Sunteți pe pagina 1din 14

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATII ELECTRICE
CUPRINS
1. GENERALITATI................................................................................3
2. CALCULUL PENTRU INSTALATIILE DE JOASA TENSIUNE 400/230VC.C...........3
2.1. Puterea de calcul puterea electrica absorbita....................................................3
2.2. Curentul de calcul........................................................................................ 4
2.3. Tabele centralizatoare..................................................................................7
2.4. Alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice.........................................10
2.5. Stabilitatea termica in regim normal de functionare............................................11
2.6. Rezistenta mecanica in conditii de functionare normale.......................................11
2.7. Stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit - Protectia la suprasarcina si scurtcircuit11
2.8. Stabilitatea termica in regim de pornire...........................................................12
2.9. Pierderi de tensiune in limitele admise............................................................12

3. CALCULUL ILUMINATULUI ELECTRIC...................................................16


4. INSTALATIA ELECTRICA DE PARATRAZNET.............................................17
4.1. Conditii generale........................................................................................ 17
4.2. Calculul nivelului de protectie.......................................................................17
4.3. Calculul razei de protectie............................................................................17

1. GENERALITATI
Breviarul de calcul pentru instalatiile electrice cuprinde:

consumurile energetice pentru intreaga cladire;


dimensionarea, calculul protectiilor si verificarea instalatiei
electrice;
instalatia de protectie impotriva trasnetului.

Calculele au fost realizate in conformitate cu normativele :


-

PE 124/95 Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie


electrica a consumatorilor industriali si similari ;
I 7/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c. ;
GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si
1500Vc.c.

I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

Breviarul prezinta :
- algoritmii de calcul bazati pe formulele din normativele prezentate mai sus;
- explicitarea marimilor implicate - notatii;
- exemple de aplicare a algoritimilor de calcul pentru cazuri specifice proiectului;
- tabele de date centralizatoare cu rezultatele obtinute;

2. CALCULUL PENTRU INSTALATIILE DE JOASA TENSIUNE


400/230VC.C.
Dimensionarea instalatiilor electrice de joasa tensiune presupune:
determinarea puterilor (instalate/absorbite si de calcul);
determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanelor electrice, curent
ce sta la baza intregului calcul;
alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice pentru conditiile
concrete de utilizare (regim permanent/intermitent) si de montare (in tuburi
de protectie, aparent sau ingopat);
verificarea sectiunii alese la pierderea de tensiune in functionare si in regim de
scurta durata (pornirea motoarelor);
alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de masura;
stabilirea traseelor circuitelor electrice;
organizarea si dimensionarea tablourilor electrice.
2.1. Puterea de calcul puterea electrica absorbita
Pc Pa C c Pi
Cc Ci C s
Pi Pn
Pc
- puterea de calcul [W]
Pa
- puterea absorbita [W]
Pi
- puterea instalata [W]
Pn
- puterea nominala [W]
Cc
- coeficient de cerere [-]

Ci
- coeficient de incarcare [-]
Cs
- coeficient de simultaneitate [-]
Racordul electric de JT va fi dimensionat pentru urmatoarele date de calcul:
putere activa totala instalata
Pi =200.86kW
putere maxima simultan absorbita Psma = 101.19kW
tensiune nominala
Un=400V
2.2. Curentul de calcul
Circuite monofazate pentru receptoare de iluminat si prize
Pi
Ic
U f cos
Ic
- curentul de calcul [A]
Uf

- tensiunea de faza [V]


cos
- factorul de putere al receptoarelor [-]
Circuite monofazate pentru receptoare de forta
Pi
Ic
U f cos

- randamentul receptorului
Circuite trifazate pentru receptoare de iluminat si prize
Pi
Ic
3 U f cos
Circuite trifazate pentru receptoare de forta
Pi
Ic
3 U f cos
Coloane monofazate pentru tablouri de iluminat si prize

Ic

Pc
C c Pi
C C P

i s i
U f cos U f cos U f cos

Coloane trifazate pentru tablouri de iluminat si prize


I c I ca2 I cr2
Pc

I ca

3 U f

C c Pi
3 U f

C i C s Pi
3 U f

I cr I ca tg

I ca , I cr
- componentele activa si reactiva ale curentului de calcul
Coloane trifazate pentru tablouri de forta
I c I ca2 I cr2
N

I ca I cak
k 1
N

I cr I crk
k 1

I cak

Pck
3 U f

C ck Pik
3 U f

C ik C sk Pik
3 U f

I crk I cak tg k

- numarul de receptoare (circuite)

Coloane trifazate pentru tablourile generale de distributie

I c I ca2 I cr2
M

I ca I caj
j 1

I cr I crj
j 1

2
2
I cj I caj
I crj
N

I caj I cak
k 1
N

I crj I crk
k 1

I cak

Pck
3 U f

C ck Pik
3 U f

C ik C sk Pik
3 U f

I crk I cak tg k
I c , I ca , I cr
- curentul de calcul pentru coloana tabloului general de distributie
(componentele activa si reactiva)
M ( j)

- numarul coloanelor de alimentare a tablourilor de distributie (plecarile din


tabloul general de distributie)
I cj , I caj , I crj

- curentul de calcul pentru coloana tabloului de distributie numarul j


(componentele activa si reactiva)
N (k )

- numarul de receptoare (circuite plecarile din tabloul de distributie numarul k)


I ck , I cak , I crk
- curentul de calcul pentru circuitul de plecare din tabloul de distributie
numarul k (componentele activa si reactiva)
Formule aplicate:

Pf Kc Pi
Qf Pf tgFI
Sf

Pf 2 Qf

Pft Pf k
k

Qft Qf k
k

Sft

Pft 2 Qft 2

Notatii:
Pi
Kc
Pf
cosFI
Qf
Sf

[kW]
[-]
[kW]
[-]
[kVAr]
[kVA]

puterea activa instalata a tabloului electric


coeficientul de cerere
puterea activa in functiune (utila)
factorul de putere
puterea reactiva in functiune (utila)
puterea aparaenta in functiune (utila)

2.3. Tabele centralizatoare


RECAPITULATIE - TABLOU TEG
Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Destinatie
Alimentare ascensor persoane
Alimentare tablou electric TE1
Alimentare tablou electric TE2
Alimentare tablou electric TEM
Alimentare tablou electric existent parter
Rezerva
Alimentare tablou centrala termica existenta
Alimentare tablou electric TES
Rezerva
CL1 TEG Iluminat
CL2 TEG Iluminat
CL3 TEG Iluminat
Rezerva
CLS TEG Iuminat de siguranta
Rezerva
CP1 TEG Prize parter
CP2 TEG Prize parter
CP3 TEG Prize parter
CP4 TEG Prize parter
CP5 TEG Prize parter
Rezerva
Rezerva
Rezerva

Pinst [kW]
9
43.458
43.778
49.126
20.00
0.00
15.00
9.23
0.00
0.90
0.65
0.65
0.00
0.07
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Pabs [kW]
7.50
21.59
21.88
23.73
12.50
0.00
10.00
3.15
0.00
0.80
0.65
0.65
0.00
0.07
0.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00

Ic
13.42
38.63
39.15
42.47
22.37
0.00
17.90
5.64
0.00
5.52
4.49
4.49
0.00
0.48
0.00
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
0.00
0.00
0.00

Puterea instalata
Puterea absorbita
Puterea absorbita simultan
Ic

200.86
106.52
101.19
192.41

1,386.22
735.13
698.37
1,327.90

RECAPITULATIE - TABLOU ELECTRIC TES


Circuit
1
2
3
4
5
6
7

Destinatie
Circuit iluminat 1
Rezerva
Circuit iluminat siguranta
Rezerva
Circuit prize 1
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata tablou
Puterea absorbita
Curentul de calcul

Pi [W]
0.8
1.2
0.032
1.2
2
2
2
9.232
3.15
5.64

Ic
4.31
6.46
0.15
0.00
10.77
10.77
kW
kW
A

2.4. Alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice


Sectiunea de faza a cablurilor/conductoarelor electrice pentru circuite si coloane s-a
stabilit ca fiind sectiunea minima care indeplineste urmatoarele conditii:
stabilitate termica in regim normal de functionare;
rezistenta mecanica in conditii de functionare normale;
protectie la suprasarcina si scurtcircuit;
stabilitate termica in regim de pornire a receptoarelor;
pierderi de tensiune in limitele admise;
stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit.
Sectiunea conductorului neutru (N) este egala cu sectiunea conductorului de faza
pentru circuitele monofazate si trifazate la care sectiunea conductorului de faza este
cel mult egala cu 16mm2 Cu. Sectiunea conductorului neutru (N) este inferioara cu o
treapta fata de sectiunea conductorului de faza pentru circuitele monofazate si
trifazate la care sectiunea conductorului de faza este mai mare de 16mm 2 Cu sau
25mm2 Al.
Sectiunea conductorului de protectie (PE) este:
- egala cu sectiunea conductorului de faza pentru circuitele la care sectiunea
conductorului de faza este cel mult egala cu 16mm2 ;
- 16mm2 pentru circuitele la care sectiunea conductorului de faza este intre
16mm2 si 35mm2 inclusiv;
- egala cu jumatate din sectiunea conductorului de faza pentru circuitele la care
sectiunea conductorului de faza este mai mare de 35mm2 ;
-

2.5. Stabilitatea termica in regim normal de functionare


I adm I c
regim permanent:
;
I adm a I c
regim intermitent:
.
I adm
- curentul maxim admisibil [A]
a coeficient de supraincarcare admis in regim intermitent
2.6. Rezistenta mecanica in conditii de functionare normale
Conditiile de rezistenta mecanica sunt indeplinite daca sectiunea aleasa este cel
putin egala cu sectiunea minima admisa conform Anexa 6 I7/2002.
2.7. Stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit - Protectia la suprasarcina si
scurtcircuit
Conditiile de protectie la suprasarcina:
I c I n I adm
I 2 1,45 I adm
In
- curentul nominal al dispozitivului de protectie [A]

I2

- curentul conventional curentul care asigura efectiv declansarea dispozitivelor de


I declansare
protectie (
;) [A]
I n I adm
I 2 1,45 I adm
Pentru disjunctoare, conditia
este mai severa decat
Conditii de protectie impotriva curentilor de scurtcircuit:
I rupere I scc
t rupere t
t

(k s ) 2
2
I scc

I rupere

- curentul de rupere al dispozitivului de protectie [A]


I scc
- cel mai mare curent de scurtcircuit [A]
t rupere

- timpul de rupere al curentului de scurtcircuit [s]

- timpul in care curentul de scurtcircuit incalzeste conductorul pana la limita admisa


la scurtcircuit [s]

s
k

- sectiunea conductorului [mm2]


- constanta avand valorile
115 Cu-PVC;
135 Cu-cauciuc;
143 Cu-XLPE,PE;
74 Al-PVC;

2.8. Stabilitatea termica in regim de pornire


Valorile densitatii de curent la pornire trebuie sa fie maxim:
- 35A/mm2 pentru cablurile din cupru;
- 20A/mm2 pentru cablurile din aluminiu.
Ip
jp
j adm
s
Pentru circuite:
N
I max .col
I

I ck
jp
j adm

max .col
p max
s
k 1
Pentru coloane:
unde
2.9. Pierderi de tensiune in limitele admise
Conform NP-I7-02, in regim normal de functionare, valorile caderilor de tensiune sunt:
- pentru alimentarea din tablouri de distributie (cofret de bransament de joasa
tensiune)
3%
o
pentru instalatiile de iluminat;
5%
o
pentru restul instalatiilor electrice;
- pentru alimentarea din post de transformare propriu (din tabloul general de
distributie de joasa tensiune):
8%
o
pentru instalatiile de iluminat;
10%
o
pentru restul instalatiilor electrice.
U
U % 100
Un
Ipoteze de calcul pentru caderile de tensiune:
1. Sarcina distribuita uniform se considera concentrata la 2/3 din lungimea cablului;
2. Sarcina concentrata se amplaseaza in punctul cel mai defavorabil al retelei (la
capat);
Metodologie de calcul:
Caderea de tensiune fata de barele tabloului:

100 1 Pi l

10%
U2 S

U p

100 1 Pp l

12%
U2 S

unde :
Pi puterea instalata ;
l lungimea simpla a circuitului, n m ;

conductivitatea materialului conductor (34 Al, 57 Cu), n Sm/mm2 ;


S sectiunea conductorului (mm2).
Pentru pentru simplificarea realizarii calculelor in ipotezele impuse anterior s-a
utilizat caderile de tensiune specifice (in mV/Am), conform tabelelor urmatoare
(pentru circuite trifazate si monofazate).

3. CALCULUL ILUMINATULUI ELECTRIC


S-a realizat cu metoda factorului de utilizare, prin aplicarea programelor de calcul
dedicate.
Formule de calcul:
E ( a b)
Ncil med
M f Fu
a b
hu ( a b)

Emed iluminarea medie recomandata in functie de activitatea din incapere;


Mf factorul de mentinere al corpului de iluminat;
fluxul total al surselor de lumina cu care este echipat un corp de iluminat;
Fu factorul de utilizare citit din tabele, in functie de indicele incaperii i si de
factorii de reflexie;
i indicele incaperii;
hu distanta de la corpul de iluminat la planul util.
Rezultatele obtinute dupa efectuarea calculelor, prin aplicarea programului, au dus la
stabilirea solutiilor pentru iluminatul interior al cladirilor, in functie de destinatia
fiecareia dintre acestea.
Calculul a fost verificat cu metoda prezentata in continuare.
Metoda puterii specifice, Formule:
W

psp

m2

E
lx
med
10

(1)
W

2
P W p sp
S m
il
2

PabsW 0.8 Pil W


P W
N buc. abs
//
cil
P W
l

P W
il
P W
l

Pl 100W de _ exemplu

PW N cil buc. Pl W
Notaii:

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

psp [W/m2] puterea specific;


Emed [lx] iluminarea medie;
S [m2] suprafaa ncperii;
Pabs [W] puterea absorbit;
Ncil [buc.] numrul de corpuri de iluminat;
Pl [W] puterea lmpii;
P [W] putere total instalat;

Rezultatele obtinute dupa efectuarea calculelor, prin aplicarea formulelor de mai sus,
au confirmat solutiile adoptate pentru iluminat.