Sunteți pe pagina 1din 11

III.

BREVIAR DE CALCUL
1. Dimensionarea sectiunii conductoarelor de alimentare si circuitelor de protectie a echipamentelor (Tabelul 1.1-1.3)

Semnificatia termenilor si formule de calcul utilizate :

Criterii pentru dimensionare circuitelor de protectie:

P n - Puterea nominala
P a - Puterea aparenta

Pentru intreruptoare automate:

Pn
cos

I nI npI z

U - Tensiunea de alimentare
f - Frecventa
cos - Factorul de putere
- Randamentul
I n - Curentul nominal

scb

scm

I r 1 , 45 I

Pentru echipamente trifazate:

Pn

In

3 U cos

Pentru echipamente monofazate:

Pn
cos

K p - Coeficientul de pornire al motoarelor


s - Sectiunea conductoarelor de alimentare
I p - Curentul de pornire al echipamentului

In

I z - Curentul maxim admis de cablu


I scm - Curentul de scurtcircuit al motorului
I

scm

3 ,5 I

I scb - Curentul nominal de rupere a circuitului de protectie la supracurent


I n p - Curentul nominal al circuitului de protectie
I r - Curentul de reglaj al dispozitivului de protectie
I r 1...1,2

In

Tabelul 1.1

ECHIPAMENT

Pompa
submersibila 1
(tip:
G271M3V3K50AB1)

SIMBOL
PUNCTUL DE ALIM.
CU ENERGIE
[KW]
Pn

P1

A1

D1

A2

D2

A3

D3

A4

D4

P2

P2

A5

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

0.75

0.18

0.18

0.18

0.37

0.18

0.18

0.18

0.22

0.37

0.6

0.37

Pa

[KVA]

1.39

0.39

0.39

0.39

0.79

0.39

0.39

0.39

0.47

0.79

1.18

0.79

[V]

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

[Hz]

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

TIP CONSUMATOR

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

0.75

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.75

0.73

Agitator 1
(tip: DMT-42/8)

Dozator 1
(tip: B-125N18/B43)

Agitator 2
(tip: DMT-42/8)

Dozator 2
(tip: B175N65/C-43)

Agitator 3
(tip: DMT-42/8)

Dozator 3
(tip:
D100N70/F13)

Agitator 4
(tip: DMT-42/8)

Dozator 4
(tip: B0XR/A)

Pompa 2 -filtru Pompa 3 saci


filtru nisip
(tip: B1KQ-A) (tip: G1Z/30)

Agitator 5
reactor
(tip: DRV905/10)

cos

[%]

72

64

64

64

64

64

64

64

64

64

68

64

In
Metoda de
pornire
Kp

[A]

2.00

0.56

0.56

0.56

1.14

0.56

0.56

0.56

0.68

1.14

1.70

1.14

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

directa

Nr. Fire Cablu

TIP CABLU

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

s / Nr.
conductoare
active

[mm]

s
conductor
protectie

[mm]

TIPUL DE PROTECTIE

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

3 cond.

supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent + supracurent +
suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina suprasarcina

Ip

[A]

12.03

3.34

3.34

3.34

6.86

3.34

3.34

3.34

4.08

6.86

10.19

6.86

Iz

[A]

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

[m]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Isc

[kA]

Iscm

[kA]

0.007

0.002

0.002

0.002

0.004

0.002

0.002

0.002

0.002

0.004

0.006

0.004

Iscb

[kA]

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

In p

[A]

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ir

[A]

2.41

0.67

0.67

0.67

1.37

0.67

0.67

0.67

0.82

1.37

2.04

1.37

Tabelul 1.2

ECHIPAMENT

SIMBOL
PUNCTUL DE ALIM. CU
ENERGIE
[KW]
Pn

Inst
ultrafiltrare

Pompa 4 instalatie
ultrafiltrare
(tip: G2Z/45

Electroventil
1, 2, 3

Pompa
grasimi P5

Circuit de
rezerva

Circuit de
rezerva

IU

P4

ELV1, 2, 3

D4

CA

CA

CA

CA

CA

CA

0.1

0.75

0.1

0.22

1.5

0.1

Pa

[KVA]

0.21

1.39

0.21

0.47

2.4

0.21

[V]

230

400

230

400

400

230

[Hz]

50

50

50

50

50

50

TIP CONSUMATOR

1f

3f

1f

3f

3f

1f

0.73

0.75

0.73

0.73

0.8

0.73

cos

[%]

64

72

64

64

78

64

In
Metoda de
pornire
Kp

[A]

0.93

2.00

0.93

0.68

3.47

0.93

directa

directa

directa

directa

Nr. Fire Cablu

TIP CABLU

MYYM

MYYM

MYYM

MYYM

2 cond

3 cond.

2 cond

3 cond.

supracurent

supracurent +
suprasarcina

supracurent

supracurent +
suprasarcina

supracurent

supracurent

s / Nr.
conductoare
active

[mm]

s
conductor
protectie

[mm]

TIPUL DE PROTECTIE
Ip

[A]

5.58

12.03

5.58

4.08

Iz

[A]

11

14

11

14

[m]

15

15

15

15

Isc

[A]

Iscm

[kA]

0.003

0.007

0.003

0.002

Iscb

[kA]

1.5

4.5

1.5

4.5

4.5

1.5

In p

[A]

10

10

10

10

Ir

[A]

2.41

0.82

2. Verificarea traseelor la conditia de cadere de tensiune si verificarea sectiunii conductoarelor


la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire (Tabelul 2.1-2.3)

Semnificatia termenilor si formule de calcul utilizate :


U - Caderea de tensiune pe conductoarele de alimentare

Criterii pentru verificarea traseelor la conditia de cadere de tensiune:


U < 3% - pentru circuite de iluminat
U < 5% - pentru receptoare de forta

Pentru circuite trifazate:

U %

100

3 I L cos
s U

Criterii pentru verificarea sectiunii conductoarelor


la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire:

Pentru circuite monofazate:

U %

100

I L cos
s U

min

- Conductivitatea

cu

= 57 m

mm

L - Lungimea
j max adm - Densitatea de curent maxim admisa pentru conductoare de cupru
j max adm = 35 A/mm
s min - Sectiunea minima admisibila pentru functionarea in regim de scurta durata la pornire

I
j

max

p
adm

Tabelul 2.1
ECHIPAMENT

Pompa
submersibila 1
(tip:
G271M3V3-

Agitator 1
(tip: DMT-42/8)

Dozator 1
(tip: B-125N18/B43)

Agitator 2
(tip: DMT-42/8)

Dozator 2
(tip: B175N65/C-43)

Agitator 3
(tip: DMT-42/8)

Dozator 3
(tip:
D100N70/F13)

Agitator 4
(tip: DMT-42/8)

Dozator 4
(tip: B0XR/A)

SIMBOL

P1

A1

D1

A2

D2

A3

D3

A4

D4

P2

P2

A5

PUNCTUL DE ALIM. CU
ENERGIE

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

3f

[A]

2.00

0.56

0.56

0.56

1.14

0.56

0.56

0.56

0.68

1.14

1.70

1.14

cos

0.75

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.75

0.73

[mm]

[m / x
mm]

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

[V]

TIP CONSUMATOR
In

Pompa 2 -filtru Pompa 3 saci


filtru nisip
(tip: B1KQ-A) (tip: G1Z/30)

Agitator 5
reactor
(tip: DRV905/10)

[m]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

U
Ip

[%]

0.06

0.02

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.03

[A]

12.03

3.34

3.34

3.34

6.86

3.34

3.34

3.34

4.08

6.86

10.19

6.86

j max adm

[A/mm]
[mm]

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

0.34

0.09

0.09

0.09

0.18

0.08

0.08

0.08

0.09

0.16

0.23

0.15

S min

Tabelul 2.2
ECHIPAMENT

Inst
ultrafiltrare

Pompa 4 instalatie
ultrafiltrare
(tip: G2Z/45

Electroventil
1, 2, 3

Pompa
grasimi P5

Circuit de
rezerva

Circuit de
rezerva

SIMBOL

IU

P4

ELV1, 2, 3

D4

PUNCTUL DE ALIM. CU
ENERGIE

CA

CA

CA

CA

CA

CA

230

400

230

400

400

230

1f

3f

1f

3f

3f

1f

[V]

TIP CONSUMATOR
In

[A]

0.93

2.00

0.93

0.68

3.47

0.93

cos

0.73

0.75

0.73

0.73

0.80

0.73

[mm]

[m / x
mm]

57

57

57

57

57

57

[m]

15

15

15

15

U
Ip

[%]

0.04

0.06

0.04

0.02

[A]

5.58

12.03

5.58

4.08

j max adm

[A/mm]
[mm]

35

35

35

35

35

35

0.16

0.34

0.16

0.12

S min

3. Dimensionarea sectiunii conductoarelor de alimentare si circuitelor de protectie a cutiilor si tablourilor electrice (Tabelul 3.1)

Semnificatia termenilor si formule de calcul utilizate :

Criterii pentru dimensionarea circuitelor de protectie:

P a (t )- Puterea aparenta totala

Pentru intreruptoare automate:

(t )

I bI npI z

I scb I sc

P i- Puterea instalata
P

I r 1 , 45 I

I b - Curentul maxim de sarcina

I b

I bI

K s K u

K s - Coeficientul de simultaneitate
K u - Coeficientul de utilizare
I n - Curentul nominal
U - Tensiunea de alimentare
f - Frecventa
cos med - Factorul de putere mediu
s - Sectiunea conductoarelor de alimentare
I z - Curentul maxim admis de cablu
Z T - Impedanta totala pe faza a liniei

Z T

RT 2 X

sc

I scb - Curentul nominal de rupere a circuitului de protectie la supracurent


I n p - Curentul nominal al circuitului de protectie
I r - Curentul de reglaj al dispozitivului de protectie
k 2, k 3 - Coeficienti ce caracterizeaza fuzibilul
k 2= 1,61,9
k 3 = k2/1,45

sau

I z/ k 3

Pentru determinarea impedantei totale a liniei sau utilizat in calcule pentru R si X urmatoarele valori:
Intreruptoare automate:
R - neglijabila
X - 0,15 m
Sisteme de bare:

Cconductoare :
R - neglijabila

U
3 Z

np

R - neglijabila
X - 0,15 m la 50 Hz si 0,18 m la 60 Hz

R T - Rezistenta totala pe faza


X T - Reactanta totala pe faza
I sc - Curentul de scurtcircuit

Pentru fuzibile:

L
S

cu = 22,5m.mm/m
X - 0,08 m la 50 Hz si 0,096 m la 60 Hz

k 3 = 1,31 pt. In f < 16A


k 3 = 1,10 pt. In f 16A

Tabelul 3.1
CUTIE/TABLOU

Cutie de
automatizare

SIMBOL
PUNCTUL DE ALIM.
CU ENERGIE
[KVA]
Pa (t )

12.64

PI

[KW]

6.53

[V]

400

[Hz]

50

CA
TD

TIP CONSUMATOR

3f

SCHEMA DE
ALIMENTARE

TN-S

cosmed

Ks

Ku

0.9

Ib

[A]

18.08

0.73

Nr. Fire Cablu

TIP CABLU

MYYM

s / Nr.
conductoare
active

[mm]

s
conductor
protectie

[mm]

4
3 cond.

TIPUL DE PROTECTIE

4
supracurent

Iz

[A]

[m]

15

Isc

[kA]

2.737

Iscb

[kA]

120

In p

[A]

25

Ir

[A]

34

4. Verificarea traseelor la conditia de cadere de tensiune (Tabelul 4.1)


Semnificatia termenilor si formule de calcul utilizate :
U - Caderea de tensiune pe conductoarele de alimentare

Criterii pentru verificarea traseelor la conditia de cadere de tensiune:


U < 3% - pentru circuite de iluminat
U < 5% - pentru receptoare de forta

Pentru circuite trifazate:

U %

100

3 I L cos
s U

Pentru circuite monofazate:

U %

100

I L cos
s U

- Conductivitatea

cu

= 57 m

mm

L - Lungimea
Tabelul 4.1
CUTIE/TABLOU

Cutie de
automatizare

SIMBOL

CA

PUNCTUL DE ALIM. CU
ENERGIE

TD

[V]

400

Ib

[A]

18.08

cos

0.73

[mm]

[m / x
mm]

57

[m]

15

[%]

0.22

136

Pn
140

Pa
171

0
0.1
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.7
4
5.5
7.5
9
10
11
15
18.5
22
25
30
33
37
40
45
51
55
59
63
75
80
90
100
110
129
132
140
147
150
160
180
185
200
220
250
257
280
295
300
315
335
355
375
400
425
445
450
475
500
530
560
600
630

0
0.21
0.79
1.1
1.4
1.9
2.4
3.5
4.6
5.6
6.1
7.9
10.6
12.3
13.7
14.7
19.8
24.2
28.7
33
39
43
48
51
57
65
70
74
79
94
100
112
125
136
159
161
171
180
183
196
220
226
242
266
302
311
335
353
359
377
401
425
449
478
508
532
538
568
598
634
670
718
754

cos phi

rand

s Cu
a

0
0.73
0.73
0.75
0.75
0.79
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.83
0.83
0.85
0.85
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

0
64
64
68
72
75
78
79
81
82
82
84
85
86
86
87
88
89
89
89
89
90
90
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

0
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

2,3 cond
>4 cond
1 cond

I max in regim permanent


Curenti nom pt sigurante
S protectie
b
c
a
b
c
0
0
0
0
0
0
0
11
14
19
6
10
10
1
13
18
24
10
10
20
1.5
19
25
32
16
20
25
2.5
25
34
43
20
25
35
4
32
44
54
25
35
50
6
46
60
74
35
50
63
10
60
80
98
50
63
80
16
79
105
130
63
80
100
16
101
130
159
80
100
125
16
127
160
198
100
125
160
25
161
200
246
125
160
200
35
206
245
293
160
200
250
50
236
285
345
200
250
315
70
264
325
392
250
250
315
70
370
449
315
400
95
435
528
400
400
120
500
610
400
500
150

a conducte electrice in tub (max 3 conductoare)


b cabluri si conductoare cu mai multe conductoare, in aer
c cabluri si conductoare cu un singur conductor in aer
ANEXA 2

24

670
710
750
800
900
1100

801
849
897
957
1076
1316

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

95
95
95
95
95
95

ANEXA 1

25