Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE


1.GENERALITATI
Memoriul tehnic in faza S.F. se refera la:
-lucrarile de executie a instalatiilor electrice de joasa tensiune
-materiale si echipamente
-tablouri electrice
-aparataj electric local
-cabluri, conductoare, tuburi de protectie
-montajul si executia instalatiilor electrice pe santier
-probe si verificari pentru punerea in functiune
2. STANDARDE, NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA
2.1.Standarde:
- STAS 12604/4-1989 si STAS12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutarii: prescriptii de
proiectare si executie.
- STAS 2612-1987. Protectia impotriva electrocutarii- limite admisibile.
- STAS 8275-1987. Protectia impotriva electrocutarii- terminologie.
- STAS 11054-1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutarii
- STAS 6865-1989. Conducte din cupru cu izolatie din PVC.
- STAS 6990- 1990. Tuburi izolante IPEY din PVC.
- CEI 598-2-5-91,92. Corpuri de iluminat pentru tensiuni nominale pana la 1000V. Conditii.
- STAS- 8666-78. Intrerupatoare automate mici pentru protectia conductoarelor din instalatiile
electrice.
2.2. Norme si normative:
NP-I7-2002. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu
tensiuni pana la 1000V.
-P107-1995. Normativ privind retelele cu tensiune pana la 1000V
-I20- 2000.Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.
-PE118- 1999. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului.
-PE119- 2002. Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice.
3. EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE DE JOASA
TENSIUNE.
3.1.Date generale:
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Caracteristicile consumatorului
Alimentarea de baza cu energie electrica se va realiza de la postul de transformare existent in zona,
conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica S.C.
ELECTRICA S.A., la solicitarea beneficiarului.
Va exista un tablou general TeG ce se va monta in spatial de productie la intrare, iar de acolo se va
face distributie la fiecare consumator de energie electrica.
_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com
STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.
Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, central termica, boiler preparare
a.c.m., utilaje de productie, pompe şi echipamente put forat;
Receptoarele electrice din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative
perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.
Datele electroenergetice de consum corespunzătoare halei de productie sunt următoarele:
- putere electrica instalata Pi: 60,00 kW;
- putere electrica absorbita Pa: 48,00 kW;
- curentul nominal In : 100 A;
- tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vca; 50 Hz;
- factor de putere mediu natural cosφ :0.8;
DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE
Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC de la postul de transformare ( punct de
alimentare ) la tabloul general din cadrul spatiului de productie, distributie ce se realizeaza in sistem
radial cu cabluri tip FY. In cadrul TeG se realizeaza separarea nulului de lucru de nulul de protectie ,
realizandu-se in aval de acestea o distributie in sistem TNS, in sistem radial cu cabluri cu conductoare din
cupru cu manta din PVC.
Consumatorii cu energie electrica vor fi alimentati prin intermediul tabloului TeG.
De la acesta, energia electrica se distribuie la consumatori electrici in sistem radial, utilizandu-se cabluri
cu conductoare de Cu cu izolatie tip FY.
Distributia se realizeaza prin paturi electrice din tabla prevazute pentru cablurile electrice.
Tabloul general se va alimenta de la cofretul de bransament printr-un cablu din cupru tip FY cu izolatie
din PVC (cu tensiunea nominala Un=1 KV) cu sectiunea 3x50+2x25 mmp . Tabloul electric va fi prevazut
cu intrerupator general a carui pozitie de conectare-deconectare va fi vizibila.
Tabloul electric general va alimenta consumatori de energie electrica si va avea in component urmatoarele
circuite:
- 6 circuite de forta care vor alimenta echipamnetele aferente productie, acestea se vor executa cu
conductor 5x4 si 5x6 mmp FY. Acestea vor avea prevazute in TeG disjunctori cu protectie
diferentiala de 40mA conform NP-I7-98.
- 3 circuite de prize care vor deservi atat hala de productie, precum si zona de birouri si spatiu
marketing. Acestea se vor executa cu conductori cu 3x2,5 mmp FY. Acestea vor avea prevazute in
TeG disjunctori cu protectie diferentiala de 30mA conform NP-I7-98.
- 4 circuite de iluminat, unul care va deservi hala de productie si va avea in component corpuri de
iluminat cu halogen 250W si se va executa cu conductor din cupru 3x2,5 mmp FY. Celelalte
circuite de iluminat vor deservi restul de zone si vor avea in component corpuri de iluminat
conform plansa desenata I-02 si se va executa cu conductori din cupru 3x1,5 mmp FY.
- 1 circuit de forta care va alimenta direct tabloul electric aferent camerei centrale si se va executa cu
conductor 5x6 mmp FY. Circuitul va fi prevazut cu disjunctor cu protectie diferentiala de 30mA
conform NP-I7-98.
Contorizarea energiei electrice a cladirii se va face conform avizului dat de furnizorul de servicii.
Tabloul electric general TeG va fi constructie metalica cu grad de protectie IP54, cu usa si yala.

_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com
STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.
4. INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR
Instalaţia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu halogen, şi
incandescente după destinatia incaperilor. S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se
distribuie uniform, si asigura un climat de confort vizual.
Comenzile iluminatului se realizează local prin intermediul comutatoarelor sau întrerupătoarelor
dispuse la uşile de acces în încăperi, la o înălţime de montaj de 1,2 m sau la cererea beneficiarului.
Întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj îngropat făcând excepţie cele din zonele tehnice care sunt cu
grad de protecţie IP44 cu montaj aparent.
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare (NP061/02), ele putând fi
diminuate sau majorate, după dorinţă, prin folosirea de lămpi cu intensitate mai mare sau mai mică,
circuitele fiind dimensionate astfel încât să permită acest lucru.

Instalaţiile de iluminat se vor executa cu cabluri tip 3x1,5mmp FY, montate îngropat în tuburi de
protecţie IPY sau Coppex pentru zona de vestiar si grup sanitar, iar pentru zona de productie, spatii de
depozitare se vor executa cu cabluri tip 3x2,5mmp FY, montate pe paturi metalice. Gradul de protecţie al
corpurilor de iluminat s-a ales corespunzător locului de montaj, conform indicaţiilor I7-2002. Circuitele de
iluminat au fost stabilite astfel încât distantele traseelor să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se
încadreze în limitele admise.
Dispunerea corpurilor de iluminat a avut în vedere structura construcţiei, realizându-se astfel un grad
ridicat de uniformitate vizuală.
Pentru iluminatul vestiarului, grupului sanitar se utilizează lămpi echipate cu surse incandescente de tip
aplică de tavan, fiind acţionate de întrerupătoare si comutatoare locale la uşile de acces. Pentru
iluminatul in zona productei, spatii de depozitare s-a realizat un sistem de iluminat direct cu corpuri
echipate cu sursa halogen 1x250W, IP54. Comanda acestora se va realiza local cu ajutorul
intrerupatoarelor amplasate la intrarea in hala de productie sau spatii de depozitare.

5. INSTALATIE PRIZE
Categorii de prize folosite:
- monopolare cu contact de protectie(faza+nul+nul de protectie); 220V, 16A
- monopolare cu transformator de separatie, constructie etansa IP54, montate in grup sanitar (la
solicitarea beneficiarului)
Toate aparatele cu montaj ingropat se procura impreuna cu dozele de la acelasi furnizor.
Inaltimea de montaj a prizelor este de 0,3m de la cota pardoselii in zona de productie, vestiar si de 1,2m
in grupul sanitar.

_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com
STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.
INSTALATIE FORTA
Consumatori de forta sunt echipamentele specifice industriei de productie pentru fabricare de
constructii metalice. Ele vor fi alimentate din tabloul electric general. Dimensionarea circuitelor sa facut
corespunzator pentru fiecare echipament in parte cu respectarea normelor si STAS-urilor in vigoare.
6. INSTALATIE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT
Din breviarul de calcul privind necesitatea protectiei la trasnet a cladirii a rezultat cã este necesara o
protectie normala conform normativ I 20/2000. S-a proiectat o instalatie de paratrasnet normala formata
din tijele de captare, conductorul de captare si conductorii de coborare. Tijele de captare se realizeaza din
bara de otel zincata cu diametru de 16mm, 0,5m lungime. Conductorul de captare este din OLZn 40x4mm
si este dispus pe coama acoperisului cladirii. De la tijele de captare se face in mod obligatoriu cate o
coborare cu OLZN 25x4mm care se vor racorda prin cate o piesa de separatie pentru masuratori la priza
naturala de pamantare. Conform normativului I20-2000 conductoarele de coborare se pot instala pe
elemente de constructie incombustibile sau pot fi ingropate in tencuiala, inglobate in elemente ,in slituri
sau canale executate in materialele respective. Conductele de coborare si piesele de separatie se vor
proteja impotriva deteriorarilor mecanice pânã la h = 2 m de la sol. Protectia mecanica a conductelor de
coborare a IPT se realizeaza cu profile din otel laminat sau tabla de otel, fixate sigur pe elementele de
constructie.
La instalatia de captare a trasnetului se vor racorda in mod obligatoriu conform normativului I20-00
toate elementele metalice de pe acoperis si de pe peretii exteriori ai cladirii.
Conexiunile electrice între elementele conductoare se executa prin sudare. Se admite si executarea
conexiunilor electrice prin suruburi la piesele de separatie cu conditia luarii de masuri impotriva
autodesfacerii. Suprafata conexiunii trebuie sã fie de cel putin 19 mmp. Conexiunile care nu pot fi
verificate în timp se executa obligatoriu prin sudare.
La executia si exploatarea instalatiei de paratrasnet se va respecta normativul I20-2000.
S-a proiectat o priza de pamant artificiala realizata din electrozi de OLZn 2,5”, 3m lungime si platbanda
OLZn 40x4mm montati ingropat in pamant la 0,5m adancime. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant
care este comuna celor doua tipuri de protectie (protectia la electrocutare si protectia impotriva
trasnetului) va fi conform I20/00 de maxim 1 ohm.
La priza exterioara de pamant se vor racorda nulul de protectie si carcasa metalica a firidei de
bransament, a tabloului TeG precum si coborarile de la instalatia de paratrasnet.
Masuri împotriva atingerilor indirecte.
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi sistemul TNS cu 5 conductoare conform
descrierii din 5.1.6. CENELEC , HD 224 , I7/02.
Protecţia de baza se asigură prin legarea părţilor metalice ce accidental ar putea ajunge sub tensiune la
conductorul de protecţie PE. In dreptul uşilor de acces, centura interioara se va dispune în sapa, cu o
acoperire de 5 cm . La aceasta centura se vor lega părţile metalice ale echipamentelor electrice ce
accidental ar putea ajunge sub tensiune. Se interzice legarea în serie a maselor materialelor şi
echipamentelor legate la conductoare de protecţie intr-un circuit de protecţie.
7.PROBE SI VERIFICARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
7.1. Prevederi generale
Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare
si exploatare .

_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com
STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.
Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizarile
din regulamentele de exploatare tehnica ale departamentului energiei electrice.
Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. se fac in conformitate cu prevederile
normativului privind verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56.
La verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor se respecta prevederile STAS 12604/4,5-
90.
Se vor executa doua categorii de probe si verificari:
a)Verificari, incercari si probe din perioada de la inceput, din timpul si dupa terminarea montajului
Scopul acestor verificari este de a se constata calitatea instalatiilor si de a se lua masurile necesare
inlaturarii defectelor. Probele se fac de catre societatea de constructii montaj, se verifica, incearca si
probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor si anume:
-pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizoruluisau prin verificari de
specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor.
-conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de
control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului.
In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile, incercarile si probele
corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de
instalatie respectiva.
Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau
furnizorului.
Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii montaj, inclusiv a incercarilor,
verificarilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia provizorie a lucrarilor. In acest
scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina tehnica
a acestei comisii este de a stabili daca instalatiile electrice executate pot trece la o perioada urmatoare de
punere in functiune si exploatare de proba , in conditii de securitate deplina atat pentru instalatiile noi cat
si pentru cele la care se racordeaza.
La receptia provizorie executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice calitatea
corespunzatoare a bazei de materiale introduse in lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse,
precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor
Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii-montaj sunt terminate, se va incheia
un act unic de receptie cu executantul, precizandu-se obligatiile fiecaruia..
Prin receptionarea provizorie a lucrarilor , executantii raman numai cu obligatia eventualelor completari
si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior , ca urmare a unor vicii
ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.
b)Verificari, incercari si probe in perioada de exploatare de proba
Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a instalatiilor electrice pe
baza concluziilor comisiei de receptie de la punerea in functiune.
In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune , semnat de membrii
comisiei , dupa care se poate incepe activitatea de exploatare.
c)Verificari, incercari si probe in garantie
Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare.
Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre beneficiar cu delegatii
executantului si furnizorului un proces verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de
_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com
STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.
garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in cursul
perioadei de garantie au fost remediate.
7.2.Probe si verificari specifice
Se vor verifica:
-gradele de izolatie ale circuitelor si aparatelor, care trebuie sa fie corespunzatoare documentatiilor
tehnice
-verificarea valorilor de dispersie a instalatiei de legare la pamant pentru instalatiile de protectie impotriva
electrocutarii.
-verificarea continuitatii instalatiei de legare la pamant
-verificare modului de montare si fixare a circuitelor, aparatelor si tablourilor electrice
In functie de aceste verificari preliminare se vor verifica aparatele si circuitele:
-curentul nominal si de reglaj al aparatelor pentru a corespunde caracteristicilor receptoarelor racordate
-tipul circuitului de racord
-tipul si reglajul protectiilor la scurtcircuit si la suprasarcina
Se vor face verificari asupra:
-caracteristicilor intrerupatoarelor, comutatoarelor si celorlalte aparate din afara tabloului pentru a
corespunde gradului de protectie, curentilor nominali, tensiunii
-modului de pozare a circuitelor electrice
Se vor face probe repetate de anclansare-declansare atat manulale cat si prin scurtcircuit si suprasarcini
provocate.

Proiectat:
Ing. D. Mihai

_____________________ ________

S.C. M.D.I. Proiect S.R.L.


Tel: 0729/791545
E-mail: mdi.proiect@gmail.com

S-ar putea să vă placă și