Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT

VILA S+P+1
COORDONATOR: Prof. Univ. Dr. Ing. NICULAE MIRA

MASTERAND: Ing. EUGENU DRAGOESCU


MASTER – ECDD, ANUL I
BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

1. Tema proiectului
2. Memoriu tehnic
3. Note de calcul
3.1 Calculul circuitului de lumina
3.2 Calculul circuitului de priza
3.3 Calculul circuitului de putere
3.4 Calculul coloanei generale
3.5 Calculul instalatiei de paratraznet
3.6 Calculul prizei de pamant

A. PIESE DESENATE:

1. Instalatia electrica iluminat si prize, plan parter


2. Instalatia electrica iluminat si prize, plan etaj
3. Instalatia electrica iluminat, prize si priza de pamant, plan subsol
4. Schema tablou electric general
5. Instalatia electrica semnalizare incendiu, efractie date voce CATV; plan subsol
6. Instalatia electrica semnalizare incendiu, efractie date voce CATV; plan
parter
7. Instalatia electrica semnalizare incendiu, efractie date voce CATV; plan etaj
8. Schema instalatiei de semnalizare incendiu
9. Schema instalatiei de semnalizare efractie
1. Tema proiectului

In acest proiect este vorba despre instalatiile interioare si exterioare de iluminat, de prize, de
putere, de semnalizare incendiu, de semnalizare efractie si de date voce CATV toate pentru o
locuinta unifamiliala.

Continutul proiectului este urmatorul:


- calculul circuitului de lumina
- calculul instalatiilor electrice de prize
- calculul instalatiilor electrice de putere
- calculul coloanei generale
- calculul pentru stabilirea necesitatii prevederii instlatiei de paratraznet
- calculul prizei de pamant

Datele cunoscute sunt:


- destinatia si caracteristicile constructive ale cladirii
- alimentarea cu energie electrica se face de la un post de transformare

Caracteristicile tensiunii de alimentare sunt: 3x230Vca la o frecventa de 50Hz.


2. Memoriu tehnic

2.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele categorii de instalatii aferente locuintei


unifamiliale cu regim de inaltime S+P+1E amplasată in judetul Buzau:
— Instalatii electrice de iluminat si de prize;
— Instalatii electrice de putere;
— Instalatii de protectie impotriva electrocutarii accidentale;
— Instalatia de paratraznet si priza de pamant;
— Instalatii electrice de semnalizare incendiu;
— Instalatii electrice de semnalizare efractie;
— Instalatii date voce CATV;

2.2 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul unui bloc de masura si


protecţie montat aparent la strada pe gard.
Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici:
iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura
electrocasnica, pompe şi ventilatoare.
Datele electroenergetice de consum pentru locuinţa unifamiliară sunt următoarele:
— putere electrica instalata Pi: 37.62 kW;
— putere electrica absorbita Pa: 30.09 kW;
— curentul nominal In: 52.13 A;
— tensiunea de utilizare Un: 3x230 Vca; 50 Hz;
— factor de putere mediu neutral cosφ: 0.92;

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative


perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/94, asupra instalaţiilor furnizorului (5%
factor de distorsiune).
Alimentarea cu energie electrica se va face de la BMP-ul care va fi montat pe gard langa
poarta de acces la exterior pentru a putea fi citit usor de catre furnizorul de energie electrica.
În interiorul clădirii, in holul de la parter, se va amplasa tabloul principal de alimentare,
tablou ce se va alimenta din BMP prin intermediul unui cablu de tip CYYF4x16+CYYF16.
Din cadrul tabloului parter T.E.P. se vor alimenta toti receptorii electrici din imobil.
Energia electrica consumata va fi contorizata in Blocul de Masura si Protectie amplasat in
exterior, pe gard. Se va realiza o contorizare a energiei active nefiind necesara o contorizare a
energiei reactiva datorita valorii factorului de utilizare a carui valoare este peste valoarea
neutrala de 0.92.
2.3 BAZA DE PROIECTARE

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în


vigoare:
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
— Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/
1994;
— Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat
prin H.G. nr. 273 / 1994;
— Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94;
— Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca.,
indicativ I7- 2009;
— Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţilor de telecomunicaţii si semnalizare din
clădiri civile si de producţie, indicativ I 18 - 1996;
— Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului, indicativ I 20-2000;
— Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere aI cerinţei de siguranţă
în exploatare indicativ CE 1 - 95;
— Normativ de încercări şi măsurări Ia echipamente şi instalaţii electrice, indicativ
PE 116/ 94;
— Normativ pentru proiectarea si executarea branşamentelor electrice. indicativ
PE 155 /92;
— Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP – 061 – 02.
— Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice, indicativ
PE 120/94;
— Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant în reţelele electrice. indicativ
PE 143 / 94;
— Norme generale de protecţia muncii - 1998;
— Norme de protecţia muncii pentru activităţi în instalaţiile electrice – indicativ
PE 119 /90;
— Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr.
775/22.07.1998;
— Ordonanţa Guvernului României nr.60/28.08.1997 privind apărarea împotriva incendiilor,
aprobata cu Legea nr. 212/1997;
— Norme de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ PE
009 / 93;
— Normativ pentru siguranţa la foc a clădirilor P 118 – 1999.
— STAS 12604/5-90 - Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta. Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare şi execuţie.
— Instrucţiuni privind proiectarea, executarea si exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de
televiziune prin cablu, indicativ I 46 - 93.
Instalaţiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 230 V; 50
Hz.

2.4 INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINAT

Instalaţia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi


incandescente si fluorescente. S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos
se distribuie armonios si asigura un climat de confort vizual.
Comenzile iluminatului se realizează local prin intermediul comutatoarelor sau
întrerupătoarelor dispuse la uşile de acces in încăperi, la o inaltime de montaj de 1,0 m.
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare (PE 136),
ele putand fi diminuate sau majorate, dupa dorinta, prin folosirea de lampi cu intensitate mai
mare sau mai mica, circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permita acest lucru.
Instalatiile de iluminat se vor executa cu conductoare tip FY1.5, montate ingropat in
tuburi de protectie IPEY iar la subsol, garaj si exterior se folosete tub PEL.
In zonele unde circuitele sunt pozate aparent se vor utiliza tuburi de protectie ignifuge.
Pentru protectia circuitului de lumina la curentii de scurt-circuit si suprasarcina
utilizam disjunctoare cu protectie diferentiala de 30 mA.
Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat mai
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.
Dispunerea corpurilor de iluminat a avut in vedere structura constructiei, realizandu-se
astfel un grad ridicat de uniformitate vizuala.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinatia incaperii
unde sunt montate.

2.5 INSTALATII ELECTRICE DE PRIZE

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in funcţie de destinaţia


încăperilor cât şi de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o cladire cu
destinatia de locuit.
Pentru protectia circuitelor de prize la curenti de scurt-circuit, suprasarcina si socuri
electrice, utilizam disjunctoare cu protectie diferentiala de 30 mA.
Inaltimea de montare recomandata este de 0,3 m de la planseu sau va fi precizata de
catre arhitect.
Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul conductoarelor electrice de tip
FY2.5, in tub de protectie IPEY iar la subsol, garaj si exterior se folosete tub PEL.

2.6 INSTALATIA ELECTRICA DE PUTERE

Instalatia electrica de putere va alimenta receptorul de putere care se gaseste in garaj.


Circuitul electric de putere este realizat din cablu de cupru de tip CYYF3x1,5. Protectia
circuitului de putere impotriva curentilor de scurt-circuit, suprasarcina si socuri electrice este
realizata cu disjunctor.

2.7 INSTALATIA DE PARATRAZNET

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra


constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, pe
masura aparitiei lor .
Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportata la zonele kerateunice s-a stabilit prin calcul faptul ca nu este necesara o instalatie de
sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

2.8 PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant se va realiza conform solicitarilor furnizorului de energie electrica,


realizandu-se conform Normativului I7-09 o priza de pamant artificiala. Aceasta se realizeaza
artificial prin dispunerea unui numar de 3 electrozi vericali d=2 ½”, l=3 m si a 3 electrozi
orizontali bara de OLZn 40x4 l=3m intr-un contur inchis de forma unui triunghi.
Electrozii verticali sunt amplasati la o adancime q=0,8m fata de capatul superior al
electrodului iar electrozii orizontali sunt amplasati la adancimea q=1,1m.
La realizarea prizei de pamant naturala trebuie verificata continuitatea acesteia cat si
rezistenta de dispersie a acesteia. In cazul in care nu se obtine o rezistenta de dispersie mai
mica de 5 Ohm (fiind o priza de pamant pentru protectia omului) se vor utiliza electrozi
suplimentari, care vor fi legati de aceasta priza naturala prin intermediul platbandei OLZn
40x4 mm.
Sudurile de legatura se vor face pe o distanta de minim 100 mm cu o grosime a
cordonului de sudura de 3 mm.
Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiile
instalatiei de impamantare .

2.9 INSTALATIA SEMNALIZARE INCENDIU

Instalatia este prevazuta cu o centrala de semnalizare incendiu montata la subsol. Din aceasta
centrala pleaca 2 bucle. Prima bucla este situata la subsol si este compusa din 2 detectoare
optice de fum, un detector multicriterial fum optic si temperatura, un detector de gaz si un
modul adresabil. A 2-a bucla acopera parterul si etajul iar aceasta este formata din 15
detectoare optice de fum, un detector de gaz montat in bucatarie, 1 sirena interioara, 1 sirena
exterioara si un modul adresabil. Modulele adresabile sunt alimentate de la sursa de
alimentare a centralei de efractie.
La centrala mai este conectat si un panou de afisare si operare care se afla la parter.
Pentru cele 2 bucle se foloseste un cablu JY(St)Y 1x2x0,8.
Pentru alimentarea transponderelor si a detectoarelor de gaz precum si pentru conectarea
sirenelor la aceste transpondere folosim cablu de tip JEH(St)E30 2x2x0,8.
Conectarea intre centrala de semnalizare incendiu si panoul de afisare si operare se face cu un
cablu FTP.

2.10 INSTALATIA SEMNALIZARE EFRACTIE

Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie s-a proiectat într-o arhitectură deschisă ţinând cont
de destinaţia clădirii, astfel încât să se realizeze o detecţie rapida a tentativelor de efracţie.
Prin modul de amplasare a elementelor de detecţie se realizează o protecţie eficientă
împotriva oricăror tentative de efracţie.
S-a prevazut o centrala de semnalizare efractie cu 16 zone de detectie pe placa, care se v-a
monta la parter.
S-a montat o tastatura de comanda in living pentru un acces cat mai rapid.
Semnalizarea acustică se realizează prin intermediul sirenei de interior si de exterior.
Instalaţia se realizează cu cablu SA62 BI.
Alimentarea la 230Vca se realizează de la tabloul electric cu un conductor 2FY2 montat intr-
un tub de protectie IPEY12.

2.11 SISTEM VOCE-DATE-CATV

Sistemul este compus dintr-un switch in care intra din exterior un cablu de fibra optica. Din
switch care este montat la subsol pleaca o magistrala de cabluri care ajung in dozele de date-
voce si in splitere tv de la parter si etaj.
Prizele de date-voce-catv sunt montate pe o rama comuna cu prizele de curenti tari.
Din fiecare doza pleaca 3 cabluri catre priza tv: RG6, catre priza de telefon: TCYY 2x2x0,5 si
catre priza de date: FTP.

S-ar putea să vă placă și