordonanta Guvernului Romaniei nr.60/28.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor,


aprobata cu Legea nr. 212/1997;

- P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- SR HD 384.4.47. Protectia impotriva socurilor electrice.


Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10 /
1995, specialitatea instalatii electrice Ie.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare
derogari sau avize speciale.

2. SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

2.1. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice se realizeaza din tabloul electric


parter(T.P) montat in holul locuintei unifamiliale. Cofretul tabloulului electric TP este din
material plastic incombustibil, pentru montaj ingropat, cu usa transparenta, avand gradul de
protectie IP40.Din TP sunt alimentate si tablourile care se afla pe fiecare etaj, si care alimenteaza
consumatorii de pe nivele.

Bransamentul tri fazat trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte :

- Putere electrica instalata Pi: 57.2 kW;

- Putere electrica absorbita Pa: 36 kW;

- urentul de calcul Ic : 74.4 A;

- tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V; 50 Hz;

- factor de putere mediu neutral cos: 0.92;

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, aparatura de birou,


aparatura audio-video, aparatura electrocasnica.Pe linga acestea mai sunt alimentate si instalatiile
pentru climatizare.

Receptoarele electrice din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente


negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza prin intermediul unui


bransament trifazat ce va fi dimensionat conform cerintelor electro-energetice si solutiei din
avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea
beneficiarului. Schema de distributie este TNC-S, separarea facandu-se in tabloul parter(TP).

In interiorul cladirii, la parterul acesteia se va amplasa tabloul general de distributie.

Energia electrica consumata va fi contorizata conform avizului de racordare in Blocul de


Masura si Protectie amplasat in exteriorul cladirii. Se va realiza o contorizare a energiei active
nefiind necesara o contorizare a energiei reactiva datorita valorii factorului de utilizare a carui
valoare este peste valoarea neutrala de 0.92.

Prezentul proiect de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire din tabloul electric
parter (T.P.), iar in aval satisface toti receptorii de energie electrica din zona locuintei
administrative cat si a receptoarelor exterioare aferente acesteia. In tabloul T.G. s-a prevazut o
rezerva de putere pentru a putea satisface si viitorii consumatori, deocamdata nespecificati.

2.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Instalatia electrica de iluminat, prize si forta a fost realizata in sistem de distributie


radiala. Din tabloul general T.P. se alimenteaza:

- Instalatiile de lumina si prize de la parter

- Tablourie electrice de pe fiecare nivel ce alimenteaza consumatorii


corespunzatori fiecarui nivel in parte

Tabloul electric general al consumatorului analizat T.P. va fi alimentat cu un cablu tip


CYaBY din Blocul de Masura si Protectie Trifazat, pozat in apropierea constructiei cu legatura la
priza de pamant.

Tablourile electrice vor avea grade de protectie si tipul de confectie, functie de locul de
amplasare, (vezi schemele monofilare).

Coloanele de distributie a energiei electrice se vor realiza cu cablu tip CYY-F montat in
tub de protectie IPEY.

Circuitele electrice vor fi realizate din conductor tip FY montat in tub IPEY sau coppex
ignifugat, dupa caz. Aceste circuite se vor poza ingropat sub tencuiala peretilor, in sapa de egalizare a
pardoselii sau aparent, prin tavanul fals, dupa caz. Solutiile de pozare a circuitelor electrice sunt
adoptate in functie de modul de finisare a incaperilor si de destinatia acestora.

2.3 INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR

Iluminatul interior normal va fi rezolvat cu corpuri de iluminat tip spot, lustra, plafoniera,
aplica functie de amplasare. Tipul surselor de lumina va fi incandescent sau fluorescent dupa caz
(vezi planul de iluminat interior). S-a optat pentru un iluminat general clasic in concordanta cu
arhitectura cladirii. Tipul corpurilor de iluminat cat si pozitiile acestora pe planul de arhitectura
au fost stabilite de beneficiar/arhitect. Comanda iluminatului interior se va realiza local cu
intrerupatoare sau comutatoare, montate in apropierea usilor de acces, ingropat la inaltimea de
1.2 m fata de pardoseala.

Pentru spatiul interioare in functie de destinatia incaperii, intensitatea luminoasa trebuie


sa fie aproximativ de 150-200 lx cu un grad mare de uniformitate conform normelor
luminotehnice in vigoare ;
2.4. INSTALATIA PENTRU PRIZELE DE UTILIZARE GENERALA

Instalatia electrica de prize va asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor


indicati in tema de proiectare.

Tensiunea de lucru pentru iluminat si prize este de 230 V c.a. monofazat.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie.

Prizele se vor monta ingropat sau aparent, cu grad de protectie IP20 sau IP45 functie de
locul amplasarii acestora.

Pe circuitele de prize este prevazuta o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu


prevederile normativului NP - I7. Pe circuitele de iluminat sunt prevazute maxim 30 corpuri de
iluminat in alimentare monofazata in conformitate cu prevederile normativului NP - I7.

Prizele sunt montate la inaltimea de 0.25 m fata de pardoseala finita.

Pentru centrala termica, pentru echipamnetele de climatizare, pentru hota din


bucatarie precum si pentru instalatia exterioara de climatizare s-au prevazut circuite separate.

2.5. INSTALATIA DE FORTA SI AUTOMATIZARE

Alimentarea receptoarelor de forta se realizeaza cu conductori CY montati in tub de protectie.

Centralele termice utilizate pentru producerea agentului termic de incalzire si pentru


prepararea a.c.msunt echipate complet de furnizorul de echipamente, inclusiv toata
automatizarea necesara.

In sarcina proiectantului de instalatii electrice cade doar alimentarea cu energie electrica a


centralelor.

In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele ( forta, iluminat, prize si automatizare ) sunt
protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa
caz.

2.6. INSTALATIA DE PROTECTIE A CLADIRII LA EFECTELE TRASNETULUI

Instalatia de protectie si impamantare

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra


constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, pe
masura aparitiei lor.
Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportata la zonele kerateunice s-a stabilit prin calcul faptul ca ESTE necesara o instalatie de
captare de sine statatoare.

Potectia cladirii se realizeaza printr-un echipament PREVECTRON.

O cobarire cu platbanda OLZn 20x2.5, ce se leaga de priza de pamant prin intermediul


unor piese de separatie montate la inaltimea de 2 m. Pentru protectia mecanica, coborarile vor fi
protejate cu teava de otel 2" si l=2m.

Priza de pamant este de tip natural, realizata din platbanda OLZn 40x4 sudata de armaturile
fundatiei. Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiile instalatiei
de impamantare.

2.7. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

2.7.1 Masuri impotriva atingerii directe

Se vor respecta regulile privind protectia muncii pentru astfel de situatii

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor
normativului I7-02.

2.7.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte.

Protectia de baza se asigura prin legarea partilor metalice ce accidental ar putea ajunge sub
tensiune la conductorul de protectie PE. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala
30mA pe circuitele de prize
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de
protectie intr-un circuit de protectie.

2.8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta la executie toate prevederile din Norme Generale de Protectie a Muncii
aprobate prin Ordinul comun MMSS / MSF nr. 508/933 din 2002, precum si prevederile specifice din
Legea 90/1996 si normele Metodologice de aplicare aferente.

Se vor respecta cu strictete prevederile NSPM - 65 - 2001 " Norme specifice de protectia
muncii pentru transportul si distributia energiei electrice".

Se interzice efectuarea de lucrari sub tensiune.

Se interzice orice lucrare la instalatia de paratraznet si la cea de legare la pamant pe timp de


ploaie, furtuna, etc.

Executia acestor instalatii se incepe obligatoriu cu instalatia de legare la pamant, urmata de


realizarea legaturilor la pamant a instalatiei electrice; instalatia de paratraznet se monteaza ultima,
conductorul de captare montandu-se numai dupa racordarea conductoarelor de coborare la pamant;
dupa racordarea la pamant a instalatiei de paratraznet se interzice efectuarea de lucrari la aceasta
instalatie.
La utilizarea sculelor electrice portabile se vor respecta normele de protectia muncii specifice
acestora. La utilizarea ciocanelor, daltilor, masinilor de gaurit electrice, personalul care utilizeaza
aceste unelte va purta obligatoriu echipament de protectie, respectiv ochelari sau ecran de protectie,
manusi de protectie, casca de protectie.

Personalul executant cat si cel de control sau supraveghere va purta obligatoriu casca de
protectie, pe timpul cat se afla in zona in care se executa lucrari.

Personalul care va lucra la punerea sub tensiune a instalatiei noi va purta casca si ochelari de
protectie si manusi si cizme electroizolante.

La executia instalatiei de paratraznet personalul de executie va purta echipamentul de


protectie specific lucrului la inaltime. Revine in sarcina executantului asigurarea masurilor specifice si a
conditiilor necesare respectarii prevederilor de protectie a muncii.

2.10. MATERIALE. MONTAJ.


Executarea instalatiilor electrice se va face cu materiale, aparate si echipamente omologate.
Pentru realizarea in bune conditiuni a lucrarilor care fac obiectul acestei investitii
executantul va analiza prezenta documentatie (piese scrise si desenate), precum si standardele /
instructiunile tehnice de executie nominalizate. Eventualele neconcordante intre elementele din proiect
si situatia din teren vor fi sesizate in vederea rezolvarii lor din timp, pentru a nu afecta procesele de
executie.
Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii, iar
acolo unde acest lucru nu este posibil se vor respecta distantele minime obligatorii prevazute in
normativul P107.
Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru. Corpurile de iluminat vor fi
suspendate cu dispozitive capabile sa sustina de 5 ori greutatea lampilor. Se interzice suspendarea
corpurilor de iluminat direct prin conductori. Tablourile electrice vor fi executate astfel incit sa se
asigure accesul la instalatia electrica in cazul intretinerii sau a localizarii defectelor electrice ce pot
avea loc. Toate circuitele din tablouri vor fi prevazute cu etichete. Legaturile conductorilor vor fi
realizate numai in doze, prin cositorire si izolare corespunzatoare.
Verificarea instalatiei electrice va cuprinde controlul sectiunilor conductorilor in concordanta cu
specificatiile proiectului, legaturile din doze, controlul sigurantelor si a aparatelor de protectie,
masurarea rezistentei de izolatie a conductoarelor fata de pamint si intre ele. Se vor verifica legatura
tablourilor la nul si racordurile coloanelor de alimentare la tablouri.
Toate lucrarile de executie se vor face in afara tensiunii de alimentare cu energie electrica. In
timpul executiei se vor lua masuri pentru evitarea producerii incendiilor prin exploatarea ingrijita a
sculelor si utilajelor necesare si inspectii la incheierea programului de lucru.
In exploatare se interzice modificarea instalatiilor electrice fara avizul proiectantului de
specialitate.
3. PROTECTIA MEDIULUI

Protectia mediului se realizeaza prin adoptarea de echipamente (cabluri etc) care asigura evitarea
riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre.

Cu privire la solutia tehnica pe baza careia va fi realizata instalatia electrica, se apreciaza ca


aceasta este conforma cu prevederile obligatorii cu privire la prevenirea, reducerea si la
controlul integrat al poluarii mediului inconjurator, prevazute de OUG Nr.34/2002, aprobat prin
Legea Nr. 645/2002.
In exploatare se interzice modificarea instalatiilor electrice fara avizul proiectantului de
specialitate.

nstalatii electrice

Faza : P.T.
1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV SI CAIET DE SARCINI

Documentatia cuprinde in faza P.T. proiectul de instalatii electrice aferent obiectivului cu


destinatia Hale Depozitare si Sediu Birouri din Str. Odaii nr. 119 sector 1 Bucuresti.

A. BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:

- Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

- Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

- Date de specialitate: instalatii sanitare, instalatii termice.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile normelor si prescriptiilor tehnice in vigoare


in Romania si este verificat de verificatori atestati de organele romanesti.

LISTA NORMELOR SI NORMATIVELOR UTILIZATE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA


INSTALATIILOR ELECTRICE AFERENTE :

Normativ I7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni


pina la 1000V

Normativ I20/2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din


cladiri

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare al


documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor.

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994

GP 052-2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

PE136/1989 - Normativ republican privind utilizarea rationala a energiei electrice

SR EN 12464-1 Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca interioare

SR EN 54 - Sisteme de detectare si alarma la incendiu

STAS 11971 - Corpuri de iluminat de siguranta conditii tehnice speciale


STAS 12.604/5/90 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, instalatii
electrice fixe. Prescriptii.

Normativ I18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti


slabi aferente cladirilor civile si industriale

Normativ I18/2-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de


telecomunicatii in cladirile civile si industriale

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996

P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

CE.1/1995 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare

PE107/1995 - Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de cabluri electrice

Proiectul de fata nu este bun pentru executie, el servind numai pentru obtinerea
autorizatiei de construire si ca documentatie tehnico-economica de licitatie pentru
alegerea antreprenorului general.

B. PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE

CAPITOLUL 1. CURENTI TARI

1.1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din cofret de bransament conform solutiei


date de furnizorul de zona.

De la acesta se alimenteaza tabloul principal T.G. al cladirii care face obiectul


prezentului proiect, Tabloul T.G. este amplasat in demisol si de la el se
alimenteaza toti consumatorii din demisol, casa scarii, liftul, masinile de
climatizare, precum si tablourile secundare ale cladirii : 4 tablouri de etaj pentru
consumatorii din birouri, 3 tablouri de hala, tabloul statiei de pompare, tabloul
ALA.

Date energetice :

- putere electrica instalata: Pi = 574 kW


- coeficient de cerere: Kc = 0,5

- putere electrica ceruta: Pc = 287 kW

- intensitate curent: Ic = 472 A

- putere aparenta maxim simultan absorbita: Sma = 312 kVA

- tensiune: U = 3x400/230V

1.2. Instalatii electrice pentru iluminat si prize

Pentru realizarea unui iluminat tehnic s-au respectat conditiile impuse de standarde privind nivelul
de iluminare, temperatura de culoare a surselor de lumina, indicele de redare a culorilor.

Iluminatul s-a realizat cu aparate de iluminat adaptate tipului de plafon : montaj inglobat in plafon,
aparente sau suspendate.Pentru birouri s-au utilizat aparate echipate cu gratar optic antireflexiv
si lampi fluorescente. In grupurile sanitare se folosesc aparate inglobate in plafon cu difuzor etans
si lampi fluorescente compacte, iar in incaperile anexe si scara plafoniere aparente. In spatiile
tehnice si parcaj s-au utilizat aparate etanse cu difuzor transparent si lampi fluorescente. Lampile
fluorescente vor avea culoarea luminii alb-cald (Tc=4000K) iar redarea culorilor buna (Ra=85).
Pentru halele de depozitare s-au utilizat proiectoare industriale etanse echipate cu cate o lampa cu
descarcari in vapori de mercur si adaosuri de ioduri metalice de 250W.

Nivelurile de iluminare asigurate sunt urmatoarele :

- birouri : 500lx

- oficiu : 300lx

- parcare : 150lx

- grupuri sanitare, circulatii : 250lx

- spatii tehnice, depozitare : 200lx

Iluminatul de siguranta este de tipul 3b si se realizeaza cu luminoblocuri cu baterie locala


asigurand o autonomie de o ora, amplasate pe caile de circulatie, astfel incat sa indice directia
de evacuare in caz de urgenta.

Toate aparatele electrice vor corespunde categoriei de mediu a incaperilor in care se monteaza.

Astfel aparatele de iluminat, prizele si intrerupatoarele vor grade de protectie la praf si


umezeala corespunzator zonei de montaj, dupa cum urmeaza:

- birouri, scara, coridoare : IP20 ;

- grupuri sanitare: IP23 ;


- hale depozitare si spatii tehnice: IP44 ;

- parcare: IP65.

Circuitele instalatiei electrice se executa cu cablu cu rezistenta marita la propagarea flacarii tip
CYYF pozat pe paturi de cabluri in plafoane false (in zonele de holuri, coridoare, grupuri sanitare,
bai). Pe traseele ingropate sub tencuiala peretelui, inperetii de gips-carton sau in sapa pardoselii,
cablul se va introduce in tub tip IPEY. Pe traseele aparente, circuitele se vor executa cu cablu tip
CYYF protejat in teava IPEY la coborarile la aparate sub h=2,00m. Traseele in pardoseala sau
peste placa se pozeaza in beton la turnare sau in sapa de egalizare. La iesirile din pardoseala la
aparate, racordurile electrice se protejeaza in tub metalic flexibil. Traseele exterioare se executa
cu cabluri armate tip CYABY pozate subteran la 0,80m adancime.

S-au prevazut prize in fiecare camera dupa necesitati. Toate prizele 230V sunt cu contact de
protectie.

Fiecare post de lucru din birouri este echipat cu 3 prize 230V cu contact de protectie si cate 1
priza dubla voce-date 2xRJ45. La birourile aflate in camp, prizele se pozeaza pe coloana
energetica, utilizata si pentru coborarea cablurilor din plafonul fals. Coloanele sunt prevazute cu
compartimente separate pentru curenti tari si curenti slabi.

Pompele de hidranti interiori si exteriori sunt alimentate dinaintea intrerupatorului general al


tabloului general.

Pentru alimentarea de rezerva a ventilatoarelor de presurizare din demisol s-a prevazut un UPS.

Ventilatoarele de presurizare au dubla alimentare: una din tabloul de UPS si alta dinaintea
intrerupatorului general al tabloului general, comutarea se face automat cu un inversor de sarcina,
cu relee care permite si preluarea comenzilor de pornire de la centrala de incendiu.

Cablurile de alimentare a aparatelor cu rol la incendiu (ventilatore de presurizare, pompa hidranti


interiori si pompa hidranti exterioari) sunt prevazute de tip rezistente la foc 1 ora.

1.3. Instalatiile electrice de forta si automatizare

Utilajele de climatizare vor fi livrate cu panouri de automatizare proprii. Masinile de climatizare tip
VRV se alimenteaza cu coloana separata din tabloul general T.G. Agregatele de climatizare
(ventiloconvectori, bateriile electrice, destratificatoare, aeroterme) se alimenteaza din tablourile
de etaj corespunzatoare.

Cablajul de alimentare, comenzile si automatizarea sunt in sarcina lotului de intalatii termice si se


realizeaza conform proiectelor tehnologice al furnizorului de utilaje specifice, care vor fi
prezentate spre avizare inainte de punerea in opera. Se va avea in vedere pastrarea distantelor
normate intre conductele instalatiilor de fluide si circuitele, tablourile si aparatele electrice.

Pompele de hidranti sunt prevazute cu tablouri proprii de automatizare

1.4. Instalatii de protectie si priza de pamant


S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie:

- protectia impotriva trasnetelor;

- protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere; aceasta s-a realizat prin legarea
carcaselor metalice ale echipamentelor electrice la nulul de protectie (N) si suplimentar la
centura interioara de impamantare (T) ;

- protectia diferentiala pe circuite sau grupuri de circuite, care realizeaza scoaterea de sub
tensiune in caz de scurgeri accidentale de curent.

Pentru protectia impotriva trasnetului, constructia va fi prevazuta cu o instalatie de paratrasnet,


compusa din doua captatoare active cu dispozitiv de amorsare, din elemente de coborare
(platbanda OLZn 25x4 montata aparent pe cladire pe suporti izolatori) si priza de pamant
artificiala. Priza de pamant este formata din electrozi de OLZn 2 '' cu lungimea de 3m batuti in
pamant de la adancimea de 0,8m si legati intre ei cu platbanda OLZn 40x4. Captatoarele se
monteaza pe catarg propriu de 4m, unul amplasat pe terasa cladirii de birouri, iar celalalt pe terasa
halelor, astfel incat captatorul sa fie cu cel putin 1m deasupra celui mai inalt punct al acoprisului.

Priza de pamant artificiala se realizeaza conform indicatiilor din plansa nr.9E). La priza de pamant
se vor lega si partile metalice neincluse in I.P.T. (conducte de apa, conducte de gaze, conducte
de incalzire, conducte de canalizare etc.).

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant comune pentru paratrasnet si instalatia interioara


trebuie sa fie mai mica de 1 ohm (valoare rezultata in urma masurarii si dovedita cu buletin de
incercare). Daca la masurare se constata o valoare mai mare, aceasta se va completa cu electrozi
batuti in pamant si uniti cu platbanda OLZn 40x4, pana la atingerea valorii indicate.

Conditiile de realizare a prizei de pamant sunt conforme cu Normativul I.20.

CAPITOLUL 2. CURENTI SLABI

Principalele categorii de curenti slabi cu care se va dota complexul vor asigura urmatoarele
functiuni:

- voce-date (telefoane si internet),

- supraveghere si alarmare a inceputurilor de incendiu.

2.1. RETEA DE COMUNICATII (VOCE-DATE)

Proiectul cuprinde cablajul si prizele retelei interioare de telefonie si internet. Furnizorul de


telefonie si internet va asigura legarea acesteia la reteaua publica pentru o capacitate disponibila
de 30 de posturi. Proiectul de racord telefonic va fi comandat de beneficiar la un furnizor local.
S-au prevazut prize de comunicatii pentru birouri. Prizele duble sunt de tip 2xRJ45 si se conecteaza
cu cate 2 cabluri tip UTP 4x2x0,5 protejate in tuburi IPEY pana la panoul notat Rack C.S. aflat la
demisol, langa tabloul general. Centrala telefonica automata se afla la receptie parter si are o
capacitate de 140 posturi interioare si 30 posturi exterioare.

2.2. SUPRAVEGHERE SI SEMNALIZARE A INCEPUTURILOR DE INCENDIU

Sistemul propus detecteaza inceputurile de incendiu, transmite alarma la panoul centralei de


incendiu, retransmite alarma la una sau mai multe adrese dorite si realizeaza semnalizarea locala
optica si acustica.

De asemenea centrala de incendiu va comanda ventilatoarele de presurizare din demisol.

Instalatia cuprinde urmatoarele :

- detectoare optice de fum adresabile in toate incaperile;

- detectoare cu prag termomaximal parcaj;

- detectoare de monoxid de carbon in parcaj;

- butoane manuale de avertizare incendiu pe coridoare si in casa scarii;

- sirene de alarmare optica si acustica, cate una pe etaj si una la exteriorul cladirii;

- centrala automata de detectie si alarmare, amplasata la receptie parter ; centrala are


autonomie de 24 de ore si dispune de module de comenzi.

CAPITOLUL 3 - MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

3.1. Masuri de protectia muncii

Pentru protectia impotriva socurilor prin atingeri directe, toate elementele conductoare de curent
ale instalatiilor electrice aflate in mod normal sub tensiune, vor fi inacceptabile unei atingeri
intamplatoare prin amenajari speciale.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale
echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental
sub tensiune datorita unui defect, vor fi legate atat la priza de pamant (T) cat si la nulul retelei
electrice (N), pentru realizarea schemei de protectie TN.

Pentru perioada de exploatare, in vederea asigurarii conditiilor normale de munca cat


si pentru evitarea accidentelor, conform legislatiei in vigoare (NRPM, STAS
12604,17/1990) s-au prevazut:

- asigurarea confortului vizual prin instalatii adecvate de iluminat

- protectia imotriva electrocutarilor prin atingere indirecta realizata prin:


instalatie de legare la nul (prizele alimentate la tensiunea de 220V au fost prevazute
cu nul de protectie, iar carcasele metalice ale corpurilor de iluminat si ale
consumatorilor electrici s-au legat la bornele de nul de protectie ale tablourilor din care
se alimenteaza, prin conductorul de nul de protectie.

instalatie de legare la pamant (bornele de nul de protectie ale tablourilor electrice s-


au legat prin conductor FY la centura interioara de legare la pamant)

deconectare automata la scurgeri de curent realizata de dispozitivele de protectie


diferentiale montate pe fiecare circuit in tablouri.

amplasarea accesibila a corpurilor de iluminat in vederea unei intretineri usoare.

alegere a corespunzatoare a aparatajului in functie de mediul electric si de categoria


de pericol de incendiu in care functioneaza.

3.2. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Prin proiect s-a urmarit prevederea solutiilor tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau
extinderea incendiilor.

In acest scop s-au urmarit masurile care sa respecte prescriptiile I.7/2002, PE 009/1994.

Pentru separarea pe medii cu categorii de risc de incendiu diferite, se vor etansa toate trecerile
de cabluri si circuite electrice prin pereti si plansee, conform prevederilor normelor tehnice
P118/1983 si Normativului I.7/2002.

La instalarea cablurilor si circuitelor electrice in cladire se vor respecta distantele minime prescise
fata de alte instalatii conform normelor.

3.2.1. Masuri pentru perioada de exploatare

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut:

- materiale si aparataj corespunzator categoriei de risc de incendiu a spatiilor in care acestea


se monteaza , conform documentatiei de arhitectura .

- protectia circuitelor si a consumatorilor la suprasarcina si la scurtcircuitul prin sigurante


automate, dimensionate corespunzator si intrerupatoare automate cu relee termice reglate
adecvat.

3.2.2. Masuri pentru perioada de executie

Pentru perioada de executie masurile respective se stabilesc de catre elaboratorul documentatiei


de organizare a santierului si de catre unitatea de executie.
3.3. INDICATII PENTRU RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIONARE

Receptia si darea in functionare se vor face numai dupa ce se constata realizarea masurilor de
protectie a muncii si a celor de paza si stingere a incendiilor conform prevederii proiectului si
scenariului de siguranta la foc.

Orice modificare necesara a proiectului se va efectua numai cu acordul proiectantului, cele de


mai sus nefiind limitative, ci trebuie sa fie completate de catre beneficiar in functie de necesitati
si de modul de organizare.

Receptia lucrarilor se va realiza conform celor prevazute in Normativul C.56/1985 si in


Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; aprobat de
H.G.R. 273/1994, precum si cu asigurarea etapelor de confirmare a calitatii prevazute in
programul pentru controlul calitatii executiei lucrarilor de instalatii indicat in Normativul C.56/1985.

Executantul instalatiilor electrice va pune la dispozitie beneficiarului procesul verbal cu instalarea


si masurarea prizei de pamant.

C. CAIET DE SARCINI

Constructorul de instalatii electrice va avea obligatia sa puna la dispozitie manopera si materialele


necesare pentru realizarea lucrarilor cuprinse in antemasuratoare. Echipamentele din lista de
aparataj se vor aproviziona de catre constructor sau de catre beneficiar conform intelegerii
contractuale astfel incat instalatiile electrice puse in opera sa fie de cea mai buna calitate. Este
obligatorie obtinerea vizei tehnice din partea proiectantului de specialitate pentru aparatele
electrice, inainte de lansarea comenzilor si punerea in opera.

Lucrari in sarcina executantului de instalatii electrice:

aprovizionarea cu materiale inclusiv transport, descarcare, stocaj si distributie pe santier ;

instalatia provizorie de organizare de santier ;

racordurile electrice prinicipale pana la punctul de delimitare fata de reteaua furnizorului ;

instalatia de legare la pamant;

executia distributiei electrice interioare;

executia si montarea tablourilor electrice;

instalatia de iluminat;

instalatii de prize si forta;


instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale;

instalatiile de curenti slabi enumerate mai sus;

instalatia de paratrasnet;

intocmirea cartii constructiei si depunerea dosarului pentru obtinerea racordului electric;

1. MATERIALE

Materialele propuse prin proiect sunt cele uzuale in Romania. Antreprenorul poate prezenta in
vederea obtinerii aprobarii de instalare si materiale echivalente cu caracteristici tehnice egale sau
superioare provenite de la alti fabricanti. Aprobarea de instalare o poate da numai proiectantul.

1.1. Conductoare si cabluri

Conductoarele cu miez de cupru izolate in PVC pentru tensiunea de 500 V - conform STAS
6865/1980 sunt de tipul FY.

Culorile conductoarelor vor fi:

VERDE-GALBEN pentru nulul de protectie;

BLEU pentru nulul de lucru;

NEGRU, MARON, ROSU pentru cele trei faze (se va pastra aceeasi culoare pentru fiecare
faza in toata instalatia).

Cablurile de energie vor fi cu conductoare din cupru sau aluminiu , izolate in PVC si cu manta din
PVC. Izolatia va fi pentru tensiunea de 1000V intre faze, respectiv 600V intre faza si nul.

Tipul cablurilor uzuale va fi CYYF 0,6/1 kV executate conform STAS 8788/2 din 1980, sectiunea
corespunzand curentului vehiculat.

Cablurile de comanda, blocaje, interblocaje si semnalizari vor fi cu conductoare din cupru masiv,
izolate in PVC si cu manta din PVC. Izolatia va fi pentru 500V intre diferitele conductoare din
acelasi cablu.

Tipul cablurilor de comanda va fi CSYY n x 1 mm2 executate conform STAS 8779/1980.

Conductoarele neizolate din banda de otel zincata se pot folosi numai la instalatiile de paratraznet
si legare la pamant (inclusiv priza de pamant).

1.2. Tuburi de protectie


Conductoarele electrice se introduc in tuburi de protectie montate inglobat in elemente de
constructie sau aparent. Cablurile de enegie si de comanda sunt montate in tuburi de protectie
pe traseele inglobate in beton sau la traversarea elementelor constructive.

Tuburile de protectie folosite sunt special executate pentru instalatii electrice din PVC sau OL,
rigide sau flexibile:

tub PVC - IPY sau IPEY montat ingropat cu D=16 - 40 mm;

tub PEL metalic, filetat, lacuit, fabricat din banda sudata longitudinal conform STAS. Utilizarea
curenta a tuburilor PEL este in montaj aparent;

tuburi flexibile neetanse spiralate cu doua renuri tip SPD pentru protejarea racordurilor la
motoarele care prin functionare produc vibratii.

1.3. Materiale marunte

Aceasta categorie cuprinde in principal:

doze centralizatoare metalice sau din ipsos;

coturi, mufe, mansoane;

dibluri, scoabe, carlige;

conectori, cleme, borne;

teava PVC U sau M cu D=63 mm;

pod de cabluri din OL sau Al.

2. APARATE ELECTRICE ACCESORII

Toate aparatele utilizate in montaj ingropat sau aparent vor fi din aceeasi serie de calitate si
finisaj, procurate de la un singur furnizor.

Tipurile uzuale sunt:

intreruptor, comutator;

comutator de capat sau cruce pentru scara;

priza simpla sau dubla cu contact de protectie montata ingropat sau aparent;

buton de comanda.
Intrerupatoarele si butoanele de comanda iluminat vor fi cu led luminos.

Materialele din componenta aparatelor sunt urmatoarele:

bachelita pentru soclu;

masa plastica colorata pentru capac;

alama pentru contacte;

argint pentru niturile contactelor.

3 APARATE DE ILUMINAT

Aparatele de iluminat folosite sunt indicate in lista de aparataj si legendele de pe


planuri. Toate corpurile de iluminat vor corespunde categoriei de mediu a
incaperilor in care se monteaza si se vor echipa cu lampile inscrise in proiect
respectandu-se puterea si tipul. Aprobarea de derogari de la proiect o poate da
numai proiectantul si in cazuri bine justificate.

4. TABLOURI ELECTRICE

Cutiile tablourilor electrice din demisol, parter si tablourile principale de etaj vor fi din tabla in
minimum doua straturi, asigurand gradul de protectie cerut in fisele tehnice, dar nu mai scazut
decat IP30, definit conform STAS. Tablourile din camerele de cazare s-au prevazut a fi montate
in cutii din material plastic termorezistent.

Usile tablourilor electrice asigura urmatoarele:

deschidere libera cel putin 185;

dispozitiv de inchidere;

vopsire in culoarea tabloului;

etichete si buzunar interior pentru planuri.

Tablourile vor fi prevazute cu borna de protectie pentru legarea la pamant. Usile tablourilor se vor
lega la borna de protectie cu ajutorul unui conector flexibil din cupru cu sectiunea minima de 16
mm2.

Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare si de racordare


standard, agrementate in Romania si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie
validata prin incercari de tip, conform SR EN 60439.1.
Dulapurile vor fi prevazute cu capace de protectie decupate , care lasa libere numai manerele de
manevra ale aparatelor, pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la
deschiderea usilor.

Tablourile electrice vor fi executate de catre o firma specializata.

5. DEPOZITARE, MANIPULARE, TESTARE

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale si aparataje pe santier, se vor pune la


dispozitia proiectantului mostre ale acestora spre aprobare.

Aprobarea tipurilor de catre proiectant se poate face si pe baza cataloagelor tehnice emise de
firmele producatoare.

Evidenta aprobarii echipamentelor se inscrie in registrul de santier vizat de reprezentantul


beneficiarului.

Depozitarea si manipularea echipamentelor electrice se va face fara deteriorarea mecanica a


acestora, cu respectarea conditiilor de temperatura si umiditate impuse de furnizor.

Constructorul va asigura spatiile de depozitare, paza acestora si incadrarea in normele PSI.

Verificarea instalatiei electrice inainte de punerea sub tensiune este obligatorie si cuprinde:

continuitatea electrica a circuitelor;

izolatia intre faze si intre faze si pamant;

verificarea centurii de protectie si a prizei de pamant naturale sau artificiale;

rezistenta de dispersie a prizei de pamant;

continuitatea electrica a instalatiei de paratraznet;

orice alt test cerut prin proiect sau de catre reprezentantul autorizat al beneficiarului;

se va verifica functionarea corecta a contactoarelor si intreruptoarelor automate.

Rezultatul testelor si probelor se va inscrie in buletinul de incercari emis in trei exemplare:

originalul ramane la cartea constructiei;

un exemplar la proiectant;

un exemplar la executant.

Probele de mai sus vor fi completate cu orice test cerut de organele de control sau
de beneficiar.
6. EXECUTIE

Conditiile minimale ale unei executii corecte impun respectarea urmatoarelor principii:

se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri) pe trasee comune cu alte


instalatii, iar cand acest lucru nu este posibil instalatiile electrice se vor monta deasupra
conductelor de apa si canalizare;

distantele minime fata de conductele pentru fluide vor respecta normativul -I7/98;

legaturile la corpurile de iluminat se vor executa cu conductorul de faza la interiorul duliei si


cu conductorul de nul la partea exterioara cu filet;

intreruptoarele si comutatoarele se monteaza numai pe conductorii de faza.

Operatiile pregatitoare ce se impun in mod special:

la aducerea materialelor pe santier, acestea vor fi controlate atent pentru a depista


eventualele deteriorari aparute la trasnport;

urmarirea permanenta a stadiului executiei constructiei pentru a monta elementele inglobate


la momentul oportun;

preluarea si predarea frontului de lucru de la constructor se va face pe baza de proces verbal;

la montajul inglobat in beton nu se va turna betonul inaintea montarii, fixarii si protejarii


tubutilor electrice;

toate legaturile dintre conductorii electrici se vor realiza prin intermediul conectorilor;

fixarea conductorilor in conectori se realizeaza cu ajutorul suruburilor de presare din


componenta acestora;

legaturile si conectorii se monteaza numai in doze;

se interzice imbinarea tuburilor la traversarile prin pereti sau rosturi de dilatatie;

se recomanda montarea dozelor pe elemente verticale de constructie la maximum 10m


distanta una de alta.

7. MASURATORI, DECONTARI

Masuratorile se intocmesc cu incadrarea in normele de deviz avand la baza planurile prezentate


in faza de detalii. Aceste planuri vor fi intocmite la faza urmatoare D.E.
Decontarea lucrarilor executate se va face tinand cont de cantitatile real puse in opera, pe baza
de atasamente sau situatii de lucrari pe stadii de executie.

Cantitatile de lucrari la care s-a renuntat vor face obiectul unor note de constatare vizate de
proiectant.

Intocmit: ing. Mihai Husch

S-ar putea să vă placă și