Sunteți pe pagina 1din 6

Beneficiar: BOIER PETRU-IOAN, Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu, jud.

Cluj
Denumire proiect: Construire Locuinta UNIFAMILIALA 2
Obiect: Loc. Jucu de Mijloc, F.N., Com. Jucu, CAD 57338, jud. Cluj
Volumul: Instalatie electrica interioara LOCUINTA UNIFAMILIALA 1
Numar proiect: 5/2021
Faza: DTAC

MEMORIU TEHNIC
Instalatii electrice

1. Date generale:
Denumirea lucrarii: Construire Locuinta UNIFAMILIALA 2
Beneficiar: BOIER PETRU -IOAN.
Amplasament: Loc. Jucu de Mijloc, F.N., Com. Jucu, CAD 57338, jud. Cluj
Componenta obiectivului:
PARTER:
- Living;
- Bucatarie;
- Camara;
- Baie 1;
- Baie 2;
- Hol;
- Dormitor 1;
- Dormitor 2
- Spalatorie;
- Dressing
- Terasa.
Putere instalata:
Pi = 5 kVA
Puterea maxima absorbita:
Pa = 4,5kW
Tensiunea de utilizare: Un = 3x 400 V c.a/1 x230 V c.a.;
Frecventa retelei de alimentare F = 50±0,2 Hz;
Factor de putere cos Ø = 0,92.
1. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea obiectivului se va realiza din reteaua de distributie publica din zona.
Distribuitorul de energie electrica din zona, Distributie Energie electrica –Sucursula Cluj-Napoca va
alimenta obiectul prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat sau a unui FDCP, BMPT/FDCP
pentru puterea maxima absorbita ceruta.
Racordul electric al BMPT-ului sau a unui FDCP, se va realiza conform ATR ce va fi emis de
Socitetatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Cluj-Napoca de catre o firma atestata
de ANRE.
Alimentarea consumatorilor cu energie electrica se va realiza din TE Parter amplasat in hol la parter
acces in locuinta.

1
2. Descrierea lucrarilor proiectate:
Instalaţiile electrice interioare au fost proiectate în conformitate cu:
- normativul I7/2011 ,
-fişa tehnologică indicativ U-FT 34-83 reeditată în 1995 .
Instalatia de utilizare este formata din: şi cuprind următoarele tipuri de instalaţii, după cum urmează:
 Instalatie electrica de iluminat,
 Instalatie dealimentare prize monofazate .
Inatalatiile electrice ,in conformitate cu normele si normativele in vigoare trebuie sa asigure necesitatile
constructiei si protectie la utilizarea energiei electrice respectiv:
-protectie impotriva atingerilor directe,
-protectie impotriva atingerilor indirecte,
-folosirea de materiale si echipamente adecvate locului de montaj(amplasare pe elemente
cobustibile,posibilitati de degajare de gaze combustibile, etc)
-protectie la supratensiuni de comutatie

 Caracteristice amplasamentului:
- Vecinitati: amplasat in spatiu urban aglomerat.
- Zona seismica: conform P100-1/2006: acceleratia terenului pentru proiectare ag =0,08g si perioada
de control Tc = 1,0 sec.
- Indice kerainic: Nk peste 30 de zile cu descarcari/an
Caracteristice cladirii:
Categoria de importanta este D conform HGR 766/97, anexa 3;
Categoria de risc de incendiu este mic conform 2.1.3.P118/99;
Gradul de rezistenta la foc este V conform P188/99
Zona spatiilor, pusa la dispozitie de arhitect, pe baza materialelor din care este realizata constructia
si a materialelor ce se stocheaza, depoziteaza sau manipuleaza, etc, conform P118, pe baza careia s-a
conceput „Scenariu la Incendiu” in care se precizeaza ca nu este necesar prevederea unui sistem de detectie
si alarmare la incendiu.
Categorii si clase de influente externe, conform I7/2011: AA7, AB7,AD1,AE2,
AF1,AH1,AK1,AL1,AR1,BA1,BC1,BD2.
Natura activitatilor ce se vor desfasura in spatiile construite:
In spatiile din cadrul obiectivului activitatile desfasurate sunt exclusiv pentru locuinta cu activitati
de recreere si relaxare.
Nu exista zone cu risc de explozie determinat de amestecuri explosive de gaze sau praf combustibil,
conform NP 099/2005.
Documentatia intocmita, pe baza TEMEI DE PROIECTARE asigura indeplinirea cerintelor
esentiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, modificata prin Legea nr. 123, din 5 mai 2007,
respectiv:
a. Rezistenta mecanica si stabilitate;
b. Securitatea la incendiu;
c. Igiena, sanatate si mediu;
d. Siguranta in exploatare;
e. Protectie impotriva zgomotului;
f. Economoie de energie si izolare termica, in forma adecvata cu caracteristicile obiectului,
prezentate mai sus.
 Rezistenta mecanica si stabilitate:
Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor si claselor de
influente externe si cu certificate de conformitate, conform legii 608/2001. Deoarece zona seismica de
calcul este D, tablourile electrice si echipamentele electrice proiectare a fi realizate, se vor amplasa

2
corespunzator si se vor asigura pentru evitarea deplasarilor, cu solutiile prezentate in plansele din cadrul
fiecarui obiect.
Tablourile electrice se vor amplasa in spatii si pozitii care, pe de o parte nu vor afecta structura de
rezistenta a cladirii iar pe de alta parte le vor proteja impotriva actiuniii agentilor chimici sau de mediu, asa
cum rezulta din plansele din cadrul fiecarui obiect.
Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistenta a cladirii,
iar pe de alta parte, nu vor deteremina solicitarea lor la tasarea diferentiala a constructiei sau terenului, asa
cum rezulta din plansele fiecarui obiect.
 Securitate la incendiu
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari:
1. Sistem de protectie la incendiu:
In cadrul lucrarii, circuitele electrice de iluminat normal si prize sunt dimensionate corespunzator
nedepasindu-se limitele de incalzire normala.Corpurile de iluminat nu sunt amplasate in apropierea
de materialel combustibile. Tablourile electrice sunt amplasate in zone adecvate ,in care la un
eventual defect nu pot produce incendii.Echipamentul electric este ales si dimensionat incat sa
asigure o functionare sigura.
Prezentarea circuitelor cu aparatajul prevzut, realizarea circuitelor, protectia mecanica functie de montarea
acestora sunt prezentate in schema electrica monofilara a TE proiecrtat, plansa E05.
Pe coloana electrica de alimentare a tabloului electric general ( parter) se va prevedea un
intrerupator automat cu declansator electromagnetic la scurtcircuit, cu capacitate de rupere la scurtcircuit
corespunzator curentulului din zona de alimentare.
2. Evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu sau producere a unei explozii:
2.1 Instalatie de paratrasnet pentru protectia la supratensiuni atmosferice directe
In conformitate cu prevederile Normativului I7/2011, cladirea se incadreaza in categoria in care nu este
necesar realizarea protectiei impotriva loviturii de trasnet. Beneficiarul nu a solicitat instalatie de
paratrasnet.
3. Adaptarea instalatiilor electrice la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie
Pentru ca sa nu determine risc de incendiu, componentele instalatiilor electrice nu se vor monta cu
strictete pe suporturi combustibile.
Pentru marirea gradului de rezistenta la foc a obiectului, circuitele electrice si coloanele electrice
interioare sunt proiectate a se realiza in tuburi de protectie in montaj ingropat in strat de tencuiala sau in
plafonul fals.Circuitele electrice exterioare sunt realizate in montaj (LES) .
4. Reactia la foc
Pentru ca in cazul izbucnirii unui incendiu, sa se poata asigura alimentarea cu energie electrica a
instalatiilor electrice coloanele si circuitele electrice au fost proiectate a se realiza cu cabluri electrice cu
intarziere la propagarea flacarii din Cu cu izolatie din PVC trase in tub de protectie in montaj ingropat.
5. Pentru limitareea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice
In tablourile electrice proiectate, coloanele electrice de alimentare si circuitele electrice sunt asigurate
cu protectie automata la scurtcircuit, cu aparate de protectie cu capacitatea de rupere adecvata.
 Igiena, sanatate si mediu
Pentru spatiile in care s-a impus redarea corecta a culorilor se vor folosi surse cu indice de culoare
adecvat.Sursele de iluminat din incaperile in care se impune un anumit tip de repartitie a fluxului luminos in
spatiu, corpurile de iluminat sunt si se vor monta, adecvat.
 Siguranta in exploatare
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari:

3
1. Sistem de iluminat normal interior
Sursele electrice de lumina vor fi, cele exemplificate in planurile Ie1 si anume iluminat cu corpuri de
iluminat tip LED sau similar, cu tuburi cu LED sau corp de iluminat tip aplica, cu lampa LED sau lampa
economica.
In camerele speciale din punct de vedere al amplasarii de instalatii si echipamente electrice ( baie 1
baie 2) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevzute a se monta in
exteriorul incaperilor respective.
Grupurile sanitare si bai sunt iluminate cu corpuri de iluminat etanse cu grad de protectie IP 44 cu sursa
LED compact fluorescenta tip plafoniera sau similar cu un nivel de iluminare medii de iluminat 150-200 lx,
amplasate in plafon.
Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoare sau comutatoarelor.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a
circuitelor si gradelor de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj al interupatoarelor si
comutatoarelor va fi de 1,0 m masurata de la nivelil pardoselii finite pana la axul aparatului.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare de cupru tip FY similar avand sectiunea de 1,5
mmp pentru toate cele trei conductoare(faza, neutru, PE), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi
de protectie din PVC.
Sistemul de iluminat normal, aferent fiecarei incinte iluminate s-a proiectat conformitate cu NP-
061/2011:
Hol, camere si spatii depozitare = 100 lx;
Scari = 150 lx;
Bucatarie = 500 lx
NOTA: Corpurile de iluminat nu constituie obiectul acestui proiect, acestea vor fi alese de catre
beneficiar impreuna cu arhitect.
2. Instalatia de prize
Se vor prevedea prize simple cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se detiorieze,
un curent de 16A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la novelul pardoselii finite pana in axul
prizei. Circuitele de prize se vor realiza cu conductoare de cupru cu izolatie tip FY 2,5 mmp sau similar
(faza, neutru, PE), protejate impotriva deteriorari mecanice in tuburi de protectie din PVC.
Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple cu contact de protectie .Pe fiecare circuit de prize se
admite o putere ceruta de 2000W, in coformitate cu prevederile normativului I7/2011.
Racordurile electrice sunt dispuse pe circuitele independente, corespunzator gradului de importanta a
acestora. Nici un intrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 0,6 m de usa deschisa
a unei cabine de dus.
In zonele spatiu de depozitare si pe terasa se vor prevedea prize cu grad de protectie IP 44, cu capac de
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.
3. Sistem de iluminat de siguranta
Nu este cazul.
4. Sistem de protectie la soc electric
Protectia la socul electric se asigura astfel:
-protectia impotriva atingerilor directe se asigura prin prevederea de tablouri inchise in care accesul
poate fi realizat in mod voit prin folosirea unui dispozitiv de deschidere tablou.
-pentru asigurarea protectiei la soc electric la defect(atingere indirecta) instalatia este prevazuta cu
sistem TN_S ,conductorul PE fiind legat la priza de pamant si la tabloul electric la borna speciala pentru
aceasta conexiune.
In conformitate cu cerintele I7/2011, in tabloul electric general se va realiza o borna/bara principala de

4
legare la pamant la care trebuie conectate urmatoarele conductoare:
- Conductorul PE din racordul de alimentare;
Conductorul de protectie PE;
- Conductorul pentru legatura de echipotentializare;
- Conductoare de legare la pamant.
La randul sau conductorul principal de egalizare a potentialelor de leaga la priza de pamant realizata la
armatura metalica a fundatiei constructiei.
In cazul in care valoarea masurata a rezistentei de dispersie a prizei de pamant existenta este peste 4
ohmi este necesar a se realiza si o priza artificiala pentru imbunatatirea prizei naturale.

5. Sistemul de protectie la suprasolicitari termice determinate de curenti de suprasarcina si


scurtcircuit
Acestea s-au realizat cu intrerupatoare automate, dimenstionate conform I7/2011 si care asigura si
actionare selectiva.
6. Sistemul de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin retea si supratensiuni de
comutatie
Pentru protectia impotriva supratensiunilor s-au prevazut descarcatoare la nivelul tablourilor principale
ale fiecarui corp de cladire.
7. Instalatia de legare la pamant
In faza de executie a instalatiilor electrice in cadrul obiectivului se va realiza o priza de fundatie.
Conform reglementarilor in vigoare rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub 4 ohmi, in
caz contrar se va dimensiona si priza de pamant artificiala suplimentara.
 Protectia impotriva zgomotului
Aparatelor electrice cu care se realizeaza instalatiile electrice vor fi astfel alese incat nivelul tensiunii de
zgomot echivalent datorat sirselor de zgomot din instalatiile electrice sa nu depaseasca cu mai mult de 5 db
la nivelul de zgomot echivalent din incapere cand aceste instalatii nu sunt in functiune.
Solutiile de prindere a aparatelor electrice pe elemente de constructie sa amortizeze zgomotele si
vibratiile.
 Economie de energie si izolatie termica
In conformitate cu Cerinta Esentiala Economica de energie, susrsele electrice de lumina vor fi, in toate
cazurile in care alte cerinte nu le accepta, cu descarcari in gaze sau vapori metalici.
Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin:
- Reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin separarea
receptorilor monofazati de iluminat si prize de cei trifazati si alimentarea lor prin scheme de
separare si grupate pe sectii distincte ale tabloului general;
- Ameliorarea factorului de putere.

Legi, Hotarari si normative


Legile, Hotarraile de Guvern si normativele se vor actualiza conform Repertoriului Legislativ si
Catalogului Normativelor si Prescriptiilor din Romania

1. Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii;


2. Legea 50/1991 Cu completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
3. Legea 123/2007 Pnetru modificarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii;
4. Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;
5. Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
6. HG 971/2006 Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca;

5
7. HG 1091/2006 Provind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
8. NTE006/06/00 Normativ Normativ privind mettodologia de calcul al cerintelor de scurtcircuit in
retele electrice cu tensiunea sub 1 kV;
9. PE 116/94 Normativ de incercari si masurari la echipamentele si instalatiile electrice;
10. I7/2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiunia pana la 1000 Vc.a.;
11. IRE-IP-30/2004 Indreptar de proiectare si de executie a instalatiilor de legare la pamant.

Intocmit,
Ing. Lazar Florentina

S-ar putea să vă placă și